Tử vi

BÌNH GIẢI SAO HỈ THẦN

Hỉ là mừng, những việc tốt lành đều gọi là việc hỉ. Chủ vui vẻ, may mắn, đem lại những sự vui mừng, lợi ích cho sự cưới hỏi, sinh nở. VVT còn cho là tăng tiến tài lộc.

Biểu tượng là hậu môn. Tượng ở thân thể là cái trĩ, gặp Hình thì bị bệnh trĩ, gia thêm Kiếp thì bị bệnh trĩ rất nặng (VVT)

Cư Mệnh, Tài hay Quan mà nhị hạn gặp Song Hỉ thì chắc chắn mưu cầu tài lộc, hôn nhân, sinh nở sẽ được xứng ý toại lòng (VVT). Cư Quan Lộc là hợp cách (VVT) (Chú ý khi cư Quan thì Mệnh có Tiểu Hao thủ) Hội với Thiên Hỉ thành bộ Song Hỉ, chủ sự vui mừng, tài lộc đến dồn dập (VVT)

Bạn đang xem: BÌNH GIẢI SAO HỈ THẦN

Gặp Long Phượng thì rất rực rỡ tốt đẹp, chủ sự vui mừng, lợi ích cho việc cầu công danh, thi cử, cưới hỏi, sinh nở (TL)

Mệnh có Hỉ Thần, Hoa cái thì đảm đang, không hay gặp thị phi, khẩu thiệt:

Hỉ Thần, Hoa Cái tốt ghê,

Khẩu thiệt không có, mọi bề đảm đang

Tử Tức có Hỉ Thần gặp Dưỡng thì có con quí tử, hiền lương:

Hỉ Thần ngộ Dưỡng cát sương, Ắt sinh quí tử hiền lương tốt lành (B49)

Long Phượng gặp Hỉ Thần thì phát tán thất thường. Chú ý Long Phượng không bao giờ hội họp cùng Thiên Hỉ:

Long phùng Phượng, Hỉ cũng hay,

Vui mừng mới thấy, bi ai bỗng liền (QXT, phát tán thất thường)

Hỉ Thần gặp Phượng Các đem đến tin vui cho mưu sự, thi cử.

Hỉ Thần Hoa Cái tốt ghê

Khẩu thiệt thường đoản mọi bề đảm đang

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm BÌNH GIẢI SAO HỈ THẦN

Hỉ là mừng, những việc tốt lành đều gọi là việc hỉ. Chủ vui vẻ, may mắn, đem lại những sự vui mừng, lợi ích cho sự cưới hỏi, sinh nở. VVT còn cho là tăng tiến tài lộc.

Biểu tượng là hậu môn. Tượng ở thân thể là cái trĩ, gặp Hình thì bị bệnh trĩ, gia thêm Kiếp thì bị bệnh trĩ rất nặng (VVT)

Cư Mệnh, Tài hay Quan mà nhị hạn gặp Song Hỉ thì chắc chắn mưu cầu tài lộc, hôn nhân, sinh nở sẽ được xứng ý toại lòng (VVT). Cư Quan Lộc là hợp cách (VVT) (Chú ý khi cư Quan thì Mệnh có Tiểu Hao thủ) Hội với Thiên Hỉ thành bộ Song Hỉ, chủ sự vui mừng, tài lộc đến dồn dập (VVT)

Gặp Long Phượng thì rất rực rỡ tốt đẹp, chủ sự vui mừng, lợi ích cho việc cầu công danh, thi cử, cưới hỏi, sinh nở (TL)

Mệnh có Hỉ Thần, Hoa cái thì đảm đang, không hay gặp thị phi, khẩu thiệt:

Hỉ Thần, Hoa Cái tốt ghê,

Khẩu thiệt không có, mọi bề đảm đang

Tử Tức có Hỉ Thần gặp Dưỡng thì có con quí tử, hiền lương:

Hỉ Thần ngộ Dưỡng cát sương, Ắt sinh quí tử hiền lương tốt lành (B49)

Long Phượng gặp Hỉ Thần thì phát tán thất thường. Chú ý Long Phượng không bao giờ hội họp cùng Thiên Hỉ:

Long phùng Phượng, Hỉ cũng hay,

Vui mừng mới thấy, bi ai bỗng liền (QXT, phát tán thất thường)

Hỉ Thần gặp Phượng Các đem đến tin vui cho mưu sự, thi cử.

Hỉ Thần Hoa Cái tốt ghê

Khẩu thiệt thường đoản mọi bề đảm đang

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button