Tử vi

BÌNH GIẢI SAO HOÁ KHOA

Hóa Khoa là sao của Trung Thiên, Dương Thuỷ, chủ về thành danh. Ưa gặp Khôi Việt, rất thích Sửu (Âm Thổ), Ngọ (Dương Hoả), Thân (Dương Kim). Không kị các sao hung, chỉ ngại Không Kiếp và Nhật Nguyễn hãm.

Nói về sao nào đi với Hoá Khoa. Nếu là Vũ Khúc, Thái Âm, Thiên Phủ Hoá Khoa, chủ về có tiếng tăm trong giới làm ăn kinh doanh. Nếu là Văn Xương hoặc Văn Khúc Hoá Khoa thỉ chủ về học hành thành tài, là người nho nhã. Nếu Tử Vi Hoá Khoa thì bất kể theo ngành nghề nào đều có thể hơn người. Nếu Thiên Cơ Hoá Khoa thì nên phát triển trong giới công nghiệp hoặc thương nghiệp.

Hoá Khoa thủ Mệnh, ở cung lục hợp mà gặp Hoá Lộc, ví như Hoá Khoa cung Tí, Hoá Lộc cung Sửu, gọi là Khoa minh Lộc ám, chủ về nhờ khoa cử công danh, có tiếng tăm mà được quan lộc, hoặc được nâng cao địa vị xã hội. Đây là nhờ danh đắc lợi (có thể so sánh minh Lộc ám Lộc – Lộc Tồn và Hoá Lộc ở cung lục hợp, cũng chủ về quý hiển, nhưng đây là nhớ phú mà được quý, khác với Khoa minh Lộc ám, nhờ danh mà được quý).

Bạn đang xem: BÌNH GIẢI SAO HOÁ KHOA

Hoá Khoa đồng độ Lộc Tồn mà rơi và Không Kiếp, nhất định sẽ bị Kình Đà giáp cung, vì vậy tuy tốt nhưng không có danh vọng. Đây gọi là mạ không trổ bông. Cho nên danh tiếng chỉ trong phạm vi rất nhỏ.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm BÌNH GIẢI SAO HOÁ KHOA

Hóa Khoa là sao của Trung Thiên, Dương Thuỷ, chủ về thành danh. Ưa gặp Khôi Việt, rất thích Sửu (Âm Thổ), Ngọ (Dương Hoả), Thân (Dương Kim). Không kị các sao hung, chỉ ngại Không Kiếp và Nhật Nguyễn hãm.

Nói về sao nào đi với Hoá Khoa. Nếu là Vũ Khúc, Thái Âm, Thiên Phủ Hoá Khoa, chủ về có tiếng tăm trong giới làm ăn kinh doanh. Nếu là Văn Xương hoặc Văn Khúc Hoá Khoa thỉ chủ về học hành thành tài, là người nho nhã. Nếu Tử Vi Hoá Khoa thì bất kể theo ngành nghề nào đều có thể hơn người. Nếu Thiên Cơ Hoá Khoa thì nên phát triển trong giới công nghiệp hoặc thương nghiệp.

Hoá Khoa thủ Mệnh, ở cung lục hợp mà gặp Hoá Lộc, ví như Hoá Khoa cung Tí, Hoá Lộc cung Sửu, gọi là Khoa minh Lộc ám, chủ về nhờ khoa cử công danh, có tiếng tăm mà được quan lộc, hoặc được nâng cao địa vị xã hội. Đây là nhờ danh đắc lợi (có thể so sánh minh Lộc ám Lộc – Lộc Tồn và Hoá Lộc ở cung lục hợp, cũng chủ về quý hiển, nhưng đây là nhớ phú mà được quý, khác với Khoa minh Lộc ám, nhờ danh mà được quý).

Hoá Khoa đồng độ Lộc Tồn mà rơi và Không Kiếp, nhất định sẽ bị Kình Đà giáp cung, vì vậy tuy tốt nhưng không có danh vọng. Đây gọi là mạ không trổ bông. Cho nên danh tiếng chỉ trong phạm vi rất nhỏ.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button