Tử vi

BÌNH GIẢI SAO HOÁ KỴ

Hóa Kỵ trong ngũ hành là Thủy, tượng về sự tuyệt diệt của vạn vật trong thời kỳ phải ẩn tàng. Sao của Trung Thiên, Dương Thuỷ, chủ về sai lầm, đố kị, thị phi. Ưa các sao cát, ưa nhất mệnh thuỷ cục và người sinh năm Thân Tí Thìn. Ưa các cung Tí (Dương Thuỷ), Sửu (Âm Thổ).

Kị các sao hung, kị nhất mệnh hoả cục và người sinh năm Dần Ngọ Tuất. Kị ở các cung Dần (Dương Mộc), Ngọ (Dương Hoả), Tuất (Dương Thổ), Tị (Âm Hoả), Hợi (Âm Thuỷ).

Hoá Kỵ chủ về sóng gió, trắc trở, thị phi, đố kỵ, tranh đoạt, tuỳ các sao thực tế để luận đoán. Hoá Kỵ ở các cung, đa phần là hãm địa, chỉ có ở Sửu là miếu.

Bạn đang xem: BÌNH GIẢI SAO HOÁ KỴ

Nhật Nguyệt nguyên cục miếu mà gặp Kỵ lại chủ về cát lợi. Thái Âm Hoá Kỵ ở Hợi, Thái Dương Hoá Kỵ ở Mão gọi là biến cảnh, lại chủ về cát lợi. Nhưng Thái Dương không bằng Thái Âm.

Các sao có tính chất tinh thần ở Mệnh có Hoá Kỵ, cũng chủ về đầu óc trầm tĩnh lạnh lùng. Thiên Đồng Hoá Kỵ tại Tuất, Cự Môn Hoá Kỵ tại Thìn, đều có cách phản bối. Vì vậy, Hoá Kỵ không nhất thiết là hung. Mệnh cục Hoá Kỵ phải xem trọng tu dưỡng tinh thần.

Gặp Hoá Kỵ có nhiều loại, thường là chuốc đố kỵ, nhưng không chuốc đố kỵ phần nhiều là người tầm thường, cho nên gặp Hoá Kỵ cũng đừng sợ. Một tình hình khác là xảy ra hiểu lầm với người khác. Hiểu lầm có lúc chưa chắc không tốt. Hoá Kỵ có thể chủ về buồn rầu lo lắng, cung Phụ có Hoá Kỵ thì có thể phải lo lắng sức khoẻ cha mẹ, nhưng sinh lão bệnh tử là bình thường cho nên cần suy nghĩ thấu đáo một chút.

Nghiêm trọng nhất là Hoá Kỵ phạm pháp hoặc bị tai hoạ tới tấp, nhìn thấy có thể khiến ta lo lắng, nhưng giả dụ biết trước thì cũng không cần quá bất an.

Vì vậy gặp Hoá Kỵ phải xem cẩn thận tính chất của Hoá Kỵ và xem trọng tu dưỡng tinh thần. Giả dụ có tình hình phóng túng, bất chấp mọi người nghĩ gì, mà không tu dưỡng để bổ cứu, lúc trắc trở thì không được nói là do số mạng.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm BÌNH GIẢI SAO HOÁ KỴ

Hóa Kỵ trong ngũ hành là Thủy, tượng về sự tuyệt diệt của vạn vật trong thời kỳ phải ẩn tàng. Sao của Trung Thiên, Dương Thuỷ, chủ về sai lầm, đố kị, thị phi. Ưa các sao cát, ưa nhất mệnh thuỷ cục và người sinh năm Thân Tí Thìn. Ưa các cung Tí (Dương Thuỷ), Sửu (Âm Thổ).

Kị các sao hung, kị nhất mệnh hoả cục và người sinh năm Dần Ngọ Tuất. Kị ở các cung Dần (Dương Mộc), Ngọ (Dương Hoả), Tuất (Dương Thổ), Tị (Âm Hoả), Hợi (Âm Thuỷ).

Hoá Kỵ chủ về sóng gió, trắc trở, thị phi, đố kỵ, tranh đoạt, tuỳ các sao thực tế để luận đoán. Hoá Kỵ ở các cung, đa phần là hãm địa, chỉ có ở Sửu là miếu.

Nhật Nguyệt nguyên cục miếu mà gặp Kỵ lại chủ về cát lợi. Thái Âm Hoá Kỵ ở Hợi, Thái Dương Hoá Kỵ ở Mão gọi là biến cảnh, lại chủ về cát lợi. Nhưng Thái Dương không bằng Thái Âm.

Các sao có tính chất tinh thần ở Mệnh có Hoá Kỵ, cũng chủ về đầu óc trầm tĩnh lạnh lùng. Thiên Đồng Hoá Kỵ tại Tuất, Cự Môn Hoá Kỵ tại Thìn, đều có cách phản bối. Vì vậy, Hoá Kỵ không nhất thiết là hung. Mệnh cục Hoá Kỵ phải xem trọng tu dưỡng tinh thần.

Gặp Hoá Kỵ có nhiều loại, thường là chuốc đố kỵ, nhưng không chuốc đố kỵ phần nhiều là người tầm thường, cho nên gặp Hoá Kỵ cũng đừng sợ. Một tình hình khác là xảy ra hiểu lầm với người khác. Hiểu lầm có lúc chưa chắc không tốt. Hoá Kỵ có thể chủ về buồn rầu lo lắng, cung Phụ có Hoá Kỵ thì có thể phải lo lắng sức khoẻ cha mẹ, nhưng sinh lão bệnh tử là bình thường cho nên cần suy nghĩ thấu đáo một chút.

Nghiêm trọng nhất là Hoá Kỵ phạm pháp hoặc bị tai hoạ tới tấp, nhìn thấy có thể khiến ta lo lắng, nhưng giả dụ biết trước thì cũng không cần quá bất an.

Vì vậy gặp Hoá Kỵ phải xem cẩn thận tính chất của Hoá Kỵ và xem trọng tu dưỡng tinh thần. Giả dụ có tình hình phóng túng, bất chấp mọi người nghĩ gì, mà không tu dưỡng để bổ cứu, lúc trắc trở thì không được nói là do số mạng.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button