Tử vi

BÌNH GIẢI SAO HÓA QUYỀN

Hóa Quyền là sao của Trung Thiên, Âm Mộc, chủ quyền thế. Ưa các sao cát, ưa nhất là Cự Môn Vũ Khúc. Rất ưa ở cung Sửu là Âm Thổ. Không kị các sao hung, nhưng ở ngoài Sửu (Âm Thổ), Mão (Âm Kim), Tuất (Dương Thổ) thì kị tứ sát.

Hóa Quyền chủ về tự tín và làm việc đắc lực. làm việc đắc lực đi đôi với vất vả gian khổ cho nên Hóa Quyền cũng tượng trưng cho vất vả chiến đấu.

Hỏa chủ Lễ cho nên Hóa Quyền khi đối xử tỏ ra lịch lãm, khuôn phép tuy nhiên cũng lại dễ xung động.

Bạn đang xem: BÌNH GIẢI SAO HÓA QUYỀN

Hoá Quyền dương mộc nên đề phòng cây to thì hứng gió. Vì vậy Đẩu số ưa Lộc Trùng điệp (Hoá Lộc trùng lưu Lộc tại niên hạn) hơn là Quyền trùng điệp. Lúc Hoá Quyền gặp Lưu Quyền dễ chuộc áp lực vào thân.

Quyền được Lộc sánh vai, chủ về nhờ Quyền lực mà đắc Lộc, hoặc nhờ Lộc mà đắc Quyền. Nhưng đừng vì thấy Lộc Quyền gặp nhau mà xem thường bản chất của Quyền.

Quyền Kỵ gặp nhau thì dễ tranh giành quyền lực. Hoá Kỵ ở nguyên cục làm Quyền ở vận hạn, thì đề phòng lực áp chế, không phải hỷ sự. Cần xem xét kỹ tính chất phối hợp mà định.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm BÌNH GIẢI SAO HÓA QUYỀN

Hóa Quyền là sao của Trung Thiên, Âm Mộc, chủ quyền thế. Ưa các sao cát, ưa nhất là Cự Môn Vũ Khúc. Rất ưa ở cung Sửu là Âm Thổ. Không kị các sao hung, nhưng ở ngoài Sửu (Âm Thổ), Mão (Âm Kim), Tuất (Dương Thổ) thì kị tứ sát.

Hóa Quyền chủ về tự tín và làm việc đắc lực. làm việc đắc lực đi đôi với vất vả gian khổ cho nên Hóa Quyền cũng tượng trưng cho vất vả chiến đấu.

Hỏa chủ Lễ cho nên Hóa Quyền khi đối xử tỏ ra lịch lãm, khuôn phép tuy nhiên cũng lại dễ xung động.

Hoá Quyền dương mộc nên đề phòng cây to thì hứng gió. Vì vậy Đẩu số ưa Lộc Trùng điệp (Hoá Lộc trùng lưu Lộc tại niên hạn) hơn là Quyền trùng điệp. Lúc Hoá Quyền gặp Lưu Quyền dễ chuộc áp lực vào thân.

Quyền được Lộc sánh vai, chủ về nhờ Quyền lực mà đắc Lộc, hoặc nhờ Lộc mà đắc Quyền. Nhưng đừng vì thấy Lộc Quyền gặp nhau mà xem thường bản chất của Quyền.

Quyền Kỵ gặp nhau thì dễ tranh giành quyền lực. Hoá Kỵ ở nguyên cục làm Quyền ở vận hạn, thì đề phòng lực áp chế, không phải hỷ sự. Cần xem xét kỹ tính chất phối hợp mà định.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button