Tử vi

BÌNH GIẢI SAO PHI LIÊM

Hành Ha

Ý nghĩa

Phi là lớn lao, nhanh như bay (như “phi báo” báo nhanh như bay, kíp báo). Liêm là cái liềm hoặc bức rèm, cái mành mành

Bạn đang xem: BÌNH GIẢI SAO PHI LIÊM

Tượng ở thân thể là lông, tóc, thủ Mệnh thường là người có lông tóc rậm, gặp thêmThiên Hình thì là tóc quăn (VVT). Phi Liêm Hồng Loan đồng cung: tóc dại nhiều và mượt (TTL).

Giảm nhân đinh, như thủ tại Tử thì giảm số con, tại Huynh Đệ thì giảm số anh em Là trợ tinh, thúc đẩy sự việc xảy ra một cách nhanh chóng. Gặp nhiều sao tốt đẹp thì mang sự may mắn tốt đẹp đến một cách nhanh chóng, gặp nhiều sao xấu xa thì đem đến sự chẳng lành một cách nhanh chóng

Chủ vui vẻ, nhanh lẹ. Không lợi ích cho việc sinh nở. Gặp sao miếu vượng thì là người khôn ngoan, lanh lẹ, phù trì có các sao này thêm oai quyền mỹ mãn (VVT)

Hạn gặp Hình hay Kỵ hãm địa thì phải đề phòng tai nạn nếu hai sao này tại Mệnh hay Quan (VVT) Thủ Mệnh thì Linh lợi

Tọa thủ tại Mệnh Thân không có cát tinh hóa giải thì chủ gái góa chồng, trai góa vợ (VVT)

Phi Liêm ngộ Hỏa, Linh, Hình, Việt chủ bị giết, bị thương vì tên bay, đạn bắn:

Phi Liêm đồng cung với Mã hay Bạch Hổ thì chủ may mắn, gặp thời, hanh thông về công danh. Theo VVT thì Bạch Hổ miếu địa thì hợp cách:

Phi Liêm hội Mã, Hổ bay, (cách PhiMã, Phi Hổ)

Công thành danh toại, rồng mây gặp thời (AB339)

Hổ gặp Phi (Phi Liêm) đồng sàn, Ấy Hổ mọc cánh, mọi đàng hanh thông

Nguyễn Tịch đời nhà Tần lúc nào cũng rượu chè say sưa vì Mệnh có Đào Hoa gặp Phi Liêm

Đào Hoa ngộ Phi Liêm, Nguyễn Tịch Tấn triều nhi túy khách (6, B86)

Tử Tức có Phi Liêm hoặc Thiên Hình thì hiếm hoi. có Khôi Việt thì sinh con quí tử)

Hiếm hoi Phi hoặc Thiên Hình, Quí phù trước trở, sau sinh quế hoè (B50)

Hạn có Thai, Phi, Thiên Hỉ hội họp thì có con. Chú ý rằng Hỉ ở đây hiểu là Thiên Hỉ hợp lý hơn vì Hỉ Thần thì không tam hợp xung chiếu với Phi Liêm, chỉ có nhị hợp mà thôi:

Thêm đinh ấy Thai cùng Phi (Phi Liêm) Hỉ,

Lên đậu năm Cái tỵ Dương Đà (hạn họa Cái gặp Dương Đà thì mắc bệnh đậu) (B110)

Có câu thuyết rằng: “Phi Liêm khẩu thiệt Hỉ Thần diên”. Vậy thì Phi Liêm chủ về cái vạ miệng. Bởi thế khi Phi Liêm gặp Thiên Hình dễ xảy ra kiện tụng.

Cơ Kỵ hoặc Cự Kỵ có Phi Liêm dễ bị kiện cáo dân sự, phạm pháp không nặng, nhưng dễ phiền phức.

Có nhiều sách Tử Vi Việt cho rằng Phi Liêm chủ sự vui vẻ, nhanh nhẹn, điều này sai. Rồi lại nói Phi Liêm gặp Bạch Hổ ví như cọp mọc cánh, gặp Long Phượng như rồng phụng lên cao càng sai nữa. Vì không phải chữ Phi mang nghĩa bay mà mang nghĩa loại côn trùng mối mọt. Cái sự tách rời chia cắt chính là đây.

Phi Liêm trước sau chỉ là cái họa nhỏ gây thành khẩu thiệt tranh tụng. Phi Liêm không nên gặp Hóa Kị Văn Khúc sinh lắm chuyện.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm BÌNH GIẢI SAO PHI LIÊM

Hành Ha

Ý nghĩa

Phi là lớn lao, nhanh như bay (như “phi báo” báo nhanh như bay, kíp báo). Liêm là cái liềm hoặc bức rèm, cái mành mành

Tượng ở thân thể là lông, tóc, thủ Mệnh thường là người có lông tóc rậm, gặp thêmThiên Hình thì là tóc quăn (VVT). Phi Liêm Hồng Loan đồng cung: tóc dại nhiều và mượt (TTL).

Giảm nhân đinh, như thủ tại Tử thì giảm số con, tại Huynh Đệ thì giảm số anh em Là trợ tinh, thúc đẩy sự việc xảy ra một cách nhanh chóng. Gặp nhiều sao tốt đẹp thì mang sự may mắn tốt đẹp đến một cách nhanh chóng, gặp nhiều sao xấu xa thì đem đến sự chẳng lành một cách nhanh chóng

Chủ vui vẻ, nhanh lẹ. Không lợi ích cho việc sinh nở. Gặp sao miếu vượng thì là người khôn ngoan, lanh lẹ, phù trì có các sao này thêm oai quyền mỹ mãn (VVT)

Hạn gặp Hình hay Kỵ hãm địa thì phải đề phòng tai nạn nếu hai sao này tại Mệnh hay Quan (VVT) Thủ Mệnh thì Linh lợi

Tọa thủ tại Mệnh Thân không có cát tinh hóa giải thì chủ gái góa chồng, trai góa vợ (VVT)

Phi Liêm ngộ Hỏa, Linh, Hình, Việt chủ bị giết, bị thương vì tên bay, đạn bắn:

Phi Liêm đồng cung với Mã hay Bạch Hổ thì chủ may mắn, gặp thời, hanh thông về công danh. Theo VVT thì Bạch Hổ miếu địa thì hợp cách:

Phi Liêm hội Mã, Hổ bay, (cách PhiMã, Phi Hổ)

Công thành danh toại, rồng mây gặp thời (AB339)

Hổ gặp Phi (Phi Liêm) đồng sàn, Ấy Hổ mọc cánh, mọi đàng hanh thông

Nguyễn Tịch đời nhà Tần lúc nào cũng rượu chè say sưa vì Mệnh có Đào Hoa gặp Phi Liêm

Đào Hoa ngộ Phi Liêm, Nguyễn Tịch Tấn triều nhi túy khách (6, B86)

Tử Tức có Phi Liêm hoặc Thiên Hình thì hiếm hoi. có Khôi Việt thì sinh con quí tử)

Hiếm hoi Phi hoặc Thiên Hình, Quí phù trước trở, sau sinh quế hoè (B50)

Hạn có Thai, Phi, Thiên Hỉ hội họp thì có con. Chú ý rằng Hỉ ở đây hiểu là Thiên Hỉ hợp lý hơn vì Hỉ Thần thì không tam hợp xung chiếu với Phi Liêm, chỉ có nhị hợp mà thôi:

Thêm đinh ấy Thai cùng Phi (Phi Liêm) Hỉ,

Lên đậu năm Cái tỵ Dương Đà (hạn họa Cái gặp Dương Đà thì mắc bệnh đậu) (B110)

Có câu thuyết rằng: “Phi Liêm khẩu thiệt Hỉ Thần diên”. Vậy thì Phi Liêm chủ về cái vạ miệng. Bởi thế khi Phi Liêm gặp Thiên Hình dễ xảy ra kiện tụng.

Cơ Kỵ hoặc Cự Kỵ có Phi Liêm dễ bị kiện cáo dân sự, phạm pháp không nặng, nhưng dễ phiền phức.

Có nhiều sách Tử Vi Việt cho rằng Phi Liêm chủ sự vui vẻ, nhanh nhẹn, điều này sai. Rồi lại nói Phi Liêm gặp Bạch Hổ ví như cọp mọc cánh, gặp Long Phượng như rồng phụng lên cao càng sai nữa. Vì không phải chữ Phi mang nghĩa bay mà mang nghĩa loại côn trùng mối mọt. Cái sự tách rời chia cắt chính là đây.

Phi Liêm trước sau chỉ là cái họa nhỏ gây thành khẩu thiệt tranh tụng. Phi Liêm không nên gặp Hóa Kị Văn Khúc sinh lắm chuyện.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button