Tử vi

BÌNH GIẢI SAO PHỤC BINH

Hành Ha

Chủ cơ mưu, quyền biến, gian xảo (VVT). Gặp nhiều sao tốt đẹp hội họp thì hay giúp đỡ, phò tá, chủ những việc liên quan đến quân sự (TTL). Theo VVT thì gặp chính tinh miếu địa thì là người biết tùy thời mà xử sự.

Gặp nhiều sao xấu xa hội họp thì gian xảo, đa hư thiểu thực, hay lừa đảo, trộm cắp, làm những việc ám muội, hãm hại

Bạn đang xem: BÌNH GIẢI SAO PHỤC BINH

Hội với Hình Tướng Ấn thì có tài năng, hiển đạt về võ nghiệp Nhiều người cho rằng Phục Binh không nên cư Mệnh (cách nội Binh ngoại Tướng), cư tại Di mới hợp cách (cách nội Tướng ngoại Binh). Thật ra thì cách nội Tướng ngoại Binh thì luôn luôn có Lộc Tồn tam hợp nên tốt hơn

Binh Hình thì nói không hở răng, tính tình tầm ngẩm tầm ngầm, kín miệng (Phá Toái đồng cung với Tuế Phá thì giọng nói lớn tiếng theo kinh nghiệm):

Binh Hình tẩm ngẩm tầm ngầm, Hãm cung Phá Tuế nói rầm sấm vang

Binh, Hình nói chẳng hở răng, Hãm cung Phá (Phá Toái), Tuế nói bằng sấm vang

Mệnh có Hồng Loan thì khéo về nghề thều may, gặp Phục Binh, Tướng Quân thì dễ bị tai nạn, chủ yếu về trinh tiết

Hồng Loan may vá cửa canh, hiềm phùngBinh Tướng ắt sinh tai nạn (18)

Kiếp Không Phục Binh gặp Kình thì là kẻ côn đồ ăn cướp. Chú ý Phục Binh không bao giờ tam hợp xung chiếu với Kình Dương, chỉ có khi nhị hợp (Âm Nam Dương Nữ, Phục Binh tại Sửu Mùi nghĩa là tuổi Bính Mậu Nhâm) mới có:

Kiếp Không Phục Binh phùng Dương Nhận (Kình Dương) lộ thượng cướp đồ (10)

Hổ, Tang, Điếu Khách, Phục Binh là bốn hung tinh nhưng gặp Thiên Đồng thì lại trở thành tốt

Hổ Tang Điếu (Điếu Khách) Binh (Phục Binh) vị chi Tứ hung, hạnh ngộ Đồng tinh (Thiên Đồng) nhi hóa cát (B83)

Phu Thê có Phục Binh Hóa Kỵ đồng cung thì vợ chồng hay hờn giận:

Vợ chồng nay tụ mai tan (nay giận mai hờn), Phục Binh Hóa Kỵ một tòa Thê cung (B36)

Hạn gặp Phục Binh Hóa Kỵ Thái Tuế thì có sự cạnh tranh cãi vã, vì cạnh tranh với người mà bực dọc trong lòng, Quản Xuân Thịnh thì thêm Không Kiếp. Chú ý rằng Dương Nam, Âm Nữ có Thái Tuế đồng cung Phục Binh thì có Phi Liêm Bạch Hổ đồng cung, và Âm Nam, Dương Nữ có Thái Tuế đồng cung Phục Binh thì có Phi Liêm Bạch Hổ tam hợp:

Phục Binh Thái Tuế Kỵ xung, Cùng người tranh cạnh, trong lòng chẳng khuây

Thái Tuế Phục Binh Kỵ (Hóa Kỵ) xung, cùng người tranh cạnh trong lòng chẳng khuây (35)

Nhan hồi chết yểu vì có Hóa Kỵ, Phục Binh, Xương Khúc hội họp Kỵ (Hóa Kỵ) Binh (Phục Binh) Xương Khúc một vì, Nhan Hồi yểu triết còn ghi rõ rằng (chết yểu) (48)

Có những câu phú về Phục Binh như sau:

 

Đào Hồng Diêu Hỉ trong ngoài

Lại gia Binh Tướng gái trai ngang tàng

 

Đào Hoa Thai Hỉ trong cung (Huynh Đệ)

Phá Quân Tướng Phục chiếu xung ở ngoài

Có chị em gái theo trai

Say mê đến nỗi hoang thai bỏ mình

Trong thời Tướng Phá Phục Binh

Ngoài thời Hoa Cái liên minh Đào Hồng

Bản cung đối chiếu tinh tường

Anh em có kẻ tư thông hẳn là

(Ở cung Bào)

Vợ chồng nay thuận mai hòa

Phục Binh Hóa Kị đóng tòa Phối cung

Binh Hình gặp Hóa Kị xung

Đêm ngày cư xử ra lòng bạc đen

Phục Binh Thiên Hình xung chiếu với Hóa Kỵ

Khốc Hư ngộ Dưỡng không đành

Tướng Binh xung phá hẳn danh hoang thai

(Ở cung Tử Tức)

Tử cung Thai Tướng Phục Binh

Vợ chồng ắt hẳn tư sinh thủa nào

 

Gian tà Kiếp Sát Phục Binh

Khúc Xương Thái Tuế mưu sinh tảo tần

(Ở cung Tài Bạch)

Cự Kị nên tránh đò sông

Phục Binh Hình Việt mắc vòng gươm đao

(Ở cung Tật Ách)

Phục Binh Thái Tuế Thiên Hình

Cùng người tranh cạnh tâm tình chẳng vui

(Ở cung Phối)

Phúc cung có kẻ chiến chinh

Tướng Binh Đế Tuyệt đóng thành ba phương

Tướng Binh Tử Tuyệt phải là

Có người tử trận phương xa thuở nào

(Ở cung Phúc Đức)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm BÌNH GIẢI SAO PHỤC BINH

Hành Ha

Chủ cơ mưu, quyền biến, gian xảo (VVT). Gặp nhiều sao tốt đẹp hội họp thì hay giúp đỡ, phò tá, chủ những việc liên quan đến quân sự (TTL). Theo VVT thì gặp chính tinh miếu địa thì là người biết tùy thời mà xử sự.

Gặp nhiều sao xấu xa hội họp thì gian xảo, đa hư thiểu thực, hay lừa đảo, trộm cắp, làm những việc ám muội, hãm hại

Hội với Hình Tướng Ấn thì có tài năng, hiển đạt về võ nghiệp Nhiều người cho rằng Phục Binh không nên cư Mệnh (cách nội Binh ngoại Tướng), cư tại Di mới hợp cách (cách nội Tướng ngoại Binh). Thật ra thì cách nội Tướng ngoại Binh thì luôn luôn có Lộc Tồn tam hợp nên tốt hơn

Binh Hình thì nói không hở răng, tính tình tầm ngẩm tầm ngầm, kín miệng (Phá Toái đồng cung với Tuế Phá thì giọng nói lớn tiếng theo kinh nghiệm):

Binh Hình tẩm ngẩm tầm ngầm, Hãm cung Phá Tuế nói rầm sấm vang

Binh, Hình nói chẳng hở răng, Hãm cung Phá (Phá Toái), Tuế nói bằng sấm vang

Mệnh có Hồng Loan thì khéo về nghề thều may, gặp Phục Binh, Tướng Quân thì dễ bị tai nạn, chủ yếu về trinh tiết

Hồng Loan may vá cửa canh, hiềm phùngBinh Tướng ắt sinh tai nạn (18)

Kiếp Không Phục Binh gặp Kình thì là kẻ côn đồ ăn cướp. Chú ý Phục Binh không bao giờ tam hợp xung chiếu với Kình Dương, chỉ có khi nhị hợp (Âm Nam Dương Nữ, Phục Binh tại Sửu Mùi nghĩa là tuổi Bính Mậu Nhâm) mới có:

Kiếp Không Phục Binh phùng Dương Nhận (Kình Dương) lộ thượng cướp đồ (10)

Hổ, Tang, Điếu Khách, Phục Binh là bốn hung tinh nhưng gặp Thiên Đồng thì lại trở thành tốt

Hổ Tang Điếu (Điếu Khách) Binh (Phục Binh) vị chi Tứ hung, hạnh ngộ Đồng tinh (Thiên Đồng) nhi hóa cát (B83)

Phu Thê có Phục Binh Hóa Kỵ đồng cung thì vợ chồng hay hờn giận:

Vợ chồng nay tụ mai tan (nay giận mai hờn), Phục Binh Hóa Kỵ một tòa Thê cung (B36)

Hạn gặp Phục Binh Hóa Kỵ Thái Tuế thì có sự cạnh tranh cãi vã, vì cạnh tranh với người mà bực dọc trong lòng, Quản Xuân Thịnh thì thêm Không Kiếp. Chú ý rằng Dương Nam, Âm Nữ có Thái Tuế đồng cung Phục Binh thì có Phi Liêm Bạch Hổ đồng cung, và Âm Nam, Dương Nữ có Thái Tuế đồng cung Phục Binh thì có Phi Liêm Bạch Hổ tam hợp:

Phục Binh Thái Tuế Kỵ xung, Cùng người tranh cạnh, trong lòng chẳng khuây

Thái Tuế Phục Binh Kỵ (Hóa Kỵ) xung, cùng người tranh cạnh trong lòng chẳng khuây (35)

Nhan hồi chết yểu vì có Hóa Kỵ, Phục Binh, Xương Khúc hội họp Kỵ (Hóa Kỵ) Binh (Phục Binh) Xương Khúc một vì, Nhan Hồi yểu triết còn ghi rõ rằng (chết yểu) (48)

Có những câu phú về Phục Binh như sau:

 

Đào Hồng Diêu Hỉ trong ngoài

Lại gia Binh Tướng gái trai ngang tàng

 

Đào Hoa Thai Hỉ trong cung (Huynh Đệ)

Phá Quân Tướng Phục chiếu xung ở ngoài

Có chị em gái theo trai

Say mê đến nỗi hoang thai bỏ mình

Trong thời Tướng Phá Phục Binh

Ngoài thời Hoa Cái liên minh Đào Hồng

Bản cung đối chiếu tinh tường

Anh em có kẻ tư thông hẳn là

(Ở cung Bào)

Vợ chồng nay thuận mai hòa

Phục Binh Hóa Kị đóng tòa Phối cung

Binh Hình gặp Hóa Kị xung

Đêm ngày cư xử ra lòng bạc đen

Phục Binh Thiên Hình xung chiếu với Hóa Kỵ

Khốc Hư ngộ Dưỡng không đành

Tướng Binh xung phá hẳn danh hoang thai

(Ở cung Tử Tức)

Tử cung Thai Tướng Phục Binh

Vợ chồng ắt hẳn tư sinh thủa nào

 

Gian tà Kiếp Sát Phục Binh

Khúc Xương Thái Tuế mưu sinh tảo tần

(Ở cung Tài Bạch)

Cự Kị nên tránh đò sông

Phục Binh Hình Việt mắc vòng gươm đao

(Ở cung Tật Ách)

Phục Binh Thái Tuế Thiên Hình

Cùng người tranh cạnh tâm tình chẳng vui

(Ở cung Phối)

Phúc cung có kẻ chiến chinh

Tướng Binh Đế Tuyệt đóng thành ba phương

Tướng Binh Tử Tuyệt phải là

Có người tử trận phương xa thuở nào

(Ở cung Phúc Đức)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button