Tử vi

BÌNH GIẢI SAO QUAN PHỦ

Hành Ha

Chủ thị phi, khẩu thiệt (VVT). Gây rắc rối, phiền nhiễu, ngăn trở mọi công việc (TTL)

Gặp Liêm Trinh hãm địa , Thiên Hình hãm địa và Thái Tuế thì hay mắc thị phi, quan tụng và dễ bị ngục tù (VVT). Gặp Thái Tuế, Thiên Hình và Cự Môn miếu địa thì là người có tài biện thuyết, rất giỏi về luật pháp (VVT)

Bạn đang xem: BÌNH GIẢI SAO QUAN PHỦ

Vòng Thái Tuế có sao Quan Phù, đây là Quan Phủ. Quan Phủ vĩnh viễn sẽ đứng với Kình Dương hay Đà La.

Quan Phủ chủ khẩu thiệt thị phi không nên gặp thêm Hóa Kị hoặc Thiên Hình càng rắc rối nhất là đối với vận hạn. Không gặp Hình Kị tự nó vô lực. Có câu phú:

Quan Phủ Thái Tuế một miền

Đêm ngày chầu chực cửa công mỏi mòn

Căn cứ vào câu phú trên đây thì gặp Thái Tuế còn nặng hơn Hình Kị. Quan Phủ thuộc Hỏa

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm BÌNH GIẢI SAO QUAN PHỦ

Hành Ha

Chủ thị phi, khẩu thiệt (VVT). Gây rắc rối, phiền nhiễu, ngăn trở mọi công việc (TTL)

Gặp Liêm Trinh hãm địa , Thiên Hình hãm địa và Thái Tuế thì hay mắc thị phi, quan tụng và dễ bị ngục tù (VVT). Gặp Thái Tuế, Thiên Hình và Cự Môn miếu địa thì là người có tài biện thuyết, rất giỏi về luật pháp (VVT)

Vòng Thái Tuế có sao Quan Phù, đây là Quan Phủ. Quan Phủ vĩnh viễn sẽ đứng với Kình Dương hay Đà La.

Quan Phủ chủ khẩu thiệt thị phi không nên gặp thêm Hóa Kị hoặc Thiên Hình càng rắc rối nhất là đối với vận hạn. Không gặp Hình Kị tự nó vô lực. Có câu phú:

Quan Phủ Thái Tuế một miền

Đêm ngày chầu chực cửa công mỏi mòn

Căn cứ vào câu phú trên đây thì gặp Thái Tuế còn nặng hơn Hình Kị. Quan Phủ thuộc Hỏa

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button