Tử vi

BÌNH GIẢI SAO THAM LANG

Tham Lang là sao dương mộc đới thủy, thuộc hệ bắc đẩu. Chủ về họa phúc và hóa khí là đào hoa. Cát chủ về thực tế, hung chủ về đa dục.

Cổ nhân nói Tham lang quyền biến, nhiều mưu kế, hay thừa nước đục thả câu, yếu cái ác bất định, gian trá gạt người. Nhưng lúc kết cấu Tham Lang tốt thì đời người biến hoá thay đổi tích cực, có thể nhìn thấy biểu hiện tài nghệ. Thủ pháp ăn ở khéo léo, tác động vô hình khiến cho phương hướng bản thân có lợi. Được tất cả hoan nghênh.

Khi đến phần bình giải thì Tham Lang lại thành khuôn mặt của con người tửu sắc phiêu đãng. Con người như thế làm sao có thể là giải ách chi thần được? Đời sau tìm tòi mới hay rằng giải ách chi thần ở đây có nghĩa là khả năng đa diện tài hoa khả dĩ làm êm thấm mọi chuyện, nói khác đi là có tài thu xếp, điều giải, ngoại giao.

Bạn đang xem: BÌNH GIẢI SAO THAM LANG

Ngoài ra Tham Lang nếu gặp được những cát tinh khác là số trường thọ, lại ưa học tu luyện thần tiên thì đây cũng kể là mặt khác của giải ách chi thần. Nếu Tham Lang hội với Hỏa Linh Tinh đóng ở Thìn Tuất Sửu Mùi hoặc đứng cùng Kình Dương ở Ngọ thì lại chủ về quyền thế, tựa vào quyền thế mà phú quí, khi đã quyền thế tất giải quyết được nhiều sự việc đáng kể như một giải ách chi thần vậy.

Tham Lang đắc địa nơi mộ cung Thìn Tuất Sửu Mùi. Ở vượng địa Tí Ngọ Mão Dậu không hay bằng mộ địa. Có giả thuyết khác cho rằng Tham Lang vốn hóa khí đào hoa, mà Tí Ngọ Mão Dậu lại là đất của Đào Hoa thì quá mức mà thành không hay. Tham Đào như vậy dễ dâm loạn. Giảo quyết trên hơi quá hóa.

Tham Lang hội Xương Khúc thì có sở thích cầm kì thi tửu, về vật chất thì ham mê tửu sắc. Gặp Hoa Cái thì ưa thích triết học thần bí. Hội Tứ Sát và Hoá kỵ thì ham muốn vật dục rất sâu năng, dễ thành đam mê tửu sắc, cờ bạc, hút sách. Cổ nhân từng nói “Tham Lang” ở cung Vượng, suốt đời trộm cắp như chuột. Câu này nói hơi quá, nhưng có lẽ biểu hiện tính ham muốn của mình của Tham Lang.

Tham Lang đồng cung với Tử Vi, có tính chất đào hoa phạm chủ. Tuy là Tử Vi trao quyền cho Đào Hoa, nhưng nếu gặp thêm Hồng Hỷ, Đào Hoa, Đại Hao càng nghiệm. Dù vậy, nếu không có các sao đào hoa, được Tả Phụ Văn Xương, Hữu Bật Văn Khúc giáp cung thì là cách cục tốt.

Nữ mệnh Tham Lang đặc điểm là luôn có sở thích riêng, có khuynh hướng sùng bái tôn giáo. Ngày xưa nữ mệnh Tham Lang vượng địa có nơi nói là làm kỹ nữ cao cấp. Nhưng ngày nay nữ mệnh Tham Lang có thể làm các việc như giao tế, quan hệ công chúng, nhất là khi hội họp cát tinh. Nữ mệnh có thể có địa vị sang quý và có địa vị xã hội.

Tham lang phân bố trong 12 cung, sẽ đồng độ hoặc đối nhau với ba sao Vũ khúc, Tử vi và Liêm trinh, cho nên ba sao này có mối quan hệ rất sâu sắc với Tham lang.

  1. Ở Tý hoặc ở Ngọ, Tham lang độc tọa, đối củng với Tử vi, ở Mão hoặc ở Dậu thì Tham lang đồng độ với Tử vi. Cho nên ở bốn cung vượng Tý Ngọ Mão Dậu đều cấu tạo thành hệ “Tử vi Tham lang”.
  2. Ở Thìn hoặc ở Tuất, Tham lang độc tọa, đối củng với Vũ khúc, ở Sửu hoặc ở Mùi, thì Tham lang đồng độ với Vũ khúc. Cho nên, ở bốn cung “mộ” Thìn Tuất Sửu Mùi đều cấu tạo thành hệ “Tham lang Vũ khúc”.
  3. Ở Dần hoặc ở Thân, Tham lang độc tọa, đối củng với Liêm trinh, ở Tị hoặc ở Hợi thì Tham lang đồng độ với Liêm trinh. Cho nên, ở bốn cung “sinh” Dần Thân Tị Hợi được cấu tạo thành hệ “Tham lang Liêm trinh”.

Các cách này, trừ trường hợp “Tham lang tọa cung Vượng” chủ về ham muốn vật chất, các tình hình khác đều thuộc về ham muốn dục tình, thảy đều phải gặp Thiên hình và sao Không mới là cách “thanh bạch”.

Ngoài những tình huống trên, Tham lang còn có một số cấu tạo đặc thù, như:

– Tham lang ở Ngọ, gọi là “Mộc hỏa sáng thông nhau” (Mộc hỏa thông minh).

– Tham lang ở Thân, gọi là “Mộc bị Kim khống chế” (Mộc phùng Kim chế)

– Tham lang ở Tý có Kình dương đồng độ, hoặc ở Hợi có Đà la đồng độ, gọi là “Phiếm thủy đào hoa” (Phiếm thủy đào hoa).

– Tham lang ở Dần có Đà la đồng độ, hoặc hội với hệ “Thiên hình Kình dương”, gọi là “Cầm gậy phong lưu” (Phong lưu thái trượng).

Trong lá số, sao Tham lang và sao Thất sát, Phá quân luôn nằm ở cung vị tam phương hội chiếu, nên được gọi chung là Sát Phá Lang – đây chính là điểm chuyển ngoặt đánh dấu những biến động lớn trong vận mệnh. Nếu vận hạn gặp sao này, lại gặp sát tinh hay bị sát tinh hội chiếu, sẽ là “Trúc la tam hạn” chủ về đại hung. Nhưng tính chất biến động của sao Tham lang là yếu hơn, so với Thất sát và Phá quân, chủ yếu thiên về “tửu sắc tiền tài“.

Tham lang là một ngôi sao chủ về đa tài đa nghệ, mang tính đào hoa, phạm vi tài nghệ rất rộng, không những có tài nghệ thuật, còn có sở trường về ngôn ngữ, là nam giới tinh thông cầm kỳ thi họa, là nữ giới khéo nữ công gia chính, đều am hiểu lễ nghĩa, có chừng có mực, vì yêu cầu của công việc nên thường xuyên phải tham gia tiệc tùng ngoại giao, khó tránh khỏi sa đà vào sắc dục.

Nếu sao Tham lang rơi vào cung Không Vong, hoặc gặp sao Hóa Kị, sẽ lại trở thành đoan chính, ức chế được các đặc tính đào hoa, như tửu, sắc, tiền, tài, và phát huy được những tài năng nghệ thuật. Nếu sao Tham lang nằm cùng cung với Địa không, Địa kiếp, chủ về có những kỹ năng, kỹ thuật chuyên sâu sở trường.

Sao Tham lang gặp Hóa Lộc Hóa Quyền, chủ về phát tài đột ngột, có tiền của bất ngờ. Kị nhập cung Thủy (Hợi Tý), sẽ là tượng “Phiếm thủy đào hoa” (đào hoa trôi nổi), nếu lại gặp thêm các sao đào hoa khác như Hồng loan, Thiên hỷ, Thiên diêu, đường tình duyên càng thêm phức tạp. Sao Tham lang nếu nhập Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, gọi là “Tài nhập khố vị” (Của nhập vào kho), không bị Thiên la Địa võng khống chế, hơn nữa còn có được khả năng giải trừ tai ách.

Những cách kể trên dễ rơi vào họa sắc tình. Họa sắc tình gồm có:

  • tù tội, đổ máu, mất cơ mất nghiệp vì tình hay bệnh tật
  • lấy phải vợ quá dữ như kẻ bị cầm tù mà vợ là giám ngục.

Cùng các cách trên đây nếu được thêm các cát tinh phù trợ thì chỉ là con người phong hoa tuyết nguyệt, thi tửu cầm kỳ, chứ không đến nỗi tang thân, bại sản vì tình.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm BÌNH GIẢI SAO THAM LANG

Tham Lang là sao dương mộc đới thủy, thuộc hệ bắc đẩu. Chủ về họa phúc và hóa khí là đào hoa. Cát chủ về thực tế, hung chủ về đa dục.

Cổ nhân nói Tham lang quyền biến, nhiều mưu kế, hay thừa nước đục thả câu, yếu cái ác bất định, gian trá gạt người. Nhưng lúc kết cấu Tham Lang tốt thì đời người biến hoá thay đổi tích cực, có thể nhìn thấy biểu hiện tài nghệ. Thủ pháp ăn ở khéo léo, tác động vô hình khiến cho phương hướng bản thân có lợi. Được tất cả hoan nghênh.

Khi đến phần bình giải thì Tham Lang lại thành khuôn mặt của con người tửu sắc phiêu đãng. Con người như thế làm sao có thể là giải ách chi thần được? Đời sau tìm tòi mới hay rằng giải ách chi thần ở đây có nghĩa là khả năng đa diện tài hoa khả dĩ làm êm thấm mọi chuyện, nói khác đi là có tài thu xếp, điều giải, ngoại giao.

Ngoài ra Tham Lang nếu gặp được những cát tinh khác là số trường thọ, lại ưa học tu luyện thần tiên thì đây cũng kể là mặt khác của giải ách chi thần. Nếu Tham Lang hội với Hỏa Linh Tinh đóng ở Thìn Tuất Sửu Mùi hoặc đứng cùng Kình Dương ở Ngọ thì lại chủ về quyền thế, tựa vào quyền thế mà phú quí, khi đã quyền thế tất giải quyết được nhiều sự việc đáng kể như một giải ách chi thần vậy.

Tham Lang đắc địa nơi mộ cung Thìn Tuất Sửu Mùi. Ở vượng địa Tí Ngọ Mão Dậu không hay bằng mộ địa. Có giả thuyết khác cho rằng Tham Lang vốn hóa khí đào hoa, mà Tí Ngọ Mão Dậu lại là đất của Đào Hoa thì quá mức mà thành không hay. Tham Đào như vậy dễ dâm loạn. Giảo quyết trên hơi quá hóa.

Tham Lang hội Xương Khúc thì có sở thích cầm kì thi tửu, về vật chất thì ham mê tửu sắc. Gặp Hoa Cái thì ưa thích triết học thần bí. Hội Tứ Sát và Hoá kỵ thì ham muốn vật dục rất sâu năng, dễ thành đam mê tửu sắc, cờ bạc, hút sách. Cổ nhân từng nói “Tham Lang” ở cung Vượng, suốt đời trộm cắp như chuột. Câu này nói hơi quá, nhưng có lẽ biểu hiện tính ham muốn của mình của Tham Lang.

Tham Lang đồng cung với Tử Vi, có tính chất đào hoa phạm chủ. Tuy là Tử Vi trao quyền cho Đào Hoa, nhưng nếu gặp thêm Hồng Hỷ, Đào Hoa, Đại Hao càng nghiệm. Dù vậy, nếu không có các sao đào hoa, được Tả Phụ Văn Xương, Hữu Bật Văn Khúc giáp cung thì là cách cục tốt.

Nữ mệnh Tham Lang đặc điểm là luôn có sở thích riêng, có khuynh hướng sùng bái tôn giáo. Ngày xưa nữ mệnh Tham Lang vượng địa có nơi nói là làm kỹ nữ cao cấp. Nhưng ngày nay nữ mệnh Tham Lang có thể làm các việc như giao tế, quan hệ công chúng, nhất là khi hội họp cát tinh. Nữ mệnh có thể có địa vị sang quý và có địa vị xã hội.

Tham lang phân bố trong 12 cung, sẽ đồng độ hoặc đối nhau với ba sao Vũ khúc, Tử vi và Liêm trinh, cho nên ba sao này có mối quan hệ rất sâu sắc với Tham lang.

  1. Ở Tý hoặc ở Ngọ, Tham lang độc tọa, đối củng với Tử vi, ở Mão hoặc ở Dậu thì Tham lang đồng độ với Tử vi. Cho nên ở bốn cung vượng Tý Ngọ Mão Dậu đều cấu tạo thành hệ “Tử vi Tham lang”.
  2. Ở Thìn hoặc ở Tuất, Tham lang độc tọa, đối củng với Vũ khúc, ở Sửu hoặc ở Mùi, thì Tham lang đồng độ với Vũ khúc. Cho nên, ở bốn cung “mộ” Thìn Tuất Sửu Mùi đều cấu tạo thành hệ “Tham lang Vũ khúc”.
  3. Ở Dần hoặc ở Thân, Tham lang độc tọa, đối củng với Liêm trinh, ở Tị hoặc ở Hợi thì Tham lang đồng độ với Liêm trinh. Cho nên, ở bốn cung “sinh” Dần Thân Tị Hợi được cấu tạo thành hệ “Tham lang Liêm trinh”.

Các cách này, trừ trường hợp “Tham lang tọa cung Vượng” chủ về ham muốn vật chất, các tình hình khác đều thuộc về ham muốn dục tình, thảy đều phải gặp Thiên hình và sao Không mới là cách “thanh bạch”.

Ngoài những tình huống trên, Tham lang còn có một số cấu tạo đặc thù, như:

– Tham lang ở Ngọ, gọi là “Mộc hỏa sáng thông nhau” (Mộc hỏa thông minh).

– Tham lang ở Thân, gọi là “Mộc bị Kim khống chế” (Mộc phùng Kim chế)

– Tham lang ở Tý có Kình dương đồng độ, hoặc ở Hợi có Đà la đồng độ, gọi là “Phiếm thủy đào hoa” (Phiếm thủy đào hoa).

– Tham lang ở Dần có Đà la đồng độ, hoặc hội với hệ “Thiên hình Kình dương”, gọi là “Cầm gậy phong lưu” (Phong lưu thái trượng).

Trong lá số, sao Tham lang và sao Thất sát, Phá quân luôn nằm ở cung vị tam phương hội chiếu, nên được gọi chung là Sát Phá Lang – đây chính là điểm chuyển ngoặt đánh dấu những biến động lớn trong vận mệnh. Nếu vận hạn gặp sao này, lại gặp sát tinh hay bị sát tinh hội chiếu, sẽ là “Trúc la tam hạn” chủ về đại hung. Nhưng tính chất biến động của sao Tham lang là yếu hơn, so với Thất sát và Phá quân, chủ yếu thiên về “tửu sắc tiền tài“.

Tham lang là một ngôi sao chủ về đa tài đa nghệ, mang tính đào hoa, phạm vi tài nghệ rất rộng, không những có tài nghệ thuật, còn có sở trường về ngôn ngữ, là nam giới tinh thông cầm kỳ thi họa, là nữ giới khéo nữ công gia chính, đều am hiểu lễ nghĩa, có chừng có mực, vì yêu cầu của công việc nên thường xuyên phải tham gia tiệc tùng ngoại giao, khó tránh khỏi sa đà vào sắc dục.

Nếu sao Tham lang rơi vào cung Không Vong, hoặc gặp sao Hóa Kị, sẽ lại trở thành đoan chính, ức chế được các đặc tính đào hoa, như tửu, sắc, tiền, tài, và phát huy được những tài năng nghệ thuật. Nếu sao Tham lang nằm cùng cung với Địa không, Địa kiếp, chủ về có những kỹ năng, kỹ thuật chuyên sâu sở trường.

Sao Tham lang gặp Hóa Lộc Hóa Quyền, chủ về phát tài đột ngột, có tiền của bất ngờ. Kị nhập cung Thủy (Hợi Tý), sẽ là tượng “Phiếm thủy đào hoa” (đào hoa trôi nổi), nếu lại gặp thêm các sao đào hoa khác như Hồng loan, Thiên hỷ, Thiên diêu, đường tình duyên càng thêm phức tạp. Sao Tham lang nếu nhập Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, gọi là “Tài nhập khố vị” (Của nhập vào kho), không bị Thiên la Địa võng khống chế, hơn nữa còn có được khả năng giải trừ tai ách.

Những cách kể trên dễ rơi vào họa sắc tình. Họa sắc tình gồm có:

  • tù tội, đổ máu, mất cơ mất nghiệp vì tình hay bệnh tật
  • lấy phải vợ quá dữ như kẻ bị cầm tù mà vợ là giám ngục.

Cùng các cách trên đây nếu được thêm các cát tinh phù trợ thì chỉ là con người phong hoa tuyết nguyệt, thi tửu cầm kỳ, chứ không đến nỗi tang thân, bại sản vì tình.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button