Tử vi

BÌNH GIẢI SAO THANH LONG

Hành Thy

Thanh là màu xanh. Long là con rồng. Người xưa nói nó hay làm mây làm mưa, cho nên cho nó là một trong bốn giống linh. Miếu vượng tại Tứ Mộ và Tí Hợi là hai cung Thủy. Khi miếu vượng thì là con rồng nhưng khi hãm địa thì là con rắn đất không có đắc lực (VVT).

Chủ vui vẻ, hòa nhã, lanh lợi, bặt thiệp, đem lại may mắn hanh thông về công danh, thi cử, hôn nhân, tiền tài, hỉ sự, rất lợi ích cho việc cầu công danh, thi cử cưới hỏi, sinh nở. Giải trừ được tai họa bệnh tật nhỏ do may mắn.

Bạn đang xem: BÌNH GIẢI SAO THANH LONG

Thanh Long cư Thìn thì đắc cách nhất, là cách lưỡng Long, gặp thêm Hóa Kỵ thủ chiếu thì càng tốt đẹp:

Thanh Long Mệnh Phúc Thân tọa thủ,

Tại Thìn cung, Mệnh Thổ, Âm Nam,

Hóa Kỵ chiếu hợp tam phương,

Tuổi Đinh tuổi Kỷ toại đường công danh (AB340)

Đồng cung với Long Đức là cách Song Long, nếu lại cư tại Thìn là cách Song Long nhập uyên, rồng vào hang vực. Tại Mệnh thì phú quí song toàn, an nhàn tọa hưởng, tại Phúc thì con gái trở thành vương phi, người tuổi Giáp, Bính, Đinh là hợp cách (VVT). Song Long cư Phúc Đức là hợp cách nhất, là nhà có mồ mả kết phát đều cho nam nữ, chủ sự thành đạt lâu dài (VVT)

Song Long hội với Lưu Hà hay Hóa Kỵ thì công danh tài lộc không cầu cạnh vất vả mà tự nhiên tới, nếu gặp cát tinh thì hiển đạt lớn lao. Song Long mà gặp Hóa Lôc thì giàu có, làm nên như nước chảy bạc dòng

Thanh Long đồng cung với Lưu Hà là cách thanh vân đắc lộ, rồng vùng vẫy trong bể cả hay trong sông lớn, rất có lợi cho việc cầu thi cử, công danh

Thanh Long đồng cung với Hóa Kỵ là cách long vân khánh hội, rồng gặp mây (Hóa Kỵ) hoặc rồng xanh ẩn trong mây ngũ sắc nên rất rực rỡ tốt đẹp, chủ phú quí uy quyền, đem lại may mắn đáng mừng. Thái Thứ Lang cho rằng đây là trường hợp Thanh Long gặp Hóa Kỵ đồng cung tại Tứ Mộ Long Kỵ Hà đồng cung thì tài lộc, công danh tự nhiên mà đến không cần mưu cầu cực nhọc.

Nữ Mệnh gặp cách Long Kỵ Hà tại Thìn thì dáng người thanh tú, xinh tươi, con nhà khuê các, giỏi giang về ngoại giao mà kinh doanh rất giỏi, làm nên tài lộc như nước chảy bạc dòng, vượng phu ích tử. Nếu cư tại cung Phu Thê thì trai lấy vợ con nhà khuê các, vợ có tiền của hồi môn, gái lấy chồng quí hiển giàu có (AB255, AB589)

Thanh Long thủ thì là người có cơ mưu quyền biến:

Thanh Long cơ biến đủ điều,

Tấu Thư nói ngọt (ăn nói ngọt ngào), người theo ngay về

Mệnh an tại Hợi Tí có Thanh Long tọa thủ nên rất tốt đẹp như rồng gặp nước (Thủy). Thanh Long tại cung Hợi hay Tí thì rất tốt như Thái Công vui mừng gặp Văn Vương, ý nói gặp thời vận tốt đẹp. NMB chỉ ghi là tại cung Tí mà thôi:

Khảm nghi hí Thủy chi Thanh Long (4, B85)

Thanh Long phiếm hải (biển cả), Thái Công chi triều đẩu hân hân (B77)

Mệnh Tài Quan ở Thìn thuộc Thổ có Thanh Long tọa thủ, đàn ông tuổi Đinh Kỷ là hợp cách, nếu thêm Hóa Kỵ thì công danh như rồng mây gặp hội tất làm nên vinh hiển và được hưởng giàu sang trọn đời.

Chú ý tuổi Đinh Mệnh tại Thìn có Thái Dương thủ thì có Hóa Kỵ tam hợp, có Cự Môn thủ thì có Hóa Kỵ đồng cung, có Thiên Đồng thủ thì có Hóa Kỵ tam hợp và VCD có Cơ Lương xung chiếu thì có Hóa Kỵ tam hợp. Còn tuổi Kỷ nếu có Văn Khúc thủ chiếu thì có Hóa Kỵ thủ chiếu

Thanh Long Thìn Thổ Đinh Kỷ Âm Nam gia hợp Kỵ tinh công danh toại mãn (5)

Thanh Long Mệnh Phúc Thân tọa thủ,

Tại Thìn cung, Mệnh Thổ, Âm Nam,

Hóa Kỵ chiếu hợp tam phương,

Tuổi Đinh tuổi Kỷ toại đường công danh (AB340)

Phúc Đức có Thanh Long thì con cái rất nhiều. Chú ý rằng Mệnh có Lộc Tồn và là Dương Nam, Âm Nữ hoặc Mệnh có Tướng Quân và là Âm Nam, Dương Nữ thì Phúc Đức có Thanh Long:

Thanh Long cư Phúc Đức nhân đinh chúng đa (6, B68)

Hạn có Thanh Long, Thai, Thiên Hỉ thì có con. Hỉ ở đây là Thiên Hỉ vì Hỉ Thần không có tam hợp xung chiếu với Hỉ Thần, chỉ có khi nhị hợp với Hỉ Thần mà thôi như Thanh Long tạiThìn cho Dương Nam Âm Nữ và tại Dậu cho Âm Nam Dương Nữ:

Thanh Long, Thai, Hỉ hợp miền, Vợ đi thai nghén khá xem phúc nhà

Thai tinh, Long (Thanh Long), Hỉ vận này, Vợ thời thai dựng đến ngày khai hoa (QXT)

Thai phùng Long Hỉ vận này, Vợ mình ắt đã đến ngày nở hoa (VT)

Mệnh Thanh Long tọa thủ gặp Mộc Dục thì được tiếng tốt

Thanh Long vạn phái thừa Mộc Dục dĩ thanh quang (1, B77)

NMB cho rằng Mệnh có Thanh Long gặp Quan Đới thì là người hiên ngang ở ngoài đời cũng như trong triều đình. Long (Thanh Long) cốt liên Quan (Quan Đới), hiên ngang lăng miếu (3, B78)

Tật Ách có Thái Dương hãm địa tọa thủ gặp Thanh Long thì đề phòng chết đuối hay té giếng. QXT giải rằng Thái Dương hãm ngộ Thanh Long, Long Trì (lưỡng Long) ở cung Điền thì có người chết đuối ở đấy, hoặc ở cung khác thì người ở đấy chết đuối, ví dụ ở cung Nô thì đầy tớ chết đuối:

Nhật phùng hãm địa Thanh Long (lưỡng LongQXT, VT), Có người phương ấy vẫy vùng khôn lên

Thiên Phủ tối kỵ gặp Không Tinh (Tuần Triệt) nhưng gặp Thanh Long thì lại trở thành tốt, theo Huyền Cơ thì đây là trường hợp Phủ gặp Không Kiếp đồng cung:

Thiên Phủ tối kỵ Không Tinh (tối kỵ Tuần Triệt) nhi ngộ Thanh Long phản vi cát tường (3)

Phủ kỵ Không Kiếp đồng cung, Gặp Thanh Long biến thành vòng cát tinh (HC)

Có câu quyết: “Thanh Long hỉ khí, Tiểu hao tiền”. Sao Thanh Long thường mang tin vui. Thanh Long cùng Hồng Loan Thiên Hỉ chủ tin mừng về hôn nhân, về sanh con.

Thanh Long gặp Khôi Việt, Thiên Quí, Thiên Quan, Thiên Phúc chủ thăng chức. Thanh Long có khả năng hóa giải hung họa do Bạch Hổ gây ra như quan tụng, tang sự. Thiên Phủ Thanh Long Hóa Khoa đóng vào cung Tài Bạch thì lấy vợ hoặc gặp hỉ sự mà phát tài (vớ được vợ giàu chẳng hạn)

Khoa Tử Vi Việt đưa thêm nhiều tác dụng của Thanh Long:

– Thanh Long ở Mệnh mà không bị sát tinh thì có tài biến hóa công việc.

– Thanh Long gặp Lưu Hà giống như rồng vào biển khơi có lợi cho thi cử công danh

– Thanh Long bị Đà Kị Khốc Hư Không Kiếp hãm lại thành con người hèn nhát

– Thanh Long đứng với Hóa Kị ở Thìn Tuất Sửu Mùi như rồng ẩn trong mây có thể dễ xoay chuyển thời cơ.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm BÌNH GIẢI SAO THANH LONG

Hành Thy

Thanh là màu xanh. Long là con rồng. Người xưa nói nó hay làm mây làm mưa, cho nên cho nó là một trong bốn giống linh. Miếu vượng tại Tứ Mộ và Tí Hợi là hai cung Thủy. Khi miếu vượng thì là con rồng nhưng khi hãm địa thì là con rắn đất không có đắc lực (VVT).

Chủ vui vẻ, hòa nhã, lanh lợi, bặt thiệp, đem lại may mắn hanh thông về công danh, thi cử, hôn nhân, tiền tài, hỉ sự, rất lợi ích cho việc cầu công danh, thi cử cưới hỏi, sinh nở. Giải trừ được tai họa bệnh tật nhỏ do may mắn.

Thanh Long cư Thìn thì đắc cách nhất, là cách lưỡng Long, gặp thêm Hóa Kỵ thủ chiếu thì càng tốt đẹp:

Thanh Long Mệnh Phúc Thân tọa thủ,

Tại Thìn cung, Mệnh Thổ, Âm Nam,

Hóa Kỵ chiếu hợp tam phương,

Tuổi Đinh tuổi Kỷ toại đường công danh (AB340)

Đồng cung với Long Đức là cách Song Long, nếu lại cư tại Thìn là cách Song Long nhập uyên, rồng vào hang vực. Tại Mệnh thì phú quí song toàn, an nhàn tọa hưởng, tại Phúc thì con gái trở thành vương phi, người tuổi Giáp, Bính, Đinh là hợp cách (VVT). Song Long cư Phúc Đức là hợp cách nhất, là nhà có mồ mả kết phát đều cho nam nữ, chủ sự thành đạt lâu dài (VVT)

Song Long hội với Lưu Hà hay Hóa Kỵ thì công danh tài lộc không cầu cạnh vất vả mà tự nhiên tới, nếu gặp cát tinh thì hiển đạt lớn lao. Song Long mà gặp Hóa Lôc thì giàu có, làm nên như nước chảy bạc dòng

Thanh Long đồng cung với Lưu Hà là cách thanh vân đắc lộ, rồng vùng vẫy trong bể cả hay trong sông lớn, rất có lợi cho việc cầu thi cử, công danh

Thanh Long đồng cung với Hóa Kỵ là cách long vân khánh hội, rồng gặp mây (Hóa Kỵ) hoặc rồng xanh ẩn trong mây ngũ sắc nên rất rực rỡ tốt đẹp, chủ phú quí uy quyền, đem lại may mắn đáng mừng. Thái Thứ Lang cho rằng đây là trường hợp Thanh Long gặp Hóa Kỵ đồng cung tại Tứ Mộ Long Kỵ Hà đồng cung thì tài lộc, công danh tự nhiên mà đến không cần mưu cầu cực nhọc.

Nữ Mệnh gặp cách Long Kỵ Hà tại Thìn thì dáng người thanh tú, xinh tươi, con nhà khuê các, giỏi giang về ngoại giao mà kinh doanh rất giỏi, làm nên tài lộc như nước chảy bạc dòng, vượng phu ích tử. Nếu cư tại cung Phu Thê thì trai lấy vợ con nhà khuê các, vợ có tiền của hồi môn, gái lấy chồng quí hiển giàu có (AB255, AB589)

Thanh Long thủ thì là người có cơ mưu quyền biến:

Thanh Long cơ biến đủ điều,

Tấu Thư nói ngọt (ăn nói ngọt ngào), người theo ngay về

Mệnh an tại Hợi Tí có Thanh Long tọa thủ nên rất tốt đẹp như rồng gặp nước (Thủy). Thanh Long tại cung Hợi hay Tí thì rất tốt như Thái Công vui mừng gặp Văn Vương, ý nói gặp thời vận tốt đẹp. NMB chỉ ghi là tại cung Tí mà thôi:

Khảm nghi hí Thủy chi Thanh Long (4, B85)

Thanh Long phiếm hải (biển cả), Thái Công chi triều đẩu hân hân (B77)

Mệnh Tài Quan ở Thìn thuộc Thổ có Thanh Long tọa thủ, đàn ông tuổi Đinh Kỷ là hợp cách, nếu thêm Hóa Kỵ thì công danh như rồng mây gặp hội tất làm nên vinh hiển và được hưởng giàu sang trọn đời.

Chú ý tuổi Đinh Mệnh tại Thìn có Thái Dương thủ thì có Hóa Kỵ tam hợp, có Cự Môn thủ thì có Hóa Kỵ đồng cung, có Thiên Đồng thủ thì có Hóa Kỵ tam hợp và VCD có Cơ Lương xung chiếu thì có Hóa Kỵ tam hợp. Còn tuổi Kỷ nếu có Văn Khúc thủ chiếu thì có Hóa Kỵ thủ chiếu

Thanh Long Thìn Thổ Đinh Kỷ Âm Nam gia hợp Kỵ tinh công danh toại mãn (5)

Thanh Long Mệnh Phúc Thân tọa thủ,

Tại Thìn cung, Mệnh Thổ, Âm Nam,

Hóa Kỵ chiếu hợp tam phương,

Tuổi Đinh tuổi Kỷ toại đường công danh (AB340)

Phúc Đức có Thanh Long thì con cái rất nhiều. Chú ý rằng Mệnh có Lộc Tồn và là Dương Nam, Âm Nữ hoặc Mệnh có Tướng Quân và là Âm Nam, Dương Nữ thì Phúc Đức có Thanh Long:

Thanh Long cư Phúc Đức nhân đinh chúng đa (6, B68)

Hạn có Thanh Long, Thai, Thiên Hỉ thì có con. Hỉ ở đây là Thiên Hỉ vì Hỉ Thần không có tam hợp xung chiếu với Hỉ Thần, chỉ có khi nhị hợp với Hỉ Thần mà thôi như Thanh Long tạiThìn cho Dương Nam Âm Nữ và tại Dậu cho Âm Nam Dương Nữ:

Thanh Long, Thai, Hỉ hợp miền, Vợ đi thai nghén khá xem phúc nhà

Thai tinh, Long (Thanh Long), Hỉ vận này, Vợ thời thai dựng đến ngày khai hoa (QXT)

Thai phùng Long Hỉ vận này, Vợ mình ắt đã đến ngày nở hoa (VT)

Mệnh Thanh Long tọa thủ gặp Mộc Dục thì được tiếng tốt

Thanh Long vạn phái thừa Mộc Dục dĩ thanh quang (1, B77)

NMB cho rằng Mệnh có Thanh Long gặp Quan Đới thì là người hiên ngang ở ngoài đời cũng như trong triều đình. Long (Thanh Long) cốt liên Quan (Quan Đới), hiên ngang lăng miếu (3, B78)

Tật Ách có Thái Dương hãm địa tọa thủ gặp Thanh Long thì đề phòng chết đuối hay té giếng. QXT giải rằng Thái Dương hãm ngộ Thanh Long, Long Trì (lưỡng Long) ở cung Điền thì có người chết đuối ở đấy, hoặc ở cung khác thì người ở đấy chết đuối, ví dụ ở cung Nô thì đầy tớ chết đuối:

Nhật phùng hãm địa Thanh Long (lưỡng LongQXT, VT), Có người phương ấy vẫy vùng khôn lên

Thiên Phủ tối kỵ gặp Không Tinh (Tuần Triệt) nhưng gặp Thanh Long thì lại trở thành tốt, theo Huyền Cơ thì đây là trường hợp Phủ gặp Không Kiếp đồng cung:

Thiên Phủ tối kỵ Không Tinh (tối kỵ Tuần Triệt) nhi ngộ Thanh Long phản vi cát tường (3)

Phủ kỵ Không Kiếp đồng cung, Gặp Thanh Long biến thành vòng cát tinh (HC)

Có câu quyết: “Thanh Long hỉ khí, Tiểu hao tiền”. Sao Thanh Long thường mang tin vui. Thanh Long cùng Hồng Loan Thiên Hỉ chủ tin mừng về hôn nhân, về sanh con.

Thanh Long gặp Khôi Việt, Thiên Quí, Thiên Quan, Thiên Phúc chủ thăng chức. Thanh Long có khả năng hóa giải hung họa do Bạch Hổ gây ra như quan tụng, tang sự. Thiên Phủ Thanh Long Hóa Khoa đóng vào cung Tài Bạch thì lấy vợ hoặc gặp hỉ sự mà phát tài (vớ được vợ giàu chẳng hạn)

Khoa Tử Vi Việt đưa thêm nhiều tác dụng của Thanh Long:

– Thanh Long ở Mệnh mà không bị sát tinh thì có tài biến hóa công việc.

– Thanh Long gặp Lưu Hà giống như rồng vào biển khơi có lợi cho thi cử công danh

– Thanh Long bị Đà Kị Khốc Hư Không Kiếp hãm lại thành con người hèn nhát

– Thanh Long đứng với Hóa Kị ở Thìn Tuất Sửu Mùi như rồng ẩn trong mây có thể dễ xoay chuyển thời cơ.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button