Tử vi

BÌNH GIẢI SAO THIÊN CƠ

Thuộc tính âm dương ngũ hành của sao Thiên cơ là âm mộc. Tại Đẩu sao Thiên cơ là ngôi sao thứ ba thuộc Nam Đẩu, tại Số sao Thiên cơ theo cung vị thứ hai thuộc Bắc Đẩu, của phép định cục an sao thiên bàn. Chủ về trí tuệ, tư tưởng, anh chị em, hệ thần kinh, hóa khí là thiện, khi hóa Kị sẽ Hung (chủ về thần kinh đầu óc có vấn đề), làm chủ cung Huynh đệ.

Thiên Cơ là mưu sĩ hoặc quân sư. Nên không cần bách quan triều củng, nhưng cần hội hợp các sao mang tính thông minh, tài nghệ như Xương Khúc, Thiên Tài, Long Phượng, Bác Sĩ. Thiên Cơ rất ngại Hoá Kỵ, Thiên Hư, Âm Sát. Thiên Cơ cũng ưa Xương Khúc 2 bên giáp cung, nhưng không ưa Hoả Linh giáp cung khống chế. Trường hợp trước là làm tăng tính thông minh mẫn tiệp. Trường hợp khiến Thiên Cơ tâm tư bất định, vất vả lo lắng, đối phó thiếu hiệu quả với thực tế.

Thiên Cơ đa tài đa nghệ, làm mưu sĩ được, làm con người hành động không hay. Vào nghiên cứu tốt, ở vị thế chỉ huy bình thường.

Bạn đang xem: BÌNH GIẢI SAO THIÊN CƠ

Lưu niên và đại vận gặp Thiên Cơ, khác với bản mệnh gặp Thiên Cơ. Vì bản mệnh chủ về bản chất một người, còn vận hạn chỉ về những điều có thể gặp phải của một người, cho nên chẳng có tính chất mưu thần quân sư, mà chỉ biểu thị một biến hoá thay đổi. Vì vậy không cần các sao khoa văn hội hợp, cũng không thể trong thời gian ngắn mà biến người ta thành thông minh được.

Tuy vậy tính chất dựa vào quyền thế để phát huy tài năng vẫn còn. Vì vậy Lưu Khôi, Lưu Việt rất giá trị với Thiên Cơ ở cung Mệnh của vận hạn. Nếu Lưu Khôi Lưu Việt ở Tam phương tứ chính xung khởi Khôi Việt của nguyên cục, trong vận hạn này chủ về tài trí của mệnh tạo được phát huy, nhờ được phát huy mà xảy ra biến đổi.

Thiên Cơ của vận hạn cũng ưa Hoá Quyền vì Hoá Quyền là biểu thị ra tranh đấu với đời, tuy không chủ về thành bại hay đột biến, nhưng có tranh đấu tức là có cơ hội tạo thay đổi.Hoá Lộc cũng quan trọng vì nhờ thay đổi mà được tài lộc. Hoá Khoa thì không quan trọng gì, vì chỉ đại biểu cho danh dự nhất thời thôi, chẳng dính dáng đến bản chất Thiên Cơ.

Các sao gây ảnh hưởng xấu tới Thiên Cơ là tứ sát, Hình, Không Kiếp, Thien Hư, Âm Sát, Phá Toái, Triệt Tuần, Đào Hoa, Đại Hao.

Tại Tí và Ngọ, Thiên Cơ nhập miếu, tính linh động và năng lực phân tích rất mạnh. Cần xem các sao khác có khuynh hướng làm mạnh thêm phương diện nào của Thiên Cơ. Nếu các sao hội hợp không đủ tốt, có thể chỉ là nhân viên bán hàng thông thường.

Tại Sửu Mùi, Thiên Cơ lạc hãm, nên tính linh động giảm nhiều, chỉ có thể phát huy năng lực phân tích. Rất nên gặp Xương Khúc, vì làm mạnh thêm năng lực phân tích, có biểu hiện tốt về sự nghiệp. Nếu gặp các sao làm yếu đi khả năng phân tích như Hoá Kỵ, thì giảm luôn tính linh động, phân tích lại không rõ, nên là hạ cách.

Thiên Cợ Tị Hợi là bình cung, tính linh động và phân tích bình thường. Đối cung có Thái Âm hấp dẫn, khiến mệnh tạo hao phí bản thân trong việc theo đuổi người khác giới, năng lực phân tích thành phân tích tâm lý đối phương, thường dịu dàng, quan tâm chăm sóc, cả mưu mẹo..

  1. Thiên Cơ tinh đứng một mình chỉ ở Tí Ngọ, Tỵ, Hợi, Mùi, Sửu;
  2. đi cặp với Thái Âm tại Dần Thân;
  3. đứng với Cự Môn ở Mão Dậu;
  4. đồng cung với Thiên Lương ở Thìn Tuất.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm BÌNH GIẢI SAO THIÊN CƠ

Thuộc tính âm dương ngũ hành của sao Thiên cơ là âm mộc. Tại Đẩu sao Thiên cơ là ngôi sao thứ ba thuộc Nam Đẩu, tại Số sao Thiên cơ theo cung vị thứ hai thuộc Bắc Đẩu, của phép định cục an sao thiên bàn. Chủ về trí tuệ, tư tưởng, anh chị em, hệ thần kinh, hóa khí là thiện, khi hóa Kị sẽ Hung (chủ về thần kinh đầu óc có vấn đề), làm chủ cung Huynh đệ.

Thiên Cơ là mưu sĩ hoặc quân sư. Nên không cần bách quan triều củng, nhưng cần hội hợp các sao mang tính thông minh, tài nghệ như Xương Khúc, Thiên Tài, Long Phượng, Bác Sĩ. Thiên Cơ rất ngại Hoá Kỵ, Thiên Hư, Âm Sát. Thiên Cơ cũng ưa Xương Khúc 2 bên giáp cung, nhưng không ưa Hoả Linh giáp cung khống chế. Trường hợp trước là làm tăng tính thông minh mẫn tiệp. Trường hợp khiến Thiên Cơ tâm tư bất định, vất vả lo lắng, đối phó thiếu hiệu quả với thực tế.

Thiên Cơ đa tài đa nghệ, làm mưu sĩ được, làm con người hành động không hay. Vào nghiên cứu tốt, ở vị thế chỉ huy bình thường.

Lưu niên và đại vận gặp Thiên Cơ, khác với bản mệnh gặp Thiên Cơ. Vì bản mệnh chủ về bản chất một người, còn vận hạn chỉ về những điều có thể gặp phải của một người, cho nên chẳng có tính chất mưu thần quân sư, mà chỉ biểu thị một biến hoá thay đổi. Vì vậy không cần các sao khoa văn hội hợp, cũng không thể trong thời gian ngắn mà biến người ta thành thông minh được.

Tuy vậy tính chất dựa vào quyền thế để phát huy tài năng vẫn còn. Vì vậy Lưu Khôi, Lưu Việt rất giá trị với Thiên Cơ ở cung Mệnh của vận hạn. Nếu Lưu Khôi Lưu Việt ở Tam phương tứ chính xung khởi Khôi Việt của nguyên cục, trong vận hạn này chủ về tài trí của mệnh tạo được phát huy, nhờ được phát huy mà xảy ra biến đổi.

Thiên Cơ của vận hạn cũng ưa Hoá Quyền vì Hoá Quyền là biểu thị ra tranh đấu với đời, tuy không chủ về thành bại hay đột biến, nhưng có tranh đấu tức là có cơ hội tạo thay đổi.Hoá Lộc cũng quan trọng vì nhờ thay đổi mà được tài lộc. Hoá Khoa thì không quan trọng gì, vì chỉ đại biểu cho danh dự nhất thời thôi, chẳng dính dáng đến bản chất Thiên Cơ.

Các sao gây ảnh hưởng xấu tới Thiên Cơ là tứ sát, Hình, Không Kiếp, Thien Hư, Âm Sát, Phá Toái, Triệt Tuần, Đào Hoa, Đại Hao.

Tại Tí và Ngọ, Thiên Cơ nhập miếu, tính linh động và năng lực phân tích rất mạnh. Cần xem các sao khác có khuynh hướng làm mạnh thêm phương diện nào của Thiên Cơ. Nếu các sao hội hợp không đủ tốt, có thể chỉ là nhân viên bán hàng thông thường.

Tại Sửu Mùi, Thiên Cơ lạc hãm, nên tính linh động giảm nhiều, chỉ có thể phát huy năng lực phân tích. Rất nên gặp Xương Khúc, vì làm mạnh thêm năng lực phân tích, có biểu hiện tốt về sự nghiệp. Nếu gặp các sao làm yếu đi khả năng phân tích như Hoá Kỵ, thì giảm luôn tính linh động, phân tích lại không rõ, nên là hạ cách.

Thiên Cợ Tị Hợi là bình cung, tính linh động và phân tích bình thường. Đối cung có Thái Âm hấp dẫn, khiến mệnh tạo hao phí bản thân trong việc theo đuổi người khác giới, năng lực phân tích thành phân tích tâm lý đối phương, thường dịu dàng, quan tâm chăm sóc, cả mưu mẹo..

  1. Thiên Cơ tinh đứng một mình chỉ ở Tí Ngọ, Tỵ, Hợi, Mùi, Sửu;
  2. đi cặp với Thái Âm tại Dần Thân;
  3. đứng với Cự Môn ở Mão Dậu;
  4. đồng cung với Thiên Lương ở Thìn Tuất.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button