Tử vi

BÌNH GIẢI SAO THIÊN TƯỚNG

Thiên Tướng thuộc Nhâm Thủy, Nam đẩu tinh, hóa khí là Ấn. Cát chủ về giúp người. Hung chủ về trống rỗng.

Luận đoán Tử Vi thường lấy tam phương tứ chính rồi mới xem giáp cung. Với Thiên Tướng ngược lại, cần xem giáp cung trước rồi mơi xem tam phương.

Thiên Tướng xem trọng giáp cung là vì dễ bị hoàn cảnh chi phối. Gặp cát thành cát, gặp thiện thì thiện. Tác động rất lớn đến Thiên Tướng.

Bạn đang xem: BÌNH GIẢI SAO THIÊN TƯỚNG

Thiên Tướng luôn giáp Cự Môn, Thiên Lương, đối cung có Phá Quân, rất ảnh hưởng tới bản thân. Phá Quân Hoá Lộc, Quyền. Thiên Tướng bị các sao hình kỵ giáp cung, thì gia nghiệp trôi dạt, nên rời khỏi quê hương tìm đường phát triển.

Thiên Tướng dễ đồng độ hoặc đối nhau với Liêm Trinh, Vũ Khúc, Tử Vi, nên quan hệ rất lớn với chúng. Nếu gặp Thiên Tướng thêm tam cát hoá, sẽ khiến cách cục trở nên tốt đẹp. Đặc biệt lúc có Tử Vi Hoá Khoa đồng độ, Thiên Lương Hoá Quyền giáp cung, Thiên Cơ (Cự Môn) Hoá Lộc giáp cung, dù có Kình Dương đông độ với Tử Tướng, cách cục vẫn là thanh danh hiển hách.

Nhưng nếu Liêm Trinh hoặc Vũ Khúc Hoá Kỵ, bất kể đồng độ hoặc vây chiếu Thiên Tướng, dễ khiến tính chất Thiên Tướng biến thành xấu, chỉ hợp với nghề chuyên môn mà mưu sinh.

Thiên Tướng kị Hoả Linh. Cổ nhân nói Thiên Tướng thủ mệnh, gặp Hoả Linh xung phá, chủ về tàn tật. Cho nên bị Hoả Tham xung phá, với người có Thiên Tướng thủ mệnh, càng làm mạnh thêm tính hoạnh phát hoạnh phá.

Tướng đi với Hoa Cái, Đào Hoa đàn bà đẹp và lẳng. Tướng đi với Hồng Loan thì đẹp mà đoan chính lấy chồng sang. Tướng đứng cùng Liêm Trinh gặp Phụ Bật là thầy thuốc giỏi. Tướng đi với Khoa Hình Quyền cung Ngọ lẫy lừng về nghiệp võ.

  1. Cùng với Tử Vi tại Thìn Tuất
  2. Cùng với Liêm Trinh ở Ngọ Tí
  3. Với Vũ Khúc ở Dần Thân
  4. Một mình ở Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi, Mão, Dậu

Về Tử Vi Thiên Tướng xin xem đoạn luận sao Tử Vi.

Về Thiên Tướng Liêm Trinh xin xem đoạn luận sao Liêm Trinh

Về sao Thiên Tướng Vũ Khúc xin xem đoạn luận sao Vũ Khúc

Nói về sao Thiên tướng, ý nghĩa của sao Thiên tướng đúng là ý tứ “tương trợ“, là địa vị tể tướng hoặc quân sư. Nghĩa vụ duy nhất của một vị tể tướng hoặc quân sư, là trung thành với chủ nhân, vì chủ nhân của mình mà tham mưu, lấy sự lợi hại của chủ nhân để tính toán mưu sự. Cho nên, chủ nhân thiện thì giúp cho chủ nhân làm thiện, chủ nhân ác thì giúp cho chủ nhân làm ác.

Cho nên, sao Thiên tướng đến Mệnh cung hay Thân cung, tả hữu có sao Hóa Lộc và sao Thiên lương giáp cung phù trì, sẽ là cách “Tài ấm giáp ấn“, chủ về phú quý vinh hoa, hưởng thụ vui vẻ. Sao Thiên tướng hãm ở mệnh cung hoặc Thân cung, có sao Hóa Kị và sao Kình dương giáp cung, gọi là cách “Hình kị giáp ấn“, chủ về người gặp phải tai họa lao ngục, kèm có sự tình “hình khắc thương tổn” phát sinh.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm BÌNH GIẢI SAO THIÊN TƯỚNG

Thiên Tướng thuộc Nhâm Thủy, Nam đẩu tinh, hóa khí là Ấn. Cát chủ về giúp người. Hung chủ về trống rỗng.

Luận đoán Tử Vi thường lấy tam phương tứ chính rồi mới xem giáp cung. Với Thiên Tướng ngược lại, cần xem giáp cung trước rồi mơi xem tam phương.

Thiên Tướng xem trọng giáp cung là vì dễ bị hoàn cảnh chi phối. Gặp cát thành cát, gặp thiện thì thiện. Tác động rất lớn đến Thiên Tướng.

Thiên Tướng luôn giáp Cự Môn, Thiên Lương, đối cung có Phá Quân, rất ảnh hưởng tới bản thân. Phá Quân Hoá Lộc, Quyền. Thiên Tướng bị các sao hình kỵ giáp cung, thì gia nghiệp trôi dạt, nên rời khỏi quê hương tìm đường phát triển.

Thiên Tướng dễ đồng độ hoặc đối nhau với Liêm Trinh, Vũ Khúc, Tử Vi, nên quan hệ rất lớn với chúng. Nếu gặp Thiên Tướng thêm tam cát hoá, sẽ khiến cách cục trở nên tốt đẹp. Đặc biệt lúc có Tử Vi Hoá Khoa đồng độ, Thiên Lương Hoá Quyền giáp cung, Thiên Cơ (Cự Môn) Hoá Lộc giáp cung, dù có Kình Dương đông độ với Tử Tướng, cách cục vẫn là thanh danh hiển hách.

Nhưng nếu Liêm Trinh hoặc Vũ Khúc Hoá Kỵ, bất kể đồng độ hoặc vây chiếu Thiên Tướng, dễ khiến tính chất Thiên Tướng biến thành xấu, chỉ hợp với nghề chuyên môn mà mưu sinh.

Thiên Tướng kị Hoả Linh. Cổ nhân nói Thiên Tướng thủ mệnh, gặp Hoả Linh xung phá, chủ về tàn tật. Cho nên bị Hoả Tham xung phá, với người có Thiên Tướng thủ mệnh, càng làm mạnh thêm tính hoạnh phát hoạnh phá.

Tướng đi với Hoa Cái, Đào Hoa đàn bà đẹp và lẳng. Tướng đi với Hồng Loan thì đẹp mà đoan chính lấy chồng sang. Tướng đứng cùng Liêm Trinh gặp Phụ Bật là thầy thuốc giỏi. Tướng đi với Khoa Hình Quyền cung Ngọ lẫy lừng về nghiệp võ.

  1. Cùng với Tử Vi tại Thìn Tuất
  2. Cùng với Liêm Trinh ở Ngọ Tí
  3. Với Vũ Khúc ở Dần Thân
  4. Một mình ở Sửu, Mùi, Tỵ, Hợi, Mão, Dậu

Về Tử Vi Thiên Tướng xin xem đoạn luận sao Tử Vi.

Về Thiên Tướng Liêm Trinh xin xem đoạn luận sao Liêm Trinh

Về sao Thiên Tướng Vũ Khúc xin xem đoạn luận sao Vũ Khúc

Nói về sao Thiên tướng, ý nghĩa của sao Thiên tướng đúng là ý tứ “tương trợ“, là địa vị tể tướng hoặc quân sư. Nghĩa vụ duy nhất của một vị tể tướng hoặc quân sư, là trung thành với chủ nhân, vì chủ nhân của mình mà tham mưu, lấy sự lợi hại của chủ nhân để tính toán mưu sự. Cho nên, chủ nhân thiện thì giúp cho chủ nhân làm thiện, chủ nhân ác thì giúp cho chủ nhân làm ác.

Cho nên, sao Thiên tướng đến Mệnh cung hay Thân cung, tả hữu có sao Hóa Lộc và sao Thiên lương giáp cung phù trì, sẽ là cách “Tài ấm giáp ấn“, chủ về phú quý vinh hoa, hưởng thụ vui vẻ. Sao Thiên tướng hãm ở mệnh cung hoặc Thân cung, có sao Hóa Kị và sao Kình dương giáp cung, gọi là cách “Hình kị giáp ấn“, chủ về người gặp phải tai họa lao ngục, kèm có sự tình “hình khắc thương tổn” phát sinh.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button