Tử vi

BÌNH GIẢI SAO TIỂU HAO

Thuộc tam hợp Tiểu Hao – Hỉ Thần – Quan Phủ. Coi về bộ Song Hao, Lưu Niên Văn Tinh

Tiểu Hao chủ về hao tổn, mất mát. Tiểu Hao gây cho tâm ý điều hối hận, tiếc thương. Tiểu Hao kị gặp Văn Khúc và Hóa Kị, nếu thấy những sao này hội tụ vào Mệnh, Tài Bạch hoặc Phúc Đức thì cả cuộc đời hay mất mát những đồ vật đã mua sắm, nhất là lơ đễnh để mất những đồ vật lặt vặt. Văn Khúc Hóa Kỵ nổi tiếng là ảo tưởng, lơ đãng, gặp thêm Tiểu Hao tất hay quên, mất mát, làm hỏng. Tiểu Hao đứng với Thiên Hư cũng vậy.

Tiểu Hao đi với Phi Liêm thì mua sắm mà chẳng suy tính, mua rồi mới hối tiếc. Đúng theo tính chất mua nhanh của Phi Liêm, kèm với tính chất rời rạc (tách tiền ra khỏi tổng ngân sách để mua sắm)

Bạn đang xem: BÌNH GIẢI SAO TIỂU HAO

Khoa Tử Vi Trung Quốc đối với sao Đại Hao với cùng hai lập luận riêng biệt. Trong khi khoa Tử Vi Việt lại bàn luận Song Hao làm một thể (sẽ nói khi tới sao Đại Hao).

Tiểu Hao thuộc Hỏa

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm BÌNH GIẢI SAO TIỂU HAO

Thuộc tam hợp Tiểu Hao – Hỉ Thần – Quan Phủ. Coi về bộ Song Hao, Lưu Niên Văn Tinh

Tiểu Hao chủ về hao tổn, mất mát. Tiểu Hao gây cho tâm ý điều hối hận, tiếc thương. Tiểu Hao kị gặp Văn Khúc và Hóa Kị, nếu thấy những sao này hội tụ vào Mệnh, Tài Bạch hoặc Phúc Đức thì cả cuộc đời hay mất mát những đồ vật đã mua sắm, nhất là lơ đễnh để mất những đồ vật lặt vặt. Văn Khúc Hóa Kỵ nổi tiếng là ảo tưởng, lơ đãng, gặp thêm Tiểu Hao tất hay quên, mất mát, làm hỏng. Tiểu Hao đứng với Thiên Hư cũng vậy.

Tiểu Hao đi với Phi Liêm thì mua sắm mà chẳng suy tính, mua rồi mới hối tiếc. Đúng theo tính chất mua nhanh của Phi Liêm, kèm với tính chất rời rạc (tách tiền ra khỏi tổng ngân sách để mua sắm)

Khoa Tử Vi Trung Quốc đối với sao Đại Hao với cùng hai lập luận riêng biệt. Trong khi khoa Tử Vi Việt lại bàn luận Song Hao làm một thể (sẽ nói khi tới sao Đại Hao).

Tiểu Hao thuộc Hỏa

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button