Tử vi

BÌNH GIẢI SAO TỬ VI – PHẦN 1

Tử Vi thuộc âm thổ, thuộc bắc đẩu tinh. Tử Vi miếu địa ở ba cung: Sửu, Ngọ, Mùi và không thích hai cung Thìn Tuất

Tử vi được coi như bậc chí tôn (như vua) trong các hệ sao. Cổ ca viết như sau:

Tử vi nguyên thuộc thổ

Bạn đang xem: BÌNH GIẢI SAO TỬ VI – PHẦN 1

Quan lộc cung chủ tinh

Hữu tướng vi hữu dụng

Võ tướng vi cô quân

(Sao Tử vi thuộc thổ

Chủ quan tước quyền vị

Có bề tôi mới hữu dụng

Không có bề tôi, như vua mà không có triều đình)

Tính cách liêm chính, trung hậu, bên ngoài cứng rắn bên trong yếu mềm, có lòng tự trọng tự ái và kiêu ngạo, tâm địa lương thiện, nhân hậu hay nghĩ cho người khác, có khí chất tôn quý, thích phân minh rõ ràng. Có tinh thần trách nhiệm, thích hư vinh từ những lời khen tụng tán thưởng, thiếu chủ kiến, sẵn sàng đa nghi, biện luận lại thường hiếu thắng, thích có mục đích và ham muốn thành đạt, thường tự cảm thấy tủi thân mà dễ tự tìm đến phiền muộn. Thông minh học rộng, năng lực quản lý giỏi, có khả năng lãnh đạo và định hướng. Làm việc chăm chỉ, nhiệt tình thích cầu toàn.

Nữ giới có sao Tử vi nhập vào cung Mệnh, ngoài có tiền đồ còn có dung mạo xinh đẹp, da dẻ mịn màng, khí thái đoan trang, được giáo dục tốt, là mẫu người phụ nữ vợ đảm mẹ hiền điển hình. Đa phần có được người bạn đời có địa vị cao trong xã hội, hưởng cuộc sống hành phúc về cả vật chất lẫn tinh thần. Nếu gặp thêm cát tinh là người vợ giúp chồng, nuôi con giỏi.

Trong Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư có đoạn viết:

Tử Vi viên hội cát tinh lâm

Nhị hạn phùng chi phúc lộc hưng

Thương nhân đắc ngộ đa tài phú

Quan quí phùng chi chức vụ thăng

Tử Vi nhập hạn bản vi tường

Chỉ khứng tam phương Sát Phá Lang

Dân thứ phùng chi đa bất lợi

Quan viên lạc hãm hưu kinh thương

Nghĩa là:”Vận hạn gặp sao Tử Vi, thương nhân phát tài, làm quan thăng chức. Tử Vi là sao đem may mắn đến. Nhưng nếu gặp thêm với Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang thì lại cần xem xét kỹ càng. Kẻ dân giã bất lợi, người chức vị có biến động.

Vì Tử vi là “đế diệu”, cho nên rất ưa trăm quan đứng chầu (bách quan triều củng), rất kị quân thần xa lánh (tại dã cô quân). Bách quan và quần thần, là chỉ các sao Tả phụ, Hữu bật, Văn xương, Văn khúc, Tam thai, Bát tọa, Ân quan, Thiên quý, Lộc tồn, Thiên mã, Thiên khôi, Thiên việt, Hóa lộc, Hóa Khoa. Tuy Tử vi cũng ưa Thiên phủ, Thiên tướng triều củng, nhưng vẫn không bằng cách “Bách quan triều củng“. Tả Hữu là tướng súy, Thiên Tướng Xương Khúc làm phụ tá, Khôi Việt làm quan truyền lệnh, Thiên Phủ làm quan coi kho, binh lương, Lộc Mã làm quan giữ sổ bộ phong chức tước.

Nếu không có “trăm quan đứng chầu”, mà là “quần thần xa lánh”, giả dụ như ngay cả “Phủ Tướng triều viên” cũng không có được cách này, thế thì, giống như vị vua cô độc nơi hoang dã (tại dã cô quân). Lúc này Tử vi sẽ có biểu hiện xử sự thiếu hòa hợp, đây là do sự tôn quý của hoàng đế, vì vậy khác với tư tưởng của người thường.

Sao Tử vi ở trong tình cảnh “Tại dã cô quân“, lại gặp Địa không, Địa Kiếp và thiên không, thì chỉ thích hợp phát huy tư tưởng siêu thoát. Cho nên cổ nhân cho rằng trường hợp này thích hợp làm tăng nhân, đạo sĩ, hoặc nghiên cứu tâm linh thần giáo.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm BÌNH GIẢI SAO TỬ VI – PHẦN 1

Tử Vi thuộc âm thổ, thuộc bắc đẩu tinh. Tử Vi miếu địa ở ba cung: Sửu, Ngọ, Mùi và không thích hai cung Thìn Tuất

Tử vi được coi như bậc chí tôn (như vua) trong các hệ sao. Cổ ca viết như sau:

Tử vi nguyên thuộc thổ

Quan lộc cung chủ tinh

Hữu tướng vi hữu dụng

Võ tướng vi cô quân

(Sao Tử vi thuộc thổ

Chủ quan tước quyền vị

Có bề tôi mới hữu dụng

Không có bề tôi, như vua mà không có triều đình)

Tính cách liêm chính, trung hậu, bên ngoài cứng rắn bên trong yếu mềm, có lòng tự trọng tự ái và kiêu ngạo, tâm địa lương thiện, nhân hậu hay nghĩ cho người khác, có khí chất tôn quý, thích phân minh rõ ràng. Có tinh thần trách nhiệm, thích hư vinh từ những lời khen tụng tán thưởng, thiếu chủ kiến, sẵn sàng đa nghi, biện luận lại thường hiếu thắng, thích có mục đích và ham muốn thành đạt, thường tự cảm thấy tủi thân mà dễ tự tìm đến phiền muộn. Thông minh học rộng, năng lực quản lý giỏi, có khả năng lãnh đạo và định hướng. Làm việc chăm chỉ, nhiệt tình thích cầu toàn.

Nữ giới có sao Tử vi nhập vào cung Mệnh, ngoài có tiền đồ còn có dung mạo xinh đẹp, da dẻ mịn màng, khí thái đoan trang, được giáo dục tốt, là mẫu người phụ nữ vợ đảm mẹ hiền điển hình. Đa phần có được người bạn đời có địa vị cao trong xã hội, hưởng cuộc sống hành phúc về cả vật chất lẫn tinh thần. Nếu gặp thêm cát tinh là người vợ giúp chồng, nuôi con giỏi.

Trong Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư có đoạn viết:

Tử Vi viên hội cát tinh lâm

Nhị hạn phùng chi phúc lộc hưng

Thương nhân đắc ngộ đa tài phú

Quan quí phùng chi chức vụ thăng

Tử Vi nhập hạn bản vi tường

Chỉ khứng tam phương Sát Phá Lang

Dân thứ phùng chi đa bất lợi

Quan viên lạc hãm hưu kinh thương

Nghĩa là:”Vận hạn gặp sao Tử Vi, thương nhân phát tài, làm quan thăng chức. Tử Vi là sao đem may mắn đến. Nhưng nếu gặp thêm với Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang thì lại cần xem xét kỹ càng. Kẻ dân giã bất lợi, người chức vị có biến động.

Vì Tử vi là “đế diệu”, cho nên rất ưa trăm quan đứng chầu (bách quan triều củng), rất kị quân thần xa lánh (tại dã cô quân). Bách quan và quần thần, là chỉ các sao Tả phụ, Hữu bật, Văn xương, Văn khúc, Tam thai, Bát tọa, Ân quan, Thiên quý, Lộc tồn, Thiên mã, Thiên khôi, Thiên việt, Hóa lộc, Hóa Khoa. Tuy Tử vi cũng ưa Thiên phủ, Thiên tướng triều củng, nhưng vẫn không bằng cách “Bách quan triều củng“. Tả Hữu là tướng súy, Thiên Tướng Xương Khúc làm phụ tá, Khôi Việt làm quan truyền lệnh, Thiên Phủ làm quan coi kho, binh lương, Lộc Mã làm quan giữ sổ bộ phong chức tước.

Nếu không có “trăm quan đứng chầu”, mà là “quần thần xa lánh”, giả dụ như ngay cả “Phủ Tướng triều viên” cũng không có được cách này, thế thì, giống như vị vua cô độc nơi hoang dã (tại dã cô quân). Lúc này Tử vi sẽ có biểu hiện xử sự thiếu hòa hợp, đây là do sự tôn quý của hoàng đế, vì vậy khác với tư tưởng của người thường.

Sao Tử vi ở trong tình cảnh “Tại dã cô quân“, lại gặp Địa không, Địa Kiếp và thiên không, thì chỉ thích hợp phát huy tư tưởng siêu thoát. Cho nên cổ nhân cho rằng trường hợp này thích hợp làm tăng nhân, đạo sĩ, hoặc nghiên cứu tâm linh thần giáo.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button