Tử vi

BÌNH GIẢI SAO TUYỆT

Tuyệt là giai đoạn xấu nhất. Tử với Mộ còn có sinh nhưng Tuyệt là tuyệt diệt. Cho nên Tuyệt đóng Phụ Mẫu, Huynh Đệ hay Phu Thê kể là tuyệt đối xấu. Tuyệt vào cung Tật Ách có tốt như Triệt Tuần không? Căn cứ vào nghĩa tuyệt của nó? Không và trái lại. Tuyệt vào Quan Lộc và Tài Bạch là cho ý chí kém cỏi, ưa nản, thiếu hăng hái chiến đấu.

Các sách Trung Quốc không thấy nói về cách Tuyệt Hỏa tức Tuyệt gặp Hỏa Tinh. Nhưng Tử Vi Việt có Tuyệt gặp Hỏa Tinh khi Mệnh cung đóng Hợi thì lại là con người quật khởi hiên ngang. Vận có chúng thì dễ xoay chuyển thời cơ, như con ngựa Đích Lưu của Lưu Bị nhảy qua Đàn Khê, sắp cùng khốn mà lại vượt lên.

Tuyệt Hỏa đi cùng Thất Sát thành ra người tàn nhẫn

Bạn đang xem: BÌNH GIẢI SAO TUYỆT

Cung Tỵ Sát ấy là đẹp quá

Nếu chẳng may Tuyệt Hỏa cùng ngồi

Ấy phường tàn nhẫn đó thôi

Ấy phường khát máu tanh hôi sá gì

Chủ sự bại hoại, khô cằn, tiêu tan, làm bế tắc mọi công việc, chiết giảm phúc thọ (TTL), thăng trầm, đoạn tuyệt, hiếu sắc, xa cách người thân, sống cô độc, không giữ lời hứa, phá sản

 • Mệnh có Tuyệt tọa thủ thì khôn ngoan, đa mưu túc trí (TTL)
 • Tuyệt tương hợp với Hóa Lộc thì đắc cách.
 • Tuyệt cư Tí Ngọ hội Song Lộc thì thông minh, phát phúc, có văn học mà quí hiể Chú ý VVT an vòng Tràng Sinh theo kiểu khác mới có trường hợp Tuyệt tại Tí Ngọ (VVT)
 • Tuyệt Gặp Vũ Khúc, Phá Quân thì cha con bất hòa, vợ chồng ly biệt, trai thì lãng đãng rong chơi, gái thì đa dâm, vợ cả và vợ hai tư tình thông gian (VVT)
 • Tại Tử thì rất kỵ gặ Hội với Cô Quả ở Tử Từc thi là cách về già không có con hay là cách hữu sinh vô dưỡng (VVT)
 • Xa quê hương lập nghiệp, họ hàng ly tán
 • Sống cô độc
 • Làm việc hay thất bại
 • Hay thất tín, không giữ lời hứa
 • Vì gái đẹp mà chết
 • Nữ Mệnh hay trách mắng người khác, kèn cựa, không thực lòng yêu chồng, vợ chồng xung khắc bất hòa
 • Tại Tử thì ít con
 • Kình gặp Tử đồng cung hay Tuyệt tam chiếu thì tính tình nóng nảy, hung bạo
 • Đào Hoa gặp Tử đồng cung hoặc Tuyệt tam chiếu thì quỉ quyệt, xảo ngôn, hoang dâm, du đãng, vong ơn bội nghĩa

Mã Tuyệt đồng cung thì như ngựa hết đường chạy, chủ sự bế tắc, thất bại:

Mã cùng sao Tuyệt một nhà, Cùng Đồ Mã ấy thật là vô phương

Mã kia Tuyệt địa một nhà, Cùng Đồ Mã ấy thiệt là vô phương

Bộ Mã Lộc rất tốt đẹp nhưng nếu bị Tuần Triệt hay gặp Tuyệt đồng cung hoặc Mộc Dục tam chiếu thì lại không còn tốt đẹp, nếu giàu có thì chết sớm nhưng nếu nghèo hèn thì lại sống lâu:

 • Mã, Lộc hãm Không Vong Tuyệt Bại,
 • Sợ Kiếp Không hợp Thái Tuế xung
 • Giầu tổn thọ, khó duyên sinh,
 • Phù Thân giúp Mệnh hạn hành khác nhau (B158)
 • Lộc Mã ngộ Bại, Tuyệt hương (ở Bại Địa, Tuyệt Địa)
 • Tuế ngộ Không Kiếp là phương không lành (B171)
 • Kình Dương ngộ Tuyệt ở chốn hãm thì chết non:
 • Dương Nhận ngộ Tuyệt tinh chốn hãm,
 • Công cù lao bú mớn như không (B49)
 • Thất Sát Hình Kỵ gặp Tuyệt thì chết non:
 • Tuyệt ngộ Thất Sát, Kỵ, Hình,
 • Thiếu niên yểu triết như hình Nhan Uyên (B180)
 • Cung Phúc Đức có Tướng Binh gặp Tử hay Tuyệt thì trong họ có người chết trận,
 • chết về binh đao
 • Họ hàng có kẻ binh đao, TướngBinh Tử Tuyệt đóng vào Phúc cung (11)
 • Họ hàng có kẻ binh đao, Tướng (Tướng Quân) Binh Tử Tuyệt đóng vào phúc
 • cung
 • Người tộc thuộc phải lo chinh chiến, Tướng, Phục Binh, Tử, Tuyệt Phúc cung
 • (cung Phúc có thì người trong họ hàng phải lo chinh chiến) (B108)
 • Họ hàng có kẻ binh đao, Tướng Tuyệt Tử Phục lâm vào phúc cung (QXT)

Tử Vi Thất Sát tại cung Tỵ thì ví như vua mang kiếm báu tất nhiên có uy quyền và phú quí, gặp Hỏa Tinh, Tuyệt hội họp thì người khát máu, tàn nhẫn, hay giết người, nhưng lại gặp thêm Bật Khoa Mã Ấn Tràng Sinh, Hồng Loan thì lập được chiến công thần kỳ, là Ðại Tướng

Sát Tử (Tử Vi Thất Sát) Tốn cung (cung Tỵ)

Ðế huề bảo kiếm,

Hỏa (Hỏa Tinh) Tuyệt nhập xâm,

đa sát chi nhân,

hạnh ngộ Bật Khoa

Mã Ấn Sinh Hồng

di lập chiến công vi Ðại Tướng (TTL)

TTL cho rằng Mệnh an tạiTuyệt địa có Thất Sát tọa thủ gặp Kình Đà hội hợp thì như Nhan Hồi bị chết sớm

Sát (Thất Sát) lâm (ở tại) Tuyệt Ðịa hội Dương Ðà, Nhan Hồi yểu triết (TTL)

Mệnh Tử Phủ Vũ Tướng, hạn gặp Thiên La Cự Môn Thiên Đồng có Tử thủ hay Tuyệt chiếu lại có sát tinh thì như Quan Hầu, tức Quan Vân Trường, chết thảm nơi trận mạc. Chú ý Tử Vi Tí Ngọ mới có Cự Đồng hãm đồng cung tại Sửu Mùi, và Tử Phủ Dần mới có Cự Đồng hãm tam chiếu với nhau tại Tỵ Dậu, Tuyệt chỉ an tại Dần Thân Tỵ Hợi và không bao giờ Tử và Tuyệt tam hợp xung chiếu:

Mệnh đắc Tử Phủ Vũ Tướng

hạn đáo Thiên La Tử Tuyệt

Cự (Cự Môn) Đồng (Thiên Đồng)

Sát diệu (Sát tinh) lai xâm,

ngộ địa sa trường,

Quan Hầu táng Mệnh (74)

Phúc cư Tuất gặp Tả Hữu, Hồng Quyền, Tử Vi Thiên Phủ thì mồ mả rất đẹp, kết phát, tạo nên những sự nghiệp kỳ dị, sợ gặp Cự Đồng, Kiếp Tuyệt Xương Linh thì mộ phần đưa đến nhiều người tàn tật, nghèo hèn, không có cửa nào mà tránh được

Phúc cư Địa Võng (cư Tuất),

hạnh phùng Phù Bật,

Hồng Quyền Tử Phủ (Tử Vi Thiên Phủ)

mồ tinh vi tối hảo (mồ mả rất đẹp),

âm công hoạnh phát (mồ mả kết phát)

kiến công lập nghiệp dị thành (tạo nên những sự nghiệp kỳ dị),

khủng kiến (sợ gặp) Cự Đồng,

Kiếp Tuyệt Xương Linh

mộ phần đa phát tật nguyền (mộ phần đưa đến nhiều người tàn tật),

bần cách (nghèo hèn) vô môn khả đáo (không có cửa nào mà tránh được)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm BÌNH GIẢI SAO TUYỆT

Tuyệt là giai đoạn xấu nhất. Tử với Mộ còn có sinh nhưng Tuyệt là tuyệt diệt. Cho nên Tuyệt đóng Phụ Mẫu, Huynh Đệ hay Phu Thê kể là tuyệt đối xấu. Tuyệt vào cung Tật Ách có tốt như Triệt Tuần không? Căn cứ vào nghĩa tuyệt của nó? Không và trái lại. Tuyệt vào Quan Lộc và Tài Bạch là cho ý chí kém cỏi, ưa nản, thiếu hăng hái chiến đấu.

Các sách Trung Quốc không thấy nói về cách Tuyệt Hỏa tức Tuyệt gặp Hỏa Tinh. Nhưng Tử Vi Việt có Tuyệt gặp Hỏa Tinh khi Mệnh cung đóng Hợi thì lại là con người quật khởi hiên ngang. Vận có chúng thì dễ xoay chuyển thời cơ, như con ngựa Đích Lưu của Lưu Bị nhảy qua Đàn Khê, sắp cùng khốn mà lại vượt lên.

Tuyệt Hỏa đi cùng Thất Sát thành ra người tàn nhẫn

Cung Tỵ Sát ấy là đẹp quá

Nếu chẳng may Tuyệt Hỏa cùng ngồi

Ấy phường tàn nhẫn đó thôi

Ấy phường khát máu tanh hôi sá gì

Chủ sự bại hoại, khô cằn, tiêu tan, làm bế tắc mọi công việc, chiết giảm phúc thọ (TTL), thăng trầm, đoạn tuyệt, hiếu sắc, xa cách người thân, sống cô độc, không giữ lời hứa, phá sản

 • Mệnh có Tuyệt tọa thủ thì khôn ngoan, đa mưu túc trí (TTL)
 • Tuyệt tương hợp với Hóa Lộc thì đắc cách.
 • Tuyệt cư Tí Ngọ hội Song Lộc thì thông minh, phát phúc, có văn học mà quí hiể Chú ý VVT an vòng Tràng Sinh theo kiểu khác mới có trường hợp Tuyệt tại Tí Ngọ (VVT)
 • Tuyệt Gặp Vũ Khúc, Phá Quân thì cha con bất hòa, vợ chồng ly biệt, trai thì lãng đãng rong chơi, gái thì đa dâm, vợ cả và vợ hai tư tình thông gian (VVT)
 • Tại Tử thì rất kỵ gặ Hội với Cô Quả ở Tử Từc thi là cách về già không có con hay là cách hữu sinh vô dưỡng (VVT)
 • Xa quê hương lập nghiệp, họ hàng ly tán
 • Sống cô độc
 • Làm việc hay thất bại
 • Hay thất tín, không giữ lời hứa
 • Vì gái đẹp mà chết
 • Nữ Mệnh hay trách mắng người khác, kèn cựa, không thực lòng yêu chồng, vợ chồng xung khắc bất hòa
 • Tại Tử thì ít con
 • Kình gặp Tử đồng cung hay Tuyệt tam chiếu thì tính tình nóng nảy, hung bạo
 • Đào Hoa gặp Tử đồng cung hoặc Tuyệt tam chiếu thì quỉ quyệt, xảo ngôn, hoang dâm, du đãng, vong ơn bội nghĩa

Mã Tuyệt đồng cung thì như ngựa hết đường chạy, chủ sự bế tắc, thất bại:

Mã cùng sao Tuyệt một nhà, Cùng Đồ Mã ấy thật là vô phương

Mã kia Tuyệt địa một nhà, Cùng Đồ Mã ấy thiệt là vô phương

Bộ Mã Lộc rất tốt đẹp nhưng nếu bị Tuần Triệt hay gặp Tuyệt đồng cung hoặc Mộc Dục tam chiếu thì lại không còn tốt đẹp, nếu giàu có thì chết sớm nhưng nếu nghèo hèn thì lại sống lâu:

 • Mã, Lộc hãm Không Vong Tuyệt Bại,
 • Sợ Kiếp Không hợp Thái Tuế xung
 • Giầu tổn thọ, khó duyên sinh,
 • Phù Thân giúp Mệnh hạn hành khác nhau (B158)
 • Lộc Mã ngộ Bại, Tuyệt hương (ở Bại Địa, Tuyệt Địa)
 • Tuế ngộ Không Kiếp là phương không lành (B171)
 • Kình Dương ngộ Tuyệt ở chốn hãm thì chết non:
 • Dương Nhận ngộ Tuyệt tinh chốn hãm,
 • Công cù lao bú mớn như không (B49)
 • Thất Sát Hình Kỵ gặp Tuyệt thì chết non:
 • Tuyệt ngộ Thất Sát, Kỵ, Hình,
 • Thiếu niên yểu triết như hình Nhan Uyên (B180)
 • Cung Phúc Đức có Tướng Binh gặp Tử hay Tuyệt thì trong họ có người chết trận,
 • chết về binh đao
 • Họ hàng có kẻ binh đao, TướngBinh Tử Tuyệt đóng vào Phúc cung (11)
 • Họ hàng có kẻ binh đao, Tướng (Tướng Quân) Binh Tử Tuyệt đóng vào phúc
 • cung
 • Người tộc thuộc phải lo chinh chiến, Tướng, Phục Binh, Tử, Tuyệt Phúc cung
 • (cung Phúc có thì người trong họ hàng phải lo chinh chiến) (B108)
 • Họ hàng có kẻ binh đao, Tướng Tuyệt Tử Phục lâm vào phúc cung (QXT)

Tử Vi Thất Sát tại cung Tỵ thì ví như vua mang kiếm báu tất nhiên có uy quyền và phú quí, gặp Hỏa Tinh, Tuyệt hội họp thì người khát máu, tàn nhẫn, hay giết người, nhưng lại gặp thêm Bật Khoa Mã Ấn Tràng Sinh, Hồng Loan thì lập được chiến công thần kỳ, là Ðại Tướng

Sát Tử (Tử Vi Thất Sát) Tốn cung (cung Tỵ)

Ðế huề bảo kiếm,

Hỏa (Hỏa Tinh) Tuyệt nhập xâm,

đa sát chi nhân,

hạnh ngộ Bật Khoa

Mã Ấn Sinh Hồng

di lập chiến công vi Ðại Tướng (TTL)

TTL cho rằng Mệnh an tạiTuyệt địa có Thất Sát tọa thủ gặp Kình Đà hội hợp thì như Nhan Hồi bị chết sớm

Sát (Thất Sát) lâm (ở tại) Tuyệt Ðịa hội Dương Ðà, Nhan Hồi yểu triết (TTL)

Mệnh Tử Phủ Vũ Tướng, hạn gặp Thiên La Cự Môn Thiên Đồng có Tử thủ hay Tuyệt chiếu lại có sát tinh thì như Quan Hầu, tức Quan Vân Trường, chết thảm nơi trận mạc. Chú ý Tử Vi Tí Ngọ mới có Cự Đồng hãm đồng cung tại Sửu Mùi, và Tử Phủ Dần mới có Cự Đồng hãm tam chiếu với nhau tại Tỵ Dậu, Tuyệt chỉ an tại Dần Thân Tỵ Hợi và không bao giờ Tử và Tuyệt tam hợp xung chiếu:

Mệnh đắc Tử Phủ Vũ Tướng

hạn đáo Thiên La Tử Tuyệt

Cự (Cự Môn) Đồng (Thiên Đồng)

Sát diệu (Sát tinh) lai xâm,

ngộ địa sa trường,

Quan Hầu táng Mệnh (74)

Phúc cư Tuất gặp Tả Hữu, Hồng Quyền, Tử Vi Thiên Phủ thì mồ mả rất đẹp, kết phát, tạo nên những sự nghiệp kỳ dị, sợ gặp Cự Đồng, Kiếp Tuyệt Xương Linh thì mộ phần đưa đến nhiều người tàn tật, nghèo hèn, không có cửa nào mà tránh được

Phúc cư Địa Võng (cư Tuất),

hạnh phùng Phù Bật,

Hồng Quyền Tử Phủ (Tử Vi Thiên Phủ)

mồ tinh vi tối hảo (mồ mả rất đẹp),

âm công hoạnh phát (mồ mả kết phát)

kiến công lập nghiệp dị thành (tạo nên những sự nghiệp kỳ dị),

khủng kiến (sợ gặp) Cự Đồng,

Kiếp Tuyệt Xương Linh

mộ phần đa phát tật nguyền (mộ phần đưa đến nhiều người tàn tật),

bần cách (nghèo hèn) vô môn khả đáo (không có cửa nào mà tránh được)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button