Tử vi

BÌNH GIẢI SAO VŨ KHÚC

“Chư tinh vấn đáp” viết: “Vũ Khúc là người tính cương, quyết đoán, lúc mừng lúc giận, khi hiền khi tàn bạo, lúc gây phúc, lúc tạo tai ương”. Rồi viết tiếp:”Vũ Khúc quả quyết, tâm vô độc”. Vũ Khúc quả quyết, nên có thể có khuyết điểm là suy nghĩ nông cạn, theo thời gian và độ tuổi có thể khắc phục được.

Thường thì sao có tính cứng rắn nhất định sẽ bất lợi về lục thân. Cho nên luận đoán cát hung của Vũ Khúc trong mệnh bàn, thường sẽ vì cung viên khác nhau mà có cách đánh giá khác nhau. Cung Tài Bạch, Sự Nghiệp, Phúc Đức đều không ngại sự cứng rắn của Vũ Khúc. Nhưng ở cung Mệnh, Phụ, Huynh, Phu, Con Cái, Nô, đều ngại tính cô độc hình khắc của Vũ Khúc.

Cung Phu, nếu tính chất cô khắc, đời người dễ có nhiều khiếm khuyết. Trong xã hội cổ, nữ mệnh không có sự nghiệp riêng, sau khi lấy chồng thì sự nghiệp chồng làm sự nghiệp của mình, do đó rất ngại Vũ Khúc toạ Phu, cổ nhân gọi là Quả Tú. Với nam Mệnh, bất quá là vợ đoạt quyền chồng mà thôi

Bạn đang xem: BÌNH GIẢI SAO VŨ KHÚC

Vũ Khúc sợ thật sự không phải Kình Đà, mà là Hoả Linh đồng độ hội chiếu, chủ có tranh chấp không lành manh. Dù vậy, Vũ Khúc gặp Kình Đà Hoả Linh cùng hội chiếu, là cách xấu.

Xương Khúc hội hợp giúp Vũ Khúc nhu hoà, nhưng cũng làm cho do dự, thiếu quyết đoán. Thiên Phủ cũng giảm thiểu tính cô khắc của Vũ Khúc.

Vũ Khúc, Phá Quân, Thiên Tướng mang tính cô độc hình khắc nhất, bởi Vũ Khúc không ưa Phá Quân, càng biến tính cứng rắn của Vũ Khúc thành nóng nảy, quyét đoán.

Nói chung hễ đã Vũ Khúc ở Mệnh không thể bao giờ là con người nhu nhược nếu vào nam mạng, không thể là con người thùy mị hiền lành nếu vào nữ mạng. Thời xưa xã hội không chấp nhận đàn bà con gái cương trực quả quyết như kinh thi có câu: “Nam tử cương cường, nữ tử nhu” trừ trường hợp người đàn bà ấy phải đứng mũi chịu sào nắm quyền sinh sống của gia đình, hoặc đoạt quyền chồng.

Sao Vũ khúc ưa nằm đồng cung, hoặc ở vị trí xung chiếu với một trong ba sao Thất sát, Phá quân, Tham lang, cùng 4 sao Hóa. Đó là bởi vì các sao Sát Phá Tham chủ về biến hóa, nếu có thêm sao Vũ khúc, cộng thêm sự nhạy cảm của sao Vũ khúc với 4 sao Hóa, sẽ đem lại sức mạnh đặc biệt không thể xem nhẹ.

Thời xưa cầm gươm đao trước trận tiền, làm đồ tể, đúc tiền đều thuộc cái nghề của Vũ Khúc cả. Cho nên cổ nhân luận sao Vũ Khúc mới nói: “Vũ Khúc miếu địa với Xương Khúc đi chung thì xuất tướng nhập tướng, vào võ nghiệp thắng lợi, đóng hãm địa là con người nghề nghiệp khéo, giỏi”.

Ngày nay mấy chữ “sảo nghệ chi nhân” khả dĩ suy diễn rộng rãi hơn như làm thợ máy, thợ kim hoàn…Đắc địa không phải cứ xuất tướng nhập tướng mà là tay cự phách trong ngành tài chính kim dung cũng vậy.

  • Vũ Khúc ở Thìn hoặc Tuất, có Tả phụ, Hữu bật, Thiên khôi, Thiên việt, Văn xương, Văn khúc hội chiếu, lại gặp tam hóa Khoa Quyền Lộc vây chiếu, là tối thượng cách.
  • Vũ Khúc ở Tị hoặc Hợi thì bình thường, có kỹ năng chuyên môn.
  • Nếu gặp Kình Đà Hỏa Linh là công việc về kỹ thuật.
  • Vũ khúc thủ mệnh ở Mão là lạc hãm.
  • Còn cùng với Tham lang ở Hợi, có Lộc tồn xung chiếu, hoặc đồng độ với sao Thiên mã và các phụ tinh cát diệu khác, chủ về thân thể béo mập, làm việc có khí phách, can đảm, có tác phong, đây là tượng Anh hùng mạt lộ gặp được quý nhân. Nếu có Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp, Thiên hình, là quân nhân võ sỹ, hoặc là đồ tể giết heo giết bò.

Sao Vũ khúc nhập miếu thủ mệnh tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi mà năm sinh lại là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, sẽ hình thành cách Tướng tinh đắc địa nếu theo nghiệp võ sẽ có thành tựu xuất chúng (Vũ khúc nhập Sửu Mùi cũng là cách Tham Vũ đồng hành, người trẻ tuổi bất lợi, phát đạt muộn sẽ cát lợi).

Cung mệnh đóng tại Tị Hợi, có sao Mệnh Mã tọa thủ, hai cung bên cạnh có Vũ khúc và Lộc tồn (Hóa Lộc) kèm mệnh, hình thành cách Tài Lộc giáp Mã, chủ về tiền của dồi dào, càng động càng sinh tài.

Nếu sao Vũ khúc cung Mệnh Mã, Thiên tướng cùng trấn cung mệnh tại Dần Thân, sẽ thành cách Tài Ấn tọa Mã, chủ về danh lợi song toàn, giầu sang trọn vẹn.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm BÌNH GIẢI SAO VŨ KHÚC

“Chư tinh vấn đáp” viết: “Vũ Khúc là người tính cương, quyết đoán, lúc mừng lúc giận, khi hiền khi tàn bạo, lúc gây phúc, lúc tạo tai ương”. Rồi viết tiếp:”Vũ Khúc quả quyết, tâm vô độc”. Vũ Khúc quả quyết, nên có thể có khuyết điểm là suy nghĩ nông cạn, theo thời gian và độ tuổi có thể khắc phục được.

Thường thì sao có tính cứng rắn nhất định sẽ bất lợi về lục thân. Cho nên luận đoán cát hung của Vũ Khúc trong mệnh bàn, thường sẽ vì cung viên khác nhau mà có cách đánh giá khác nhau. Cung Tài Bạch, Sự Nghiệp, Phúc Đức đều không ngại sự cứng rắn của Vũ Khúc. Nhưng ở cung Mệnh, Phụ, Huynh, Phu, Con Cái, Nô, đều ngại tính cô độc hình khắc của Vũ Khúc.

Cung Phu, nếu tính chất cô khắc, đời người dễ có nhiều khiếm khuyết. Trong xã hội cổ, nữ mệnh không có sự nghiệp riêng, sau khi lấy chồng thì sự nghiệp chồng làm sự nghiệp của mình, do đó rất ngại Vũ Khúc toạ Phu, cổ nhân gọi là Quả Tú. Với nam Mệnh, bất quá là vợ đoạt quyền chồng mà thôi

Vũ Khúc sợ thật sự không phải Kình Đà, mà là Hoả Linh đồng độ hội chiếu, chủ có tranh chấp không lành manh. Dù vậy, Vũ Khúc gặp Kình Đà Hoả Linh cùng hội chiếu, là cách xấu.

Xương Khúc hội hợp giúp Vũ Khúc nhu hoà, nhưng cũng làm cho do dự, thiếu quyết đoán. Thiên Phủ cũng giảm thiểu tính cô khắc của Vũ Khúc.

Vũ Khúc, Phá Quân, Thiên Tướng mang tính cô độc hình khắc nhất, bởi Vũ Khúc không ưa Phá Quân, càng biến tính cứng rắn của Vũ Khúc thành nóng nảy, quyét đoán.

Nói chung hễ đã Vũ Khúc ở Mệnh không thể bao giờ là con người nhu nhược nếu vào nam mạng, không thể là con người thùy mị hiền lành nếu vào nữ mạng. Thời xưa xã hội không chấp nhận đàn bà con gái cương trực quả quyết như kinh thi có câu: “Nam tử cương cường, nữ tử nhu” trừ trường hợp người đàn bà ấy phải đứng mũi chịu sào nắm quyền sinh sống của gia đình, hoặc đoạt quyền chồng.

Sao Vũ khúc ưa nằm đồng cung, hoặc ở vị trí xung chiếu với một trong ba sao Thất sát, Phá quân, Tham lang, cùng 4 sao Hóa. Đó là bởi vì các sao Sát Phá Tham chủ về biến hóa, nếu có thêm sao Vũ khúc, cộng thêm sự nhạy cảm của sao Vũ khúc với 4 sao Hóa, sẽ đem lại sức mạnh đặc biệt không thể xem nhẹ.

Thời xưa cầm gươm đao trước trận tiền, làm đồ tể, đúc tiền đều thuộc cái nghề của Vũ Khúc cả. Cho nên cổ nhân luận sao Vũ Khúc mới nói: “Vũ Khúc miếu địa với Xương Khúc đi chung thì xuất tướng nhập tướng, vào võ nghiệp thắng lợi, đóng hãm địa là con người nghề nghiệp khéo, giỏi”.

Ngày nay mấy chữ “sảo nghệ chi nhân” khả dĩ suy diễn rộng rãi hơn như làm thợ máy, thợ kim hoàn…Đắc địa không phải cứ xuất tướng nhập tướng mà là tay cự phách trong ngành tài chính kim dung cũng vậy.

  • Vũ Khúc ở Thìn hoặc Tuất, có Tả phụ, Hữu bật, Thiên khôi, Thiên việt, Văn xương, Văn khúc hội chiếu, lại gặp tam hóa Khoa Quyền Lộc vây chiếu, là tối thượng cách.
  • Vũ Khúc ở Tị hoặc Hợi thì bình thường, có kỹ năng chuyên môn.
  • Nếu gặp Kình Đà Hỏa Linh là công việc về kỹ thuật.
  • Vũ khúc thủ mệnh ở Mão là lạc hãm.
  • Còn cùng với Tham lang ở Hợi, có Lộc tồn xung chiếu, hoặc đồng độ với sao Thiên mã và các phụ tinh cát diệu khác, chủ về thân thể béo mập, làm việc có khí phách, can đảm, có tác phong, đây là tượng Anh hùng mạt lộ gặp được quý nhân. Nếu có Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp, Thiên hình, là quân nhân võ sỹ, hoặc là đồ tể giết heo giết bò.

Sao Vũ khúc nhập miếu thủ mệnh tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi mà năm sinh lại là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, sẽ hình thành cách Tướng tinh đắc địa nếu theo nghiệp võ sẽ có thành tựu xuất chúng (Vũ khúc nhập Sửu Mùi cũng là cách Tham Vũ đồng hành, người trẻ tuổi bất lợi, phát đạt muộn sẽ cát lợi).

Cung mệnh đóng tại Tị Hợi, có sao Mệnh Mã tọa thủ, hai cung bên cạnh có Vũ khúc và Lộc tồn (Hóa Lộc) kèm mệnh, hình thành cách Tài Lộc giáp Mã, chủ về tiền của dồi dào, càng động càng sinh tài.

Nếu sao Vũ khúc cung Mệnh Mã, Thiên tướng cùng trấn cung mệnh tại Dần Thân, sẽ thành cách Tài Ấn tọa Mã, chủ về danh lợi song toàn, giầu sang trọn vẹn.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button