Tử vi

Bố cục lá số tuổi Kỷ

Bố cục trên lá số tuổi Kỷ

Tuổi Kỷ thuộc ngũ hành Thổ, với Thiên Can âm. Vì vậy luôn đi với các Địa chi Tị Dậu Sửu và Hợi Mão Mùi ứng với bộ Tang Hư Khách, Tuế Hổ Phù, Phượng Khốc, Thiên Mã. Các cung độ Thân Tí Thìn và Dần Ngọ Tuất luôn có bộ Đào Hồng Hỉ, Cô Quả, Kiếp Sát. Tuổi Kỷ sao Lộc Tồn an như tuổi Đinh tại cung Ngọ. Bộ Kình Đà an tại Mùi Tị. Ở đây được cách Kình cư Tứ Mộ, các tuổi Tị Dậu Sửu được Mã triều lai tức cách Kình Mã võ nghiệp. Triệt an tại hai cung Thân Dậu. Ở đây Triệt mang ý nghĩa tốt khi ở đây. Chỉ tuổi Giáp, Kỷ được cách Triệt đáo kim cung, qua nghiệm lí cách này gặp các sao kỵ Triệt như Tử Vi, Thiên Phủ không luận là xấu như cách vị trí khác. Ở tuổi Đinh, Kỷ cung độ Dần Ngọ Tuất hay vì được bộ Lộc Tướng Ấn với sao Quốc Ấn cư tại Dần. Ở vị trí này có rất nhiều bộ sao hay.

” TỬ VI CƯ NGỌ VÔ HÌNH KỴ, GIÁP ĐINH KỶ THỎA CHÍ BÌNH SINH”.

Bạn đang xem: Bố cục lá số tuổi Kỷ

Tuổi Kỷ nếu Tử Vi cư Ngọ đồng cung với Lộc Tồn, có bộ Vũ Tướng ngộ Ấn đã là cách hay vì các sao trong bộ này đúng vị trí. Lộc Tồn tại vị trí cung Tí Ngọ là nơi tốt đẹp của sao này.

“LỘC TỒN TÝ NGỌ VỊ THIÊN DI, TUÂN MỆNH PHÙNG CHI LỢI LỘC NGHI”.

Lộc Tồn tại cung Tí Ngọ ngay ở vị trí Thiên Di tức mệnh có Phi Liêm là cách được lợi lộc. Các tuổi Đinh Kỷ có Lộc Tồn tại Ngọ, tuổi Quý có Lộc Tồn cư Tí là các Thiên Can âm, tại vị trí này không gặp Tuế Hư mà có Đào Hồng Hỉ Cô Quả Kiếp Sát. Cách Mệnh tạo cùng với các sao an theo Địa Chi tức bộ sao trên giao hội với Thanh Phi Phục tạo ra các cách hay chủ được lợi lộc. Đặc biệt nếu Đào Hoa đồng cư với Lộc Tồn ở tuổi Tị Dậu Sửu, khi đó luôn có Kiếp Sát tại cung Dần hóa thành Quyền do được cầm Ấn. Tuy nhiên với các tuổi này được bộ Lộc Đào hay nhưng gặp Thiên Mã tại cung Hợi xấu. Tuổi Kỷ có bộ Khôi Việt an tại Thân Tí. Vô hình chung hình thành cách Thanh Phi Phục ngộ Khôi Việt với Thiên Khôi gặp cách Triệt đáo kim cung.

Cách Khôi Triệt ở đây nếu Mệnh an tại đây ý nghĩa xấu, chủ bị triệt hạ kiến Sát Kỵ. Vị trí của Thanh Long tốt đẹp vị được cách Thanh Long cư Thìn vị mưu biến, nhanh nhạy. Ở cung Tí có bộ Phi Việt, tối kỵ gặp thêm bộ Hỏa Linh nếu thêm Thiên Hình đủ cách Phi Việt Linh Hình chủ tai họa mang tính Sát, cách này nguy hiểm hơn cách Phục Binh Hình Việt mắc vòng binh đao. Ở cung Dần Ngọ Tuất có Thiên Hình lại là cách hay vì được bộ Hình Ấn hay Binh Hình Tướng Ấn. Tính chất ban đầu của Thiên Hình theo các bộ sao mà trở nên tốt hay xấu. Tuổi Kỷ có Tứ Hóa là Vũ Tham Lương Khúc. Với cách Sát Phá Tham giao hội Tử Vũ Liêm giảm tai họa do mâu thuẫn của hai nhóm này vì được Quyền Lộc. Do Thiên Lương là sao chủ may mắn, hưởng thụ hóa thành Khoa tốt ở cả 12 cung vì chủ thọ và ấm tức che chở. Đặc biệt cách Thiên Lương cư Ngọ tuổi Kỷ rất hay. Qua nghiệm lí mệnh Thiên Lương tuổi Kỷ hay gặp may mắn thoát khỏi tai nạn, thường ưa giúp đỡ người khác bằng kiến thức chuyên môn như lương y, hay giáo viên. Nhìn chung nếu phá cách cũng không đến mức yểu mạng như các Chính Tinh khác mà bất hạnh ở một mức tùy theo sát tinh như tàn tât, bệnh kinh niên, hoặc về kinh tế.

“THIÊN LƯƠNG THỦ CHIẾU, CÁT TƯƠNG PHÙNG BÌNH SINH PHÚC THỌ”.

Tuổi Kỷ có Văn Khúc hóa thành Kỵ cần thiết gặp các sao mang tính Quyền hoặc Thanh Long vì cách Khúc Kỵ mang ý nghĩa xấu.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bố cục lá số tuổi Kỷ

Bố cục trên lá số tuổi Kỷ

Tuổi Kỷ thuộc ngũ hành Thổ, với Thiên Can âm. Vì vậy luôn đi với các Địa chi Tị Dậu Sửu và Hợi Mão Mùi ứng với bộ Tang Hư Khách, Tuế Hổ Phù, Phượng Khốc, Thiên Mã. Các cung độ Thân Tí Thìn và Dần Ngọ Tuất luôn có bộ Đào Hồng Hỉ, Cô Quả, Kiếp Sát. Tuổi Kỷ sao Lộc Tồn an như tuổi Đinh tại cung Ngọ. Bộ Kình Đà an tại Mùi Tị. Ở đây được cách Kình cư Tứ Mộ, các tuổi Tị Dậu Sửu được Mã triều lai tức cách Kình Mã võ nghiệp. Triệt an tại hai cung Thân Dậu. Ở đây Triệt mang ý nghĩa tốt khi ở đây. Chỉ tuổi Giáp, Kỷ được cách Triệt đáo kim cung, qua nghiệm lí cách này gặp các sao kỵ Triệt như Tử Vi, Thiên Phủ không luận là xấu như cách vị trí khác. Ở tuổi Đinh, Kỷ cung độ Dần Ngọ Tuất hay vì được bộ Lộc Tướng Ấn với sao Quốc Ấn cư tại Dần. Ở vị trí này có rất nhiều bộ sao hay.

” TỬ VI CƯ NGỌ VÔ HÌNH KỴ, GIÁP ĐINH KỶ THỎA CHÍ BÌNH SINH”.

Tuổi Kỷ nếu Tử Vi cư Ngọ đồng cung với Lộc Tồn, có bộ Vũ Tướng ngộ Ấn đã là cách hay vì các sao trong bộ này đúng vị trí. Lộc Tồn tại vị trí cung Tí Ngọ là nơi tốt đẹp của sao này.

“LỘC TỒN TÝ NGỌ VỊ THIÊN DI, TUÂN MỆNH PHÙNG CHI LỢI LỘC NGHI”.

Lộc Tồn tại cung Tí Ngọ ngay ở vị trí Thiên Di tức mệnh có Phi Liêm là cách được lợi lộc. Các tuổi Đinh Kỷ có Lộc Tồn tại Ngọ, tuổi Quý có Lộc Tồn cư Tí là các Thiên Can âm, tại vị trí này không gặp Tuế Hư mà có Đào Hồng Hỉ Cô Quả Kiếp Sát. Cách Mệnh tạo cùng với các sao an theo Địa Chi tức bộ sao trên giao hội với Thanh Phi Phục tạo ra các cách hay chủ được lợi lộc. Đặc biệt nếu Đào Hoa đồng cư với Lộc Tồn ở tuổi Tị Dậu Sửu, khi đó luôn có Kiếp Sát tại cung Dần hóa thành Quyền do được cầm Ấn. Tuy nhiên với các tuổi này được bộ Lộc Đào hay nhưng gặp Thiên Mã tại cung Hợi xấu. Tuổi Kỷ có bộ Khôi Việt an tại Thân Tí. Vô hình chung hình thành cách Thanh Phi Phục ngộ Khôi Việt với Thiên Khôi gặp cách Triệt đáo kim cung.

Cách Khôi Triệt ở đây nếu Mệnh an tại đây ý nghĩa xấu, chủ bị triệt hạ kiến Sát Kỵ. Vị trí của Thanh Long tốt đẹp vị được cách Thanh Long cư Thìn vị mưu biến, nhanh nhạy. Ở cung Tí có bộ Phi Việt, tối kỵ gặp thêm bộ Hỏa Linh nếu thêm Thiên Hình đủ cách Phi Việt Linh Hình chủ tai họa mang tính Sát, cách này nguy hiểm hơn cách Phục Binh Hình Việt mắc vòng binh đao. Ở cung Dần Ngọ Tuất có Thiên Hình lại là cách hay vì được bộ Hình Ấn hay Binh Hình Tướng Ấn. Tính chất ban đầu của Thiên Hình theo các bộ sao mà trở nên tốt hay xấu. Tuổi Kỷ có Tứ Hóa là Vũ Tham Lương Khúc. Với cách Sát Phá Tham giao hội Tử Vũ Liêm giảm tai họa do mâu thuẫn của hai nhóm này vì được Quyền Lộc. Do Thiên Lương là sao chủ may mắn, hưởng thụ hóa thành Khoa tốt ở cả 12 cung vì chủ thọ và ấm tức che chở. Đặc biệt cách Thiên Lương cư Ngọ tuổi Kỷ rất hay. Qua nghiệm lí mệnh Thiên Lương tuổi Kỷ hay gặp may mắn thoát khỏi tai nạn, thường ưa giúp đỡ người khác bằng kiến thức chuyên môn như lương y, hay giáo viên. Nhìn chung nếu phá cách cũng không đến mức yểu mạng như các Chính Tinh khác mà bất hạnh ở một mức tùy theo sát tinh như tàn tât, bệnh kinh niên, hoặc về kinh tế.

“THIÊN LƯƠNG THỦ CHIẾU, CÁT TƯƠNG PHÙNG BÌNH SINH PHÚC THỌ”.

Tuổi Kỷ có Văn Khúc hóa thành Kỵ cần thiết gặp các sao mang tính Quyền hoặc Thanh Long vì cách Khúc Kỵ mang ý nghĩa xấu.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button