Tử vi

Bổ sung vài ý về cung Tài

+ Tiền tài mà Khôi Việt Văn Xương mang lại là gián tiếp, gặp cơ hội tốt thì đẹp, gặp hạn khó khăn thì sẽ đi xuống (hoặc đứng yên).

+ Tiền tài Hỏa Linh mang lại, đến tay thì hóa ra hư không.

Nếu chỉ có Linh tinh thì thiên về tiền tài, được tiền ngoài dự kiến.

Bạn đang xem: Bổ sung vài ý về cung Tài

Sao Đào hoa cũng chỉ tiền tài nhưng chỉ tiền nhờ vào ca múa hát nhảy sân khấu hay sắc đẹp mà có

+ Tiền tài mà Phá Quân đem lại sau khi vượt qua tất bị hao bại.

Tiền tài của Hồng Hỉ đến nhưng không giữ được, như một mùa hoa nở vậy.

+ Gặp Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp Hao Kỵ thì người dù giàu hay không đều phải kiếm tiền nhờ lao động vất vả

+ Tiền tài do Cự Môn, Thái Dương, Thiên Lương mang lại, thường do tranh đấu miệng lưỡi mang lại

+ Các hung tinh chiếu cung tài bạch, tán tụ bất thường

+ Lộc Tồn thủ cung Tài thì chủ tích lũy được tiền bạc

+ Vũ Khúc Tham Lang ở cung Tài bạch chủ hoạch phát

+ Quyền Lộc thủ Tài bạch cung, Phúc cung thì ra ngoài được vinh hoa

+ Không Kiếp vào Tài Phúc cung thì sinh ra nghèo khó

+ Nhật Nguyệt vào Tài cung, gia cát tinh, không có quyền lực cũng có tiền bạc

+ Tử Vi Phụ Bật làm công việc về tài chính + Vũ Khúc, Thái Âm hay đảm nhiệm chức vụ liên quan đến tiền

+ Tử Phủ Vũ Khúc cư Tài Bạch, thêm Quyền Lộc càng giàu có…

(Sưu tầm)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bổ sung vài ý về cung Tài

+ Tiền tài mà Khôi Việt Văn Xương mang lại là gián tiếp, gặp cơ hội tốt thì đẹp, gặp hạn khó khăn thì sẽ đi xuống (hoặc đứng yên).

+ Tiền tài Hỏa Linh mang lại, đến tay thì hóa ra hư không.

Nếu chỉ có Linh tinh thì thiên về tiền tài, được tiền ngoài dự kiến.

Sao Đào hoa cũng chỉ tiền tài nhưng chỉ tiền nhờ vào ca múa hát nhảy sân khấu hay sắc đẹp mà có

+ Tiền tài mà Phá Quân đem lại sau khi vượt qua tất bị hao bại.

Tiền tài của Hồng Hỉ đến nhưng không giữ được, như một mùa hoa nở vậy.

+ Gặp Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp Hao Kỵ thì người dù giàu hay không đều phải kiếm tiền nhờ lao động vất vả

+ Tiền tài do Cự Môn, Thái Dương, Thiên Lương mang lại, thường do tranh đấu miệng lưỡi mang lại

+ Các hung tinh chiếu cung tài bạch, tán tụ bất thường

+ Lộc Tồn thủ cung Tài thì chủ tích lũy được tiền bạc

+ Vũ Khúc Tham Lang ở cung Tài bạch chủ hoạch phát

+ Quyền Lộc thủ Tài bạch cung, Phúc cung thì ra ngoài được vinh hoa

+ Không Kiếp vào Tài Phúc cung thì sinh ra nghèo khó

+ Nhật Nguyệt vào Tài cung, gia cát tinh, không có quyền lực cũng có tiền bạc

+ Tử Vi Phụ Bật làm công việc về tài chính + Vũ Khúc, Thái Âm hay đảm nhiệm chức vụ liên quan đến tiền

+ Tử Phủ Vũ Khúc cư Tài Bạch, thêm Quyền Lộc càng giàu có…

(Sưu tầm)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button