Tử vi

Bộ Tứ Đức: Sao Nguyệt Đức

Hành: Hỏa

Loại: Thiện Tinh

Đặc Tính: Phúc hậu, từ thiện, nhân đạo, có đức hạnh, giải trừ được bệnh tật, tai nạn nhỏ

Bạn đang xem: Bộ Tứ Đức: Sao Nguyệt Đức

Ý Nghĩa Nguyệt Đức Ở Cung Mệnh

Tính Tình

 • Ôn hòa, nhân hậu, đức hạnh, đẹp nết.
 • Từ bi, từ thiện hay giúp đỡ, làm phúc.

Phúc Thọ Tai Họa

Sao Nguyệt Đức có thể giải trừ được những bệnh tật nhỏ và tai họa nhỏ, mang lại một số may mắn, hỷ sự. Do đó, sao này giống như các sao Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần, Thiên Quan, Thiên Phúc, Thiếu Âm, Thiếu Dương, Quang Quý, Tả Hữu, Sinh, Vượng. Sự kết hợp càng nhiều giải tinh càng làm tăng hiệu lực cứu giải.

Ý Nghĩa Nguyệt Đức Ở Cung Phụ Mẫu

 • Cha mẹ nhân hậu, từ thiện, có nghề khéo.

Ý Nghĩa Nguyệt Đức Ở Cung Phúc Đức

 • Thiên Đức, Nguyệt Đức đồng cung thì họ hàng phúc hậu, mồ mả thuận vị.

Ý Nghĩa Nguyệt Đức Ở Cung Điền Trạch

 • Đi đâu cũng có người giúp đỡ về nhà cửa, nơi ăn chốn ở.

Ý Nghĩa Nguyệt Đức Ở Cung Quan Lộc

 • Công danh hay gặp may, có lương tâm nghề nghiệp.

Ý Nghĩa Nguyệt Đức Ở Cung Nô Bộc

 • Bè bạn, người làm, người giúp việc, nhân hậu.

Ý Nghĩa Nguyệt Đức Ở Cung Thiên Di

 • Ra ngoài khiêm tốn, hay gặp quý nhân.

Ý Nghĩa Nguyệt Đức Ở Cung Tật Ách

 • Giải trừ được tai nạn, bệnh tật nhỏ.

Ý Nghĩa Nguyệt Đức Ở Cung Tài Bạch

 • Kiếm tiền chính đáng, có lòng từ thiện.
 • Được giúp đỡ hoặc gặp may về tiền bạc.

Ý Nghĩa Nguyệt Đức Ở Cung Tử Tức

 • Con cái hòa thuận, hiếu thảo.
 • Thiên Đồng, Nguyệt Đức: Vợ chồng có con sớm.

Ý Nghĩa Nguyệt Đức Ở Cung Phu Thê

 • Người hôn phối có nhan sắc, đứng đắn.
 • Có Thiên Đức, Nguyệt Đức, Đào Hoa thì vợ chồng tốt đôi, tương đắc.

Ý Nghĩa Nguyệt Đức Ở Cung Huynh Đệ

 • Anh chị em hòa thuận.

Nguyệt Đức Khi Vào Các Hạn

 • Nguyệt Đức, Đào Hồng: Gặp giai nhân giúp đỡ nên tình duyên (có phụ nữ làm mai mối được vợ chồng).

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bộ Tứ Đức: Sao Nguyệt Đức

Hành: Hỏa

Loại: Thiện Tinh

Đặc Tính: Phúc hậu, từ thiện, nhân đạo, có đức hạnh, giải trừ được bệnh tật, tai nạn nhỏ

Ý Nghĩa Nguyệt Đức Ở Cung Mệnh

Tính Tình

 • Ôn hòa, nhân hậu, đức hạnh, đẹp nết.
 • Từ bi, từ thiện hay giúp đỡ, làm phúc.

Phúc Thọ Tai Họa

Sao Nguyệt Đức có thể giải trừ được những bệnh tật nhỏ và tai họa nhỏ, mang lại một số may mắn, hỷ sự. Do đó, sao này giống như các sao Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần, Thiên Quan, Thiên Phúc, Thiếu Âm, Thiếu Dương, Quang Quý, Tả Hữu, Sinh, Vượng. Sự kết hợp càng nhiều giải tinh càng làm tăng hiệu lực cứu giải.

Ý Nghĩa Nguyệt Đức Ở Cung Phụ Mẫu

 • Cha mẹ nhân hậu, từ thiện, có nghề khéo.

Ý Nghĩa Nguyệt Đức Ở Cung Phúc Đức

 • Thiên Đức, Nguyệt Đức đồng cung thì họ hàng phúc hậu, mồ mả thuận vị.

Ý Nghĩa Nguyệt Đức Ở Cung Điền Trạch

 • Đi đâu cũng có người giúp đỡ về nhà cửa, nơi ăn chốn ở.

Ý Nghĩa Nguyệt Đức Ở Cung Quan Lộc

 • Công danh hay gặp may, có lương tâm nghề nghiệp.

Ý Nghĩa Nguyệt Đức Ở Cung Nô Bộc

 • Bè bạn, người làm, người giúp việc, nhân hậu.

Ý Nghĩa Nguyệt Đức Ở Cung Thiên Di

 • Ra ngoài khiêm tốn, hay gặp quý nhân.

Ý Nghĩa Nguyệt Đức Ở Cung Tật Ách

 • Giải trừ được tai nạn, bệnh tật nhỏ.

Ý Nghĩa Nguyệt Đức Ở Cung Tài Bạch

 • Kiếm tiền chính đáng, có lòng từ thiện.
 • Được giúp đỡ hoặc gặp may về tiền bạc.

Ý Nghĩa Nguyệt Đức Ở Cung Tử Tức

 • Con cái hòa thuận, hiếu thảo.
 • Thiên Đồng, Nguyệt Đức: Vợ chồng có con sớm.

Ý Nghĩa Nguyệt Đức Ở Cung Phu Thê

 • Người hôn phối có nhan sắc, đứng đắn.
 • Có Thiên Đức, Nguyệt Đức, Đào Hoa thì vợ chồng tốt đôi, tương đắc.

Ý Nghĩa Nguyệt Đức Ở Cung Huynh Đệ

 • Anh chị em hòa thuận.

Nguyệt Đức Khi Vào Các Hạn

 • Nguyệt Đức, Đào Hồng: Gặp giai nhân giúp đỡ nên tình duyên (có phụ nữ làm mai mối được vợ chồng).

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button