Tử vi

BỘ VỊ DIỆN TƯỚNG VÀ 14 CHỦ TINH

Xem xét, đánh giá hình tướng qua lá số tử vi để khẳng định mức độ xác quyết của lá số cũng là một công việc rất cần thiết nhưng cũng rất khó khăn.

Trong các sách tử vi, có bài Hình tính Phú có nói đến việc luận hình tướng tổng quát. Xem đó có thể biết được hình dáng con người ứng với các tinh tú như thế nào.

Trong tướng pháp, thì Diện tướng là phần trọng yếu, và các tinh tú trong tử vi cũng có ứng đối với các bộ vị diện tướng.

Tài liệu nói về “Thập tứ chính diệu bộ vị chân quyết” nghe nói là của Ngọc Thiềm Tiên sinh truyền lại, chép lên đây để mọi người tham khảo, chiêm nghiệm.

Muốn phán đoán tướng mạo qua tử vi, trước hết phải tường cục số, thông ngũ hành nạp mệnh để xác quyết Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ cục.

Trên lá số, phải xét Tam phương tứ chính, rõ ràng bản chất của từng tinh diệu quy về từng bộ vị, điều này đã được viết rõ trong chương “Đẩu số diện tướng thuật” và “Âm dương tương phối Thiên-Địa-Nhân”. Lấy chính tinh làm chủ đạo, xét miếu hãm vượng suy để biết được hình dáng bộ vị mà quyết đoán.

Nội dung “Thập tứ chính diệu bộ vị chân quyết”, là đem Tinh bàn của Tử vi phối hợp với các bộ vị của Diện tướng để đánh giá. Lấy tinh tính (tính lý chư tinh) cường suy vượng nhược để phối với ngũ hành mà luận.

Trước hãy thống kê tính lý:

TỬ VI:

Ngũ hành: Thổ

Bộ vị: Địa các, Hạ đình và hai má

Hình tướng: Trán và địa các thường nổi cao, đặc biệt địa các rất hậu trọng

THIÊN CƠ

Ngũ hành: Mộc

Bộ vị: Nhãn bộ, Nhãn thần

Hình tướng: Lấy nhãn hình và nhãn thần làm chủ, đặc biệt chú ý người Thiên Cơ nhãn thần thường phù đãng (mơ màng, không chú ý)

THÁI DƯƠNG

Ngũ hành: Hỏa

Bộ vị: Thượng đình, Nhãn bộ

Hình tướng: thể hiện tại hình trán, và mi cốt, đặc biệt mi cốt chủ về cao-sáng-đẹp, đầy đặn và ôm vòng quanh mắt.

VŨ KHÚC

Ngũ hành: Kim

Bộ vị: Trung đình, lỗ mũi, chóp đầu mũi

Hình tướng: Mặt hình bầu dục, hoặc hơi gầy và dài, đặc biệt là thường trên hẹp dưới đầy, ngoài ra cũng xem chuẩn đầu để xác quyết.

THIÊN ĐỒNG

Ngũ hành: Thủy

Bộ vị: Nhĩ đóa, nhãn bộ và nhãn đại (quầng mắt)

Hình tướng: Mặt đầy đặn, chữ điền hơi vuông, đặc biệt chủ Nhĩ bộ dài mà to đẹp.

LIÊM TRINH

Ngũ hành: Hỏa

Bộ vị: hạ đình, chủy thần (môi)

Hình tướng: mặt hình hơi bầu dục mà gầy, đặc biệt chủ về Thần lộ, mi lộ, quyền lộ hoặc má lộ. Tình cảm căn cứ tại Chủy thần, nếu đầy đặn thì là người giầu tình cảm.

THIÊN PHỦ

Ngũ hành: Thổ

Bộ vị: Khu vực môi trên và nhân trung

Hình tướng: Mặt chữ điền hơi tròn, sắc mặt sung mãn đầy đặn, nhân trung rộng lớn, nở nang.

THÁI ÂM

Ngũ hành: Thủy

Bộ vị: Ánh mắt nhìn xuống và khu vực xung quanh mắt, và phần bao quát xung quanh con ngươi mắt.

Hình tướng: Mặt tròn đẹp, thanh tú, ánh mắt hay nhìn xuống, khu vực cung quanh mắt đầy đặn bão mãn, ánh mắt ẩn nhưng có thần

THAM LANG

Ngũ hành: Thuộc Thủy/Mộc nhưng lấy mộc làm chủ

Bộ vị: Chuẩn đầu và ánh mắt, nhãn thần.

Hình tướng: Tròn, hơi sắc nét, mắt lộ ánh đào hoa, lỗ mũi tuy lớn nhưng không lộ

CỰ MÔN

Ngũ hành: Thủy

Bộ vị: Toàn bộ khu vực miệng đến Pháp lệnh bộ vị

Hình tướng: mặt hình vuông-dài, miệng lớn hoặc đầy đặn, nhưng đường nét phân minh dày mà không lộ.

THIÊN TƯỚNG

Ngũ hành: Thủy

Bộ vị: Hai má và hạ đình

Hình tướng: Mặt vuông, hoặc hơi tròn, hạ đình và hai má đầy đặn có lực

THIÊN LƯƠNG

Ngũ hành: Mộc

Bộ vị: Bộ vị là khu tam giác kéo từ sống mũi đến nhân trung

Hình tướng: mặt dài – vuông, mũi thẳng, quyền cao, khu tam giác nhân trung mở rộng đầy đặn mà rõ nét.

THẤT SÁT

Ngũ hành: Kim

Bộ vị: Mi vũ (phía trên 2 đuôi lông mày), khu tam giác sống mũi, và thần thái ánh mắt

Hình tướng: mặt vuông hoặc chữ nhật, hơi gầy, ánh mắt có uy lực phía trên mắt lộ thần thái

PHÁ QUÂN

Ngũ hành: Thủy

Bộ vị: Chủ về Miệng cùng hai má

Hình tướng: Mặt vuông đầy đặn, hoặc hình bầu dục, miệng có luân khuếch rõ ràng, nhưng không lộ, môi trên môi dưới quân bình phối hợp.

(Tác giả: Nguyễn Trọng Tuệ)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: BỘ VỊ DIỆN TƯỚNG VÀ 14 CHỦ TINH

Xem thêm BỘ VỊ DIỆN TƯỚNG VÀ 14 CHỦ TINH

Xem xét, đánh giá hình tướng qua lá số tử vi để khẳng định mức độ xác quyết của lá số cũng là một công việc rất cần thiết nhưng cũng rất khó khăn.

Trong các sách tử vi, có bài Hình tính Phú có nói đến việc luận hình tướng tổng quát. Xem đó có thể biết được hình dáng con người ứng với các tinh tú như thế nào.

Trong tướng pháp, thì Diện tướng là phần trọng yếu, và các tinh tú trong tử vi cũng có ứng đối với các bộ vị diện tướng.

Tài liệu nói về “Thập tứ chính diệu bộ vị chân quyết” nghe nói là của Ngọc Thiềm Tiên sinh truyền lại, chép lên đây để mọi người tham khảo, chiêm nghiệm.

Muốn phán đoán tướng mạo qua tử vi, trước hết phải tường cục số, thông ngũ hành nạp mệnh để xác quyết Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ cục.

Trên lá số, phải xét Tam phương tứ chính, rõ ràng bản chất của từng tinh diệu quy về từng bộ vị, điều này đã được viết rõ trong chương “Đẩu số diện tướng thuật” và “Âm dương tương phối Thiên-Địa-Nhân”. Lấy chính tinh làm chủ đạo, xét miếu hãm vượng suy để biết được hình dáng bộ vị mà quyết đoán.

Nội dung “Thập tứ chính diệu bộ vị chân quyết”, là đem Tinh bàn của Tử vi phối hợp với các bộ vị của Diện tướng để đánh giá. Lấy tinh tính (tính lý chư tinh) cường suy vượng nhược để phối với ngũ hành mà luận.

Trước hãy thống kê tính lý:

TỬ VI:

Ngũ hành: Thổ

Bộ vị: Địa các, Hạ đình và hai má

Hình tướng: Trán và địa các thường nổi cao, đặc biệt địa các rất hậu trọng

THIÊN CƠ

Ngũ hành: Mộc

Bộ vị: Nhãn bộ, Nhãn thần

Hình tướng: Lấy nhãn hình và nhãn thần làm chủ, đặc biệt chú ý người Thiên Cơ nhãn thần thường phù đãng (mơ màng, không chú ý)

THÁI DƯƠNG

Ngũ hành: Hỏa

Bộ vị: Thượng đình, Nhãn bộ

Hình tướng: thể hiện tại hình trán, và mi cốt, đặc biệt mi cốt chủ về cao-sáng-đẹp, đầy đặn và ôm vòng quanh mắt.

VŨ KHÚC

Ngũ hành: Kim

Bộ vị: Trung đình, lỗ mũi, chóp đầu mũi

Hình tướng: Mặt hình bầu dục, hoặc hơi gầy và dài, đặc biệt là thường trên hẹp dưới đầy, ngoài ra cũng xem chuẩn đầu để xác quyết.

THIÊN ĐỒNG

Ngũ hành: Thủy

Bộ vị: Nhĩ đóa, nhãn bộ và nhãn đại (quầng mắt)

Hình tướng: Mặt đầy đặn, chữ điền hơi vuông, đặc biệt chủ Nhĩ bộ dài mà to đẹp.

LIÊM TRINH

Ngũ hành: Hỏa

Bộ vị: hạ đình, chủy thần (môi)

Hình tướng: mặt hình hơi bầu dục mà gầy, đặc biệt chủ về Thần lộ, mi lộ, quyền lộ hoặc má lộ. Tình cảm căn cứ tại Chủy thần, nếu đầy đặn thì là người giầu tình cảm.

THIÊN PHỦ

Ngũ hành: Thổ

Bộ vị: Khu vực môi trên và nhân trung

Hình tướng: Mặt chữ điền hơi tròn, sắc mặt sung mãn đầy đặn, nhân trung rộng lớn, nở nang.

THÁI ÂM

Ngũ hành: Thủy

Bộ vị: Ánh mắt nhìn xuống và khu vực xung quanh mắt, và phần bao quát xung quanh con ngươi mắt.

Hình tướng: Mặt tròn đẹp, thanh tú, ánh mắt hay nhìn xuống, khu vực cung quanh mắt đầy đặn bão mãn, ánh mắt ẩn nhưng có thần

THAM LANG

Ngũ hành: Thuộc Thủy/Mộc nhưng lấy mộc làm chủ

Bộ vị: Chuẩn đầu và ánh mắt, nhãn thần.

Hình tướng: Tròn, hơi sắc nét, mắt lộ ánh đào hoa, lỗ mũi tuy lớn nhưng không lộ

CỰ MÔN

Ngũ hành: Thủy

Bộ vị: Toàn bộ khu vực miệng đến Pháp lệnh bộ vị

Hình tướng: mặt hình vuông-dài, miệng lớn hoặc đầy đặn, nhưng đường nét phân minh dày mà không lộ.

THIÊN TƯỚNG

Ngũ hành: Thủy

Bộ vị: Hai má và hạ đình

Hình tướng: Mặt vuông, hoặc hơi tròn, hạ đình và hai má đầy đặn có lực

THIÊN LƯƠNG

Ngũ hành: Mộc

Bộ vị: Bộ vị là khu tam giác kéo từ sống mũi đến nhân trung

Hình tướng: mặt dài – vuông, mũi thẳng, quyền cao, khu tam giác nhân trung mở rộng đầy đặn mà rõ nét.

THẤT SÁT

Ngũ hành: Kim

Bộ vị: Mi vũ (phía trên 2 đuôi lông mày), khu tam giác sống mũi, và thần thái ánh mắt

Hình tướng: mặt vuông hoặc chữ nhật, hơi gầy, ánh mắt có uy lực phía trên mắt lộ thần thái

PHÁ QUÂN

Ngũ hành: Thủy

Bộ vị: Chủ về Miệng cùng hai má

Hình tướng: Mặt vuông đầy đặn, hoặc hình bầu dục, miệng có luân khuếch rõ ràng, nhưng không lộ, môi trên môi dưới quân bình phối hợp.

(Tác giả: Nguyễn Trọng Tuệ)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button