Tử vi

Ca quyết về các sao hợp cách ở 12 cung.

* Tý cung an Mệnh

Tý cung Tham Lang Sát Âm tinh

Cơ Lương Tướng củng phúc hưng long

Bạn đang xem: Ca quyết về các sao hợp cách ở 12 cung.

Canh Tân Ất Quý sinh nhân mỹ

Nhất sinh phú quý túc phong vinh.

Tý cung Tham, Sát, Thái Âm tinh,

Cơ, Lương, Tướng, chiếu phúc hưng thịnh

Người sinh Ất Quý Canh Tân đẹp

Một đời phú quý đủ hiển vinh.

* Sửu cung an Mệnh

Sửu cung lập mệnh Nhật Nguyệt triều,

Bính Tuất sinh nhân phúc lộc nhiêu,

Chính tọa bình thường trung cục luận,

Đối chiếu phú quý họa giai tiêu.

Sửu cung an Mệnh, Nhật Nguyệt triều

Người sinh Bính, Tuất, phúc lộc nhiều

Bản cung một cặp, bình trung cục

Đối cung chiếu đến lại mỹ miều.

* Dần cung an Mệnh

Dần cung Cự Nhật túc phong long,

Thất Sát Thiên Lương bách sự thông,

Thân Tị Canh nhân giai vi cát,

Nam tử vi quan nữ thụ phong.

Dần cung Cự Nhật, phúc lắm thay

Thất Sát, Thiên Lương, vạn sự hay

Tuổi Canh, Thân, Tị, thì được cát

Nữ hưởng thụ phong, nam quan này

* Mão cung an Mệnh

Mão cung Cơ Cự Vũ Khúc phùng,

Tân Ất sinh nhân phúc khí long,

Nam tử vi đương mi lẫm lộc,

Mão cung Cơ Cự, Vũ Khúc phùng

Người sinh Tân Ất phúc trùng trùng

Nam nhân thì được kho đụn lộc

Nữ nhân hưởng phúc thụ bao phong.

Nữ hưởng thụ phong, ngợi khen cùng.

* Thìn cung an Mệnh

Thìn Mùi Cơ Lương tọa mệnh cung,

Thiên Phủ Tuất địa tối doanh phong,

Yêu kim y tử chân vinh hiển,

Phú hoa quý huy nghi đáo chung.

Thìn Mùi Cơ Lương tọa Mệnh cung

Thiên Phủ Tuất địa phúc tột cùng

Đai vàng áo tía thời vinh hiển

Vẻ vang phú quý tới lâm chung.

* Tị cung an Mệnh

Tị Mùi Thiên Cơ, Thiên Tướng lâm,

Tử Phủ triều viên phúc canh thâm,

Mậu Tân Nhâm Bính giai vi quý,

Nhất sinh thuận toại thiểu tai xâm.

Thiên Tướng Thiên Cơ, đến Tị Mùi

Tử Phủ triều viên, thật mừng vui

Mậu, Tân, Nhâm, Bính là được quý

Cả đời toại ý, họa cũng lui.

* Ngọ cung an Mệnh

Ngọ cung Tử, Phủ, Thái Dương, Đồng,

Cơ Lương Phá Sát hỉ tương phùng,

Giáp Đinh Kỷ Quý sinh nhân phúc,

Nhất thế phong quang lẫm lộc phong.

Nhật, Đồng, Tử, Phủ, ở Ngọ cung

Cơ, Lương, Phá, Sát cũng muốn phùng

Người sinh Kỷ Quý Đinh Giáp phúc

Một đời hưởng thụ lộc tột cùng.

* Mùi cung an Mệnh

Mùi cung Tử Vũ Liêm Trinh Đồng,

Nhật Nguyệt Cự môn hỉ tương phùng,

Nữ nhân trị thử toàn phúc thọ,

Nam tử phùng chi vị tam công.

Tử, Vũ, Đồng, Liêm, ở Mùi cung

Nhật Nguyệt Cự Môn hỉ chiếu xung

Nữ nhân được thế toàn phúc thọ

Nam tử gặp thời tước Tam Công.

* Thân cung an Mệnh

Thân cung Tử đế Trinh Lương Đồng,

Vũ Khúc Cự môn hỉ tương phùng,

Giáp Canh Quý nhân như đắc hỉ,

Nhất sinh phú quý sính anh hùng.

Đồng, Lương, Liêm, Tử, ở Thân cung

Vũ Khúc, Cự Môn, cũng hỉ phùng

Tuổi Canh Giáp Quý là đắc chí

Một đời phú quý tỏ anh hùng.

* Dậu cung an Mệnh

Dậu cung tối hỉ Thái Âm phùng,

Cự Nhật hựu phùng đương diện xung,

Tân Ất sinh nhân vi quý cách,

Nhất sinh phúc lộc vĩnh hanh thông.

Mừng gặp Thái Âm ở Dậu cung

Cự, Nhật thì cần ở đối xung

Tân, Ất tuổi kia là quý cách

Một đời phúc lộc mãi hanh thông.

* Tuất cung an Mệnh

Tuất cung Tử Vi đối xung Thìn,

Phú nhi bất quý hữu hư danh,

Canh gia cát diệu đa quyền lộc,

Chích lợi khai trương mậu dịch nhân.

Tuất cung Tử Vi đối xung Thìn

Phú mà chẳng quý có hư danh

Được thêm cát diệu nhiều quyền lộc

Chỉ lợi khai trương, bán buôn ngành.

* Hợi cung an Mệnh

Hợi cung tối hỉ Thái Âm phùng,

Nhược nhân trị thử phúc lộc long,

Nam nữ phùng chi giai xưng ý,

Phú quý vinh hoa trực đáo chung.

Hợi cung mừng gặp Thái Âm tinh

Ai mà mà được phúc hiển vinh

Nam nữ đều cùng vui toại ý

Phú quý vinh hoa trọn đời mình.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Ca quyết về các sao hợp cách ở 12 cung.

* Tý cung an Mệnh

Tý cung Tham Lang Sát Âm tinh

Cơ Lương Tướng củng phúc hưng long

Canh Tân Ất Quý sinh nhân mỹ

Nhất sinh phú quý túc phong vinh.

Tý cung Tham, Sát, Thái Âm tinh,

Cơ, Lương, Tướng, chiếu phúc hưng thịnh

Người sinh Ất Quý Canh Tân đẹp

Một đời phú quý đủ hiển vinh.

* Sửu cung an Mệnh

Sửu cung lập mệnh Nhật Nguyệt triều,

Bính Tuất sinh nhân phúc lộc nhiêu,

Chính tọa bình thường trung cục luận,

Đối chiếu phú quý họa giai tiêu.

Sửu cung an Mệnh, Nhật Nguyệt triều

Người sinh Bính, Tuất, phúc lộc nhiều

Bản cung một cặp, bình trung cục

Đối cung chiếu đến lại mỹ miều.

* Dần cung an Mệnh

Dần cung Cự Nhật túc phong long,

Thất Sát Thiên Lương bách sự thông,

Thân Tị Canh nhân giai vi cát,

Nam tử vi quan nữ thụ phong.

Dần cung Cự Nhật, phúc lắm thay

Thất Sát, Thiên Lương, vạn sự hay

Tuổi Canh, Thân, Tị, thì được cát

Nữ hưởng thụ phong, nam quan này

* Mão cung an Mệnh

Mão cung Cơ Cự Vũ Khúc phùng,

Tân Ất sinh nhân phúc khí long,

Nam tử vi đương mi lẫm lộc,

Mão cung Cơ Cự, Vũ Khúc phùng

Người sinh Tân Ất phúc trùng trùng

Nam nhân thì được kho đụn lộc

Nữ nhân hưởng phúc thụ bao phong.

Nữ hưởng thụ phong, ngợi khen cùng.

* Thìn cung an Mệnh

Thìn Mùi Cơ Lương tọa mệnh cung,

Thiên Phủ Tuất địa tối doanh phong,

Yêu kim y tử chân vinh hiển,

Phú hoa quý huy nghi đáo chung.

Thìn Mùi Cơ Lương tọa Mệnh cung

Thiên Phủ Tuất địa phúc tột cùng

Đai vàng áo tía thời vinh hiển

Vẻ vang phú quý tới lâm chung.

* Tị cung an Mệnh

Tị Mùi Thiên Cơ, Thiên Tướng lâm,

Tử Phủ triều viên phúc canh thâm,

Mậu Tân Nhâm Bính giai vi quý,

Nhất sinh thuận toại thiểu tai xâm.

Thiên Tướng Thiên Cơ, đến Tị Mùi

Tử Phủ triều viên, thật mừng vui

Mậu, Tân, Nhâm, Bính là được quý

Cả đời toại ý, họa cũng lui.

* Ngọ cung an Mệnh

Ngọ cung Tử, Phủ, Thái Dương, Đồng,

Cơ Lương Phá Sát hỉ tương phùng,

Giáp Đinh Kỷ Quý sinh nhân phúc,

Nhất thế phong quang lẫm lộc phong.

Nhật, Đồng, Tử, Phủ, ở Ngọ cung

Cơ, Lương, Phá, Sát cũng muốn phùng

Người sinh Kỷ Quý Đinh Giáp phúc

Một đời hưởng thụ lộc tột cùng.

* Mùi cung an Mệnh

Mùi cung Tử Vũ Liêm Trinh Đồng,

Nhật Nguyệt Cự môn hỉ tương phùng,

Nữ nhân trị thử toàn phúc thọ,

Nam tử phùng chi vị tam công.

Tử, Vũ, Đồng, Liêm, ở Mùi cung

Nhật Nguyệt Cự Môn hỉ chiếu xung

Nữ nhân được thế toàn phúc thọ

Nam tử gặp thời tước Tam Công.

* Thân cung an Mệnh

Thân cung Tử đế Trinh Lương Đồng,

Vũ Khúc Cự môn hỉ tương phùng,

Giáp Canh Quý nhân như đắc hỉ,

Nhất sinh phú quý sính anh hùng.

Đồng, Lương, Liêm, Tử, ở Thân cung

Vũ Khúc, Cự Môn, cũng hỉ phùng

Tuổi Canh Giáp Quý là đắc chí

Một đời phú quý tỏ anh hùng.

* Dậu cung an Mệnh

Dậu cung tối hỉ Thái Âm phùng,

Cự Nhật hựu phùng đương diện xung,

Tân Ất sinh nhân vi quý cách,

Nhất sinh phúc lộc vĩnh hanh thông.

Mừng gặp Thái Âm ở Dậu cung

Cự, Nhật thì cần ở đối xung

Tân, Ất tuổi kia là quý cách

Một đời phúc lộc mãi hanh thông.

* Tuất cung an Mệnh

Tuất cung Tử Vi đối xung Thìn,

Phú nhi bất quý hữu hư danh,

Canh gia cát diệu đa quyền lộc,

Chích lợi khai trương mậu dịch nhân.

Tuất cung Tử Vi đối xung Thìn

Phú mà chẳng quý có hư danh

Được thêm cát diệu nhiều quyền lộc

Chỉ lợi khai trương, bán buôn ngành.

* Hợi cung an Mệnh

Hợi cung tối hỉ Thái Âm phùng,

Nhược nhân trị thử phúc lộc long,

Nam nữ phùng chi giai xưng ý,

Phú quý vinh hoa trực đáo chung.

Hợi cung mừng gặp Thái Âm tinh

Ai mà mà được phúc hiển vinh

Nam nữ đều cùng vui toại ý

Phú quý vinh hoa trọn đời mình.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button