Tử vi

Các bộ bàng tinh và hạn đẹp

(ở Mệnh và chiếu Mệnh Thân)

 1. Long, Phượng, Hổ, Cái (Tứ linh) : bệ vệ ?
 2. Riêu, Y, Long, Phượng : phong lưu
 3. Thanh Long, Hóa Kỵ : bệ vệ
 4. Bạch Hổ ngộ Phi Liêm : oai dũng
 5. Bạch Hổ hàm kiếm (Thiên Hình cư Dần) : oai dũng
 6. Bạch Hổ, Tấu thư (Hổ đội hòm sắc) : văn chương
 7. Bạch Hổ, Kình Dương : oai vệ
 8. Tiền Cái, hậu Mã (Mệnh ngồi giữa) : oai vệ
 9. Tiền Hình, hậu An (Mệnh ngồi giữa) : oai vệ
 10. Giáp Long, giáp Hổ : oai vệ
 11. Mã ngộ Khốc, Khách : oai vệ đứng đắn
 12. Mã ngộ Tràng Sinh : phong lưu
 13. Mã ngộ Hình, Khốc : oai vệ
 14. Quần thần khánh hội (Tử Vi phùng Tả, Hữu, Long, Phượng) qúi cách.
 15. Hỏa phùng Tuyệt (2 sao cùng ở cung Hợi) : dũng cách
 16. Xuất Tướng, nhập Tướng (Mệnh 1 Tướng, ngoài 1 Tướng chiếu) : dũng cách
 17. Nội Tướng ngọai Binh : oai cách
 18. Binh, Hình, Tướng, An : vũ cách
 19. Quang, Quí, Thanh, Việt, Cái, Hồng : thượng cách
 20. Tử, Mã nhất ban (Tử Vi, Thiên Mã đồng cung) : thượng cách
 21. Lộc phùng Đào, Hồng, Tả, Hữu : phú quí cách
 22. Lộc, Mã, Tướng, An : phú quí cách
 23. Tuế phùng Xương Khúc : văn chương
 24. Long, Hổ hội (Thanh Long Bạch Hổ cùng ở Mệnh) : oai cách
 25. Khôi, Khoa cách (2 sao cùng ở Mệnh) : văn cách
 26. Quyền, Sát cách: vũ cách
 27. Cơ, Quyền cách : quyền biến
 28. Tham, Khoa cách : quyền biến
 29. Tham, Đà cách (phong lưu; cư Dần tối quí)
 30. Quang, Quí, Sửu, Mùi : quí cách
 31. Xương, Khúc đồng cung : phong lưu
 32. Tọa, Khôi hướng Việt : văn chương
 33. Khốc, Hư, Tí, Ngọ : oai dũng
 34. Thai, Tọa đồng cung : bệ vệ
 35. Tả, Hữu, Long, Phượng : phong lưu
 36. Đế ngộ Quần thần (Tử Vi ngộ Khoa, Quyền, Lộc) : thượng cách
 37. Cự, Cơ ngộ Song Hao (Tí, Ngọ, Mão, Dậu) : thượng cách
 38. Thần đồng phụ nhĩ (Tử vi ngộ Tấu thư) : thông minh
 39. Nhật trầm Thủy để (Thái Dương cư Hợi) : văn chương
 40. Văn vũ tòan tài (Xương với Liêm, Khúc với Vũ Khúc)
 41. Thiềm cung triết quế (Long, Phượng, Xương, Khúc, Sửu, Mùi) : thượng cách
 42. Tham ngộ Tràng sinh (thọ)
 43. Nhật xuất phù Tang (Thái Dương Mão gặp Tang môn) : thượng cách
 44. Nhật, Nguyệt giao huy (Mệnh ở Mùi; Am, dương đắc địa Mão, Hợi chiếu) : thông minh
 45. Kiếp, Không, Tị, Hợi ngộ Quyền : oai dũng
 46. Tử, Phá, Kình, Đà : oai quyền
 47. Linh Hỏa phùng Tham : oai quyền
 48. Khánh văn phùng Nhật, Nguyệt (Hóa Kỵ gặp Am, Dương đắc vị : mây 5 thức chầu mặt trăng mặt trời) : thượng cách
 49. Các cách kể trên ở Mệnh, Thân, Phúc đức rất tốt, ngọ Tuần, Triệt giảm hay.

BỘ XẤU VÀ HẠN XẤU

 1. Hình, Hao ngộ Kiếp, Sát : hao tán, ốm đau
 2. Tuế, Phá, Hóa Kỵ : miệng tiếng, cãi nhau
 3. Riêu ngộ Phá tóai : ốm đau, khẩu thiệt
 4. Việt ngộ Linh tinh : đề phòng điện, lửa
 5. Hỏa tinh ngộ Mộc dục : đề phòng nước nóng, dầu sôi
 6. Hồng Loan ngộ Địa Kiếp : tang thương, tình duyên trắc trở
 7. Tang Môn ngộ Hỏa: tang thương, hỏa hoạn.
 8. Tràng sinh ngộ Triệt : công vụ trắc trở
 9. Tướng, Phá, An ngộ Triệt : công vụ đề phòng tiểu nhân ám hại, vu khống
 10. Thai ngộ Kiếp, Sát : khó đẻ, thai nghén bất an
 11. Mộc dục ngộ Kiếp, Sát :             —             —                             —
 12. Quan đới ngộ Linh Hỏa, Kiếp : nhiều truyện bực mình chớ nên chán nản.
 13. Khúc ngộ Thiên thương : khoa trường lận đận
 14. Xương ngộ Thiên Sứ :      —             —                             —
 15. .
 16. Long Trì ngộ Thái Dương : hạn đau mắt
 17. Hao ngộ Thiên thương : nạn đói
 18. Hao ngộ Tuyệt : đại phá sản
 19. Lưu hà ngộ Kình, Kiếp : đao nghiệp hình thương
 20. Kình, Kỵ ngộ Kiếp :       —             —                            
 21. Mã ngộ Triệt : hạn ngã, hoán cải chỗ ở
 22. Hao ngộ Phá Quân : đại tán tài
 23. Tử Vi ngộ Địa Kiếp : ốm đau, mắc lừa
 24. Thiên Phủ ngộ Tam Không : hao tán
 25. Thiên Lương ngộ Hỏa : hao tán, ốm đau
 26. Thất Sát ngộ Hao : tang thương, ốm đau
 27. Cự Môn ngộ Kỵ : đề phòng đi sông nước, nhiều chuyện bực mình
 28. Liêm Trinh Tị, Hợi, Sửu, Mùi ngộ Linh Hỏa : đề phòng xuất ngoại, tiểu nhân lừa dối.
 29. Cơ ngộ Thương sứ : ốm đau, chớ nên gây sự đánh nhau
 30. Cơ ngộ Tang, khốc : ốm đau, tang thương
 31. Tham ngộ Riêu, Kỵ : đề phòng đi sông nước
 32. Phá, Liêm ngộ Hỏa : hạn hình tù, phá tài
 33. Kỵ, Kình, Hợi, Tí : chớ nên tranh cạnh; nhiều truyện rắc rối
 34. Đà, Hỏa, Linh, Hợi, Tí : —                          —                             —
 35. Hổ ngộ Riêu : đề phòng súc vật cắn đá
 36. Tang, Đào (Đào ở Mệnh, Tang ở Phụ mẫu : hạn đàn bà góa, hoặc vợ chồng chia ly)
 37. Việt ngộ Linh, Hình : đề phòng sấm sét, điện lửa
 38. Tham Lang ngộ Hổ : đề phòng súc vật cắn đá
 39. Kình, Đà, Không, Kiếp : tán tài, tang thương
 40. Kỵ ngộ Đà La : nhiều chuyện bực mình
 41. Thiên không ngộ Kiếp :  phá tán, mọi chuyện bất nan thành
 42. Tướng Quân ngộ Tử, Tuyệt : xuất ngoại bất lợi
 43. Hồng ngộ kỵ, Cơ, tơ duyên rắc rối
 44. Cơ, Lương, Thái Tuế ngộ Tang : ngã, đề phòng leo trèo
 45. Tuế, Đà ngộ Kiếp Sát : xuất ngoại đề phòng
 46. Tướng ngộ Không, Kiếp : công việc rắc rối
 47. Quan Phù ngộ Thiên Hình : đề phòng quan tụng
 48. Kình Dương ngộ Kiếp, Hoa Cái : lên đậu sởi, đánh nhau
 49. Táng ngộ Hư, Khốc : tang thương, súc vật chết
 50. Phá ngộ Hình, Kỵ : chớ nên gây sự đánh nhau
 51. Hổ, Đà ngộ Kỵ : xuất ngoại đề phòng
 52. Tuế ngộ Thiên Hình : quan phi khẩu thiệt
 53. Kình, Đà ngộ Mã : bôn ba hoán cải
 54. Kình Dương ngộ Riêu : hạn ghẻ lở mụn nhọt
 55. Thái Tuế ngộ Đà : nhiều chuyện bực mình
 56. Hạn Liêm trinh, Tị, Hợi : đề phòng mọi chuyện giao du
 57. Thai ngộ Mã : bôn ba, hoán cải
 58. Mã ngộ Đà La : bôn ba, hoán cải
 59. Kiếp, Không ngộ Hao, Quyền : bị rèm pha về chức vụ
 60. Tham ngộ Song Hao : thất vọng về tình duyên, ai oán về tiền bạc
 61. Cơ, Khốc, Hỷ, Kình : trong nhà không có hòa khí
 62. Linh phùng Sát Phá : quan phi khẩu thiệt
 63. Cơ, Cự ngộ Hỏa, Kình, Thương Sứ : tang thương, ốm đau, khẩu thiệt, quan tụng
 64. Tướng, Phá, Phục hội Thai Riêu : hạn đờn bà, chớ nên cả nghe mà bị lừa; tình duyên rắc rối
 65. Am, Dương ngộ Kình, Kỵ : hạn đau mắt, phụ mẫu bất an
 66. Tang ngộ Không, Khốc : hạn thay đổi hoán cải, tán tài.

Các cách kể trên, xem Phú ma Thị thời rõ nghĩa hơn, tuy xấu; nhưng gặp Quan, Phúc quí nhân, Thiên, Địa, Giải, Thần; Thiên Nguyệt, Đức, Phúc đức tinh và Hóa Khoa khả giải.

Bạn đang xem: Các bộ bàng tinh và hạn đẹp

(Sổ tử vi kinh nghiệm quyển Hạ, Quản Xuân Thịnh)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Các bộ bàng tinh và hạn đẹp

(ở Mệnh và chiếu Mệnh Thân)

 1. Long, Phượng, Hổ, Cái (Tứ linh) : bệ vệ ?
 2. Riêu, Y, Long, Phượng : phong lưu
 3. Thanh Long, Hóa Kỵ : bệ vệ
 4. Bạch Hổ ngộ Phi Liêm : oai dũng
 5. Bạch Hổ hàm kiếm (Thiên Hình cư Dần) : oai dũng
 6. Bạch Hổ, Tấu thư (Hổ đội hòm sắc) : văn chương
 7. Bạch Hổ, Kình Dương : oai vệ
 8. Tiền Cái, hậu Mã (Mệnh ngồi giữa) : oai vệ
 9. Tiền Hình, hậu An (Mệnh ngồi giữa) : oai vệ
 10. Giáp Long, giáp Hổ : oai vệ
 11. Mã ngộ Khốc, Khách : oai vệ đứng đắn
 12. Mã ngộ Tràng Sinh : phong lưu
 13. Mã ngộ Hình, Khốc : oai vệ
 14. Quần thần khánh hội (Tử Vi phùng Tả, Hữu, Long, Phượng) qúi cách.
 15. Hỏa phùng Tuyệt (2 sao cùng ở cung Hợi) : dũng cách
 16. Xuất Tướng, nhập Tướng (Mệnh 1 Tướng, ngoài 1 Tướng chiếu) : dũng cách
 17. Nội Tướng ngọai Binh : oai cách
 18. Binh, Hình, Tướng, An : vũ cách
 19. Quang, Quí, Thanh, Việt, Cái, Hồng : thượng cách
 20. Tử, Mã nhất ban (Tử Vi, Thiên Mã đồng cung) : thượng cách
 21. Lộc phùng Đào, Hồng, Tả, Hữu : phú quí cách
 22. Lộc, Mã, Tướng, An : phú quí cách
 23. Tuế phùng Xương Khúc : văn chương
 24. Long, Hổ hội (Thanh Long Bạch Hổ cùng ở Mệnh) : oai cách
 25. Khôi, Khoa cách (2 sao cùng ở Mệnh) : văn cách
 26. Quyền, Sát cách: vũ cách
 27. Cơ, Quyền cách : quyền biến
 28. Tham, Khoa cách : quyền biến
 29. Tham, Đà cách (phong lưu; cư Dần tối quí)
 30. Quang, Quí, Sửu, Mùi : quí cách
 31. Xương, Khúc đồng cung : phong lưu
 32. Tọa, Khôi hướng Việt : văn chương
 33. Khốc, Hư, Tí, Ngọ : oai dũng
 34. Thai, Tọa đồng cung : bệ vệ
 35. Tả, Hữu, Long, Phượng : phong lưu
 36. Đế ngộ Quần thần (Tử Vi ngộ Khoa, Quyền, Lộc) : thượng cách
 37. Cự, Cơ ngộ Song Hao (Tí, Ngọ, Mão, Dậu) : thượng cách
 38. Thần đồng phụ nhĩ (Tử vi ngộ Tấu thư) : thông minh
 39. Nhật trầm Thủy để (Thái Dương cư Hợi) : văn chương
 40. Văn vũ tòan tài (Xương với Liêm, Khúc với Vũ Khúc)
 41. Thiềm cung triết quế (Long, Phượng, Xương, Khúc, Sửu, Mùi) : thượng cách
 42. Tham ngộ Tràng sinh (thọ)
 43. Nhật xuất phù Tang (Thái Dương Mão gặp Tang môn) : thượng cách
 44. Nhật, Nguyệt giao huy (Mệnh ở Mùi; Am, dương đắc địa Mão, Hợi chiếu) : thông minh
 45. Kiếp, Không, Tị, Hợi ngộ Quyền : oai dũng
 46. Tử, Phá, Kình, Đà : oai quyền
 47. Linh Hỏa phùng Tham : oai quyền
 48. Khánh văn phùng Nhật, Nguyệt (Hóa Kỵ gặp Am, Dương đắc vị : mây 5 thức chầu mặt trăng mặt trời) : thượng cách
 49. Các cách kể trên ở Mệnh, Thân, Phúc đức rất tốt, ngọ Tuần, Triệt giảm hay.

BỘ XẤU VÀ HẠN XẤU

 1. Hình, Hao ngộ Kiếp, Sát : hao tán, ốm đau
 2. Tuế, Phá, Hóa Kỵ : miệng tiếng, cãi nhau
 3. Riêu ngộ Phá tóai : ốm đau, khẩu thiệt
 4. Việt ngộ Linh tinh : đề phòng điện, lửa
 5. Hỏa tinh ngộ Mộc dục : đề phòng nước nóng, dầu sôi
 6. Hồng Loan ngộ Địa Kiếp : tang thương, tình duyên trắc trở
 7. Tang Môn ngộ Hỏa: tang thương, hỏa hoạn.
 8. Tràng sinh ngộ Triệt : công vụ trắc trở
 9. Tướng, Phá, An ngộ Triệt : công vụ đề phòng tiểu nhân ám hại, vu khống
 10. Thai ngộ Kiếp, Sát : khó đẻ, thai nghén bất an
 11. Mộc dục ngộ Kiếp, Sát :             —             —                             —
 12. Quan đới ngộ Linh Hỏa, Kiếp : nhiều truyện bực mình chớ nên chán nản.
 13. Khúc ngộ Thiên thương : khoa trường lận đận
 14. Xương ngộ Thiên Sứ :      —             —                             —
 15. .
 16. Long Trì ngộ Thái Dương : hạn đau mắt
 17. Hao ngộ Thiên thương : nạn đói
 18. Hao ngộ Tuyệt : đại phá sản
 19. Lưu hà ngộ Kình, Kiếp : đao nghiệp hình thương
 20. Kình, Kỵ ngộ Kiếp :       —             —                            
 21. Mã ngộ Triệt : hạn ngã, hoán cải chỗ ở
 22. Hao ngộ Phá Quân : đại tán tài
 23. Tử Vi ngộ Địa Kiếp : ốm đau, mắc lừa
 24. Thiên Phủ ngộ Tam Không : hao tán
 25. Thiên Lương ngộ Hỏa : hao tán, ốm đau
 26. Thất Sát ngộ Hao : tang thương, ốm đau
 27. Cự Môn ngộ Kỵ : đề phòng đi sông nước, nhiều chuyện bực mình
 28. Liêm Trinh Tị, Hợi, Sửu, Mùi ngộ Linh Hỏa : đề phòng xuất ngoại, tiểu nhân lừa dối.
 29. Cơ ngộ Thương sứ : ốm đau, chớ nên gây sự đánh nhau
 30. Cơ ngộ Tang, khốc : ốm đau, tang thương
 31. Tham ngộ Riêu, Kỵ : đề phòng đi sông nước
 32. Phá, Liêm ngộ Hỏa : hạn hình tù, phá tài
 33. Kỵ, Kình, Hợi, Tí : chớ nên tranh cạnh; nhiều truyện rắc rối
 34. Đà, Hỏa, Linh, Hợi, Tí : —                          —                             —
 35. Hổ ngộ Riêu : đề phòng súc vật cắn đá
 36. Tang, Đào (Đào ở Mệnh, Tang ở Phụ mẫu : hạn đàn bà góa, hoặc vợ chồng chia ly)
 37. Việt ngộ Linh, Hình : đề phòng sấm sét, điện lửa
 38. Tham Lang ngộ Hổ : đề phòng súc vật cắn đá
 39. Kình, Đà, Không, Kiếp : tán tài, tang thương
 40. Kỵ ngộ Đà La : nhiều chuyện bực mình
 41. Thiên không ngộ Kiếp :  phá tán, mọi chuyện bất nan thành
 42. Tướng Quân ngộ Tử, Tuyệt : xuất ngoại bất lợi
 43. Hồng ngộ kỵ, Cơ, tơ duyên rắc rối
 44. Cơ, Lương, Thái Tuế ngộ Tang : ngã, đề phòng leo trèo
 45. Tuế, Đà ngộ Kiếp Sát : xuất ngoại đề phòng
 46. Tướng ngộ Không, Kiếp : công việc rắc rối
 47. Quan Phù ngộ Thiên Hình : đề phòng quan tụng
 48. Kình Dương ngộ Kiếp, Hoa Cái : lên đậu sởi, đánh nhau
 49. Táng ngộ Hư, Khốc : tang thương, súc vật chết
 50. Phá ngộ Hình, Kỵ : chớ nên gây sự đánh nhau
 51. Hổ, Đà ngộ Kỵ : xuất ngoại đề phòng
 52. Tuế ngộ Thiên Hình : quan phi khẩu thiệt
 53. Kình, Đà ngộ Mã : bôn ba hoán cải
 54. Kình Dương ngộ Riêu : hạn ghẻ lở mụn nhọt
 55. Thái Tuế ngộ Đà : nhiều chuyện bực mình
 56. Hạn Liêm trinh, Tị, Hợi : đề phòng mọi chuyện giao du
 57. Thai ngộ Mã : bôn ba, hoán cải
 58. Mã ngộ Đà La : bôn ba, hoán cải
 59. Kiếp, Không ngộ Hao, Quyền : bị rèm pha về chức vụ
 60. Tham ngộ Song Hao : thất vọng về tình duyên, ai oán về tiền bạc
 61. Cơ, Khốc, Hỷ, Kình : trong nhà không có hòa khí
 62. Linh phùng Sát Phá : quan phi khẩu thiệt
 63. Cơ, Cự ngộ Hỏa, Kình, Thương Sứ : tang thương, ốm đau, khẩu thiệt, quan tụng
 64. Tướng, Phá, Phục hội Thai Riêu : hạn đờn bà, chớ nên cả nghe mà bị lừa; tình duyên rắc rối
 65. Am, Dương ngộ Kình, Kỵ : hạn đau mắt, phụ mẫu bất an
 66. Tang ngộ Không, Khốc : hạn thay đổi hoán cải, tán tài.

Các cách kể trên, xem Phú ma Thị thời rõ nghĩa hơn, tuy xấu; nhưng gặp Quan, Phúc quí nhân, Thiên, Địa, Giải, Thần; Thiên Nguyệt, Đức, Phúc đức tinh và Hóa Khoa khả giải.

(Sổ tử vi kinh nghiệm quyển Hạ, Quản Xuân Thịnh)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button