Tử vi

CÁC CÂU PHÚ VỀ TUẦN TRIỆT

Tam Không độc thủ phú quí nan toàn

(Mệnh vô chính diệu chỉ có tam Không mà thiếu Khoa Quyền Lộc Lộc Tồn thì giàu sang không lâu bền)

Tuần Triệt ngộ Thiên Hình tha hương cách lý

Bạn đang xem: CÁC CÂU PHÚ VỀ TUẦN TRIỆT

(Mệnh có Tuần Triệt gặp sao Thiên Hình thường xa quê hương bản quán)

Tuần Triệt bất khả ngộ Lộc Tồn tư cơ phá hoại

(Tuần Triệt không nên gặp Lộc Tồn cơ nghiệp không giữ được)

Tuần Triệt án ngữ trạch điền

Tư cơ cha mẹ không truyền đến cho

 

Tam không hội Văn Xương ư thê cung thiềm cung triết quế

(cung thê không chính tinh có Văn Xương với tam Không thì lấy vợ con nhà danh giá)

Triệt Tuần ngộ Mã hành thê vị

Vợ bỏ chồng đào tị tha hương

 

Cung huynh đệ Triệt Tuần xung củng

Chim đầu đàn bay bổng xa khơi

Cung huynh đệ có Tuần Triệt hôi chiếu, người con đầu thường đi xa hoặc chết sớm. Kinh nghiệm đường tử tức có con thì thường hỏng đứa đầu.

 

Tam Không chiếu hội tao cát diệu

Lại dưỡng tinh có đạo con nuôi

(cung tử tức không chính tinh gặp tam Không và sao Dưỡng)

Không phùng Phá Tử phối vào

Vợ chồng trắc trở ba tao mới thành

(Cung Phu Thê có Tử Phá bị Tuần Triệt)

Triệt Tuần xung khắc chẳng sai

Thiên Hư bất chính cả hai vợ chồng

Phúc hữu chính tinh kị ngộ Triệt Tuần hoặc gia sát diệu lai ngộ Kiếp Cự thủy nịch tử

(Cung Phúc sao chính sợ gặp Triệt Tuần lại thêm Kiếp Cự dễ chết đuối)

Tam Không xung sát hạnh Triệt khả bằng

Tứ chính giao phùng kị Tuần trực đối

(Vận hạn bị các hung sát chiếu mà cung vận hạn có Triệt sẽ đỡ, vận hạn có nhiều sao tốt chiếu mà cung vận hạn có Tuần trở thành vô ích)

 

Thân cư Thê vị, Triệt Tuần lai xâm thiếu niên ai lệ nãi thất tình

Gia lâm cát tú lương duyên mãn kiếp

(Thân đóng Thê bị Tuần Triệt tuổi trẻ thất tình, có cát tinh phò trợ thì luống tuổi được duyên lành)

Thân cư Quan Lộc nhược kiến Triệt Tuần Kiếp Kị nam nhân phong vân vị tế, hựu phùng cát diệu vũ lộ thừa ân khả dãi quá trung tuần dĩ hậu

(Thân đóng cung Quan Lộc bị Triệt Tuần Kiếp Kị tuổi trẻ danh phận bôn ba, có cát tinh hội tụ ngoài tuổi năm mươi mới được hưởng ơn mưa móc)

Thân tại Quan cung gia sát diệu Triệt Tuần, nữ mệnh nan bảo thân danh

Gia kiến Bạch Tang thân cô trích ảnh, nghi gia vãn tuế tất thành

(Thân đóng Quan Lộc gặp sát tinh và Triệt Tuần, số gái khó bảo toàn danh tiết lại thêm Bạch Hổ Tang Môn thì cô đơn phải muộn tuổi mới lấy chồng)

Triết túc Đà Mã sum vầy

Tử Mã Tuần Triệt đêm ngày khảm kha

(Mã bị Tuần Triệt là ngựa chết cuộc đời khảm kha)

Mệnh vô chính diệu tam Không

Nhật Nguyệt giao chiếu dự phần công khanh

 

Cái ngộ Mộc gái nào đoan chính

Mã gặp Không thì tính tang bồng

Tam Không ngộ Dưỡng đinh ninh

Nuôi con nghĩa tử giúp mình yên vui

 

Dưỡng Thai Triệt Vượng thấu vào

Trong anh em có dị bào chẳng không

 

Tang Môn Hư Khốc chẳng hay

Tuần Triệt viễn phối họa may mới thành

(Đây là những sao đóng ở cung Phu Thê)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm CÁC CÂU PHÚ VỀ TUẦN TRIỆT

Tam Không độc thủ phú quí nan toàn

(Mệnh vô chính diệu chỉ có tam Không mà thiếu Khoa Quyền Lộc Lộc Tồn thì giàu sang không lâu bền)

Tuần Triệt ngộ Thiên Hình tha hương cách lý

(Mệnh có Tuần Triệt gặp sao Thiên Hình thường xa quê hương bản quán)

Tuần Triệt bất khả ngộ Lộc Tồn tư cơ phá hoại

(Tuần Triệt không nên gặp Lộc Tồn cơ nghiệp không giữ được)

Tuần Triệt án ngữ trạch điền

Tư cơ cha mẹ không truyền đến cho

 

Tam không hội Văn Xương ư thê cung thiềm cung triết quế

(cung thê không chính tinh có Văn Xương với tam Không thì lấy vợ con nhà danh giá)

Triệt Tuần ngộ Mã hành thê vị

Vợ bỏ chồng đào tị tha hương

 

Cung huynh đệ Triệt Tuần xung củng

Chim đầu đàn bay bổng xa khơi

Cung huynh đệ có Tuần Triệt hôi chiếu, người con đầu thường đi xa hoặc chết sớm. Kinh nghiệm đường tử tức có con thì thường hỏng đứa đầu.

 

Tam Không chiếu hội tao cát diệu

Lại dưỡng tinh có đạo con nuôi

(cung tử tức không chính tinh gặp tam Không và sao Dưỡng)

Không phùng Phá Tử phối vào

Vợ chồng trắc trở ba tao mới thành

(Cung Phu Thê có Tử Phá bị Tuần Triệt)

Triệt Tuần xung khắc chẳng sai

Thiên Hư bất chính cả hai vợ chồng

Phúc hữu chính tinh kị ngộ Triệt Tuần hoặc gia sát diệu lai ngộ Kiếp Cự thủy nịch tử

(Cung Phúc sao chính sợ gặp Triệt Tuần lại thêm Kiếp Cự dễ chết đuối)

Tam Không xung sát hạnh Triệt khả bằng

Tứ chính giao phùng kị Tuần trực đối

(Vận hạn bị các hung sát chiếu mà cung vận hạn có Triệt sẽ đỡ, vận hạn có nhiều sao tốt chiếu mà cung vận hạn có Tuần trở thành vô ích)

 

Thân cư Thê vị, Triệt Tuần lai xâm thiếu niên ai lệ nãi thất tình

Gia lâm cát tú lương duyên mãn kiếp

(Thân đóng Thê bị Tuần Triệt tuổi trẻ thất tình, có cát tinh phò trợ thì luống tuổi được duyên lành)

Thân cư Quan Lộc nhược kiến Triệt Tuần Kiếp Kị nam nhân phong vân vị tế, hựu phùng cát diệu vũ lộ thừa ân khả dãi quá trung tuần dĩ hậu

(Thân đóng cung Quan Lộc bị Triệt Tuần Kiếp Kị tuổi trẻ danh phận bôn ba, có cát tinh hội tụ ngoài tuổi năm mươi mới được hưởng ơn mưa móc)

Thân tại Quan cung gia sát diệu Triệt Tuần, nữ mệnh nan bảo thân danh

Gia kiến Bạch Tang thân cô trích ảnh, nghi gia vãn tuế tất thành

(Thân đóng Quan Lộc gặp sát tinh và Triệt Tuần, số gái khó bảo toàn danh tiết lại thêm Bạch Hổ Tang Môn thì cô đơn phải muộn tuổi mới lấy chồng)

Triết túc Đà Mã sum vầy

Tử Mã Tuần Triệt đêm ngày khảm kha

(Mã bị Tuần Triệt là ngựa chết cuộc đời khảm kha)

Mệnh vô chính diệu tam Không

Nhật Nguyệt giao chiếu dự phần công khanh

 

Cái ngộ Mộc gái nào đoan chính

Mã gặp Không thì tính tang bồng

Tam Không ngộ Dưỡng đinh ninh

Nuôi con nghĩa tử giúp mình yên vui

 

Dưỡng Thai Triệt Vượng thấu vào

Trong anh em có dị bào chẳng không

 

Tang Môn Hư Khốc chẳng hay

Tuần Triệt viễn phối họa may mới thành

(Đây là những sao đóng ở cung Phu Thê)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button