Tử vi

Các cung Hạn trong Tử vi

Có 2 loại niên hạn:

– Hạn dài 10 năm là đại hạn hay thập niên.

– Hạn ngắn 1 năm gọi là tiểu hạn.

Bạn đang xem: Các cung Hạn trong Tử vi

Có người cho cung hạn một tầm quan trọng quá đáng khi nói rằng “Mệnh tốt không bằng Thân tốt, Thân tốt không bằng Hạn tốt”.

Thật sự, ta chỉ nên xem cung Hạn qua khuôn khổ của Mệnh hay Thân. Nói khác đi, cung hạn bị đóng khung trong một bối cảnh rộng hơn Mệnh, Thân. Cái tốt hay cái xấu của Hạn chỉ được phát huy trong cái tốt hay cái xấu chung của một hạn kỳ dài hơn là Mệnh, Thân. Nếu Hạn tốt, hạn đó có thể làm cho Mệnh hay Thân thịnh hơn, nhưng mức độ thịnh vượng này do Mệnh hay Thân quảng diễn. Hạn không phải là gốc của con người mà chỉ là cái ngọn. Coi trọng Hạn hơn Thân hay Mệnh tức là nhìn ngọn mà quên xem gốc.

Đại Hạn đối với Mệnh Thân thế nào thì Tiểu Hạn đối với Đại Hạn cũng theo thế ấy. Cụ thể là Đại Hạn đóng khung Tiểu Hạn hay nói khác đi, Tiểu Hạn biến chuyển trong khuôn khổ Đại Hạn.

Tính cách cường nhược của mỗi cung chẳng những thay đổi tùy theo nam nữ, mà còn biến hóa tùy theo từng hạn kỳ dài hay ngắn. Thông thường, hạn kỳ 1 năm chứa đựng khá nhiều chi tiết chính xác của những sự việc xảy ra trong năm đó. Có người đi xa hơn để phân tiểu hạn 1 năm thành 12 hạn kỳ nhỏ hơn, mỗi hạn kỳ là một tháng gọi là nguyệt hạn. Nguyệt hạn dùng để xem sự việc của năm xảy ra vào tháng nào.

Xa hơn nữa, nguyệt hạn được phân nhỏ là nhựt hạn là một ngày. Nhưng thiết tưởng càng đi vào thời gian ngắn bao nhiều càng dễ sai lầm bấy nhiêu. Có lẽ sự chính xác chỉ có ở hệ cấp tiểu hạn hay nguyệt hạn là cùng.

Nguồn TuviGLOBAL lược trích từ “Tử vi Hàm số” của Nguyễn Phát Lộc.

Hiện sách E-book có bán tại TuviGLOBAL.

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Các cung Hạn trong Tử vi

Có 2 loại niên hạn:

– Hạn dài 10 năm là đại hạn hay thập niên.

– Hạn ngắn 1 năm gọi là tiểu hạn.

Có người cho cung hạn một tầm quan trọng quá đáng khi nói rằng “Mệnh tốt không bằng Thân tốt, Thân tốt không bằng Hạn tốt”.

Thật sự, ta chỉ nên xem cung Hạn qua khuôn khổ của Mệnh hay Thân. Nói khác đi, cung hạn bị đóng khung trong một bối cảnh rộng hơn Mệnh, Thân. Cái tốt hay cái xấu của Hạn chỉ được phát huy trong cái tốt hay cái xấu chung của một hạn kỳ dài hơn là Mệnh, Thân. Nếu Hạn tốt, hạn đó có thể làm cho Mệnh hay Thân thịnh hơn, nhưng mức độ thịnh vượng này do Mệnh hay Thân quảng diễn. Hạn không phải là gốc của con người mà chỉ là cái ngọn. Coi trọng Hạn hơn Thân hay Mệnh tức là nhìn ngọn mà quên xem gốc.

Đại Hạn đối với Mệnh Thân thế nào thì Tiểu Hạn đối với Đại Hạn cũng theo thế ấy. Cụ thể là Đại Hạn đóng khung Tiểu Hạn hay nói khác đi, Tiểu Hạn biến chuyển trong khuôn khổ Đại Hạn.

Tính cách cường nhược của mỗi cung chẳng những thay đổi tùy theo nam nữ, mà còn biến hóa tùy theo từng hạn kỳ dài hay ngắn. Thông thường, hạn kỳ 1 năm chứa đựng khá nhiều chi tiết chính xác của những sự việc xảy ra trong năm đó. Có người đi xa hơn để phân tiểu hạn 1 năm thành 12 hạn kỳ nhỏ hơn, mỗi hạn kỳ là một tháng gọi là nguyệt hạn. Nguyệt hạn dùng để xem sự việc của năm xảy ra vào tháng nào.

Xa hơn nữa, nguyệt hạn được phân nhỏ là nhựt hạn là một ngày. Nhưng thiết tưởng càng đi vào thời gian ngắn bao nhiều càng dễ sai lầm bấy nhiêu. Có lẽ sự chính xác chỉ có ở hệ cấp tiểu hạn hay nguyệt hạn là cùng.

Nguồn TuviGLOBAL lược trích từ “Tử vi Hàm số” của Nguyễn Phát Lộc.

Hiện sách E-book có bán tại TuviGLOBAL.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button