Tử vi

Các sao cần phải đóng ở cung vị hơp lý

Quan Lộc cung : Quan lộc hay sự nghiệp cung, chủ về nghề nghiệp, công danh, học vấn của một người. Cung sự nghiệp cũng chủ về cách thức làm việc, quá trình làm việc và làm Cung nguồn tiền của Tài bạch. cho nên Cung Quan cần có những sao chủ về Quyền tinh, Quan tinh, Ấn tinh đóng vào để gia tăng danh vị, quyền lợi nhằm đạt được Quyền hành và Tiền bạc. do vậy Quan lộc Cung thích hợp có các sao Thái Dương, Liêm trinh, Thất sát, Thiên tướng, Hoá quyền, Quốc Ấn, Thiên hình, Thanh Long, Tướng Quân, Bạch Hổ và các Sát tinh đắc địa đóng vào..

– Thái Dương đóng cung Quan lộc chủ về người làm việc siêng năng cần mẫn, chịu khó hăng say để kiếm tiền, Thái Dương ưa danh vị, phấn đấu vì danh vị và quyền hành. Thái dương đóng cung Quan lộ chủ về người có Quyền có danh vị trước rồi mới có tiền. cho nên Thái Dương ưa hoá quyền chủ về quyền vì thăng tín, cũng ưa Hoá khoa chủ về có danh vị phẩm hàm, học vị tốt. riêng Thái Dương hoá lộc lại không được hợp lắm, bởi vì Thái dương vốn là sao động, dễ bị xung động khi hoá lộc dễ vì tiền bạc mà lao lưc thiếu ổn định. Thái dương cũng ưa có Văn Xương văn khúc, Khôi việt chủ về học hành giỏi, lại có Lộc tồn đến thì lao lực mà có tiền, tức là cái Quyền của Thái Dương sẽ được Tiền của Lộc tồn. Thái Dương đồng cung cùng Hoả Linh lại chủ về người làm việc hay nóng vội, thái quá mà dễ hỏng, khi Thái dương hoá kỵ thì lại hay gặp cái xấu về nghề nghiệp bởi Thái dương thẳng thắn, nóng nảy, cũng chủ về tâm trí nên hoá kỵ thì dễ bị lao tâm lao lực trong nghề nghiệp, và bị điều tiếng xấu, danh vị không được tốt, dù có quyền cũng phải rất vất vả. Thái Dương đi cùng Kình Đà thì hay bị tiểu nhân chơi xấu, môi trường làm việc hay có sự tranh đấu.

– Liêm trinh chủ quan lộc cung, đóng Cung Quan mà đắc địa lại có cát tinh đi cùng hợp cách thì dễ nắm được quyền hành, Liêm trinh ở cung Quan thì tất nhiên là mệnh Tử vi, vua Tử vi sẽ có quyền hành. nhưng Liêm trinh cũng là sao 2 mặt bởi dễ “hoá tù vi sát”, bởi vậy Liêm trinh ở Quan lộc sợ Hoá kỵ cùng Thiên hình đến chủ vì tham lam trong hoạt động sự nghiệp mà phạm pháp vào tù, như chính trị thì vì tham địa vị mà luồn lách phạm luật, làm kinh doanh thì theo kiểu làm ăn bẩn. cho nên Liêm trinh cần có Cát tinh củng chiếu để có quyền hành, Liêm trinh cũng sợ Tứ sát kình đà hoả linh chủ về hoạt động nghề nghiệp phải trải qua gian khổ. Liêm hoá lộc thì thích hợp, Liêm trinh là sao biết lập kế hoạch hành động, biết cách kinh doanh kiếm tiền, khi hoá lộc thì kế hoạch sẽ trở thành hiện thực mà có tiền.

Bạn đang xem: Các sao cần phải đóng ở cung vị hơp lý

liêm trinh cũng là sao chủ về đào hoa, có khiếu về nghiệp thuật, nên liêm trinh ở quan lộc cung cùng Xương khúc Đào hồng Tấu thư có thể hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhờ nghệ thuật mà có tiền bạc.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Các sao cần phải đóng ở cung vị hơp lý

Quan Lộc cung : Quan lộc hay sự nghiệp cung, chủ về nghề nghiệp, công danh, học vấn của một người. Cung sự nghiệp cũng chủ về cách thức làm việc, quá trình làm việc và làm Cung nguồn tiền của Tài bạch. cho nên Cung Quan cần có những sao chủ về Quyền tinh, Quan tinh, Ấn tinh đóng vào để gia tăng danh vị, quyền lợi nhằm đạt được Quyền hành và Tiền bạc. do vậy Quan lộc Cung thích hợp có các sao Thái Dương, Liêm trinh, Thất sát, Thiên tướng, Hoá quyền, Quốc Ấn, Thiên hình, Thanh Long, Tướng Quân, Bạch Hổ và các Sát tinh đắc địa đóng vào..

– Thái Dương đóng cung Quan lộc chủ về người làm việc siêng năng cần mẫn, chịu khó hăng say để kiếm tiền, Thái Dương ưa danh vị, phấn đấu vì danh vị và quyền hành. Thái dương đóng cung Quan lộ chủ về người có Quyền có danh vị trước rồi mới có tiền. cho nên Thái Dương ưa hoá quyền chủ về quyền vì thăng tín, cũng ưa Hoá khoa chủ về có danh vị phẩm hàm, học vị tốt. riêng Thái Dương hoá lộc lại không được hợp lắm, bởi vì Thái dương vốn là sao động, dễ bị xung động khi hoá lộc dễ vì tiền bạc mà lao lưc thiếu ổn định. Thái dương cũng ưa có Văn Xương văn khúc, Khôi việt chủ về học hành giỏi, lại có Lộc tồn đến thì lao lực mà có tiền, tức là cái Quyền của Thái Dương sẽ được Tiền của Lộc tồn. Thái Dương đồng cung cùng Hoả Linh lại chủ về người làm việc hay nóng vội, thái quá mà dễ hỏng, khi Thái dương hoá kỵ thì lại hay gặp cái xấu về nghề nghiệp bởi Thái dương thẳng thắn, nóng nảy, cũng chủ về tâm trí nên hoá kỵ thì dễ bị lao tâm lao lực trong nghề nghiệp, và bị điều tiếng xấu, danh vị không được tốt, dù có quyền cũng phải rất vất vả. Thái Dương đi cùng Kình Đà thì hay bị tiểu nhân chơi xấu, môi trường làm việc hay có sự tranh đấu.

– Liêm trinh chủ quan lộc cung, đóng Cung Quan mà đắc địa lại có cát tinh đi cùng hợp cách thì dễ nắm được quyền hành, Liêm trinh ở cung Quan thì tất nhiên là mệnh Tử vi, vua Tử vi sẽ có quyền hành. nhưng Liêm trinh cũng là sao 2 mặt bởi dễ “hoá tù vi sát”, bởi vậy Liêm trinh ở Quan lộc sợ Hoá kỵ cùng Thiên hình đến chủ vì tham lam trong hoạt động sự nghiệp mà phạm pháp vào tù, như chính trị thì vì tham địa vị mà luồn lách phạm luật, làm kinh doanh thì theo kiểu làm ăn bẩn. cho nên Liêm trinh cần có Cát tinh củng chiếu để có quyền hành, Liêm trinh cũng sợ Tứ sát kình đà hoả linh chủ về hoạt động nghề nghiệp phải trải qua gian khổ. Liêm hoá lộc thì thích hợp, Liêm trinh là sao biết lập kế hoạch hành động, biết cách kinh doanh kiếm tiền, khi hoá lộc thì kế hoạch sẽ trở thành hiện thực mà có tiền.

liêm trinh cũng là sao chủ về đào hoa, có khiếu về nghiệp thuật, nên liêm trinh ở quan lộc cung cùng Xương khúc Đào hồng Tấu thư có thể hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhờ nghệ thuật mà có tiền bạc.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button