Tử vi

CÁC SAO MIẾU HÃM TRONG TỬ VI

Đối với 12 cung độ, các sao của Đẩu Số có sự ưa ghét khác nhau, vì mỗi cung đều có hoàn cảnh khác nhau. Khi các sao bay đến, hoàn cảnh của cung độ có thích hợp hay không, sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy sức mạnh của nó.

Về hoàn cảnh của các cung, phái Trung Châu Vương Đình Chi thường dùng “miếu”, “vượng”, “bình”, “nhàn”, “hãm” để đại biểu.

Nói “nhập miếu”, tức các sao ở vào cung độ thích hợp nhất đối với nó. Nhờ đó cát tình có thể phát huy sức mạnh một cách lớn nhất, còn hung sát tinh cũng sẽ giảm bớt tính hung bạo. Điều này cũng giống như quân tử ở miếu điện thì có thể thi thố tài năng ở đời; còn tiểu nhân thì được rượu thịt, cũng không rảnh rỗi để gây chuyện thị phi.

Bạn đang xem: CÁC SAO MIẾU HÃM TRONG TỬ VI

Nói “lạc hãm”, tức các sao ở vào cung độ cực kì không thích hợp. Vì vậy cát tinh không thể phát huy sức mạnh của nó, còn sao hung thì lại phát huy tính hung bạo của nó. Điều này cũng giông như quân tử ở chốn hoang dã, bị tiểu nhân ức hiếp, làm nhục, không thể phát huy thông minh tài trí của mình; còn tiểu nhân thì khốn cùng, đương nhiên sẽ xông vào chốn hung hiểm, gây ra chuyện thị phi.

“Thừa vượng” chỉ kém hơn “nhập miếu” một bậc “Bình cung” và “nhàn địa” có ảnh hưởng không lớn đối với các sao, nhưng “bình” tốt hơn “nhàn”.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm CÁC SAO MIẾU HÃM TRONG TỬ VI

Đối với 12 cung độ, các sao của Đẩu Số có sự ưa ghét khác nhau, vì mỗi cung đều có hoàn cảnh khác nhau. Khi các sao bay đến, hoàn cảnh của cung độ có thích hợp hay không, sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy sức mạnh của nó.

Về hoàn cảnh của các cung, phái Trung Châu Vương Đình Chi thường dùng “miếu”, “vượng”, “bình”, “nhàn”, “hãm” để đại biểu.

Nói “nhập miếu”, tức các sao ở vào cung độ thích hợp nhất đối với nó. Nhờ đó cát tình có thể phát huy sức mạnh một cách lớn nhất, còn hung sát tinh cũng sẽ giảm bớt tính hung bạo. Điều này cũng giống như quân tử ở miếu điện thì có thể thi thố tài năng ở đời; còn tiểu nhân thì được rượu thịt, cũng không rảnh rỗi để gây chuyện thị phi.

Nói “lạc hãm”, tức các sao ở vào cung độ cực kì không thích hợp. Vì vậy cát tinh không thể phát huy sức mạnh của nó, còn sao hung thì lại phát huy tính hung bạo của nó. Điều này cũng giông như quân tử ở chốn hoang dã, bị tiểu nhân ức hiếp, làm nhục, không thể phát huy thông minh tài trí của mình; còn tiểu nhân thì khốn cùng, đương nhiên sẽ xông vào chốn hung hiểm, gây ra chuyện thị phi.

“Thừa vượng” chỉ kém hơn “nhập miếu” một bậc “Bình cung” và “nhàn địa” có ảnh hưởng không lớn đối với các sao, nhưng “bình” tốt hơn “nhàn”.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button