Tử vi

Các sao phụ tá cát tinh ở cung Phụ Mẫu

Văn Xương, Văn Khúc

Văn Xương: Nhập miếu hội cát tinh chủ cha mẹ phúc lộc, hãm địa thì nên cho làm con nuôi mang hai họ, rời xa tổ nghiệp, hội Không Kiếp thì đặc biệt không tốt.

Văn Khúc: Hội Phá Quân có tai họa, cũng không thọ, nhập miếu độc thủ không khắc mà còn chủ cha mẹ có phúc lộc, hãm địa hội tứ sát không tốt.

Bạn đang xem: Các sao phụ tá cát tinh ở cung Phụ Mẫu

Hễ thấy Văn Xương, Văn Khúc nhập phụ mẫu cung, chủ cha mẹ có học thức, chức vị, hay làm công tác giáo dục, bản thân có thể được di truyền những đặc điểm tốt từ cha mẹ, cũng có tố chất và tu dưỡng. Hãm địa hội sát tinh hoặc hóa kỵ, hay tranh luận, cãi nhau với cha mẹ, bản thân hay gặp rắc rối lằng nhằng về giấy tờ.

Tả Phụ, Hữu Bật

Tả Phụ: Độc thủ không khắc, gặp Liêm Trinh đồng cung sớm khắc, hội văn tinh thì tốt, hội tứ sát thì hình thương xa tổ nghiệp, nên nhận làm con nuôi mang hai họ.

Hữu Bật: Độc thủ không khắc, hội cát tinh chủ cha mẹ có phúc lộc mà hay được che chở, hội tứ sát thì xa tổ nghiệp lại hình thương, nên nhận làm con nuôi và mang hai họ.

Hễ thấy Phụ Bật nhập phụ mẫu cung, sinh ra trong gia đình khá giả, quan hệ với cha mẹ hòa thuận, bản thân cũng có lúc nhận được sự giúp đỡ của người lớn tuổi. Nếu như một trong hai sao đồng cung với Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, Cự Môn, Liêm Trinh thì hay chủ cha mẹ tái hôn.

Thiên Khôi, Thiên Việt, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa

Không khắc, quan hệ hòa thuận, cha mẹ vinh xương phú quý, hoàn cảnh gia đình tốt đẹp, có thể hưởng phúc lộc và sự trợ giúp về kinh tế của cha mẹ, cha mẹ ôn hòa nhân ái từ bi, là “quý nhân” của mình, có thể được nhận những gen di truyền tốt đẹp từ cha mẹ. Nếu Khoa Quyền Lộc ở cung hãm địa thì chủ không tốt đẹp, hội sát tinh cũng không tốt.

Lộc Tồn

Không khắc, chủ cha mẹ vinh hoa phú quý, được che chở, được nhận sự giúp đỡ về kinh tế của cha mẹ, hội Hỏa Linh hình khắc, nếu có Không Kiếp và Lộc Tồn đồng cung, thì chủ hình thương cha mẹ, ít được giúp đỡ, duyên mỏng. Lộc Tồn đơn thủ Phụ Mẫu cung, chủ cha mẹ đơn độc.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Các sao phụ tá cát tinh ở cung Phụ Mẫu

Văn Xương, Văn Khúc

Văn Xương: Nhập miếu hội cát tinh chủ cha mẹ phúc lộc, hãm địa thì nên cho làm con nuôi mang hai họ, rời xa tổ nghiệp, hội Không Kiếp thì đặc biệt không tốt.

Văn Khúc: Hội Phá Quân có tai họa, cũng không thọ, nhập miếu độc thủ không khắc mà còn chủ cha mẹ có phúc lộc, hãm địa hội tứ sát không tốt.

Hễ thấy Văn Xương, Văn Khúc nhập phụ mẫu cung, chủ cha mẹ có học thức, chức vị, hay làm công tác giáo dục, bản thân có thể được di truyền những đặc điểm tốt từ cha mẹ, cũng có tố chất và tu dưỡng. Hãm địa hội sát tinh hoặc hóa kỵ, hay tranh luận, cãi nhau với cha mẹ, bản thân hay gặp rắc rối lằng nhằng về giấy tờ.

Tả Phụ, Hữu Bật

Tả Phụ: Độc thủ không khắc, gặp Liêm Trinh đồng cung sớm khắc, hội văn tinh thì tốt, hội tứ sát thì hình thương xa tổ nghiệp, nên nhận làm con nuôi mang hai họ.

Hữu Bật: Độc thủ không khắc, hội cát tinh chủ cha mẹ có phúc lộc mà hay được che chở, hội tứ sát thì xa tổ nghiệp lại hình thương, nên nhận làm con nuôi và mang hai họ.

Hễ thấy Phụ Bật nhập phụ mẫu cung, sinh ra trong gia đình khá giả, quan hệ với cha mẹ hòa thuận, bản thân cũng có lúc nhận được sự giúp đỡ của người lớn tuổi. Nếu như một trong hai sao đồng cung với Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, Cự Môn, Liêm Trinh thì hay chủ cha mẹ tái hôn.

Thiên Khôi, Thiên Việt, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa

Không khắc, quan hệ hòa thuận, cha mẹ vinh xương phú quý, hoàn cảnh gia đình tốt đẹp, có thể hưởng phúc lộc và sự trợ giúp về kinh tế của cha mẹ, cha mẹ ôn hòa nhân ái từ bi, là “quý nhân” của mình, có thể được nhận những gen di truyền tốt đẹp từ cha mẹ. Nếu Khoa Quyền Lộc ở cung hãm địa thì chủ không tốt đẹp, hội sát tinh cũng không tốt.

Lộc Tồn

Không khắc, chủ cha mẹ vinh hoa phú quý, được che chở, được nhận sự giúp đỡ về kinh tế của cha mẹ, hội Hỏa Linh hình khắc, nếu có Không Kiếp và Lộc Tồn đồng cung, thì chủ hình thương cha mẹ, ít được giúp đỡ, duyên mỏng. Lộc Tồn đơn thủ Phụ Mẫu cung, chủ cha mẹ đơn độc.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button