Tử vi

Các sao phụ tinh ở cung Tật Ách

Văn Xương, Văn Khúc

Độc thủ miếu vượng được nhiều cát tinh củng chiếu thì một đời ít tai họa bệnh tật, hãm địa khó tránh gặp tai bệnh nhiều. Xương Khúc chủ tam tiêu hư nhược, gan yếu, mặt có nốt ruồi đen, tàn nhang.

Tả Phụ, Hữu Bật

Bạn đang xem: Các sao phụ tinh ở cung Tật Ách

Độc thủ thì khỏe mạnh ít bệnh, được nhiều cát tinh củng chiếu xung chiếu thì một đời ít tai bệnh, gặp họa thì được cứu, Tứ sát nặng thì thường có tai ách. Chủ bệnh về tì vị.

Thiên Khôi, Thiên Việt

Ít tai bệnh, có bệnh cũng được cứu chữa. Hội sát tinh nặng thì khó tránh mắc các bệnh nhẹ, triệu chứng thường không nặng.

Lộc Tồn

Khi nhỏ lắm bệnh tật, đều có thể chuyển nguy thành an. Được cát tinh thủ chiếu bệnh nhẹ mà gặp tai họa có thể được cứu chữa, hội Hỏa Linh chủ tàn tật. Dạ dày, lá lách khá yếu.

Kình Dương

Nhập miếu được cát tinh hóa giải có thể chủ tai họa ít, hãm địa thì mặt hoặc tứ chi có vết thương, hội Hỏa Linh chủ tàn tật. Chủ bệnh ở phần đầu, đại tràng. Đồng cung với Sát Phá Tham Hỏa Linh, khi nhỏ có thương tật ngoài dự kiến, bệnh cấp tính, phá tướng có thể kéo dài tuổi thọ.

Đà La

Miếu vượng được nhiều cát tinh thủ chiếu có thể chủ tai họa ít, hãm địa khi nhỏ lắm tai họa khó khăn, cũng chủ răng miệng phần đầu có vết thương. Chủ nấm đầu, bệnh về phổi. Đồng cung với Sát Phá Tham Hỏa Linh, khi nhỏ có thương tật ngoài dự kiến, bệnh cấp tính, phá tướng có thể kéo dài tuổi thọ.

Hỏa Tinh, Linh Tinh

Miếu vượng được nhiều cát tinh thủ chiếu có thể chủ cường tráng ít bệnh, bình hòa lạc hãm thì Kình Đà hầu như giống nhau, sau khi trưởng thành ít tai bệnh. Đồng thủ với Sát Phá Tham, bệnh mãn tính, bệnh về da, bệnh viêm, bệnh về máu.

Địa Kiếp, Địa Không

Tai họa nhẹ, cũng chủ váng đầu, hoa mắt… đồng thủ với cát tinh thì một đời ít tai bệnh. Thể chất tướng mạo ít chịu di truyền từ cha mẹ, không giống cha cũng không giống mẹ.

Cung tật ách có cát tinh tọa thủ, như Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Đồng, Văn Xương, Tả Phụ, Hữu Bật… chủ ít tai bệnh; hội Kình Dương, Đà La, Thất Sát chủ cơ thể bị thương, phá tướng; hội Tứ sát, chủ khi nhỏ lắm tai bệnh, nguy hiểm.

Các cát tinh thủ chiếu cung tật ách, đều chủ ít tai họa, nếu hội Tứ sát Không Kiếp Hình Kỵ Tử Tuyệt thì đa phần chủ bệnh tật thường xuyên.

Cung Tật Ách ngoài chủ bệnh tật ra, còn chủ tai ách, nhiều cát tinh thì một đời ít tai họa, sát tinh nhiều thì khó tránh tai họa.

Luận về tình trạng sức khỏe và bệnh tật của một người, cần phải xem sự hung cát miếu hãm của tinh diệu ở Mệnh Thân cung, hội Tứ sát Không Kiếp Kỵ thủ chiếu như thế nào, rồi lại xem sự tốt xấu của các ở sao cung Tật Ách, miếu vượng lạc hãm ra sao, và sự cát hung của cung Phụ Mẫu, tổng hợp mới lại mới có thể đưa ra luận đoán mà không sai lầm.

Mệnh có cát tinh miếu vượng tọa thủ, tam phương tứ chính có nhiều cát tinh mà không có hung tinh, dù cung Tật Ách nhiều hung tinh cũng không đáng lo, cũng không được cho rằng sức khỏe người này không tốt, hoặc dù có bệnh một thời gian nào đó cũng sẽ nhanh chóng được chữa trị; nếu Mệnh cung nhiều hung tinh, tam phương tứ chính ít cát tinh, dù cung Tật Ách có cát tinh tọa thủ, cũng có thể cho rằng sức khỏe người này không tốt, nếu cung Tật Ách nhiều hung tinh, thì người này một đời lắm bệnh tật tai họa, hoặc có bệnh mãn tính khó chữa.

Con người ta có thất tình lục dục, ăn năm loại ngũ cốc, thêm vào đó là sự thay đổi khí hậu, bất lợi của môi trường, làm sao có thể không bệnh tật? Với y học tiên tiến ngày nay, không thể hoàn toàn dựa vào những kiến thức thuật số để chẩn bệnh, đây chỉ là một cách tham khảo mà thôi. Ngoài các bệnh tật của người ra, còn có những đạo lý khác ngoài y học ở bên trong, tạm thời không trình bày ở đây.

Lưu niên đến cung Tật Ách, hội cát tinh thì thân tâm an khang, không tai họa; nếu hội Tứ sát Không Kiếp Hình Kỵ thì năm đó nhiều tai họa.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Các sao phụ tinh ở cung Tật Ách

Văn Xương, Văn Khúc

Độc thủ miếu vượng được nhiều cát tinh củng chiếu thì một đời ít tai họa bệnh tật, hãm địa khó tránh gặp tai bệnh nhiều. Xương Khúc chủ tam tiêu hư nhược, gan yếu, mặt có nốt ruồi đen, tàn nhang.

Tả Phụ, Hữu Bật

Độc thủ thì khỏe mạnh ít bệnh, được nhiều cát tinh củng chiếu xung chiếu thì một đời ít tai bệnh, gặp họa thì được cứu, Tứ sát nặng thì thường có tai ách. Chủ bệnh về tì vị.

Thiên Khôi, Thiên Việt

Ít tai bệnh, có bệnh cũng được cứu chữa. Hội sát tinh nặng thì khó tránh mắc các bệnh nhẹ, triệu chứng thường không nặng.

Lộc Tồn

Khi nhỏ lắm bệnh tật, đều có thể chuyển nguy thành an. Được cát tinh thủ chiếu bệnh nhẹ mà gặp tai họa có thể được cứu chữa, hội Hỏa Linh chủ tàn tật. Dạ dày, lá lách khá yếu.

Kình Dương

Nhập miếu được cát tinh hóa giải có thể chủ tai họa ít, hãm địa thì mặt hoặc tứ chi có vết thương, hội Hỏa Linh chủ tàn tật. Chủ bệnh ở phần đầu, đại tràng. Đồng cung với Sát Phá Tham Hỏa Linh, khi nhỏ có thương tật ngoài dự kiến, bệnh cấp tính, phá tướng có thể kéo dài tuổi thọ.

Đà La

Miếu vượng được nhiều cát tinh thủ chiếu có thể chủ tai họa ít, hãm địa khi nhỏ lắm tai họa khó khăn, cũng chủ răng miệng phần đầu có vết thương. Chủ nấm đầu, bệnh về phổi. Đồng cung với Sát Phá Tham Hỏa Linh, khi nhỏ có thương tật ngoài dự kiến, bệnh cấp tính, phá tướng có thể kéo dài tuổi thọ.

Hỏa Tinh, Linh Tinh

Miếu vượng được nhiều cát tinh thủ chiếu có thể chủ cường tráng ít bệnh, bình hòa lạc hãm thì Kình Đà hầu như giống nhau, sau khi trưởng thành ít tai bệnh. Đồng thủ với Sát Phá Tham, bệnh mãn tính, bệnh về da, bệnh viêm, bệnh về máu.

Địa Kiếp, Địa Không

Tai họa nhẹ, cũng chủ váng đầu, hoa mắt… đồng thủ với cát tinh thì một đời ít tai bệnh. Thể chất tướng mạo ít chịu di truyền từ cha mẹ, không giống cha cũng không giống mẹ.

Cung tật ách có cát tinh tọa thủ, như Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Đồng, Văn Xương, Tả Phụ, Hữu Bật… chủ ít tai bệnh; hội Kình Dương, Đà La, Thất Sát chủ cơ thể bị thương, phá tướng; hội Tứ sát, chủ khi nhỏ lắm tai bệnh, nguy hiểm.

Các cát tinh thủ chiếu cung tật ách, đều chủ ít tai họa, nếu hội Tứ sát Không Kiếp Hình Kỵ Tử Tuyệt thì đa phần chủ bệnh tật thường xuyên.

Cung Tật Ách ngoài chủ bệnh tật ra, còn chủ tai ách, nhiều cát tinh thì một đời ít tai họa, sát tinh nhiều thì khó tránh tai họa.

Luận về tình trạng sức khỏe và bệnh tật của một người, cần phải xem sự hung cát miếu hãm của tinh diệu ở Mệnh Thân cung, hội Tứ sát Không Kiếp Kỵ thủ chiếu như thế nào, rồi lại xem sự tốt xấu của các ở sao cung Tật Ách, miếu vượng lạc hãm ra sao, và sự cát hung của cung Phụ Mẫu, tổng hợp mới lại mới có thể đưa ra luận đoán mà không sai lầm.

Mệnh có cát tinh miếu vượng tọa thủ, tam phương tứ chính có nhiều cát tinh mà không có hung tinh, dù cung Tật Ách nhiều hung tinh cũng không đáng lo, cũng không được cho rằng sức khỏe người này không tốt, hoặc dù có bệnh một thời gian nào đó cũng sẽ nhanh chóng được chữa trị; nếu Mệnh cung nhiều hung tinh, tam phương tứ chính ít cát tinh, dù cung Tật Ách có cát tinh tọa thủ, cũng có thể cho rằng sức khỏe người này không tốt, nếu cung Tật Ách nhiều hung tinh, thì người này một đời lắm bệnh tật tai họa, hoặc có bệnh mãn tính khó chữa.

Con người ta có thất tình lục dục, ăn năm loại ngũ cốc, thêm vào đó là sự thay đổi khí hậu, bất lợi của môi trường, làm sao có thể không bệnh tật? Với y học tiên tiến ngày nay, không thể hoàn toàn dựa vào những kiến thức thuật số để chẩn bệnh, đây chỉ là một cách tham khảo mà thôi. Ngoài các bệnh tật của người ra, còn có những đạo lý khác ngoài y học ở bên trong, tạm thời không trình bày ở đây.

Lưu niên đến cung Tật Ách, hội cát tinh thì thân tâm an khang, không tai họa; nếu hội Tứ sát Không Kiếp Hình Kỵ thì năm đó nhiều tai họa.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button