Tử vi

Các vị tướng lĩnh và Tử Vi Tướng Số

Các vị tướng lĩnh và Tử Vi tướng số

Không chỉ thời nay đa phần dân ta còn sử dụng các cách nhìn người mà chọn lấy vợ, gả chồng hay đối tác làm ăn. Những người lãnh đạo vẫn để trong tâm một phần văn hóa xem tướng mệnh đoán tính người. Vì vậy việc biên tập các loại sách như Lịch Vạn Sự vẫn có phần cuối Ma Y Thần Tướng. Như ở thời trước Tướng Số hay Tử Vi có chuyên mục báo KHHB trước năm 1975 tuy không mang tư tưởng tiến bộ của CHXH nhưng cũng mang bản sắc truyền thống của nước ta một thời kỳ trước. Ở nước ngoài tiến bộ khoa học cũng có nhiều nhà tiên tri thế giới biết đến và cũng có các tướng lĩnh hỏi dự đoán về một số việc liên quan đến bản thân. Nước ta cũng như vậy, thời trước cũng nhiều vị tướng đã hỏi những nhà Tử Vi Tướng Số về hậu vận của mình. Một tướng lĩnh của VNCH là Đỗ Mậu, ông là Giám Đốc Nha An Ninh Quân Đội đã dày công nghiên cứu và rất am tường về Tử Vi Đẩu Số. Ngoài ra còn có Nguyễn Văn Thiệu là tổng thống của VNCH rất tin vào mệnh quý ba chữ Tí của mình. Tuy nhiên vì những sai lầm trong đường lối mà chịu thất bại, không được lòng dân tức Phượng Các xấu. Không chỉ người thường mà các tướng lĩnh cũng quan tâm tới việc số mệnh của chính mình. Tuy nhiên bàn với góc độ của Tử Vi thì đến mệnh quý hay hèn cũng có thời lên xuống như bao kẻ khác, cuộc đời lúc lên nhanh xuống nhanh là chuyện thường xảy ra. Ở thế kỷ trước, cụ Ba La và cụ Thiên Lương là hai người có ảnh hưởng rất lớn tới toàn bộ môn Tử Vi Đẩu Số. Thời nay Tử Vi vẫn phát triển nhưng không còn được như trước, vì một lí do việc tiến bộ xã hội khiến mọi người quan tâm tới cuộc sống thực tế nhiều hơn, cuộc sống hối hả hơn trước, lại có nhiều sự hưởng thụ vật chất. Như thời trước còn tồn tại tư tưởng Nho Học thì người nam sinh ra để lấy trọng việc gây dựng sự nghiệp to lớn mới tính tới các việc khác. Mà trong xã hội cũng quan tâm tới Bát Tự và Tử Vi mà phân biệt sang quý, hèn thấp. Cụ Ba La là thầy của cụ Thiên Lương, cụ nổi tiếng đoán đúng sự đổ vỡ của Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ. Cách luận của cụ đã được thực chứng theo đúng nguyên tắc nghiệm lí nên sự chính xác đến mức đáng khâm phục. Cụ bị mù mắt nhưng rất giỏi Kinh Dịch, vì vậy khi sử dụng Tử Vi không bị loạn mà lấy bản chất từ Dịch mà luận tính chính xác. Cụ từng xem cho rất nhiều người, thành phần trong xã hội và cũng nhiều người chứng kiến sở mục thị nhưng ít người có thể đem tâm trạng nghi ngờ trở về. Cách xem của cụ Ba La được sử dụng bởi nhiều người thế hệ sau. Tuy nhiên nhìn vào thực tế rằng các lý thuyết do quan niệm của mỗi người đều có thể thiếu sót khi nghiệm lí và phải chỉnh sửa lại đôi chút. Bản thân người viết cũng cảm khái và nghiệm lí được một phần kiến thức của cụ. Nhìn chung, Tử Vi như một bông hoa màu tím huyền nhiệm nhưng rất tuyệt diệu khi khám phá mà người nào đã gắn bó thì khó thoát ra.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bạn đang xem: Các vị tướng lĩnh và Tử Vi Tướng Số

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Các vị tướng lĩnh và Tử Vi Tướng Số

Các vị tướng lĩnh và Tử Vi tướng số

Không chỉ thời nay đa phần dân ta còn sử dụng các cách nhìn người mà chọn lấy vợ, gả chồng hay đối tác làm ăn. Những người lãnh đạo vẫn để trong tâm một phần văn hóa xem tướng mệnh đoán tính người. Vì vậy việc biên tập các loại sách như Lịch Vạn Sự vẫn có phần cuối Ma Y Thần Tướng. Như ở thời trước Tướng Số hay Tử Vi có chuyên mục báo KHHB trước năm 1975 tuy không mang tư tưởng tiến bộ của CHXH nhưng cũng mang bản sắc truyền thống của nước ta một thời kỳ trước. Ở nước ngoài tiến bộ khoa học cũng có nhiều nhà tiên tri thế giới biết đến và cũng có các tướng lĩnh hỏi dự đoán về một số việc liên quan đến bản thân. Nước ta cũng như vậy, thời trước cũng nhiều vị tướng đã hỏi những nhà Tử Vi Tướng Số về hậu vận của mình. Một tướng lĩnh của VNCH là Đỗ Mậu, ông là Giám Đốc Nha An Ninh Quân Đội đã dày công nghiên cứu và rất am tường về Tử Vi Đẩu Số. Ngoài ra còn có Nguyễn Văn Thiệu là tổng thống của VNCH rất tin vào mệnh quý ba chữ Tí của mình. Tuy nhiên vì những sai lầm trong đường lối mà chịu thất bại, không được lòng dân tức Phượng Các xấu. Không chỉ người thường mà các tướng lĩnh cũng quan tâm tới việc số mệnh của chính mình. Tuy nhiên bàn với góc độ của Tử Vi thì đến mệnh quý hay hèn cũng có thời lên xuống như bao kẻ khác, cuộc đời lúc lên nhanh xuống nhanh là chuyện thường xảy ra. Ở thế kỷ trước, cụ Ba La và cụ Thiên Lương là hai người có ảnh hưởng rất lớn tới toàn bộ môn Tử Vi Đẩu Số. Thời nay Tử Vi vẫn phát triển nhưng không còn được như trước, vì một lí do việc tiến bộ xã hội khiến mọi người quan tâm tới cuộc sống thực tế nhiều hơn, cuộc sống hối hả hơn trước, lại có nhiều sự hưởng thụ vật chất. Như thời trước còn tồn tại tư tưởng Nho Học thì người nam sinh ra để lấy trọng việc gây dựng sự nghiệp to lớn mới tính tới các việc khác. Mà trong xã hội cũng quan tâm tới Bát Tự và Tử Vi mà phân biệt sang quý, hèn thấp. Cụ Ba La là thầy của cụ Thiên Lương, cụ nổi tiếng đoán đúng sự đổ vỡ của Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ. Cách luận của cụ đã được thực chứng theo đúng nguyên tắc nghiệm lí nên sự chính xác đến mức đáng khâm phục. Cụ bị mù mắt nhưng rất giỏi Kinh Dịch, vì vậy khi sử dụng Tử Vi không bị loạn mà lấy bản chất từ Dịch mà luận tính chính xác. Cụ từng xem cho rất nhiều người, thành phần trong xã hội và cũng nhiều người chứng kiến sở mục thị nhưng ít người có thể đem tâm trạng nghi ngờ trở về. Cách xem của cụ Ba La được sử dụng bởi nhiều người thế hệ sau. Tuy nhiên nhìn vào thực tế rằng các lý thuyết do quan niệm của mỗi người đều có thể thiếu sót khi nghiệm lí và phải chỉnh sửa lại đôi chút. Bản thân người viết cũng cảm khái và nghiệm lí được một phần kiến thức của cụ. Nhìn chung, Tử Vi như một bông hoa màu tím huyền nhiệm nhưng rất tuyệt diệu khi khám phá mà người nào đã gắn bó thì khó thoát ra.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button