Tử vi

Cách cục Đặng Lê Nguyên Vũ với tử vi

Cách cục Đặng Lê Nguyên Vũ với tử vi. 

Người viết những ngày này có dịp nghiên cứu về vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ. Trong tử vi có các cách cục mô tả các tính cách, cá tính của con người. Bài viết này không luận về lá số, chỉ luận ý nghĩa các bố cục ứng với tính cách của mệnh tạo. Xét tháng sinh mệnh tạo Văn Xương luôn an tại cung Tài. Năm 1971 thuộc Tân Hợi với can Tân có Tứ Hóa cách Cự Nhật Khúc Xương. Do đó mệnh cách nhất định gặp bố cục Xương Kỵ. Đây là bố cục mạnh bởi hình thành tổ hợp Xương Kỵ với Kỵ nòng cốt hóa Sát của Văn Xương hình thành cách cục nghiên cứu, ưa sự khác biệt và gặp cản trở hoặc sáng tạo tạo nên khác biệt tùy định cách của bố cục và khí hình của mệnh tạo. Kiến thức của mệnh tạo do học vấn, học thuật bởi bố cục Xương Kỵ đóng vai trò rất lớn. Lưu ý trong tử vi cặp Không Kiếp mang tính bất ngờ, trái hướng với khuynh hướng đoạt, giành thời vận. Với bố cục hóa khí bởi Kỵ mang tính trái hướng với khuynh hướng cản trở, dị biệt. Trong trường hợp Xương Khúc hóa thành Kỵ thì sự nghiên cứu mang tính đột phá, tư tưởng mới với Tài Cách. Nếu theo Văn Cách mang ý nghĩa biến hóa cách cục theo chiều hướng khác và đường thi cử học vấn bằng cấp theo con đường Văn Cách khó thành tựu. Tuy nhiên nếu khuynh hướng bố cục theo Tài Cách với cách cục này có thể hóa cách cục thành chế hóa Sát cách khả năng bạo phát hơn. Nếu chỉ xét bố cục mệnh chỉ có thể xét ở Tài cung nhập cách Xương Kỵ đồng độ, phát đại phú là phối hợp cách mạnh, tuy nhiên chắc chắn mệnh tạo giao hội Sát Cách được chế hóa bởi tư tưởng nghiệm lý ngoài thực tế tham vọng rất lớn và khí hình gốc thấp. Mệnh tạo sinh ra trong gia đình nông dân nghèo khó, cha mất sớm. Khi lớn lên mang tham vọng đưa cà phê mang tầm thế giới, toàn cầu hóa. Các ý tưởng mới lạ. Nếu giao hội cát tinh cát hóa thì đương số sớm theo con đường học vấn để lấy bằng cấp sau đó thăng tiến theo con đường này với các chức danh. Ở đây đang học dang dở ở trường đại học, mệnh tạo bỏ ngang bởi ý tưởng mới lạ và cương quyết theo con đường mới. Bố cục này ứng Sát cách nhập vượng tác họa khiến tư tưởng táo bạo. Nếu với khí hình thấp thành tựu người viết thường luận đa phần chỉ có thể dựa vào Sát cách bạo phát. Tất nhiên dụng tới Sát cách tức con đường không ổn định, bằng phẳng. Để chế hóa Sát cách luôn ứng với thành tựu lớn trong khó khăn, bế tắc. Trong Hóa Kỵ tức trong khí Sát luôn hàm chứa khí hóa cực vượng. Tức con dao hai lưỡi, tác họa thì phá tán, thất bại tuyệt vọng hay nguy hiểm tới tính mạng. Khi cát hóa thì tạo nên thành tựu không ngờ. Khi xưa, Thầy của tác giả thường lấy chữ ” Dám ” để biểu thị cho các tính chất của Sát. Trường hợp này có phần giống với tỷ phú ngành công nghệ với Elon Musk. 

Elon Musk sinh tháng 5 với Văn Xương cư tại cung Quan Lộc. Lưu ý hai sao Thiên Không Không Vong trong cặp Không Kiếp và Văn Xương trong cặp Xương Khúc có thể an theo Tháng sinh. Với bố cục Thiên Can thuộc Tân Hợi với tứ hóa Cự Nhật Khúc Xương ở đây mệnh tạo cung Quan Lộc gặp bố cục sao mạnh là Xương Kỵ. Xét về cách cục Xương Kỵ ở mệnh tạo tại cung Quan Lộc có phần khác về hướng đi ban đầu so với mệnh tạo trên. Tuy nhiên xét toàn cục bởi tổ hợp sẽ tương đối giống bởi phần tính cách. Lưu ý cặp Xương Khúc Không Kiếp có tính chất tác động rất mạnh, ảnh hưởng tới một phần tính cách, cá tính của mệnh tạo. Đặc biệt ở đây là bố cục Xương Kỵ tính chất rõ hơn. Mệnh tạo từ bỏ Văn Cách theo đường nghiên cứu sinh để theo đuổi tham vọng lớn cách mạng công nghệ toàn thế giới. Mệnh tạo dụng Tài Cách ứng hợp Sát cách. Sự sáng tạo và ưa phát kiến thay đổi tư tưởng mới đồng cách cục với tổ hợp mạnh Xương Kỵ của hai lá số. Thời kỳ trước, người viết rất khó khăn trong việc nghiên cứu thực lý về tử vi. Hiện nay thông tin được tìm kiếm truy cập dễ dàng là lợi ích rất lớn cho người nghiên cứu tử vi. Tiểu sử cuộc đời của những người thành tựu lớn được tìm hiểu tốt hơn. Từ người nghèo khổ tới người quyền lực nhất, giàu có nhất có số mệnh và có thể dự đoán được một phần cuộc đời hau tính cách là sự bình đẳng của vạn vật. Tất cả đều có những khổ cực, đau buồn, lo lắng trong nội tâm gây ra bơi các bố cục phối hợp cách. Người luận tử vi nếu nghiên cứu sâu có thể định cách được trụ Thời tức giờ sinh của các mệnh cách khi có những thông tin chính về cuộc đời và thông tin về ba trụ ngày, tháng, năm còn lại. Khí hình là quan trọng để định cách. Trừ khi tổ hợp cách cục cực vượng, bố cục Sát quyết định cách thì bất luận mệnh cách khi nhập vận ắt bạo phát lớn khiến khí hình vận cực vượng. Cách cục Xương Kỵ còn một khuynh hướng bất ngờ. Lắm kẻ kỳ tài lại chẳng cần tiền bạc, quyền hành tức phú quý lại ưa ẩn thế. Có những kẻ có thể chữa được các bệnh nan y mà toàn y học thế giới vô phương cứu chữa. Trước đây người viết cũng gặp một mệnh cách Xương Kỵ theo khuynh hướng Không cách uyên thâm dịch lý, cũng có những khả năng đặc biệt khác thường không ngờ. Đây cũng là một biến hóa cách của Xương Kỵ. Tử vi nghiên cứu một phần thì thực nghiệm một phần sẽ không gặp sai lầm với việc luận giải lá số. Tử vi đông a luận người không luận lá số. Khí hình vượng mệnh đảm nhiệm tức thành tựu lớn. Cùng bố cục như vậy với trùng giờ sinh hai lá số này cũng có tuy nhiên dụng trợ cách khác nhau mà cuộc đời khác nhau. Hai mệnh tạo sẽ có nhiều điểm tương đồng do bố cục Xương Kỵ. Lá số tốt đẹp không mang ý nghĩa thành tựu lớn. Tuy nhiên mệnh tạo thành sự nghiệp ắt ứng hợp với lá số tử vi. Khí hình là như vậy. 

Bạn đang xem: Cách cục Đặng Lê Nguyên Vũ với tử vi

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cách cục Đặng Lê Nguyên Vũ với tử vi

Cách cục Đặng Lê Nguyên Vũ với tử vi. 

Người viết những ngày này có dịp nghiên cứu về vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ. Trong tử vi có các cách cục mô tả các tính cách, cá tính của con người. Bài viết này không luận về lá số, chỉ luận ý nghĩa các bố cục ứng với tính cách của mệnh tạo. Xét tháng sinh mệnh tạo Văn Xương luôn an tại cung Tài. Năm 1971 thuộc Tân Hợi với can Tân có Tứ Hóa cách Cự Nhật Khúc Xương. Do đó mệnh cách nhất định gặp bố cục Xương Kỵ. Đây là bố cục mạnh bởi hình thành tổ hợp Xương Kỵ với Kỵ nòng cốt hóa Sát của Văn Xương hình thành cách cục nghiên cứu, ưa sự khác biệt và gặp cản trở hoặc sáng tạo tạo nên khác biệt tùy định cách của bố cục và khí hình của mệnh tạo. Kiến thức của mệnh tạo do học vấn, học thuật bởi bố cục Xương Kỵ đóng vai trò rất lớn. Lưu ý trong tử vi cặp Không Kiếp mang tính bất ngờ, trái hướng với khuynh hướng đoạt, giành thời vận. Với bố cục hóa khí bởi Kỵ mang tính trái hướng với khuynh hướng cản trở, dị biệt. Trong trường hợp Xương Khúc hóa thành Kỵ thì sự nghiên cứu mang tính đột phá, tư tưởng mới với Tài Cách. Nếu theo Văn Cách mang ý nghĩa biến hóa cách cục theo chiều hướng khác và đường thi cử học vấn bằng cấp theo con đường Văn Cách khó thành tựu. Tuy nhiên nếu khuynh hướng bố cục theo Tài Cách với cách cục này có thể hóa cách cục thành chế hóa Sát cách khả năng bạo phát hơn. Nếu chỉ xét bố cục mệnh chỉ có thể xét ở Tài cung nhập cách Xương Kỵ đồng độ, phát đại phú là phối hợp cách mạnh, tuy nhiên chắc chắn mệnh tạo giao hội Sát Cách được chế hóa bởi tư tưởng nghiệm lý ngoài thực tế tham vọng rất lớn và khí hình gốc thấp. Mệnh tạo sinh ra trong gia đình nông dân nghèo khó, cha mất sớm. Khi lớn lên mang tham vọng đưa cà phê mang tầm thế giới, toàn cầu hóa. Các ý tưởng mới lạ. Nếu giao hội cát tinh cát hóa thì đương số sớm theo con đường học vấn để lấy bằng cấp sau đó thăng tiến theo con đường này với các chức danh. Ở đây đang học dang dở ở trường đại học, mệnh tạo bỏ ngang bởi ý tưởng mới lạ và cương quyết theo con đường mới. Bố cục này ứng Sát cách nhập vượng tác họa khiến tư tưởng táo bạo. Nếu với khí hình thấp thành tựu người viết thường luận đa phần chỉ có thể dựa vào Sát cách bạo phát. Tất nhiên dụng tới Sát cách tức con đường không ổn định, bằng phẳng. Để chế hóa Sát cách luôn ứng với thành tựu lớn trong khó khăn, bế tắc. Trong Hóa Kỵ tức trong khí Sát luôn hàm chứa khí hóa cực vượng. Tức con dao hai lưỡi, tác họa thì phá tán, thất bại tuyệt vọng hay nguy hiểm tới tính mạng. Khi cát hóa thì tạo nên thành tựu không ngờ. Khi xưa, Thầy của tác giả thường lấy chữ ” Dám ” để biểu thị cho các tính chất của Sát. Trường hợp này có phần giống với tỷ phú ngành công nghệ với Elon Musk. 

Elon Musk sinh tháng 5 với Văn Xương cư tại cung Quan Lộc. Lưu ý hai sao Thiên Không Không Vong trong cặp Không Kiếp và Văn Xương trong cặp Xương Khúc có thể an theo Tháng sinh. Với bố cục Thiên Can thuộc Tân Hợi với tứ hóa Cự Nhật Khúc Xương ở đây mệnh tạo cung Quan Lộc gặp bố cục sao mạnh là Xương Kỵ. Xét về cách cục Xương Kỵ ở mệnh tạo tại cung Quan Lộc có phần khác về hướng đi ban đầu so với mệnh tạo trên. Tuy nhiên xét toàn cục bởi tổ hợp sẽ tương đối giống bởi phần tính cách. Lưu ý cặp Xương Khúc Không Kiếp có tính chất tác động rất mạnh, ảnh hưởng tới một phần tính cách, cá tính của mệnh tạo. Đặc biệt ở đây là bố cục Xương Kỵ tính chất rõ hơn. Mệnh tạo từ bỏ Văn Cách theo đường nghiên cứu sinh để theo đuổi tham vọng lớn cách mạng công nghệ toàn thế giới. Mệnh tạo dụng Tài Cách ứng hợp Sát cách. Sự sáng tạo và ưa phát kiến thay đổi tư tưởng mới đồng cách cục với tổ hợp mạnh Xương Kỵ của hai lá số. Thời kỳ trước, người viết rất khó khăn trong việc nghiên cứu thực lý về tử vi. Hiện nay thông tin được tìm kiếm truy cập dễ dàng là lợi ích rất lớn cho người nghiên cứu tử vi. Tiểu sử cuộc đời của những người thành tựu lớn được tìm hiểu tốt hơn. Từ người nghèo khổ tới người quyền lực nhất, giàu có nhất có số mệnh và có thể dự đoán được một phần cuộc đời hau tính cách là sự bình đẳng của vạn vật. Tất cả đều có những khổ cực, đau buồn, lo lắng trong nội tâm gây ra bơi các bố cục phối hợp cách. Người luận tử vi nếu nghiên cứu sâu có thể định cách được trụ Thời tức giờ sinh của các mệnh cách khi có những thông tin chính về cuộc đời và thông tin về ba trụ ngày, tháng, năm còn lại. Khí hình là quan trọng để định cách. Trừ khi tổ hợp cách cục cực vượng, bố cục Sát quyết định cách thì bất luận mệnh cách khi nhập vận ắt bạo phát lớn khiến khí hình vận cực vượng. Cách cục Xương Kỵ còn một khuynh hướng bất ngờ. Lắm kẻ kỳ tài lại chẳng cần tiền bạc, quyền hành tức phú quý lại ưa ẩn thế. Có những kẻ có thể chữa được các bệnh nan y mà toàn y học thế giới vô phương cứu chữa. Trước đây người viết cũng gặp một mệnh cách Xương Kỵ theo khuynh hướng Không cách uyên thâm dịch lý, cũng có những khả năng đặc biệt khác thường không ngờ. Đây cũng là một biến hóa cách của Xương Kỵ. Tử vi nghiên cứu một phần thì thực nghiệm một phần sẽ không gặp sai lầm với việc luận giải lá số. Tử vi đông a luận người không luận lá số. Khí hình vượng mệnh đảm nhiệm tức thành tựu lớn. Cùng bố cục như vậy với trùng giờ sinh hai lá số này cũng có tuy nhiên dụng trợ cách khác nhau mà cuộc đời khác nhau. Hai mệnh tạo sẽ có nhiều điểm tương đồng do bố cục Xương Kỵ. Lá số tốt đẹp không mang ý nghĩa thành tựu lớn. Tuy nhiên mệnh tạo thành sự nghiệp ắt ứng hợp với lá số tử vi. Khí hình là như vậy. 

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button