Tử vi

Cách cục lớn về Tài cung

Cách cục lớn về Tài cung 

Những cách cục nổi tiếng về tài sản và nổi tiếng về tiền như Song Lộc, cách Vũ Phủ đồng cung, Lộc Mã giao trì, Hỏa Tham tương phùng, Thái Âm cư Hợi, Cự Môn điền trạch, Tài cư tài vị, Cự Cơ Mão Dậu. Tuy nhiên về mặt phân định các cách cục khi chưa giao hội không được đề cập, các nguồn tài của các cách này cũng thường bị bỏ qua. Chẳng qua các cách hay cũng chỉ là những phẩm chất tốt được dụng. Như việc Vũ Phủ là cách tích góp tài sản, bỏ tiền vào kho, quản lí tài sản chặt chẽ nên trở nên giàu có. Nhiều phần phẩm chất liên quan đến cơ thể bẩm sinh phát triển. Như những người tài giỏi thì thường liên kết dây thần kinh nhiều hơn người thường. Những người thành công có những phẩm chất thành công. Việc gọi các phẩm chất trong Tử Vi chính là khí. Tuy nhiên, bản tính khó dời, cũng như việc nghiện rượu khó bỏ, nhìn trước thấy lợi nhuận thì quên nguy hiểm mà lao vào tranh lợi. Trong bài viết này người viết đề cập tới cách cục chủ giàu có của Cự Cơ và nguyên do của cách cục này. Trong Tử Vi có viết Thiên Cơ là ngôi sao tính toán, lấy lợi cá nhân làm gốc, tam hợp luôn có Thiên Đồng chủ cộng đồng, xã hội. Thiên Cơ tính Mộc, Thiên Đồng tính Thủy. Việc cá nhân, tư lợi của Thiên Cơ thường lấy của chung mà ra. Tuy nhiên, Cơ được gọi là Thiện Tinh tức nếu không bị phá cách chủ khoan hòa, lợi ích về mình nhưng suy nghĩ cho kẻ khác. Đây là tính chất của Cơ Đồng. Thiên Cơ luôn có Phá Quân ở vị trí nhị hợp. Phá Quân là đối tác của Thiên Cơ, nếu Phá xấu thì làm xấu cả sao này. Trường hợp hay là cả hai đều tốt đẹp. Phá Quân chủ sự phá bỏ khi cần thay đổi, là nguyên do để Thiên Cơ cần thay đổi. Việc cần thay đổi rất nhiêu, có thể cải tiến, có thể do tư tưởng mới, nhưng chưa thể luận được tốt hay xấu, tiến bộ hay thụt lùi. Thiên Cơ là cơ hội, thời cơ để thay đổi. Cự Môn là ngôi sao chủ phản đối, Phá Quân chủ phá bỏ, Thiên Đồng là xã hội. Khi hình thành bộ ba sao Cự Cơ Đồng chính là vị trí Thiên Cơ thay đổi rất mạnh. Ở trường hợp Cự Cơ tại Tí Ngọ tính thay đổi mạnh hơn khi Cự Môn bên ngoài tác động vào khó chịu hơn tại cung Mệnh, tính cách của ta phản đối kẻ khác và chính mình không bằng bên ngoài dèm pha, phản đối bản thân ta. Vì vậy, bản chất của bộ Cự Cơ là sự thay đổi. Nhưng thay đổi vì cơ hội đến cả việc Tài và Quan.

Từ đây, do tính chất ban đầu và điều kiện để thành cách là sự thay đổi đúng hướng, khi xấu là thay đổi vào đường cụt, thay đổi để nhận lấy thất bại, không thể thay đổi, khó khăn luôn tồn tại. Sao Lộc Tồn là ngôi sao tiền bạc vì dành dụm, chủ tồn tại, bền vững nên có đặc tính bảo thủ. Nếu Cự Cơ gặp Lộc Tồn hình thành cách bất mãn tồn tại, khó thay đổi vì Tồn chặn tính động của bộ Cơ Phá, bản chất là Phá Quân khó có thể phá bỏ vì Lộc chủ giữ. Tuy nhiên mới chỉ có Lộc Tồn chưa gọi là xấu vì Tồn giữ có lý do, như đồ cổ giá trị không thể đập bỏ thay cái mới, nhưng hình thành cách Bất Mãn tồn tại, chỉ như vậy là không hay. Cự Môn nhập Mệnh luôn có sự bất mãn, phản đối thường trực. Nếu có thêm Không Kiếp hay Hỏa Linh hay Kỵ Hình luận theo chiều hướng xấu đến rất xấu tùy vào sự hội họp. Trái ngược, khi không có Lộc Tồn thì bộ Cự Cơ gặp Kình Đà, với cách Kình Hao hoặc Đà Hao. Cách Kình Hao hay hơn Đà Hao rất nhiều. Kình chủ mạnh dạn, Đà chủ suy xét. Kình chủ đến trước, Đà chủ đến sau. Song Hao đồng cung tại Cự Cơ là đúng cách vì chủ thay đổi, nếu Tam Hợp tác dụng nhỏ.

Bạn đang xem: Cách cục lớn về Tài cung

” Song Hao Mão Dậu chúng thủy triều đông tối hiềm Hóa Lộc, ái mộ Cự Cơ”.

Cách này nhiều người giải thích Hóa Lộc thuộc hành Mộc hút hết Song Hao thuộc thủy nên không hay. Đơn giản chỉ là Song Hao là sao chủ hao tán, Hóa Lộc chủ tạo ra tiền của. Cách này xung đột lẫn nhau tại mọi vị trí khi Song Hao đi với Hóa Lộc. Câu phú muốn nhắc đến cách Cự Cơ cư Mão Dậu.

” Cự Cơ Mão Dậu công khanh chi vị”.

Cách cục Cự Cơ rất mạnh, đi với Triệt như tuổi Đinh mất hay vì Triệt chủ triệt, ngăn chặn. Cần có thêm các sao động tại vị trí Tam Hợp như Thiên Mã, Đào Hoa. Thiên Việt và Khoa Quyền Lộc, Tả Hữu, Xương Khúc thay đổi tính chất của Triệt. Tất cả các sao hay Tuần Triệt và các cách hãm địa hay miếu địa đều bị thay đổi khi giao hội. Như cách Thái Dương cư Hợi thuộc cách ” Nhật Trầm Thủy Bể” thường coi là hạ cách vì tính chất cúi đầu, tự ti, mặc cảm, tối tăm, làm việc không có tính quyết đoán tự có của Chính Tinh, nếu được Khoa Quyền luận khác, được Xương Khúc Khôi Việt Tả Hữu thay đổi khác. Đặc biệt có Triệt Tuần thay đổi mạnh hơn. Cự Cơ là cách nắm bắt cơ hội, trong thực tế cơ hội luôn có khi nhìn một hiện tượng, vì vậy Cự Cơ tốt đẹp là phú gia địch quốc như bộ Cơ Lương. Sự thay đổi của mọi vật rất nhanh chóng. Trước đây vua đang còn thay đổi ngai vàng, bây giờ nếu các doanh nghiệp không thay đổi liên tục thì không tồn tại được phải bị đào thải. Sự thay đổi cần thiết cho thời cổ và càng cần thiết ngày nay.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cách cục lớn về Tài cung

Cách cục lớn về Tài cung 

Những cách cục nổi tiếng về tài sản và nổi tiếng về tiền như Song Lộc, cách Vũ Phủ đồng cung, Lộc Mã giao trì, Hỏa Tham tương phùng, Thái Âm cư Hợi, Cự Môn điền trạch, Tài cư tài vị, Cự Cơ Mão Dậu. Tuy nhiên về mặt phân định các cách cục khi chưa giao hội không được đề cập, các nguồn tài của các cách này cũng thường bị bỏ qua. Chẳng qua các cách hay cũng chỉ là những phẩm chất tốt được dụng. Như việc Vũ Phủ là cách tích góp tài sản, bỏ tiền vào kho, quản lí tài sản chặt chẽ nên trở nên giàu có. Nhiều phần phẩm chất liên quan đến cơ thể bẩm sinh phát triển. Như những người tài giỏi thì thường liên kết dây thần kinh nhiều hơn người thường. Những người thành công có những phẩm chất thành công. Việc gọi các phẩm chất trong Tử Vi chính là khí. Tuy nhiên, bản tính khó dời, cũng như việc nghiện rượu khó bỏ, nhìn trước thấy lợi nhuận thì quên nguy hiểm mà lao vào tranh lợi. Trong bài viết này người viết đề cập tới cách cục chủ giàu có của Cự Cơ và nguyên do của cách cục này. Trong Tử Vi có viết Thiên Cơ là ngôi sao tính toán, lấy lợi cá nhân làm gốc, tam hợp luôn có Thiên Đồng chủ cộng đồng, xã hội. Thiên Cơ tính Mộc, Thiên Đồng tính Thủy. Việc cá nhân, tư lợi của Thiên Cơ thường lấy của chung mà ra. Tuy nhiên, Cơ được gọi là Thiện Tinh tức nếu không bị phá cách chủ khoan hòa, lợi ích về mình nhưng suy nghĩ cho kẻ khác. Đây là tính chất của Cơ Đồng. Thiên Cơ luôn có Phá Quân ở vị trí nhị hợp. Phá Quân là đối tác của Thiên Cơ, nếu Phá xấu thì làm xấu cả sao này. Trường hợp hay là cả hai đều tốt đẹp. Phá Quân chủ sự phá bỏ khi cần thay đổi, là nguyên do để Thiên Cơ cần thay đổi. Việc cần thay đổi rất nhiêu, có thể cải tiến, có thể do tư tưởng mới, nhưng chưa thể luận được tốt hay xấu, tiến bộ hay thụt lùi. Thiên Cơ là cơ hội, thời cơ để thay đổi. Cự Môn là ngôi sao chủ phản đối, Phá Quân chủ phá bỏ, Thiên Đồng là xã hội. Khi hình thành bộ ba sao Cự Cơ Đồng chính là vị trí Thiên Cơ thay đổi rất mạnh. Ở trường hợp Cự Cơ tại Tí Ngọ tính thay đổi mạnh hơn khi Cự Môn bên ngoài tác động vào khó chịu hơn tại cung Mệnh, tính cách của ta phản đối kẻ khác và chính mình không bằng bên ngoài dèm pha, phản đối bản thân ta. Vì vậy, bản chất của bộ Cự Cơ là sự thay đổi. Nhưng thay đổi vì cơ hội đến cả việc Tài và Quan.

Từ đây, do tính chất ban đầu và điều kiện để thành cách là sự thay đổi đúng hướng, khi xấu là thay đổi vào đường cụt, thay đổi để nhận lấy thất bại, không thể thay đổi, khó khăn luôn tồn tại. Sao Lộc Tồn là ngôi sao tiền bạc vì dành dụm, chủ tồn tại, bền vững nên có đặc tính bảo thủ. Nếu Cự Cơ gặp Lộc Tồn hình thành cách bất mãn tồn tại, khó thay đổi vì Tồn chặn tính động của bộ Cơ Phá, bản chất là Phá Quân khó có thể phá bỏ vì Lộc chủ giữ. Tuy nhiên mới chỉ có Lộc Tồn chưa gọi là xấu vì Tồn giữ có lý do, như đồ cổ giá trị không thể đập bỏ thay cái mới, nhưng hình thành cách Bất Mãn tồn tại, chỉ như vậy là không hay. Cự Môn nhập Mệnh luôn có sự bất mãn, phản đối thường trực. Nếu có thêm Không Kiếp hay Hỏa Linh hay Kỵ Hình luận theo chiều hướng xấu đến rất xấu tùy vào sự hội họp. Trái ngược, khi không có Lộc Tồn thì bộ Cự Cơ gặp Kình Đà, với cách Kình Hao hoặc Đà Hao. Cách Kình Hao hay hơn Đà Hao rất nhiều. Kình chủ mạnh dạn, Đà chủ suy xét. Kình chủ đến trước, Đà chủ đến sau. Song Hao đồng cung tại Cự Cơ là đúng cách vì chủ thay đổi, nếu Tam Hợp tác dụng nhỏ.

” Song Hao Mão Dậu chúng thủy triều đông tối hiềm Hóa Lộc, ái mộ Cự Cơ”.

Cách này nhiều người giải thích Hóa Lộc thuộc hành Mộc hút hết Song Hao thuộc thủy nên không hay. Đơn giản chỉ là Song Hao là sao chủ hao tán, Hóa Lộc chủ tạo ra tiền của. Cách này xung đột lẫn nhau tại mọi vị trí khi Song Hao đi với Hóa Lộc. Câu phú muốn nhắc đến cách Cự Cơ cư Mão Dậu.

” Cự Cơ Mão Dậu công khanh chi vị”.

Cách cục Cự Cơ rất mạnh, đi với Triệt như tuổi Đinh mất hay vì Triệt chủ triệt, ngăn chặn. Cần có thêm các sao động tại vị trí Tam Hợp như Thiên Mã, Đào Hoa. Thiên Việt và Khoa Quyền Lộc, Tả Hữu, Xương Khúc thay đổi tính chất của Triệt. Tất cả các sao hay Tuần Triệt và các cách hãm địa hay miếu địa đều bị thay đổi khi giao hội. Như cách Thái Dương cư Hợi thuộc cách ” Nhật Trầm Thủy Bể” thường coi là hạ cách vì tính chất cúi đầu, tự ti, mặc cảm, tối tăm, làm việc không có tính quyết đoán tự có của Chính Tinh, nếu được Khoa Quyền luận khác, được Xương Khúc Khôi Việt Tả Hữu thay đổi khác. Đặc biệt có Triệt Tuần thay đổi mạnh hơn. Cự Cơ là cách nắm bắt cơ hội, trong thực tế cơ hội luôn có khi nhìn một hiện tượng, vì vậy Cự Cơ tốt đẹp là phú gia địch quốc như bộ Cơ Lương. Sự thay đổi của mọi vật rất nhanh chóng. Trước đây vua đang còn thay đổi ngai vàng, bây giờ nếu các doanh nghiệp không thay đổi liên tục thì không tồn tại được phải bị đào thải. Sự thay đổi cần thiết cho thời cổ và càng cần thiết ngày nay.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button