Tử vi

Cách cục xấu của sao Cự Môn

Cách cục xấu của sao Cự Môn

Cự Môn có thể giao hội với bộ Cơ Đồng hoặc Thái Dương. Các trường hợp Cự Cơ, Cự Nhật, Cự Đồng tính chất của Cự Môn bị các Chính Tinh đồng cung biến đổi, trường hợp độc tọa bảm chất rõ rệt phối hợp với các Chính Tinh ở tam hợp cho ra tính chất của tổ hợp.

“CỰ MÔN TỊ HỢI KỴ NGỘ LỘC TỒN NHI PHÙNG QUYỀN LỘC KIẾM SẠ ĐẨU NGƯU”.

Bạn đang xem: Cách cục xấu của sao Cự Môn

Cách Cự Môn tối kỵ gặp Lộc Tồn, ngay cả cách Song Lộc không luận là cát. Có sách cho rằng cách Cự Cơ cư Mão Dậu cần gặp Song Hao hoặc Song Lộc mới có thể đắc cách là cách luận thiếu tính kiểm chứng và không rõ tính chất của sao này. Cự Môn là sao chủ sự bất mãn, sự mâu thuẫn, chủ lời nói. Vì chủ lời nói và cách cục phản đối, luôn lục hội với Tử Vi nên Cự Môn cùng phe với Phá Quân. Cự Môn và Phá Quân đều kỵ gặp Lộc Tồn trong khi Tử Vi ái mộ sao này. Cự Môn cư Tị Hợi độc tọa tính chất đầy đủ riêng của sao này, tam hợp có Cơ Đồng, vì vậy khi gặp Lộc Tồn đầy đủ tính chất của “Cự phùng Tồn tú, cát dã tàng hung”. Cự Môn có Lộc Tồn ở Tị Hợi ngay cả khi được thêm Quyền Lộc hình thành cách Cự Môn đơn thủ ngộ Song Lộc có Quyền Ấn vẫn luận là cách xấu do Cự Môn có đặc tính bất mãn, Lộc Tồn tính chất mạnh của Thiên Can trực tiếp lên Địa Chi khiến bộ sao này có tính chất bất mãn luôn tích lũy, tồn tại rất lớn. Mệnh có cách này như đã nghiệm lí một vài lá số khó hài lòng với bản thân, nếu cách cục tốt đẹp tuy thành công nhưng mệnh tạo vẫn tìm ra những sự bất mãn khiến tâm khổ sở, nếu mệnh xấu càng bộc lộ rõ tính chất này.

“CỰ MÔN DẦN, THÂN VỊ, PHÚC HỶ GIÁP CANH SINH”.

Câu phú này về việc Cự Môn đồng độ với Thái Dương, tính chất không như cách Cự Môn độc tọa. Có nơi luận rằng Cự Môn đi với Thái Dương có thể gặp Lộc Tồn tại cung Dần tuổi Giáp và cung Thân ở tuổi Canh.

“CỰ NHẬT DẦN THÂN, THIÊN MÔN NHẬT LÃNG, KỴ NGỘ LỘC TỒN ÁI GIAO QUYỀN PHƯỢNG”.

Câu phú trên cũng ghi rõ cách Cự Nhật cư Dần Thân hoặc cách Cự Môn cư Tị, Ngọ thuộc cách Thiên Môn Nhật Lãng kỵ gặp Lộc Tồn, ưa có Quyền Phượng. Thực chất cách Cự Nhật đồng cung có tính chất công khai bất mãn, là cách kháng cự có tính chất cao hơn việc Cự Môn độc thủ mang tính Ám, chủ bất mãn trong lòng, gặp Cự Kỵ cách là tai họa, Mệnh Thân Hạn kỵ tương phùng. Ở đây, Cự Nhật cách ngộ Lộc Tồn không xấu như Cự Cơ hoặc Cự Đồng hay Cự đơn thủ. Chủ sự bất mãn tồn tại công khai nhưng vẫn là cách cục xấu khi có Lộc Tồn chủ tích lũy, luôn tồn tại bất mãn. Cách Cự Nhật có Lộc Tồn có hai mặt tốt xấu không chỉ mang ý nghĩa xấu. Ngược lại chỉ có Cự Nhật gặp Quyền Phượng là cách được hưởng ứng vì nói ra bất mãn, được quyền lực vì lên tiếng. Nếu Cự Nhật tuổi Giáp Canh hay cần ở vị trí Phi Liêm, tức xung chiếu với Lộc Tồn vì Cự Phi là cách phá vỡ sự bất công, ngoài ra có Thanh Long thích hợp với Cự Nhật. Khi xấu là cách chiến tranh khởi nguồn từ bất mãn của Cự Môn, hình thành cách Cự Binh.

” CỰ NHẬT MỆNH VIÊN HẠN ĐÁO SÁT, HÌNH KIẾP, KỴ TU PHÒNG TÂM PHẾ, KIÊM THIÊN MÃ HỘI HÃM TẬT TỨ CHI: DUY HẠNH SONG HAO KHẢ GIẢI”.

Cự Nhật cách thủ Mệnh gặp Hạn có Sát Tinh tức các sao có tính Sát, gia Hình Kiếp Kỵ nguy hiểm tới tim và phổi, nếu có thêm Thiên Mã là cách tật nguyền ở tứ chi, gặp Song Hao có thể giải được. Cách Hình Kiếp Kỵ rất độc, gia Sát Tinh là cách tai họa lớn, kiếp nạn lớn tới Mệnh tạo. Mệnh có Cự Nhật đi tới hạn này quyết định. Nếu gặp Song Hao tức Hao Kình hoặc Hao Đà thì Mệnh Cự Nhật gặp Lộc Tướng Án hoặc Thanh Phi Phục. Nếu ở cung Hạn có Lộc Tướng Ấn hay Phi Phục Thanh trở nên rất xấu. Nếu có Song Hao thích hợp với Mệnh Cự Môn ngộ Tồn Phi có thể giải được cách xấu này. Cự Môn cần thiết có Song Hao là cách hay, với Cự Kình Hao mang tính đấu tranh, Cự Đà Hao mang tính nhẫn nhìn để bạo phát. Song Hao là thay đổi thành công.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cách cục xấu của sao Cự Môn

Cách cục xấu của sao Cự Môn

Cự Môn có thể giao hội với bộ Cơ Đồng hoặc Thái Dương. Các trường hợp Cự Cơ, Cự Nhật, Cự Đồng tính chất của Cự Môn bị các Chính Tinh đồng cung biến đổi, trường hợp độc tọa bảm chất rõ rệt phối hợp với các Chính Tinh ở tam hợp cho ra tính chất của tổ hợp.

“CỰ MÔN TỊ HỢI KỴ NGỘ LỘC TỒN NHI PHÙNG QUYỀN LỘC KIẾM SẠ ĐẨU NGƯU”.

Cách Cự Môn tối kỵ gặp Lộc Tồn, ngay cả cách Song Lộc không luận là cát. Có sách cho rằng cách Cự Cơ cư Mão Dậu cần gặp Song Hao hoặc Song Lộc mới có thể đắc cách là cách luận thiếu tính kiểm chứng và không rõ tính chất của sao này. Cự Môn là sao chủ sự bất mãn, sự mâu thuẫn, chủ lời nói. Vì chủ lời nói và cách cục phản đối, luôn lục hội với Tử Vi nên Cự Môn cùng phe với Phá Quân. Cự Môn và Phá Quân đều kỵ gặp Lộc Tồn trong khi Tử Vi ái mộ sao này. Cự Môn cư Tị Hợi độc tọa tính chất đầy đủ riêng của sao này, tam hợp có Cơ Đồng, vì vậy khi gặp Lộc Tồn đầy đủ tính chất của “Cự phùng Tồn tú, cát dã tàng hung”. Cự Môn có Lộc Tồn ở Tị Hợi ngay cả khi được thêm Quyền Lộc hình thành cách Cự Môn đơn thủ ngộ Song Lộc có Quyền Ấn vẫn luận là cách xấu do Cự Môn có đặc tính bất mãn, Lộc Tồn tính chất mạnh của Thiên Can trực tiếp lên Địa Chi khiến bộ sao này có tính chất bất mãn luôn tích lũy, tồn tại rất lớn. Mệnh có cách này như đã nghiệm lí một vài lá số khó hài lòng với bản thân, nếu cách cục tốt đẹp tuy thành công nhưng mệnh tạo vẫn tìm ra những sự bất mãn khiến tâm khổ sở, nếu mệnh xấu càng bộc lộ rõ tính chất này.

“CỰ MÔN DẦN, THÂN VỊ, PHÚC HỶ GIÁP CANH SINH”.

Câu phú này về việc Cự Môn đồng độ với Thái Dương, tính chất không như cách Cự Môn độc tọa. Có nơi luận rằng Cự Môn đi với Thái Dương có thể gặp Lộc Tồn tại cung Dần tuổi Giáp và cung Thân ở tuổi Canh.

“CỰ NHẬT DẦN THÂN, THIÊN MÔN NHẬT LÃNG, KỴ NGỘ LỘC TỒN ÁI GIAO QUYỀN PHƯỢNG”.

Câu phú trên cũng ghi rõ cách Cự Nhật cư Dần Thân hoặc cách Cự Môn cư Tị, Ngọ thuộc cách Thiên Môn Nhật Lãng kỵ gặp Lộc Tồn, ưa có Quyền Phượng. Thực chất cách Cự Nhật đồng cung có tính chất công khai bất mãn, là cách kháng cự có tính chất cao hơn việc Cự Môn độc thủ mang tính Ám, chủ bất mãn trong lòng, gặp Cự Kỵ cách là tai họa, Mệnh Thân Hạn kỵ tương phùng. Ở đây, Cự Nhật cách ngộ Lộc Tồn không xấu như Cự Cơ hoặc Cự Đồng hay Cự đơn thủ. Chủ sự bất mãn tồn tại công khai nhưng vẫn là cách cục xấu khi có Lộc Tồn chủ tích lũy, luôn tồn tại bất mãn. Cách Cự Nhật có Lộc Tồn có hai mặt tốt xấu không chỉ mang ý nghĩa xấu. Ngược lại chỉ có Cự Nhật gặp Quyền Phượng là cách được hưởng ứng vì nói ra bất mãn, được quyền lực vì lên tiếng. Nếu Cự Nhật tuổi Giáp Canh hay cần ở vị trí Phi Liêm, tức xung chiếu với Lộc Tồn vì Cự Phi là cách phá vỡ sự bất công, ngoài ra có Thanh Long thích hợp với Cự Nhật. Khi xấu là cách chiến tranh khởi nguồn từ bất mãn của Cự Môn, hình thành cách Cự Binh.

” CỰ NHẬT MỆNH VIÊN HẠN ĐÁO SÁT, HÌNH KIẾP, KỴ TU PHÒNG TÂM PHẾ, KIÊM THIÊN MÃ HỘI HÃM TẬT TỨ CHI: DUY HẠNH SONG HAO KHẢ GIẢI”.

Cự Nhật cách thủ Mệnh gặp Hạn có Sát Tinh tức các sao có tính Sát, gia Hình Kiếp Kỵ nguy hiểm tới tim và phổi, nếu có thêm Thiên Mã là cách tật nguyền ở tứ chi, gặp Song Hao có thể giải được. Cách Hình Kiếp Kỵ rất độc, gia Sát Tinh là cách tai họa lớn, kiếp nạn lớn tới Mệnh tạo. Mệnh có Cự Nhật đi tới hạn này quyết định. Nếu gặp Song Hao tức Hao Kình hoặc Hao Đà thì Mệnh Cự Nhật gặp Lộc Tướng Án hoặc Thanh Phi Phục. Nếu ở cung Hạn có Lộc Tướng Ấn hay Phi Phục Thanh trở nên rất xấu. Nếu có Song Hao thích hợp với Mệnh Cự Môn ngộ Tồn Phi có thể giải được cách xấu này. Cự Môn cần thiết có Song Hao là cách hay, với Cự Kình Hao mang tính đấu tranh, Cự Đà Hao mang tính nhẫn nhìn để bạo phát. Song Hao là thay đổi thành công.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button