Tử vi

Cách ích kỷ

Không, Kiếp hãm địa (ở Tý, Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu và Tuất): trong một lá số gian phi, cao độ ích kỷ chưa từng thấy vì đương sự đang tâm chiếm đoạt tư hữu của thiên hạn bỏ túi mình, thậm chí dùng thủ đoạn phi nhân, phi pháp và ám muội để làm lợi cho mình. Đây là tính ích kỷ bất nhân, bất lương, làm giàu phi nghĩa, coi thường đạo đức, dư luận, luật pháp, sinh mạng. Nếu đắc địa, tính ích kỷ họa chăng sáng suốt hơn, tùy trường hợp, tùy người mình giao thiệp, nhưng tựu trung không mất được tính chất vị kỷ.

Vũ, Tham: chỉ nết tham tiền, hám lợi, nhiều khi bất chấp sự phải chăng, nết của hạng ích kỷ con buôn, trục lợi, chỉ biết vét tiền, ít chịu xuất tiền cho ai hoặc cho ai vay mượn, chỉ biết có thu vào thôi. Những bộ sao liên hệ có thể kể: Tham Lang Hóa Lộc, Tham Lang Lộc Tồn, Tham Lang Đại Tiểu Hao …

Hóa Kỵ, Cự Môn: tính nhỏ nhen, đố kỵ, ganh tỵ của sao này là biểu hiện của tính ích kỷ, không muốn ai hơn mình.

Bạn đang xem: Cách ích kỷ

Quan Phù, Quan Phủ: ý nghĩa cạnh tranh, ganh đua, câu chấp, đố kỵ, coi nặng quyền lợi của mình.

Cô Thần, Quả Tú, Đẩu Quân: ba sao này chỉ tính nết khó khăn, không dung hợp được với bạn bè, nặng về mình, ít chiều chuộng, ít giao thiệp, thúc thủ, chỉ biết sống cho mình: đó là những nét cá tính của sự ích kỷ. Ngoài ra, đối với tiền bạc, ba sao này hà tiện, tiêu xài kỹ lưỡng, suy tính nhiều nên ích kỷ về tiền bạc.

Tử: chỉ sự suy xét tính toán quá kỹ lưỡng trước khi hành động, cái gì cũng mang ra bàn tính hơn thiệt do đó không hào sảng hay quảng đại.

Lộc Tồn: là cách chặt chẽ về tiền bạc, do sự tính toán cân nhắc trước khi tiêu xài, chưa kể sự chắt mót, hà tiện khả hữu.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cách ích kỷ

Không, Kiếp hãm địa (ở Tý, Sửu, Mão, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu và Tuất): trong một lá số gian phi, cao độ ích kỷ chưa từng thấy vì đương sự đang tâm chiếm đoạt tư hữu của thiên hạn bỏ túi mình, thậm chí dùng thủ đoạn phi nhân, phi pháp và ám muội để làm lợi cho mình. Đây là tính ích kỷ bất nhân, bất lương, làm giàu phi nghĩa, coi thường đạo đức, dư luận, luật pháp, sinh mạng. Nếu đắc địa, tính ích kỷ họa chăng sáng suốt hơn, tùy trường hợp, tùy người mình giao thiệp, nhưng tựu trung không mất được tính chất vị kỷ.

Vũ, Tham: chỉ nết tham tiền, hám lợi, nhiều khi bất chấp sự phải chăng, nết của hạng ích kỷ con buôn, trục lợi, chỉ biết vét tiền, ít chịu xuất tiền cho ai hoặc cho ai vay mượn, chỉ biết có thu vào thôi. Những bộ sao liên hệ có thể kể: Tham Lang Hóa Lộc, Tham Lang Lộc Tồn, Tham Lang Đại Tiểu Hao …

Hóa Kỵ, Cự Môn: tính nhỏ nhen, đố kỵ, ganh tỵ của sao này là biểu hiện của tính ích kỷ, không muốn ai hơn mình.

Quan Phù, Quan Phủ: ý nghĩa cạnh tranh, ganh đua, câu chấp, đố kỵ, coi nặng quyền lợi của mình.

Cô Thần, Quả Tú, Đẩu Quân: ba sao này chỉ tính nết khó khăn, không dung hợp được với bạn bè, nặng về mình, ít chiều chuộng, ít giao thiệp, thúc thủ, chỉ biết sống cho mình: đó là những nét cá tính của sự ích kỷ. Ngoài ra, đối với tiền bạc, ba sao này hà tiện, tiêu xài kỹ lưỡng, suy tính nhiều nên ích kỷ về tiền bạc.

Tử: chỉ sự suy xét tính toán quá kỹ lưỡng trước khi hành động, cái gì cũng mang ra bàn tính hơn thiệt do đó không hào sảng hay quảng đại.

Lộc Tồn: là cách chặt chẽ về tiền bạc, do sự tính toán cân nhắc trước khi tiêu xài, chưa kể sự chắt mót, hà tiện khả hữu.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button