Tử vi

Cách luận số mệnh

Trước khi đi vào luận đoán số mệnh, chúng ta cần pahỉ thuộc kỷ tính tinh, âm dương; đất đứng, nơi sinh, sự tương quan giữa các sao. Sau đó xét kỹ từng cung để tìm rõ bài giải thì quyết chắc khó đoán sai được. Nếu công việc học hỏi không thận trọng thì chớ vội đoán bừa sẽ đưa đến sự sai lạc; có hại rất lớn với kẻ dễ tin, vì sẽ gây một ấn tượng lầm lạc trong tâm trí họ. Bởi thế thà là ta biết rõ cái gì thì nói, cái chưa rõ hãy ngừng.

Sau đây xin kễ rõ các tiết mục giúp vào việc luận đoán:

 1. Cũ soát lại giờ sinh
 2. Nhận rõ cách cuộc lập thành ơ 12 cung
 3. Xem về mệnh ở vào sinh; Vượng, Bại, Tuyệt địa
 4. Luận về Mệnh và Thân: Mùi; Giờ sinh.
 5. Luận về cách ở Mệnh, Thân
 6. Luận về SAO, CUNG, MỆNH, có hợp phương hướng, âm dương và nơi sinh không (đô thị, thôn dã, sơn cước)
 7. Đoán rõ 12 cung từ Mệnh đến Phụ mẫu
 8. Lưu Tuần, Triệt – Phi cửu tinh – Lưu Nhật, Nguyệt
 9. Lưu đoán Đại; Tiểu hạn hay dỡ
 10. Thái tuế lưu niên từng tiểu hạn.
 11. Liên hệ giữa Mệnh, Thân và hạn
 12. Liên hệ giữa tuổi, Cung, Sao và Hạn
 13. Anh hưởng sao nhập hạn.
 14. Luận đoán về hạn chết.

Giờ kim xà: Nếu người sinh ra nhằm giở Kim xà thì chết yểu, nếu xem kỷ cung Phúc có nhiều yếu tố cứu vãng thì cũng qua được nhưng phải ngoài 12 tuổi mới chắc là thoát được nạn Kim xà thiết tỏa.

Bạn đang xem: Cách luận số mệnh

Muốn tìm giờ Kim xà thì theo bài thi sau đây: Đương tòng Tuất thượng khởi Tí niên, Thuận số hành niên, Nguyệt nghịch suy. Nhật hựu thuận hề, Thời nghịch chuyển Tiểu nhi thọ yểu khả tiên tri

Cước: Bắt từ cung Tuất gọi là Tí tính thuận đến năm sinh, Từ đó lại kể là tháng Giêng tính nghịch lại đến tháng sinh. Từ đó lại kể là Mùng một tính thuận lại ngày sinh Tự chỗ ngày sinh lại tính nghịch lại đến giờ sinh; nếu gặp ở trong 4 cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì gọi là gặp giờ KIM XÀ THIẾT HỎA. Nếu con trai vào cung Thìn hay Tuất là Kỵ. Con Gái vào cung Sửu hay Mùi là kỵ. Tất khó nuôi.

2> Giờ Quna sát: Nếu gựp giờ Quan sát thì trẻ hay ốm yếu luông. Giờ Quan sát được tìm như sau:

Tháng giêng đẻ giờ Tỵ

Tháng 2

||

Ngọ

Tháng 3

||

Mùi

Tháng 4

||

Thân

Tháng 5

||

Dậu

Tháng 6

||

Tuất

Tháng 7

||

Hợi

Tháng 8

||

Tháng 9

||

Sửu

Tháng 10

||

Dần

Tháng 11

||

Mão

Tháng 12

||

Thìn

3> Giờ Tướng quân: Đẻ gặp giờ Tướng quân, trẻ hay khó Daimetin; thường lên kinh, nhưng không có gì nguy đên tính mạng.

Cách tìm giừo Tướng quân như sau:

Mùa Xuân đẻ vào giờ

Thìn Tuất, Dậu

Mùa Hạ

||

Tí, Mão, Mùi

Mùa Thu

||

Dần, Ngọ, Sửu

Mùa Đông

||

Thân, Tỵ, Hợi

4> Giờ Diêm Vương: Đẻ gặp giờ Diêm Vương thì trẻ hay giật mình, nhất là về ban đêm, có khi nổi kinh hoài, trợn mắt lên; nhưng vẫ nuôi được yên ổn.

Cách tìm giờ Diêm vương như sau:

Mùa Xuân sinh nhầm vào giờ Sửu Mùi

     

Mùa Hạ

||

Thìn, Tuất

     

Mùa Thu

||

Tí, Ngọ

     

Mùa Đông

||

Mão, Dậu.

     

5> Giờ Dạ đề: Sinh vào giờ Dạ đề thì trẻ hay khóc đem mà ngày thì ngủ yên lắm.

Cách tìm giờ Dạ đề như sau:

       

Mùa Xuân sinh vào giờ Ngọ

       

Mùa Hạ

||

Dậu

     

Mùa Thu

||

     

Mùa Đông

||

Mão

     

II> CÁCH CUỘC LẬP THÀNH Ở 12 CUNG

A> QUÝ CÁCH:

 1. Tử, Phủ đồng cung cáh (đóng ở Mệnh hay Thân)
 2. Phủ, Tướng triều viên cách (tất cả đóng ở Mệnh)
 3. Tham, Vũ đồng hành cách (đóng ở Sửu, Mùi có Mệnh)
 4. Sát, Phá, Liêm, Tham cách
 5. Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương cách
 6. Cơ, Cự, Đồng, Lương cách.
 7. Tử, Phủ, Vũ, Tướng cách.
 8. Nhật, Nguyệt đồng cung cách
 9. Cự, Nhật đồng cung cách (ở Dần tốt hơn ở Thân)
 10. Cự, Cơ đồng cung cách (ở Mão, Dậu)
 11. Tả, Hữu đồng cung cách
 12. Tam Hoá hên châu cách (tức Khao, Quyền, Lộc đi liền 3 cung đến cung Mệnh có 1 hóa)
 13. Văn Quế, Văn hoa cách (Tức Xương, Khúc đồng cung, ở Sửu, Mùi thì thượng cách.)
 14. Liêm trinh văn võ cách (tức Vũ khúc nhập miếu hợp Xương khúc thì văn võ toàn tài)
 15. Vũ khúc văn võ cách (tức Vũ khúc nhập miếu hợp Xương Khúc)
 16. Thiên ất quí nhân cách (Khôi, việt chiếu mệnh)
 17. Quí tinh giáp Mệnh cách (tức Mệnh có Thiên phủ ở Mùi Sửu mà giáp Nhật, Nguyệt hoặc ở bất cứ cung nào mà giáp Tả, Hữu, Xương Khúc, Khoa Quyền, Khôi việt, Long Phượng, được một trong cách ấy đều tốt.
 18. Nguyệt, Đồng, Cơ, Cự cách.
 19. Phá, Liêm, Mão, Dậu cách (Phá, đóng Mệnh ở Mão, Dậu mới hợp cách tốt, ở các cung khác thì không lợi)
 20. Lộc, Mã giao tri cách (ở Mệnh, Tài, Quan, Thiên di đề tốt)
 21. Nhật, Nguyệt tinh minh cách (Nhật ở Thìn, Tỵ, Nguyệt ở Dậu, Tuất, mà Mệnh đóng ở Nguyệt hay Nhật đều tốt)
 22. Nhật lệ trung thiên cách ( Nhật cư Ngọ có Mệnh)
 23. Nhật chiếu lôi môn cách (Nhật ở Mão có Mệnh)
 24. Nguyệt lãng thiên môn cách (Nguyệt ở Hợi có Mệnh)
 25. Song Lộc cách (cùng đóng ở Mệnh đẹp hơn chiếu về)
 26. Lộc hội Khoa Quyền cách (Tức Tam Hóa triều)
 27. Tiền, cái hậu Mã cách (Tức cung trước cung Mệnh có Hoa cái, sau cung mệnh có Thiên mã là cách người cao quí sang trọng đi ngựa có lộng che)
 28. Nhật, Nguyệt chiếu bích cách (Tức ở Sửu chiếu lên Mùi có Mệnh, hoặc ở Mùi chiếu xuống Sửu có Mệnh)
 29. Vũ, Lộc giáp Mã cách (Cung Mệnh có Mã giúp lại có Vũ khúc và Hóa lộc hay Lộc tồn)
 30. Kim dư phù giá cách (Tử vi tại mệnh hay Quan lộc mà giáp Tả Hữu, Thiếu dương, Thiếu âm là xe vàng vua đi)
 31. Phụ, Bật củng đế cách ( Cung Mệnh hay Quan có Tử vi mà Tả phụ, Hữu bật hợp chiếu)
 32. Quần Thần khách hội cách (Tử vi gặp toàn cát tinh hội)
 33. Vũ khúc thủ viên (ở cung Mão gặp cát tinh hội với Vũ khúc mới giàu sang. Ơ các cung khác tầm thường)
 34. Thất sát triều đầu cách ( ở Dần, Thân có Mệnh)
 35. Thất sát ngưỡng đầu cách (tức Thất sát cứ Ngọ)
 36. Tham, Hỏa tương hội Tứ mộ cách ( Mệnh hay Quan đóng ở Tứ mộ có Tham, Hỏa hội phát võ hay kinh thương)
 37. Phá quân Tí, Ngọ cách (Hoạnh phát; nhưng cũng hoạnh phá)
 38. Tả, Hữu, Tứ mộ cách.
 39. Nguyệt sinh thwong hải cách (Tức Nguyệt tại Tí) cách này ucngx gọi Mẹnh châu xuất hải.
 40. Lộc mã bội án (Mệnh hay cung Quan có Thiên tướng miếu địa, lại có Lộc, Mã giáp cung)
 41. Liêm, kinh giáp ấn (Tức Mệnh hay Quan có Quốc ấn đóng mà cung giáp đại phát võ coong)
 42. Kình dương nhậtp miếu (Tức Kình đóng ở Tứ Mộ gặp tuổi Tứ mộ)
 43. Tài An giáp lộc (Cung Mệnh có Lộc, lại giáp cung có Vũ, Tướng)
 44. Tứ linh triều mệnh ( Mệnh có chính tinh miếu vượng địa, gặp Cái Hổ, Phượng, Long hội phát công danh)
 45. Tọa quí, hướng quí (Mệnh có Khôi đóng, gặp Việt chiếu, hoặc có Việt gặp Khôi chiếu)
 46. Văn tinh ám củng (Mệnh gặp Khôi Việt, Xương Khúc, Tuế hội và lưỡng hợp có Hóa Quyền, Khoa, Lộc)
 47. Minh lộc, Am lộc (cũng gọi là Uyên ương lộc hội, tức cung Mệnh có Lộc, cung nhị hợp có Tồn, hoặc ngược lại)
 48. Hổ hàm kiếm cách (Thiên hinh đang ở Dần có mệnh tại đó)
 49. Chúng thuỷ triều đang cách (Mệnh tại Mão, Dậu có song  Hao)
 50. Lộc mã giao trì cách (Lộc mã đòng cung có mệnh)
 51. Cơ Lương Thìn, Tuất.

B. BẦN TIỆN CÁCH

 1. Sinh bất phùng thời (Liêm đóng mệnh tại Dần, Thân gựp Tuần, Triệt án ngữ)
 2. Thất sinh cô bần ( Phá Cóng Mệnh tại Dần, Thân gặp sát tinh)
 3. Quân Tử tại đã (Mệnh bị sát tinh, hung tinh hội)
 4. Lộc phùng lương sát (Lộc tồn hay Hóa lộc ở Mệnh gặp Không Kiếp đồng cung.)
 5. Mã lạc không vong (Mã tại Mệnh gặp Tuần, Triệt án ngữ)
 6. Tài dữ tù cừu (Vũ hay Liêm hãm tại Mệnh lại gặp sát tinh)
 7. Nhật, Nguyệt tàn hung (Nhật Nguyệt hãm tại Mệnh mà không có cứu tinh, hoặc hãm mà gặp sát tinh)
 8. Lưỡng trùng Hoa cái (Y như cách Lộc phùng lưỡng sát)
 9. Không, Kiếp sát hội (Mệnh gặp Không, Kiếp hãm hội Sát tinh)

III. SINH, VƯỢNG BẠI, TUYỆT ĐỊA

Việc tìm hiểu sinh địa, Vượng địa, hay Bại địa, Tuyệt đại đối với một lá số rất cần. Vì có nhiều số tốt mà gặp Bại hay Tuyệt địa thì cuộc đời chìm nổi vô thường. Vậy muốn biết rõ : hiểu bại thế nào xem bản thì sẽ rõ:

HÀNH

SINH ĐỊA

VƯỢNG

BẠI ĐỊA

TUYỆT ĐỊA

MỆNH

 

ĐỊA

   
 

Mệnh an ở :

Mệnh an ở :

Mệnh an ở :

Mệnh an ở :

KIM

TỴ

DẬU

NGỌ

DẦN

         

MỘC

HỢI

MÃO

THÂN

         

HÓA

DẦN

NGỌ

MÃO

HỢI

         

THỦY –

THÂN

DẬU

TỴ

THỔ

       
         

Gặp Bại địa và Tuyệt địa cần được cứu giải băng Tam hóa hội hay cần có Chính Diệu ở đó sanh được bản mệnh theo Ngũ hành, thì gọi là Tuyệt xứ Phùng sinh. Nếu không thì cuộc đời thăng trầm đáng ngại.

IV. LUẬN VỀ MỆNH, THÂN

Mệnh và năm sinh an vào mỗi cung có ảnh hưởng cho sự hưng suy thành bại. Bởi đó khi an xong lá số, ta cần xét rõ các lẽ sau đây:

 1. Đàn ông sinh năm Ngọ, Mùi mà mệnh an tại cung Tí Sửu thì trọn đời gặp nhưng việc bất toại ý.
 2. Mệnh Thân đồng cung ở Tứ Mộ lại Vô Chính Diệu mà không Tuần Triệt thiếu trung tinh hội thì chắc cùng khổ và yểu. Tại Tí Ngọ Vô Chính Diệu nếu có Hóa Lộc toạ thì giàu nhưng giảm thọ. Trái lại nếu không Hóa Lộc thì nghèo mà thọ.
 3. Mệnh Tuần, Thân Triệt thì ở Mệnh hay Thân rất cần có Cơ Nguyệt Đồng Lương sáng sủa thì đời mứoi được xứng ý toại lòng, đến già an nhàn.
 4. Mệnh Triệt, Thân Tuần thì Mệnh Thân rất cần Vô Chính Diệu thì mứoi toại ý.
 5. Mệnh Không, Thân Kiếp là người không ngoan sắc sảo nhưng trong đời vui ít buồn nhiều, mưu sự thành bại thất thường. Ơ đây nếu Mệnh vô chính Diệu lại có Đại Tiểu Hao hội là người tuy ít học nhưng cũng đạt được công danh, sự nghiệp hiển đạt.
  Trong trường hợp này nếu Mệnh hay Thân có Thiên Đồng, Thiên Lương hay Phá Quân thì không thể sống lâu được.
 6. Đàn bà mà Mệnh an ở Tứ Mộ thì khôn ngoan. Mệnh an ở Dậu ra ngoài nhiều người mến vi. Mệnh an ở Tí Ngọ trọn đời nhàn.

THÂN CƯ TẠI  CUNG :

 1. Thiên Di: Có cát tinh hội thì lập nghiệp phương xa thịnh vượng. Nếu có Tuần Triệt án ngữ thì chết xa nhà
 2. Thê thiếp hay Phu quân: Có Nguyệt tọa thủ tất sợ vợ, nhờ vợ. Có Triệt Tuần trắc về hôn nhân.
 3. Tài bạch: Tử vi tọa, hay Cơ Nguyệt Đồng Lương hoặc Sát Phá Liêm Tham sáng sủa với

cát tinh : Có danh giá hoặc tiền tài.

Nếu Đại Tiểu Hao Quyền Lộc Kiếp Hỏa hội thì buôn bán trở nên giàu có. Nếu lại có thêm Phục, Kình họi thì không nên buôn bông vải và đề phòng hỏa hoạn.

Nếu Lưu, Kiếp họi thì làm nghề đánh cá hay buôn bán nơi sông nước khó tránh khỏi thuỷ nạn.

4.   Quan Lộc: Có Tuần Triệt, Kiếp Hỏa, Kỵ hội đàn ông muộn công danh. Nếu có Cát tinh hội cũng phải ngoài 40 tuổi mới nhẹ bước thanh văn.

Nếu đàn bà Tuần Triệt hội sát tinh thì khó giữ toàn trinh tiết, có Tang Hổ hội tất phải góa bụa; bởi vậy phải muộn chồng hay làm lẽ mới yên.

5.   Phúc đức: Nếu sáng sủa thì hưởng phúc sống lâu, mờ ám thì giảm thọ, tai ương.

NHẬN ĐỊNH VỀ MÙA SINH VÀ GIỜ SINH

Muốn biết mùa sinh giờ sinh thuận hay nghịch để xem độ số được tăng hay giảm bớt. Vây theo sự kê khai dưới đây sẽ rõ:

1.Thuận mùa sinh:

Mệnh Mộc sinh mùa xuân – Mệnh Hỏa sinh mùa hạ Mệnh Kim sinh mùa thu – Mệnh Thủy sinh mùa đông gọi là Mệnh Vượng

Mệnh Hỏa sinh mùa xuân – Mệnh Thổ sinh mùa hạ Mệnh Thủy sinh mùa thu – Mệnh Mộc sinh mùa đông gọi là Mệnh Tướng

được cách Mệnh Vượng hay Mệnh Tướng là thuận mùa sinh

Thuận giờ sinh:

Sinh mùa xuân vào giờ Dậu, Thìn, Tỵ Sinh mùa Hạ vào giờ Mão, Mùi, Hợi Sinh mùa Thu vào giờ Ngọ, Thân, Dần Sinh mùa Đông vào giờ Sửu, Tuất, Tí Được thuận giờ sinh độ số gia tăng.

Giờ sinh thuận lý hay nghịch lý

Sinh vào giờ Dương mà an mệnh tại cung Dương là thuận lý. Trái lại là Nghịch lý.

Sinh vào giờ thuộc Am mà Mệnh an tại cung âm là thuận lý. Trái lại là nghịch lý.

Thuận lý thì độ số gia tăng, mà nghịch lý thì bị kém bớt.

Năm sinh và giờ sinh

Tuổi Dần, Ngọ, Tỵ, Dậu mà sinh giờ Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì tối độc.

Tuổi Dần, Hợi, Tý mà sinh giờ Ngọ, Thân, Dậu, Hợi thì khắc cha phải đến 16 tuổi mới khỏi sự âu lo về sự mồ côi cha.

Tuổi Thìn, Tỵ, Sửu, Mùi sinh giờ Tí, Ngọ, Mão, Tỵ, Hợi, Thân, Dậu khắc mẹ, tất nhiên Mẹ chết trước.

V. LUẬN CÁC CÁCH Ở MỆNH THÂN

Phi thường cách: Mệnh Tử, Phủ, Vũ, Tướng nhập miếu họ cát tinh ( như Tả Hữu, Khôi, Việt, Tam Hóa, Xương Khúc, Long Phượng, Hồng Đào.

Thân thí Sát, Phá, Liêm, Tham nhập miếu, vượng địa, họi cáttinh (như Tả Hữu, Khôi Việt, Xương Khúc, Long Phượng, Hồng Đào, Khoa Quyền. Lộc, Kình, Không, Kiếp, Hình Hổ) phát đến Vương, Tể.

Thượng cách: có những cách sau đây đóng Mệnh Thân:

Tử, Phủ, Vũ, Tưóng, Cơ nguyệt, Đồng, Lương, Sát, Phá, Liêm, Tham.

Cự, Nhật, Nhật, Nguỵet đồng cung. Tất cả những cách này cần được nhập miếu hay vượng địa, đắc địa hội Tả, Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt, Long Phượng, Hồng Đào, Tam Hóa, phát đến Tam công.

Lưỡng Tướng nhập miếu, vượng địa, đắc địa hội Thiên mã, Thiên phúc, Văn xương, đồng cung là cách bạch ốc phát công danh.

Tử, Phủ, Vũ, Tướng đóng Mệnh hội cát tinh. Có Tử vi, Hóa khoa, Tả Hữu, Thai toạ, Thanh Long, Lộc tồn đóng cung Quan Lộc, là bậc cự thương.

Mệnh vô chính diệu đắc tam không (Tuần, Triệt, Thiên, Địa không hội cát tinh, có Nhật, Nguyệt chiếu phát công khanh)

Trung cách: tức Mệnh, Cục tương khắc, âm dương nghịc lý Chinh diệu cùng cung tương phản, hay lạc hãm, ta theo cách dưới đây:

Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương hội Tả Hữu, Quang Quí, Thiên quan, Thiên phúc, thì làm thầy thuốc giỏi.

Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương hội Tả Hữu, Khôi Viêt, Khoa, Quyền, Xương Khúc, Tấu thư thì giỏi về dạy học, viết văn.

Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương hội Tả Hữu, Xương Khúc làm nghề ấn loát công nghệ hay thương gia khá.

Tử, phủ, Vũ, Tướng, hội Long, Phượng, Tả, Hữu, Hình, Diêu thì làm thợ rất tinh vi, nhất là chạm trổ, điêu khắc.

Thiên cơ hội Hông, Đào, Diêu, Tấu là hạng Super Ca nhạc nổi tiếng Thiên cơ hội Vũ, Hồng, Tấu làm thợ thêu; may rất khéo.

Sát, Phá, Liêm, Tham hội Hồng, Đào, Tấu, Long Phượng làm thợ vẽ hay hoạ sĩ có biệt tài.

Cơ, Nguyệt Đồng Lương hội Tả Hữu, Thai Cáo, Xương Khúc tất là hàng công chức thường.

Cơ Nguyệt Đồng Lương hôi Tướng An Long Phượng, Phù làm thầy cúng, đồng  bóng.

Sát Phá Liêm Tham hội Nhật Nguyệt hãm và Tả Hữu, Quyền, Lộc thì làm thầy tướng hay thầy bói.

Thiên đồng hội Hình, Diêu, Hồng, Đào, Long, Phượng thì mê đồng bóng. Thiên Tướng hội Tả Hữu, Tướng ân Quan phù đi tu cao thăng đến Hòa thượng

p>Hạ cách: Có những cách chính tinh như trên, nhưng không gặp được cát tinh hội đủ bộ, mà lại gặp Hung tinh và sát tinh đóng.

Ví dụ: Sát Phá Liêm Tham hội Vũ, Kình Đà, Thiên địa Không sát, Song Hao, Hóa Kỵ. Tất cả chính tinh cùng hung tinh sát tinh nhiều ở vào nơi hãm địa

Gặp phải cách ấy thì thật suốt đời lao khổ, chịu tật nguyền, hoặc lang thang lo miếng ăn từng bữa.

Chú ý: Khi xem lá số cho một người về cuộc đời họ phải chú trọng 3 cung nay : PHÚC MỆNH QUAN và THÂN cư cung nào. Sau đó mới xem kỷ đến cung Tài, Điền và Thiên di, Giải ách để làm một tổng hợp luận đoán mới xác đáng được, về sự Thọ yểu, Giàu sang Quan tước, Thôngminh, Bần tiện. Hoang đàng, Tàng Tật, Vũ chức, Thương nhân, Kỹ nghệ, Tu hành, trôm cướp.v.v. . .

 1. Phúc thọ cách: Được Đồng Lương đóng Mệnh tại Dần Thân hôi phúc tinh, cát tinh, nhất là người sinh thuộc nam phương, tuổi Tỵ, Ngọ, Mùi. Hoặc Mệnh có Tư, Phủ Tướng, Vũ, hay Phá Liêm Tham. Tham miếu địa, đắc đị, hộicáttinh, không gặp hung tinh, sát tinh hãm thất là ngươi sinh phương Bắc tuổi Hợi, Tí, Sửu. Trong khi ấy cung Phúc sáng sủa, cung Giải ách không mờ ám.
 2. Thông minh cach: Mệnh thân có Phù, Tướng, Triều viên đắc địa, hội Khôi Việt, Xương Khúc, Tả Hữu, Long Phượng, Thai, Tuế mà không gặp Tuần, Triệt, Thiên Địa Không. Được thế thì thôngminh tuyệt chung. Bằng không thì Mệnh Thân có Tướng. Phá miếu, vượng địa họi văn tinh như Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu, Quang quí. Trong khi ấy cung Phúc cũng rất thông minh.
 3. Số giàu sang: Mệnh than không bị sát tinh đóng. Cung Điền Tài, lại có Nguyệt đắc địa, hay có Vũ khúc đóng ở cung Tứ mộ, hội lưỡng Lộc cũng các tài tinh.
 4. Văn chức cách: Ba cung Mệnh, Thân Quan cần có Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu, đóng và có Tam Hóa triều về, tất nhiên công danh thành đạt.
 5. Võ chức cách: Mệnh, Thân Quan có Vũ, Tướng, Sát, Phá, Liêm Tham đắc địa lại hội Khôi Việt, Tả Hữu, Thai Tọa, Khoa Quyền, Lộc, Bính, Hình, Tướng, An.
 6. Kính thương cách: Người mà Mệnh có cự Nhật hay Tử Phủ đắc địa là hạng thẳng thắng, không có mưu tính quanh co, tất không thể làm thương mại đựơc. Trong trường hợp nếu Mệnh hay Thân có Tử, Phủ đắc địa mà gặp Kình dương đồng cung thì lại trở nên một thương gia giỏi. Hoặc là mệnh có Nguyệt, Tham, Đồng, Sát, Cơ, Lương đắc địa mà cung Tài, hay cung Thiên có tài tinh nếu Lộc, Mã, Vũ đống sáng sủa thì ắt hạng cự thương.

Hoặc là mệnh có Sát, Phá, Liêm, đắc địa gặp Tả Hữu và cát tinh đắc địa thì cũng chuyên về kinh thương. Nhưng phải về sau mới thành đạt vẻ vang.

Hoặc là Mệnh Thân, Thiên di hay Tài bạch an tai Tứ sinh (Dần, Thân, Tỵ, Hợi) có Không, Kiếp tạo thủ là người giỏi về buôn đồ quốc cấm, hàng lậu.

Người có cung Thiên di an tại Tứ mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) mà có Vũ khúc hợp Lộc hay cùng lộc thì buôn bán hoạnh phát.

Cách làm kỹ nghệ: Mệnh có Tham vũ đắc địa gặp Sát, Kình hội, làm kỷ nghệ tinh khéo. Hoặc Mệnh Thânở cung Hợi Tỵ có Vũ, Phá đồng cung

Hoặc Mệnh Thân tại Dậu, Mão, có Liêm Phá đồng cung

Mệnh, Thân có Cơ hội Tướng, mà Tài cung an ở Tứ mộ có các Lộc hội chiếu hoặc toạ thủ,

hoặc có Vũ khúc là người rất tinh về máy móc, có tài sáng tác kỷ nghệ.

Mệnh Thân đóng ở Tỵ, Hợi có Liêm, Tham mà gặp sát tinh hội là số gần xiềng xích, nên chỉ chuyên về nghề thợ sắt hay thợ ren, thợ đúc, hay làm đồ tể. Nếu sát tinh được sang sủa thì cũng tránh được nhiều khốn khổ và phát đạt.

Văn chương cách: Trong 3 cung Mệnh Quan và Thân có nhiều văn tinh hội như Xương Khúc, Tả Hữu, Khôi Việt thì giỏi về văn chương, thơ phú

Nếu có Tả Hữu, Long Phượng, Đào Hồng, Thai Tọa thì lmà Họa sĩ

Nếu hội Long Phượng, Xương Khúc, Hồng Đào, Tấu, Diêu thì giỏi về  Ca nhạc, vũ kịch.

k. Cách tu hành: Mệnh Thân an tại Mão, Dậu có Tử Tham, đồng cung lại gặp Không, Kiếp, hoặc là Thiên phủ gặp tam Không.

Hoặc là Mệnh vô chính diệu mà gặp phải nhiều sát tinh hội là kẻ thích lánh mùi tục luỵ.

Nên chú ý khi xem thấy Mệnh Thân như trên thì cần củ soát lại 3 cung Phụ mẫu, Phối và Tử có phải là thật xấu xa mờ ám không thì mới hợp với cung Mệnh Thân rõ cách tu hành.

i. Bần tiện cách: Mệnh, Thân có Sát, Phá, Liêm, Vũ hãm hội với Kình, Đà, Không Kiếp, Song Hao Hóa Kỵ, nhất là Mệnh, Thân an tại Tứ sinh mà gặp Tham Liêm hội sát tinh, trong khi ấy cung Phúc, Tài, Điền, lại mờ ám nữa.

m. Cách Hoang đàng: Mệnh thân có Tham, Đào, Diêu, Hỉ, Mộc ngộ song Hao thì đam mê tửu sắc, chiêu lấy tai ương, nhất là có Kình, Kiếp, Không hội.

n. Cách tàn tật: Mệnh có Kình, hay Đà tọa thủ, Thân lại gặp Linh Hỏa Không Kiếp, Kiếp sát thì mang thương tật. Trong khi ấy phải cần xét kỹ cung Phúc và cung Giải ách có nhiều cát tinh hay hung tinh, sát tinh hãm thì mới quyết đoán được.

Còn tật ách về bộ phần nào thì cần xem sao chính thủ tại đó làm biểu tượng. (Hãy xem bản kê rõ các biểu tượng sao ở sau)

o. Cách yêu chiết: Xem cung Phúc, Mệnh, Thân đều mờ ám cung Giải ách hội sát tinh và hung tinh, mà đại hạn trong 10 năm đầu gặp phải cách hung sát thì khó lòng sống qua được giai đoạn đại hạn ấy

p. Cách trộm cướp : Cung Mệnh có Sát, Phá Liêm Tham hãm địa lại gặp sát tinh hội (tứ sắt, lúc bại) thì là hạng trộm cướp, gian tà, giết người không ghê tay.

VI. LUẬN VỀ SAO  CUNG MỆNH.

 1. Xem về cung an Mệnh: Nếu Mệnh người thuộc Dương cư sung Dương. Mệnh an cư cung âm thì đọ số gia tăng tốt thêm. Nếu nghịch lại thì độ số có bị chiết giảm ít nhiều.
 2. Lạc hãm: Khi nào xem hành của sung khắc hành của Sao là lạc hãm nếu vừa lạc hãm lại gặp Tuần Triệt nữa thì càng thêm xấu. Trái lại nếu ở đó có một chính tinh nữa mà sanh được cung thì trở thành đẹp. Ví dụ sao Văn xương là Kim mà đóng ở cung Ngọ và Hỏa là lạc hãm, song nếu gặp chính tinh là Thiên cơ thuộc mộc đóng ở đó thì hóa tốt.
 3. Chính tinh cũng an mệnh hay hành của mệnh sinh chính tinh thì đọ số kém tốt bớt.
 4. Cung Mệnh khắc chính tinh hay chính tinh khăc hành của Mệnh thì độ số càng kém.
 5. Hành của cung Mệnh hay cung Thân sinh hành của sao, sao lại sinh được hành của bản mệnh thì tốt, song nếu gặp hai sao sinh khắc lại kém đi.
 6. Mệnh có sao hãm địa mà hợp được cới hành của Mệnh cũng trở thành khá hơn. Trái lại đựơc sao đắc địa mà không hợp với hành của Mệnh thìkém đi.
 7. Sao và mệnh có hớp phương hướng, nơi sinh không (đô thị, thôn dã, sơn cước) thì mới tốt được.

Vẽ cung soa nhập hạn cũng theo cách luận của ngũ hành sinh khắc y như trên để đoán.

NGŨ HÀNH SỞ THUỘC TÍNH TINH

Kim :thì Khoa, Vũ, Xương, Linh (linh tinh)

Đà la. Kiếp sát cùng Kinh dương nay

Sao Triệt lộ, Hổ, Suy, Phá toái

Hỏa tú cung Hoa csi, Lâm quan.

Trực phù, Đế vượng một đoàn,

Quan đời, Thai phụ cùng làng Tấu thư

MỘC:thì Dưỡng, Tọa (bát toạ), đường phù

An quang, Thiên hỉ; Thiên cơ, Quyền Đào.

Giải thần, Tang, Tướng (Tướng quân) ba sao,

THỦY: THÌ Cự ts, Đồng, Hư, Lưu hà.

Bác sĩ,, Tam thai cùng là.

Long trì, Long đức một nhà Thanh Long.

Mộc Dục, sao Tử, Hồng loan,

Thiên Khốc, Diêu, Kỵ, Phá, tham cho tường.

Sứ, Y, Thiên Quí, Thiếu âm

Văn Khúc, Hữu Bật, Tràng sinh một phường.

THỔ: Tử Phủ, Thiên Thương, Thiên thọ.

Thiên Phúc cùng sao Mộc, tả, Phù.

Địa Giải; Quốc An, Thiên trù

Phương Các, Phúc đức, Bệnh phù, sao Thai

Lộc tồn, Hóa Lộc, Thiên taì,

Sao Tuyệt, Thiên Khố tiếp bài Quả, Cô (Qui tú, Cô thần)

HỎA: Thái Dương cung lò Thất Sát

Khôi Việt, Sao (Song Hao) Điếu Khách, Đẩu Quân

Kiếp, Không, Hình, Mã Hỉ Thần

Hỏa Tinh, Thái tuế; Thiếu Dương, Tử Phù

Quan Phủ lại Quan Phù, Lực Sĩ

Đến Tuần Không bỗng thấy Phục Binh

Thiên Không, Thiên, Nguệt, Đức tính.

Phí Liêm, Kiếp Sát bên minh Thiên Quan

Sao Bệnh; Thiên Giải cùng làng.

Văn tinh, này đã định phương Ngũ hành.

HÀNH CỦA NAM BẮC TINH

Tử vi, Tả phụ, Lộc Tồn : Thổ

Vũ Khúc, Đà La, Dương nhận : Kim

Phá, Bật, Cự, Tham, Văn Khúc: Thủy

Hỏa thuộc Liêm Trinh, Bắc đẩu tinh

Thiên phủ, Thiên Lương: Thổ hữu tình

Thiên Đồng, Thiên Tướng: Thủy tuy thanh

Xương, Sát thuộc Kim, Thiên Cơ: Mộc

Hỏa Linh, Khôi Việt: Hỏa nam tính

CUNG CÁC SAO ĐĂC ĐỊA

Tí cung đắc địa Thái Am tinh

Sát, phá, Xương, Tham, Văn Khúc minh

Sửu Mùi: Tử, phá triều Nhật, Nguyệt

Trinh : Mùi, Lương : Sửu phúc phi Khinh

Dần cung tối hỉ Thái dương cư,

Thất Sát, Thiên đồng, Thiên lương thanh

Mão thượng, Cự, Cơ vi quí cách.

Vũ khúc thủ Mão thì phong danh.

Thìn Tuất : Cơ, Lương phi tiểu bồ

Tuất cung : Thiên Tướng tựa thiên kim

Tý Hợi : Thiên cơ, Thiên tướng quí

Ngọ cung : Tử, Phủ, Lương cần vinh

Thiên cung Am,  Cự tinh, Sát : mỹ

Dậu, Tuất, Hợi thượng Thái Am dịch.

Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ : Thái dương chiếu.

Tử, Phủ, Cự tú : Tỵ Hợi hưng

Hợi cung Thiên Phủ, Thiện lương : hỷ

Tí cung: Thiên cơ diệt trung bình

Thất Sát: Tí Ngọ phùng Tả, Hữu

Văn Khúc gia chi, cách tối thanh

Liêm tọa Thân cung phùng Phụ, Bật

Canh, Kim hóa cát phúc quang vinh

Vũ, Xương: Tỵ Hợidinh

Lục giáp soái biên đình

Tham lang cư Mão, Dậu

Ngộ Hỏa tá công khanh.

Dần nguyệt, lục Đinh vinh (tahngs Giên hay năm Đinh)

Cự Mão phùng Tả Hữu

Lục At lục biên đình (quan ở Biên di)

Cự tọa Dần, Thân vị

Phúc hỉ Giáp, Canh sinh

Dần, Thân phùng Thất sát

Tả Hữu hội Xương tinh (người khôn ngoan)

Thìn Tuất: Tả Hữu, Xương

Tất định vị công khanh.

12 CUNG CÁC SAO LỤC HÃM

Sửu Mùi : Cự, Cơ vi hạ cách

Dầm. Thân : Cơ, Nguyệt phúc tu khinh

Mão Dậu : Liêm, Phá giữ Dương nhận

Tuất Thìn : Tử Phá tối vi điên (điên đảo)

Tỵ: Hợi : Đồng, Lương, Tham, Trinh hãm

Ngọ cung âm cực bất kham xưng

Thân cung: Phá, Vũ vi hạ cách

Dâu phùng Cơ, Cự, Nhật vô tình

Mão, thìn, Tỵ, Ngọ : Thái âm tu

Tuất, Hợi : Thai dương diệu bất minh

Phá Quân : Mão, Dậu bất vi thanh

Gia Sát, Kiếp vi gian đạo

Thử hội Hình, Đà bất tất luận

Tham lang, Hoá lộc cư từ mộ

Tuy nhiên ngộ cát diệt trung bình

Mệnh trều nhược địa hựu phùng Kỳ

Không, Kiếp, Kình Dương gia Hỏa, Linh

Nhược phi yểu chiết, chủ hạ tiện

Lục súc chi mệnh bất khả bằng.

HẠN HÀNH ĐẮC SỐ LỆ

Hoả hành Dần Ngọ cộng Xà hương

Kim phùng song nữ Dậu, Thân phương

Mộc đao hợi cung, Dân, Mão vị

Thủy, Thổ, Thân, Hợi, Tí vi lương

HẠN HÀNH PHẢN BỐI

Hoả hành Tuất Hợi tiện vi tai

Thủy Thổ Long, Xà, Kỵ nữu ai

Kim ngộ Sửu, Dần ta hữu hại

Mộc hành Thân, Dậu giả vô giai

VII. PHÚ ĐOÁN CÁC CUNG

CUNG MỆNH

A.  NAM MỆNH

Nhũng bài phú sau đây được phối hợp tất cả các phú đoán do cổ nhân đã dịch một phần, còn một phần do soản giả dịch bổ túc vào, lấy ở các phú Tẩu được kiểm cẩn thận.

Tử, Phủ trọng hậu khác thường,

Vũ, Tham : người nhỏ là phường tham lam.

Tứ phùng Không, Kiếp kiểm gian,

Hoặc là Tứ sát trong làng gian phi

Thìn Tuất : phủ, Tướng phùng suy,

Tính hay chấp nhất đa nghi mọi bề

Tham, Liêm : Tỵ, Hợi đáng chê

Tính tham thấy của người mê liền vồ.

Vũ, Tham đầu nhỏ mình to

Phá, Liêm xốc xéch sức đo hơn người

Cự, Cơ ơ Dâu thâm môi;

Cơ, Lương, Vũ, Phá là người có uy

Sát phùng Thiên hỉ khá hay,

Ay là phong nhã uy nghi mọi đàng

Khúc Xương là đấng thanh nhàn

Thật thà đứng đắn là làng Đồng, Lương

Việt, Khoi là cách văn chương.

Khoi là khôi ngộ, Việt thường da đen

Mặt hoa ấy hội Khoa Quyền;

Vũ, Tham, Hóa lộc râu liền đến tai.

Đấng vàng là hội Phong, Thai.

Long trì, Phượng các ấy ai dịu dàng.

Đẹp thay Tả Hữu một phương

Khốc Hự quanh mắt thường thường tròn thâm

Tham Đào tố tóc xanh râm;

Mắt đen vũ, Kỵ chẳng nhầm một ại

Việt, Đà tiếng nói khoan Thái;

Đồng, Không, Hư, Nhận lắm lời thị phi

Mộc tinh làm dáng ai bì,

Hay khoe mình cũng bởi vì Lâm quan

Trường sinh, Lức sĩ nói ngoan:

Phủ phùng Thiên mã luận bàn thấp cao

Quí, An là khách phong tao,

Trên vào cũng vị dưới nào cũng yên

Thanh long cơ biến để điều

Tấu thư nói ngọt người theo ngay về.

Hỉ thân, Hoa cái tốt ghê,

Khẩu thiệt trường đoản mọi bề dám đang

Kiếp, Không da ắt đên hoàn;

Hỏa, Linh mặt khó sầu đâm đêm ngày.

Kinh dương tai kém mình gầy,

Đà la mắt lớn, chân tay thì Daimetin.

Đào, Hồng mặt mũi xinh tươi

Kỵ, Hình, Đà, Nhận là người tật thương

Vũ, Diệu, Toái ngọng lẽ thường

Lại thêm Việt, Kỵ ắt phường điếc câm,

Đồng cung Diêu, Kỵ chẳng nhầm

Số mà như thế chịu phần sức môi

Tham lam hãm địa là người,

Trong hai nách những mồ hôi một lò

Người ngam mắt nhỏ mắt to

Nhật phùng Đào, Sát tương phù Mênh viên

Am, Dương lạc hãm không nên

Trong ngoài Diều, Kỵ cho nên mắt loà

Mắt to mắt nhỏ ấy là.

Nhật phùng Không hãm đoán ra rõ mười.

Phủ  phùng Thất sát nực cười

Mắt to tai nhỏ là người dị nhân

Gù lưng thôi chớ phân vân.

Nhật phùng Kỵ, Sát lại lâm Bệnh phù.

Đà la hắc tử (mụt ruổi) điểm to

Cự môn, Hóa kỵ âu lo hão huyền

Tham lam Thái Tuế một miền,

Trong ngoài cơ trí đảo điên khó đồng

Triệt, Tuần đóng ở Mệnh cung

Thiếu niên tân khổ lo toan mọi đường

Cô thần, Quả tú mệnh cung

Tính người cô độc không màng giao du

Lộc tồn giàu có về sau

Trường sinh, Đế vượng ấy màu thiện lương

Phủ phùng thất sát chí khôn.

Việc làm táo bạo, những toan hơn người

Giáp Long, Giáp Phụng đôi nơi

Tả, Hữu, Thai Tọa lâu đài thiếu niên.

Kình, Đà, giáp với Mệnh viên,

Hoặc là Không, Kiếp bần hàn yểu vong

Tứ linh: Cái, Hổ, Phượng, Long

Công danh quyền thế lẩy lưng một khi,

Tấu thư, Hoa cái thanh kỳ,

Mộc diêu, Hoa cái ắt thì dâm bôn/

Hổ mà gặp Tấu đồng cung

Cônh danh thi cử nên công dễ dàng.

Hổ mà gặp Phi đồng sàn,

Ay Hổ mọc cánh mọi đàng hanh thông

Tử, Phủ gặp mã Dần, Thân

Phù dư mã ắt thanh vận lộ đồ

Nhật, Nguyệt địa, Mã tương cờ

Thư hùng mã ắt tài cơ sang giầu

Đồng cung Tồn, Mã gặp nhau

Ay là chiết tiễn, ngàn dâu thẳng đường

Mã ngộ Linh, Hỏa miếu cung:

Chiến binh mã ấy vẩy vùng nơi nơi.

Tuấn mã : Khốc, Khách hợp bài,

Ngựa kia có nhạc anh hài lên yên

Thiên hinh ngộ Mã chẳng nên :

Phù thi mã ắt tật nguyền chân tay . .

Chiết túc : Đà, Mã sun vầy

Tử mã : Tuần, Triệt đêm ngày khảm kha.

Mã kia sao Tuyệt một nhà,

Cùng đò Mã ấy thật, là vô phương

Thiên hình đóng ở Dần cung ( cách Hổ ngâm kiếm)

Mệnh, Thân tại đó uy hùng tướng quân

Hinh, Tướng, An, Binh hợp cùng.

Tài kiêm văn võ vẫy vùng nơi nơi

Khúc, Xương: Thương, Sứ hợp bài

Phải phòng tai họa bên ngoài bên trong

Đẩu quân, Tử, Phủ thong dong

Ơ cung quan lộc trùng trùng phước lai

Đẩu gặp Tồn khá tiến tài

Khóc, Hư lạc hãm miệt mài gian truân

Hỏa tai thủy ách lắm lần

Bở Liêm, Sat, Hỏa Diêu cùng Kỵ, Tham

Thiên, Nguyệt đức, Giải thần tàng

Cùng là Quan, phúc một làng trừ hung,

Thái dương đóng chốn thuỷ cung (Hợi và Tí)

Gặp Kình hay Kỵ: yểu vong hoặc mù

Hạn gặp thói cũng âu lo,

Hoặc đau đôi mất, hoặc chờ tóc tang( phần cha)

Đà la, Địa Kiếp chiếu phương

Gặp Linh tinh, nạn bất thường chẳng sai

Khốc, Hư Tí, Ngọ đồng bài

Tiền bần, hậu phú chớ sai lẽ bàn

Không, Kiếp Tỵ, Hợi đồng sàn

Công danh nhoạnh phát phải tường cơ vi

Hồng loan cư Tí khá hay

Văn tinh hội chiếu dnah ghi ấu thời

Thiên mã nhập Mệnh ấy ai

Tài năng mẫn tiệp người người ngợi Super Ca

Thiên đồng thủ mệnh ấy là

Đổi thay tính khí  khó mà chiều nuông

Tràng sinh, Mã, Hỉ đồng cung

Công danh đắc lộ vẩy vùng một phương

Thiên diêu Tài, Mệnh sinh ương

Không mê cờ bạc cũng phương rượu chè

Vũ Khúc : Thân Mệnh khá hay

Nốt ruồi kín ở thân nay phải tường

Thái âm, Kình ở Ngọ cung

Mệnh viên tại đó uy hùng tướng quân

Thái dương cư Hợi Mệnh, Thân

Gặp Khoa, Quyền, Lộc mười phâm vẹn mười

Cơ mệnh miếu vượng đa tài,

Tâm tù, tính cấp là người hiển vinh

Khôi, Việt miếu địa trưởng huynh

Gia đình, xã hội hẳn dành ngôi trên

Liêm trinh lạc hãm ưu phiền

Khoa Quyên ở Ngọ ải phiên trọng thần

Mệnh vo chính diệu “Tam Không”

Nhật, Nguyệt giao chiến dự phần công khanh

Thai mệnh đa học thiểu thành (Sao Thai ở mệnh học giỏi mà thành không đạt đựơc

Mộ hợp Thai, Toạ hiển danh anh tài ( Sao Mộ đóng ở Tứ Mộ lại gặp Tam thai, Bát tọa) Liên châu Tam Hóa phước lai.

Kỵ, Đà, Diêu kế họa tai bất thường (3sao đi liền cung lại gặp Mệnh, như Tam Hóa liên châu)

Phong cáo, Thai phụ giao hoan

Ay người hưởng ấm thừa quang cõi trần

Xương Khúc đóng ở Mệnh Thân,

Là phường tao khách xa gần ngợi Super Ca

Địa kiếp độc thủ ác tà,

Liêm, Phá là hạng quỉ ma bất thường (đóng hãm địa)

Thiên khôc, Địa võng tai ương:

Hóa Quyền, Thiên khố lại đường minh danh

Khôi, Xương ở mệnh bậc lành,

Hỏa, Hình đóng mệnh giữ mình lửa than

Tả, Hữu đắc địa đồng sàn

Ay là được cách thanh nhân hiển vinh

Thiên quan, Thiên phúc tu hành

Tứ Sát vượng địa đã đành minh huy

Hóa kỵ thi rơt lăm khi

Dương phùng Kiếp sát học gì cho đương

Sát, Hình cô độc tinh ươn

Quan phủ, Thái tuế thường công môn

Bính, Hình nói chẳng hé răng

Hãm cung Phá, Tuế nó bằng sấm vang

Tham lương những thích ăn sang

Diêu Kỵ tửu sắc lắm đàng ngã nghiên

Đế hãm Mão, Dậu, lại thêm

Sát tinh hôi hợp cửa Thiên gởi thân

Hoặc là Thê, Tử, Phúc cung

Kiếp, Không, Sát, Kỵ hãm vòng địău

Mấy người phú quí không toàn

Bởi sao nhật, Nguyệt hợp đoàn sát tinh, (tức Diêu, Đà, Không, Kiếp)

Mấy người khó hiển công danh

Chỉ vì Nhật, Nguyệt đòng tranh Sửu, Mùi

Mấy người thu ấn triệt hồi

Bởi sao Không, Kiếp đứng ngồi nào yên

Phượng Long: Mão Dần hai miền

Bảng vàng cô thuở đề tên ở đâu

Quí, Ann Mùi, Sửu rất mầu (An quang, Thiên quí đóng Sửu hay Mùi)

Đường mây thẳng bước cao sâu cửa trùng

Cung Quan mừng được Đào, Hồng;

Thiên di tối kỵ Kiếp, Không lâm vào

Cônh danh hẹn tuổi tác cao,

Giáp, Liêm, giáp Sát đoán nào có sai (Giáp Liêm Trinh, Thất sát)

Giáp Bát bọa, Giáp Tam thai

Thiếu niên cũng dự cát đài nghêng ngang

Tả, Hữu, Quan, Phúc đồng san

Chính tinh đắc địa rỡ ràng lương y

Những người niên thiếu danh ghi,

Hồng Loan, Bát tọa ở vì Mệnh cung

Song Hao, Tham hội đa dâm;

Thiên đồng ngộ Quí mười phần thanh tao

Phá quận, Diêu, Mã hợp vào

Ay hạng du đãng ai nào muốn thân

Giáp Thân, Mệnh khá rõ phân,

Nhất là Tử, Phủ dự phần cao sang.

Giáp Tả Hữu, Khúc Xương, Nhật Nguyệt ;

Lộc, Khoa, Quyền, Khôi Việt cùng gia

Kỵ, Liêm, Phá, Vũ xấu xa

Giáp cung Không Kiếp, Kình Đà sao nên

Mão đến Tỵ bónh đen Nguyệt hãm,

Gặp Lương càng bi thảm gian truân.

Kìa ai  tiền phú hậu bần,

Bởi chưng Không Kiếp chiếu tuần vận sau,

Còn trước khổ sau giàu bởi số.

Thân Mệnh, Thân Tham, Vũ đồng hoà

Hay gì hãm địa Hóa Khoa

Gặp Không Kiếp ắt quái tà thạch tinh

Đất Tí, Ngọ, Sửu, Thân : Hóa lộc

Hội Kiếp, Không là gốc tàn suy

Phủ ở Tuất, Tử vi ở Ngọ

Mệnh công khanh áo đỏ đai vàng

Mệnh, Thiên, Tài, Lộc, (Quan lộc) bốn phương

Có Tam Hóa hội rỡ ràng tiếng văn

Cự, Cơ hợp Khúc, Xương, Tả Hữu

Ơ Mão cung rạng rỡ công danh

Tân, Kỷ : nhất ; thứ : Bính Điinh

Ngoài ra các tuổi dự vinh đôi phần

Linh, Dương, Tham, Tướng Tí cung

Cùnglà Tứ mộ nổi danh tướng tài

Nguyệt Dậu, Nhật Tỵ lai trièu hợp

Tuổi Đinh, Tân, Bính, At phú viên

Nhà ai phúc lộc vẹn tuyền

Bởi sao Tử, Phủ chiếu mièn tam phương

Đất Thìn, Tuất Am, Dương (Nhật, Nguyệt đối chiếu)

Hoặc Mùi cung, Mão Hợi hợp nhau,

Cách là vượng địa minh châu,

Cung thềm thảo bước sang giàu cung thân

Tuất Hợi : Nguyệt, Mão, Thìn thì Nhật

Ngộ Việt, Khôi, Tả Hữu, Khúc Xương

Ay người tước lộc giàu sang

Chớ nên ắt sát, chớ vương Kỵ, Hình

Lương, Khúc đóng đồng danh Dần, Ngọ

Hoặc Ngọ: Lương; Khúc tọa Tí cung

Chức quan ngôi đến đài cương,

Công danh rạng mặt, mọi đường minh danh.

Đất Tứ mộ ; Hỏa, Linh, Tham, Vũ

Có uy quyền, chớ ngộ Kình dương

Thân cung Liềm; Tướng một đường

Anh hùng vũ dũng ai dương được minh

Sao Cự tú Tuất, Thìn rất kỵ

Những chịu điều thị thị phi phi

Kiếp, Không, Thái tuế suy vi;

Lộc, Mã ngộ Triệt ích gì nữa mong

Lục châu thuở lầu hồng phải ách,

Bởi Tuế, Tang, Điếu khách cùng hòa

Tham, Vũ đóng đất Võng, La (Thìn, Tuất)

Gặp loài Tang, Điếu một nhà càng hung

Cung, Tỵ, Hợi : Khúc Xương tạo thủ

Trở thành ha nếu có Liêm trinh

Tuất, Thìn Xương Khúc, Đà, Linh

Sát gai Mệnh, Hạn gieo minh trầm vong

Liêm, Sát, Tỵ, Kiếp, Không tương hội

Mệnh an nơi Tỵ, hợi bềnh bồng

Tử vi sao quí khá mong,

Tuất Thìn gặp Phá lại giòng hư danh

Xương Khuc, Phá gặp Hình, Kiếp sát

Chốn Mão, Thìn, Dậu, Tuất lao đao

Tam Hóa: Hóa lộc đứng đầu

Vào cung Tứ mộ như mầu khói mây

Sao Cự môn hãm ngay Thìn, Tuất

Nhưng tuổi Tân gặp Lộc cũng hay

Mấy người hà tiện sưa nay,

Bởi cung Tài, Phúc gặp này Kiếp Không

Khoa hãm địa ở vòng Mệnh vị

Nghiệp không thành, danh chí như mây

Lộc ngộ Không Kiếp đồng quí

Cũng là vô dụng, Hóa vi  cơ hàn

Tử vi thủ Mệnh an ở Ngọ

Không sát tính chức có tam công,

Phải là Đinh, Kỷ sanh năm,

Cùng là At, Giáp khá mong được nhờ

Còn Thiên pủ Tuất cư  Mệnh vị

Hợp cát tinh Giáp, Kỷ sanh nhân

Hoả cục vẹn vẻ mười phân

Tam công chức chưởng, dành phần chẳng ngoa

Cung Dần : Lộc; Hợi : khoa đăc cách

Ang công danh hẹn khách anh tài,

Tham lang ; Hỏa tú liệt hài

Mộ cung (Tứ mộ)

Cũng kẻ quyền oai hơn đời

Cự Lương gặp Khoa nơi Thìn, Tuất

Có Mệnh viên ấy thật xinh tươi

Hỡi ai Giáp, Kỷ mấy người

Gặp sao Thiên khổ tiền rời bạc muôn

Cự Lương nếu đóng cung Mùi, Sửu

Lại gia thêm Tứ Sát long đong

Tham, Vũ đắc địa khá mong

Bính Đinh, Thổ cục ấy giòng giàu sang,

Mấy người phú quí nan toàn,

Lưỡng Hao, Hóa kỵ Tài, Quan lâm vào

Mấy người dự bậc sang giàu,

Hợi, Tí : Tướng ấn lại chầu cát tinh

Mấy người hiếu sắc hoang tình;

Vì Xương Khúc đóng bên mình Diêu Y

Mấy người đông trấn, tây trì

Phá quân, Thiên Việt hợp bầy Kình dương

Lý Quảng tài lành chẳng phong

Kình dương, Lức sĩ tương phùng Mệnh, Thân

Nhan Hồi chết giữa niên trung,

Bởi Văn xương hãm ngộ vòng Thiên thương

At, Sửu nhân, Mệnh Dần phương

Mùi cung : hạn ngộ Xương, Thương, Dương, Đà

Việt, Linh, Hình ngộ Lương, Cơ

Hoặc là Nhật, Nguyệt ắt chờ lôi kính (bị sét đánh)

Trọng Do mãnh liệt đã đành,

Nhờ Tham, Phá đóng ở mình Thân cung

Ai đương Hạng Võ anh hùng,

Ví sao Cưu tú, Lưỡng, Đồng hợp xung

Đồng đóng Mệnh ở Thìn cung

Lương : Tí ; Cự : Tuất hợp trong một miền,

Lại thêm Khoa, Lộc, Hóa Quyền

Ơ cung xung chiếu là miền Thiên di

Tuế ngộ Không Kiếp vận suy

Cứu tinh Mệnh có Tử vi với thành

Hạn hành Vũ khúc, Tham tính

Tang, Khốc, Thái tuế lâm Thin, Tuất cung,

Khuất Nguyên xưa phải trầm vong

Tuổi Canh nay vẫn đề phòng tử sinh

Xương Khúc mà gặp Liềm trinh

Ơ cung Tỵ, Hợi tân sinh khó tròn

Tỵ, Hợi Mệnh ngộ Kiếp Không

Dẫu rằng đắc địa chết vòng trung niên

Liêm trinh, Thất sát đồng viên,

Ơ cung Tỵ, Hợi chiếu miền Thiên thương

Đặng Thông đói suốt năm trường

Hạn hành phải sợ tai ương đến mình.

Liêm, Xương, Đà, Vũ đồng danh ;

Tuổi Tân, Nhâm, Kỷ ăt dành họa tai

Kình dương, Kỵ, Hỏa một bài

Hãm mà thủ mệnh thật loài ác tinh,

Khúc Xương Mùi, Sửu hợp thành,

Nếu không cát diệu hữu danh vô dùng

Phá quân, Hình gặp Khúc Xương:

Tuất, Thìn, Mão, Dậu là phường lao đao

Sát, Phá, Liêm, Tang lâm vào

Kình, Đà, Kỵ ấy tránh nào bạo hung.

Linh, Hỏa; Thương, Sứ, Kiếp Không

Chuyên đường tác họa trùng trùng hải kinh

Ngọ cung Tam Hóa hợp Kình

Người sinh Bính; Mậu: biên đình nổi danh

Lộc cư Nô bộc  bực mình,

Đóng Tây xuôi ngược mới sinh tiền tài

Dương Linh toạ thủ mệnh ai;

Lại gặp Bạch hổ họa tai đao hình

Mệnh Vô chính diệu bất minh

Phụ Bật gia thủ đem minh ly tông

Kỵ, Hình, Tuất sát tương phùng

Thiếu niên yểu chiết như giòng văn Uyên

Hạn phùng Diêu, Hổ ưu phiền,

Những loài ác thú chớ nên đến gần

Hạn hành Cự; Kỵ hung thần,

Phái phòng những chốn giang tân mới lành.

Hồng, Đào, Không, Kiếp đồng danh,

Ay phường yểu tử đã dành một hai

Kỵ, Đà, Thái tuế hợp bài

Cảnh đời nào được mấy người thung dung

Sao An, Quí hợp Khôi cùng

Ơ  vào Thân Mệnh bảng rồng đề danh

Khôi Việt hội gặp Khoa tinh

Chẳng phùng Không ắt nên danh dễ dàng

Tham lang, Bạch hổ một dàng,

Tuất, Thìn tuổi ấy sơn lâm lánh đường

Hãm cung Tang, Tuế, Cơ, Lương

Ay người kém phúc, vợ con biếng chiều

Tuế, Đà, Cự, Kỵ vận nghèo

Một thân xuống thác lên đèo chẳng yên.

Phù, Hình, Không Kiếp đớn hèn

Kẻ thù người oán phải nên giũ mình.

Khốc, Hư, Tang Mã chẳng lành.

Hợi người hại của phận đành tai ương

Kiếp, Không, Hình, Kỵ, Đà, Dương

Gian nan bệnh tật mọi đường khảm kha

Hỏa, Linh Long, Mộc một  nhà

Lánh mình lửa cháy cùng là nươc sôi

Dậu cung Hình, Tuế cùng ngồi

Tai bay vạ gió nào người gây ra

Dân, Thân: Sát, Kỵ trùng gia

Thường chiêu mạ nhục thật là gian truân

Cơ Lương Mộc Mã đồng cung

Phú kham địch quốc của dùng hết đâu.

Ngôi cao chức trọng công hầu

Ngọ cung Thất sát lại chầu cát tinh

Quyền cao trọng trấn biên đình

Tử, Đồng, Lương, Vũ miếu tính hợp cùng.

An, Quí, Khôi Việt, Liêm, Hồng

Trai cận cửu trùng, gái tắc cung phi

Hồng, Khôi, Xương, Liêm phù trì

Sân Rồng dấn bước lên ghi cữu trùng

Nếu Kỵ gia, ở Tí cung

Làm nghề thuật sĩ ung dung nuôi tình

Thiên, Nguệt đức ngộ Đào tính,

Trai lấy vợ đẹp, gái lành chồng sang

Việt Khôi, Quyền Lộc khá bàn,

Trong nhà bậc trưởng, ra đàng bậc trên

Sát phùng Phù, Hổ sao nên,

Dã tràng thuở trước ưu phiền ngục trung

Dần, Thân, Tham ngộ Văn xương

Vận ông Đổng Phú, Hán Hoàng đem lưu

Mệnh, Điền: Tuần, Triệt đương đầu,

Tự cơ cha mẹ khó cầu khó mong

Phủ, Đà, Tuế đóng Tỵ cung

Thiềm ngôn, loạn ngữ nói rông tháng ngày

Bệnh phù, Thái tuế dỡ thay

Ơ cung Tứ mộ hợp bày Thiên thương

Không Kiếp đóng ở Mệnh phương

Triệt, Tuần án ngữ tránh đường hoạ tai

Đào, Hồng, Diêu, Hỉ trong ngoài

Lại gia Bính, Tướng : gái trai hoang tàng

Thân hung hạn sự muôn vàn

Tiền đầu hãm hại một đoàn hung tinh

Thất sát là loại đáng kinh

Hãm địa ngộ phải lưu Kình sợ thay

Dưỡng, Đà, Thất sát khá hay

Chiếu vào Thân, Mệnh tháng ngày khổ đau

Cự Tham Phá Kỵ gặp nhau,

Bên mình họa  đến dễ hầu tránh ru

Tham, Liêm : Tỵ, Hợi ngục tù,

Dần, Thân : Tham hội Xương lo tụng đình

Phá phùng Mão, Dậu khá kinh,

Gặp sao Nguyệt đức phúc lành lại qua

Hình, Kình cư Ngọ đồng gia

Sát, Kiếp lai chiếu ắt là ngục trung

Mệnh, Đào, Thân lại Hồng loan

Hạn gặp Tuế, Kiêp, phụng hoàng rẽ duyên.

Thanh long, Thai, Hỉ hợp miền

Vợ ắt thai nghén khá xem phúc nhà.

Kình dương, Hoa cái ngộ đà

Hạn hành năm ấy đậu hoa phải phòng

Vũ, Cơ, Lộc, Mã, Hỉ, Hồng

Hôn nhân vận ấy đèo bồng thất gia

Lương, Phục, Vũ ở Toà Ngọ vị,

Hạn gặp thì chức trị quản binh

Dậu cung Thái tuế, Thìên hình

Phải phòng vận hạn dễ sinh gông cùm

Chơi bời du thủy, du sơn,

Thiên di gặp  Mã hợp chàng Đà la

Thìn Tuất, Thất sát xem qua;

Kinh, Hình hội ngộ ắt là đảo điên

Tiểu hạn Cự, Vũ, Hóa Quyền,

Hoặc Mộ (sao Mộ) Tả Hữu ấy miền thăng vinh

Việt, Khôi, Long Phượng Văn tinh

Vào thi ắt hẳn bẻ cành quế hoa

Sát gặp Tồn, Tử đoán ra,

Lại sao Kỵ đóng ắt là tối tăm

Thiên lương ngộ Hỏa chớ lầm,

Hanị người tổn vật mấy lần họa sinh

Thái dương hãm ngộ hung tinh,

Nếu không kiện tụng, thôi đành tóc tang (bố chết)

Quyền, Háo, Không Kiếp cớ màng

Kẻ trên biếm loại khỏ đàng công danh

Linh phùng Sát, Phá hạn hành;

Văn Vương xưa cũng giam mình nguc trung

Nguyệt hãm, Đà; Hổ tuế xung,

Hãi thay điềm Mẹ thoát vòng trần gian

Xét xem các lẽ luận bàn,

Mệnh, Thân, Vận hạn mọi đàng cho minh.

CHÚ Ý: Khi xem các Phú trên đây phải biết rõ mọi sao ở phần trên thì đoán mới tinh tường, Khi đoán các sao ở Mệnh, Thân cũng như ở Vận Đại, Tiểu hạn đề có cách cuộc giải như nhau.

Phụ giải: Nam mệnh có Tử vi đắc địa mà gặp nhiều sao sáng sủa thì hưởng phú quí đến cực độ và sống lâu. Nếu Tử vi mà gặp Tuần Triệt thì lúc thiếu thời lao khổ, nhưng về già cũng được sung sướng. Nếu Tử vi mà gặp Không Kiếp thì mất hiệu lức, chịu sinh kế lao đao. Tử vi mà gặp Tham Lang đồng cung thì chỉ có tu hành mới được yên thân.

Nữ mệnh gặp Tử vi đắc địa là người có đức độ, vượng phu ích tử. Nếu gặp Tuần Triệt thì tình duyên khó khăn, mà lại gặp Không Kiếp và sát tinh thì là hạng dâm dật, khắc chồng hại con, nhưng cũng được no ấm

THIÊN CƠ

Đóng ở nam mệnh mà Miếu vượng địa ở Thìn Tuất và Mão Dậu là người đa mưu túc trí, giỏi về chiến lược chiến thuật, nhất là ở Mão Dậu có song Hao thì tài kiêm văn võ; đồng thời có sát tinh hội thì thật là vẹn toàn. Nếu Thiên cơ hãm địa thì thường cuộc đời phiêu bạc, hay gặp những tai ương.

Ở NỮ MỆNH: Cơ Miếu địa, đắc địa thì có tài đảm đang, vượng phu ích tử, giàu sang sống lâu. Nếu cơ miếu địa Mão Dậu thì là hạng đàn bà dẫm đãng. Trái lại Cơ hãm địa cũng là người giỏi dang nhưng xảo trá. Nếu đã hãm mà còn gặp hung tinh nữa thì thật là kẻ sát chồng hại con, nếu no cơm ấm sáo thì cũng không thọ.

THÁI DƯƠNG

Ở NAM MỆNH: miếu vượng địa mà hội cát tinh là người thao lược có uy quyền hiển hách. Nhưng nếu đóng hãm địa ở Hợi mà gặp được Tam Hóa thì cũng rực rỡ, trái lại hãm địa mà gặp hung tinh, sát tinh thì mắt có tật, chân tay có vết, thường gặp tai ương, sống cuộc đời lang thang phiêu bạt.

 • NỮ MỆNH : Thái Dương miếu vượng địa thì người cương nghị, vượng phu ích tử, phúc thọ vẹn toàn. Nếu hãm địa là ngưồi đa sầu đa cảm nhưng cũng được no đủ, thường lấy lẽ mới tranh được mấy độ buồn thương. Nhưng nếu hãm địa mà gặp sát tinh thì chung thân cùng khốn, mắt kém, mang bệnh khí huyết, thường gặp tai ương.

VŨ KHÚC

Ơ NAM MỆNH : Vũ Miếu vưọng hay đắc địa mà gặp cáttinh hội tất hiển đạt về võ nghiệp. Nếu Vũ hãm địa, mà gặp nhiều cát tinh tất chuyên về kỹ nghệ hay kinh doanh trở nên khá giả. Trái lại hãm địa mà gặp sát tinh thì cùng khổ, phải tha phương cầu thực, dễ bị tù tội.

NỮ MỆNH: Vũ Khúc miếu vượng hay đắc địa là người đảm đang, hưởng giàu snag, song phải muộng lập gia đình. Nhưng nếu Vũ hãm địa tuy là người đảm đang nhưng hung bạo tham lận hay lấn át chồng con, tuổi thọ cũng chiết giảm, nếu gặp phải sát thinh thì thật cùng khốn có đơn, sát cồng hại con.

THIÊN ĐỒNG

Ở NAM MỆNH: Đồng miếu vượng đắc địa mà hội cát tinh tức phúc thọ song toàn. Nếu đồng hãm địa mà gặp nhiều sao xấu thì cuộc đời đổi thay vô độ, lao khó về sinh kế, hay mắc bệnh ở bộ tiêu hoá.

NỮ MỆNH : Đồng rực rỡ (ở đắc địa0 là hạng có đức độ đảm đang, vượng phu ích tử. Nhưng đắc địa ở cung Hợi Tỵ lại là người đàn bà dâm đãng và haong đãng dâm dật, suốt đời vất vả nhưng cũng được no ấm. Song nếu gặp sát tinh thì cùng khổ, hay mắc bệnh ở bộ tiêu hóa hay ở tử cung.

LIÊM TRINH

Ở NAM MỆNH : miếu vượng hay đắc địa mà hội cát tinh tất có uy quyền hiển hách. Nếu Liêm hãm địa mà sát tinh hội thì suốt đời cùng khổ, thường hay bị tai nạn và tù tội, cuối cùng chết một cách thảm khôcs.

Ở NỮ MỆNH; Liêm miếu vượng hay đắc địa là người nghiêm nghị, đoan chính, thanh cao, đảm đang giàu sang, nhưng phải muộn lập gia đình mới khỏi bị dang dở. Nếu Liêm hãm địa là người dâm dật ác độc khắc chồng con, có nhiều bệnh tất. Nếu hãm mà gặp nhiều sát tinh thì dễ mắc tai nạn khủng khiếp, trọng đời cùng khốn cô đơn.

THIÊN PHÚC

NAM MỆNH : nếu gặp cát tinh hội thì phúc lộc song toàn. Nhưng Phủ kỵ nhất là gặp Tuần Triệt hay là Thiên, Địa Không thì thật là cùng khổ, khó tránh được tai ương, yểu tử, nếu không thì chỉ có tu hành mớ yên thânp>

Ở NỮ MỆNH : Thiên phủ là người mặt tươi đẹp như hoa; hội cát tinh tất giàu sang sống lâu, lợi chồng con. Nhưng nếu Phủ gặp Tuần Triệt hay Thiên, Địa Không thì suốt đời lao tâm, đau khổ vì chồng con, giảm tuổi thọ.

THÁI ÂM

Ở NAM MỆNH : Thái âm miếu vượng hay đắc địa hôi cát tinh tất hưởng phú quí tột độ. Nhưng nếu gặp phải Tuần Triệt thì thường hay có bệnh tật. Song nếu Thái Am hãm địa mà gặp sát tinh thì nếu tay chân không có tật, tất mắt phải mờ.

Ở NỮ MỆNH: Thái Am miếu vượng hay đắc địa là người có nhan sắc, vượng phu ích tử, giàu sang; nếu gặp phải Tuần Triệt án ngữ thì phải muộn lập gia đình hay làm lẽ mới tránh được mấy độ

dở dang. Thái Am hãm địa là hạng dâm dật, không được thọ, đời cùng khốn cô đơn, khắc chồng hại con.

THAM LANG

Ở NAM MỆNH : Miếu vượng đắc địa thì thân hình đẫy đà, tính háo thắng, thích kinh doanh, có tài tổ chức hay mưu tính việc lớn, tất được hưởng giàu sang. Tuy thuở thiếu thời hay vất vả, Tham hãm địa gặp nhiều sao mờ ám dễ bị tù tội tai ương.

Ở NỮ MỆNH : Tham miếu vượng đắc địa là hạng đảm đang, bạo tợn hay ghen tuông, được hưởng giàu sang và sống lâu. Thãm hãm địa Tí Ngọ Tỵ Hợi là hạng hiểm độc lăng loàn dâm dật. Nếu hãm mà lại gặp nhiều sát tinh thì khắc chồng hại con, thường gặp tai hoạ và giảm thiểu tuổi thọ.

CỰ MÔN

Ở NAM MỆNH: Cự miếu vượng hay đắc địa có cát tinh hội tất hưởng phú quí toàn mỹ. Nếu cự hãm địa mà lại gặp sát tinh nữa thì chung thân cùng khốn cô đơn, thưòng bị vướng tai nạn hay tù tội và không thể thọ được.

Ở NỮ MỆNH: Cự miếu vượng đắc địa là người có đức độ, vượng phu ích tử. Nếu Cự hãm địa thì tướng diện đặc biệt, thoạt trông ai cũng mến, nhưng là hạng dâm dật hoang đàng, ăn nói điêu ngoa hay ghen tuông cuộc đời vất vã, tonà gặp tai nạn. Nếu hãm mà lại gặp sát tinh hội họp thì là hạng sát chồng hại con, đa mang nhiều bệnh tật, lắm tai nạn, và không thể hưởng tuổi thọ.

THIÊN TƯỚNG

Ở NAM MỆNH : Tướng miếu vượng hay đắc địa là người thông minh dáng cách uy nghi phúc hậu, tất có uy quyền và danh tiếng. Nhưng nếu Tướng miếu vượng đắc địa mà gặp Tuần Triệt án ngữ, chẳng khác nào như Tướng hãm địa mà gặp sát tinh, cuộc đời sẽ lao đao, chỉ có tu hành mới tránh được những nỗi đao đớn và phiền luỵ.

Ở NỮ MỆNH : Tướng miếu vượng đắc địa là người có tài nhưng hay gen tuônng, được hưởng phúc lộc. Nếu có cát tinh hội thì thật là phú quí tột bực. Nhưng nếu miếu vượng hay đắc địa mà gặp Tuần Triệt thì chẳng khác nào Tướng hãm địa, tuy người cũng có tài nhưng suốt đời khốn khổ, chịu đau thương tàn tật và buồn khổ vì chồng con.

THIÊN LƯƠNG

Ở NAM MỆNH: Lương miếu vượng hay đắc địa là hạng thông minh nếu Lương đóng ở Thìn Tuất tất có nhiều cơ mưu, giỏi chính trị và chiến lược. Nhưng nếu Lương hãm địa là người sống không bào giờ được yên thân, luôn luôn thay đổi công việc và chí hướng. Nếu hãm địa mà gặp nhiều sát tinh thì suốt đời cùng khổ ; nếu có tài lộc thì mạng lại yểu.

Ở NỮ MỆNH :Lương miếu vượng đắc địa là người sáng ý làm gì cũng chóng có kết quả, lại là bậc hiền phụ. Nhưng nếu miếu vượng đắc địa mà gặp phải Tuần Triệt thì tình duyên trắc trở ; nếu sớm lập gia đình thì chắc chẳn phải là khóc chồng. Lương hãm địa là hạng đàn bà phóng đãng thích việc ong bướm, nếu gặp phải sát tinh nữa thì sát chồng hại con, sớm chịu cô đơn.

THẤT SÁT

Ở NAM MỆNH : Sát ở mệnh thì người da đen tính ương ngạnh, nhưng ở đắc địa thì rất can đảm. Nếu hội được cát tinh thì thường hiển đạt về võ nghiệp, nhất là có Hình đồng cung thì uy quyền hiển hách, tuổi thọ càng cao. Sát hãm địa thì suốt đời lang thang phiêu bạt hay bị nạn xe cộ tù đầy không thể thọ.

NỮ MỆNH : Sát miếu vượng đắc địa là người mắt to, hay ghen nhưng sát phu nên phải muộn lập gia đình mới tốt. Nếu sát hãm địa là hạng đàn bà độc ác nham hiểm, hại người không gớm tay. Nếu găp phải sát tinh hội thì cùng khố, cô đơn và chết yểu một cách rất thảm khốc.

PHÁ QUÂN

Ở NAM MỆNH: Phá Quân miếu vượng đắc địa thì hiển đạt về võ nghiệp, uy quyền hiển hách. Nhưng Phá hãm thì cô đơn cùng khốn, dẽ bị tai nạn và tù đầy.

Ở NỮ MỆNH : Phá miếu vượng đắc địa là người táo bạo, tuy được hưởng phúc lộc nhưng phải muộn lập gia đinh, nếu không tất sát phụ. Nếu Phá hãm địa thì là hạng dâm dật, độc ác, sát phu, gặp tai ương. Nếu gặp nhiều sát tinh tất phải tàn tật, sát chồng hại con, không thể hưởng tuổi thọ.

Nhứng cính tinh trên đây chỉ tóm tắt ; vậy khi xem sô nếu chưa nhớ phú thì phải xem lại tính chất các sao đã giải chi tiết ở phần II mà luận đoán. Ngoài ra các hung tinh và bàng tinh hung, cát như thế nào và từng bộ tương ứng với chính tinh ra sao cũng đã giải rõ ở phần II và ở đầu phần III vè sự phối hợp các cách cuộc.

ĐOÁN VỀ NỮ MỆNH

Này Nữ mệnh xem tường cách cuộc, Chính tinh kia có được miên viên, Hoặc vào Vượng địa khá khen; Nhược lâm hãm địa đảo điên cuộc đời. Cung Phu, Phúc đôi nơi phải rõ

Mới luận bàn độ số hư nên. Tử vi đóng Mệnh bậc hiền,

Vượng phu ích tử lại thêm sang giàu Liêm đắc địa là mầu trinh nữ

Ơ Dần, Thân, Tí, Ngọ đáng mong Gặp Đồng hội ở một cung,

Ay người phúc trọng đảm đương mọi phần. Nhật đắc địa từ Dần đến Ngọ

Tăng phong lưu néu có cát tinh Hai phương Phủ, Tướng triều minh,

Giáp, Canh, Tần, At càng xinh, càng giàu. Cự Cơ Dần, Mão âu phú quí,

Lòng dâm tư vẫn đề một bên Kề chi những cách hư hèn:

Nguyệt Thìn: lương Tỵ, Hợi viền đó mà. Thói dâm dật xướng hòa kém phúc.

Ay Văn xương, Khúc gối loan lạnh lùng, Số Tham, Phá hào chồng rất kém,

Những cô đơn dâm hiểm mà kinh

Sát hung kém phúc đã đành,

Dần, Thân Cơ, Nguyệt đã đanh dâm bôn.

Quyền, Lộc ấy hợp phường nhất xứ,

Số Vượng phu ích tử ai qua,

Kiếp, Không, Linh Hỏa, Kình, Đà.

Liêm trinh, Cự, Vũ lại hòa Tham lang

Hai phu mệnh tam phương tứ chính;

Thầy những loài ác tinh kinh thương.

Hình, Diêu số gái long đong

Nếu không kế thất, lộn chồng mà thôi

Kỵ, Kiếp, Kình hợp ngôi phu vị,

Kìa người phương cạ loạn chung

Đào, Diêu số ấy trong lòng chẳng trinh;

Nhưng gặp được: Quí, Hình, Tử, Phủ,

Dạ sắt vàng nào sợ lung lay,

Bạc tình hạn gái ghê thay:

Dân, Thân, Tham, Sát giữ tay nhân cung

Vận hạn đến Đào, Hồng, Cái Hỷ,

Lòng gái trai bất dĩ  dâm bôn

Đao, Tang đóng ở Mệnh cung.

Lẳng lơ gái ấy phụng loan dứt tình.

Kìa Khôi, Tướng bên mình Tả Hữu.

Lại gặp thêm Tử, Phú quá xinh

Thiên lương, Thiên mã đồng hành,

Yêu kiều gái ấy dấn mình bướm ong.

Dương Phi đẹp vốn giòng Cơ, Nguyệt;

Lại Khúc, Xương ba miệt triều viên,

Mệnh bà Lã hậu chuyên quyền,

Song Lộc ngộ mã thủ liền một cung.

Đao, Long phụ, Bật phùng sau trước

Hoặc Đào, Nô lỡ bước cầu ô.

Khéo nghề kim chỉ thêu thùa.

Hồng Đàp. Tấu Vũ ở vừa mệnh cung.

Đào Tấu Hỷ Vũ Hồng họp mặt,

Người xướng Super Ca tiếng nức nhà quan.

Phụ Bật ngộ Thái âm nhàn (cung Hợi)

Số làm Bà Đỡ cứu phường trẻ sinh.

Nguyệt Lương hội, nữ thanh mỹ tú,

Giòng quyền hào Tử Phủ đồng lâm.

(ở Dần Thân Tỵ, Hợivượng phu ích tử)

Thái  âm Mệnh ở Mão Dần,

Lo đường kinh nguyệt chẳng phần thong dong

Sao Tả Hữu đồng cung gặp gỡ

Mệnh Đào Hoa, trước dở sau hay.

Giáp Nhật, Giáp Nguyệt ai tày,

Giáp Tả, giáp Hữu vui vầy quia nhân.

Nam nhi sợ nhất phần Nhật hãm,

Nữ mệnh kinh Kỵ ám hay ta

Thái âm hãm Kỵ trùng gia,

Truân chuyên đau ốm thật là lắm phen.

Cung Phu đống ở miền tứ mộ

Gia Hồng Loan ấy số khóc chồng.

Tử Tức Thiên Hỉ thủ trung,

Nhật Nguyệt lai chiếu sinh giòng quí nhi.

Số Diêu Hỉ tai bay vạ gió,

Số Kiếp Không lắm độ gian nan.

Mã Đào duyên nợ tư sinh

Không cần mối lái, ái tình kết giao.

Dương Đà Tuế lâm vào khẩu thiệt;

Còn Đà la ngộ Tuyệt loạn dâm

Tật cung Thai Hổ huyết băng

Tấu Thư Hoa Cái mệnh phùng thanh cao.

Cái ngộ Mộc gái nào đoan chính,

Mã ngộ Không là tính phiêu bồng.

Lộc Mã thủ, chiếu mệnh trung,

Vượng phu ích tử vốn giòng đoan trang,

Xương Khúc hợp ấy hàng gái đẹp

Gặp Thiên cơ hóa kiếp dâm tà

Xương Diêu đáng sợ thay là.

Au nhi tuổi đã bôn ba dâm loàn

Phượng Long hợp là phương thuần hậu;

Khốc hư tuy táo bạo hậu chung

Nữ lưu cốt ở Phu cung

Mệnh Thân xấu tốt đừng hòng, đừng lo

Mệnh chính diệu, cung phu Tham đóng.

Ay là người phúc trọng chính thê;

Mệnh vô chính diệu đáng chê,

Cung Phu Tham đóng giữ bề tiểu trinh

Địa Kiếp với Hồng sanh phu vị,

Cung Mệnh xinh duyên ấy trăm năm

Mệnh xấu duyên đứt tơ tằm,

Sinh ly sẽ định loan phòng 10 năm

Cung Phu lại Đào Hồng tương ngô

Vợ với chồng đều có dung nhan.

Hồng Đào ngộ Kỵ Phụ cung

Tơ hồng đã dứt, má hồng còn vương.

Thiên, Nguyệt Đức Đào Hồng cung Phối.

Gái chồng sang, trai hội giai nhân.

Song Lộc hội Phu Thê cung,

Vợ chồng phối hợp vốn giòng giàu sang,

Phu cung : Diêu, Sát Hình Dương

Hội giao Linh, Hỏa gái toan giết chồng.

Thiên quan, Thiên phúc thủ trung,

Tôn tăng kính Phật dốc lòng thiện gia

Tham, Liêm hãm mệnh gian tà,

Hồng, Đào, Diêu , Hỉ ăt là dâm bôn.

Trai bất nhân Pphá quân Thìn, Tuất.

Gái bạc tình Tham, phá nhân cung

Phủ  phùng Thất sát chi khôn (Sát ở Tí, Ngọ)

Kiếp, Diêu hội ngộ đa vương lưới tình

Đào, Diêu hội bên mình khá rõ,

Không, Quí, Hình Tử Phủ ngoại dâm

Vũ, Quyền nữ mệnh đồng lâm

Gái khôn khiến đấng phu quân nể vì.

Tài buôn bán nhiều bề giỏi  dắn :

Mã mệnh cung, Tồn hẳn Thiên di

Ghen đâu năm chọn tháng chầy,

Bởi Tham vượng địa đong rày mệnh cung.

Thai Bính Tướng Đào Hồng tương hiệp

Chẳng chửa hoang,  bị hiếp bất ngờ

Thất sát cung Phúc đáng lo.

Nhỡ nhàng số ấy ca nô hành nghề

Hình, Đào sát đáng chê cung Phối.

Hoặc Tài, Điền, Tử tức long đong.

Luận xem nữ mệnh cho tường

Tính anh phán đoán mọi đàng chẳng sai

CUNG BÀO

Xét xem Huynh đệ cho tường

Triệt Tuần xung củng, đấu đàng ly tông

Sinh lai hãy đoán khắc xung

Hễ là Địa Kiếp Thiên Không chẳng nhiều.

Tướng quân Lộc Mã cung triều.

Anh em có kẻ thuận chièu danh công

Tướng quân Lộc Mã đồng cung

Anh em có kẻ triều trung qui quyền

Triệt Tuần Không Kiếp giao liên

Có người gian đạo để phiền luỵ thân

Trường sinh Đế vượng đa nhân

Thai giữ Nhật Nguyệt có lần song sinh

Tam Không ngộ Dương đinh nhinh

Nuôi con nghĩa tử giúp minh yên vui

Tử Tang Tả Hữu cùng ngôi

Có chị em gái duyên ôi chẳng lành

Tang môn ngộ Mỡi đinh ninh

Mõi người mỗi xứ gia đình quạnh hiu

Dương Thai Triệt Vượng thấu vào

Trong anh em có dị bào chẳng không

Đào hoa, Thai Hỉ trong cung,

Phá quản, Tương, Phục chiếm xung ở ngoài

Có chị em gái theo trai

Say mê đến nõi hoang thai bỏ mình

Trong thời Tướng Phổ, Phục binh,

Ngoài thì Hoa Cái liên minh Đào Hồng

Bần cung đối chiếu tinh tườn

Anh em có kẻ tư thông hẳn là

Gặp sao Hóa Kỵ khiếm hoà

Thiên Hình xung khắc trong nhà ghét nhau

Lộc Mã buôn bán nên giàu

Nhược bằng Tướng phục là màu Y công

Phá phùng Hình Kỵ đồng xung

Anh em bất thuận những đường trở tranh

Am dương chiếu với Hỉ tinh

Am cùng Thiên Phúc cũng sinh dị bào (Thái âm và Thiên phúc)

Tử vi Tả Hữu lâm vào

Có chị em gái say màu phấn son (làm dáng)

Bào cung Tử Phú ở Thìn

Họ hàng có kẻ tìm phương lộn chồng

Tương Thai, Đế vượng hợp cùng

Dị bào có kẻ trong vòng Đệ huynh

Thìn Tuất Thất Sát một mình

Lộc Tồn Cô quả, anh em có nào

Khúc Xương, Thai Tuế cung Bào

Có người anh trưởng thấp cao tung hoành

Thiên Khôi có kẻ đàn anh

Thiên Việt ba kẻ lại dành đàn em

Tử vi răm kẻ trọn miền.

Đồng Lương trai gái kết liền được ba

Thái Dương trai hợp một nhà

Am Đồng Tướng Toạ sinh ra năm chàng

Sát Liêm ngộ Cát kể tường

At là cùn được 3 chàng nên thân

Khúc Xương Tả Hữu năm lân

Kìa ngoài Linh Hỏa vương thần được hai

Dươnng Đà xung khắc chẳng sai

Khôi Việt Tam Hóa được ngôi anh hung

Đẩu quân Kỵ Huynh đệ cùng

Cát hội hoà thuận, còn hưng vẫn thù

CUNG PHỐI

Phối cung Nguyệt đức Đào tinh (hoặc có Thiên Đức)

Trai lấy vợ đẹp, gái làng chồng sang

Vợ chồng viễn phối tha hương

Hồng Đào đối chiếu từ làng Thiên di

Chính thê, thứ thiếp tè vui

Tả Phù Hữu Bật Loan thì đào hoa

Cao sang phú quí một nhà

Phối cung có Lộc hợp hoà Phượng Long

Vợ về của có muôn trùng

An Quang Nguỵêt Đực, Mã, Đồng Thái dương

Lộc, Quyền Kia cũng một đường

Tri âm của sẵn hợp phường phú gia

Sao Thai mà ngộ Đào Hoa

Tiền dâm hậu thú mới ra vợ chồng

Phối cung Thiên Tướng Đào Hồng

Hoặc là Thiên Mã, Lộc Tồn, Thanh Long

Hoặc là Mã bất tứ không

Hoặ là Thiên Hỉ, Đào Hồng tốt thây

Lương Đồng Tử Phủ hợp bầy

Chính phòng, nết sẵn thảo ngay con giòng

Hoa Cái, Phượng Cát, Đào Hồng

Trai toan bỏ vợ trong lòng chẩng khuây

Tang môn, Hư Khốc chẳng hay

Tuần Triệt viên phối họa may mới lành

Phu cung Hỏa Kỵ một mình

Tơ tình chưa dứt mối tình lại xuôi

Thiêu Diêu bất chính cả đôi

Liêm Trinh viễn phố ở nơi bần hàn.

Tứ Không ngộ Mã chẳng bàn

Có chồng còn bỏ theo làng bướm hoa

Đà Tham tửu sắc la đà

Tuế Đà miệng lữỡi ắt là sai ngoa

Vợc hòng nay mai thuận hoà

Phục Binh, Hóa Kỵ chiếu toà phối cung.

Cự môn, Linh Hỏa tương phung

Ba lần mối lái chẳng xong môi sầu

Phu : Đào Kỵ Kiếp Khốc Hư

Hạic hồng mưu kế dẽ hầu biết bao

Phá quân,Tuần Triệt lâm  vào

Có chăng thì cũng 3 tao mới thành

Vũ khúc, Thất sát đồng danh

Ba lần hôn phối mới lành được chăng

Vũ Khúc, Thiên Mã,Triệt Tuần

Khắc xung bỏ vợ Khuê phòng ra đi

Phối cung Không Kiếp kể chi

Trai hai ba độ họa may mới toàn

Dương, Đà Kỵ, Nhật Nguyệt xung

Chim cưu thói ấy vợ chồng chán nhau

Duyên lành Phò mã ngôi cao

Thái âm đắc địa đóng vào thê cung

Thiên Tướng đứng đắn lạ thường

Liêm trinh đắc địa là phường đoan trinh

Tham Lương gái trưởng duyênh lành

Phá quân tiên trở hậu thành mới hay

Thiên Tướng, Phượng Cát Long trì

Càng thêm yêu dấu mỗi ngày mỗi tăng

Triệt Tuần, Không Kiếp giao lâm

Mối mai dang dở ba lân mới nên

Lương Am đã đẹp lại hiền

Lương Cơ gái sắc ở miền thê cung

Đồng Diêu đoán ắt ngoại tình

Nếu cùng Tướng Phá, Phục binh lai triều

Việt Khôi Quyền Tướng đáng yêu

Lại gia Tử Tướng mọi chiều vinh quanh

Phượng Long nhan sắc dịu dàng

Khúc Xương Tả Hữu ấy làng tài hoa

Tham Lang thê thiếp xem qua

Hôn nghi trưởng nữ mơi ra đông sàng

Thiên Khôi Đế vượng tinh trần

Nốt ruồi điểm ở trong thân khá nhiều

Linh tinh hà tiện bao nhiều

Phá quân kia lạitính liều tiêu vung

Vợ về của sẵn muôn trùng

Đông, An, Lộc, Mã Khúc phùng Thái âm

Binh Hình gặp Hỏa Kỵ xung

Đêm ngay cư xử  ra lòng bạc đen

Tang môn Thiên Khốc phận hèn

Hoặc là làm lẽ, hoặ phen ly tình’

Phố cung Không Kiếp trùng sinh

Trải  hai, ba dổ mới thành thất gia

Kìa Thiên mã, ngộĐà la

Chân tay có tật ắt là chẳng sai

Khúc Xương Thái Tuế liệt hòi

Chua ngoa miệng, lưỡi, ấy người đa ngôn

Đồng Lương hội nhập Phối cung

Hai vợ ắt một tổ tông đó mà

Trên đầu có vết đễ mà sai đâu

Tự đồng cung hôi cung Phu

Một sâu goá bụa, hai sâu lỡ duyên

Triệt Tuần ngộ Mã ưu phiền

Bỏ chồng, vợ trốn đến miền xa phương

Phá quân duyên nợ ít toàn

Cô, Quả, Tang, Hổ, Khốc thường tóc tang

Thê cung Nguyêt, Khác trang tàng

Ra tay bẻ quế đông sàng thềm cung

Thê cung Xương gặp tam Không

Con nhà danh giá tổ tông kết duyên

CUNG TỬ

Tử cung Quyền Lộc hiền vinh

Tử cung Khôi Việt Vaqn tinh đỗ đầu

Tử cung Long Phượng sang giàu

Khúc Xương, Thái Tuế thập hầu tặng phong

Thai cùng Tả Hữu hội chung

Sinh con có kẻ bên giòng tiểu tinh

Hỉ thần ngộ Dưỡng đinh ninh

Thái Am, thai hội con sinh bụt thần

Thiên quan, Thiên Phúc quí nhân

An quang cùng Tấu có thần giáng sinh

Thanh Long, Đế vượng, Thai tinh

Cùng là Thiên Hỉ, thai sinh một đương

Thiên Đồng Nguyệt thủ chiếu phương

Sinh con trai gái thuận đường lứa đôi

Vũ, Xương hoặc  Khúc cùng ngồi

Sinh con xinh đẹp hơn người chẳng ngoa

Không ngộ Linh Hỏa xấu xa

Sinh con lại gặp những tà ác tinh

Khốc Hư ngộ Dưỡng không lành

Tướng Binh xung phá hằn đành hoang thai

Thái âm cung Tử an bài

Gặp sao Thai hằn Phật đai cầu con

Tử cung mà có Khúc Xương

Tuồng gì con gái những  phường chơi ngang

Đào hoa nhi nữ dâm tàng

Tử Phủ nhi nữ lại làng đống lương

Bóng tà vẫn kém hào con

Bở chưng Linh Hỏa, Thái âm hãm nhàn

Khốc Hư lại gặp Dưỡng, Thần (cô)

Sinh nhiều nuôi ít muôn phần ưu tư

Kình Dượng mà cặp Thiên Hư

Hữu sinh vô dưỡng âu lo một đời

Am dương Thai hội sinh nuôi chẳng lành

Hiếm hoi Phi (liêm) hoặc Thình hình

Mã, Không, Phụ Bật song sinh phải phòng

Khốc Hình Kình Hổ Tử cung

Đến già chẳng thấy tay bồng con thơ

Kinh Đà Không Kiếp Khốc Hư

Sinh con điếc lác ngẩn ngơ thêm buồn

Đẩu quân cung Tử joê,s cpm

Cát tinh giao hội may còn ước mong

Tướng, Cơ số hiếm muộn màng

Hoặc là Đà Kỵ ở làng Tử cung

Dưỡng Đà ngộ Tuyệt phùng xung

Mão Dậu Tí Ngọ uổng công sinh thanh

Tử cung Thai Tướng Phục sinh

Vợ chồnga ắt hẳn tư sinh thuở nào

Hỏa, Linh, Dương nhân lâm vào

Có sinh con cũng liệt vào tật thương

Kiếp không cung Tử khá phòng

Đẻ hay băn huyết, con vòng tràng hoa

Hổ Tang Không Kiếp tương gia

Sinh con yểu chiết đã ba, bốn lân

Tử cung mà ngộ Triệt Tuân

Tuy rằng trước dữ, sau phần dễ sinh

Thất sát hãm, ngộ Thiên Hình

Sinh con những giống lưu manh hoang tàng

Tam phương hãy xét rõ ràng

Trai nhiều: Nam đẩu, gái đàng bắc tinh

Cung Tử Dương, sao Nhật sinh

Con đầu nam tử mới lành được chăng

Cung Tử Am ngộ Thái âm

Con đầu nhi nữ khỏi tầm yểu vong

Tử vi, Nhật, Nguyệt giao lâm

Ba trai, hai gái tốt phần gia hương

Phủ, Đồng năm rẻ yêu đương

Am Dương Tham tướng là thường độ ba

Phụ Bật ba bốn sinh ra

Liêm Lương Lộc Sát may mà một hai

Phá quân ba trẻ bất hài

Lộc Tồn gia Sát hiếm hoi vô cùng

TỦ TỨC CA

Trường sinh bát (8) tứ tuần trung bán

Mộc dục thất chi sinh, ngũ (5) tồn

Quan đái, Lâm quan tam tứ vi

Đế Vượng ngũ tử, Bệnh trung nhất

Tử trung hình khắc sự nam ngồn

Mộ trung, Thai, Dưỡng chung sanh tử

Tuyệt trung nhất (1) chi tử mục hôn (mù)

Thai trung đầu nữ nhị chi nhất

Dưỡng trang tam tử nhi miếu tồn

Chú ý: Số hiếm con phải xem cung Tử, tuy có chính tinh đăc cách song ngộ đa hung tinh tứ 3 phương giao chiếu:

 1. Kình Đà gặp Thiên Không và Đẩu quân:
 2. Hình Diêu Hư Khốc gặp Tuyệt hay Tuần Triệt
 3. Không Kiếp Linh Hoả, Triệt Tuần
 4. Đại Tiều hao Cô quả, Hóa Kỵ
 5. Kiếp sát, Phá toái, Tang Hổ
 6. Phục binh, Thai Tuế ngộ Thiên Hình

CUNG TÀI

Tài cung bỗng thấy Tang môn

An quang Thiên mã Lộc tồn đồng qui

Ay người hưởng của Cô, di

Thật là phúc trọng đức đầy thuở xưa

Khúc Xương Tả Hữu có dư

Cự môn bạch thủ cơ đồ lại nên

Vũ Tham giàu có lâu bền

Từ 30 tuổi giở lên mới toàn

Liêm trinh cư tại Dần Thân,

Cũng như Tí Ngọ: Phá Quân hoạnh tất

Cơ Lương Lộc Mã ấy ai

Thạch sùng kim ốc có sai đâu là

Tử Phủ Nhật Nguyệt phú gia

Tướng Lương đắc địa ai mà dám đương

Hóa Kỵ yếu thủ Tài phương

Cô thần Quả tú khỏi đường tốn hao

Thiên hình giữ của tốt sao

Linh tinh hà tiện nên giàu đáng khen

Hỏa Linh miếu, phát nhiều phen

Việt Khôi cũng phát giữ miền thanh cao

Dưỡng Đà Tứ mộ ước ao

Ngư, diêm nghề ấy cũng vào bậc trung

Sao Thiên Mã ngộ Lộc Tồn

Hoặc Vũ Thìn, Tuất là phường phú gia

Thiên Phủ Vũ Khúc một nhà

Lưu truyền của cải  đến ba bốn đời

Sao mộ Hoá Lộc một nơi

Thật là tiền của chào mời tận tay

Sao mộ Long Phượng hợp bầy

Của truyền tổ nghiệp đến tay đó mà

Sao mộ Cơ Lượng cùng gia

Tiền tài dễ kiếm tiêu pha tháng ngày

Tham Đông miếu vượng cũng  thay

Khi xưa bạch thủ mà nay sang giàu

An quang Hóa Lộc cùng nhau

Ơn nhờ lộc nước rạng màu hiển danh

Gian tà Kiếp Sát Phục binh

Khúc xương Thái Tuế mưu sinh tảo tần

Quan Phủ Thái tuế đa đoan

Thiên cơ, Thái tuế gian nan mọi đường

Đà Không nghèo khó tai ương

Lưỡng Hao tài tán 4 phương thêm phần

Tử (vi) Tướng (Thiên) ngại Dưỡng tài viên

Làm nghề phù thủy các miền khôn ngoan

Thiên Cơ lức phá lâm tàn

Đà La đói rách, củi than làm ngề

Kiếp Không khốn khó mọi bề

Hỏa Linh biển lận đáng chê vô cùng

Phá Quân nhị Hao Kiếp Không,

Tấu thư Xương Khúc trùng phùng bạch gia

Quan phù Thái Tuế Dương Đà

Phải sanh kiện cáo ắt là mới xong

Tuần Triệt trước đất cùng khong

Tư cơ nan bảo Phủ Không xứ phùng

CUNG GIẢI

Ach cung Bạch hổ huyết hư

Khốc Hư, Cơ lại có de phong dâm

Dương Đà phúc thống bệnh lâm

Mã Đà đái tật, Kình làm tỳ thương

Bệnh phù, Hình, Kỵ phong sương

Kiếp Không cung Giải mọi đường huyết suy

Nhật Nguyệt Đà Kỵ mục tỳ

Hỏa Linh Dương nhãn tháng ngày mắt đau.

Dương Đà điếc lát thế âu

Thiên Diêu mộng hiện ắt sầu mộng tinh

Ach cung Hóa Kỵ cho mình

Am hư chứng ấy thường tình hiếm con

Thiên cơ Thất sát phùng xung

Bệnh đau một rất hung tàn

Bởi vì sao Bệnh hợp lòng Kiếp cơ

Liêm trinh, Vũ, Sát hung đồ (thất sát)

Au nhi cha mẹ âu lo thuốc thầy

Cự Phá, hung tinh họp bày

Phong sang vương vấn những ngày thiếu niên

Lòng trì Mộc dục sao nên

Hoặc là Mộc Kiếp tránh miền bể sông

Thiên hình, Dương nhẫn Ngọ cung

Gặp sao thất sát ngục trung đợi chờ

Tham Liêm Tỵ Hợi khá lo

Lâm vào cung Giải lưu đồ tân loan

Dần Thân Không Kiếp Tham lang

Vận ưng Quản Trọng gặp đàng thứ lưu

Sát, (hay Kình) phùng Phù (Quan Phủ) Hổ ngục tù

Tham lang Hoá Kỵ han ưu phải phòng

Cự Kỵ nên tránh đò sông

Phục binh, Hình Việt mắc vòng gươm đao

Hỏa Linh, Hình Việt khác nào

Không bị sét đánh búa đao có ngày

Hỏa Linh, Mộc đục phải hay

Nước sỏi, lửa đỏ hẹn ngày học thường

Lộc tồn ám tật miên trường

Tả Hữu Xương Khúc tai ương khá phòng

Ba phương chiếu tại một phương

Thấy sao Tử Phủ, Thiên Lương cùng là

Thiên quan, Thiên phúc hợp lừa

Giải Thần, Nguyệt Đức một tòa trừ hung

Triệt Tuần đóng ở Ách cung

Bệng phùng cũng khỏi, hạn phùng cũng qua

Hạn cung Hóa Kỵ xem qua

Lấy Đầu Quân độ luận hòa nhất niên

(Hạn gặp Hóa Kỵ nếu có Đầu quan thì năm ấy lắm tai nạn)

Cung Giải mà ngộ Khôi Hình

Số người phải mắc pháp đình can thương

THIÊN DI

Thiên Di xuất ngoại anh hùng

Quần thần Tử Phủ, Lương Đồng cùng gia

Tướng Tồn Tả Hữu ai qua

Nhật Nguyệt Quyền Lộc hợp hoà vinh xương

Khoa Quyền Lương Lộc ai đương

Bạn nhiều, lại gặp quí nhân yêu dùng

Việt Khôi là cách ung dung

Việt thường nhờ bạn, Khôi thường gặp sang

Vợ chồng viễn phối tha hương

Hồng Đào len lỏi vào hàng Thiên di

Hỉ thần, Hoa cái yêu vi

Lộc Mã hội họp nhiều khi ngoại tài

Vũ Tham tài phát phương ngoài

Khúc Xương Tả Hữu gặp người quí nhân

Dưỡng phùng Lực sĩ Tướng quân

Ra vào thường ở trong sân quí quyền

Am Dương giáp hoặc triều viên

Thiên di cung ấy là miền quí nhân

Thiên Cơ cận quí khá phân

Thiên Lương đồng vị vỹ nhân anh tài

Phá quân Thất sát cõi ngoài

Hãm cung thôi lại suốt đời thị phi

Cự Môn Thất sát bôn trì

Lao tâm, khổ trí ích gì ước mong

Dương Đà Linh Hỏa tứ hung

Độc cư bất tức, cát đồng khá do

Vũ, Đà Kình tất âu lo

Liêm trinh, Cự, Kỵ cũng là sát tinh

Phục binh, Thái Tuế Thiên Hình

Cùng người trang cạnh, tâm tinh chẳng vui

Thiên Diêu Hóa Kỵ ra ngoài

Đa chiêu mạ nhục, chẳng ai yêu minh

Tướng quân ngộ Triệt không lành

Trận tiền kia dễ bỏ mình chôn thây

Long đong đông tẩu, tây trì

Bởi vì Cơ Mã Thiên di hãm thân

Chơi bời du thảy du san

Thiên di Đào Mã hợp làng kết giao

Thiên di Không Kiếp khống sao

Hồn qui dặm liễu gặp vào người thân

Bản cung ngộ độ Đẩu quân

Cát hung cũng lấy độ tuần màtra

Thiên di Lương Nguyệt một nhà

Miếu cung ắt hẳn phú gia cho tương

Quan Phù gặp Hình, Thiên Thương

Ơ Thiên di sẽ ly hương ngộ hình

CUNG NÔ

Nô cung Hoa Cái Hồng Đào

Cùng là Phụ Bật chiếu vào cho nên

Chính thê, thứ thiếp tiền duyên

Khác nào giây cát, sánh bên cõi cù

Vũ Tướng Tả Hữu đồng lưu

Nhất hô bách nạt ai đâu dám bì

Con em lúc ở lúc đi

Bởi sao Nhật Nguyệt hãm vì Nô cung

Đào Hoa Nô lại tương phùng

Vong phu mắc tiếng bất trung ưu phiền

Cung Nô mà có Hóa Quyền

Cự Môn oán chủ nhiều phen

At rằng vợ lẽ cướp quyền người trên

Nhưng không thể kiếm được miền ra đi

Phá Quân Vũ Khúc đồng vì

Những loài phản bội yêu vì sao nên

Dương Đà Kỵ Phá hãm bên

Bạn bè tôi tớ đảo điên khó lương

Lương Cơ Tả Hữu Khúc Xương

Miếu cung cũng được mọi đường kết giao

Tham Lang Trinh Tướng ngộ vào

Thiếu niên thiếu trợ, lại chiêu oán thù

CUNG QUAN

Cung Quan Thất Sát uy hùng

Miếu thời chức chưởng vẫy vùng quân công

Cung Quan Tham Vũ đồng tông

Chiếu cung hẹn bước ruổi dong tháng ngày

Nhật Nguyệt cư Quan rất hay

Giàu sang số đã sẵn tay trời dành

Cung Quan Dận Mão Thiên Hình

Trị dân trọng chức, chưởng binh cao quyền

Thiên Quang, Thiên Tướng cát viên

Hiển vinh đức trọng, tài hiền ây ai

Hoả Linh Mùi Sửu an bài

Chiến công đã hẹn đức tài binh nhung

Cung Quan mà gặp Đào Hồng

Thiếu niên đã thoả tang bồng chí trai

Kình tứ mộ, Mã triều lai

Biên cương đi hẳn ra tài võ công

Cung Quan giáp Phượng, Giáp Long

Giáp Xương, giáp Khúc một đường hanh thông

Tuế, Hổ, Phù hợp Khúc Xương

Có tai hùng biện văn chương hơn người

Phá Quân, Phá Toái một nơi

Tính ưa mạo  hiểm, việc thời chiến binh

Giáp Liêm, giáp Sát (thất) tung hoành

Tuổi già mới rạng công danh có mà

Hỏa, Linh, Mã hợp một nhà

Hoặc nghề cơ khí, hoặc là chở chuyên

Quan Lộc Tử Mã nhất ban

Khốc Hư Tí Ngọ đồng sàng hoạnh thương

Mã Long Thiên hỉ thuận đường

Hoặc là Lộc Mã hợp phường tốt thay

Tham Lương hay Khúc hội vì

Có danh chức lại quyền uy đó mà

Tấu thư  Bác sỹ xem qua

Rộng đường văn học con nhà trâm anh

Phong Cao Thiên Tướng chính tinh

Ơn nhờ lộc nước hiển vinh muôn phần

Không Kiếp Thiên Tướng gian truân

Khoa tính niên thiếu giữ tuần đăng khoa

Cơ Lương lâm Ngọ xem qua

Mệnh cung vượng địa ắt là vinh xương

Cung Quan hội họp cát tường

Một rằng Tử Phủ ba phương Hóa triều

Hai ràng Khôi Việt đáng yêu

Ba rằng Tả Hữu hợp chiều Am dương

Miếu thì văn võ vẹn toàn

Hãm cung cũng giữ được phần công danh

Kình đà ngộ Mã đã đành

Là người xuôi ngược để dành chiến công

Hình Diêu, Cơ, Tấu Vũ cùng

Khéo nghề thuỷền thợ vững đường sinh nhai

Quan phù Tướng Tấu cùng ngồi

Mệnh phùng Tả Hữu tăng ni khỏi nào

Hồng Diêu Cơ Tấu Vũ Đào

Khôi hài, ca xướng tiêngs vào nhà quan

Khúc Xương Long Phượng phát văn

Vũ, Tham, Sát, Phá Cự rằng võ công

Nhật Nguyệt quan lộc bất thông

Chỉ hiềm một nỗi đồng cung Sửu Mùi

Những ai đái ấn triệt hồi

Thiên tướng Không Kiếp đứng ngồi một bên

Kẻ hen khinh dễ người trên

Kiếp Hư Hao Sát ngộ Quyền bất minh

Lại như Liêm Sát, Thiên Hình

Hội cư Quan Lộc vận hành đao thương

Nhật Xương Quan lộc cho tương

Dự trong Hoàng điện thuận dường

CUNG TRẠCH

Luận cung Trạch, xem cung Tài

Hai cung phối hợp một bài đoán minh

Tấu Thư Xương Khúc rành rành

Vào cung Điền Trạch ắt sanh tiền tài

An quang, phúc lộc trùng lai

Mộ (sao) phùng sinh, Vượng lâu đài nguy nga

Cự Cơ giàu cso hào hoa (tại Mão)

Thiên Phủ, Vũ Khúc mấy toà nghênh ngang

Hồng Loan ruộng đất giàu sang

Tử Đồng, Nhật Nguyệt một đàng hanh thông

Cô Thần yếu giữ Điền cung

Tang Môn, An Lộc của mong tổ truyền

Đồng Tham miếu vượng lâm Điền

Ay là bạch thủ lập nêu cửa nhà

Hóa Lộc giáp Mộ (sao) phú gia

Lương Cơ đắc địa cửa nhà xênh xoang

Đào Hồng lại gặp Quí, An

Cô đi để lại có phần phong lưu

Hoa Không vường ruộng được bao

Tang Môn, Linh Hỏa lâm vào hỏa tai

Phá quân sao ấy tán tài

Tổ truyền bán sạch, tương lai tạo thành

Tang Môn Bạch Hổ tương hành

Cửa nhà vừa đủ nấu mình mà thôi

CUNG PHÚC

Phúc cung có kẻ chiến chinh

Tướng Binh Đế Tuyệt đóng thành ba phương

Cự Môn, Lộc ; Mã tương phùng

Ay đất hoạnh phát vũ công đó mà

Vũ Tham Thiên phủ Hóa Khoa

Cũng phát võ nghiệp, cũng đa anh hùng

Phúc cung hãm, ngộ Kiếp Không

Họ hàng lăm kẻ hành hung ở ngoài

Đào Hồng Tang ngộ sao Thai

Tôn thân có kẻ tính bài loạn phong

Tấu Thư Xương Khúc tương phùng

Tôn thân có kẻ thần đồng hiện ra

Việt Khôi lại găp Đào Hoa

Làm nên sự nghiệp phúc nhà khá mong

Cự Môn, Lộc Tướng song song

Ay là phát phúc trùng trùng thịnh hưng

Tử, Dương nhập miếu vượng cung

Phát đến có kẻ triều trung quí quyền

Tham Lang thọ Khảo kỳ viên

Lại xem hung kiết ở miền nữ nhi

Thái âm tương hội Tử vi

Hồng Đào Hoa Cái cung phi hẹn ngày

Tang Môn Cô Quả chẳng hay

Quả phu có kẻ tháng ngay cô đơn

Trường sinh Đế Vượng hai phương

At là trong họ thịnh đường nhân đinh

Tuế, Phù tụng sự tương tranh

Lộc Tồn, Cô Quả độc đinh đó mà

Tương Bình Tử Tuyệt phải là

Có người từ trận phương xa thuở nào

Thiên Hỉ, Hỉ Thần tốt sao

Ay là đất quí được màu tương sinh

Thiên quan Thiên phúc tốt lành

Vượng đường quan trưởng thân vinh chẳng ngờ

Khôi Khoa Xương Khúc Tấu Thư

Phát đà văn học có dư anh tài

Vũ Khúc vượng địa chẳng sai

Phúc cung ắt hẳn hoà hài vũ ban

Tang môn Linh Hỏa chớ màng

Thường sinh hỏa hoạn trong hàng tộc tôn

Đào Hồng Hoa Cái nhập môn

At rằng có gái đẹp khôn khác thường

Đào Thai hội hợp chờ vương

Phúc cung, có gái tìm đường gió trăng

Đà La Không Kiếp án ngăn

Đẹp gì trong họ, ắt rằng suy hao

Phúc có chánh diệu, đệ bào tiềm hưng

Nếu gặp án  ngữ Triệt Tuần

Thôi còn hy vọng ước mong được gì

CUNG PHỤ MẪU

Phụ Mẫu Nhật Nguyệt xem qua

Sao nào đen tối sớm xa cõi trần

Nhật, Nguyệt kia gặp hãm lại mình

Sửu Mùi: Tuần Triệt, nhị tinh

Sinh ngày cha trước, đêm đánh mẹ vong

Trái lại Tuần Triệt không lâm

Sinh ngày mẹ trước, đêm phần cha quí

Nhật Nguyệt cùng hãm phải hay

Sinh ngày Mẫu tại, đêm nay Thân tồn

Nhật Nguyệt rực rỡ lâm môn

Đẻ ngày Mẹ biệt, đêm hồn cha ly

Đồng Cơ Tử Phủ  lâm vì

Nhật Nguyệt sinh địa vui thay song toàn

Việt Khoa Phụ Mẫu hiển vang

Khúc Xương Tả Hữu mọi đàng hanh thông

Thiên Cơ Hợi Tí Sửu cung

Mẫu Thân, phụ tử ắt xung khắc nhiều

Cơ Lương hội họp đáng yêu

Lộc Tồn Không Kiếp lại điều phá gia

Bật Tướng cát điều đồng hoà

Mẹ cha kia vốn con nhà danh môn

Hỏa Linh: hình khắc cô đơn

Kình Đà cha mẹ cùng con bất đồng

Cự Liêm Vũ, Sát phá Tham

Mẹ cha, con cái vốn đàng ly tông

Thung Huyên hưởng thụ ung dung

Nhờ cung Phụ Mẫu Thiên Lương vượng hành

Am Dương Tuần Triệt bất minh

Mẹ hay cha đã một  mình chơi tiên.

(Chép từ cuốn Tử vi thực hành của Dịch Lý Huyền Cơ)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cách luận số mệnh

Trước khi đi vào luận đoán số mệnh, chúng ta cần pahỉ thuộc kỷ tính tinh, âm dương; đất đứng, nơi sinh, sự tương quan giữa các sao. Sau đó xét kỹ từng cung để tìm rõ bài giải thì quyết chắc khó đoán sai được. Nếu công việc học hỏi không thận trọng thì chớ vội đoán bừa sẽ đưa đến sự sai lạc; có hại rất lớn với kẻ dễ tin, vì sẽ gây một ấn tượng lầm lạc trong tâm trí họ. Bởi thế thà là ta biết rõ cái gì thì nói, cái chưa rõ hãy ngừng.

Sau đây xin kễ rõ các tiết mục giúp vào việc luận đoán:

 1. Cũ soát lại giờ sinh
 2. Nhận rõ cách cuộc lập thành ơ 12 cung
 3. Xem về mệnh ở vào sinh; Vượng, Bại, Tuyệt địa
 4. Luận về Mệnh và Thân: Mùi; Giờ sinh.
 5. Luận về cách ở Mệnh, Thân
 6. Luận về SAO, CUNG, MỆNH, có hợp phương hướng, âm dương và nơi sinh không (đô thị, thôn dã, sơn cước)
 7. Đoán rõ 12 cung từ Mệnh đến Phụ mẫu
 8. Lưu Tuần, Triệt – Phi cửu tinh – Lưu Nhật, Nguyệt
 9. Lưu đoán Đại; Tiểu hạn hay dỡ
 10. Thái tuế lưu niên từng tiểu hạn.
 11. Liên hệ giữa Mệnh, Thân và hạn
 12. Liên hệ giữa tuổi, Cung, Sao và Hạn
 13. Anh hưởng sao nhập hạn.
 14. Luận đoán về hạn chết.

Giờ kim xà: Nếu người sinh ra nhằm giở Kim xà thì chết yểu, nếu xem kỷ cung Phúc có nhiều yếu tố cứu vãng thì cũng qua được nhưng phải ngoài 12 tuổi mới chắc là thoát được nạn Kim xà thiết tỏa.

Muốn tìm giờ Kim xà thì theo bài thi sau đây: Đương tòng Tuất thượng khởi Tí niên, Thuận số hành niên, Nguyệt nghịch suy. Nhật hựu thuận hề, Thời nghịch chuyển Tiểu nhi thọ yểu khả tiên tri

Cước: Bắt từ cung Tuất gọi là Tí tính thuận đến năm sinh, Từ đó lại kể là tháng Giêng tính nghịch lại đến tháng sinh. Từ đó lại kể là Mùng một tính thuận lại ngày sinh Tự chỗ ngày sinh lại tính nghịch lại đến giờ sinh; nếu gặp ở trong 4 cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì gọi là gặp giờ KIM XÀ THIẾT HỎA. Nếu con trai vào cung Thìn hay Tuất là Kỵ. Con Gái vào cung Sửu hay Mùi là kỵ. Tất khó nuôi.

2> Giờ Quna sát: Nếu gựp giờ Quan sát thì trẻ hay ốm yếu luông. Giờ Quan sát được tìm như sau:

Tháng giêng đẻ giờ Tỵ

Tháng 2

||

Ngọ

Tháng 3

||

Mùi

Tháng 4

||

Thân

Tháng 5

||

Dậu

Tháng 6

||

Tuất

Tháng 7

||

Hợi

Tháng 8

||

Tháng 9

||

Sửu

Tháng 10

||

Dần

Tháng 11

||

Mão

Tháng 12

||

Thìn

3> Giờ Tướng quân: Đẻ gặp giờ Tướng quân, trẻ hay khó Daimetin; thường lên kinh, nhưng không có gì nguy đên tính mạng.

Cách tìm giừo Tướng quân như sau:

Mùa Xuân đẻ vào giờ

Thìn Tuất, Dậu

Mùa Hạ

||

Tí, Mão, Mùi

Mùa Thu

||

Dần, Ngọ, Sửu

Mùa Đông

||

Thân, Tỵ, Hợi

4> Giờ Diêm Vương: Đẻ gặp giờ Diêm Vương thì trẻ hay giật mình, nhất là về ban đêm, có khi nổi kinh hoài, trợn mắt lên; nhưng vẫ nuôi được yên ổn.

Cách tìm giờ Diêm vương như sau:

Mùa Xuân sinh nhầm vào giờ Sửu Mùi

     

Mùa Hạ

||

Thìn, Tuất

     

Mùa Thu

||

Tí, Ngọ

     

Mùa Đông

||

Mão, Dậu.

     

5> Giờ Dạ đề: Sinh vào giờ Dạ đề thì trẻ hay khóc đem mà ngày thì ngủ yên lắm.

Cách tìm giờ Dạ đề như sau:

       

Mùa Xuân sinh vào giờ Ngọ

       

Mùa Hạ

||

Dậu

     

Mùa Thu

||

     

Mùa Đông

||

Mão

     

II> CÁCH CUỘC LẬP THÀNH Ở 12 CUNG

A> QUÝ CÁCH:

 1. Tử, Phủ đồng cung cáh (đóng ở Mệnh hay Thân)
 2. Phủ, Tướng triều viên cách (tất cả đóng ở Mệnh)
 3. Tham, Vũ đồng hành cách (đóng ở Sửu, Mùi có Mệnh)
 4. Sát, Phá, Liêm, Tham cách
 5. Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương cách
 6. Cơ, Cự, Đồng, Lương cách.
 7. Tử, Phủ, Vũ, Tướng cách.
 8. Nhật, Nguyệt đồng cung cách
 9. Cự, Nhật đồng cung cách (ở Dần tốt hơn ở Thân)
 10. Cự, Cơ đồng cung cách (ở Mão, Dậu)
 11. Tả, Hữu đồng cung cách
 12. Tam Hoá hên châu cách (tức Khao, Quyền, Lộc đi liền 3 cung đến cung Mệnh có 1 hóa)
 13. Văn Quế, Văn hoa cách (Tức Xương, Khúc đồng cung, ở Sửu, Mùi thì thượng cách.)
 14. Liêm trinh văn võ cách (tức Vũ khúc nhập miếu hợp Xương khúc thì văn võ toàn tài)
 15. Vũ khúc văn võ cách (tức Vũ khúc nhập miếu hợp Xương Khúc)
 16. Thiên ất quí nhân cách (Khôi, việt chiếu mệnh)
 17. Quí tinh giáp Mệnh cách (tức Mệnh có Thiên phủ ở Mùi Sửu mà giáp Nhật, Nguyệt hoặc ở bất cứ cung nào mà giáp Tả, Hữu, Xương Khúc, Khoa Quyền, Khôi việt, Long Phượng, được một trong cách ấy đều tốt.
 18. Nguyệt, Đồng, Cơ, Cự cách.
 19. Phá, Liêm, Mão, Dậu cách (Phá, đóng Mệnh ở Mão, Dậu mới hợp cách tốt, ở các cung khác thì không lợi)
 20. Lộc, Mã giao tri cách (ở Mệnh, Tài, Quan, Thiên di đề tốt)
 21. Nhật, Nguyệt tinh minh cách (Nhật ở Thìn, Tỵ, Nguyệt ở Dậu, Tuất, mà Mệnh đóng ở Nguyệt hay Nhật đều tốt)
 22. Nhật lệ trung thiên cách ( Nhật cư Ngọ có Mệnh)
 23. Nhật chiếu lôi môn cách (Nhật ở Mão có Mệnh)
 24. Nguyệt lãng thiên môn cách (Nguyệt ở Hợi có Mệnh)
 25. Song Lộc cách (cùng đóng ở Mệnh đẹp hơn chiếu về)
 26. Lộc hội Khoa Quyền cách (Tức Tam Hóa triều)
 27. Tiền, cái hậu Mã cách (Tức cung trước cung Mệnh có Hoa cái, sau cung mệnh có Thiên mã là cách người cao quí sang trọng đi ngựa có lộng che)
 28. Nhật, Nguyệt chiếu bích cách (Tức ở Sửu chiếu lên Mùi có Mệnh, hoặc ở Mùi chiếu xuống Sửu có Mệnh)
 29. Vũ, Lộc giáp Mã cách (Cung Mệnh có Mã giúp lại có Vũ khúc và Hóa lộc hay Lộc tồn)
 30. Kim dư phù giá cách (Tử vi tại mệnh hay Quan lộc mà giáp Tả Hữu, Thiếu dương, Thiếu âm là xe vàng vua đi)
 31. Phụ, Bật củng đế cách ( Cung Mệnh hay Quan có Tử vi mà Tả phụ, Hữu bật hợp chiếu)
 32. Quần Thần khách hội cách (Tử vi gặp toàn cát tinh hội)
 33. Vũ khúc thủ viên (ở cung Mão gặp cát tinh hội với Vũ khúc mới giàu sang. Ơ các cung khác tầm thường)
 34. Thất sát triều đầu cách ( ở Dần, Thân có Mệnh)
 35. Thất sát ngưỡng đầu cách (tức Thất sát cứ Ngọ)
 36. Tham, Hỏa tương hội Tứ mộ cách ( Mệnh hay Quan đóng ở Tứ mộ có Tham, Hỏa hội phát võ hay kinh thương)
 37. Phá quân Tí, Ngọ cách (Hoạnh phát; nhưng cũng hoạnh phá)
 38. Tả, Hữu, Tứ mộ cách.
 39. Nguyệt sinh thwong hải cách (Tức Nguyệt tại Tí) cách này ucngx gọi Mẹnh châu xuất hải.
 40. Lộc mã bội án (Mệnh hay cung Quan có Thiên tướng miếu địa, lại có Lộc, Mã giáp cung)
 41. Liêm, kinh giáp ấn (Tức Mệnh hay Quan có Quốc ấn đóng mà cung giáp đại phát võ coong)
 42. Kình dương nhậtp miếu (Tức Kình đóng ở Tứ Mộ gặp tuổi Tứ mộ)
 43. Tài An giáp lộc (Cung Mệnh có Lộc, lại giáp cung có Vũ, Tướng)
 44. Tứ linh triều mệnh ( Mệnh có chính tinh miếu vượng địa, gặp Cái Hổ, Phượng, Long hội phát công danh)
 45. Tọa quí, hướng quí (Mệnh có Khôi đóng, gặp Việt chiếu, hoặc có Việt gặp Khôi chiếu)
 46. Văn tinh ám củng (Mệnh gặp Khôi Việt, Xương Khúc, Tuế hội và lưỡng hợp có Hóa Quyền, Khoa, Lộc)
 47. Minh lộc, Am lộc (cũng gọi là Uyên ương lộc hội, tức cung Mệnh có Lộc, cung nhị hợp có Tồn, hoặc ngược lại)
 48. Hổ hàm kiếm cách (Thiên hinh đang ở Dần có mệnh tại đó)
 49. Chúng thuỷ triều đang cách (Mệnh tại Mão, Dậu có song  Hao)
 50. Lộc mã giao trì cách (Lộc mã đòng cung có mệnh)
 51. Cơ Lương Thìn, Tuất.

B. BẦN TIỆN CÁCH

 1. Sinh bất phùng thời (Liêm đóng mệnh tại Dần, Thân gựp Tuần, Triệt án ngữ)
 2. Thất sinh cô bần ( Phá Cóng Mệnh tại Dần, Thân gặp sát tinh)
 3. Quân Tử tại đã (Mệnh bị sát tinh, hung tinh hội)
 4. Lộc phùng lương sát (Lộc tồn hay Hóa lộc ở Mệnh gặp Không Kiếp đồng cung.)
 5. Mã lạc không vong (Mã tại Mệnh gặp Tuần, Triệt án ngữ)
 6. Tài dữ tù cừu (Vũ hay Liêm hãm tại Mệnh lại gặp sát tinh)
 7. Nhật, Nguyệt tàn hung (Nhật Nguyệt hãm tại Mệnh mà không có cứu tinh, hoặc hãm mà gặp sát tinh)
 8. Lưỡng trùng Hoa cái (Y như cách Lộc phùng lưỡng sát)
 9. Không, Kiếp sát hội (Mệnh gặp Không, Kiếp hãm hội Sát tinh)

III. SINH, VƯỢNG BẠI, TUYỆT ĐỊA

Việc tìm hiểu sinh địa, Vượng địa, hay Bại địa, Tuyệt đại đối với một lá số rất cần. Vì có nhiều số tốt mà gặp Bại hay Tuyệt địa thì cuộc đời chìm nổi vô thường. Vậy muốn biết rõ : hiểu bại thế nào xem bản thì sẽ rõ:

HÀNH

SINH ĐỊA

VƯỢNG

BẠI ĐỊA

TUYỆT ĐỊA

MỆNH

 

ĐỊA

   
 

Mệnh an ở :

Mệnh an ở :

Mệnh an ở :

Mệnh an ở :

KIM

TỴ

DẬU

NGỌ

DẦN

         

MỘC

HỢI

MÃO

THÂN

         

HÓA

DẦN

NGỌ

MÃO

HỢI

         

THỦY –

THÂN

DẬU

TỴ

THỔ

       
         

Gặp Bại địa và Tuyệt địa cần được cứu giải băng Tam hóa hội hay cần có Chính Diệu ở đó sanh được bản mệnh theo Ngũ hành, thì gọi là Tuyệt xứ Phùng sinh. Nếu không thì cuộc đời thăng trầm đáng ngại.

IV. LUẬN VỀ MỆNH, THÂN

Mệnh và năm sinh an vào mỗi cung có ảnh hưởng cho sự hưng suy thành bại. Bởi đó khi an xong lá số, ta cần xét rõ các lẽ sau đây:

 1. Đàn ông sinh năm Ngọ, Mùi mà mệnh an tại cung Tí Sửu thì trọn đời gặp nhưng việc bất toại ý.
 2. Mệnh Thân đồng cung ở Tứ Mộ lại Vô Chính Diệu mà không Tuần Triệt thiếu trung tinh hội thì chắc cùng khổ và yểu. Tại Tí Ngọ Vô Chính Diệu nếu có Hóa Lộc toạ thì giàu nhưng giảm thọ. Trái lại nếu không Hóa Lộc thì nghèo mà thọ.
 3. Mệnh Tuần, Thân Triệt thì ở Mệnh hay Thân rất cần có Cơ Nguyệt Đồng Lương sáng sủa thì đời mứoi được xứng ý toại lòng, đến già an nhàn.
 4. Mệnh Triệt, Thân Tuần thì Mệnh Thân rất cần Vô Chính Diệu thì mứoi toại ý.
 5. Mệnh Không, Thân Kiếp là người không ngoan sắc sảo nhưng trong đời vui ít buồn nhiều, mưu sự thành bại thất thường. Ơ đây nếu Mệnh vô chính Diệu lại có Đại Tiểu Hao hội là người tuy ít học nhưng cũng đạt được công danh, sự nghiệp hiển đạt.
  Trong trường hợp này nếu Mệnh hay Thân có Thiên Đồng, Thiên Lương hay Phá Quân thì không thể sống lâu được.
 6. Đàn bà mà Mệnh an ở Tứ Mộ thì khôn ngoan. Mệnh an ở Dậu ra ngoài nhiều người mến vi. Mệnh an ở Tí Ngọ trọn đời nhàn.

THÂN CƯ TẠI  CUNG :

 1. Thiên Di: Có cát tinh hội thì lập nghiệp phương xa thịnh vượng. Nếu có Tuần Triệt án ngữ thì chết xa nhà
 2. Thê thiếp hay Phu quân: Có Nguyệt tọa thủ tất sợ vợ, nhờ vợ. Có Triệt Tuần trắc về hôn nhân.
 3. Tài bạch: Tử vi tọa, hay Cơ Nguyệt Đồng Lương hoặc Sát Phá Liêm Tham sáng sủa với

cát tinh : Có danh giá hoặc tiền tài.

Nếu Đại Tiểu Hao Quyền Lộc Kiếp Hỏa hội thì buôn bán trở nên giàu có. Nếu lại có thêm Phục, Kình họi thì không nên buôn bông vải và đề phòng hỏa hoạn.

Nếu Lưu, Kiếp họi thì làm nghề đánh cá hay buôn bán nơi sông nước khó tránh khỏi thuỷ nạn.

4.   Quan Lộc: Có Tuần Triệt, Kiếp Hỏa, Kỵ hội đàn ông muộn công danh. Nếu có Cát tinh hội cũng phải ngoài 40 tuổi mới nhẹ bước thanh văn.

Nếu đàn bà Tuần Triệt hội sát tinh thì khó giữ toàn trinh tiết, có Tang Hổ hội tất phải góa bụa; bởi vậy phải muộn chồng hay làm lẽ mới yên.

5.   Phúc đức: Nếu sáng sủa thì hưởng phúc sống lâu, mờ ám thì giảm thọ, tai ương.

NHẬN ĐỊNH VỀ MÙA SINH VÀ GIỜ SINH

Muốn biết mùa sinh giờ sinh thuận hay nghịch để xem độ số được tăng hay giảm bớt. Vây theo sự kê khai dưới đây sẽ rõ:

1.Thuận mùa sinh:

Mệnh Mộc sinh mùa xuân – Mệnh Hỏa sinh mùa hạ Mệnh Kim sinh mùa thu – Mệnh Thủy sinh mùa đông gọi là Mệnh Vượng

Mệnh Hỏa sinh mùa xuân – Mệnh Thổ sinh mùa hạ Mệnh Thủy sinh mùa thu – Mệnh Mộc sinh mùa đông gọi là Mệnh Tướng

được cách Mệnh Vượng hay Mệnh Tướng là thuận mùa sinh

Thuận giờ sinh:

Sinh mùa xuân vào giờ Dậu, Thìn, Tỵ Sinh mùa Hạ vào giờ Mão, Mùi, Hợi Sinh mùa Thu vào giờ Ngọ, Thân, Dần Sinh mùa Đông vào giờ Sửu, Tuất, Tí Được thuận giờ sinh độ số gia tăng.

Giờ sinh thuận lý hay nghịch lý

Sinh vào giờ Dương mà an mệnh tại cung Dương là thuận lý. Trái lại là Nghịch lý.

Sinh vào giờ thuộc Am mà Mệnh an tại cung âm là thuận lý. Trái lại là nghịch lý.

Thuận lý thì độ số gia tăng, mà nghịch lý thì bị kém bớt.

Năm sinh và giờ sinh

Tuổi Dần, Ngọ, Tỵ, Dậu mà sinh giờ Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì tối độc.

Tuổi Dần, Hợi, Tý mà sinh giờ Ngọ, Thân, Dậu, Hợi thì khắc cha phải đến 16 tuổi mới khỏi sự âu lo về sự mồ côi cha.

Tuổi Thìn, Tỵ, Sửu, Mùi sinh giờ Tí, Ngọ, Mão, Tỵ, Hợi, Thân, Dậu khắc mẹ, tất nhiên Mẹ chết trước.

V. LUẬN CÁC CÁCH Ở MỆNH THÂN

Phi thường cách: Mệnh Tử, Phủ, Vũ, Tướng nhập miếu họ cát tinh ( như Tả Hữu, Khôi, Việt, Tam Hóa, Xương Khúc, Long Phượng, Hồng Đào.

Thân thí Sát, Phá, Liêm, Tham nhập miếu, vượng địa, họi cáttinh (như Tả Hữu, Khôi Việt, Xương Khúc, Long Phượng, Hồng Đào, Khoa Quyền. Lộc, Kình, Không, Kiếp, Hình Hổ) phát đến Vương, Tể.

Thượng cách: có những cách sau đây đóng Mệnh Thân:

Tử, Phủ, Vũ, Tưóng, Cơ nguyệt, Đồng, Lương, Sát, Phá, Liêm, Tham.

Cự, Nhật, Nhật, Nguỵet đồng cung. Tất cả những cách này cần được nhập miếu hay vượng địa, đắc địa hội Tả, Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt, Long Phượng, Hồng Đào, Tam Hóa, phát đến Tam công.

Lưỡng Tướng nhập miếu, vượng địa, đắc địa hội Thiên mã, Thiên phúc, Văn xương, đồng cung là cách bạch ốc phát công danh.

Tử, Phủ, Vũ, Tướng đóng Mệnh hội cát tinh. Có Tử vi, Hóa khoa, Tả Hữu, Thai toạ, Thanh Long, Lộc tồn đóng cung Quan Lộc, là bậc cự thương.

Mệnh vô chính diệu đắc tam không (Tuần, Triệt, Thiên, Địa không hội cát tinh, có Nhật, Nguyệt chiếu phát công khanh)

Trung cách: tức Mệnh, Cục tương khắc, âm dương nghịc lý Chinh diệu cùng cung tương phản, hay lạc hãm, ta theo cách dưới đây:

Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương hội Tả Hữu, Quang Quí, Thiên quan, Thiên phúc, thì làm thầy thuốc giỏi.

Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương hội Tả Hữu, Khôi Viêt, Khoa, Quyền, Xương Khúc, Tấu thư thì giỏi về dạy học, viết văn.

Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương hội Tả Hữu, Xương Khúc làm nghề ấn loát công nghệ hay thương gia khá.

Tử, phủ, Vũ, Tướng, hội Long, Phượng, Tả, Hữu, Hình, Diêu thì làm thợ rất tinh vi, nhất là chạm trổ, điêu khắc.

Thiên cơ hội Hông, Đào, Diêu, Tấu là hạng Super Ca nhạc nổi tiếng Thiên cơ hội Vũ, Hồng, Tấu làm thợ thêu; may rất khéo.

Sát, Phá, Liêm, Tham hội Hồng, Đào, Tấu, Long Phượng làm thợ vẽ hay hoạ sĩ có biệt tài.

Cơ, Nguyệt Đồng Lương hội Tả Hữu, Thai Cáo, Xương Khúc tất là hàng công chức thường.

Cơ Nguyệt Đồng Lương hôi Tướng An Long Phượng, Phù làm thầy cúng, đồng  bóng.

Sát Phá Liêm Tham hội Nhật Nguyệt hãm và Tả Hữu, Quyền, Lộc thì làm thầy tướng hay thầy bói.

Thiên đồng hội Hình, Diêu, Hồng, Đào, Long, Phượng thì mê đồng bóng. Thiên Tướng hội Tả Hữu, Tướng ân Quan phù đi tu cao thăng đến Hòa thượng

p>Hạ cách: Có những cách chính tinh như trên, nhưng không gặp được cát tinh hội đủ bộ, mà lại gặp Hung tinh và sát tinh đóng.

Ví dụ: Sát Phá Liêm Tham hội Vũ, Kình Đà, Thiên địa Không sát, Song Hao, Hóa Kỵ. Tất cả chính tinh cùng hung tinh sát tinh nhiều ở vào nơi hãm địa

Gặp phải cách ấy thì thật suốt đời lao khổ, chịu tật nguyền, hoặc lang thang lo miếng ăn từng bữa.

Chú ý: Khi xem lá số cho một người về cuộc đời họ phải chú trọng 3 cung nay : PHÚC MỆNH QUAN và THÂN cư cung nào. Sau đó mới xem kỷ đến cung Tài, Điền và Thiên di, Giải ách để làm một tổng hợp luận đoán mới xác đáng được, về sự Thọ yểu, Giàu sang Quan tước, Thôngminh, Bần tiện. Hoang đàng, Tàng Tật, Vũ chức, Thương nhân, Kỹ nghệ, Tu hành, trôm cướp.v.v. . .

 1. Phúc thọ cách: Được Đồng Lương đóng Mệnh tại Dần Thân hôi phúc tinh, cát tinh, nhất là người sinh thuộc nam phương, tuổi Tỵ, Ngọ, Mùi. Hoặc Mệnh có Tư, Phủ Tướng, Vũ, hay Phá Liêm Tham. Tham miếu địa, đắc đị, hộicáttinh, không gặp hung tinh, sát tinh hãm thất là ngươi sinh phương Bắc tuổi Hợi, Tí, Sửu. Trong khi ấy cung Phúc sáng sủa, cung Giải ách không mờ ám.
 2. Thông minh cach: Mệnh thân có Phù, Tướng, Triều viên đắc địa, hội Khôi Việt, Xương Khúc, Tả Hữu, Long Phượng, Thai, Tuế mà không gặp Tuần, Triệt, Thiên Địa Không. Được thế thì thôngminh tuyệt chung. Bằng không thì Mệnh Thân có Tướng. Phá miếu, vượng địa họi văn tinh như Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu, Quang quí. Trong khi ấy cung Phúc cũng rất thông minh.
 3. Số giàu sang: Mệnh than không bị sát tinh đóng. Cung Điền Tài, lại có Nguyệt đắc địa, hay có Vũ khúc đóng ở cung Tứ mộ, hội lưỡng Lộc cũng các tài tinh.
 4. Văn chức cách: Ba cung Mệnh, Thân Quan cần có Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu, đóng và có Tam Hóa triều về, tất nhiên công danh thành đạt.
 5. Võ chức cách: Mệnh, Thân Quan có Vũ, Tướng, Sát, Phá, Liêm Tham đắc địa lại hội Khôi Việt, Tả Hữu, Thai Tọa, Khoa Quyền, Lộc, Bính, Hình, Tướng, An.
 6. Kính thương cách: Người mà Mệnh có cự Nhật hay Tử Phủ đắc địa là hạng thẳng thắng, không có mưu tính quanh co, tất không thể làm thương mại đựơc. Trong trường hợp nếu Mệnh hay Thân có Tử, Phủ đắc địa mà gặp Kình dương đồng cung thì lại trở nên một thương gia giỏi. Hoặc là mệnh có Nguyệt, Tham, Đồng, Sát, Cơ, Lương đắc địa mà cung Tài, hay cung Thiên có tài tinh nếu Lộc, Mã, Vũ đống sáng sủa thì ắt hạng cự thương.

Hoặc là mệnh có Sát, Phá, Liêm, đắc địa gặp Tả Hữu và cát tinh đắc địa thì cũng chuyên về kinh thương. Nhưng phải về sau mới thành đạt vẻ vang.

Hoặc là Mệnh Thân, Thiên di hay Tài bạch an tai Tứ sinh (Dần, Thân, Tỵ, Hợi) có Không, Kiếp tạo thủ là người giỏi về buôn đồ quốc cấm, hàng lậu.

Người có cung Thiên di an tại Tứ mộ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi) mà có Vũ khúc hợp Lộc hay cùng lộc thì buôn bán hoạnh phát.

Cách làm kỹ nghệ: Mệnh có Tham vũ đắc địa gặp Sát, Kình hội, làm kỷ nghệ tinh khéo. Hoặc Mệnh Thânở cung Hợi Tỵ có Vũ, Phá đồng cung

Hoặc Mệnh Thân tại Dậu, Mão, có Liêm Phá đồng cung

Mệnh, Thân có Cơ hội Tướng, mà Tài cung an ở Tứ mộ có các Lộc hội chiếu hoặc toạ thủ,

hoặc có Vũ khúc là người rất tinh về máy móc, có tài sáng tác kỷ nghệ.

Mệnh Thân đóng ở Tỵ, Hợi có Liêm, Tham mà gặp sát tinh hội là số gần xiềng xích, nên chỉ chuyên về nghề thợ sắt hay thợ ren, thợ đúc, hay làm đồ tể. Nếu sát tinh được sang sủa thì cũng tránh được nhiều khốn khổ và phát đạt.

Văn chương cách: Trong 3 cung Mệnh Quan và Thân có nhiều văn tinh hội như Xương Khúc, Tả Hữu, Khôi Việt thì giỏi về văn chương, thơ phú

Nếu có Tả Hữu, Long Phượng, Đào Hồng, Thai Tọa thì lmà Họa sĩ

Nếu hội Long Phượng, Xương Khúc, Hồng Đào, Tấu, Diêu thì giỏi về  Ca nhạc, vũ kịch.

k. Cách tu hành: Mệnh Thân an tại Mão, Dậu có Tử Tham, đồng cung lại gặp Không, Kiếp, hoặc là Thiên phủ gặp tam Không.

Hoặc là Mệnh vô chính diệu mà gặp phải nhiều sát tinh hội là kẻ thích lánh mùi tục luỵ.

Nên chú ý khi xem thấy Mệnh Thân như trên thì cần củ soát lại 3 cung Phụ mẫu, Phối và Tử có phải là thật xấu xa mờ ám không thì mới hợp với cung Mệnh Thân rõ cách tu hành.

i. Bần tiện cách: Mệnh, Thân có Sát, Phá, Liêm, Vũ hãm hội với Kình, Đà, Không Kiếp, Song Hao Hóa Kỵ, nhất là Mệnh, Thân an tại Tứ sinh mà gặp Tham Liêm hội sát tinh, trong khi ấy cung Phúc, Tài, Điền, lại mờ ám nữa.

m. Cách Hoang đàng: Mệnh thân có Tham, Đào, Diêu, Hỉ, Mộc ngộ song Hao thì đam mê tửu sắc, chiêu lấy tai ương, nhất là có Kình, Kiếp, Không hội.

n. Cách tàn tật: Mệnh có Kình, hay Đà tọa thủ, Thân lại gặp Linh Hỏa Không Kiếp, Kiếp sát thì mang thương tật. Trong khi ấy phải cần xét kỹ cung Phúc và cung Giải ách có nhiều cát tinh hay hung tinh, sát tinh hãm thì mới quyết đoán được.

Còn tật ách về bộ phần nào thì cần xem sao chính thủ tại đó làm biểu tượng. (Hãy xem bản kê rõ các biểu tượng sao ở sau)

o. Cách yêu chiết: Xem cung Phúc, Mệnh, Thân đều mờ ám cung Giải ách hội sát tinh và hung tinh, mà đại hạn trong 10 năm đầu gặp phải cách hung sát thì khó lòng sống qua được giai đoạn đại hạn ấy

p. Cách trộm cướp : Cung Mệnh có Sát, Phá Liêm Tham hãm địa lại gặp sát tinh hội (tứ sắt, lúc bại) thì là hạng trộm cướp, gian tà, giết người không ghê tay.

VI. LUẬN VỀ SAO  CUNG MỆNH.

 1. Xem về cung an Mệnh: Nếu Mệnh người thuộc Dương cư sung Dương. Mệnh an cư cung âm thì đọ số gia tăng tốt thêm. Nếu nghịch lại thì độ số có bị chiết giảm ít nhiều.
 2. Lạc hãm: Khi nào xem hành của sung khắc hành của Sao là lạc hãm nếu vừa lạc hãm lại gặp Tuần Triệt nữa thì càng thêm xấu. Trái lại nếu ở đó có một chính tinh nữa mà sanh được cung thì trở thành đẹp. Ví dụ sao Văn xương là Kim mà đóng ở cung Ngọ và Hỏa là lạc hãm, song nếu gặp chính tinh là Thiên cơ thuộc mộc đóng ở đó thì hóa tốt.
 3. Chính tinh cũng an mệnh hay hành của mệnh sinh chính tinh thì đọ số kém tốt bớt.
 4. Cung Mệnh khắc chính tinh hay chính tinh khăc hành của Mệnh thì độ số càng kém.
 5. Hành của cung Mệnh hay cung Thân sinh hành của sao, sao lại sinh được hành của bản mệnh thì tốt, song nếu gặp hai sao sinh khắc lại kém đi.
 6. Mệnh có sao hãm địa mà hợp được cới hành của Mệnh cũng trở thành khá hơn. Trái lại đựơc sao đắc địa mà không hợp với hành của Mệnh thìkém đi.
 7. Sao và mệnh có hớp phương hướng, nơi sinh không (đô thị, thôn dã, sơn cước) thì mới tốt được.

Vẽ cung soa nhập hạn cũng theo cách luận của ngũ hành sinh khắc y như trên để đoán.

NGŨ HÀNH SỞ THUỘC TÍNH TINH

Kim :thì Khoa, Vũ, Xương, Linh (linh tinh)

Đà la. Kiếp sát cùng Kinh dương nay

Sao Triệt lộ, Hổ, Suy, Phá toái

Hỏa tú cung Hoa csi, Lâm quan.

Trực phù, Đế vượng một đoàn,

Quan đời, Thai phụ cùng làng Tấu thư

MỘC:thì Dưỡng, Tọa (bát toạ), đường phù

An quang, Thiên hỉ; Thiên cơ, Quyền Đào.

Giải thần, Tang, Tướng (Tướng quân) ba sao,

THỦY: THÌ Cự ts, Đồng, Hư, Lưu hà.

Bác sĩ,, Tam thai cùng là.

Long trì, Long đức một nhà Thanh Long.

Mộc Dục, sao Tử, Hồng loan,

Thiên Khốc, Diêu, Kỵ, Phá, tham cho tường.

Sứ, Y, Thiên Quí, Thiếu âm

Văn Khúc, Hữu Bật, Tràng sinh một phường.

THỔ: Tử Phủ, Thiên Thương, Thiên thọ.

Thiên Phúc cùng sao Mộc, tả, Phù.

Địa Giải; Quốc An, Thiên trù

Phương Các, Phúc đức, Bệnh phù, sao Thai

Lộc tồn, Hóa Lộc, Thiên taì,

Sao Tuyệt, Thiên Khố tiếp bài Quả, Cô (Qui tú, Cô thần)

HỎA: Thái Dương cung lò Thất Sát

Khôi Việt, Sao (Song Hao) Điếu Khách, Đẩu Quân

Kiếp, Không, Hình, Mã Hỉ Thần

Hỏa Tinh, Thái tuế; Thiếu Dương, Tử Phù

Quan Phủ lại Quan Phù, Lực Sĩ

Đến Tuần Không bỗng thấy Phục Binh

Thiên Không, Thiên, Nguệt, Đức tính.

Phí Liêm, Kiếp Sát bên minh Thiên Quan

Sao Bệnh; Thiên Giải cùng làng.

Văn tinh, này đã định phương Ngũ hành.

HÀNH CỦA NAM BẮC TINH

Tử vi, Tả phụ, Lộc Tồn : Thổ

Vũ Khúc, Đà La, Dương nhận : Kim

Phá, Bật, Cự, Tham, Văn Khúc: Thủy

Hỏa thuộc Liêm Trinh, Bắc đẩu tinh

Thiên phủ, Thiên Lương: Thổ hữu tình

Thiên Đồng, Thiên Tướng: Thủy tuy thanh

Xương, Sát thuộc Kim, Thiên Cơ: Mộc

Hỏa Linh, Khôi Việt: Hỏa nam tính

CUNG CÁC SAO ĐĂC ĐỊA

Tí cung đắc địa Thái Am tinh

Sát, phá, Xương, Tham, Văn Khúc minh

Sửu Mùi: Tử, phá triều Nhật, Nguyệt

Trinh : Mùi, Lương : Sửu phúc phi Khinh

Dần cung tối hỉ Thái dương cư,

Thất Sát, Thiên đồng, Thiên lương thanh

Mão thượng, Cự, Cơ vi quí cách.

Vũ khúc thủ Mão thì phong danh.

Thìn Tuất : Cơ, Lương phi tiểu bồ

Tuất cung : Thiên Tướng tựa thiên kim

Tý Hợi : Thiên cơ, Thiên tướng quí

Ngọ cung : Tử, Phủ, Lương cần vinh

Thiên cung Am,  Cự tinh, Sát : mỹ

Dậu, Tuất, Hợi thượng Thái Am dịch.

Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ : Thái dương chiếu.

Tử, Phủ, Cự tú : Tỵ Hợi hưng

Hợi cung Thiên Phủ, Thiện lương : hỷ

Tí cung: Thiên cơ diệt trung bình

Thất Sát: Tí Ngọ phùng Tả, Hữu

Văn Khúc gia chi, cách tối thanh

Liêm tọa Thân cung phùng Phụ, Bật

Canh, Kim hóa cát phúc quang vinh

Vũ, Xương: Tỵ Hợidinh

Lục giáp soái biên đình

Tham lang cư Mão, Dậu

Ngộ Hỏa tá công khanh.

Dần nguyệt, lục Đinh vinh (tahngs Giên hay năm Đinh)

Cự Mão phùng Tả Hữu

Lục At lục biên đình (quan ở Biên di)

Cự tọa Dần, Thân vị

Phúc hỉ Giáp, Canh sinh

Dần, Thân phùng Thất sát

Tả Hữu hội Xương tinh (người khôn ngoan)

Thìn Tuất: Tả Hữu, Xương

Tất định vị công khanh.

12 CUNG CÁC SAO LỤC HÃM

Sửu Mùi : Cự, Cơ vi hạ cách

Dầm. Thân : Cơ, Nguyệt phúc tu khinh

Mão Dậu : Liêm, Phá giữ Dương nhận

Tuất Thìn : Tử Phá tối vi điên (điên đảo)

Tỵ: Hợi : Đồng, Lương, Tham, Trinh hãm

Ngọ cung âm cực bất kham xưng

Thân cung: Phá, Vũ vi hạ cách

Dâu phùng Cơ, Cự, Nhật vô tình

Mão, thìn, Tỵ, Ngọ : Thái âm tu

Tuất, Hợi : Thai dương diệu bất minh

Phá Quân : Mão, Dậu bất vi thanh

Gia Sát, Kiếp vi gian đạo

Thử hội Hình, Đà bất tất luận

Tham lang, Hoá lộc cư từ mộ

Tuy nhiên ngộ cát diệt trung bình

Mệnh trều nhược địa hựu phùng Kỳ

Không, Kiếp, Kình Dương gia Hỏa, Linh

Nhược phi yểu chiết, chủ hạ tiện

Lục súc chi mệnh bất khả bằng.

HẠN HÀNH ĐẮC SỐ LỆ

Hoả hành Dần Ngọ cộng Xà hương

Kim phùng song nữ Dậu, Thân phương

Mộc đao hợi cung, Dân, Mão vị

Thủy, Thổ, Thân, Hợi, Tí vi lương

HẠN HÀNH PHẢN BỐI

Hoả hành Tuất Hợi tiện vi tai

Thủy Thổ Long, Xà, Kỵ nữu ai

Kim ngộ Sửu, Dần ta hữu hại

Mộc hành Thân, Dậu giả vô giai

VII. PHÚ ĐOÁN CÁC CUNG

CUNG MỆNH

A.  NAM MỆNH

Nhũng bài phú sau đây được phối hợp tất cả các phú đoán do cổ nhân đã dịch một phần, còn một phần do soản giả dịch bổ túc vào, lấy ở các phú Tẩu được kiểm cẩn thận.

Tử, Phủ trọng hậu khác thường,

Vũ, Tham : người nhỏ là phường tham lam.

Tứ phùng Không, Kiếp kiểm gian,

Hoặc là Tứ sát trong làng gian phi

Thìn Tuất : phủ, Tướng phùng suy,

Tính hay chấp nhất đa nghi mọi bề

Tham, Liêm : Tỵ, Hợi đáng chê

Tính tham thấy của người mê liền vồ.

Vũ, Tham đầu nhỏ mình to

Phá, Liêm xốc xéch sức đo hơn người

Cự, Cơ ơ Dâu thâm môi;

Cơ, Lương, Vũ, Phá là người có uy

Sát phùng Thiên hỉ khá hay,

Ay là phong nhã uy nghi mọi đàng

Khúc Xương là đấng thanh nhàn

Thật thà đứng đắn là làng Đồng, Lương

Việt, Khoi là cách văn chương.

Khoi là khôi ngộ, Việt thường da đen

Mặt hoa ấy hội Khoa Quyền;

Vũ, Tham, Hóa lộc râu liền đến tai.

Đấng vàng là hội Phong, Thai.

Long trì, Phượng các ấy ai dịu dàng.

Đẹp thay Tả Hữu một phương

Khốc Hự quanh mắt thường thường tròn thâm

Tham Đào tố tóc xanh râm;

Mắt đen vũ, Kỵ chẳng nhầm một ại

Việt, Đà tiếng nói khoan Thái;

Đồng, Không, Hư, Nhận lắm lời thị phi

Mộc tinh làm dáng ai bì,

Hay khoe mình cũng bởi vì Lâm quan

Trường sinh, Lức sĩ nói ngoan:

Phủ phùng Thiên mã luận bàn thấp cao

Quí, An là khách phong tao,

Trên vào cũng vị dưới nào cũng yên

Thanh long cơ biến để điều

Tấu thư nói ngọt người theo ngay về.

Hỉ thân, Hoa cái tốt ghê,

Khẩu thiệt trường đoản mọi bề dám đang

Kiếp, Không da ắt đên hoàn;

Hỏa, Linh mặt khó sầu đâm đêm ngày.

Kinh dương tai kém mình gầy,

Đà la mắt lớn, chân tay thì Daimetin.

Đào, Hồng mặt mũi xinh tươi

Kỵ, Hình, Đà, Nhận là người tật thương

Vũ, Diệu, Toái ngọng lẽ thường

Lại thêm Việt, Kỵ ắt phường điếc câm,

Đồng cung Diêu, Kỵ chẳng nhầm

Số mà như thế chịu phần sức môi

Tham lam hãm địa là người,

Trong hai nách những mồ hôi một lò

Người ngam mắt nhỏ mắt to

Nhật phùng Đào, Sát tương phù Mênh viên

Am, Dương lạc hãm không nên

Trong ngoài Diều, Kỵ cho nên mắt loà

Mắt to mắt nhỏ ấy là.

Nhật phùng Không hãm đoán ra rõ mười.

Phủ  phùng Thất sát nực cười

Mắt to tai nhỏ là người dị nhân

Gù lưng thôi chớ phân vân.

Nhật phùng Kỵ, Sát lại lâm Bệnh phù.

Đà la hắc tử (mụt ruổi) điểm to

Cự môn, Hóa kỵ âu lo hão huyền

Tham lam Thái Tuế một miền,

Trong ngoài cơ trí đảo điên khó đồng

Triệt, Tuần đóng ở Mệnh cung

Thiếu niên tân khổ lo toan mọi đường

Cô thần, Quả tú mệnh cung

Tính người cô độc không màng giao du

Lộc tồn giàu có về sau

Trường sinh, Đế vượng ấy màu thiện lương

Phủ phùng thất sát chí khôn.

Việc làm táo bạo, những toan hơn người

Giáp Long, Giáp Phụng đôi nơi

Tả, Hữu, Thai Tọa lâu đài thiếu niên.

Kình, Đà, giáp với Mệnh viên,

Hoặc là Không, Kiếp bần hàn yểu vong

Tứ linh: Cái, Hổ, Phượng, Long

Công danh quyền thế lẩy lưng một khi,

Tấu thư, Hoa cái thanh kỳ,

Mộc diêu, Hoa cái ắt thì dâm bôn/

Hổ mà gặp Tấu đồng cung

Cônh danh thi cử nên công dễ dàng.

Hổ mà gặp Phi đồng sàn,

Ay Hổ mọc cánh mọi đàng hanh thông

Tử, Phủ gặp mã Dần, Thân

Phù dư mã ắt thanh vận lộ đồ

Nhật, Nguyệt địa, Mã tương cờ

Thư hùng mã ắt tài cơ sang giầu

Đồng cung Tồn, Mã gặp nhau

Ay là chiết tiễn, ngàn dâu thẳng đường

Mã ngộ Linh, Hỏa miếu cung:

Chiến binh mã ấy vẩy vùng nơi nơi.

Tuấn mã : Khốc, Khách hợp bài,

Ngựa kia có nhạc anh hài lên yên

Thiên hinh ngộ Mã chẳng nên :

Phù thi mã ắt tật nguyền chân tay . .

Chiết túc : Đà, Mã sun vầy

Tử mã : Tuần, Triệt đêm ngày khảm kha.

Mã kia sao Tuyệt một nhà,

Cùng đò Mã ấy thật, là vô phương

Thiên hình đóng ở Dần cung ( cách Hổ ngâm kiếm)

Mệnh, Thân tại đó uy hùng tướng quân

Hinh, Tướng, An, Binh hợp cùng.

Tài kiêm văn võ vẫy vùng nơi nơi

Khúc, Xương: Thương, Sứ hợp bài

Phải phòng tai họa bên ngoài bên trong

Đẩu quân, Tử, Phủ thong dong

Ơ cung quan lộc trùng trùng phước lai

Đẩu gặp Tồn khá tiến tài

Khóc, Hư lạc hãm miệt mài gian truân

Hỏa tai thủy ách lắm lần

Bở Liêm, Sat, Hỏa Diêu cùng Kỵ, Tham

Thiên, Nguyệt đức, Giải thần tàng

Cùng là Quan, phúc một làng trừ hung,

Thái dương đóng chốn thuỷ cung (Hợi và Tí)

Gặp Kình hay Kỵ: yểu vong hoặc mù

Hạn gặp thói cũng âu lo,

Hoặc đau đôi mất, hoặc chờ tóc tang( phần cha)

Đà la, Địa Kiếp chiếu phương

Gặp Linh tinh, nạn bất thường chẳng sai

Khốc, Hư Tí, Ngọ đồng bài

Tiền bần, hậu phú chớ sai lẽ bàn

Không, Kiếp Tỵ, Hợi đồng sàn

Công danh nhoạnh phát phải tường cơ vi

Hồng loan cư Tí khá hay

Văn tinh hội chiếu dnah ghi ấu thời

Thiên mã nhập Mệnh ấy ai

Tài năng mẫn tiệp người người ngợi Super Ca

Thiên đồng thủ mệnh ấy là

Đổi thay tính khí  khó mà chiều nuông

Tràng sinh, Mã, Hỉ đồng cung

Công danh đắc lộ vẩy vùng một phương

Thiên diêu Tài, Mệnh sinh ương

Không mê cờ bạc cũng phương rượu chè

Vũ Khúc : Thân Mệnh khá hay

Nốt ruồi kín ở thân nay phải tường

Thái âm, Kình ở Ngọ cung

Mệnh viên tại đó uy hùng tướng quân

Thái dương cư Hợi Mệnh, Thân

Gặp Khoa, Quyền, Lộc mười phâm vẹn mười

Cơ mệnh miếu vượng đa tài,

Tâm tù, tính cấp là người hiển vinh

Khôi, Việt miếu địa trưởng huynh

Gia đình, xã hội hẳn dành ngôi trên

Liêm trinh lạc hãm ưu phiền

Khoa Quyên ở Ngọ ải phiên trọng thần

Mệnh vo chính diệu “Tam Không”

Nhật, Nguyệt giao chiến dự phần công khanh

Thai mệnh đa học thiểu thành (Sao Thai ở mệnh học giỏi mà thành không đạt đựơc

Mộ hợp Thai, Toạ hiển danh anh tài ( Sao Mộ đóng ở Tứ Mộ lại gặp Tam thai, Bát tọa) Liên châu Tam Hóa phước lai.

Kỵ, Đà, Diêu kế họa tai bất thường (3sao đi liền cung lại gặp Mệnh, như Tam Hóa liên châu)

Phong cáo, Thai phụ giao hoan

Ay người hưởng ấm thừa quang cõi trần

Xương Khúc đóng ở Mệnh Thân,

Là phường tao khách xa gần ngợi Super Ca

Địa kiếp độc thủ ác tà,

Liêm, Phá là hạng quỉ ma bất thường (đóng hãm địa)

Thiên khôc, Địa võng tai ương:

Hóa Quyền, Thiên khố lại đường minh danh

Khôi, Xương ở mệnh bậc lành,

Hỏa, Hình đóng mệnh giữ mình lửa than

Tả, Hữu đắc địa đồng sàn

Ay là được cách thanh nhân hiển vinh

Thiên quan, Thiên phúc tu hành

Tứ Sát vượng địa đã đành minh huy

Hóa kỵ thi rơt lăm khi

Dương phùng Kiếp sát học gì cho đương

Sát, Hình cô độc tinh ươn

Quan phủ, Thái tuế thường công môn

Bính, Hình nói chẳng hé răng

Hãm cung Phá, Tuế nó bằng sấm vang

Tham lương những thích ăn sang

Diêu Kỵ tửu sắc lắm đàng ngã nghiên

Đế hãm Mão, Dậu, lại thêm

Sát tinh hôi hợp cửa Thiên gởi thân

Hoặc là Thê, Tử, Phúc cung

Kiếp, Không, Sát, Kỵ hãm vòng địău

Mấy người phú quí không toàn

Bởi sao nhật, Nguyệt hợp đoàn sát tinh, (tức Diêu, Đà, Không, Kiếp)

Mấy người khó hiển công danh

Chỉ vì Nhật, Nguyệt đòng tranh Sửu, Mùi

Mấy người thu ấn triệt hồi

Bởi sao Không, Kiếp đứng ngồi nào yên

Phượng Long: Mão Dần hai miền

Bảng vàng cô thuở đề tên ở đâu

Quí, Ann Mùi, Sửu rất mầu (An quang, Thiên quí đóng Sửu hay Mùi)

Đường mây thẳng bước cao sâu cửa trùng

Cung Quan mừng được Đào, Hồng;

Thiên di tối kỵ Kiếp, Không lâm vào

Cônh danh hẹn tuổi tác cao,

Giáp, Liêm, giáp Sát đoán nào có sai (Giáp Liêm Trinh, Thất sát)

Giáp Bát bọa, Giáp Tam thai

Thiếu niên cũng dự cát đài nghêng ngang

Tả, Hữu, Quan, Phúc đồng san

Chính tinh đắc địa rỡ ràng lương y

Những người niên thiếu danh ghi,

Hồng Loan, Bát tọa ở vì Mệnh cung

Song Hao, Tham hội đa dâm;

Thiên đồng ngộ Quí mười phần thanh tao

Phá quận, Diêu, Mã hợp vào

Ay hạng du đãng ai nào muốn thân

Giáp Thân, Mệnh khá rõ phân,

Nhất là Tử, Phủ dự phần cao sang.

Giáp Tả Hữu, Khúc Xương, Nhật Nguyệt ;

Lộc, Khoa, Quyền, Khôi Việt cùng gia

Kỵ, Liêm, Phá, Vũ xấu xa

Giáp cung Không Kiếp, Kình Đà sao nên

Mão đến Tỵ bónh đen Nguyệt hãm,

Gặp Lương càng bi thảm gian truân.

Kìa ai  tiền phú hậu bần,

Bởi chưng Không Kiếp chiếu tuần vận sau,

Còn trước khổ sau giàu bởi số.

Thân Mệnh, Thân Tham, Vũ đồng hoà

Hay gì hãm địa Hóa Khoa

Gặp Không Kiếp ắt quái tà thạch tinh

Đất Tí, Ngọ, Sửu, Thân : Hóa lộc

Hội Kiếp, Không là gốc tàn suy

Phủ ở Tuất, Tử vi ở Ngọ

Mệnh công khanh áo đỏ đai vàng

Mệnh, Thiên, Tài, Lộc, (Quan lộc) bốn phương

Có Tam Hóa hội rỡ ràng tiếng văn

Cự, Cơ hợp Khúc, Xương, Tả Hữu

Ơ Mão cung rạng rỡ công danh

Tân, Kỷ : nhất ; thứ : Bính Điinh

Ngoài ra các tuổi dự vinh đôi phần

Linh, Dương, Tham, Tướng Tí cung

Cùnglà Tứ mộ nổi danh tướng tài

Nguyệt Dậu, Nhật Tỵ lai trièu hợp

Tuổi Đinh, Tân, Bính, At phú viên

Nhà ai phúc lộc vẹn tuyền

Bởi sao Tử, Phủ chiếu mièn tam phương

Đất Thìn, Tuất Am, Dương (Nhật, Nguyệt đối chiếu)

Hoặc Mùi cung, Mão Hợi hợp nhau,

Cách là vượng địa minh châu,

Cung thềm thảo bước sang giàu cung thân

Tuất Hợi : Nguyệt, Mão, Thìn thì Nhật

Ngộ Việt, Khôi, Tả Hữu, Khúc Xương

Ay người tước lộc giàu sang

Chớ nên ắt sát, chớ vương Kỵ, Hình

Lương, Khúc đóng đồng danh Dần, Ngọ

Hoặc Ngọ: Lương; Khúc tọa Tí cung

Chức quan ngôi đến đài cương,

Công danh rạng mặt, mọi đường minh danh.

Đất Tứ mộ ; Hỏa, Linh, Tham, Vũ

Có uy quyền, chớ ngộ Kình dương

Thân cung Liềm; Tướng một đường

Anh hùng vũ dũng ai dương được minh

Sao Cự tú Tuất, Thìn rất kỵ

Những chịu điều thị thị phi phi

Kiếp, Không, Thái tuế suy vi;

Lộc, Mã ngộ Triệt ích gì nữa mong

Lục châu thuở lầu hồng phải ách,

Bởi Tuế, Tang, Điếu khách cùng hòa

Tham, Vũ đóng đất Võng, La (Thìn, Tuất)

Gặp loài Tang, Điếu một nhà càng hung

Cung, Tỵ, Hợi : Khúc Xương tạo thủ

Trở thành ha nếu có Liêm trinh

Tuất, Thìn Xương Khúc, Đà, Linh

Sát gai Mệnh, Hạn gieo minh trầm vong

Liêm, Sát, Tỵ, Kiếp, Không tương hội

Mệnh an nơi Tỵ, hợi bềnh bồng

Tử vi sao quí khá mong,

Tuất Thìn gặp Phá lại giòng hư danh

Xương Khuc, Phá gặp Hình, Kiếp sát

Chốn Mão, Thìn, Dậu, Tuất lao đao

Tam Hóa: Hóa lộc đứng đầu

Vào cung Tứ mộ như mầu khói mây

Sao Cự môn hãm ngay Thìn, Tuất

Nhưng tuổi Tân gặp Lộc cũng hay

Mấy người hà tiện sưa nay,

Bởi cung Tài, Phúc gặp này Kiếp Không

Khoa hãm địa ở vòng Mệnh vị

Nghiệp không thành, danh chí như mây

Lộc ngộ Không Kiếp đồng quí

Cũng là vô dụng, Hóa vi  cơ hàn

Tử vi thủ Mệnh an ở Ngọ

Không sát tính chức có tam công,

Phải là Đinh, Kỷ sanh năm,

Cùng là At, Giáp khá mong được nhờ

Còn Thiên pủ Tuất cư  Mệnh vị

Hợp cát tinh Giáp, Kỷ sanh nhân

Hoả cục vẹn vẻ mười phân

Tam công chức chưởng, dành phần chẳng ngoa

Cung Dần : Lộc; Hợi : khoa đăc cách

Ang công danh hẹn khách anh tài,

Tham lang ; Hỏa tú liệt hài

Mộ cung (Tứ mộ)

Cũng kẻ quyền oai hơn đời

Cự Lương gặp Khoa nơi Thìn, Tuất

Có Mệnh viên ấy thật xinh tươi

Hỡi ai Giáp, Kỷ mấy người

Gặp sao Thiên khổ tiền rời bạc muôn

Cự Lương nếu đóng cung Mùi, Sửu

Lại gia thêm Tứ Sát long đong

Tham, Vũ đắc địa khá mong

Bính Đinh, Thổ cục ấy giòng giàu sang,

Mấy người phú quí nan toàn,

Lưỡng Hao, Hóa kỵ Tài, Quan lâm vào

Mấy người dự bậc sang giàu,

Hợi, Tí : Tướng ấn lại chầu cát tinh

Mấy người hiếu sắc hoang tình;

Vì Xương Khúc đóng bên mình Diêu Y

Mấy người đông trấn, tây trì

Phá quân, Thiên Việt hợp bầy Kình dương

Lý Quảng tài lành chẳng phong

Kình dương, Lức sĩ tương phùng Mệnh, Thân

Nhan Hồi chết giữa niên trung,

Bởi Văn xương hãm ngộ vòng Thiên thương

At, Sửu nhân, Mệnh Dần phương

Mùi cung : hạn ngộ Xương, Thương, Dương, Đà

Việt, Linh, Hình ngộ Lương, Cơ

Hoặc là Nhật, Nguyệt ắt chờ lôi kính (bị sét đánh)

Trọng Do mãnh liệt đã đành,

Nhờ Tham, Phá đóng ở mình Thân cung

Ai đương Hạng Võ anh hùng,

Ví sao Cưu tú, Lưỡng, Đồng hợp xung

Đồng đóng Mệnh ở Thìn cung

Lương : Tí ; Cự : Tuất hợp trong một miền,

Lại thêm Khoa, Lộc, Hóa Quyền

Ơ cung xung chiếu là miền Thiên di

Tuế ngộ Không Kiếp vận suy

Cứu tinh Mệnh có Tử vi với thành

Hạn hành Vũ khúc, Tham tính

Tang, Khốc, Thái tuế lâm Thin, Tuất cung,

Khuất Nguyên xưa phải trầm vong

Tuổi Canh nay vẫn đề phòng tử sinh

Xương Khúc mà gặp Liềm trinh

Ơ cung Tỵ, Hợi tân sinh khó tròn

Tỵ, Hợi Mệnh ngộ Kiếp Không

Dẫu rằng đắc địa chết vòng trung niên

Liêm trinh, Thất sát đồng viên,

Ơ cung Tỵ, Hợi chiếu miền Thiên thương

Đặng Thông đói suốt năm trường

Hạn hành phải sợ tai ương đến mình.

Liêm, Xương, Đà, Vũ đồng danh ;

Tuổi Tân, Nhâm, Kỷ ăt dành họa tai

Kình dương, Kỵ, Hỏa một bài

Hãm mà thủ mệnh thật loài ác tinh,

Khúc Xương Mùi, Sửu hợp thành,

Nếu không cát diệu hữu danh vô dùng

Phá quân, Hình gặp Khúc Xương:

Tuất, Thìn, Mão, Dậu là phường lao đao

Sát, Phá, Liêm, Tang lâm vào

Kình, Đà, Kỵ ấy tránh nào bạo hung.

Linh, Hỏa; Thương, Sứ, Kiếp Không

Chuyên đường tác họa trùng trùng hải kinh

Ngọ cung Tam Hóa hợp Kình

Người sinh Bính; Mậu: biên đình nổi danh

Lộc cư Nô bộc  bực mình,

Đóng Tây xuôi ngược mới sinh tiền tài

Dương Linh toạ thủ mệnh ai;

Lại gặp Bạch hổ họa tai đao hình

Mệnh Vô chính diệu bất minh

Phụ Bật gia thủ đem minh ly tông

Kỵ, Hình, Tuất sát tương phùng

Thiếu niên yểu chiết như giòng văn Uyên

Hạn phùng Diêu, Hổ ưu phiền,

Những loài ác thú chớ nên đến gần

Hạn hành Cự; Kỵ hung thần,

Phái phòng những chốn giang tân mới lành.

Hồng, Đào, Không, Kiếp đồng danh,

Ay phường yểu tử đã dành một hai

Kỵ, Đà, Thái tuế hợp bài

Cảnh đời nào được mấy người thung dung

Sao An, Quí hợp Khôi cùng

Ơ  vào Thân Mệnh bảng rồng đề danh

Khôi Việt hội gặp Khoa tinh

Chẳng phùng Không ắt nên danh dễ dàng

Tham lang, Bạch hổ một dàng,

Tuất, Thìn tuổi ấy sơn lâm lánh đường

Hãm cung Tang, Tuế, Cơ, Lương

Ay người kém phúc, vợ con biếng chiều

Tuế, Đà, Cự, Kỵ vận nghèo

Một thân xuống thác lên đèo chẳng yên.

Phù, Hình, Không Kiếp đớn hèn

Kẻ thù người oán phải nên giũ mình.

Khốc, Hư, Tang Mã chẳng lành.

Hợi người hại của phận đành tai ương

Kiếp, Không, Hình, Kỵ, Đà, Dương

Gian nan bệnh tật mọi đường khảm kha

Hỏa, Linh Long, Mộc một  nhà

Lánh mình lửa cháy cùng là nươc sôi

Dậu cung Hình, Tuế cùng ngồi

Tai bay vạ gió nào người gây ra

Dân, Thân: Sát, Kỵ trùng gia

Thường chiêu mạ nhục thật là gian truân

Cơ Lương Mộc Mã đồng cung

Phú kham địch quốc của dùng hết đâu.

Ngôi cao chức trọng công hầu

Ngọ cung Thất sát lại chầu cát tinh

Quyền cao trọng trấn biên đình

Tử, Đồng, Lương, Vũ miếu tính hợp cùng.

An, Quí, Khôi Việt, Liêm, Hồng

Trai cận cửu trùng, gái tắc cung phi

Hồng, Khôi, Xương, Liêm phù trì

Sân Rồng dấn bước lên ghi cữu trùng

Nếu Kỵ gia, ở Tí cung

Làm nghề thuật sĩ ung dung nuôi tình

Thiên, Nguệt đức ngộ Đào tính,

Trai lấy vợ đẹp, gái lành chồng sang

Việt Khôi, Quyền Lộc khá bàn,

Trong nhà bậc trưởng, ra đàng bậc trên

Sát phùng Phù, Hổ sao nên,

Dã tràng thuở trước ưu phiền ngục trung

Dần, Thân, Tham ngộ Văn xương

Vận ông Đổng Phú, Hán Hoàng đem lưu

Mệnh, Điền: Tuần, Triệt đương đầu,

Tự cơ cha mẹ khó cầu khó mong

Phủ, Đà, Tuế đóng Tỵ cung

Thiềm ngôn, loạn ngữ nói rông tháng ngày

Bệnh phù, Thái tuế dỡ thay

Ơ cung Tứ mộ hợp bày Thiên thương

Không Kiếp đóng ở Mệnh phương

Triệt, Tuần án ngữ tránh đường hoạ tai

Đào, Hồng, Diêu, Hỉ trong ngoài

Lại gia Bính, Tướng : gái trai hoang tàng

Thân hung hạn sự muôn vàn

Tiền đầu hãm hại một đoàn hung tinh

Thất sát là loại đáng kinh

Hãm địa ngộ phải lưu Kình sợ thay

Dưỡng, Đà, Thất sát khá hay

Chiếu vào Thân, Mệnh tháng ngày khổ đau

Cự Tham Phá Kỵ gặp nhau,

Bên mình họa  đến dễ hầu tránh ru

Tham, Liêm : Tỵ, Hợi ngục tù,

Dần, Thân : Tham hội Xương lo tụng đình

Phá phùng Mão, Dậu khá kinh,

Gặp sao Nguyệt đức phúc lành lại qua

Hình, Kình cư Ngọ đồng gia

Sát, Kiếp lai chiếu ắt là ngục trung

Mệnh, Đào, Thân lại Hồng loan

Hạn gặp Tuế, Kiêp, phụng hoàng rẽ duyên.

Thanh long, Thai, Hỉ hợp miền

Vợ ắt thai nghén khá xem phúc nhà.

Kình dương, Hoa cái ngộ đà

Hạn hành năm ấy đậu hoa phải phòng

Vũ, Cơ, Lộc, Mã, Hỉ, Hồng

Hôn nhân vận ấy đèo bồng thất gia

Lương, Phục, Vũ ở Toà Ngọ vị,

Hạn gặp thì chức trị quản binh

Dậu cung Thái tuế, Thìên hình

Phải phòng vận hạn dễ sinh gông cùm

Chơi bời du thủy, du sơn,

Thiên di gặp  Mã hợp chàng Đà la

Thìn Tuất, Thất sát xem qua;

Kinh, Hình hội ngộ ắt là đảo điên

Tiểu hạn Cự, Vũ, Hóa Quyền,

Hoặc Mộ (sao Mộ) Tả Hữu ấy miền thăng vinh

Việt, Khôi, Long Phượng Văn tinh

Vào thi ắt hẳn bẻ cành quế hoa

Sát gặp Tồn, Tử đoán ra,

Lại sao Kỵ đóng ắt là tối tăm

Thiên lương ngộ Hỏa chớ lầm,

Hanị người tổn vật mấy lần họa sinh

Thái dương hãm ngộ hung tinh,

Nếu không kiện tụng, thôi đành tóc tang (bố chết)

Quyền, Háo, Không Kiếp cớ màng

Kẻ trên biếm loại khỏ đàng công danh

Linh phùng Sát, Phá hạn hành;

Văn Vương xưa cũng giam mình nguc trung

Nguyệt hãm, Đà; Hổ tuế xung,

Hãi thay điềm Mẹ thoát vòng trần gian

Xét xem các lẽ luận bàn,

Mệnh, Thân, Vận hạn mọi đàng cho minh.

CHÚ Ý: Khi xem các Phú trên đây phải biết rõ mọi sao ở phần trên thì đoán mới tinh tường, Khi đoán các sao ở Mệnh, Thân cũng như ở Vận Đại, Tiểu hạn đề có cách cuộc giải như nhau.

Phụ giải: Nam mệnh có Tử vi đắc địa mà gặp nhiều sao sáng sủa thì hưởng phú quí đến cực độ và sống lâu. Nếu Tử vi mà gặp Tuần Triệt thì lúc thiếu thời lao khổ, nhưng về già cũng được sung sướng. Nếu Tử vi mà gặp Không Kiếp thì mất hiệu lức, chịu sinh kế lao đao. Tử vi mà gặp Tham Lang đồng cung thì chỉ có tu hành mới được yên thân.

Nữ mệnh gặp Tử vi đắc địa là người có đức độ, vượng phu ích tử. Nếu gặp Tuần Triệt thì tình duyên khó khăn, mà lại gặp Không Kiếp và sát tinh thì là hạng dâm dật, khắc chồng hại con, nhưng cũng được no ấm

THIÊN CƠ

Đóng ở nam mệnh mà Miếu vượng địa ở Thìn Tuất và Mão Dậu là người đa mưu túc trí, giỏi về chiến lược chiến thuật, nhất là ở Mão Dậu có song Hao thì tài kiêm văn võ; đồng thời có sát tinh hội thì thật là vẹn toàn. Nếu Thiên cơ hãm địa thì thường cuộc đời phiêu bạc, hay gặp những tai ương.

Ở NỮ MỆNH: Cơ Miếu địa, đắc địa thì có tài đảm đang, vượng phu ích tử, giàu sang sống lâu. Nếu cơ miếu địa Mão Dậu thì là hạng đàn bà dẫm đãng. Trái lại Cơ hãm địa cũng là người giỏi dang nhưng xảo trá. Nếu đã hãm mà còn gặp hung tinh nữa thì thật là kẻ sát chồng hại con, nếu no cơm ấm sáo thì cũng không thọ.

THÁI DƯƠNG

Ở NAM MỆNH: miếu vượng địa mà hội cát tinh là người thao lược có uy quyền hiển hách. Nhưng nếu đóng hãm địa ở Hợi mà gặp được Tam Hóa thì cũng rực rỡ, trái lại hãm địa mà gặp hung tinh, sát tinh thì mắt có tật, chân tay có vết, thường gặp tai ương, sống cuộc đời lang thang phiêu bạt.

 • NỮ MỆNH : Thái Dương miếu vượng địa thì người cương nghị, vượng phu ích tử, phúc thọ vẹn toàn. Nếu hãm địa là ngưồi đa sầu đa cảm nhưng cũng được no đủ, thường lấy lẽ mới tranh được mấy độ buồn thương. Nhưng nếu hãm địa mà gặp sát tinh thì chung thân cùng khốn, mắt kém, mang bệnh khí huyết, thường gặp tai ương.

VŨ KHÚC

Ơ NAM MỆNH : Vũ Miếu vưọng hay đắc địa mà gặp cáttinh hội tất hiển đạt về võ nghiệp. Nếu Vũ hãm địa, mà gặp nhiều cát tinh tất chuyên về kỹ nghệ hay kinh doanh trở nên khá giả. Trái lại hãm địa mà gặp sát tinh thì cùng khổ, phải tha phương cầu thực, dễ bị tù tội.

NỮ MỆNH: Vũ Khúc miếu vượng hay đắc địa là người đảm đang, hưởng giàu snag, song phải muộng lập gia đình. Nhưng nếu Vũ hãm địa tuy là người đảm đang nhưng hung bạo tham lận hay lấn át chồng con, tuổi thọ cũng chiết giảm, nếu gặp phải sát thinh thì thật cùng khốn có đơn, sát cồng hại con.

THIÊN ĐỒNG

Ở NAM MỆNH: Đồng miếu vượng đắc địa mà hội cát tinh tức phúc thọ song toàn. Nếu đồng hãm địa mà gặp nhiều sao xấu thì cuộc đời đổi thay vô độ, lao khó về sinh kế, hay mắc bệnh ở bộ tiêu hoá.

NỮ MỆNH : Đồng rực rỡ (ở đắc địa0 là hạng có đức độ đảm đang, vượng phu ích tử. Nhưng đắc địa ở cung Hợi Tỵ lại là người đàn bà dâm đãng và haong đãng dâm dật, suốt đời vất vả nhưng cũng được no ấm. Song nếu gặp sát tinh thì cùng khổ, hay mắc bệnh ở bộ tiêu hóa hay ở tử cung.

LIÊM TRINH

Ở NAM MỆNH : miếu vượng hay đắc địa mà hội cát tinh tất có uy quyền hiển hách. Nếu Liêm hãm địa mà sát tinh hội thì suốt đời cùng khổ, thường hay bị tai nạn và tù tội, cuối cùng chết một cách thảm khôcs.

Ở NỮ MỆNH; Liêm miếu vượng hay đắc địa là người nghiêm nghị, đoan chính, thanh cao, đảm đang giàu sang, nhưng phải muộn lập gia đình mới khỏi bị dang dở. Nếu Liêm hãm địa là người dâm dật ác độc khắc chồng con, có nhiều bệnh tất. Nếu hãm mà gặp nhiều sát tinh thì dễ mắc tai nạn khủng khiếp, trọng đời cùng khốn cô đơn.

THIÊN PHÚC

NAM MỆNH : nếu gặp cát tinh hội thì phúc lộc song toàn. Nhưng Phủ kỵ nhất là gặp Tuần Triệt hay là Thiên, Địa Không thì thật là cùng khổ, khó tránh được tai ương, yểu tử, nếu không thì chỉ có tu hành mớ yên thânp>

Ở NỮ MỆNH : Thiên phủ là người mặt tươi đẹp như hoa; hội cát tinh tất giàu sang sống lâu, lợi chồng con. Nhưng nếu Phủ gặp Tuần Triệt hay Thiên, Địa Không thì suốt đời lao tâm, đau khổ vì chồng con, giảm tuổi thọ.

THÁI ÂM

Ở NAM MỆNH : Thái âm miếu vượng hay đắc địa hôi cát tinh tất hưởng phú quí tột độ. Nhưng nếu gặp phải Tuần Triệt thì thường hay có bệnh tật. Song nếu Thái Am hãm địa mà gặp sát tinh thì nếu tay chân không có tật, tất mắt phải mờ.

Ở NỮ MỆNH: Thái Am miếu vượng hay đắc địa là người có nhan sắc, vượng phu ích tử, giàu sang; nếu gặp phải Tuần Triệt án ngữ thì phải muộn lập gia đình hay làm lẽ mới tránh được mấy độ

dở dang. Thái Am hãm địa là hạng dâm dật, không được thọ, đời cùng khốn cô đơn, khắc chồng hại con.

THAM LANG

Ở NAM MỆNH : Miếu vượng đắc địa thì thân hình đẫy đà, tính háo thắng, thích kinh doanh, có tài tổ chức hay mưu tính việc lớn, tất được hưởng giàu sang. Tuy thuở thiếu thời hay vất vả, Tham hãm địa gặp nhiều sao mờ ám dễ bị tù tội tai ương.

Ở NỮ MỆNH : Tham miếu vượng đắc địa là hạng đảm đang, bạo tợn hay ghen tuông, được hưởng giàu sang và sống lâu. Thãm hãm địa Tí Ngọ Tỵ Hợi là hạng hiểm độc lăng loàn dâm dật. Nếu hãm mà lại gặp nhiều sát tinh thì khắc chồng hại con, thường gặp tai hoạ và giảm thiểu tuổi thọ.

CỰ MÔN

Ở NAM MỆNH: Cự miếu vượng hay đắc địa có cát tinh hội tất hưởng phú quí toàn mỹ. Nếu cự hãm địa mà lại gặp sát tinh nữa thì chung thân cùng khốn cô đơn, thưòng bị vướng tai nạn hay tù tội và không thể thọ được.

Ở NỮ MỆNH: Cự miếu vượng đắc địa là người có đức độ, vượng phu ích tử. Nếu Cự hãm địa thì tướng diện đặc biệt, thoạt trông ai cũng mến, nhưng là hạng dâm dật hoang đàng, ăn nói điêu ngoa hay ghen tuông cuộc đời vất vã, tonà gặp tai nạn. Nếu hãm mà lại gặp sát tinh hội họp thì là hạng sát chồng hại con, đa mang nhiều bệnh tật, lắm tai nạn, và không thể hưởng tuổi thọ.

THIÊN TƯỚNG

Ở NAM MỆNH : Tướng miếu vượng hay đắc địa là người thông minh dáng cách uy nghi phúc hậu, tất có uy quyền và danh tiếng. Nhưng nếu Tướng miếu vượng đắc địa mà gặp Tuần Triệt án ngữ, chẳng khác nào như Tướng hãm địa mà gặp sát tinh, cuộc đời sẽ lao đao, chỉ có tu hành mới tránh được những nỗi đao đớn và phiền luỵ.

Ở NỮ MỆNH : Tướng miếu vượng đắc địa là người có tài nhưng hay gen tuônng, được hưởng phúc lộc. Nếu có cát tinh hội thì thật là phú quí tột bực. Nhưng nếu miếu vượng hay đắc địa mà gặp Tuần Triệt thì chẳng khác nào Tướng hãm địa, tuy người cũng có tài nhưng suốt đời khốn khổ, chịu đau thương tàn tật và buồn khổ vì chồng con.

THIÊN LƯƠNG

Ở NAM MỆNH: Lương miếu vượng hay đắc địa là hạng thông minh nếu Lương đóng ở Thìn Tuất tất có nhiều cơ mưu, giỏi chính trị và chiến lược. Nhưng nếu Lương hãm địa là người sống không bào giờ được yên thân, luôn luôn thay đổi công việc và chí hướng. Nếu hãm địa mà gặp nhiều sát tinh thì suốt đời cùng khổ ; nếu có tài lộc thì mạng lại yểu.

Ở NỮ MỆNH :Lương miếu vượng đắc địa là người sáng ý làm gì cũng chóng có kết quả, lại là bậc hiền phụ. Nhưng nếu miếu vượng đắc địa mà gặp phải Tuần Triệt thì tình duyên trắc trở ; nếu sớm lập gia đình thì chắc chẳn phải là khóc chồng. Lương hãm địa là hạng đàn bà phóng đãng thích việc ong bướm, nếu gặp phải sát tinh nữa thì sát chồng hại con, sớm chịu cô đơn.

THẤT SÁT

Ở NAM MỆNH : Sát ở mệnh thì người da đen tính ương ngạnh, nhưng ở đắc địa thì rất can đảm. Nếu hội được cát tinh thì thường hiển đạt về võ nghiệp, nhất là có Hình đồng cung thì uy quyền hiển hách, tuổi thọ càng cao. Sát hãm địa thì suốt đời lang thang phiêu bạt hay bị nạn xe cộ tù đầy không thể thọ.

NỮ MỆNH : Sát miếu vượng đắc địa là người mắt to, hay ghen nhưng sát phu nên phải muộn lập gia đình mới tốt. Nếu sát hãm địa là hạng đàn bà độc ác nham hiểm, hại người không gớm tay. Nếu găp phải sát tinh hội thì cùng khố, cô đơn và chết yểu một cách rất thảm khốc.

PHÁ QUÂN

Ở NAM MỆNH: Phá Quân miếu vượng đắc địa thì hiển đạt về võ nghiệp, uy quyền hiển hách. Nhưng Phá hãm thì cô đơn cùng khốn, dẽ bị tai nạn và tù đầy.

Ở NỮ MỆNH : Phá miếu vượng đắc địa là người táo bạo, tuy được hưởng phúc lộc nhưng phải muộn lập gia đinh, nếu không tất sát phụ. Nếu Phá hãm địa thì là hạng dâm dật, độc ác, sát phu, gặp tai ương. Nếu gặp nhiều sát tinh tất phải tàn tật, sát chồng hại con, không thể hưởng tuổi thọ.

Nhứng cính tinh trên đây chỉ tóm tắt ; vậy khi xem sô nếu chưa nhớ phú thì phải xem lại tính chất các sao đã giải chi tiết ở phần II mà luận đoán. Ngoài ra các hung tinh và bàng tinh hung, cát như thế nào và từng bộ tương ứng với chính tinh ra sao cũng đã giải rõ ở phần II và ở đầu phần III vè sự phối hợp các cách cuộc.

ĐOÁN VỀ NỮ MỆNH

Này Nữ mệnh xem tường cách cuộc, Chính tinh kia có được miên viên, Hoặc vào Vượng địa khá khen; Nhược lâm hãm địa đảo điên cuộc đời. Cung Phu, Phúc đôi nơi phải rõ

Mới luận bàn độ số hư nên. Tử vi đóng Mệnh bậc hiền,

Vượng phu ích tử lại thêm sang giàu Liêm đắc địa là mầu trinh nữ

Ơ Dần, Thân, Tí, Ngọ đáng mong Gặp Đồng hội ở một cung,

Ay người phúc trọng đảm đương mọi phần. Nhật đắc địa từ Dần đến Ngọ

Tăng phong lưu néu có cát tinh Hai phương Phủ, Tướng triều minh,

Giáp, Canh, Tần, At càng xinh, càng giàu. Cự Cơ Dần, Mão âu phú quí,

Lòng dâm tư vẫn đề một bên Kề chi những cách hư hèn:

Nguyệt Thìn: lương Tỵ, Hợi viền đó mà. Thói dâm dật xướng hòa kém phúc.

Ay Văn xương, Khúc gối loan lạnh lùng, Số Tham, Phá hào chồng rất kém,

Những cô đơn dâm hiểm mà kinh

Sát hung kém phúc đã đành,

Dần, Thân Cơ, Nguyệt đã đanh dâm bôn.

Quyền, Lộc ấy hợp phường nhất xứ,

Số Vượng phu ích tử ai qua,

Kiếp, Không, Linh Hỏa, Kình, Đà.

Liêm trinh, Cự, Vũ lại hòa Tham lang

Hai phu mệnh tam phương tứ chính;

Thầy những loài ác tinh kinh thương.

Hình, Diêu số gái long đong

Nếu không kế thất, lộn chồng mà thôi

Kỵ, Kiếp, Kình hợp ngôi phu vị,

Kìa người phương cạ loạn chung

Đào, Diêu số ấy trong lòng chẳng trinh;

Nhưng gặp được: Quí, Hình, Tử, Phủ,

Dạ sắt vàng nào sợ lung lay,

Bạc tình hạn gái ghê thay:

Dân, Thân, Tham, Sát giữ tay nhân cung

Vận hạn đến Đào, Hồng, Cái Hỷ,

Lòng gái trai bất dĩ  dâm bôn

Đao, Tang đóng ở Mệnh cung.

Lẳng lơ gái ấy phụng loan dứt tình.

Kìa Khôi, Tướng bên mình Tả Hữu.

Lại gặp thêm Tử, Phú quá xinh

Thiên lương, Thiên mã đồng hành,

Yêu kiều gái ấy dấn mình bướm ong.

Dương Phi đẹp vốn giòng Cơ, Nguyệt;

Lại Khúc, Xương ba miệt triều viên,

Mệnh bà Lã hậu chuyên quyền,

Song Lộc ngộ mã thủ liền một cung.

Đao, Long phụ, Bật phùng sau trước

Hoặc Đào, Nô lỡ bước cầu ô.

Khéo nghề kim chỉ thêu thùa.

Hồng Đàp. Tấu Vũ ở vừa mệnh cung.

Đào Tấu Hỷ Vũ Hồng họp mặt,

Người xướng Super Ca tiếng nức nhà quan.

Phụ Bật ngộ Thái âm nhàn (cung Hợi)

Số làm Bà Đỡ cứu phường trẻ sinh.

Nguyệt Lương hội, nữ thanh mỹ tú,

Giòng quyền hào Tử Phủ đồng lâm.

(ở Dần Thân Tỵ, Hợivượng phu ích tử)

Thái  âm Mệnh ở Mão Dần,

Lo đường kinh nguyệt chẳng phần thong dong

Sao Tả Hữu đồng cung gặp gỡ

Mệnh Đào Hoa, trước dở sau hay.

Giáp Nhật, Giáp Nguyệt ai tày,

Giáp Tả, giáp Hữu vui vầy quia nhân.

Nam nhi sợ nhất phần Nhật hãm,

Nữ mệnh kinh Kỵ ám hay ta

Thái âm hãm Kỵ trùng gia,

Truân chuyên đau ốm thật là lắm phen.

Cung Phu đống ở miền tứ mộ

Gia Hồng Loan ấy số khóc chồng.

Tử Tức Thiên Hỉ thủ trung,

Nhật Nguyệt lai chiếu sinh giòng quí nhi.

Số Diêu Hỉ tai bay vạ gió,

Số Kiếp Không lắm độ gian nan.

Mã Đào duyên nợ tư sinh

Không cần mối lái, ái tình kết giao.

Dương Đà Tuế lâm vào khẩu thiệt;

Còn Đà la ngộ Tuyệt loạn dâm

Tật cung Thai Hổ huyết băng

Tấu Thư Hoa Cái mệnh phùng thanh cao.

Cái ngộ Mộc gái nào đoan chính,

Mã ngộ Không là tính phiêu bồng.

Lộc Mã thủ, chiếu mệnh trung,

Vượng phu ích tử vốn giòng đoan trang,

Xương Khúc hợp ấy hàng gái đẹp

Gặp Thiên cơ hóa kiếp dâm tà

Xương Diêu đáng sợ thay là.

Au nhi tuổi đã bôn ba dâm loàn

Phượng Long hợp là phương thuần hậu;

Khốc hư tuy táo bạo hậu chung

Nữ lưu cốt ở Phu cung

Mệnh Thân xấu tốt đừng hòng, đừng lo

Mệnh chính diệu, cung phu Tham đóng.

Ay là người phúc trọng chính thê;

Mệnh vô chính diệu đáng chê,

Cung Phu Tham đóng giữ bề tiểu trinh

Địa Kiếp với Hồng sanh phu vị,

Cung Mệnh xinh duyên ấy trăm năm

Mệnh xấu duyên đứt tơ tằm,

Sinh ly sẽ định loan phòng 10 năm

Cung Phu lại Đào Hồng tương ngô

Vợ với chồng đều có dung nhan.

Hồng Đào ngộ Kỵ Phụ cung

Tơ hồng đã dứt, má hồng còn vương.

Thiên, Nguyệt Đức Đào Hồng cung Phối.

Gái chồng sang, trai hội giai nhân.

Song Lộc hội Phu Thê cung,

Vợ chồng phối hợp vốn giòng giàu sang,

Phu cung : Diêu, Sát Hình Dương

Hội giao Linh, Hỏa gái toan giết chồng.

Thiên quan, Thiên phúc thủ trung,

Tôn tăng kính Phật dốc lòng thiện gia

Tham, Liêm hãm mệnh gian tà,

Hồng, Đào, Diêu , Hỉ ăt là dâm bôn.

Trai bất nhân Pphá quân Thìn, Tuất.

Gái bạc tình Tham, phá nhân cung

Phủ  phùng Thất sát chi khôn (Sát ở Tí, Ngọ)

Kiếp, Diêu hội ngộ đa vương lưới tình

Đào, Diêu hội bên mình khá rõ,

Không, Quí, Hình Tử Phủ ngoại dâm

Vũ, Quyền nữ mệnh đồng lâm

Gái khôn khiến đấng phu quân nể vì.

Tài buôn bán nhiều bề giỏi  dắn :

Mã mệnh cung, Tồn hẳn Thiên di

Ghen đâu năm chọn tháng chầy,

Bởi Tham vượng địa đong rày mệnh cung.

Thai Bính Tướng Đào Hồng tương hiệp

Chẳng chửa hoang,  bị hiếp bất ngờ

Thất sát cung Phúc đáng lo.

Nhỡ nhàng số ấy ca nô hành nghề

Hình, Đào sát đáng chê cung Phối.

Hoặc Tài, Điền, Tử tức long đong.

Luận xem nữ mệnh cho tường

Tính anh phán đoán mọi đàng chẳng sai

CUNG BÀO

Xét xem Huynh đệ cho tường

Triệt Tuần xung củng, đấu đàng ly tông

Sinh lai hãy đoán khắc xung

Hễ là Địa Kiếp Thiên Không chẳng nhiều.

Tướng quân Lộc Mã cung triều.

Anh em có kẻ thuận chièu danh công

Tướng quân Lộc Mã đồng cung

Anh em có kẻ triều trung qui quyền

Triệt Tuần Không Kiếp giao liên

Có người gian đạo để phiền luỵ thân

Trường sinh Đế vượng đa nhân

Thai giữ Nhật Nguyệt có lần song sinh

Tam Không ngộ Dương đinh nhinh

Nuôi con nghĩa tử giúp minh yên vui

Tử Tang Tả Hữu cùng ngôi

Có chị em gái duyên ôi chẳng lành

Tang môn ngộ Mỡi đinh ninh

Mõi người mỗi xứ gia đình quạnh hiu

Dương Thai Triệt Vượng thấu vào

Trong anh em có dị bào chẳng không

Đào hoa, Thai Hỉ trong cung,

Phá quản, Tương, Phục chiếm xung ở ngoài

Có chị em gái theo trai

Say mê đến nõi hoang thai bỏ mình

Trong thời Tướng Phổ, Phục binh,

Ngoài thì Hoa Cái liên minh Đào Hồng

Bần cung đối chiếu tinh tườn

Anh em có kẻ tư thông hẳn là

Gặp sao Hóa Kỵ khiếm hoà

Thiên Hình xung khắc trong nhà ghét nhau

Lộc Mã buôn bán nên giàu

Nhược bằng Tướng phục là màu Y công

Phá phùng Hình Kỵ đồng xung

Anh em bất thuận những đường trở tranh

Am dương chiếu với Hỉ tinh

Am cùng Thiên Phúc cũng sinh dị bào (Thái âm và Thiên phúc)

Tử vi Tả Hữu lâm vào

Có chị em gái say màu phấn son (làm dáng)

Bào cung Tử Phú ở Thìn

Họ hàng có kẻ tìm phương lộn chồng

Tương Thai, Đế vượng hợp cùng

Dị bào có kẻ trong vòng Đệ huynh

Thìn Tuất Thất Sát một mình

Lộc Tồn Cô quả, anh em có nào

Khúc Xương, Thai Tuế cung Bào

Có người anh trưởng thấp cao tung hoành

Thiên Khôi có kẻ đàn anh

Thiên Việt ba kẻ lại dành đàn em

Tử vi răm kẻ trọn miền.

Đồng Lương trai gái kết liền được ba

Thái Dương trai hợp một nhà

Am Đồng Tướng Toạ sinh ra năm chàng

Sát Liêm ngộ Cát kể tường

At là cùn được 3 chàng nên thân

Khúc Xương Tả Hữu năm lân

Kìa ngoài Linh Hỏa vương thần được hai

Dươnng Đà xung khắc chẳng sai

Khôi Việt Tam Hóa được ngôi anh hung

Đẩu quân Kỵ Huynh đệ cùng

Cát hội hoà thuận, còn hưng vẫn thù

CUNG PHỐI

Phối cung Nguyệt đức Đào tinh (hoặc có Thiên Đức)

Trai lấy vợ đẹp, gái làng chồng sang

Vợ chồng viễn phối tha hương

Hồng Đào đối chiếu từ làng Thiên di

Chính thê, thứ thiếp tè vui

Tả Phù Hữu Bật Loan thì đào hoa

Cao sang phú quí một nhà

Phối cung có Lộc hợp hoà Phượng Long

Vợ về của có muôn trùng

An Quang Nguỵêt Đực, Mã, Đồng Thái dương

Lộc, Quyền Kia cũng một đường

Tri âm của sẵn hợp phường phú gia

Sao Thai mà ngộ Đào Hoa

Tiền dâm hậu thú mới ra vợ chồng

Phối cung Thiên Tướng Đào Hồng

Hoặc là Thiên Mã, Lộc Tồn, Thanh Long

Hoặc là Mã bất tứ không

Hoặ là Thiên Hỉ, Đào Hồng tốt thây

Lương Đồng Tử Phủ hợp bầy

Chính phòng, nết sẵn thảo ngay con giòng

Hoa Cái, Phượng Cát, Đào Hồng

Trai toan bỏ vợ trong lòng chẩng khuây

Tang môn, Hư Khốc chẳng hay

Tuần Triệt viên phối họa may mới lành

Phu cung Hỏa Kỵ một mình

Tơ tình chưa dứt mối tình lại xuôi

Thiêu Diêu bất chính cả đôi

Liêm Trinh viễn phố ở nơi bần hàn.

Tứ Không ngộ Mã chẳng bàn

Có chồng còn bỏ theo làng bướm hoa

Đà Tham tửu sắc la đà

Tuế Đà miệng lữỡi ắt là sai ngoa

Vợc hòng nay mai thuận hoà

Phục Binh, Hóa Kỵ chiếu toà phối cung.

Cự môn, Linh Hỏa tương phung

Ba lần mối lái chẳng xong môi sầu

Phu : Đào Kỵ Kiếp Khốc Hư

Hạic hồng mưu kế dẽ hầu biết bao

Phá quân,Tuần Triệt lâm  vào

Có chăng thì cũng 3 tao mới thành

Vũ khúc, Thất sát đồng danh

Ba lần hôn phối mới lành được chăng

Vũ Khúc, Thiên Mã,Triệt Tuần

Khắc xung bỏ vợ Khuê phòng ra đi

Phối cung Không Kiếp kể chi

Trai hai ba độ họa may mới toàn

Dương, Đà Kỵ, Nhật Nguyệt xung

Chim cưu thói ấy vợ chồng chán nhau

Duyên lành Phò mã ngôi cao

Thái âm đắc địa đóng vào thê cung

Thiên Tướng đứng đắn lạ thường

Liêm trinh đắc địa là phường đoan trinh

Tham Lương gái trưởng duyênh lành

Phá quân tiên trở hậu thành mới hay

Thiên Tướng, Phượng Cát Long trì

Càng thêm yêu dấu mỗi ngày mỗi tăng

Triệt Tuần, Không Kiếp giao lâm

Mối mai dang dở ba lân mới nên

Lương Am đã đẹp lại hiền

Lương Cơ gái sắc ở miền thê cung

Đồng Diêu đoán ắt ngoại tình

Nếu cùng Tướng Phá, Phục binh lai triều

Việt Khôi Quyền Tướng đáng yêu

Lại gia Tử Tướng mọi chiều vinh quanh

Phượng Long nhan sắc dịu dàng

Khúc Xương Tả Hữu ấy làng tài hoa

Tham Lang thê thiếp xem qua

Hôn nghi trưởng nữ mơi ra đông sàng

Thiên Khôi Đế vượng tinh trần

Nốt ruồi điểm ở trong thân khá nhiều

Linh tinh hà tiện bao nhiều

Phá quân kia lạitính liều tiêu vung

Vợ về của sẵn muôn trùng

Đông, An, Lộc, Mã Khúc phùng Thái âm

Binh Hình gặp Hỏa Kỵ xung

Đêm ngay cư xử  ra lòng bạc đen

Tang môn Thiên Khốc phận hèn

Hoặc là làm lẽ, hoặ phen ly tình’

Phố cung Không Kiếp trùng sinh

Trải  hai, ba dổ mới thành thất gia

Kìa Thiên mã, ngộĐà la

Chân tay có tật ắt là chẳng sai

Khúc Xương Thái Tuế liệt hòi

Chua ngoa miệng, lưỡi, ấy người đa ngôn

Đồng Lương hội nhập Phối cung

Hai vợ ắt một tổ tông đó mà

Trên đầu có vết đễ mà sai đâu

Tự đồng cung hôi cung Phu

Một sâu goá bụa, hai sâu lỡ duyên

Triệt Tuần ngộ Mã ưu phiền

Bỏ chồng, vợ trốn đến miền xa phương

Phá quân duyên nợ ít toàn

Cô, Quả, Tang, Hổ, Khốc thường tóc tang

Thê cung Nguyêt, Khác trang tàng

Ra tay bẻ quế đông sàng thềm cung

Thê cung Xương gặp tam Không

Con nhà danh giá tổ tông kết duyên

CUNG TỬ

Tử cung Quyền Lộc hiền vinh

Tử cung Khôi Việt Vaqn tinh đỗ đầu

Tử cung Long Phượng sang giàu

Khúc Xương, Thái Tuế thập hầu tặng phong

Thai cùng Tả Hữu hội chung

Sinh con có kẻ bên giòng tiểu tinh

Hỉ thần ngộ Dưỡng đinh ninh

Thái Am, thai hội con sinh bụt thần

Thiên quan, Thiên Phúc quí nhân

An quang cùng Tấu có thần giáng sinh

Thanh Long, Đế vượng, Thai tinh

Cùng là Thiên Hỉ, thai sinh một đương

Thiên Đồng Nguyệt thủ chiếu phương

Sinh con trai gái thuận đường lứa đôi

Vũ, Xương hoặc  Khúc cùng ngồi

Sinh con xinh đẹp hơn người chẳng ngoa

Không ngộ Linh Hỏa xấu xa

Sinh con lại gặp những tà ác tinh

Khốc Hư ngộ Dưỡng không lành

Tướng Binh xung phá hằn đành hoang thai

Thái âm cung Tử an bài

Gặp sao Thai hằn Phật đai cầu con

Tử cung mà có Khúc Xương

Tuồng gì con gái những  phường chơi ngang

Đào hoa nhi nữ dâm tàng

Tử Phủ nhi nữ lại làng đống lương

Bóng tà vẫn kém hào con

Bở chưng Linh Hỏa, Thái âm hãm nhàn

Khốc Hư lại gặp Dưỡng, Thần (cô)

Sinh nhiều nuôi ít muôn phần ưu tư

Kình Dượng mà cặp Thiên Hư

Hữu sinh vô dưỡng âu lo một đời

Am dương Thai hội sinh nuôi chẳng lành

Hiếm hoi Phi (liêm) hoặc Thình hình

Mã, Không, Phụ Bật song sinh phải phòng

Khốc Hình Kình Hổ Tử cung

Đến già chẳng thấy tay bồng con thơ

Kinh Đà Không Kiếp Khốc Hư

Sinh con điếc lác ngẩn ngơ thêm buồn

Đẩu quân cung Tử joê,s cpm

Cát tinh giao hội may còn ước mong

Tướng, Cơ số hiếm muộn màng

Hoặc là Đà Kỵ ở làng Tử cung

Dưỡng Đà ngộ Tuyệt phùng xung

Mão Dậu Tí Ngọ uổng công sinh thanh

Tử cung Thai Tướng Phục sinh

Vợ chồnga ắt hẳn tư sinh thuở nào

Hỏa, Linh, Dương nhân lâm vào

Có sinh con cũng liệt vào tật thương

Kiếp không cung Tử khá phòng

Đẻ hay băn huyết, con vòng tràng hoa

Hổ Tang Không Kiếp tương gia

Sinh con yểu chiết đã ba, bốn lân

Tử cung mà ngộ Triệt Tuân

Tuy rằng trước dữ, sau phần dễ sinh

Thất sát hãm, ngộ Thiên Hình

Sinh con những giống lưu manh hoang tàng

Tam phương hãy xét rõ ràng

Trai nhiều: Nam đẩu, gái đàng bắc tinh

Cung Tử Dương, sao Nhật sinh

Con đầu nam tử mới lành được chăng

Cung Tử Am ngộ Thái âm

Con đầu nhi nữ khỏi tầm yểu vong

Tử vi, Nhật, Nguyệt giao lâm

Ba trai, hai gái tốt phần gia hương

Phủ, Đồng năm rẻ yêu đương

Am Dương Tham tướng là thường độ ba

Phụ Bật ba bốn sinh ra

Liêm Lương Lộc Sát may mà một hai

Phá quân ba trẻ bất hài

Lộc Tồn gia Sát hiếm hoi vô cùng

TỦ TỨC CA

Trường sinh bát (8) tứ tuần trung bán

Mộc dục thất chi sinh, ngũ (5) tồn

Quan đái, Lâm quan tam tứ vi

Đế Vượng ngũ tử, Bệnh trung nhất

Tử trung hình khắc sự nam ngồn

Mộ trung, Thai, Dưỡng chung sanh tử

Tuyệt trung nhất (1) chi tử mục hôn (mù)

Thai trung đầu nữ nhị chi nhất

Dưỡng trang tam tử nhi miếu tồn

Chú ý: Số hiếm con phải xem cung Tử, tuy có chính tinh đăc cách song ngộ đa hung tinh tứ 3 phương giao chiếu:

 1. Kình Đà gặp Thiên Không và Đẩu quân:
 2. Hình Diêu Hư Khốc gặp Tuyệt hay Tuần Triệt
 3. Không Kiếp Linh Hoả, Triệt Tuần
 4. Đại Tiều hao Cô quả, Hóa Kỵ
 5. Kiếp sát, Phá toái, Tang Hổ
 6. Phục binh, Thai Tuế ngộ Thiên Hình

CUNG TÀI

Tài cung bỗng thấy Tang môn

An quang Thiên mã Lộc tồn đồng qui

Ay người hưởng của Cô, di

Thật là phúc trọng đức đầy thuở xưa

Khúc Xương Tả Hữu có dư

Cự môn bạch thủ cơ đồ lại nên

Vũ Tham giàu có lâu bền

Từ 30 tuổi giở lên mới toàn

Liêm trinh cư tại Dần Thân,

Cũng như Tí Ngọ: Phá Quân hoạnh tất

Cơ Lương Lộc Mã ấy ai

Thạch sùng kim ốc có sai đâu là

Tử Phủ Nhật Nguyệt phú gia

Tướng Lương đắc địa ai mà dám đương

Hóa Kỵ yếu thủ Tài phương

Cô thần Quả tú khỏi đường tốn hao

Thiên hình giữ của tốt sao

Linh tinh hà tiện nên giàu đáng khen

Hỏa Linh miếu, phát nhiều phen

Việt Khôi cũng phát giữ miền thanh cao

Dưỡng Đà Tứ mộ ước ao

Ngư, diêm nghề ấy cũng vào bậc trung

Sao Thiên Mã ngộ Lộc Tồn

Hoặc Vũ Thìn, Tuất là phường phú gia

Thiên Phủ Vũ Khúc một nhà

Lưu truyền của cải  đến ba bốn đời

Sao mộ Hoá Lộc một nơi

Thật là tiền của chào mời tận tay

Sao mộ Long Phượng hợp bầy

Của truyền tổ nghiệp đến tay đó mà

Sao mộ Cơ Lượng cùng gia

Tiền tài dễ kiếm tiêu pha tháng ngày

Tham Đông miếu vượng cũng  thay

Khi xưa bạch thủ mà nay sang giàu

An quang Hóa Lộc cùng nhau

Ơn nhờ lộc nước rạng màu hiển danh

Gian tà Kiếp Sát Phục binh

Khúc xương Thái Tuế mưu sinh tảo tần

Quan Phủ Thái tuế đa đoan

Thiên cơ, Thái tuế gian nan mọi đường

Đà Không nghèo khó tai ương

Lưỡng Hao tài tán 4 phương thêm phần

Tử (vi) Tướng (Thiên) ngại Dưỡng tài viên

Làm nghề phù thủy các miền khôn ngoan

Thiên Cơ lức phá lâm tàn

Đà La đói rách, củi than làm ngề

Kiếp Không khốn khó mọi bề

Hỏa Linh biển lận đáng chê vô cùng

Phá Quân nhị Hao Kiếp Không,

Tấu thư Xương Khúc trùng phùng bạch gia

Quan phù Thái Tuế Dương Đà

Phải sanh kiện cáo ắt là mới xong

Tuần Triệt trước đất cùng khong

Tư cơ nan bảo Phủ Không xứ phùng

CUNG GIẢI

Ach cung Bạch hổ huyết hư

Khốc Hư, Cơ lại có de phong dâm

Dương Đà phúc thống bệnh lâm

Mã Đà đái tật, Kình làm tỳ thương

Bệnh phù, Hình, Kỵ phong sương

Kiếp Không cung Giải mọi đường huyết suy

Nhật Nguyệt Đà Kỵ mục tỳ

Hỏa Linh Dương nhãn tháng ngày mắt đau.

Dương Đà điếc lát thế âu

Thiên Diêu mộng hiện ắt sầu mộng tinh

Ach cung Hóa Kỵ cho mình

Am hư chứng ấy thường tình hiếm con

Thiên cơ Thất sát phùng xung

Bệnh đau một rất hung tàn

Bởi vì sao Bệnh hợp lòng Kiếp cơ

Liêm trinh, Vũ, Sát hung đồ (thất sát)

Au nhi cha mẹ âu lo thuốc thầy

Cự Phá, hung tinh họp bày

Phong sang vương vấn những ngày thiếu niên

Lòng trì Mộc dục sao nên

Hoặc là Mộc Kiếp tránh miền bể sông

Thiên hình, Dương nhẫn Ngọ cung

Gặp sao thất sát ngục trung đợi chờ

Tham Liêm Tỵ Hợi khá lo

Lâm vào cung Giải lưu đồ tân loan

Dần Thân Không Kiếp Tham lang

Vận ưng Quản Trọng gặp đàng thứ lưu

Sát, (hay Kình) phùng Phù (Quan Phủ) Hổ ngục tù

Tham lang Hoá Kỵ han ưu phải phòng

Cự Kỵ nên tránh đò sông

Phục binh, Hình Việt mắc vòng gươm đao

Hỏa Linh, Hình Việt khác nào

Không bị sét đánh búa đao có ngày

Hỏa Linh, Mộc đục phải hay

Nước sỏi, lửa đỏ hẹn ngày học thường

Lộc tồn ám tật miên trường

Tả Hữu Xương Khúc tai ương khá phòng

Ba phương chiếu tại một phương

Thấy sao Tử Phủ, Thiên Lương cùng là

Thiên quan, Thiên phúc hợp lừa

Giải Thần, Nguyệt Đức một tòa trừ hung

Triệt Tuần đóng ở Ách cung

Bệng phùng cũng khỏi, hạn phùng cũng qua

Hạn cung Hóa Kỵ xem qua

Lấy Đầu Quân độ luận hòa nhất niên

(Hạn gặp Hóa Kỵ nếu có Đầu quan thì năm ấy lắm tai nạn)

Cung Giải mà ngộ Khôi Hình

Số người phải mắc pháp đình can thương

THIÊN DI

Thiên Di xuất ngoại anh hùng

Quần thần Tử Phủ, Lương Đồng cùng gia

Tướng Tồn Tả Hữu ai qua

Nhật Nguyệt Quyền Lộc hợp hoà vinh xương

Khoa Quyền Lương Lộc ai đương

Bạn nhiều, lại gặp quí nhân yêu dùng

Việt Khôi là cách ung dung

Việt thường nhờ bạn, Khôi thường gặp sang

Vợ chồng viễn phối tha hương

Hồng Đào len lỏi vào hàng Thiên di

Hỉ thần, Hoa cái yêu vi

Lộc Mã hội họp nhiều khi ngoại tài

Vũ Tham tài phát phương ngoài

Khúc Xương Tả Hữu gặp người quí nhân

Dưỡng phùng Lực sĩ Tướng quân

Ra vào thường ở trong sân quí quyền

Am Dương giáp hoặc triều viên

Thiên di cung ấy là miền quí nhân

Thiên Cơ cận quí khá phân

Thiên Lương đồng vị vỹ nhân anh tài

Phá quân Thất sát cõi ngoài

Hãm cung thôi lại suốt đời thị phi

Cự Môn Thất sát bôn trì

Lao tâm, khổ trí ích gì ước mong

Dương Đà Linh Hỏa tứ hung

Độc cư bất tức, cát đồng khá do

Vũ, Đà Kình tất âu lo

Liêm trinh, Cự, Kỵ cũng là sát tinh

Phục binh, Thái Tuế Thiên Hình

Cùng người trang cạnh, tâm tinh chẳng vui

Thiên Diêu Hóa Kỵ ra ngoài

Đa chiêu mạ nhục, chẳng ai yêu minh

Tướng quân ngộ Triệt không lành

Trận tiền kia dễ bỏ mình chôn thây

Long đong đông tẩu, tây trì

Bởi vì Cơ Mã Thiên di hãm thân

Chơi bời du thảy du san

Thiên di Đào Mã hợp làng kết giao

Thiên di Không Kiếp khống sao

Hồn qui dặm liễu gặp vào người thân

Bản cung ngộ độ Đẩu quân

Cát hung cũng lấy độ tuần màtra

Thiên di Lương Nguyệt một nhà

Miếu cung ắt hẳn phú gia cho tương

Quan Phù gặp Hình, Thiên Thương

Ơ Thiên di sẽ ly hương ngộ hình

CUNG NÔ

Nô cung Hoa Cái Hồng Đào

Cùng là Phụ Bật chiếu vào cho nên

Chính thê, thứ thiếp tiền duyên

Khác nào giây cát, sánh bên cõi cù

Vũ Tướng Tả Hữu đồng lưu

Nhất hô bách nạt ai đâu dám bì

Con em lúc ở lúc đi

Bởi sao Nhật Nguyệt hãm vì Nô cung

Đào Hoa Nô lại tương phùng

Vong phu mắc tiếng bất trung ưu phiền

Cung Nô mà có Hóa Quyền

Cự Môn oán chủ nhiều phen

At rằng vợ lẽ cướp quyền người trên

Nhưng không thể kiếm được miền ra đi

Phá Quân Vũ Khúc đồng vì

Những loài phản bội yêu vì sao nên

Dương Đà Kỵ Phá hãm bên

Bạn bè tôi tớ đảo điên khó lương

Lương Cơ Tả Hữu Khúc Xương

Miếu cung cũng được mọi đường kết giao

Tham Lang Trinh Tướng ngộ vào

Thiếu niên thiếu trợ, lại chiêu oán thù

CUNG QUAN

Cung Quan Thất Sát uy hùng

Miếu thời chức chưởng vẫy vùng quân công

Cung Quan Tham Vũ đồng tông

Chiếu cung hẹn bước ruổi dong tháng ngày

Nhật Nguyệt cư Quan rất hay

Giàu sang số đã sẵn tay trời dành

Cung Quan Dận Mão Thiên Hình

Trị dân trọng chức, chưởng binh cao quyền

Thiên Quang, Thiên Tướng cát viên

Hiển vinh đức trọng, tài hiền ây ai

Hoả Linh Mùi Sửu an bài

Chiến công đã hẹn đức tài binh nhung

Cung Quan mà gặp Đào Hồng

Thiếu niên đã thoả tang bồng chí trai

Kình tứ mộ, Mã triều lai

Biên cương đi hẳn ra tài võ công

Cung Quan giáp Phượng, Giáp Long

Giáp Xương, giáp Khúc một đường hanh thông

Tuế, Hổ, Phù hợp Khúc Xương

Có tai hùng biện văn chương hơn người

Phá Quân, Phá Toái một nơi

Tính ưa mạo  hiểm, việc thời chiến binh

Giáp Liêm, giáp Sát (thất) tung hoành

Tuổi già mới rạng công danh có mà

Hỏa, Linh, Mã hợp một nhà

Hoặc nghề cơ khí, hoặc là chở chuyên

Quan Lộc Tử Mã nhất ban

Khốc Hư Tí Ngọ đồng sàng hoạnh thương

Mã Long Thiên hỉ thuận đường

Hoặc là Lộc Mã hợp phường tốt thay

Tham Lương hay Khúc hội vì

Có danh chức lại quyền uy đó mà

Tấu thư  Bác sỹ xem qua

Rộng đường văn học con nhà trâm anh

Phong Cao Thiên Tướng chính tinh

Ơn nhờ lộc nước hiển vinh muôn phần

Không Kiếp Thiên Tướng gian truân

Khoa tính niên thiếu giữ tuần đăng khoa

Cơ Lương lâm Ngọ xem qua

Mệnh cung vượng địa ắt là vinh xương

Cung Quan hội họp cát tường

Một rằng Tử Phủ ba phương Hóa triều

Hai ràng Khôi Việt đáng yêu

Ba rằng Tả Hữu hợp chiều Am dương

Miếu thì văn võ vẹn toàn

Hãm cung cũng giữ được phần công danh

Kình đà ngộ Mã đã đành

Là người xuôi ngược để dành chiến công

Hình Diêu, Cơ, Tấu Vũ cùng

Khéo nghề thuỷền thợ vững đường sinh nhai

Quan phù Tướng Tấu cùng ngồi

Mệnh phùng Tả Hữu tăng ni khỏi nào

Hồng Diêu Cơ Tấu Vũ Đào

Khôi hài, ca xướng tiêngs vào nhà quan

Khúc Xương Long Phượng phát văn

Vũ, Tham, Sát, Phá Cự rằng võ công

Nhật Nguyệt quan lộc bất thông

Chỉ hiềm một nỗi đồng cung Sửu Mùi

Những ai đái ấn triệt hồi

Thiên tướng Không Kiếp đứng ngồi một bên

Kẻ hen khinh dễ người trên

Kiếp Hư Hao Sát ngộ Quyền bất minh

Lại như Liêm Sát, Thiên Hình

Hội cư Quan Lộc vận hành đao thương

Nhật Xương Quan lộc cho tương

Dự trong Hoàng điện thuận dường

CUNG TRẠCH

Luận cung Trạch, xem cung Tài

Hai cung phối hợp một bài đoán minh

Tấu Thư Xương Khúc rành rành

Vào cung Điền Trạch ắt sanh tiền tài

An quang, phúc lộc trùng lai

Mộ (sao) phùng sinh, Vượng lâu đài nguy nga

Cự Cơ giàu cso hào hoa (tại Mão)

Thiên Phủ, Vũ Khúc mấy toà nghênh ngang

Hồng Loan ruộng đất giàu sang

Tử Đồng, Nhật Nguyệt một đàng hanh thông

Cô Thần yếu giữ Điền cung

Tang Môn, An Lộc của mong tổ truyền

Đồng Tham miếu vượng lâm Điền

Ay là bạch thủ lập nêu cửa nhà

Hóa Lộc giáp Mộ (sao) phú gia

Lương Cơ đắc địa cửa nhà xênh xoang

Đào Hồng lại gặp Quí, An

Cô đi để lại có phần phong lưu

Hoa Không vường ruộng được bao

Tang Môn, Linh Hỏa lâm vào hỏa tai

Phá quân sao ấy tán tài

Tổ truyền bán sạch, tương lai tạo thành

Tang Môn Bạch Hổ tương hành

Cửa nhà vừa đủ nấu mình mà thôi

CUNG PHÚC

Phúc cung có kẻ chiến chinh

Tướng Binh Đế Tuyệt đóng thành ba phương

Cự Môn, Lộc ; Mã tương phùng

Ay đất hoạnh phát vũ công đó mà

Vũ Tham Thiên phủ Hóa Khoa

Cũng phát võ nghiệp, cũng đa anh hùng

Phúc cung hãm, ngộ Kiếp Không

Họ hàng lăm kẻ hành hung ở ngoài

Đào Hồng Tang ngộ sao Thai

Tôn thân có kẻ tính bài loạn phong

Tấu Thư Xương Khúc tương phùng

Tôn thân có kẻ thần đồng hiện ra

Việt Khôi lại găp Đào Hoa

Làm nên sự nghiệp phúc nhà khá mong

Cự Môn, Lộc Tướng song song

Ay là phát phúc trùng trùng thịnh hưng

Tử, Dương nhập miếu vượng cung

Phát đến có kẻ triều trung quí quyền

Tham Lang thọ Khảo kỳ viên

Lại xem hung kiết ở miền nữ nhi

Thái âm tương hội Tử vi

Hồng Đào Hoa Cái cung phi hẹn ngày

Tang Môn Cô Quả chẳng hay

Quả phu có kẻ tháng ngay cô đơn

Trường sinh Đế Vượng hai phương

At là trong họ thịnh đường nhân đinh

Tuế, Phù tụng sự tương tranh

Lộc Tồn, Cô Quả độc đinh đó mà

Tương Bình Tử Tuyệt phải là

Có người từ trận phương xa thuở nào

Thiên Hỉ, Hỉ Thần tốt sao

Ay là đất quí được màu tương sinh

Thiên quan Thiên phúc tốt lành

Vượng đường quan trưởng thân vinh chẳng ngờ

Khôi Khoa Xương Khúc Tấu Thư

Phát đà văn học có dư anh tài

Vũ Khúc vượng địa chẳng sai

Phúc cung ắt hẳn hoà hài vũ ban

Tang môn Linh Hỏa chớ màng

Thường sinh hỏa hoạn trong hàng tộc tôn

Đào Hồng Hoa Cái nhập môn

At rằng có gái đẹp khôn khác thường

Đào Thai hội hợp chờ vương

Phúc cung, có gái tìm đường gió trăng

Đà La Không Kiếp án ngăn

Đẹp gì trong họ, ắt rằng suy hao

Phúc có chánh diệu, đệ bào tiềm hưng

Nếu gặp án  ngữ Triệt Tuần

Thôi còn hy vọng ước mong được gì

CUNG PHỤ MẪU

Phụ Mẫu Nhật Nguyệt xem qua

Sao nào đen tối sớm xa cõi trần

Nhật, Nguyệt kia gặp hãm lại mình

Sửu Mùi: Tuần Triệt, nhị tinh

Sinh ngày cha trước, đêm đánh mẹ vong

Trái lại Tuần Triệt không lâm

Sinh ngày mẹ trước, đêm phần cha quí

Nhật Nguyệt cùng hãm phải hay

Sinh ngày Mẫu tại, đêm nay Thân tồn

Nhật Nguyệt rực rỡ lâm môn

Đẻ ngày Mẹ biệt, đêm hồn cha ly

Đồng Cơ Tử Phủ  lâm vì

Nhật Nguyệt sinh địa vui thay song toàn

Việt Khoa Phụ Mẫu hiển vang

Khúc Xương Tả Hữu mọi đàng hanh thông

Thiên Cơ Hợi Tí Sửu cung

Mẫu Thân, phụ tử ắt xung khắc nhiều

Cơ Lương hội họp đáng yêu

Lộc Tồn Không Kiếp lại điều phá gia

Bật Tướng cát điều đồng hoà

Mẹ cha kia vốn con nhà danh môn

Hỏa Linh: hình khắc cô đơn

Kình Đà cha mẹ cùng con bất đồng

Cự Liêm Vũ, Sát phá Tham

Mẹ cha, con cái vốn đàng ly tông

Thung Huyên hưởng thụ ung dung

Nhờ cung Phụ Mẫu Thiên Lương vượng hành

Am Dương Tuần Triệt bất minh

Mẹ hay cha đã một  mình chơi tiên.

(Chép từ cuốn Tử vi thực hành của Dịch Lý Huyền Cơ)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button