Tử vi

Cách một đời đào hoa

【飞星漫谈 三十三】「飞星格局」终身桃花格

三十三【子女宫飞禄入兄友线或财福线】异性缘佳

早在『【飞星漫谈 二十七】打官司的胜数』一文内已经提及过,因为「子女宫」是

Bạn đang xem: Cách một đời đào hoa

「交友宫」的气数位,所以,其飞化可以用来看打官司的胜算。除此以外,「子女宫」

也是经常被用来看命主的桃花格。

「子女宫」飞禄入「兄友线」(i.e.「 子女宫」的宫干令「兄弟宫」或「交友宫」内的星化禄),代表命主异性缘佳。同理,「子女宫」飞禄入「财福线」(i.e. 「子女宫」的宫干令「财帛宫」或「交友宫」内的星化禄),也会有同样的现象。

虽然同为异性缘,但是飞禄入「兄友线」,接触桃花的层面很广,因为「兄友线」可以代表众生,有成为明星的濳质;飞禄入「财福线」,就是偏重钱财,所以和钱财有关的桃花接触的机会比较大,可以在商界财经界吃得很开。

但是,两种也有可能是会沦落风尘的现象,要看命主行的运啦。

异性缘好不一定是坏事,但当子女宫另一头的化忌飞回命宫时,就是所谓「终身桃花格」。这种人面对异性的诱惑很容易把持不住。如果意志力不坚,就会一生人不停在桃花中团团转。

当然,「飞星紫微斗数」不止是单纯看「四化」的,宫位转移也可以看得出很多现象的。

现在,我们再来深入一点,移动一下太极点再看一次:

如果,你把太极点由「命宫」转为「夫妻宫」,那么,你本命的「疾厄宫」也可以看成是「夫妻宫」的「子女宫」。那样,当「疾厄宫」飞禄入你的「子田线」和「命迁线」时,也就是「「夫妻宫」的「子女宫」飞禄入「夫妻宫」的「兄友线」」和「财福线」。如果命盘有此现象,代表你的另一半异性缘很好。

与此同时,如果「疾厄宫」飞忌回「夫妻宫」,也就是「夫妻宫」的「子女宫」飞忌回「夫妻宫」的「命宫」,代表你的另一半是「终身生桃花格」。对你来说肯定是坏多于好。

[Phi tinh mạn đàm 33]”Phi tinh cách cục” – Cách một đời đào hoa

33. [Cung Tử nữ phi hóa lộc nhập tuyến Huynh Nô hoặc tuyến Tài Phúc] duyên tốt đẹp với người khác giới.

Ngay ở 『 Phi tinh mạn đàm 27 – Lên tòa thắng kiện 』 có đoạn đề cập qua, vì “cung Tử nữ” là khí số vị của “cung Giao hữu”. Cho nên, phi hóa có thể dùng để xem lên tòa có mấy phần thắng kiện. Ngoại trừ trường hợp này, “cung Tử nữ” cũng thường xuyên được dùng để xem cách đào hoa của mệnh chủ.

“Cung Tử nữ” phi lộc nhập “tuyến Huynh Nô” (Can cung “Cung tử” làm cho tinh diệu trong “cung Huynh” hoặc “cung Nô” hóa lộc), đại biểu mệnh chủ có duyên tốt đẹp với người khác phái. Cùng một lý lẽ, “Cung Tử nữ” phi lộc nhập “tuyến Tài Phúc “(Can “cung Tử nữ” làm cho tinh diệu trong “cung Tài bạch” hoặc “cung Phúc đức” hóa lộc) cũng sẽ có hiện tượng giống nhau.

Tuy rằng đều là duyên với người khác phái, thế nhưng nếu là phi lộc nhập “tuyến Huynh Nô” thì tiếp xúc với đào hoa ở phương diện rộng, bởi vì “tuyến Huynh Nô” đại biểu mọi người xung quanh, có tố chất của người nổi tiếng; Phi lộc nhập “tuyến Tài phúc”, là thiên về tiền tài, cho nên cơ hội tiếp xúc đào hoa do liên quan đến vấn đề tiền bạc rất lớn, có thể gặp rất nhiều ở người thuộc tầng lớp thương gia, kinh doanh ăn uống mà mở ra.

Nhưng hai loại này cũng có thể có hiện tượng luân lạc phong trần, cần phải xem thêm hành vận của mệnh chủ

Duyên tốt với người khác phái không nhất định là chuyện xấu, nhưng khi cung Tử nữ đồng thời hóa kỵ bay trở về cung Mệnh, chính là cách “Cả đời hoa đào”. Người như vậy khi đối mặt với sự cảm dỗ của người khác phái rất dễ không cầm lòng được. Nếu như chí lực không kiên định, thì cả đời cuốn vào vòng xoáy của đào hoa.

Dĩ nhiên, “Phi tinh tử vi đấu sổ” không chỉ là đơn thuần nhìn “Tứ hóa”, di động cung cũng có thể nhìn ra được rất nhiều hiện tượng.

Bây giờ, chúng ta lại nghiên cứu sâu thêm một chút, di động Thái cực để xem thêm lần nữa:

Nếu như, lập Thái cực lấy “cung Mệnh” chuyển thành “cung Phu thê”, như vậy “cung Tật ách” nguyên cục cũng có thể xem là “cung Tử nữ” của “cung Phu thê”. Như vậy, khi “Cung Tật ách” phi lộc nhập” tuyến Tử Điền” và “tuyến Mệnh Di”, cũng chính là “cung Tử nữ” của “cung Phu thê” phi lộc nhập “tuyến Huynh Nô” và “tuyến Tài Phúc” của “cung Phu thê”. Nếu như mệnh bàn có hiện tượng này, đại biểu một nửa kia của ngươi có duyên với người khác phái rất tốt.

Cùng lúc đó, nếu như “cung Tật ách” phi kỵ trở về “cung Phu thê”, cũng chính là “cung Tử nữ” của “cung Phu thê” của phi kỵ trở về “cung Mệnh” của “cung Phu thê”, đại biểu một nửa kia của ngươi có cách “cả đời đào hoa”. Đối với ngươi mà nói nhất định là chuyện xấu nhiều hơn tốt vậy.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cách một đời đào hoa

【飞星漫谈 三十三】「飞星格局」终身桃花格

三十三【子女宫飞禄入兄友线或财福线】异性缘佳

早在『【飞星漫谈 二十七】打官司的胜数』一文内已经提及过,因为「子女宫」是

「交友宫」的气数位,所以,其飞化可以用来看打官司的胜算。除此以外,「子女宫」

也是经常被用来看命主的桃花格。

「子女宫」飞禄入「兄友线」(i.e.「 子女宫」的宫干令「兄弟宫」或「交友宫」内的星化禄),代表命主异性缘佳。同理,「子女宫」飞禄入「财福线」(i.e. 「子女宫」的宫干令「财帛宫」或「交友宫」内的星化禄),也会有同样的现象。

虽然同为异性缘,但是飞禄入「兄友线」,接触桃花的层面很广,因为「兄友线」可以代表众生,有成为明星的濳质;飞禄入「财福线」,就是偏重钱财,所以和钱财有关的桃花接触的机会比较大,可以在商界财经界吃得很开。

但是,两种也有可能是会沦落风尘的现象,要看命主行的运啦。

异性缘好不一定是坏事,但当子女宫另一头的化忌飞回命宫时,就是所谓「终身桃花格」。这种人面对异性的诱惑很容易把持不住。如果意志力不坚,就会一生人不停在桃花中团团转。

当然,「飞星紫微斗数」不止是单纯看「四化」的,宫位转移也可以看得出很多现象的。

现在,我们再来深入一点,移动一下太极点再看一次:

如果,你把太极点由「命宫」转为「夫妻宫」,那么,你本命的「疾厄宫」也可以看成是「夫妻宫」的「子女宫」。那样,当「疾厄宫」飞禄入你的「子田线」和「命迁线」时,也就是「「夫妻宫」的「子女宫」飞禄入「夫妻宫」的「兄友线」」和「财福线」。如果命盘有此现象,代表你的另一半异性缘很好。

与此同时,如果「疾厄宫」飞忌回「夫妻宫」,也就是「夫妻宫」的「子女宫」飞忌回「夫妻宫」的「命宫」,代表你的另一半是「终身生桃花格」。对你来说肯定是坏多于好。

[Phi tinh mạn đàm 33]”Phi tinh cách cục” – Cách một đời đào hoa

33. [Cung Tử nữ phi hóa lộc nhập tuyến Huynh Nô hoặc tuyến Tài Phúc] duyên tốt đẹp với người khác giới.

Ngay ở 『 Phi tinh mạn đàm 27 – Lên tòa thắng kiện 』 có đoạn đề cập qua, vì “cung Tử nữ” là khí số vị của “cung Giao hữu”. Cho nên, phi hóa có thể dùng để xem lên tòa có mấy phần thắng kiện. Ngoại trừ trường hợp này, “cung Tử nữ” cũng thường xuyên được dùng để xem cách đào hoa của mệnh chủ.

“Cung Tử nữ” phi lộc nhập “tuyến Huynh Nô” (Can cung “Cung tử” làm cho tinh diệu trong “cung Huynh” hoặc “cung Nô” hóa lộc), đại biểu mệnh chủ có duyên tốt đẹp với người khác phái. Cùng một lý lẽ, “Cung Tử nữ” phi lộc nhập “tuyến Tài Phúc “(Can “cung Tử nữ” làm cho tinh diệu trong “cung Tài bạch” hoặc “cung Phúc đức” hóa lộc) cũng sẽ có hiện tượng giống nhau.

Tuy rằng đều là duyên với người khác phái, thế nhưng nếu là phi lộc nhập “tuyến Huynh Nô” thì tiếp xúc với đào hoa ở phương diện rộng, bởi vì “tuyến Huynh Nô” đại biểu mọi người xung quanh, có tố chất của người nổi tiếng; Phi lộc nhập “tuyến Tài phúc”, là thiên về tiền tài, cho nên cơ hội tiếp xúc đào hoa do liên quan đến vấn đề tiền bạc rất lớn, có thể gặp rất nhiều ở người thuộc tầng lớp thương gia, kinh doanh ăn uống mà mở ra.

Nhưng hai loại này cũng có thể có hiện tượng luân lạc phong trần, cần phải xem thêm hành vận của mệnh chủ

Duyên tốt với người khác phái không nhất định là chuyện xấu, nhưng khi cung Tử nữ đồng thời hóa kỵ bay trở về cung Mệnh, chính là cách “Cả đời hoa đào”. Người như vậy khi đối mặt với sự cảm dỗ của người khác phái rất dễ không cầm lòng được. Nếu như chí lực không kiên định, thì cả đời cuốn vào vòng xoáy của đào hoa.

Dĩ nhiên, “Phi tinh tử vi đấu sổ” không chỉ là đơn thuần nhìn “Tứ hóa”, di động cung cũng có thể nhìn ra được rất nhiều hiện tượng.

Bây giờ, chúng ta lại nghiên cứu sâu thêm một chút, di động Thái cực để xem thêm lần nữa:

Nếu như, lập Thái cực lấy “cung Mệnh” chuyển thành “cung Phu thê”, như vậy “cung Tật ách” nguyên cục cũng có thể xem là “cung Tử nữ” của “cung Phu thê”. Như vậy, khi “Cung Tật ách” phi lộc nhập” tuyến Tử Điền” và “tuyến Mệnh Di”, cũng chính là “cung Tử nữ” của “cung Phu thê” phi lộc nhập “tuyến Huynh Nô” và “tuyến Tài Phúc” của “cung Phu thê”. Nếu như mệnh bàn có hiện tượng này, đại biểu một nửa kia của ngươi có duyên với người khác phái rất tốt.

Cùng lúc đó, nếu như “cung Tật ách” phi kỵ trở về “cung Phu thê”, cũng chính là “cung Tử nữ” của “cung Phu thê” của phi kỵ trở về “cung Mệnh” của “cung Phu thê”, đại biểu một nửa kia của ngươi có cách “cả đời đào hoa”. Đối với ngươi mà nói nhất định là chuyện xấu nhiều hơn tốt vậy.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button