Tử vi

CÁCH TÍNH MỆNH NHANH

Phương pháp tính mệnh nhanh:

A- GHI NHỚ:

Bước 1:

Bạn đang xem: CÁCH TÍNH MỆNH NHANH

Đặt CAN

– Giáp, Ất = 1

– Bính, Đinh = 2

– Mậu, Kỷ = 3

– Canh, Tân = 4

– Nhâm, Quý = 5

Bước 2:

Đặt: CHI

– Tý, Sửu, Ngọ, Mùi = 0

– Dần, Mão, Thân, Dậu = 1

– Thìn, Tỵ, Tuất, Hợi = 2

Bước 3:

Đặt:  MỆNH:

– Kim = 1

– Thủy =2

– Hỏa = 3

– Thổ = 4

– Mộc =5

B-  CÁCH TÍNH:

CAN + CHI = MỆNH (Nếu MỆNH có kết quả > 5 thì trừ đi 5)

Ví dụ:

Tính mệnh của tuổi

1. Giáp Tý => 1 + 0 = 1 ( Mệnh Kim

2. Nhâm Dần => 5 + 1 = 6 (>5) – 5 = 1 => Mệnh Kim

(Dẫn theo trang vietbao1623.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm CÁCH TÍNH MỆNH NHANH

Phương pháp tính mệnh nhanh:

A- GHI NHỚ:

Bước 1:

Đặt CAN

– Giáp, Ất = 1

– Bính, Đinh = 2

– Mậu, Kỷ = 3

– Canh, Tân = 4

– Nhâm, Quý = 5

Bước 2:

Đặt: CHI

– Tý, Sửu, Ngọ, Mùi = 0

– Dần, Mão, Thân, Dậu = 1

– Thìn, Tỵ, Tuất, Hợi = 2

Bước 3:

Đặt:  MỆNH:

– Kim = 1

– Thủy =2

– Hỏa = 3

– Thổ = 4

– Mộc =5

B-  CÁCH TÍNH:

CAN + CHI = MỆNH (Nếu MỆNH có kết quả > 5 thì trừ đi 5)

Ví dụ:

Tính mệnh của tuổi

1. Giáp Tý => 1 + 0 = 1 ( Mệnh Kim

2. Nhâm Dần => 5 + 1 = 6 (>5) – 5 = 1 => Mệnh Kim

(Dẫn theo trang vietbao1623.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button