Tử vi

Cách xem tái hôn trong Tử vi

(1) Các tổ hợp sao dễ có hiện tượng tái hôn:

– Vũ Khúc, Thất Sát ớ cung Phu Thê.

– Vũ Khúc, Phá Quần ở cung Phu Thê.

Bạn đang xem: Cách xem tái hôn trong Tử vi

– Tử Vi, Thiên Phủ đồng cung với Tả Phụ, Hữu Bật ở cung Phu Thê.

– Tham Lang tọa cung Phu Thê ở Dần hoặc Thân, thêm tứ sát, Tả Phụ, Hữu Bật, Địa Không, Địa Kiếp.

– Thất Sát tọa cung Phu Thê ở Tí hoặc Ngọ, thêm tứ sát, Tả Phụ, Hữu Bật, Địa Không, Địa Kiếp.

– Kình Dương, Đà La đồng cung với Địa Không, Địa Kiếp ở cung Phu Thê.

– Văn Khúc tọa thủ cung Mệnh (Thân), là chồng mất trước, khó tái giá.

– Liêm Trinh ở cung Phu Thê.

– Liêm Trinh, Tham Lang ở cung Phu Thê (ba lần hôn nhân).

(2) Lưu niên đến cung có Hồng Loan đồng cung với Tả Phụ, Hữu Bật, là có cơ hội tái hôn.

(3) Lưu niên có cát hóa ở cung Phúc Đức của lưu niên, là có cơ hội tái hôn.

(4) Vãn niên đến cung hạn có Hồng Loan, cung Phu Thê của đại vận có các sao sát kị thì không nên tái hôn để tránh tuổi già còn phải gánh vác trách nhiệm.

(5) Tả Phụ, Hữu Bật ở cung Phu Thê của đại vận, cung Điền Trạch của đại vận, cung Phu Thê của lưu niên, cung Điền Trạch của lưu niên, gặp Hóa Lộc [đại vận] hoặc Hóa Lộc [lưu niên], là có cơ hội tái hôn.

(6) Cung Mệnh của đại vận có “Sát Phá Lang” đồng cung với Hồng Loan, Thiên Hỉ, còn lưu niên hoặc tuyến Phu Quan của lưu niên gặp Tả Phụ, Hữu Bật, là có cơ hội tái hôn.

(7) Lấy chi của tháng làm chi của năm để tra ra cung vị của Ám Hồng Loan. Ví dụ như người sinh tháng năm, chi của tháng là Ngọ, Hồng Loan ở Tí đi nghịch đến chi Ngọ của tháng thì được Ám Hồng Loan ở Dậu, rồi dựa vào đại vận để tìm ra năm tái hôn.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cách xem tái hôn trong Tử vi

(1) Các tổ hợp sao dễ có hiện tượng tái hôn:

– Vũ Khúc, Thất Sát ớ cung Phu Thê.

– Vũ Khúc, Phá Quần ở cung Phu Thê.

– Tử Vi, Thiên Phủ đồng cung với Tả Phụ, Hữu Bật ở cung Phu Thê.

– Tham Lang tọa cung Phu Thê ở Dần hoặc Thân, thêm tứ sát, Tả Phụ, Hữu Bật, Địa Không, Địa Kiếp.

– Thất Sát tọa cung Phu Thê ở Tí hoặc Ngọ, thêm tứ sát, Tả Phụ, Hữu Bật, Địa Không, Địa Kiếp.

– Kình Dương, Đà La đồng cung với Địa Không, Địa Kiếp ở cung Phu Thê.

– Văn Khúc tọa thủ cung Mệnh (Thân), là chồng mất trước, khó tái giá.

– Liêm Trinh ở cung Phu Thê.

– Liêm Trinh, Tham Lang ở cung Phu Thê (ba lần hôn nhân).

(2) Lưu niên đến cung có Hồng Loan đồng cung với Tả Phụ, Hữu Bật, là có cơ hội tái hôn.

(3) Lưu niên có cát hóa ở cung Phúc Đức của lưu niên, là có cơ hội tái hôn.

(4) Vãn niên đến cung hạn có Hồng Loan, cung Phu Thê của đại vận có các sao sát kị thì không nên tái hôn để tránh tuổi già còn phải gánh vác trách nhiệm.

(5) Tả Phụ, Hữu Bật ở cung Phu Thê của đại vận, cung Điền Trạch của đại vận, cung Phu Thê của lưu niên, cung Điền Trạch của lưu niên, gặp Hóa Lộc [đại vận] hoặc Hóa Lộc [lưu niên], là có cơ hội tái hôn.

(6) Cung Mệnh của đại vận có “Sát Phá Lang” đồng cung với Hồng Loan, Thiên Hỉ, còn lưu niên hoặc tuyến Phu Quan của lưu niên gặp Tả Phụ, Hữu Bật, là có cơ hội tái hôn.

(7) Lấy chi của tháng làm chi của năm để tra ra cung vị của Ám Hồng Loan. Ví dụ như người sinh tháng năm, chi của tháng là Ngọ, Hồng Loan ở Tí đi nghịch đến chi Ngọ của tháng thì được Ám Hồng Loan ở Dậu, rồi dựa vào đại vận để tìm ra năm tái hôn.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button