Tử vi

Cái gì là vợ chồng chính phối

Tiên thiên bát quái xứng lạc thư đếm xem,

Càn Khôn 91 cấn đoái 64 khảm ly 73 chấn động tốn 82 tạo thành chữ thập.

Bạn đang xem: Cái gì là vợ chồng chính phối


Tức bát trạch trong phái nói duyên niên.

Đoái càn tốn

Ly ở bên trong Khảm

Chấn động khôn cấn

Càn vi lão phụ, khôn là lão mẫu. Lão phụ xứng lão mẫu làm phu thê chính phối.

Chấn động làm trưởng nam, tốn làm trưởng nữ nhân, trưởng nam xứng trưởng nữ làm phu thê chính phối.

Khảm vi trung nam, ly vi trung nữ, trung nam xứng trung nữ làm phu thê chính phối.

Cấn vi thiếu nam, đổi vi cô gái, thiếu nam xứng cô gái làm phu thê chính phối.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cái gì là vợ chồng chính phối

Tiên thiên bát quái xứng lạc thư đếm xem,

Càn Khôn 91 cấn đoái 64 khảm ly 73 chấn động tốn 82 tạo thành chữ thập.


Tức bát trạch trong phái nói duyên niên.

Đoái càn tốn

Ly ở bên trong Khảm

Chấn động khôn cấn

Càn vi lão phụ, khôn là lão mẫu. Lão phụ xứng lão mẫu làm phu thê chính phối.

Chấn động làm trưởng nam, tốn làm trưởng nữ nhân, trưởng nam xứng trưởng nữ làm phu thê chính phối.

Khảm vi trung nam, ly vi trung nữ, trung nam xứng trung nữ làm phu thê chính phối.

Cấn vi thiếu nam, đổi vi cô gái, thiếu nam xứng cô gái làm phu thê chính phối.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button