Tử vi

Can ất tứ hóa giản tích

【 can ất 】

Một, nghệ thuật tài, thích hợp giới giáo dục cập kỹ thuật kỹ năng chuyên nghiệp.

Hai, dễ có tôn giáo duyến.

Bạn đang xem: Can ất tứ hóa giản tích

Ba, Thái Âm hóa kị: bất lợi nữ mệnh, tham khảo hóa kị ở cung nào. Cũng phải chú ý nhanh mắt cận thị.

Nếu hóa kị ở cung tật ách có trĩ sang ( nam tính tắc thận hư ).

Nếu hóa kị tại tử nữ cung dễ có được bệnh phụ nữ, nước tiểu đường hệ thống tật bệnh, bệnh tiểu đường.

Nếu hóa kị ở cung phụ mẫu chú ý cha mẹ nước tiểu đường hệ thống tật bệnh.

◎ thiên cơ hóa lộc: 1, lợi cho thay đổi, thích hợp tham mưu, hoặc * trí khôn ngành sản xuất; hoặc ở sắt loại, ngũ kim

, máy hơi nước nghiệp đấy trên kỹ thuật phát tài; cũng có thể ở ngũ thuật phương diện thu nhập tiền tài; hoặc ở ổn định

Có kế hoạch chuyến đi nghiệp thượng thành liền.

2, mười năm sự nghiệp phát đạt, năm xưa một năm đắc ý.

◎ thiên lương hóa quyền: 1, nam nữ mệnh đều tốt lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, chịu vì nhân sắp xếp phân tranh giải nạn, có điểm cố chấp, chủ quan mạnh

, làm việc có nguyên tắc.

2, thích hợp làm quan toà, luật sư, giáo sư, tôn giáo giới hoặc ở hình giáo cơ cấu đi làm.

3, đại nạn mười năm hiểu rõ, năm xưa một năm vừa lòng đẹp ý.

◎ tử vi hóa khoa: 1, chủ bác học đa năng; văn học nghiên cứu, từng bước thăng chức, thanh danh lan xa.

2, bị chịu quý nhân đề bạt, yêu quý mặt mũi, cùng người bàn bạc sự hòa thuận.

3, đại nạn mười năm văn sự cường thịnh, năm xưa một năm THUẬN.

◎ Thái Âm hóa kị: 1, cả đời lao lực, thân thể yếu kém.

2, nam mệnh chủ hôn nhân muộn, nữ mệnh chủ thất quyền, không được coi trọng.

3, bất lợi nữ tính, mẫu, thê, nữ chính hung tượng.

4, dễ có phá hao tổn, tật bệnh, gia vận nhiều biến động, không ổn định, thường xuyên chuyển nhà.

5, không thích hợp kinh doanh bất động sản sự nghiệp.

6, đại nạn mười năm cản trở, năm xưa một năm không như ý.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Can ất tứ hóa giản tích

【 can ất 】

Một, nghệ thuật tài, thích hợp giới giáo dục cập kỹ thuật kỹ năng chuyên nghiệp.

Hai, dễ có tôn giáo duyến.

Ba, Thái Âm hóa kị: bất lợi nữ mệnh, tham khảo hóa kị ở cung nào. Cũng phải chú ý nhanh mắt cận thị.

Nếu hóa kị ở cung tật ách có trĩ sang ( nam tính tắc thận hư ).

Nếu hóa kị tại tử nữ cung dễ có được bệnh phụ nữ, nước tiểu đường hệ thống tật bệnh, bệnh tiểu đường.

Nếu hóa kị ở cung phụ mẫu chú ý cha mẹ nước tiểu đường hệ thống tật bệnh.

◎ thiên cơ hóa lộc: 1, lợi cho thay đổi, thích hợp tham mưu, hoặc * trí khôn ngành sản xuất; hoặc ở sắt loại, ngũ kim

, máy hơi nước nghiệp đấy trên kỹ thuật phát tài; cũng có thể ở ngũ thuật phương diện thu nhập tiền tài; hoặc ở ổn định

Có kế hoạch chuyến đi nghiệp thượng thành liền.

2, mười năm sự nghiệp phát đạt, năm xưa một năm đắc ý.

◎ thiên lương hóa quyền: 1, nam nữ mệnh đều tốt lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, chịu vì nhân sắp xếp phân tranh giải nạn, có điểm cố chấp, chủ quan mạnh

, làm việc có nguyên tắc.

2, thích hợp làm quan toà, luật sư, giáo sư, tôn giáo giới hoặc ở hình giáo cơ cấu đi làm.

3, đại nạn mười năm hiểu rõ, năm xưa một năm vừa lòng đẹp ý.

◎ tử vi hóa khoa: 1, chủ bác học đa năng; văn học nghiên cứu, từng bước thăng chức, thanh danh lan xa.

2, bị chịu quý nhân đề bạt, yêu quý mặt mũi, cùng người bàn bạc sự hòa thuận.

3, đại nạn mười năm văn sự cường thịnh, năm xưa một năm THUẬN.

◎ Thái Âm hóa kị: 1, cả đời lao lực, thân thể yếu kém.

2, nam mệnh chủ hôn nhân muộn, nữ mệnh chủ thất quyền, không được coi trọng.

3, bất lợi nữ tính, mẫu, thê, nữ chính hung tượng.

4, dễ có phá hao tổn, tật bệnh, gia vận nhiều biến động, không ổn định, thường xuyên chuyển nhà.

5, không thích hợp kinh doanh bất động sản sự nghiệp.

6, đại nạn mười năm cản trở, năm xưa một năm không như ý.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button