Tử vi

Can hợp hóa (minhgiac)

Can hợp hóa thì phải nhìn về hà đồ lạc thư số ngũ hành nữa chứ không chỉ lấy lý âm dương của ngũ hành được mà ta thứ tự số như sau:

1 giáp 2 ất 3 bính 4 đinh 5 mậu

6 kỷ 7 canh 8 tân 9 nhâm 10 quý

Bạn đang xem: Can hợp hóa (minhgiac)

Chỉ cần nhìn vào đó là ta đã biết vì sao 5 cặp can này lại hợp với nhau và hóa thành hành lọ hành kia

chúng đều theo nguyên tắc tiên nhất sinh thủy địa lục thành chi, địa nhị thiên hỏa thành thất….. vậy và đều lấy thổ mẹ 5 mà bám vào dựa vào mà chung chính mà đạo nghĩa nên mới hợp tức là 6 kỷ -1 giáp = 5 thổ, 7 canh – 2 ất = 5 thổ, 8 tân -3 bính = 5 thổ, 9 nhâm – 4 đinh = 5 thổ vậy, 10 quý – 5 mậu = 5 thổ. tất cả đều dựa vào thổ, vào âm dương mà hợp nhau vậy!

Lại tiếp vì sao ất canh hóa hợp thành kim? bính đính hóa hợp thành thủy? đinh nhâm hóa hợp thành mộc? liệu có phải vì bính hỏa lung tân kinh thành thủy không? 

Là vì ất 2 + canh7 = 9 nên hóa thành kim

bính 3 + tân 8 = 11 = 1 nên hóa thủy

đinh 4+ 9 nhâm = 13 = 3 nên hóa mộc

Trước hết bạn phải hiểu các học thuyết âm dương đã thì sẽ trả lời được điều đó. trời đất vạn vật biến đổi không ngừng. một cái cây non không thể tự nhiên có hoa có quả được nó cần thời và các điều kiện cần và đủ mới có thể như vậy, vận mệnh con người cũng chẳng khắc gì. tứ hóa cũng thế nó cũng cần như vậy hơn nữa nó là biểu hiện của tứ thời, tứ tượng lên càng lệ thuộc vào âm dương trời đất. tứ hóa ứng với 4 số tiên thiên của hà đồ là số 1-6 ứng với hóa kỵ, 3-8 ứng với hóa khoa,4-9 ứng với hóa lộc, 2-7 ứng với hóa quyền.

Tiếp đến bạn phải hiểu tiếp : 1 sinh 2. 2 sinh 4 là gì đã? bạn thể hiểu rằng 1 là thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi =2, 2 sinh 4 = tứ tướng và : 1 sinh 2, 2 sinh 3, 3 sinh vạn vật là gì đã? 1, 2,3 là tam tài vậy, đủ tam tài thiên địa nhân thì dĩ nhiên có vạn vật sinh trưởng.

Tiếp nữa cục số lại dựa vào ” gian Tam” và các con số ngũ hành 1, 2,3,4,5 ứng với ngũ tinh kim mộc thủy thổ hỏa vậy!

Ta sẽ được con số 7= 1+2+4 ( 1 thái cực, 2 lưỡng nghi,4 tứ tượng) = con số chu vi trời đất vậy

lấy 7 – 1= 6,7-2=5,7-3=4, 7-4=3,7-5=2 từ đó mà cục số phân số âm dương và có số đại hạn như vậy

Có trời ( Đại vận 1), có đất( đại vận 2) mới có tứ tượng ( có ta) được, mới có hóa rõ ràng nghĩa là tứ hóa ở đại vận đầu có hóa nhưng chỉ được 5, 7 phần thôi là vì vậy.

Trong 5 loại ngũ hành thì chỉ có kim và hỏa là có tính đặc biệt nhất ở chỗ nó dụng được tối đa cái không, cái khoảng trống của tuần triệt do đó tạo nên sự cộng hưởng đến không ngờ, lửa thì càng trống, càng có không khí càng cháy mạnh giữ dội, càng lan tỏa, tỏa sáng vậy. kim thì thì có tính truyền âm thanh, phát ánh kim nếu không có khoảng trống, không khí thì nó thì đâu có các dụng âm thanh, ánh sáng, điện từ, điện tính, từ trường như ngày nay? nên hiểu một câu, một ý thì phải hiểu tường, ngọn ngành sẽ không mắc phải sai lầm, nên dù sao tại dần mão cũng có tác dụng tốt với cung VCD, mà lại có sao mộc chẳng hạn, nhưng theo thuần ý triệt ở đó có lý tính cả tốt lẫn xấu hơn tuần!

– Quy luật của vạn vật là sinh lão bệnh tử thì cớ gì các vận mệnh, các vận, các sao trên lá số lại không có lúc mạnh , lúc nhẹ được nhỉ? nên câu hỏi có giảm tác dụng của sao theo thời gian bạn đã có câu trả lời. ví dụ như đào hồng lúc sớm thời dụng ý vẻ đẹp trong sáng, học giỏi, hoặc danh tiếng được nhiều yêu mến, ngưỡng mộ, nhưng lúc lớn hơn lại chủ đào hoa, dục vọng, ái tình, về già lại chủ về bệnh tật, yếu mòn chẳng hạn!

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Can hợp hóa (minhgiac)

Can hợp hóa thì phải nhìn về hà đồ lạc thư số ngũ hành nữa chứ không chỉ lấy lý âm dương của ngũ hành được mà ta thứ tự số như sau:

1 giáp 2 ất 3 bính 4 đinh 5 mậu

6 kỷ 7 canh 8 tân 9 nhâm 10 quý

Chỉ cần nhìn vào đó là ta đã biết vì sao 5 cặp can này lại hợp với nhau và hóa thành hành lọ hành kia

chúng đều theo nguyên tắc tiên nhất sinh thủy địa lục thành chi, địa nhị thiên hỏa thành thất….. vậy và đều lấy thổ mẹ 5 mà bám vào dựa vào mà chung chính mà đạo nghĩa nên mới hợp tức là 6 kỷ -1 giáp = 5 thổ, 7 canh – 2 ất = 5 thổ, 8 tân -3 bính = 5 thổ, 9 nhâm – 4 đinh = 5 thổ vậy, 10 quý – 5 mậu = 5 thổ. tất cả đều dựa vào thổ, vào âm dương mà hợp nhau vậy!

Lại tiếp vì sao ất canh hóa hợp thành kim? bính đính hóa hợp thành thủy? đinh nhâm hóa hợp thành mộc? liệu có phải vì bính hỏa lung tân kinh thành thủy không? 

Là vì ất 2 + canh7 = 9 nên hóa thành kim

bính 3 + tân 8 = 11 = 1 nên hóa thủy

đinh 4+ 9 nhâm = 13 = 3 nên hóa mộc

Trước hết bạn phải hiểu các học thuyết âm dương đã thì sẽ trả lời được điều đó. trời đất vạn vật biến đổi không ngừng. một cái cây non không thể tự nhiên có hoa có quả được nó cần thời và các điều kiện cần và đủ mới có thể như vậy, vận mệnh con người cũng chẳng khắc gì. tứ hóa cũng thế nó cũng cần như vậy hơn nữa nó là biểu hiện của tứ thời, tứ tượng lên càng lệ thuộc vào âm dương trời đất. tứ hóa ứng với 4 số tiên thiên của hà đồ là số 1-6 ứng với hóa kỵ, 3-8 ứng với hóa khoa,4-9 ứng với hóa lộc, 2-7 ứng với hóa quyền.

Tiếp đến bạn phải hiểu tiếp : 1 sinh 2. 2 sinh 4 là gì đã? bạn thể hiểu rằng 1 là thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi =2, 2 sinh 4 = tứ tướng và : 1 sinh 2, 2 sinh 3, 3 sinh vạn vật là gì đã? 1, 2,3 là tam tài vậy, đủ tam tài thiên địa nhân thì dĩ nhiên có vạn vật sinh trưởng.

Tiếp nữa cục số lại dựa vào ” gian Tam” và các con số ngũ hành 1, 2,3,4,5 ứng với ngũ tinh kim mộc thủy thổ hỏa vậy!

Ta sẽ được con số 7= 1+2+4 ( 1 thái cực, 2 lưỡng nghi,4 tứ tượng) = con số chu vi trời đất vậy

lấy 7 – 1= 6,7-2=5,7-3=4, 7-4=3,7-5=2 từ đó mà cục số phân số âm dương và có số đại hạn như vậy

Có trời ( Đại vận 1), có đất( đại vận 2) mới có tứ tượng ( có ta) được, mới có hóa rõ ràng nghĩa là tứ hóa ở đại vận đầu có hóa nhưng chỉ được 5, 7 phần thôi là vì vậy.

Trong 5 loại ngũ hành thì chỉ có kim và hỏa là có tính đặc biệt nhất ở chỗ nó dụng được tối đa cái không, cái khoảng trống của tuần triệt do đó tạo nên sự cộng hưởng đến không ngờ, lửa thì càng trống, càng có không khí càng cháy mạnh giữ dội, càng lan tỏa, tỏa sáng vậy. kim thì thì có tính truyền âm thanh, phát ánh kim nếu không có khoảng trống, không khí thì nó thì đâu có các dụng âm thanh, ánh sáng, điện từ, điện tính, từ trường như ngày nay? nên hiểu một câu, một ý thì phải hiểu tường, ngọn ngành sẽ không mắc phải sai lầm, nên dù sao tại dần mão cũng có tác dụng tốt với cung VCD, mà lại có sao mộc chẳng hạn, nhưng theo thuần ý triệt ở đó có lý tính cả tốt lẫn xấu hơn tuần!

– Quy luật của vạn vật là sinh lão bệnh tử thì cớ gì các vận mệnh, các vận, các sao trên lá số lại không có lúc mạnh , lúc nhẹ được nhỉ? nên câu hỏi có giảm tác dụng của sao theo thời gian bạn đã có câu trả lời. ví dụ như đào hồng lúc sớm thời dụng ý vẻ đẹp trong sáng, học giỏi, hoặc danh tiếng được nhiều yêu mến, ngưỡng mộ, nhưng lúc lớn hơn lại chủ đào hoa, dục vọng, ái tình, về già lại chủ về bệnh tật, yếu mòn chẳng hạn!

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button