Tử vi

Can tàng ẩn & nguyên lý an hai sao Thiên Khôi và Sao Thiên Việt (minhgiac)

Muốn tìm ra nguyên lý an sao khôi việt chúng ta lại phải tìm hiểu và bắt buộc phải hiểu cách an vòng tràng sinh của 10 can và hóa hợp của can, can tàng ẩn trên cung.

_ ” khởi vòng tràng sinh của 10 can”

_ và 5 cặp can hóa hợp tức giáp hợp kỷ, bính hợp tân, mậu hợp quý, ất hợp canh, đinh hợp nhâm!

Bạn đang xem: Can tàng ẩn & nguyên lý an hai sao Thiên Khôi và Sao Thiên Việt (minhgiac)

_ và can tàng ẩn

+ vấn đề thứ nhất là khỏi vòng tràng sinh của 10 can:

việc khỏi tràng sinh của 10 can, tìm hiểu được cách khỏi trang sinh của 1o thì chúng sẽ hiển nhiên tìm thấy vị trí của lộc tồn vậy, và lộc tồn chính là nơi của lâm quan đứng.

_ can giáp mộc dương tràng sinh khởi tại hợi

_ can ất mộc âm tràng sinh khởi ngọ

_ can bính hỏa dương trường sinh khởi dần

_ can đinh hỏa âm trường sinh khởi tại dậu

_ canh mậu thổ dương khỏi tràng sinh tại dần

_ can kỷ thổ âm tràng sinh tại dậu

_ can canh kim dương khỏi tràng sinh tại tị

_ can tân kim âm khỏi tràng sinh tại tý

_ can nhâm thủy dương khởi tràng tại thân

_ can quý thủy âm khởi tràng sinh khởi tại mão.

+ thập can tàng tại 12 cung địa chi ( MUỐN HIỂU CAN TÀNG THÌ LẠI PHẢI QUAY VỀ NGŨ HÀNH TRƯỜNG SINH, BÁT QUÁI TIÊN THIÊN, BÁT QUÁI HẬU THIÊN)

_ cung tý tàng can quý

_ cung sửu tàng can kỷ quý tân

_ cung dần tàng can giáp bính mậu

_ cung mão tàng can ất mộc

_ cung thìn tàng can mậu quý ất

_ cung tỵ tàng can bính mậu canh

_ cung ngọ tàng can đinh kỷ

_ cung mùi tàng can ất kỷ đinh

_ cung thân tàng can mậu canh nhâm

_ cung dậu tàng can tân

_ cung tuất tàng can tân mậu đinh

_ cung hợi tàng can nhâm giáp.

+ thập can hóa hợp

_ giáp hợp ký hóa thổ

_ bính hợp tân hóa thủy

_ mậu hợp quý hóa hỏa

_ ất hợp canh hóa kim

_ đinh hợp nhâm hóa mộc

NGUYÊN LÝ AN KHÔI VIỆT NHƯ SAU:

THIÊN KHÔI , THIÊN VIỆT ĐỀU ĐƯỢC AN THEO NGUYÊN LÝ TẠI NƠI ĐƯỢC GẶP CAN NGUYÊN THẦN MÀ ĐƯỢC TIẾP KHÍ TRÀNG SINH TẠI NƠI TÀNG CAN VÀ LÀ NƠI HỢP CỦA CAN NIÊN SINH VÀ NƠI CÓ TÀNG CAN DỂ HỢP HÓA! TỨC LÀ NƠI TÀNG MẸ ĐỂ SINH CON. VÍ DỤ NHƯ GIÁP MỘC THÌ TRÀNG SINH TẠI HỢI THỦY. MÀ NƠI CUNG SỬU LẠI TÀNG CAN QUÝ TỨC LÀ GẶP NƠI TÀNG NGUYÊN KHÍ MÀ ĐƯỢC SINH KHỞI VẬY!

CŨNG NHƯ CAN GIÁP KỶ TƯƠNG HỢP MÀ CUNG MÙI LẠI TÀNG CAN KỶ NÊN CAN GIÁP ĐÊN NƠI TÀNG CAN HỢP THÌ ĐƯỢC VỊ MÀ AN SAO THIÊN VIỆT VẬY!

TỪ NGUYÊN LÝ TRÊN TA CÓ CÁCH AN KHÔI VIỆT CHO THẬP CAN NHƯ SAU:

TUỔI GIÁP:

+ mộc dương tại thiên vi lôi, tại địa vi cây mộc lớn tràng sinh tại hợi thủy đến cung sửu tàng can nhâm thủy nên gặp được nguyên thần được thêm sinh khí có đất dụng võ nên khởi sao thiên khôi tại sửu.

+ can giáp đến cung mùi thì gặp can kỷ tàng ở đó mà hóa hợp đắc vị nên can giáp khởi thiên việt tại mùi vậy!

TUỔI MẬU:

+ thổ dương tại thiên vi thạch, tại địa vi sơn thổ đến cung mùi tàng can đinh hỏa , tàng kỷ thổ vừa được tương trợ được nguyên thần mà sinh thành khí chất, vững vàng nên an thiên việt tại mùi

+ can mậu đến cung sửu gặp can tàng là quý nên hóa hợp thành hỏa mà dưỡng khí mà đắc vị nên an thiên khôi tại sửu!

TUỔI BÍNH:

+ can bính tại thiên vi nhật, tại địa vi lửa trong lò đến hợi cung gặp giáp mộc ẩn tàng nguyên thần để sinh nên hợp vị nên khỏi thiên khôi tại hợi vậy!

+ can bính đến cung dậu nơi tàng can tân mà hóa hợp thành thủy mà đắc vị nên khởi thiên việt tại dậu vậy.

TUỔI ĐINH:

+ can đinh tại thiên vi ánh sáng tinh liệt,tại điạ vi hỏa ngon đèn vi được sinh tại cung dậu nơi có tứ âm chi quyền nên đinh hỏa mới có phát quang được sinh vậy nên khởi sao thiên việt tại dậu

+ can đinh đến cung hợi tàng can nhâm mà hóa hợp hóa mộc mà đắc vị chẳng tận diệt mà an sao thiên khôi vậy.

TUỔI ẤT:

+ can ất mộc tại thiên vi phong, tại địa vi hoa cả cây nhỏ âm đến cung tý hựu nhất dương chi sinh nơi tàng can nhâm thủy lại ất nạp tại khôn quẻ mà sinh dưỡng phục tề chi trí nên can ất được khởi thiên khôi tại tý

+ can ất đến cung thân thì gặp can canh tàng ẩn mà hóa hợp thành kim chí khí thân nại là nơi khởi tràng sinh của thổ kỳ thực lấy đó mà dụng trí nghĩa do đó khởi thiên việt tại thân là thế

_ TUỔI KỶ:

+ can kỷ tại thiên vi khí, tại địa vi chân thổ khác với mậu thổ dương tại địa vi sơn. khí âm trọc giáng xuống vi địa theo thuyết tại thiên thành tượng tại địa thành hình nơi của quẻ khôn tại cung tý nên kỷ thổ tụ dưỡng( thủy bồi sa thổ) mà thành thổ tại tý vậy nên an thiên khôi tại tý.

+ can kỷ đến cung thân thì gặp khôn quẻ chi tượng cũng là nơi khởi tràng sinh của thổ nơi dụng lấy đức hạnh mà vạn vật sinh hĩ.

TUỔI NHÂM:

+ can nhâm tại thiên vi vân, tại địa vi ao, hồ. mừng được gặp dương thổ mậu (vi sơn, vi thạch) án ngăn mà tích tụ sinh dưỡng mà không bị tán, hao vi thành ao, đầm, trạch, kỵ gặp kỷ thổ âm mà bị hút, tán hao vậy nên nhâm đến cung tỵ gặp can mậu tàng ở tỵ mà thủy nhâm không bị lan tràn tạo thành ao hồ chí chi. do can nhâm an thiên việt tại tị.

+ can nhâm đến cung mão thì gặp can tàng ất vi mộc hóa rừng ất phá kỷ thổ, ất lại hợp canh hóa kim, kim lại sinh thủy vì vậy mà nhâm gặp được nguyên thần lại không bị kỷ thổ hút, không bị hao tán là vậy nên an sao thiên khôi.

TUỔI QUÝ:

+ can quý thủy âm tại thiên vi vũ (mưa) tại địa vi tuyền mạch ( nước ngầm) đến cung mão thì gặp can ất tàng ất mộc vi rừng phá kỷ thổ âm mà nước mua được ngấm xuống đất thổ để thủy quý có thể tích thành mạch nước ngầm vật lấy đó mà tu dưỡng sinh sôi nên can quý đến mão được gặp hữu dụng mà sinh vậy nên an thiên khôi tại mão.

+ can quý đến cung tị gặp can mậu tàng mà hóa hợp thành hỏa do đó mà toại ý phát năng dụng vậy vì thế mà an sao thiên việt tại tị vậy.

TUỔI TÂN:

+ can tân kim âm tại địa vi khoáng vật, ngũ kim hỉ được gặp kỷ thổ sinh tại cung ngọ tàng can kỷ nên tân kim đến ngọ mà được sinh trợ rèn rữa vậy vạn vật chuyển hóa vì thế an sao thiên khôi tại ngọ là thế.

+ can tân đến cung dần thì gặp can bính tàng tại dần mà hóa hợp thành thủy mà thỏa chí tang bồng.

TUỔI CANH

+ can canh kim dương tại thiên vi phong sương, tại đại vi kim thiết ( kim rèn rữa, cứng rắn) hỉ gặp được mậu dương thổ sinh đến dần tàng mậu thổ mà can canh được gặp nguyên thần mà bổ khí vậy nên an sao thiên việt tại dần là thế.

+ can canh đến cung ngọ, ngọ tàng can kỷ thổ hợp giáp hóa thổ vừa sinh dưỡng, mà ngọ là ly hỏa rèn luyện mà canh kim thành kim khí sắc bén cũng là chỗ đắc dụng, tôi luyện mà hợp vị nên an sao thiên khôi tại ngọ

nói đến đây chắc sẽ ít người hiểu vì phải hiểu sâu về thập can, về nạp giáp pháp về tàng can, về chết hóa, về hóa hợp. có người sẽ hỏi tại sao can canh không khởi ở sửu mùi vì tại cung mùi tàng can ất có thể hóa hợp cùng canh rùi can sửu cũng tàng can kỷ hợp với giáp để hóa thổ có thể sinh cho canh? xin trả lời rằng nếu lấy ý đó thì ta sẽ thấy rằng mùi là mộ khố của mộc, sửu là mộ khố của kim, dù có hợp sinh tại đó thì can canh kim sao có thể vùng vẫy, sao có thể cho là gặp thời khi đứng tại nơi mộ khố sửu cho được? đó là lý do tại sao an khôi việt cho tuổi canh tại dần ngọ là thế.

và nếu để ý thì khôi việt toàn được an tại nơi, toàn tìm chỗ “tìm cái sống tại nơi chết tử tuyệt” vậy và an tại nơi có thể hóa hợp mà biến hóa thích nghi với môi trường mới. chính vì thế khôi việt biểu cho tính sáng suốt, thông minh, mưu trí, thức thường và nghị lực phẩm chất, đạo đức, tố chất rồi rào, mãnh liệt như tàng long ngọa hổ, ý trí bất khuất quật cường vậy. đó là cái tính cát vĩnh hằng là giá trị đầy nhân văn!

——————————

ngoài cái cách hiện hữu tại mệnh thân lá số còn xét một cách ẩn tàng dựa vào bát môn ví thử lá số của ông hauyen chẳng hạn mệnh cư ngọ nên tàng hữu bật mà tuổi mậu hữa bật hóa khoa. thân cư di tại tý khảm tàng sao tham lang mà tuổi mậu lại hóa lộc. nên mệnh thân của ông dù trải qua nhiểu gian khổ, hung hiểm mà vẫn sừng sững như ngọn núi. danh thơm tiếng lừng, cửa rồng đón rước. thật là quý lắm thay. 

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Can tàng ẩn & nguyên lý an hai sao Thiên Khôi và Sao Thiên Việt (minhgiac)

Muốn tìm ra nguyên lý an sao khôi việt chúng ta lại phải tìm hiểu và bắt buộc phải hiểu cách an vòng tràng sinh của 10 can và hóa hợp của can, can tàng ẩn trên cung.

_ ” khởi vòng tràng sinh của 10 can”

_ và 5 cặp can hóa hợp tức giáp hợp kỷ, bính hợp tân, mậu hợp quý, ất hợp canh, đinh hợp nhâm!

_ và can tàng ẩn

+ vấn đề thứ nhất là khỏi vòng tràng sinh của 10 can:

việc khỏi tràng sinh của 10 can, tìm hiểu được cách khỏi trang sinh của 1o thì chúng sẽ hiển nhiên tìm thấy vị trí của lộc tồn vậy, và lộc tồn chính là nơi của lâm quan đứng.

_ can giáp mộc dương tràng sinh khởi tại hợi

_ can ất mộc âm tràng sinh khởi ngọ

_ can bính hỏa dương trường sinh khởi dần

_ can đinh hỏa âm trường sinh khởi tại dậu

_ canh mậu thổ dương khỏi tràng sinh tại dần

_ can kỷ thổ âm tràng sinh tại dậu

_ can canh kim dương khỏi tràng sinh tại tị

_ can tân kim âm khỏi tràng sinh tại tý

_ can nhâm thủy dương khởi tràng tại thân

_ can quý thủy âm khởi tràng sinh khởi tại mão.

+ thập can tàng tại 12 cung địa chi ( MUỐN HIỂU CAN TÀNG THÌ LẠI PHẢI QUAY VỀ NGŨ HÀNH TRƯỜNG SINH, BÁT QUÁI TIÊN THIÊN, BÁT QUÁI HẬU THIÊN)

_ cung tý tàng can quý

_ cung sửu tàng can kỷ quý tân

_ cung dần tàng can giáp bính mậu

_ cung mão tàng can ất mộc

_ cung thìn tàng can mậu quý ất

_ cung tỵ tàng can bính mậu canh

_ cung ngọ tàng can đinh kỷ

_ cung mùi tàng can ất kỷ đinh

_ cung thân tàng can mậu canh nhâm

_ cung dậu tàng can tân

_ cung tuất tàng can tân mậu đinh

_ cung hợi tàng can nhâm giáp.

+ thập can hóa hợp

_ giáp hợp ký hóa thổ

_ bính hợp tân hóa thủy

_ mậu hợp quý hóa hỏa

_ ất hợp canh hóa kim

_ đinh hợp nhâm hóa mộc

NGUYÊN LÝ AN KHÔI VIỆT NHƯ SAU:

THIÊN KHÔI , THIÊN VIỆT ĐỀU ĐƯỢC AN THEO NGUYÊN LÝ TẠI NƠI ĐƯỢC GẶP CAN NGUYÊN THẦN MÀ ĐƯỢC TIẾP KHÍ TRÀNG SINH TẠI NƠI TÀNG CAN VÀ LÀ NƠI HỢP CỦA CAN NIÊN SINH VÀ NƠI CÓ TÀNG CAN DỂ HỢP HÓA! TỨC LÀ NƠI TÀNG MẸ ĐỂ SINH CON. VÍ DỤ NHƯ GIÁP MỘC THÌ TRÀNG SINH TẠI HỢI THỦY. MÀ NƠI CUNG SỬU LẠI TÀNG CAN QUÝ TỨC LÀ GẶP NƠI TÀNG NGUYÊN KHÍ MÀ ĐƯỢC SINH KHỞI VẬY!

CŨNG NHƯ CAN GIÁP KỶ TƯƠNG HỢP MÀ CUNG MÙI LẠI TÀNG CAN KỶ NÊN CAN GIÁP ĐÊN NƠI TÀNG CAN HỢP THÌ ĐƯỢC VỊ MÀ AN SAO THIÊN VIỆT VẬY!

TỪ NGUYÊN LÝ TRÊN TA CÓ CÁCH AN KHÔI VIỆT CHO THẬP CAN NHƯ SAU:

TUỔI GIÁP:

+ mộc dương tại thiên vi lôi, tại địa vi cây mộc lớn tràng sinh tại hợi thủy đến cung sửu tàng can nhâm thủy nên gặp được nguyên thần được thêm sinh khí có đất dụng võ nên khởi sao thiên khôi tại sửu.

+ can giáp đến cung mùi thì gặp can kỷ tàng ở đó mà hóa hợp đắc vị nên can giáp khởi thiên việt tại mùi vậy!

TUỔI MẬU:

+ thổ dương tại thiên vi thạch, tại địa vi sơn thổ đến cung mùi tàng can đinh hỏa , tàng kỷ thổ vừa được tương trợ được nguyên thần mà sinh thành khí chất, vững vàng nên an thiên việt tại mùi

+ can mậu đến cung sửu gặp can tàng là quý nên hóa hợp thành hỏa mà dưỡng khí mà đắc vị nên an thiên khôi tại sửu!

TUỔI BÍNH:

+ can bính tại thiên vi nhật, tại địa vi lửa trong lò đến hợi cung gặp giáp mộc ẩn tàng nguyên thần để sinh nên hợp vị nên khỏi thiên khôi tại hợi vậy!

+ can bính đến cung dậu nơi tàng can tân mà hóa hợp thành thủy mà đắc vị nên khởi thiên việt tại dậu vậy.

TUỔI ĐINH:

+ can đinh tại thiên vi ánh sáng tinh liệt,tại điạ vi hỏa ngon đèn vi được sinh tại cung dậu nơi có tứ âm chi quyền nên đinh hỏa mới có phát quang được sinh vậy nên khởi sao thiên việt tại dậu

+ can đinh đến cung hợi tàng can nhâm mà hóa hợp hóa mộc mà đắc vị chẳng tận diệt mà an sao thiên khôi vậy.

TUỔI ẤT:

+ can ất mộc tại thiên vi phong, tại địa vi hoa cả cây nhỏ âm đến cung tý hựu nhất dương chi sinh nơi tàng can nhâm thủy lại ất nạp tại khôn quẻ mà sinh dưỡng phục tề chi trí nên can ất được khởi thiên khôi tại tý

+ can ất đến cung thân thì gặp can canh tàng ẩn mà hóa hợp thành kim chí khí thân nại là nơi khởi tràng sinh của thổ kỳ thực lấy đó mà dụng trí nghĩa do đó khởi thiên việt tại thân là thế

_ TUỔI KỶ:

+ can kỷ tại thiên vi khí, tại địa vi chân thổ khác với mậu thổ dương tại địa vi sơn. khí âm trọc giáng xuống vi địa theo thuyết tại thiên thành tượng tại địa thành hình nơi của quẻ khôn tại cung tý nên kỷ thổ tụ dưỡng( thủy bồi sa thổ) mà thành thổ tại tý vậy nên an thiên khôi tại tý.

+ can kỷ đến cung thân thì gặp khôn quẻ chi tượng cũng là nơi khởi tràng sinh của thổ nơi dụng lấy đức hạnh mà vạn vật sinh hĩ.

TUỔI NHÂM:

+ can nhâm tại thiên vi vân, tại địa vi ao, hồ. mừng được gặp dương thổ mậu (vi sơn, vi thạch) án ngăn mà tích tụ sinh dưỡng mà không bị tán, hao vi thành ao, đầm, trạch, kỵ gặp kỷ thổ âm mà bị hút, tán hao vậy nên nhâm đến cung tỵ gặp can mậu tàng ở tỵ mà thủy nhâm không bị lan tràn tạo thành ao hồ chí chi. do can nhâm an thiên việt tại tị.

+ can nhâm đến cung mão thì gặp can tàng ất vi mộc hóa rừng ất phá kỷ thổ, ất lại hợp canh hóa kim, kim lại sinh thủy vì vậy mà nhâm gặp được nguyên thần lại không bị kỷ thổ hút, không bị hao tán là vậy nên an sao thiên khôi.

TUỔI QUÝ:

+ can quý thủy âm tại thiên vi vũ (mưa) tại địa vi tuyền mạch ( nước ngầm) đến cung mão thì gặp can ất tàng ất mộc vi rừng phá kỷ thổ âm mà nước mua được ngấm xuống đất thổ để thủy quý có thể tích thành mạch nước ngầm vật lấy đó mà tu dưỡng sinh sôi nên can quý đến mão được gặp hữu dụng mà sinh vậy nên an thiên khôi tại mão.

+ can quý đến cung tị gặp can mậu tàng mà hóa hợp thành hỏa do đó mà toại ý phát năng dụng vậy vì thế mà an sao thiên việt tại tị vậy.

TUỔI TÂN:

+ can tân kim âm tại địa vi khoáng vật, ngũ kim hỉ được gặp kỷ thổ sinh tại cung ngọ tàng can kỷ nên tân kim đến ngọ mà được sinh trợ rèn rữa vậy vạn vật chuyển hóa vì thế an sao thiên khôi tại ngọ là thế.

+ can tân đến cung dần thì gặp can bính tàng tại dần mà hóa hợp thành thủy mà thỏa chí tang bồng.

TUỔI CANH

+ can canh kim dương tại thiên vi phong sương, tại đại vi kim thiết ( kim rèn rữa, cứng rắn) hỉ gặp được mậu dương thổ sinh đến dần tàng mậu thổ mà can canh được gặp nguyên thần mà bổ khí vậy nên an sao thiên việt tại dần là thế.

+ can canh đến cung ngọ, ngọ tàng can kỷ thổ hợp giáp hóa thổ vừa sinh dưỡng, mà ngọ là ly hỏa rèn luyện mà canh kim thành kim khí sắc bén cũng là chỗ đắc dụng, tôi luyện mà hợp vị nên an sao thiên khôi tại ngọ

nói đến đây chắc sẽ ít người hiểu vì phải hiểu sâu về thập can, về nạp giáp pháp về tàng can, về chết hóa, về hóa hợp. có người sẽ hỏi tại sao can canh không khởi ở sửu mùi vì tại cung mùi tàng can ất có thể hóa hợp cùng canh rùi can sửu cũng tàng can kỷ hợp với giáp để hóa thổ có thể sinh cho canh? xin trả lời rằng nếu lấy ý đó thì ta sẽ thấy rằng mùi là mộ khố của mộc, sửu là mộ khố của kim, dù có hợp sinh tại đó thì can canh kim sao có thể vùng vẫy, sao có thể cho là gặp thời khi đứng tại nơi mộ khố sửu cho được? đó là lý do tại sao an khôi việt cho tuổi canh tại dần ngọ là thế.

và nếu để ý thì khôi việt toàn được an tại nơi, toàn tìm chỗ “tìm cái sống tại nơi chết tử tuyệt” vậy và an tại nơi có thể hóa hợp mà biến hóa thích nghi với môi trường mới. chính vì thế khôi việt biểu cho tính sáng suốt, thông minh, mưu trí, thức thường và nghị lực phẩm chất, đạo đức, tố chất rồi rào, mãnh liệt như tàng long ngọa hổ, ý trí bất khuất quật cường vậy. đó là cái tính cát vĩnh hằng là giá trị đầy nhân văn!

——————————

ngoài cái cách hiện hữu tại mệnh thân lá số còn xét một cách ẩn tàng dựa vào bát môn ví thử lá số của ông hauyen chẳng hạn mệnh cư ngọ nên tàng hữu bật mà tuổi mậu hữa bật hóa khoa. thân cư di tại tý khảm tàng sao tham lang mà tuổi mậu lại hóa lộc. nên mệnh thân của ông dù trải qua nhiểu gian khổ, hung hiểm mà vẫn sừng sững như ngọn núi. danh thơm tiếng lừng, cửa rồng đón rước. thật là quý lắm thay. 

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button