Tử vi

Cánh cửa cực lớn tại tí ngọ nhập mệnh cung

Cánh cửa cực lớn tại tí ngọ nhập mệnh

 

Bạn đang xem: Cánh cửa cực lớn tại tí ngọ nhập mệnh cung

Thiên cơ

Tử vi

Phá quân

 

      Tị

      Ngọ

      Chưa

      Thân

Thái dương

 

Thiên phủ

 

      Thìn

      Dậu

Vũ khúc

Thất sát

Thái Âm

      Mão

      Tuất

Thiên đồng

Thiên lương

Thiên tướng

Cánh cửa cực lớn

Liêm trinh

Tham lang

      Dần

      Xấu

       Tử

      Hợi

○ cánh cửa cực lớn

Thêm khoa quyền lộc, vi thạch trung ẩn ngọc, giàu thả quý.

Tân quý sinh ra, bên trên cách. Đinh mình sinh ra thứ hai.

Người sinh năm bính hoặc mậu, chủ vây, cô hàn chết non.

Liêm trinh

Tham lang

Cánh cửa cực lớn

Thiên tướng

Thiên đồng

Thiên lương

      Tị

       Ngọ

      Chưa

      Thân

Thái Âm

 

Vũ khúc

Thất sát

      Thìn

      Dậu

Thiên phủ

Thái dương

 

      Mão

      Tuất

 

Tử vi

Phá quân

Thiên cơ

 

      Dần

      Xấu

      Tử

      Hợi

○ cánh cửa cực lớn

Thêm khoa quyền lộc, vi thạch trung ẩn ngọc, giàu thả quý.

Tân quý sinh ra, bên trên cách. Đinh mình sinh ra thứ hai.

Người sinh năm bính hoặc mậu, chủ vây, cô hàn chết non.

 

Trọng điểm –

1.

Thạch trung ẩn ngọc cách

』. Thanh thiếu vận tất không tốt, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, trung niên mới có thành. ( tử điền lúc sau )

2.

Cần phùng quyền lộc mới là bên trên.

Phùng dương tắc đặc biệt ( chủ vây trệ )

. Quý người sinh năm tân đủ tư cách.

3.

Canh sinh ra, sự nghiệp có thể có thành, riêng chỉ lộc tồn phùng hóa kị, tài vụ bị cát chỗ giấu hung.

 

Cung mệnh –

1.

Còn dài khuôn mặt, sắc mặt đỏ trắng hoặc hồng vàng ( thái dương gửi thông điệp ). Tính ôn lương đôn hậu, có tinh thần trọng nghĩa, vô sự hối hả, học nhiều ít tinh. Sức quan sát tốt, trí nhớ tốt, hòa hợp tài ăn nói cấp luận, thiện ở xử lý quan hệ xã hội. Duy tính đa nghi, cùng người lui tới sơ chết già ác, mặt ngoài dối trá.

2.

“Thạch trung ẩn ngọc.” Tí ngọ hai cung thấy hai bên, cát hóa, mà sát ít, có thông minh tài trí, có lý tưởng, nhẫn nhịn chịu ma sát, tổng có ánh sáng bắn ra bốn phía là lúc, nhưng ứng với giới tự cao, nếu không tránh khỏi thị phi quấn quanh mệnh vận. ( cánh cửa cực lớn hóa kị hoặc kình dương đồng cung đối chiếu giai đặc biệt. )

3.

Phùng quyền lộc cùng phù, tâm tính hướng tới thành thực gìn giữ cái đã có, giao hữu so sánh tin cậy lâu dài. Còn cần chú ý làm việc câu nệ, khuyết thiếu bền lòng tính nhẫn nại.

4.

Cánh cửa cực lớn hóa quyền lộc vi thượng cách, lộc tồn thứ hai. Nhưng không nên đi cao phong ( thạch trung ẩn ngọc không nên đường hoàng ), bị thân bại danh liệt, hoặc hồi chúng chỉ trích.

5.

Cánh cửa cực lớn tại tí, tài ăn nói đặc biệt tốt, miệng lưỡi lưu loát. Người sinh năm đinh lộc tồn ở di chuyển, chỉ cần phùng ngôi sao may mắn gửi thông điệp, cũng có thể có biểu hiện.

6.

Cánh cửa cực lớn ở ngọ, quý sinh ra cánh cửa cực lớn hóa quyền, lộc tồn ở di chuyển, vi thượng cách. Nếu gia hội ngôi sao may mắn, chủ tài ăn nói rốt tốt, phú quý đều có, ngoại giao, truyền thông, pháp luật, giáo chức, số tử vi có thể đại triển tài hoa.

7.

Phùng khoa quyền lộc, thạch trung ẩn ngọc, phú thả quý. Nhưng nói chuyện không thực tế.

8.

Thạch trung ẩn ngọc, tung vô ngôi sao may mắn, sự nghiệp vẫn có thể có điều biểu hiện.

9.

Cánh cửa cực lớn hóa kị, giàu không quý. Võ mồm liên tục, tai hoạ đều. Lấy việc do dự, đa nghi ít quyết. Nên diễn nghệ, đẩy mạnh tiêu thụ, quan hệ xã hội, giáo sư, luật sư lấy hóa giải võ mồm tai ương. Lại gặp kình dương, hỏa linh phá tan, chủ nhiều phá hao tổn sinh sự.

10. Thiên cơ hóa kị đến hướng, chủ vây.

11. Cánh cửa cực lớn + lộc tồn, tả hữu, Khôi Việt, quần áo thêu áo bào tím.

12. Phùng cát cùng phù, nên chính, y, pháp giới, linh, hình giáo các loại.

13. Cánh cửa cực lớn + văn khúc, năng lực phân tích mạnh, tự phụ.

14. Cánh cửa cực lớn Tứ Sát hãm mà hung. Làm việc điên đảo, chủ trương hoàn toàn không có.

15. Cánh cửa cực lớn + không kiếp, tôn giáo tín ngưỡng. ( nhiều nhân khỏe mạnh nhân tố )

16. Cánh cửa cực lớn + kình dương, không kiếp, thông minh chết non.

17. Cánh cửa cực lớn + dương + không kiếp, anh niên tảo thệ.

18. Cánh cửa cực lớn + dương vu tí ngọ, a. Hỉ nộ vô thường b. Kiêu ngạo c. Ghen tỵ với đặt nặng tâm vào d. Tình yêu không chuyên e. Đồng tính luyến ái.

19. Cánh cửa cực lớn + dương, giúp người hồi oán, tính đa nghi, mọi cách bất lợi. Nam nữ dâm tà.

20. Cánh cửa cực lớn + dương + hỏa linh, nội liễm, lòng có ngàn ngàn kết liễu, đều có tàn khuyết. Cự hỏa kình dương, chung thân treo cổ.

21. Cánh cửa cực lớn + hỏa linh, vô cát hiểu, dễ bị hỏa nạn, hạn đinh phòng bỏng. Cánh cửa cực lớn hỏa linh, chết vào ngoại đạo.

22. Cánh cửa cực lớn hỏa linh, vô tử vi lộc tồn áp chế, quyết xứng ngàn dậm, hồi hung.

23. Cánh cửa cực lớn hóa kị + hỏa linh, nhát gan, mang tật duyên niên.

24. Cánh cửa cực lớn phùng sát gửi thông điệp, sự nghiệp cũng có thể có thành, nhưng thành công trên đường, gian khổ dị thường, thành tựu cũng chịu ảnh hưởng.

25. Cánh cửa cực lớn sẽ Kình Đà, hoặc đi Kình Đà thời hạn lúc, cầu mưu phí tâm phí lực.

26. Tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa nạn.

27. Tam hợp xương khúc, văn giáo.

28. Tam hợp tả hữu, công chức.

29. Cự nhật hóa quyền, nên quan võ.

30. Cự nhật cát hóa, nên truyền bá, tư pháp.

31. Nữ mệnh phùng tới, hóa quyền lộc, lộc tồn cùng, chủ phú chủ quý, trường thọ. Phùng hóa kị, lắm lời lưỡi thị phi. Phùng sát gửi thông điệp, chủ khắc yểu thọ, kế thất nhà kề vi nên, nhưng vẫn nhiều cạnh tranh nhiều đẩu.

32. Đại nạn năm xưa phùng cánh cửa cực lớn, hóa quyền lộc, lộc tồn cùng, chủ phát triển sự nghiệp, thành đại sự, mọi việc thị hung thật cát, được cả danh và lợi. Phùng hóa kị, sát tinh gửi thông điệp, chủ quan phi lao ngục tai ương, hình khắc, hoả hoạn, lính hiểm, thâu thưởng, tai bay vạ gió.

 

Cung thân –

1.

Mệnh thân cùng, đa nghi lo, nhưng có tài năng, sức quan sát trí nhớ mạnh, hòa hợp công cộng sự vụ, duy cùng người lui tới sơ chết già ác.

2.

Cánh cửa cực lớn, thiên lương phân thủ mệnh thân, “Đồi phong bại tục “, gặp Kình Đà càng xác thực.

3.

Cánh cửa cực lớn, Thái Âm phân thủ mệnh thân, “Tư tâm vì bản thân” .

 

Huynh đệ –

1.

Huynh đệ không thuận, cát chúng khả giải.

2.

Phùng sát, tranh cãi hình khắc tương tàn, nên sớm tự lập môn hộ.

3.

Phùng đào thìn, dễ có cùng cha khác mẹ tới huynh đệ.

 

Vợ chồng –

1.

Phối ngẫu viên phương mặt, ngoại nhu văn tĩnh tâm tính thiện lương động gấp gáp, trợ lực rõ ràng.

2.

Phùng xương khúc, phối ngẫu trí tuệ, văn vẻ xuất chúng, có học sở trường.

3.

Phùng xương khúc, lộc tồn, Khôi Việt, nhân hôn nhân phú quý.

4.

Phùng sát hoặc gửi thông điệp, nên phòng xử trí theo cảm tính mà có sinh ly, hoặc phối ngẫu nhiều bệnh tai họa, tứ chi tàn tật.

5.

Nam mệnh

   1.

Tất có hiền thê, phùng văn khúc bảng vàng đề tên. Hóa quyền thê quản nhiều.

   2.

Thái Âm hóa lộc, chủ được Thê tài lấy thành sự nghiệp.

   3.

Phùng tả hữu, phối ngẫu thành công, chính mình dễ có gặp ở ngoài.

   4.

Nên nhỏ xứng vợ trẻ.

6.

Nữ mệnh

   1.

Tay làm hàm nhai, hôn nhân nhấp nhô.

   2.

Phùng tả hữu, phối ngẫu năng lực còn tốt, nhưng dễ có gặp ở ngoài.

   3.

Khoa quyền lộc, có thể bên trong dụ dỗ trượng phu, ngoại thiện giao tế xã giao. Hóa kị chủ phối ngẫu rời xa nơi chôn rau cắt rốn.

   4.

Phùng đào thìn + kị sát, phối ngẫu dễ có bên thứ ba.

   5.

Nên xứng dài phu.

7.

Hôn phối thiên tướng, thiên lương, văn xương, văn khúc.

 

Đứa con –

1.

Cát sẽ, trí tuệ hiếu thuận thành công, cùng đứa con cảm tình ôn hoà hiền hậu. Cát sẽ phẩm cách cao.

2.

Sẽ tả hữu, ngũ tử trở lên.

3.

Phùng sát, tùy hứng bị gây, hoặc mặt mày hốc hác. Nhưng không chủ hình khắc.

 

Tiền tài –

1.

Vô chính diệu, tụ tài không đổi, tài nhiều phập phồng. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từ nhỏ dựng lên.

2.

Phi tài ngôi sao, gần coi là năng lực quản lý tài sản, gặp khoa quyền lộc cát biến hóa, vẫn nên ổn định chức nghiệp.

3.

Sẽ chư cát hoặc lộc mã giao trì, mới có thể làm hoạt động thương nghiệp. Nhưng vẫn trải qua gian khổ, tổ nghiệp tất có rách nát.

4.

Phùng kị sát, hạn nhiều nhất thiên tài. Lúc tuổi còn trẻ tài không đổi tụ thủ, lãng phí, ở bên trong lúc tuổi già khả tích tài quá phong phú.

5.

Sẽ sao hóa kỵ, chủ tài lắm lời lưỡi tranh cãi, hoặc nhân tài phiền não.

6.

Sẽ sát tinh, nhân tài sinh tai họa, liên quan đến kiện tụng rủi ro.

 

Tật ách –

1.

Trái tim, máu tuần hoàn nhanh, huyết khí không hòa hợp hợp.

2.

Tử Phá + Khôi Việt, tả hữu, cả đời thể kiện.

3.

Tử Phá huyết khí không như ý. Bệnh thận, con gái bệnh kín. Bệnh ngoài da ( bệnh mẩn ngứa, tiển ).

4.

Tử Phá + sát dễ có bệnh kín, hệ tiêu hoá nhanh.

5.

Tử Phá + dương, não thần kinh suy nhược.

6.

Tử Phá + hỏa linh, bệnh ngoài da, bệnh thấp.

7.

Tử Phá + không kiếp, đàm nhiều, trái tim âm điệu hợp khiếm như ý, cơ tim tắc nghẽn. Dễ có nóng âu chi cơ nhân.

8.

Tử Phá + Kình Đà, không kiếp, nhánh khí quản, phổi, bị ho khan, làn da mẫn cảm.

9.

Tử Phá + xương khúc + Kình Đà, hỏa linh, hóa kị, dễ bị bệnh tiểu đường.

10. Tử Phá + đào thìn, bệnh lây qua đường sinh dục, làn da tao dương.

 

Di chuyển –

1.

Xuất ngoại gặp quý. Thiên cơ vi hay thay đổi tới ở lại, xuất môn vi lợi nhuận, ở tại chỗ thêm phần thị phi, tâm loạn ý phiền.

2.

Phùng cát, thành công bên ngoài.

3.

Phùng kị sát, nhiều thị phi tranh cãi, nhiều ngoài ý muốn. Nhưng vẫn lấy xuất ngoại thành lành.

4.

Biết thiên lương, xuất ngoại gặp quý, bị đã có sẵn cơ duyên.

5.

Sẽ sát, tắc xuất môn bất lợi, rủi ro, võ mồm, ngoài ý muốn, kinh hách.

6.

Đều nghe theo Thái Âm, lộc tồn, hóa lộc, chủ xuất môn đắc tài.

 

Tôi tớ –

1.

Rượu thịt chi giao, trợ lực ít.

2.

Dễ vậy đồng sự, thuộc hạ có quan hệ mập mờ.

3.

Liêm Tham + xương khúc, dễ bị tiểu nhân nịnh bợ, đến nỗi chịu liên luỵ.

4.

Vui mừng mệnh ở xấu, mão, thìn nhân, cùng ngọ, chưa, dậu nhân khác nhau.

 

Quan lộc –

1.

Nên pháp giới, hình giáo, y giới, ngoại vụ, tự do nghiệp. Phùng sát nên dân xí nghiệp ngoại vụ, tự do nghiệp. Văn nghệ, hành chính quản lý, tài vụ kế hoạch, nhân viên chuyên nghiệp, chiếu sáng công trình.

2.

Thái dương hóa kị, chủ trên sự nghiệp chịu áp lực, nên võ mồm tới nghiệp, pháp luật, giáo dục, đẩy mạnh tiêu thụ, truyền bá các loại, duy không thể tham chánh, để tránh võ mồm thị phi, bạng châu quan phi tố tụng.

3.

Thái dương ( thìn ), chuyên nghiệp phát triển, phùng cát có ổn định lớn lên, đúng sự tình nghiệp tích cực. Hợp văn xương ( không thể phùng sát ) vu Quan lộc, hoàng điện thủ tiểu đội quý ( nên tham chánh, học thuật ). Cát chúng, chính giới đại triển hùng phong. Quan võ cũng tốt.

4.

Thái dương ( tuất ), góc lao lực, năm mới thành bại không đồng nhất, thành tựu tại lúc tuổi già. Phùng kị sát, chức nghiệp không ổn định, con đường làm quan không nên.

 

Điền trạch –

1.

Vũ sát là tự nhiên đưa sản nghiệp chi năng lực. Bất động sản bị có sai biệt thay đổi.

2.

Phùng kị sát, phòng phá thất, sản nghiệp tổ tiên khó giữ được, nhiều tiến thối.

3.

Phùng kị sát, phòng ở nhà bị cướp tài.

4.

Vũ khúc hóa kị, bị nhân đưa sinh nổi lên tranh chấp, phá hao tổn.

5.

Thất sát sẽ hình tù, năm mới bị hình cha mẹ, lúc tuổi già đứa con vô duyên.

 

Phúc đức –

1.

Phúc ấm ngôi sao, cả đời không sợ hung nguy. Cát chúng, Phúc Thọ song toàn, tự nhiên yên vui.

2.

Phùng đà la, béo phì.

3.

Phùng thiên mã, phiêu đãng.

4.

Phùng hóa kị, nhiều phiền não bất an, thị phi hỗn loạn.

5.

Phùng kị sát, mẹ goá con côi bận rộn, tổn thương chiết.

6.

Tam hợp khoa quyền lộc, tổ phụ bối phận gặp gỡ tốt.

 

Cha mẹ –

1.

Thân thể khỏe mạnh, cùng cha mẹ tình cảm thâm hậu.

2.

Phùng hóa kị, nhiều bệnh tai họa.

3.

Phùng sát, năm mới hình tổn thương khắc hại hoặc dễ có sự khác nhau, cha mẹ tới kinh tế bị trước lớn về sau nhỏ.

4.

Phùng sát hoặc xương khúc, dễ có bớt.

5.

Phùng dương, nhân mỹ dung khai đao.

6.

Phùng hỏa linh, tuổi nhỏ bị thất cha mẹ một trong. Mặt mày hốc hác, không trọn vẹn, bớt.

7.

Phùng hỏa linh cũng phòng đinh hạn hóa kị nhập mệnh, vừa tối hợp cung mệnh, nhiều ngoài ý muốn mà có thương tích tàn.

8.

Đại nạn kị xương khúc nhập cha mẹ vị trí, cũng phòng tàn tật.

 

Hành hạn –

1.

Hạn hành huynh đệ, Liêm Tham phiêu bạc, không thuận lợi.

2.

Hạn đi cha mẹ, cát hóa nhập Quan lộc, học ở trường thuận lợi.

3.

Hạn của nợ điền về sau, vận thế mới có thể chuyển biến tốt đẹp. ( tài Quan tốt nhất )

4.

Hạn của nợ điền, tam hợp không kiếp, sát tinh, bị có sóng chấn động. Sự nghiệp không như ý, lên chức vận không tốt.

 

Bổ sung –

1.

Cánh cửa cực lớn ở tử, thái dương hợp văn xương vu Quan lộc, hoàng điện thủ tiểu đội quý. ( nên tham chánh, học thuật )

2.

Xà nhà lớn gặp gỡ, liêm trinh kết hợp lộc, uyên ương một đời quang vinh. ( mệnh thân tam hợp )

3.

Cánh cửa cực lớn làm ác diệu, được viên rất tốt đẹp. ( dần, tử, ngọ )

4.

Cánh cửa cực lớn hóa quyền lộc vi thượng cách, lộc tồn thứ hai. Không nên đi cao phong, bị thân bại danh liệt.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cánh cửa cực lớn tại tí ngọ nhập mệnh cung

Cánh cửa cực lớn tại tí ngọ nhập mệnh

 

Thiên cơ

Tử vi

Phá quân

 

      Tị

      Ngọ

      Chưa

      Thân

Thái dương

 

Thiên phủ

 

      Thìn

      Dậu

Vũ khúc

Thất sát

Thái Âm

      Mão

      Tuất

Thiên đồng

Thiên lương

Thiên tướng

Cánh cửa cực lớn

Liêm trinh

Tham lang

      Dần

      Xấu

       Tử

      Hợi

○ cánh cửa cực lớn

Thêm khoa quyền lộc, vi thạch trung ẩn ngọc, giàu thả quý.

Tân quý sinh ra, bên trên cách. Đinh mình sinh ra thứ hai.

Người sinh năm bính hoặc mậu, chủ vây, cô hàn chết non.

Liêm trinh

Tham lang

Cánh cửa cực lớn

Thiên tướng

Thiên đồng

Thiên lương

      Tị

       Ngọ

      Chưa

      Thân

Thái Âm

 

Vũ khúc

Thất sát

      Thìn

      Dậu

Thiên phủ

Thái dương

 

      Mão

      Tuất

 

Tử vi

Phá quân

Thiên cơ

 

      Dần

      Xấu

      Tử

      Hợi

○ cánh cửa cực lớn

Thêm khoa quyền lộc, vi thạch trung ẩn ngọc, giàu thả quý.

Tân quý sinh ra, bên trên cách. Đinh mình sinh ra thứ hai.

Người sinh năm bính hoặc mậu, chủ vây, cô hàn chết non.

 

Trọng điểm –

1.

Thạch trung ẩn ngọc cách

』. Thanh thiếu vận tất không tốt, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, trung niên mới có thành. ( tử điền lúc sau )

2.

Cần phùng quyền lộc mới là bên trên.

Phùng dương tắc đặc biệt ( chủ vây trệ )

. Quý người sinh năm tân đủ tư cách.

3.

Canh sinh ra, sự nghiệp có thể có thành, riêng chỉ lộc tồn phùng hóa kị, tài vụ bị cát chỗ giấu hung.

 

Cung mệnh –

1.

Còn dài khuôn mặt, sắc mặt đỏ trắng hoặc hồng vàng ( thái dương gửi thông điệp ). Tính ôn lương đôn hậu, có tinh thần trọng nghĩa, vô sự hối hả, học nhiều ít tinh. Sức quan sát tốt, trí nhớ tốt, hòa hợp tài ăn nói cấp luận, thiện ở xử lý quan hệ xã hội. Duy tính đa nghi, cùng người lui tới sơ chết già ác, mặt ngoài dối trá.

2.

“Thạch trung ẩn ngọc.” Tí ngọ hai cung thấy hai bên, cát hóa, mà sát ít, có thông minh tài trí, có lý tưởng, nhẫn nhịn chịu ma sát, tổng có ánh sáng bắn ra bốn phía là lúc, nhưng ứng với giới tự cao, nếu không tránh khỏi thị phi quấn quanh mệnh vận. ( cánh cửa cực lớn hóa kị hoặc kình dương đồng cung đối chiếu giai đặc biệt. )

3.

Phùng quyền lộc cùng phù, tâm tính hướng tới thành thực gìn giữ cái đã có, giao hữu so sánh tin cậy lâu dài. Còn cần chú ý làm việc câu nệ, khuyết thiếu bền lòng tính nhẫn nại.

4.

Cánh cửa cực lớn hóa quyền lộc vi thượng cách, lộc tồn thứ hai. Nhưng không nên đi cao phong ( thạch trung ẩn ngọc không nên đường hoàng ), bị thân bại danh liệt, hoặc hồi chúng chỉ trích.

5.

Cánh cửa cực lớn tại tí, tài ăn nói đặc biệt tốt, miệng lưỡi lưu loát. Người sinh năm đinh lộc tồn ở di chuyển, chỉ cần phùng ngôi sao may mắn gửi thông điệp, cũng có thể có biểu hiện.

6.

Cánh cửa cực lớn ở ngọ, quý sinh ra cánh cửa cực lớn hóa quyền, lộc tồn ở di chuyển, vi thượng cách. Nếu gia hội ngôi sao may mắn, chủ tài ăn nói rốt tốt, phú quý đều có, ngoại giao, truyền thông, pháp luật, giáo chức, số tử vi có thể đại triển tài hoa.

7.

Phùng khoa quyền lộc, thạch trung ẩn ngọc, phú thả quý. Nhưng nói chuyện không thực tế.

8.

Thạch trung ẩn ngọc, tung vô ngôi sao may mắn, sự nghiệp vẫn có thể có điều biểu hiện.

9.

Cánh cửa cực lớn hóa kị, giàu không quý. Võ mồm liên tục, tai hoạ đều. Lấy việc do dự, đa nghi ít quyết. Nên diễn nghệ, đẩy mạnh tiêu thụ, quan hệ xã hội, giáo sư, luật sư lấy hóa giải võ mồm tai ương. Lại gặp kình dương, hỏa linh phá tan, chủ nhiều phá hao tổn sinh sự.

10. Thiên cơ hóa kị đến hướng, chủ vây.

11. Cánh cửa cực lớn + lộc tồn, tả hữu, Khôi Việt, quần áo thêu áo bào tím.

12. Phùng cát cùng phù, nên chính, y, pháp giới, linh, hình giáo các loại.

13. Cánh cửa cực lớn + văn khúc, năng lực phân tích mạnh, tự phụ.

14. Cánh cửa cực lớn Tứ Sát hãm mà hung. Làm việc điên đảo, chủ trương hoàn toàn không có.

15. Cánh cửa cực lớn + không kiếp, tôn giáo tín ngưỡng. ( nhiều nhân khỏe mạnh nhân tố )

16. Cánh cửa cực lớn + kình dương, không kiếp, thông minh chết non.

17. Cánh cửa cực lớn + dương + không kiếp, anh niên tảo thệ.

18. Cánh cửa cực lớn + dương vu tí ngọ, a. Hỉ nộ vô thường b. Kiêu ngạo c. Ghen tỵ với đặt nặng tâm vào d. Tình yêu không chuyên e. Đồng tính luyến ái.

19. Cánh cửa cực lớn + dương, giúp người hồi oán, tính đa nghi, mọi cách bất lợi. Nam nữ dâm tà.

20. Cánh cửa cực lớn + dương + hỏa linh, nội liễm, lòng có ngàn ngàn kết liễu, đều có tàn khuyết. Cự hỏa kình dương, chung thân treo cổ.

21. Cánh cửa cực lớn + hỏa linh, vô cát hiểu, dễ bị hỏa nạn, hạn đinh phòng bỏng. Cánh cửa cực lớn hỏa linh, chết vào ngoại đạo.

22. Cánh cửa cực lớn hỏa linh, vô tử vi lộc tồn áp chế, quyết xứng ngàn dậm, hồi hung.

23. Cánh cửa cực lớn hóa kị + hỏa linh, nhát gan, mang tật duyên niên.

24. Cánh cửa cực lớn phùng sát gửi thông điệp, sự nghiệp cũng có thể có thành, nhưng thành công trên đường, gian khổ dị thường, thành tựu cũng chịu ảnh hưởng.

25. Cánh cửa cực lớn sẽ Kình Đà, hoặc đi Kình Đà thời hạn lúc, cầu mưu phí tâm phí lực.

26. Tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa nạn.

27. Tam hợp xương khúc, văn giáo.

28. Tam hợp tả hữu, công chức.

29. Cự nhật hóa quyền, nên quan võ.

30. Cự nhật cát hóa, nên truyền bá, tư pháp.

31. Nữ mệnh phùng tới, hóa quyền lộc, lộc tồn cùng, chủ phú chủ quý, trường thọ. Phùng hóa kị, lắm lời lưỡi thị phi. Phùng sát gửi thông điệp, chủ khắc yểu thọ, kế thất nhà kề vi nên, nhưng vẫn nhiều cạnh tranh nhiều đẩu.

32. Đại nạn năm xưa phùng cánh cửa cực lớn, hóa quyền lộc, lộc tồn cùng, chủ phát triển sự nghiệp, thành đại sự, mọi việc thị hung thật cát, được cả danh và lợi. Phùng hóa kị, sát tinh gửi thông điệp, chủ quan phi lao ngục tai ương, hình khắc, hoả hoạn, lính hiểm, thâu thưởng, tai bay vạ gió.

 

Cung thân –

1.

Mệnh thân cùng, đa nghi lo, nhưng có tài năng, sức quan sát trí nhớ mạnh, hòa hợp công cộng sự vụ, duy cùng người lui tới sơ chết già ác.

2.

Cánh cửa cực lớn, thiên lương phân thủ mệnh thân, “Đồi phong bại tục “, gặp Kình Đà càng xác thực.

3.

Cánh cửa cực lớn, Thái Âm phân thủ mệnh thân, “Tư tâm vì bản thân” .

 

Huynh đệ –

1.

Huynh đệ không thuận, cát chúng khả giải.

2.

Phùng sát, tranh cãi hình khắc tương tàn, nên sớm tự lập môn hộ.

3.

Phùng đào thìn, dễ có cùng cha khác mẹ tới huynh đệ.

 

Vợ chồng –

1.

Phối ngẫu viên phương mặt, ngoại nhu văn tĩnh tâm tính thiện lương động gấp gáp, trợ lực rõ ràng.

2.

Phùng xương khúc, phối ngẫu trí tuệ, văn vẻ xuất chúng, có học sở trường.

3.

Phùng xương khúc, lộc tồn, Khôi Việt, nhân hôn nhân phú quý.

4.

Phùng sát hoặc gửi thông điệp, nên phòng xử trí theo cảm tính mà có sinh ly, hoặc phối ngẫu nhiều bệnh tai họa, tứ chi tàn tật.

5.

Nam mệnh

   1.

Tất có hiền thê, phùng văn khúc bảng vàng đề tên. Hóa quyền thê quản nhiều.

   2.

Thái Âm hóa lộc, chủ được Thê tài lấy thành sự nghiệp.

   3.

Phùng tả hữu, phối ngẫu thành công, chính mình dễ có gặp ở ngoài.

   4.

Nên nhỏ xứng vợ trẻ.

6.

Nữ mệnh

   1.

Tay làm hàm nhai, hôn nhân nhấp nhô.

   2.

Phùng tả hữu, phối ngẫu năng lực còn tốt, nhưng dễ có gặp ở ngoài.

   3.

Khoa quyền lộc, có thể bên trong dụ dỗ trượng phu, ngoại thiện giao tế xã giao. Hóa kị chủ phối ngẫu rời xa nơi chôn rau cắt rốn.

   4.

Phùng đào thìn + kị sát, phối ngẫu dễ có bên thứ ba.

   5.

Nên xứng dài phu.

7.

Hôn phối thiên tướng, thiên lương, văn xương, văn khúc.

 

Đứa con –

1.

Cát sẽ, trí tuệ hiếu thuận thành công, cùng đứa con cảm tình ôn hoà hiền hậu. Cát sẽ phẩm cách cao.

2.

Sẽ tả hữu, ngũ tử trở lên.

3.

Phùng sát, tùy hứng bị gây, hoặc mặt mày hốc hác. Nhưng không chủ hình khắc.

 

Tiền tài –

1.

Vô chính diệu, tụ tài không đổi, tài nhiều phập phồng. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từ nhỏ dựng lên.

2.

Phi tài ngôi sao, gần coi là năng lực quản lý tài sản, gặp khoa quyền lộc cát biến hóa, vẫn nên ổn định chức nghiệp.

3.

Sẽ chư cát hoặc lộc mã giao trì, mới có thể làm hoạt động thương nghiệp. Nhưng vẫn trải qua gian khổ, tổ nghiệp tất có rách nát.

4.

Phùng kị sát, hạn nhiều nhất thiên tài. Lúc tuổi còn trẻ tài không đổi tụ thủ, lãng phí, ở bên trong lúc tuổi già khả tích tài quá phong phú.

5.

Sẽ sao hóa kỵ, chủ tài lắm lời lưỡi tranh cãi, hoặc nhân tài phiền não.

6.

Sẽ sát tinh, nhân tài sinh tai họa, liên quan đến kiện tụng rủi ro.

 

Tật ách –

1.

Trái tim, máu tuần hoàn nhanh, huyết khí không hòa hợp hợp.

2.

Tử Phá + Khôi Việt, tả hữu, cả đời thể kiện.

3.

Tử Phá huyết khí không như ý. Bệnh thận, con gái bệnh kín. Bệnh ngoài da ( bệnh mẩn ngứa, tiển ).

4.

Tử Phá + sát dễ có bệnh kín, hệ tiêu hoá nhanh.

5.

Tử Phá + dương, não thần kinh suy nhược.

6.

Tử Phá + hỏa linh, bệnh ngoài da, bệnh thấp.

7.

Tử Phá + không kiếp, đàm nhiều, trái tim âm điệu hợp khiếm như ý, cơ tim tắc nghẽn. Dễ có nóng âu chi cơ nhân.

8.

Tử Phá + Kình Đà, không kiếp, nhánh khí quản, phổi, bị ho khan, làn da mẫn cảm.

9.

Tử Phá + xương khúc + Kình Đà, hỏa linh, hóa kị, dễ bị bệnh tiểu đường.

10. Tử Phá + đào thìn, bệnh lây qua đường sinh dục, làn da tao dương.

 

Di chuyển –

1.

Xuất ngoại gặp quý. Thiên cơ vi hay thay đổi tới ở lại, xuất môn vi lợi nhuận, ở tại chỗ thêm phần thị phi, tâm loạn ý phiền.

2.

Phùng cát, thành công bên ngoài.

3.

Phùng kị sát, nhiều thị phi tranh cãi, nhiều ngoài ý muốn. Nhưng vẫn lấy xuất ngoại thành lành.

4.

Biết thiên lương, xuất ngoại gặp quý, bị đã có sẵn cơ duyên.

5.

Sẽ sát, tắc xuất môn bất lợi, rủi ro, võ mồm, ngoài ý muốn, kinh hách.

6.

Đều nghe theo Thái Âm, lộc tồn, hóa lộc, chủ xuất môn đắc tài.

 

Tôi tớ –

1.

Rượu thịt chi giao, trợ lực ít.

2.

Dễ vậy đồng sự, thuộc hạ có quan hệ mập mờ.

3.

Liêm Tham + xương khúc, dễ bị tiểu nhân nịnh bợ, đến nỗi chịu liên luỵ.

4.

Vui mừng mệnh ở xấu, mão, thìn nhân, cùng ngọ, chưa, dậu nhân khác nhau.

 

Quan lộc –

1.

Nên pháp giới, hình giáo, y giới, ngoại vụ, tự do nghiệp. Phùng sát nên dân xí nghiệp ngoại vụ, tự do nghiệp. Văn nghệ, hành chính quản lý, tài vụ kế hoạch, nhân viên chuyên nghiệp, chiếu sáng công trình.

2.

Thái dương hóa kị, chủ trên sự nghiệp chịu áp lực, nên võ mồm tới nghiệp, pháp luật, giáo dục, đẩy mạnh tiêu thụ, truyền bá các loại, duy không thể tham chánh, để tránh võ mồm thị phi, bạng châu quan phi tố tụng.

3.

Thái dương ( thìn ), chuyên nghiệp phát triển, phùng cát có ổn định lớn lên, đúng sự tình nghiệp tích cực. Hợp văn xương ( không thể phùng sát ) vu Quan lộc, hoàng điện thủ tiểu đội quý ( nên tham chánh, học thuật ). Cát chúng, chính giới đại triển hùng phong. Quan võ cũng tốt.

4.

Thái dương ( tuất ), góc lao lực, năm mới thành bại không đồng nhất, thành tựu tại lúc tuổi già. Phùng kị sát, chức nghiệp không ổn định, con đường làm quan không nên.

 

Điền trạch –

1.

Vũ sát là tự nhiên đưa sản nghiệp chi năng lực. Bất động sản bị có sai biệt thay đổi.

2.

Phùng kị sát, phòng phá thất, sản nghiệp tổ tiên khó giữ được, nhiều tiến thối.

3.

Phùng kị sát, phòng ở nhà bị cướp tài.

4.

Vũ khúc hóa kị, bị nhân đưa sinh nổi lên tranh chấp, phá hao tổn.

5.

Thất sát sẽ hình tù, năm mới bị hình cha mẹ, lúc tuổi già đứa con vô duyên.

 

Phúc đức –

1.

Phúc ấm ngôi sao, cả đời không sợ hung nguy. Cát chúng, Phúc Thọ song toàn, tự nhiên yên vui.

2.

Phùng đà la, béo phì.

3.

Phùng thiên mã, phiêu đãng.

4.

Phùng hóa kị, nhiều phiền não bất an, thị phi hỗn loạn.

5.

Phùng kị sát, mẹ goá con côi bận rộn, tổn thương chiết.

6.

Tam hợp khoa quyền lộc, tổ phụ bối phận gặp gỡ tốt.

 

Cha mẹ –

1.

Thân thể khỏe mạnh, cùng cha mẹ tình cảm thâm hậu.

2.

Phùng hóa kị, nhiều bệnh tai họa.

3.

Phùng sát, năm mới hình tổn thương khắc hại hoặc dễ có sự khác nhau, cha mẹ tới kinh tế bị trước lớn về sau nhỏ.

4.

Phùng sát hoặc xương khúc, dễ có bớt.

5.

Phùng dương, nhân mỹ dung khai đao.

6.

Phùng hỏa linh, tuổi nhỏ bị thất cha mẹ một trong. Mặt mày hốc hác, không trọn vẹn, bớt.

7.

Phùng hỏa linh cũng phòng đinh hạn hóa kị nhập mệnh, vừa tối hợp cung mệnh, nhiều ngoài ý muốn mà có thương tích tàn.

8.

Đại nạn kị xương khúc nhập cha mẹ vị trí, cũng phòng tàn tật.

 

Hành hạn –

1.

Hạn hành huynh đệ, Liêm Tham phiêu bạc, không thuận lợi.

2.

Hạn đi cha mẹ, cát hóa nhập Quan lộc, học ở trường thuận lợi.

3.

Hạn của nợ điền về sau, vận thế mới có thể chuyển biến tốt đẹp. ( tài Quan tốt nhất )

4.

Hạn của nợ điền, tam hợp không kiếp, sát tinh, bị có sóng chấn động. Sự nghiệp không như ý, lên chức vận không tốt.

 

Bổ sung –

1.

Cánh cửa cực lớn ở tử, thái dương hợp văn xương vu Quan lộc, hoàng điện thủ tiểu đội quý. ( nên tham chánh, học thuật )

2.

Xà nhà lớn gặp gỡ, liêm trinh kết hợp lộc, uyên ương một đời quang vinh. ( mệnh thân tam hợp )

3.

Cánh cửa cực lớn làm ác diệu, được viên rất tốt đẹp. ( dần, tử, ngọ )

4.

Cánh cửa cực lớn hóa quyền lộc vi thượng cách, lộc tồn thứ hai. Không nên đi cao phong, bị thân bại danh liệt.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button