Tử vi

Cấp độ mạnh nhẹ

tphong

Bàn thêm ngoài lề một chút, một lá số chỉ có 14 chính tinh với hơn 100 phụ tinh, trong đó chia ra các cấp độ mạnh, nhẹ và phân ra cát tinh, hung tinh và sao Phụ trợ (Tả Hữu). Trong cát tinh lại chia ra Quý, Phú, Quyền, Phúc, Văn, Đài các & Đào hoa tinh. Trong hung tinh có Sát, Bại, Ám, Dâm, Hình tinh. Xem về vấn đề gì nên để ý tới sao nấy và sự kết hợp giữa chúng.

Với sự phân bổ của hơn 100 sao trên 12 cung số, sẽ không bao giờ có 1 lá số hoàn hảo mà cung nào cũng đẹp. Tạo Hóa vốn công bằng, tốt chỗ này sẽ bị khuyết hãm chỗ khác. 1 lá số được coi là đẹp khi có sự cân bằng nhất định với cách cục đẹp cho các cường cung.

Bạn đang xem: Cấp độ mạnh nhẹ

Bảng phân loại phụ tinh tham khảo cho các bạn quan tâm:

a. Cát tinh

1. Quý tinh:

– Lộc Tồn – Ân Quang – Thiên Khôi

– Hóa Lộc – Thiên Quý – Thiên Việt

– Long Trì – Tấu Thư

– Phượng Các – Thiên Mã

2. Phú tinh:

– Lộc Tồn – Hóa Lộc

3. Quyền tinh:

– Hóa Quyền – Quốc ấn – Quan Đới

– Tướng Quân – Phong Cáo – Đường Phù

4. Phúc tinh:

– Ân Quang – Hóa Khoa – Thiên Hỷ

– Thiên Quý – Thiên Giải – Thiếu Dương

– Thiên Quan – Địa Giải – Thiếu Âm

– Thiên Phúc – Giải Thần – Hỷ Thần

– Thiên Thọ – Thiên Đức – Bác Sỹ

– Tràng Sinh – Nguyệt Đức – Đẩu Quân

– Đế Vượng – Long Đức – Thiên Y

– Thanh Long – Phúc Đức – Thiên Trù

5. Văn tinh:

– Thiên Khôi – Văn Xương – Phong Cáo

– Thiên Việt – Văn Khúc – Quốc ấn

– Hóa Khoa – Lưu niên văn tinh – Thai Phụ

6. Đài các tinh:

– Tam Thai – Bát Tọa – Lâm Quan

– Hoa Cái – Đường Phù

7. Đào hoa tinh:

– Đào Hoa – Hồng Loan

b. Hung tinh

1. Sát tinh

– Địa Kiếp – Thiên Không – Hỏa Tinh

– Địa Không – Kiếp Sát – Linh Tinh

– Kình Dương – Đà La

2. Bại tinh:

– Đại Hao – Thiên Khốc – Suy

– Tiểu Hao – Thiên Hư – Bệnh

– Tang Môn – Lưu Hà – Tử

– Bạch Hổ – Phá Toái – Mộ

– Thiên La – Tử Phù – Tuyệt

– Địa Võng – Bệnh Phù – Thiên Thương

– Thiên Sứ – Quan Phù – Tuế Phá

3. Ám tinh

– Hóa Kỵ – Thiên Riêu – Thiên Thương

– Phục Binh – Thiên Sứ – Quan Phù

– Cô Thần – Quả Tú – Quan Phủ

4. Dâm tinh

– Thiên Riêu – Hoa Cái – Mộ

– Mộc Dục – Thai

5. Hình tinh

– Thiên Hình – Quan Phù – Thái Tuế

c. Các sao không tốt, không xấu

– Tả Phù – Dưỡng – Triệt

– Hữu Bật – Tuần

Lưu ý: Cát hung ở đây cũng chỉ là sự phân loại tương đối, quan trọng là có hợp không và có đắc dụng hay không. Khi xem phải để ý bộ sao, cách cục, tình trạng miếu hãm cũng như quy tắc biến dịch (cùng tắc biến, động, khắc hóa) và tác động của Tuần Triệt.

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cấp độ mạnh nhẹ

tphong

Bàn thêm ngoài lề một chút, một lá số chỉ có 14 chính tinh với hơn 100 phụ tinh, trong đó chia ra các cấp độ mạnh, nhẹ và phân ra cát tinh, hung tinh và sao Phụ trợ (Tả Hữu). Trong cát tinh lại chia ra Quý, Phú, Quyền, Phúc, Văn, Đài các & Đào hoa tinh. Trong hung tinh có Sát, Bại, Ám, Dâm, Hình tinh. Xem về vấn đề gì nên để ý tới sao nấy và sự kết hợp giữa chúng.

Với sự phân bổ của hơn 100 sao trên 12 cung số, sẽ không bao giờ có 1 lá số hoàn hảo mà cung nào cũng đẹp. Tạo Hóa vốn công bằng, tốt chỗ này sẽ bị khuyết hãm chỗ khác. 1 lá số được coi là đẹp khi có sự cân bằng nhất định với cách cục đẹp cho các cường cung.

Bảng phân loại phụ tinh tham khảo cho các bạn quan tâm:

a. Cát tinh

1. Quý tinh:

– Lộc Tồn – Ân Quang – Thiên Khôi

– Hóa Lộc – Thiên Quý – Thiên Việt

– Long Trì – Tấu Thư

– Phượng Các – Thiên Mã

2. Phú tinh:

– Lộc Tồn – Hóa Lộc

3. Quyền tinh:

– Hóa Quyền – Quốc ấn – Quan Đới

– Tướng Quân – Phong Cáo – Đường Phù

4. Phúc tinh:

– Ân Quang – Hóa Khoa – Thiên Hỷ

– Thiên Quý – Thiên Giải – Thiếu Dương

– Thiên Quan – Địa Giải – Thiếu Âm

– Thiên Phúc – Giải Thần – Hỷ Thần

– Thiên Thọ – Thiên Đức – Bác Sỹ

– Tràng Sinh – Nguyệt Đức – Đẩu Quân

– Đế Vượng – Long Đức – Thiên Y

– Thanh Long – Phúc Đức – Thiên Trù

5. Văn tinh:

– Thiên Khôi – Văn Xương – Phong Cáo

– Thiên Việt – Văn Khúc – Quốc ấn

– Hóa Khoa – Lưu niên văn tinh – Thai Phụ

6. Đài các tinh:

– Tam Thai – Bát Tọa – Lâm Quan

– Hoa Cái – Đường Phù

7. Đào hoa tinh:

– Đào Hoa – Hồng Loan

b. Hung tinh

1. Sát tinh

– Địa Kiếp – Thiên Không – Hỏa Tinh

– Địa Không – Kiếp Sát – Linh Tinh

– Kình Dương – Đà La

2. Bại tinh:

– Đại Hao – Thiên Khốc – Suy

– Tiểu Hao – Thiên Hư – Bệnh

– Tang Môn – Lưu Hà – Tử

– Bạch Hổ – Phá Toái – Mộ

– Thiên La – Tử Phù – Tuyệt

– Địa Võng – Bệnh Phù – Thiên Thương

– Thiên Sứ – Quan Phù – Tuế Phá

3. Ám tinh

– Hóa Kỵ – Thiên Riêu – Thiên Thương

– Phục Binh – Thiên Sứ – Quan Phù

– Cô Thần – Quả Tú – Quan Phủ

4. Dâm tinh

– Thiên Riêu – Hoa Cái – Mộ

– Mộc Dục – Thai

5. Hình tinh

– Thiên Hình – Quan Phù – Thái Tuế

c. Các sao không tốt, không xấu

– Tả Phù – Dưỡng – Triệt

– Hữu Bật – Tuần

Lưu ý: Cát hung ở đây cũng chỉ là sự phân loại tương đối, quan trọng là có hợp không và có đắc dụng hay không. Khi xem phải để ý bộ sao, cách cục, tình trạng miếu hãm cũng như quy tắc biến dịch (cùng tắc biến, động, khắc hóa) và tác động của Tuần Triệt.

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button