Tử vi

Chia sẻ kiến thức về Tuần Triệt

Quốc Việt

Về định nghĩa sâu về tuần triệt mình xin phép ko nói vì hiện nay còn tranh luận nhiều , nói ra gây tranh cãi to là 1 điều ko nên . Mình chỉ nói những bộ sao cần và ko sợ tuần triệt.

I. Cần tuần triệt:

Bạn đang xem: Chia sẻ kiến thức về Tuần Triệt

1. Tất cả các chính tinh hãm địa trừ sao Thiên Tướng đều cần tuần triệt

2. Lục sát tinh hãm địa cần tuần triệt, thiên hình, hoá kỵ hãm cần tuần triệt

3. Cung tật ách bất kể sao gì cũng cần tuần triệt để hoá giải bệnh tật

4. Phụ tinh tướng quân , quốc ấn tối kỵ tuần triệt

5. Cung vô chính diệu

6. Các bộ chính tinh đặc biệt cần tuần triệt mới tốt là :

– Cự môn độc thủ ở mọi vị trí

– Cự môn , thiên cơ mão dậu

– Cự cơ tý ngọ ( tuần triệt đóng ở vị trí của thiên cơ hoặc cự môn đều được)

– Thiên cơ, thiên lương thìn tuất

– Cơ lương sửu mùi ( tuần triệt đóng vào vị trí của thiên cơ hoặc thiên lương đều được )

– Vũ tham sửu mùi

– Phá quân thìn tuất

Có một bộ mà mình nghĩ là gặp tuần triệt thì cực cực tốt đó là bộ đồng cự sửu mùi , khi ấy đương số sẽ ăn được cái giác quan thứ 6 của sao thiên đồng , ăn được cái khôn ngoan , khôn nói của sao cự môn .

II. Không bị ảnh hưởng bởi tuần triệt:

1. Những sao thuộc vòng tràng sinh

2. Sao lộc tồn

3. Tam hoá khoa quyền lộc

4. Bộ sao tứ đức : thiên đức , phúc đức , nguyệt đức , long đức

5. Bộ Ân quang thiên quý

6. Bộ sao tam giải : Thiên giải , địa giải , giải thần

7. Sao thiên đồng đắc vượng miếu . Nhưng thiên đồng hãm cực cần tuần triệt

*** Tuần triệt tác dụng cả đời

Trả lời thắc mắc

1/ Tam giải thì tự nhiên nó giải, dù bạn có làm việc xấu. Quang quý thì làm việc xấu sẽ mất tác dụng. Quang quý làm việc thiện thì sức giải là siêu đẳng.

2/ Phá quân thìn tuất cái tính xấu là cái tính nông nổi nóng tính tay nhanh hơn não , gặp tuần sẽ tinh khôn hơn gặp triệt sẽ khôn hơn nhưng tính hay vội vã

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chia sẻ kiến thức về Tuần Triệt

Quốc Việt

Về định nghĩa sâu về tuần triệt mình xin phép ko nói vì hiện nay còn tranh luận nhiều , nói ra gây tranh cãi to là 1 điều ko nên . Mình chỉ nói những bộ sao cần và ko sợ tuần triệt.

I. Cần tuần triệt:

1. Tất cả các chính tinh hãm địa trừ sao Thiên Tướng đều cần tuần triệt

2. Lục sát tinh hãm địa cần tuần triệt, thiên hình, hoá kỵ hãm cần tuần triệt

3. Cung tật ách bất kể sao gì cũng cần tuần triệt để hoá giải bệnh tật

4. Phụ tinh tướng quân , quốc ấn tối kỵ tuần triệt

5. Cung vô chính diệu

6. Các bộ chính tinh đặc biệt cần tuần triệt mới tốt là :

– Cự môn độc thủ ở mọi vị trí

– Cự môn , thiên cơ mão dậu

– Cự cơ tý ngọ ( tuần triệt đóng ở vị trí của thiên cơ hoặc cự môn đều được)

– Thiên cơ, thiên lương thìn tuất

– Cơ lương sửu mùi ( tuần triệt đóng vào vị trí của thiên cơ hoặc thiên lương đều được )

– Vũ tham sửu mùi

– Phá quân thìn tuất

Có một bộ mà mình nghĩ là gặp tuần triệt thì cực cực tốt đó là bộ đồng cự sửu mùi , khi ấy đương số sẽ ăn được cái giác quan thứ 6 của sao thiên đồng , ăn được cái khôn ngoan , khôn nói của sao cự môn .

II. Không bị ảnh hưởng bởi tuần triệt:

1. Những sao thuộc vòng tràng sinh

2. Sao lộc tồn

3. Tam hoá khoa quyền lộc

4. Bộ sao tứ đức : thiên đức , phúc đức , nguyệt đức , long đức

5. Bộ Ân quang thiên quý

6. Bộ sao tam giải : Thiên giải , địa giải , giải thần

7. Sao thiên đồng đắc vượng miếu . Nhưng thiên đồng hãm cực cần tuần triệt

*** Tuần triệt tác dụng cả đời

Trả lời thắc mắc

1/ Tam giải thì tự nhiên nó giải, dù bạn có làm việc xấu. Quang quý thì làm việc xấu sẽ mất tác dụng. Quang quý làm việc thiện thì sức giải là siêu đẳng.

2/ Phá quân thìn tuất cái tính xấu là cái tính nông nổi nóng tính tay nhanh hơn não , gặp tuần sẽ tinh khôn hơn gặp triệt sẽ khôn hơn nhưng tính hay vội vã

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button