Tử vi

Chỉnh sửa một số yếu tố của sao tử vi trong các sách cổ

Chỉnh sửa một số yếu tố của sao tử vi trong các sách cổ:

Sao Tử vi

– Tử vi nằm ở cung tý hoặc ngọ, có các sao hoá khoa, hoá quyền hoá lộc chiếu vào là người kiệt xuất giỏi giang.

Bạn đang xem: Chỉnh sửa một số yếu tố của sao tử vi trong các sách cổ

– Mệnh ở cung sửu có sao tử vi ban đầu là người có tiếng nói, sau này sẽ nhận chức lớn

– Tử vi cư ngọ không có kình dương đà la thì những người sinh năm giáp đinh kỉ sẽ làm chức lớn trong chính quyền.

– Nam sao tử vi ở hợi, nữ sao tử vi ở dần, người sinh năm nhâm, năm giáp sẽ được phú quý đầy đủ.

– Tử vi ở cung mão hoặc dậu gặp địa kiếp, địa không là người thoát tục, thường là tăng nhân.

– Tử vi không có sao tả phụ, hữu bật đồng hành như vua cô đơn không có quần thần, không thể phát huy được năng lực.

– Tử vi gặp hung tinh thì gặp điều tốt nhưng là người không có đạo đức.

– Tử vi hợp với thiên phủ là công thần phò vua, chức cao vọng trọng.

– Tử vi, thiên phủ đồng cung là người cuối đời sẽ có phú quý.

– Tử vi, thiên phủ đồng cung mà không có sát tinh thì người sinh năm giáp sẽ được hưởng phúc đến cuối đời.

– Tử vi hợp thành cách cục tử phủ triều viên, tiền bạc rất nhiều

– Tử phủ triều viên gặp hoá lộc thì sau này cuối đời sẽ hưởng phú quý, chức vị cao hàng tam công.

– Tử vi với thiên phủ có tả phụ hữu bật, văn xương, văn khúc, hoá lộc, dịch mã trong tam hợp là người tài lộc cực vượng, là hàng cự phú đại quý.

– Tử vi, thiên phủ, thái dương, thái âm ở vượng địa là người làm quan có tài.

– Tử vi gần cung mệnh là quý cách.

– Tử vi tham lang đồng cung tại mão dậu là người bất trung bất nghĩa, dối trá.

– Tử vi cùng với tham lang là dâm dục, nam nữ đều có nhu cầu tình dục cao.

– Mệnh người nữ có tử vi cùng với tham lang đồng cung thì là người tà dâm, nhu cầu tình dục cao.

– Tử vi ở mệnh có thiên tướng, tả phụ, hữu bật ở bên cạnh tạo thành cách cục quần thần khánh hội, là người tài có thể trị quốc an bang.

– Tử vi cùng thất sát và hoá quyền hợp lại sẽ phá đi những điều tốt lành.

– Tử vi và thất sát có thêm không vong là người chỉ có hư danh chứ không có thực tài.

– Tử vi và thất sát đồng cung có hoả tinh, linh tinh, kình dương, đà la hội hợp là người không có phú quý, cô độc, tổn hại người khác.

– Tử vi, phá quân ở mệnh tại cung sửu mùi là cát diệu, giàu sang phú quý.

–  Tử vi, phá quân, không có tả phụ, hữu bật, không có cát tinh là kẻ hung ác bạo ngược.

–  Tử vi ở thìn, tuất gặp phá quân thì là người không phú quý, chỉ là hư danh, nếu là quân thần thì là người bất nghĩa.

– Tử vi gặp phá quân tại 4 cung thìn tuất sửu mùi, đây là 4 cung mộ, làm quân thần thì bất trung, phận làm con thì bất hiếu.

– Tử vi hợp với văn xương, văn khúc là phú quý khả kì.

– Tử vi có tả phụ, hữu bật đồng cung thì là người có tiếng nói, 1 tiếng nói ngàn người nghe lệnh, có chức vị cao.

– Có tả phụ, hữu bật ở 2 cung bên cạnh tử vi là người chức cao, thêm đào hoa là người có nhu cầu tình dục cao.

– Tử vi và lộc tồn đòng cung là phú quý không sai.

– Tử vi có các sát tinh đồng cung, các cát tinh thì hội chiếu chỉ người nếu muốn làm quân tử thì sống đơn giản, còn làm quan thì sẽ là tiểu nhân, làm chủ thì sẽ là người gian trá.

– Tử vi, hoá quyền, hoá lộc gặp kình dương đà la, đây là người giỏi nhưng không có đạo đức, trong người luôn có thủ đoạn bất chính.

– Tử vi ở cung tài bạch gặp thêm sao hoá lộc là quý ông xa hoa hoặc gặp lộc tồn cũng tương tự vậy.

– Tử vi gặp vũ khúc, phá quân, kình dương, đà la là người dùng việc công để gây hoạ ức hiếp người khác, phù hợp với việc kinh doanh.

– Nữ mệnh có sao tử vi ở cung dần, ngọ, thân, là người đẹp, có nhan sắc, vượng phu ích tử.

– Nữ mệnh có sao tử vi tại cung tí, ngọ, dậu còn cung tị, hợi có linh tinh, hoả tinh, kình dương, đà la như là ngọc mà có vết xước, mọi chuyện sau này thường không mỹ mãn.

– Vận suy, hạn suy yếu nếu có tử vi sẽ hoá giải được.

Sao thiên cơ

 • Thiên cơ với thiên lương có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc hội hợp, nếu là quan văn thì tài văn vang dội, là quan võ là võ tướng trung thần.
 • Mệnh tại sửu mùi có sao thiên cơ, tại đó sao thiên cơ bị hãm địa, gặp thêm tứ sát hoả tinh, linh tinh, kình dương, đà la xung phá là hạ cục, phù hợp với việc kinh doanh và nghệ thuật.
 • Thiên cơ ở tị hợi là người lạnh nhạt, xa tổ tiên, gian xảo.
 • Thiên cơ tạo thành cách cục cơ nguyệt đồng lương là mệnh của người làm quan (mệnh tại cung dần, thân có các sao đó hội hợp là người công danh văn võ đều đạt được. Gặp hoá kị thì làm việc khó được lợi.)
 • Thiên cơ và thái âm cùng ở cung dần hoặc thân, muốn tránh khó khăn thì phải lập nghiệp xa quê.
 • Thiên cơ và cự môn đồng cung tại mão hoặc dậu, từ thời ông cha đã hưng vượng.
 • Cự môn, thiên cơ tại dậu là người may mắn, nếu tại đó là cung tài hoặc quan thì sẽ khó gặp thành công trong tiền bạc và công việc.
 • Thiên cơ có thiên lương hội hợp là người giỏi về binh pháp quân sự, thiên cơ tại tuất có thiên lương hội hợp thì là người đẹp có nhan sắc.
 • Cung mệnh thìn, tuất, có cả thiên cơ và thiên lương, có thêm cát tinh thì trong nhà phú quý, có không vong là người tăng đạo.
 • Thiên cơ, thiên lương đồng cung lại gặp thêm các sát tinh đồng cung thì là người trộm cắp.
 • Nữ mệnh có thiên cơ ở miếu địa, tính cương quyết, khéo léo trong công việc, là người quản lí các công việc, vượng phu ích tử, vừa có phúc vừa có thọ.
 • Nữ mệnh thiên cơ ở cung dần thân mão dậu tuy phú quý nhưng không tránh khỏi được việc ham muốn nhiều về tình dục.
 • Nữ mệnh thiên cơ, trong tam hợp gặp 1 cung có đủ thái âm, cự môn, thiên lương đồng cung, thêm kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh là người ham muốn tình dục cao,  làm nghề ca hát, tất hại chồng khắc con.

Sao thái dương

 • Thái dương thủ mệnh ở cung mão thìn tị ngọ, gặp các cát tinh là đại phú quý, gặp các hung tinh thì đường làm quan chỉ ở mức thấp.
 • Thái dương thủ mệnh cung mùi thân, làm việc ban đầu siêng năng, sau thì lười nhác.
 • Thái dương thủ mệnh ở cung dậu, quý mà không hiển, có tài mà không thật thà.
 • Thái dương thủ mệnh ở cung tuất hợi tí gặp thêm sao cự môn, sống khổ sở bần hàn, có vết thương ở mắt.
 • Thái dương toạ mệnh, người sinh vào ban ngày thì miếu vượng, sinh ban đêm là hãm.
 • Thái dương thủ mệnh mà hãm địa, là người lao tâm phí lực, có hoá quyền hoá lộc cũng là hung, đường làm quan không tốt, trước siêng sau lười, thành bại thất thường, nên xa quê lập nghiệp.
 • Thái dương thủ mệnh ở nơi hãm địa, gặp hung tinh và sát tinh thì có bệnh hoặc dị tật ở thắt lưng và eo, có hoá kỵ thì có bệnh hoặc tật ở mắt.
 • Thái dương thủ mệnh ở cung mão, là người phú quý vinh hoa. Đây là cách cục nhật chiếu lôi môn.
 • Thái dương ở cung ngọ, đây là cách cục nhật lệ trung thiên, là người quyền quý và giàu có. Người sinh năm canh, tân, đinh, kỉ là phú quý song toàn.
 • Thái dương được sao văn xương ở cung quan lộc chiếu vào là phú quý toàn mỹ.
 • Thái dương gặp hoá kị thì là người gặp thị phi, mắt bị thương.
 • Nữ mệnh thái dương sẽ sớm lấy được chồng tài giỏi (thái dương toạ mệnh ở các cung mão thìn tị ngọ, không gặp sát tinh thì vượng phụ ích tử, nếu ở hãm địa thì bình thường).
 • Thái dương tại cung phu thê, đối với nam là điềm lành tụ hội sẽ cưới được 1 người vợ vừa tốt vừa quý. Nếu thái dương hãm địa gặp thêm sát tinh thì sẽ hại vợ.
 • Thái dương ở cung tử tức, nếu ở vị trí miếu địa gặp thêm sao bát toạ là sinh được quý tử, sau này có thể nắm được quyền binh.
 • Thái dương ở cung tài bạch ở vị trí miếu vượng, thêm các cát tinh hội chiếu thì không sợ cự môn, nếu không có địa không, địa kiếp thì là chủ của phú quý.
 • Thái dương ở cung thiên di, không thể theo tổ nghiệp, rời quê lập gia đình.
 • Thái dương tại cung điền trạch được miếu vượng, là sẽ có lợi từ tổ tiên.
 • Thái dương nhập hạn được miếu vượng, 2 cung bên cạnh được cát tinh, khi đến đại hạn hoặc tiểu hạn sẽ gặp chuyện vui.
 • Thái dương nhập hạn bị hãm địa, kình dương, đà la, hoả tinh nhập hạn sẽ có chuyện lo lắng hoặc khắc cha mẹ.

Nhóm Thiên Hỏa Đồng Nhân thành viên: Huỳnh Trung Thuận

紫微古诀整理一[转帖]

Tử vi cổ quyết chỉnh lý nhất ( chuyển thiếp)

[紫微]

Tử Vi

紫微居子午,科权禄照最为奇。

Tử vi cư tý ngọ,khoa quyền lộc chiếu tối vi kỳ

Sao tử vi tại cung tý,cung ngọ được khoa,quyền,lộc chiếu là kỳ cách

紫微守命丑宫,前有吉曜来呼号,必当大权之职。

Tử vi thủ mạng sửu cung,tiền hữu cát tinh lai hô hào,tất đương đại quyền chi chức.

Mệnh cung tại sửu có sao tử vi,trước có cát tinh đến ủng hộ , tất chức to quyền lớn

紫微居午,无羊陀,甲丁己生人,位至公卿。

Tử vi cư ngọ, vô dương đà,giáp đinh kỷ sinh nhân,vị chí công khanh.

Sao tử vi tại cung ngọ không có kình dương,đà la ,tuổi giáp đinh kỷ làm tới vị chí công khanh.

紫微男亥女寅宫,壬甲生人富贵同。

Tử vi nam hợi nữ dần cung, nhâm giáp sinh nhân phú quý đồng.

Sao tử vi nam ở cung hợi , nữ ở cung dần .Người tuổi nhâm ,tuổi giáp có cả phú và quý

紫微居卯酉,遇劫空四煞,多为脱俗僧人。

Tử vi cư mão dậu, ngộ kiếp không tứ sát, đa vi thoát tục tăng nhân.

Sao tử vi nằm ở cung mão cung dậu, lại gặp Thiên không Địa kiếp tứ sát là kình dương,đà la,linh tinh,hỏa tinh.Đa phần là người tu hành thoát ly với thế tục.

紫微无辅弼同行,则为孤君,美中不足。

Tử vi vô phụ bật đồng hành,tắc vi cô quân,mỹ trung bất túc.

Sao tử vi mà không có Tả phù,Hữu bật hội hợp,nghĩa là ông vua cô độc,mỹ trung bất túc(?)(mỹ trung:trong cái đẹp,bất túc:không đáng).

紫微遇凶星,虽获吉而无道。

Tử vi ngộ hung tinh,tuy hoạch cát nhi vô đạo.

Sao tử vi mà gặp hung tinh,Tuy thu được cái lợi mà hành vi xấu xa.

紫微天府,全依辅弼之功。

Tử vi thiên phủ,toàn y phụ bật chi công.

Sao Thiên phủ đi theo giúp đỡ sao tử vi mà thành công trạng (?)

紫府同宫,终身福厚。

Tử phủ đồng cung,chung thân phúc hậu

Sao tử vi,và thiên phủ cùng ở một cung ,một đời có phúc dầy

紫府同宫,无煞凑,甲生人享福终身。

Tử phủ đồng cung vô sát thấu giáp sinh nhân hưởng phúc chung thân

Sao tử vi và sao thiên phủ cùng ở một cung ,không có sát tinh tụ tập.Người tuổi giáp một đời hưởng phúc.

紫府朝垣,食禄万钟。

Tử phủ triều viên,Thực lộc vạn chung

Sao tử vi,sao thiên phủ cùng chiếu về cung mệnh,giàu có đến vạn chung(chung: chén uống rượu thời cổ,ý nói giàu sang có nhiều tiền của)

紫府朝垣活禄逢,终身福厚至三公。

Tử phủ triều viên hoạt lộc phùng,chung thân phúc hậu chí tam công.

Sao tử phủ chiếu về mệnh cung mà lại gặp Sao Lộc( lộc tồn,hóa lộc?)Một đời hưởng phúc mà làm tới chức vị tam công.

紫微与天府、左右、昌曲、禄马三合,极吉,食禄千钟,巨富大贵。

Tử vi dữ thiên phủ,tả hữu,xương khúc,lộc mã tam hợp, cực cát thực lộc thiên chung,cự phú đại quý

Sao tử vi cùng sao thiên phủ,tả hữu ,xương khúc .Tam hợp lại có sao lộc (lộc tồn) thiên mã hợp chiếu. là cự phú đại quý có tài sản đến ngàn chung.

紫府日月居旺地,断定公侯器。

Tử phủ nhật nguyệt cư vượng địa,đoán định công hầu khí

Sao tử vi,thiên phủ,thái dương,thái âm ở nơi Vượng, đoán là bậc công hầu.

紫府夹命为贵格。

Tử phủ giáp mệnh vi quý cách

Sao tử vi ,sao thiên phủ ở hai bên cung mệnh là cách quý.

紫微贪狼同宫于卯酉,不忠不义,昵近奸人。

Tử vi Tham lang đồng vu mão dậu,bất trung bất nghĩa nặc cận gian nhân.

Sao tử vi và sao tham lang đồng cung, là phường không có tín nghĩa,thường giao du kết bạn với những loại người gian xảo.

紫微贪狼为至淫,男女邪淫。

Tử vi tham lang vi chí dâm,nam nữ tà dâm

Sao tử vi và sao tham lang cùng ở mệnh thì mang tính dâm,cả nam và nữ đều dâm đãng.

女命,紫微与贪狼同宫,男女邪淫。

Nữ mệnh,Tử vi dữ tham lang đồng cung,nam nữ tà dâm(?)

ở mệnh nữ mà có sao tử vi cùng tham lang cùng ở cung mệnh là loại dâm đãng

紫微守命,天相左右来夹拱,为君臣庆会,有治国经邦之才。

Tử vi thủ mệnh,thiên tướng tả hữu lai giáp củng vi quân thần khánh hội hữu  trì quốc kinh bang chi tài.

Sao tử vi thủ mệnh lại có  thiên tướng,tả hữu tới giáp bên.là vua tôi gặp gỡ,người có tài cai trị quốc gia.

紫微七杀化权,反作祯祥。

Tử vi thất sát hóa quyền,phản tác trinh tường.

Sao tử vi cùng sao thất sát hóa thành quyền uy,phản tác(?) trinh tường ( điềm lành).

紫微七杀加空亡,虚名受荫。

Tử vi thất sát gia không vong hư danh thụ ấm

Sao tử vi cùng sao thất sát lại thêm những sao không vong ,tuy được che chở của tổ tiên nhưng chẳng có công danh gì.

紫微七杀同宫会四煞,不贵,孤独、刑伤。

Tử vi thất sát đồng cung hội tứ sát bất quý cô độc hình thương

Sao tử vi cùng thất sát ở cung mệnh lại hội cùng tứ sát tinh kình đà linh hỏa thì không quý,cô đơn và hay gặp thương tích.

紫破命临于丑未,再加吉曜,富贵堪期。

Tử phá mệnh lâm vu sửu mùi,tái gia cát diệu,phú quý kham kỳ.

Mệnh tại cung sửu ,cung mùi có sao Tử vi phá quân ,lại thêm có những sao cát thì có thể cầu phú quý được.

紫微破军,无左右,无吉曜,凶恶胥吏之徒。

Tử vi phá quân,vô tả hữu vô cát diệu hung ác tư lại chi đồ.

Sao tử vi phá quân ở mệnh mà không có tả phù hữu bật ,cũng không có sao cát thì là phường quan lại nhỏ mà hung ác.

紫微辰戌遇破军,富而不贵有虚名。

Tử vi thin tuất ngộ phá quân phú nhi bất quý hữu hư danh

Sao tử vi phá quân ở mệnh ,nếu có giàu thì không sang mà không có danh tiếng gì.

紫微辰戌遇破军,君臣不义。

Tử vi thin tuất ngộ phá quân ,quân thần bất nghĩa

Sao tử vi ở thin tuất lại gặp phá quân ,vua tôi đều là phường không có nghĩa khí.

紫微遇破军在辰戌丑未四墓宫,主为臣不忠,为子不孝。

Tử vi ngộ phá quân tại thin tuất sửu mùi tứ mộ cung chủ vi thần bất trung vi tử bất hiếu

Sao tử vi gặp phá quân tại bốn vị trí thin tuất sửu mùi ( tứ mộ) nghĩa là bề tôi không có lòng trung nghĩa,làm con mà bất hiếu với bố mẹ.

紫微昌曲,富贵堪期。

Tử vi xương khúc phú quý khả kỳ

Sao tử vi cùng hợp văn xương văn khúc thì phú quý có thể mưu cầu.

紫微辅弼同宫,一呼百诺,居上品。

Tử vi phụ bật đồng cung nhất hô bách nặc cư thượng phẩm

Sao tử vi cùng tả phụ,hữu bật ở cung mệnh  gọi một tiếng trăm người dạ, là vị trí tốt nhất.

辅弼夹帝为上品,桃花犯主为至淫。(身命紫微与贪狼同宫,男女邪淫,奸诈巧语。得辅弼

Phụ bật giáp đế vi thượng phẩm,đào hoa phạm chủ vi chí dâm( thân mệnh tử vi  dữ tham lang đồng cung gian trá xảo ngữ đắc phụ bật

Tả phụ hữu bật giáp tử vi là thượng phẩm, Tham lang cùng tử vi là đào hoa phạm chủ là dâm cách( thân mệnh mà có tử vi cùng tham lang đồng cung thì tính gian trá hay nói dối lại được tả phụ hữu bật giáp thì sao tham lang bị quản lý chế đi khí đào hoa,thì không luận là phạm chủ)

夹帝,贪狼受制,则不拘此论)

Giáp đế ,tham lang quản chế,tắc bất câu thử luận)

紫微禄存同宫,贵不可言。

Tử vi lộc tồn đồng cung quý bất khả ngôn

Sao tử vi cùng lộc tồn ở cung mệnh thì quý không thể diễn tả bằng lời

紫微与诸煞同宫,诸吉合照,君子在野,小人在位,主人奸诈假善。

Tử vi dữ chư sát đồng cung,chư cát hội chiếu quân tử tại dã tiểu nhân tại vị chủ nhân gian trá  giả thiện

Sao tử vi cùng nhiều sao sát cùng cung mà có nhiều sao cát hội chiếu vào nghĩa là quân tử ở ngoài mà tiểu nhân ở trong, người có cách này là người gian trá nhưng bên ngoài tỏ vẻ thiện lương.

紫微权禄遇羊陀,虽获吉而无道,主为人心术不正。

Tử vi quyền lộc ngộ dương đà tuy hoạch cát nhi vô đạo chủ vi nhân tâm thuật bất chính

Sao tử vi cùng hóa quyền,hóa lộc lại gặp kình dương,đà la tuy có giàu nhưng là người có tâm tính hành vi nham hiểm.

紫微居财帛,更兼化禄富奢翁。或遇禄存亦可。

Tử vi cư tài bạch canh kiêm hóa lộc phú xa ông,hoặc ngộ lộc tồn diệc khả

Sao tử vi ở cung tài bạch lại có cả hóa lộc là phú ông,hoặc gặp lộc tồn thì cũng thế.

紫微遇武曲破军羊陀,欺公祸乱,只宜经商。

Tử vi ngộ vũ khúc phá quân dương đà khi công họa loạn chỉ nghi kinh thương

Sao tử vi gặp vũ khúc hội cùng phá quân kình dương đà là .Trong lúc loạn lạc thì lừa lấy của người ,chỉ thíc hợp buôn bán

女命紫微在寅午申宫,吉贵美,旺夫益子。

Nữ mệnh tử vi tại dần ngọ thân cung cát quý mỹ vượng phu ích tử

Mệnh nữ mà có sao tử vi tại cung Dần ngọ thân là vừa đẹp vừa quý số lợi chồng con.

女命紫微在子午酉及巳亥,加四煞,美玉瑕玷,日后不美。

Nữ mệnh tử vi tại tý ngọ dậu cập tỵ hợi gia tứ sát  mỹ ngọc hà điếm nhật hậu bất mỹ

Mệnh nữ tử vi tại cung tý ngọ dậu cùng tỵ hợi thêm tứ sát tinh kình đà linh hỏa nghĩa là ngọc có tỳ vết về hậu vận không tốt.

运衰限衰,喜紫微之解凶恶。

Vận suy hạn suy hỷ tử vi chi giải hung ác

Vận suy hạn suy mừng gặp sao tử vi giải những sao hung ác

[天机]

Thiên cơ

天机与天梁、左右、昌曲会合,文为清显,武为忠良。

Thiên cơ dữ thiên lương tả hữu xương khúc hội hợp văn vi thanh hiển vũ vi trung lương

Sao thiên cơ cùng thiên lương tả phù hữu bật văn xương văn khúc hội hợp tại mệnh theo nghiệp văn thì liêm khiết mà hiển đạt,theo nghiệp võ thì trung nghĩa mà thương dân.

天机在丑未陷地守命,遇四煞冲破,下局,宜经商习艺。

Thiên cơ tại sửu mùi hãm địa thủ mệnh,ngộ tứ sát trùng phá,hạ cục,nghi kinh thương tập nghệ

 Mệnh có sao thiên cơ tại cung sửu mùi hãm địa lại gặp tứ sát kình đà linh hóa chiếu tới là cách cục thấp kém chỉ có thể buôn bán hoặc làm nghệ thuật mua vui.

天机巳亥逢,好饮、离宗、奸狡重。

Thiên cơ tỵ hợi phùng hảo ẩm ly hương gian giảo trọng.

Thiên cơ ở tỵ hợi ,uống rượu khỏe,bỏ quê hương,là phường gian giảo.

机月同梁作吏人。(命在寅申方论。此四星必三合曲全,方准刀笔功名可就。加化忌下格,

若无四星,三者难成)

Cơ nguyệt đồng lương tác lại nhân( mệnh tại dần thân phương luận,thử tứ tinh tất tam hợp khúc toàn,phương chuẩn đao bút công danh khả tựu,gia hóa kỵ hạ cách ,nhược vô tứ tinh tam giả nan thành)

Cơ nguyệt đồng lương thì làm tôi lại ( mệnh mà ở cung dần thân thì luận khác,chỗ này có tứ hóa tinh tất tam hợp (khúc toàn?mỗi sao hóa ở 1 cung mệnh tài quan)là cách văn võ công danh có thành tựu, có hóa kỵ thì là hạ cách,nếu mà không có tứ hóa,ba bận lập nghiệp chưa chắc thành công)

天机与太阴同于寅申,难免跋涉他乡。

Thiên cơ dữ thái âm đồng vu dần thân nan miễn bạt thiệp tha phương

Sao thiên cơ cùng thái âm ở cung dần thân ,khó tránh khỏi bôn ba xa xứ.

天机与巨门同于卯酉,必退祖而自兴。

Thiên cơ dữ cự môn đồng vu mão dậu tất thối tổ nhi tự hưng

Thiên cơ cùng cự môn ở cung mão cung dậu ,Ắt về quê cũ dựng nghiệp

巨机酉上化吉者,纵遇财官也不荣。

Cự cơ dậu thượng hóa cát giả, túng ngộ tài quan dã bất vinh.

Sao cự môn thiên cơ tại cung dậu là hóa ra tốt lành nhưng cung đó là cung Quan lộc ,tài bạch thì lại là không vinh hiển.

机梁会合善谈兵,居戌亦为美论。(孟子迁移戌宫,有机梁。为机梁加会格)

Cơ lương hội hợp thiện đàm binh cư tuất diệc vi mỹ luận( Mạnh Tử thiên di tuất cung hữu cơ lương vi cơ lương gia hội cách)

Sao Thiên cơ Thiên lương hội hợp là người thíc bàn chuyện chính tri, nếu tại tuất thì đắc cách nhất(  thày Mạnh Tử cung thiên di tại tuất có cơ lương được cách Cơ lương gia hội)

机梁同在辰戌宫守命,加吉曜,富贵慈祥。

Cơ lương đồng tại thin tuất cung thủ mạng gia cát diệu phú quý từ tường

Mệnh tại thin tuất có Thiên cơ,Thiên lương cùng thủ lại thêm sao cát thì vừa phú quý lại hiền lành

机梁同在辰戌宫守命,逢空亡,偏宜僧道。

Cơ lương đồng tại thin tuất cung thủ mạng phùng không vong thiên nghi tăng đạo

Mệnh tại thin tuất có Thiên cơ Thiên lương cùng thủ lại gặp sao không vong,mệnh cách tu hành

机梁加恶煞同宫,狗偷鼠窃。

Cơ lương gia ác sát đồng cung cẩu thâu thử thiết

Thiên cơ thiên lương thêm ác sát tinh cùng ở cung mệnh là loại trộm gà bắt chó.

女命,天机入庙,性刚机巧,有机柄,持家,旺夫益子,有福有寿。

Nữ mệnh thiên cơ nhập miếu tính cương cơ xảo hữu cơ bính trì gia  vượng phu ích tử hữu phúc hữu thọ

Người nữ  mệnh có sao thiên cơ miếu tính nết kiên cường mà cơ trí,tài quán xuyến việc nhà,lợi chồng con,có phúc và sống lâu.

女命,天机在寅申卯酉守命,虽有富贵不免淫佚,寅申守照,福不全美。

Nữ mệnh thiên cơ tại dần thân mão dậu thủ mệnh tuy hữu phú quý bất miễn dâm dật ,dần thân thủ chiếu phú bất toàn mỹ

Mệnh nữ có sao thiên cơ tại dần thân mão dậu tuy là có giàu sang nhưng lại có tính dâm đãng, nếu ở dần thân chiếu mệnh thì có giàu mà không trọn vẹn.

女命,天机与太阴、巨门、天梁同宫,遇羊陀火铃冲合,淫贱、偏房、娼婢,否则伤夫克子。

Nữ mệnh thiên cơ dữ thái âm cự môn thiên lương đồng cung ngộ dương đà hỏa linh trùng hợp dâm tiện thiên phòng xướng tỳ phủ đắc thương phu khắc tử

Mệnh nữ sao thiên cơ cùng thái âm,cự môn, thiên lương ở mạng lại gặp kình dương đà la linh tinh hỏa tinh  thì dâm đãng ti tiện,vợ lẽ,tỳ thiếp mua vui việc đàn nhạc,nếu không cũng hại chồng khắc con.

[太阳]

Thái dương

太阳守命于卯辰巳午,见诸吉守照,必大贵;见诸凶,亦为公卿门下士。

Thái dương thủ mệnh vu mão thìn tỵ ngọ kiến chư cát thủ chiếu tất đại quý kiến chư hung diệc vi công khanh môn sĩ hạ

Sao thái dương ở mệnh tại cung mão thin tỵ ngọ mà gặp các sao cát chiếu thì đại quý, gặp các sao hung thì là môn khách nhà người.

太阳守命于未申,为人先勤后惰。

Thái dương thủ mệnh vu  mùi thân vi nhân tiên cần hậu nọa

Sao thái dương thủ mệnh ở cung mùi cung thân là người trước thì cần cù sau thì lười biếng

太阳守命于酉,贵而不显,秀而不实。

Thái dương thủ mệnh vu dậu quý nhi bất hiển tú nhi bất thực

Sao thái dương thủ mệnh tại cung dậu,tuy quý mà không hiển đạt,tuy đẹp mà không lộ ra ngoài.

太阳守命于戌亥子,逢巨门,一生劳碌贫忙,更主眼目有伤,与人寡和招非。

Thái dương thủ mệnh vu tuất hợi tý phùng cự môn nhất sinh lao lực bần mang canh chủ nhãn mục hữu thương dữ nhân quả hòa chiêu phi

Sao thái dương thủ mệnh tại cung tuất hợi tý gặp Cự môn,  tuy gắng sức màmột đời nghèo đói bần hàn ,lại chủ mắt có tật , người tính hẹp hòi hay gây ra những việc sai lầm.

太阳守命,日生庙旺,夜生陷。

Thái dương thủ mệnh nhật sinh miếu vượng dạ sinh hãm

Sao thái dương ở cung mệnh mà sinh ban ngày là miếu vượng sinh ban chiều tối về đêm là hãm

太阳守命,落陷,劳心费力,虽化权禄亦凶,官禄不显,先勤后惰,成败不一,但出外离祖

可吉。

Thái dương thủ mệnh lạc hãm lao tâm phí lực tuy hóa quyền lộc diệc hung quan lộc bất hiển tiên cần hậu nọa thành bại bất nhất nhược xuất ngoại cách tổ khả cát

Sao thái dương thủ mệnh mà hãm thì tổn sức lực nếu có quyền lộc cũng vẫn xấu ,công danh thì không hiển đạt ,trước cần cù sau trễ nải,lúc thành lúc bại, Nếu mà rời khỏi quê hương bản quán thì lại có thể tốt

太阳守命,落陷,加凶煞带疾,化忌目疾。

Thái dương thủ mệnh lạc hãm gia hung sát đới tật hóa kỵ mục tật

Sao thái dương thủ cung mệnh mà hãm lại thêm sao hung sao sát tại cung tật ách,thì mù mắt

太阳守命于卯地,昼生人富贵荣华。(为日照雷门格)

Thái dương thủ mệnh vu mão địa  trú sinh nhân phú quý vinh hoa( vi nhật chiếu lôi môn cách)

Mệnh ở mão có sao thái dương , người sinh vào ban ngày được giàu sang vinh hiển ( là nhật chiếu lôi môn cách)

太阳居午,谓之日丽中天,有专权之贵,敌国之富。

Thái dương cư ngọ vị chi nhật lệ trung thiên hữu chuyên quyền chi quý  địch quốc chi phú

Thái dương ở cung ngọ là nhật lệ trung thiên cách có quyền có địa vị,giàu có đứng đầu cả nước

太阳居午,庚辛丁己生人富贵双全。

Thái dương cư ngọ ,canh tân đinh kỷ sinh nhân phú quý song toàn

Mệnh tại ngọ có sao thái dương, người sinh năm đinh kỷ canh tân có cả phú lẫn quý

太阳会文昌于官禄,皇殿朝班,富贵全美。

Thái dương hội văn xương vu quan lộc hoàng điện triều ban phú quý toàn mỹ

Thái dương mà cùng sao văn xương ở cung quan lộc ,vua ban cho lầu gác,phú quý đều đẹp.

太阳化忌,是非日有,目还伤。

Thái dương hóa kỵ thị phi nhật hữu mục hoàn thương.

Sao thái dương cùng sao hóa kỵ ,có ngày chuốc lấy chuyện rắc rối, mắt lại còn bị thương tật.

女命端正太阳星,早配贤夫信可凭。(太阳守命,居卯辰巳午,无煞加,旺夫益子。陷地平

常)

Nữ mệnh đoan chính thái dương tinh tảo phối hiền phu tín khả bằng( thái dương thủ mệnh cư mão thìn tỵ ngọ vô sát gia,vượng phu ích tử ,hãm địa bình thường)

Nữ mệnh mà có thái dương thì đoan chính,sớm kết duyên cùng chồng có tài đức có thể nương tựa tới già( sao thái dương thủ mệnh tại cung thin mão tỵ ngọ không có sát tinh ,là lợi chồng con,nếu hãm địa thì bình thường)

太阳在夫妻宫,男为诸吉聚,可因妻得贵;陷地加煞,伤妻不吉。

Thái dương tại phu thê cung nam vi chư cát tụ khả vi thê đắc quý hãm địa gia sát,thương thê bất cát

Sao thái dương tại cung phu thê,nam mệnh có nhiều cát tinh tụ hội thì được người vợ quý, nếu hãm mà thêm sát tinh thì hại vợ không tốt.

太阳在子女宫,入庙加吉,得八座,主生贵子,权柄不小。

Thái dương tại tử nữ cung nhập miếu gia cát đắc bát tọa chủ sinh quý tử  quyền bính bất tiểu

Thái dương tại cung tử tức nhập miếu lại thêm sao cát, có Bát tọa thì sinh con quý, quyền uy không nhỏ.

太阳在财帛宫,庙旺,会吉相助,不怕巨门,无空劫,一生主富。

Thái dương tại tài bạch cung  miếu vượng hội cát tinh gia,bất phạ cự môn,vô không vong, nhất sinh chủ phú

Sao thái dương tại cung tài bạch  miếu vượng hội cùng sao cát không sợ Sao cự môn,nếu không gặp sao không vong thì một đời giàu sang.

太阳在迁移宫,难招祖业,移根换叶,出祖为家。

Thái dương tại thiên di cung nan chiêu tổ nghiệp di căn hoán diệp xuất tổ vi gia

Sao thái dương tại cung thiên di,khó mà giữ được nghiệp tổ tiên,dời cây đổi lá( ý nói thay tên đổi họ mới,thời cổ khi định cư nơi mới không về quê cũ người ta thường đổi sang họ khác) ,xa xứ lập nên cơ nghiệp

太阳在田宅宫,庙旺,得祖、父荫泽。

Thái dương tại điền trạch cung miếu vượng đắc tổ phụ ấm trạch

Sao thái dương tại cung điền trạch miếu vượng thì được  thừa hưởng đất đai tổ tiên để lại cho.

太阳入限,庙旺,左右诸吉星皆至,大小二限俱到,必有骤兴之喜。

Thái dương nhập hạn miếu vượng tả hữu chư cát tinh giai chí đại tiểu nhị hạn câu đáo tất hữu sậu hưng chi hỉ

Sao thái dương nhập hạn miếu vượng , phải trái có cát tinh đều tới, đại hạn,tiểu hạn đều đến chắc chắn là có niềm vui bất chợt.

太阳入限,陷地,羊陀铃星集限,主目下有忧,或生克父母。

Thái dương nhập hạn hãm địa dương đà linh tinh tập hạn chủ mục hạ hữu ưu, hoặc sinh khắc phụ mẫu

Thái dương vào hạn mà hãm đĩa gặp kình dương đà la linh tinh cùng hợp lại thì chủ hiện có sự lo âu hoặc sinh khắc cha mẹ.

Nhóm Thiên Hỏa Đồng Nhân Thành Viên: Hoàng Đình Đạo

紫微古诀整理一 [转帖]

Tử Vi cổ quyết chỉnh lý phần thứ nhất [Trích dẫn] [紫微] [Tử Vi]

紫微居子午, 科权禄照最为奇.

Tử Vi cư Tí Ngọ, Khoa Quyền Lộc hội chiếu là cách cục tốt hiếm thấy.

紫微守命丑宫, 前有吉曜来呼号, 必当大权之职.

Tử Vi thủ mệnh cung Sửu, trước có cát diệu đến ủng hộ, nhất định sẽ có quyền chức lớn.

紫微居午, 无羊陀, 甲丁己生人, 位至公卿.

Tử Vi cư Ngọ, không có Kình Đà, người sinh năm Giáp Đinh Kỷ, làm tới chức công khanh.

紫微男亥女寅宫, 壬甲生人富贵同.

Tử Vi – nam thủ cung Hợi, nữ thủ cung Dần, người sinh năm Nhâm Giáp, thì đều phú quý.

紫微居卯酉, 遇劫空四煞, 多为脱俗僧人.

Tử Vi cư Mão Dậu, ngộ Không Kiếp tứ Sát, đa số là tăng nhân thoát tục.

紫微无辅弼同行, 则为孤君, 美中不足.

Tử Vi không có Phụ Bật đồng độ, tức là cô quân, không được hoàn mỹ.

紫微遇凶星, 虽获吉而无道.

Tử Vi ngộ hung tinh, tuy có thu hoạch cát lợi nhưng là phường vô đạo.

紫微天府, 全依辅弼之功.

Tử Vi Thiên Phủ, dựa vào Phụ Bật để lập nghiệp.

紫府同宫, 终身福厚.
Tử Phủ đồng cung, trọn đời phúc dầy.

紫府同宫, 无煞凑, 甲生人享福终身.

Tử Phủ đồng cung, không có Sát tinh tụ họp, người sinh năm Giáp trọn đời hưởng phúc.

紫府朝垣, 食禄万钟.

Tử Phủ triều viên, thực là vạn lộc tập trung.

紫府朝垣活禄逢, 终身福厚至三公.

Tử Phủ triều viên gặp hoạt Lộc, hưởng phúc trọn đời ví như tam công.

紫微与天府, 左右, 昌曲, 禄马三合, 极吉, 食禄千钟, 巨富大贵.

Tử Vi cùng Thiên Phủ, có Tả Hữu, Xương Khúc, Lộc Mã tam hợp, vô cùng cát lợi, thực là ngàn lộc tập trung, đại phú đại quý.

紫府日月居旺地, 断定公侯器.

Tử Phủ Nhật Nguyệt đều cư vượng địa, kết luận có khí chất của bậc công hầu.

紫府夹命为贵格.

Tử Phủ giáp mệnh, là quý cách.

紫微贪狼同宫于卯酉, 不忠不义, 昵近奸人.

Tử Vi Tham Lang đồng cung Mão Dậu, bất trung bất nghĩa, thân cận kẻ gian.

紫微贪狼为至淫, 男女邪淫.

Tử Vi Tham Lang thì tối dâm, nam nữ tà dâm.

女命, 紫微与贪狼同宫, 男女邪淫.

Nữ mệnh, Tử Vi Tham Lang đồng cung, nam nữ tà dâm.

紫微守命, 天相左右来夹拱, 为君臣庆会, 有治国经邦之才.

Tử Vi thủ mệnh, có Thiên Tướng Tả Hữu tới củng chiếu, ví như quần thần khánh hội, có tài kinh bang trị quốc.

紫微七杀化权, 反作祯祥.

Tử Vi Thất Sát Hóa Quyền, trái lại tạo ra may mắn.

紫微七杀加空亡, 虚名受荫.

Tử Vi Thất Sát ngộ Không Vong, là hư danh phải chịu núp bóng.

紫微七杀同宫会四煞, 不贵, 孤独, 刑伤.

Tử Vi Thất Sát ngộ tứ Sát, không quý, cô độc, hình thương.

紫破命临于丑未, 再加吉曜, 富贵堪期.

Mệnh Tử Phá cư Sửu Mùi, có thêm cát diệu, thì phú quý có thời.

紫微破军, 无左右, 无吉曜, 凶恶胥吏之徒.

Tử Vi Phá Quân, không có Tả Hữu, không có cát diệu, là quan lại nhỏ mà hung ác.

紫微辰戌遇破军, 富而不贵有虚名.

Tử Vi Thìn Tuất ngộ Phá Quân, giàu có nhưng không sang quý lại thêm hư danh.

紫微辰戌遇破军, 君臣不义.

Tử Vi Thìn Tuất ngộ Phá Quân, quân thần bất nghĩa.

紫微遇破军在辰戌丑未四墓宫, 主为臣不忠, 为子不孝.

Tử Vi ngộ Phá Quân ở Thìn Tuất Sửu Mùi 4 cung Mộ, làm quan thì bất trung, làm con thì bất hiếu.

紫微昌曲, 富贵堪期.

Tử Vi Xướng Khúc, phú quý có thời.

紫微辅弼同宫, 一呼百诺, 居上品.

Tử Vi Phụ Bật đồng cung, một hô trăm dạ, ở bậc thượng phẩm.

辅弼夹帝为上品, 桃花犯主为至淫. (身命紫微与贪狼同宫, 男女邪淫, 奸诈巧语. 得辅弼夹帝, 贪狼受制, 则不拘此论)

Phụ Bật giáp Đế là bậc thượng phẩm, đào hoa phạm chủ là tối dâm. (Thân mệnh Tử Vi và Tham Lang đồng cung, nam nữ tà dâm, gian trá xảo ngôn. Được Phụ Bật giáp Đế, Tham Lang chịu sự áp chế, thì luận là không câu nệ phép tắc)
 

紫微禄存同宫, 贵不可言.

Tử Vi Lộc Tồn đồng cung, phú quý không thể nói hết.

紫微与诸煞同宫, 诸吉合照, 君子在野, 小人在位, 主人奸诈假善.

Tử Vi hội nhiều Sát tinh đồng cung, lại có Cát tinh hợp chiếu, quân tử không cầm quyền, tiểu nhân lại tại vị, là vua gian trá – giả nhân giả nghĩa.

紫微权禄遇羊陀, 虽获吉而无道, 主为人心术不正.

Tử Vi Quyền Lộc ngộ Kình Đà, tuy thu hoạch cát lợi nhưng vô đạo, chủ là người tâm thuật bất chính.

紫微居财帛, 更兼化禄富奢翁. 或遇禄存亦可.

Tử Vi ở cung Tài Bạch, gặp Hóa Lộc là phú ông. Hoặc gặp Lộc Tồn cũng tương tự.

紫微遇武曲破军羊陀, 欺公祸乱, 只宜经商.

Tử Vi hội Vũ Khúc Phá Quân Kình Đà, lợi dụng công chúng đại loạn, thì tranh thủ buôn bán làm giầu cá nhân. (*dịch thoáng: thiên hạ đại loạn, ngư ông đắc lợi)

女命紫微在寅午申宫, 吉贵美, 旺夫益子.

Nữ mệnh Tử Vi tại các cung Dần Ngọ Thân, may mắn phú quý xinh đẹp, vượng phu ích tử.

女命紫微在子午酉及巳亥, 加四煞, 美玉瑕玷, 日后不美.

Nữ mệnh Tử Vi tại Tí Ngọ Dậu cùng Tị Hợi, thêm tứ Sát, mỹ ngọc khiếm khuyết, sau này không đẹp.

运衰限衰, 喜紫微之解凶恶.

Vào lúc vận hạn suy, mừng vì thấy Tử Vi hóa giải hung ác.

[天机] [Thiên Cơ]

天机与天梁, 左右, 昌曲会合, 文为清显, 武为忠良.

Thiên Cơ hội cùng Thiên Lương, Tả Hữu, Xương Khúc hội hợp, chữ nghĩa thanh thuần rõ ràng, võ thì trung hậu lương thiện (*ý là: làm quan văn thì trong sạch, làm quan võ thì lương thiện thẳng thắn).

天机在丑未陷地守命, 遇四煞冲破, 下局, 宜经商习艺.

Thiên Cơ thủ mệnh tại Sửu Mùi hãm địa, gặp tứ Sát xung phá, là hạ cách, thích hợp nghề kinh doanh buôn bán.

天机巳亥逢, 好饮, 离宗, 奸狡重.

Thiên Cơ Tị Hợi, tửu lượng tốt, xa rời tổ tiên, nặng tính gian xảo.

机月同梁作吏人. (命在寅申方论. 此四星必三合曲全, 方准刀笔功名可就. 加化忌下格, 若无四星, 三者难成)

Cơ Nguyệt Đồng Lương làm lại nhân. (luận mệnh ở Dần Thân, ở đây 4 sao phải tam hợp toàn bộ, kỹ năng nghề nghiệp đao bút thành thạo, nếu ngộ Hóa Kị thì là hạ cách, nếu không đủ 4 sao, 3 sao khó thành cách)

(* CNĐL thích hợp làm “lại” là chức quan không có phẩm cấp thời phong kiến. Xét mệnh ở 2 cung Dần Thân, tam phương phải hội đủ 4 sao, nếu đủ thì đây là những viên chức có kỹ nghệ nghề nghiệp rất tốt? nếu ngộ Hóa Kị thì là hạ cách, không đủ 4 sao thì không thành cách.)

天机与太阴同于寅申, 难免跋涉他乡.

Thiên Cơ ngộ Thái Âm tại Dần Thân, khó tránh khỏi bôn ba nơi đất khách.

天机与巨门同于卯酉, 必退祖而自兴.

Thiên Cơ ngộ Cự Môn tại Mão Dậu, nhất định sẽ rời bỏ tổ nghiệp mà tự hưng thịnh. (*tự lập sự nghiệp vẻ vang)

巨机酉上化吉者, 纵遇财官也不荣.

Cự Cơ Dậu lên cao hóa thành cát giả, dẫu gặp tiền tài quan chức thì cũng không vinh quang. (*? mệnh Cự Cơ ở Dậu không nên làm to, địa vị tiền tài dễ là hư danh)

机梁会合善谈兵, 居戌亦为美论. (孟子迁移戌宫, 有机梁. 为机梁加会格)

Cơ Lương hội hợp thay bàn luận việc nhà binh, cư Tuất lại biến thành mỹ luận (*? Bàn về cái đẹp, nghệ thuật). (Mạnh Tử cung thiên di tại Tuất, có Cơ Lương, trở thành Cơ Lương gia hội cách)

机梁同在辰戌宫守命, 加吉曜, 富贵慈祥.

Cơ Lương thủ mệnh tại Thìn Tuất, thêm cát diệu, phú quý đôn hậu.

机梁同在辰戌宫守命, 逢空亡, 偏宜僧道.

Cơ Lương thủ mệnh tại Thìn Tuất, gặp không vong, thiên hướng thích hợp tăng đạo.

机梁加恶煞同宫, 狗偷鼠窃.

Cơ Lương thêm hung sát tinh đồng cung, phường trộm cướp.

女命, 天机入庙, 性刚机巧, 有机柄, 持家, 旺夫益子, 有福有寿.

Nữ mệnh, Thiên Cơ nhập miếu, tính kiên cường cơ xảo, thích nắm quyền (*nắm đằng chuôi), lo việc nhà, vượng phu ích tử, có phúc thọ.

女命, 天机在寅申卯酉守命, 虽有富贵不免淫佚, 寅申守照, 福不全美.

Nữ mệnh, Thiên Cơ thủ mệnh tại Dần Thân Mão Dậu, tuy có phú quý song không thể trách khỏi dâm dật, Dần Thân thủ chiếu, phúc phận không được đầy đủ.

女命, 天机与太阴, 巨门, 天梁同宫, 遇羊陀火铃冲合, 淫贱, 偏房, 娼婢, 否则伤夫克子.

Nữ mệnh có Thiên Cơ đồng cung Thái Âm, hoặc Cự Môn (Cơ Cự), Thiên Lương (Cơ Lương), gặp Kình Đà Hỏa Linh xung chiếu hội hợp, thì dâm tiện, làm vợ lẽ, kỹ-tỳ nữ, nếu không cũng thương phu hại tử.

[太阳] [Thái Dương]

太阳守命于卯辰巳午, 见诸吉守照, 必大贵; 见诸凶, 亦为公卿门下士.

Thái Dương thủ mệnh tại Mão Thìn Tị Ngọ, nếu thấy nhiều cát tinh thủ chiếu, tất đại quý; nếu thấy nhiều hung tinh, cũng là môn hạ của bậc công khanh.

太阳守命于未申, 为人先勤后惰.

Thái Dương thủ mệnh tại Mùi Thân, là người trước thì chuyên cần, sau thì lười biếng.

太阳守命于酉, 贵而不显, 秀而不实.

Thái Dương thủ mệnh tại Dậu, là người có quý mà không có vinh hiển, có nở hoa mà không có hạt.

太阳守命于戌亥子, 逢巨门, 一生劳碌贫忙, 更主眼目有伤, 与人寡和招非.

Thái Dương thủ mệnh tại Tuất Hợi, một đời lao lực vất vả nghèo nàn, càng chủ mắt có thương tích, là người cô quả đối xử không hòa nhã(*?).

太阳守命, 日生庙旺, 夜生陷.

Thái Dương thủ mệnh, sinh ban ngày miếu vượng, sinh ban đêm thì hãm.

太阳守命, 落陷, 劳心费力, 虽化权禄亦凶, 官禄不显, 先勤后惰, 成败不一, 但出外离祖可吉.

 Thái Dương thủ mệnh, nếu lạc hãm, lao tâm khổ tứ, kể cả gặp Hóa Quyền Lộc vẫn hung, quan lộc không đặng, trước chăm chỉ sau lười biếng, thành bại không đồng nhất, nhưng xuất ngoại ly hương có thể cát hóa.

太阳守命, 落陷, 加凶煞带疾, 化忌目疾.

Thái Dương thủ mệnh, nếu lạc hãm, lại gặp hung sát tinh, Hóa Kị thì có tật ở mắt.

太阳守命于卯地, 昼生人富贵荣华. (为日照雷门格)

Thái Dương thủ mệnh cung Mão, người sinh ban ngày vinh hoa phú quý (Nhật chiếu Lôi môn cách)

太阳居午, 谓之日丽中天, 有专权之贵, 敌国之富.

Thái Dương cư Ngọ, gọi là Nhật lệ trung thiên cách, chuyên quyền chi quý, địch quốc chi phú. (*hiểu đơn giản là quyền cao, tiền nhiều hiếm có)

太阳居午, 庚辛丁己生人富贵双全.

Thái Dương cư Ngọ, người sinh năm Canh Tân Đinh Kỷ phú quý song toàn.

太阳会文昌于官禄, 皇殿朝班, 富贵全美.

Thái Dương hội Văn Xương cung quan lộc, làm quan lại trong triều, phú quý toàn mỹ.

太阳化忌, 是非日有, 目还伤.

Thái Dương Hóa Kỵ, có ngày thị phi, mắt tổn thương.

女命端正太阳星, 早配贤夫信可凭. (太阳守命, 居卯辰巳午, 无煞加, 旺夫益子. 陷地平常)

Nữ mệnh Thái Dương đoan chính, sớm kết hôn và được nhờ chồng tốt, lại có thể trợ giúp cho chồng (Thái Dương thủ mệnh ở Mão Thìn Tị Ngọ, không có Sát tinh, vượng phu ích tử. Hãm-bình địa thì bình thường).

太阳在夫妻宫, 男为诸吉聚, 可因妻得贵; 陷地加煞, 伤妻不吉.

Thái Dương ở cung phu thê, nam được nhiều may mắn, có thể dựa vào vợ để sang quý; nếu hãm địa lại còn thêm sát tinh, vợ bị hình thương không may mắn.

太阳在子女宫, 入庙加吉, 得八座, 主生贵子, 权柄不小.

Thái Dương ở cung tử nữ, nhập miếu thêm cát tinh, được bát tọa (*chắc ý nói có phúc), chủ sinh quý tử, quyền bính không nhỏ.

太阳在财帛宫, 庙旺, 会吉相助, 不怕巨门, 无空劫, 一生主富.

Thái Dương ở cung tài bạch, miếu vượng, hội cát tinh, không sợ Cự Môn (*?), không có Không Kiếp, trọn đời phú quý.

太阳在迁移宫, 难招祖业, 移根换叶, 出祖为家.

Thái Dương ở cung thiên di, khó theo tổ nghiệp, dời cây đổi lá, xuất tổ vì gia. (*? Phải chăng là vì lí do gia đình nhỏ mà phải bỏ tổ nghiệp lớn)

太阳在田宅宫, 庙旺, 得祖, 父荫泽.

Thái Dương ở cung điền trạch, miếu vượng, được tổ, phụ che chở đất ở.

太阳入限, 庙旺, 左右诸吉星皆至, 大小二限俱到, 必有骤兴之喜.

Thái Dương vào hạn, miếu vượng, Tả Hữu cùng các cát tinh hội chiếu, bất kể cách cục cao thấp (*?), nhất định có điều hưng thịnh-mừng vui bất ngờ.

太阳入限, 陷地, 羊陀铃星集限, 主目下有忧, 或生克父母.

Thái Dương vào hạn, lạc hãm, Kình Đà Linh tụ tập, chủ có chuyện buồn, hoặc sinh ra khắc cha mẹ. (*không rõ là bản thân đương số khắc cha mẹ hay đương số sinh con ra khắc đương số)

Nhòm Thiên Hỏa Đồng Nhân thành Viên Trung Lufu

Tử vi cổ quyết chỉnh lý

nhất

[ chuyển thiếp ]

T vi c quyết

Bản chnh lý

Chương/ Phần/Thiên MT

 [trích dẫn ]

Quy ước trong bản dịch thảo này:

 1. Thứ tự các câu trong này không đúng như trong bản tiếng Trung, vì câu nào dễ em làm trước, khó làm sau nên copy ra thứ tự không còn như cũ! :))
 2. Âm Hán-Việt phía trên, chữ thường. Phần Việt dịch ngay dưới, chữ đậm, in nghiêng.
 3. Thỉnh thoảng, có vài chỗ em chèn thêm vài chữ trong ngoặc vuông [như thế này], đề làm rõ nghĩa hoặc làm câu văn suôn mượt, dễ đọc hơn.
 4. Vì em chỉ biết sơ về Dịch, còn Tử Vi em chưa hề được chỉ dạy nên có một số chỗ dù đã hỏi cụ Gúc :)) , em vẫn không luận ra nổi nghĩa, hoặc chưa chắn chắn, nên em đã bôi mực vàng lên trên như thế này, để biết là chỗ tồn nghi.

[ tử vi ]

Lun v sao T Vi:

Tử vi cư tử ngọ, khoa quyền lộc chiếu tối vi kỳ.

TVi an tại Tý Ngọ, [li đưc] Khoa Quyn Lc chiếu ti thì k diu bc nht [phú quý song toàn]

Tử vi thủ mệnh sửu cung, tiền hữu cát diệu lai hô hào, tất đương đại quyền chi chức.

Tử Vi ở cung Sửu, trước có các sao lành đẹp chiếu tới ủng hộ [hô hào?], tất sẽ đảm đương được quyền cao, chức trọng.

Tử vi cư ngọ, vô dương đà, giáp đinh kỷ sinh nhân, vị chí công khanh.

Tử Vi an tại Ngọ, không gặp các sao Dương, Đà; tuổi Giáp, Đinh, Kỷ có công khanh tuyệt vời.

Tử vi nam hợi nữ dần cung, nhâm giáp sinh nhân phú quý đồng.

Tử Vi người Nam [cung Mệnh an tại] Hợi, người Nữ [cung mệnh an tại] Dần; tuổi Nhâm, Giáp, đều là cách phú-quý.

Tử vi cư mão dậu, ngộ kiếp không tứ sát, đa vi thoát tục tăng nhân.

Tử Vi tại Mão, Dậu; lại gặp Kiếp Không, phần đa [nên] xuất gia, làm Tăng.

Tử vi vô phụ bật đồng hành, tắc vi cô quân, mỹ trung bất túc.

Tử vi thiếu tả Phụ hữu Bật đi cùng [phò tá] là cô quân, có đẹp nhưng ko đầy đủ.

Tử vi ngộ hung tinh, tuy hoạch cát nhi vô đạo.

Tử Vi gặp hung tinh, tuy có danh có của  nhưng [tâm tính] vô đạo [sẽ làm điều ko hợp với đạo đức]

Tử vi thiên phủ, toàn y phụ bật chi công.

Tử Vi, Thiên Phủ; nếu được [tả] Phù, [hữu] Bật trợ giúp thì làm nên công trạng.

Tử phủ đồng cung, chung thân phúc hậu.

Nếu có Tử Phủ đồng cung, cả đời phúc dày (sung sướng).

 

Tử phủ đồng cung, vô sát tấu, giáp sinh nhân hưởng phúc chung thân.

Có Tử Phủ đồng cung, không gặp Sát tinh; người sinh tuổi Giáp hưởng phúc trọn đời.

Tử phủ triều viên, thực lộc vạn chung.

Có Tử Phủ hội chiếu, triều viên; là người phú quý, lợi-lộc lớn [vạn chung].

[Chú thích: Triều Viên: Cung mệnh tại Dần, Tử Phủ đồng cung tại Thân hội chiếu- Google]

Tử phủ triều viên hoạt lộc phùng, chung thân phúc hậu chí tam công.

Tử Phủ chầu về cung Mệnh, lại gặp được hoạt Lộc thì cả đời được phúc dày (sung sướng), quan tước phải tới cỡ Tam Công.

Tử vi dữ thiên phủ, tả hữu, xương khúc, lộc mã tam hợp, cực cát, thực lộc thiên chung, cự phú đại quý.

Tử Vi cùng Thiên Phủ, tả Phù hữu Bật, Xương Khúc, Lộc Mã tam hợp, là điều cực lành, bổng lộc ngàn chung, cực giàu, cực có danh vọng.

Tử phủ nhật nguyệt cư vượng địa, đoạn định công hầu khí.

Tử Vi, Thiên Phủ, Thái Dương, Thái Âm đắc vượng địa, đoán chắc là công hầu; tài đức [khí?]

Tử phủ giáp mệnh vi quý cách.

[Tử Vi] và Thiên Phủ giáp Mệnh cung là cách quý.

Tử vi tham lang vi chí dâm, nam nữ tà dâm.

Tử Vi, Tham Lang: rất dâm, nam hay nữ đều dễ ngoại tình (tà dâm).

Nữ mệnh, tử vi dữ tham lang đồng cung, nam nữ tà dâm.

Người nữ, Tử Vi+ Tham Lang đồng cung; ngoại tình nam nữ

Tử vi thất sát hóa quyền, phản tác trinh tường.

Tử Vi có Thất sát [Tử Sát], nếu gặp Hóa Quyền, lại thành hay-đẹp.

Tử vi thất sát gia không vong, hư danh thụ ấm.

Tử Vi có Thất sát, lại thêm Không [tuần không/ triệt không] thì chỉ có hư danh, phải sống dựa vào cha mẹ.

Tử vi thất sát đồng cung hội tứ sát, bất quý, cô độc, hình thương.

Tử vi, Thất sát cùng cung, lại gặp Tứ Sát [Hỏa tinh, Linh tinh, Kình dương, Đà la] thì ko quý, cô độc, phải chịu hình án thương tích.

Tử phá mệnh lâm vu sửu vị, tái gia cát diệu, phú quý kham kỳ.

Tử Vi, Phá Quân, an tại Sửu, lại được nhiều sao tốt chiếu tới, thì được phú quý dài lâu.

Tử vi phá quân, vô tả hữu, vô cát diệu, hung ác tư lại chi đồ.

Tử Vi, Phá Quân đồng cung, không gặp được Tả-Hữu và các sao tốt đẹp chiếu tới thì chỉ là quan nhỏ, tính lại hung ác.

.

Tử vi thần tuất ngộ phá quân, phú nhi bất quý hữu hư danh.

Tử vi ở Thìn, Tuất mà gặp Phá Quân, có phú mà ko có quý, chỉ có danh hão.

Tử vi thần tuất ngộ phá quân, quân thần bất nghĩa.

Tử vi [tại] Thìn, Tuất gặp Phá Quân, Vua tôi bất nghĩa.

Tử vi ngộ phá quân tại thần tuất sửu vị tứ mộ cung, chủ vi thần bất trung, vi tử bất hiếu.

Tử vi hội với Phá Quân tại 4 mộ cung: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi; là cái điềm chỉ làm tôi thì bất trung, làm con thì bất hiếu.

Tử vi xương khúc, phú quý kham kỳ.

Tử Vi hội với Xương Khúc, phú quý có thời [hoặc có thể trông mong?]

Tử vi phụ bật đồng cung, nhất hô bách nặc, cư thượng phẩm.

Tử Vi có tả Phù hữu Bật tọa thủ đồng cung thì xướng một lời, trăm người nghe theo, quan thượng phẩm.

Phụ bật giáp đế vi thượng phẩm, đào hoa phạm chủ vi chí dâm. (thân mệnh tử vi dữ tham lang đồng cung, nam nữ tà dâm, gian trá xảo ngữ. Đắc phụ bật Giáp đế, tham lang thụ chế, tắc bất câu thử luận)

Tử Vi có tả Phụ hữu Bật chiếu (phò tá) hai bên là thượng phẩm; sao Tham Lang ( Đào Hoa) nhập chủ thì là người cực dâm.

(Thân mệnh có Tử Vi cùng Tham Lang đồng cung, nam nữ ngoại tình, gian trá, lời gian  xảo. Nếu đắc Phụ, Bật cạnh Vua [Tử vi] thì Tham Lang bị kìm chế, thì không như lời luận này).

Tử vi lộc tồn đồng cung, quý bất khả ngôn.

Tử Vi, Lộc Tồn tọa đồng cung, thì quý không lời nào kể xiết.

Tử vi quyền lộc ngộ dương đà, tuy hoạch cát nhi vô đạo, chủ vi nhân tâm thuật bất chính.

Tử Vi hội với [Hóa] Quyền, [Hóa] Lộc, [Kình] Dương, [Đà] La, tuy giàu sang nhưng tâm thuật vô đạo, bất chính.

Tử vi tham lang đồng cung vu mão dậu, bất trung bất nghĩa, nật cận gian nhân.

Tử vi, Tham Lang đồng ở Mão, Dậu thì bất trung, bất nghĩa; thân gần kẻ gian.

Nữ mệnh tử vi tại dần ngọ thân cung, cát quý mỹ, vượng phu ích tử.

Người nữ có sao Tử Vi tại Dần, Ngộ của cung Thân thì lành, quý, đẹp. Vượng phu ích tử.

Nữ mệnh tử vi tại tử ngọ dậu cập tị hợi, gia tứ sát, mỹ ngọc hà điếm, nhật hậu bất mỹ.

Nữ mệnh, Tử Vi tại Tí Ngọ Dậu cùng Tị Hợi, thêm Tứ Sát, như ngọc đẹp có vết, ngày sau ko được tốt lành.

Tử vi thủ mệnh, thiên tương tả hữu lai giáp củng, vi quân thần khánh hội, hữu trị quốc kinh bang chi tài.

Tử vi thủ mệnh, Thiên Tướng [Tương?], Tả Hữu cùng đến giúp, là vua tôi vui vầy, có tài trị quốc, điều hành đất nước.

Vận suy hạn suy, hỉ tử vi chi giải hung ác.

Trong lúc vận hạn tai họa, nếu gặp Tử Vi có thể hóa giải sự hung ác [của các sao khác].

Tử vi cư tài bạch, canh kiêm hóa lộc phú xa ông. Hoặc ngộ lộc tồn diệc khả.

Tử Vi ở Tài Bạch, lại được Hóa Lộc thì giàu to. Hoặc gặp Lộc Tồn thì cũng thế.

Tử vi ngộ võ khúc phá quân dương đà, khi công họa loạn, chỉ nghi kinh thương.

Tử Vi gặp Vũ Khúc, Phá Quân, Dương, Đà; thường coi thường điều công chính nên dễ gây họa, loạn. Chỉ hợp với kinh doanh, buôn bán.

Tử vi dữ chư sát đồng cung, chư cát hợp chiếu, quân tử tại dã, tiểu nhân tại vị, chủ nhân gian trá giả thiện.

Tử Vi cùng các sát tinh đồng cung, các sao lành cùng chiếu; thì tựa như người quân tử phải [náu mình nơi] thôn dã, còn kẻ tiểu nhân lại nắm quyền cao chức trọng; ám chỉ người thường làm điều gian trá mà lại thường tỏ vẻ lương thiện.

[ thiên cơ ]

Luận về sao Thiên Cơ

Thiên cơ dữ thiên lương, tả hữu, xương khúc hội hợp, văn vi thanh hiển, võ vi trung lương.

Thiên Cơ cùng Thiên Lương, tả Phù hữu Bật, Xương Khúc hội hợp, quan văn thì thanh cao hiển đạt, quan võ thì trung lương.

Cơ lương hội hợp thiện đàm binh, cư tuất diệc vi mỹ luận. (mạnh tử thiên di tuất cung, hữu cơ lương. Vi cơ lương gia hội cách)

Thiên Cơ, Thiên Lương hộp hợp, giỏi đàm luận binh pháp; cư/đóng ở Tuất cũng coi là đẹp.

(Mạnh Tử có Thiên Di ở cung Tuất, có Cơ Lương. Là cách Cơ Lương gia hội)

Cơ lương đồng tại thần tuất cung thủ mệnh, gia cát diệu, phú quý từ tường.

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, có Cơ Lương đồng tọa thủ, lại được nhiều sao lành, tốt cùng chiếu; thì phú quý, thương người, cát tường.

Cơ lương đồng tại thần tuất cung thủ mệnh, phùng không vong, thiên nghi tăng đạo.

Cơ Lương cùng tại Thìn, Tuất cung Mệnh, gặp Không Vong, thiên về làm Tăng nhân, Đạo sĩ.

Cơ lương gia ác sát đồng cung, cẩu thâu thử thiết.

Thiên Cơ ở cung Mệnh, nếu tọa thủ đồng cung với ác, sát tinh là phường trộm cướp, bất lương.

Cơ nguyệt đồng lương tác lại nhân. (mệnh tại dần thân phương luận. Thử tứ tinh tất tam hợp khúc toàn, phương chuẩn đao bút công danh khả tựu. Gia hóa kị hạ cách, Nhược vô tứ tinh, tam giả nan thành)

Cơ Nguyệt (Thái Âm) Đồng Lương cư Mệnh thường làm công chức, thư lại.

(Mệnh tại Dần, Thân mới luận. Bốn sao này tất tam hợp khúc toàn, thì mới có thể có công danh thành tựu khi theo nghề viết lách. Có thêm Hóa Kị thành hạ cách. Nếu như không đủ tứ tinh, chỉ có 3 sao thôi thì không áp dụng được lời luận trên)

Thiên cơ dữ thái âm đồng vu dần thân, nan miễn bạt thiệp tha hương.

Thiên Cơ cùng với Thái Âm cùng ở Dần, Thân, khó tránh khỏi bôn ba xứ người.

Thiên cơ dữ cự môn đồng vu mão dậu, tất thối tổ nhi tự hưng.

Thiên Cơ cùng Cự Môn cùng ở Mão, Dậu; thì tổ nghiệp bị suy thoái rồi sau lại tự mình vực dậy.

Nữ mệnh, thiên cơ nhập miếu, tính cương cơ xảo, hữu cơ bính, trì gia, vượng phu ích tử, hữu phúc hữu thọ.

Người nữ, cung mệnh có Thiên Cơ nhập Miếu, tính tình cương trực, linh động khéo léo, biết tính toán, giỏi thu vén việc nhà, vượng phu ích tử, có phúc có thọ.

Nữ mệnh, thiên cơ dữ thái âm, cự môn, thiên lương đồng cung, ngộ dương đà hỏa linh xung hợp, dâm tiện, thiên phòng, xướng tì, phủ tắc thương phu khắc tử.

Người nữ, cung Mệnh có Thiên Cơ cùng Thái Âm, Cự Môn, Thiên Lương đồng cung, gặp Dương, Đà, Hỏa, Linh xung hợp thì dâm-tiện, làm vợ lẽ hoặc ca xướng, tì nữ; bằng không thì hại chồng, khắc con.

Thiên cơ tị hợi phùng, hảo ẩm, ly tông, gian giảo trọng.

Thiên Cơ thủ mệnh ở hai cung Tị Hợi, giỏi uống rượi, xa rời quê hương, rất  gian xảo.

Thiên cơ tại sửu vị hãm địa thủ mệnh, ngộ tứ sát xung phá, hạ cục, nghi kinh thương tập nghệ.

Thiên Cơ thủ mệnh tại cung Sửu, hãm địa; gặp Tứ Sát xung phá là hạ cục, chỉ hợp với kinh doanh, kỹ thuật/ nghệ thuật.

Cự cơ dậu thượng hóa cát giả, tung ngộ tài quan dã bất vinh.

Cự Môn, Thiên Cơ cư Dậu hóa cát, nhưng Tài Quan cư đấy cũng khó vinh hiển.

Nữ mệnh, thiên cơ tại dần thân mão dậu thủ mệnh, tuy hữu phú quý bất miễn dâm dật, dần thân thủ chiếu, phúc bất toàn mỹ.

Nữ mệnh, Thiên Cơ tại Dần, Thân, Mão, Dậu thủ mệnh thì tuy có phú quý nhưng khó tránh dâm dật. Nếu chiếu tại Dần, Thân thì phần Phúc không được trọn vẹn.

[ thái dương ]

Luận về sao Thái Dương:

Thái dương thủ mệnh vu mão thần tị ngọ, kiến chư cát thủ chiếu, tất đại quý; kiến chư hung, diệc vi công khanh môn hạ sĩ.

Thái Dương thủ mệnh ở Mão, Thìn, Tị, Ngọ, gặp các sao tốt chiếu tới, là đại quý; nhưng nếu bị sao xấu chiếu, vẫn là bậc công khanh, hạ sĩ.

Thái dương thủ mệnh vu vị thân, vi nhân tiên cần hậu nọa.

Thái Dương thủ mệnh tại Mùi, Thân; là người trước siêng năng, sau lười biếng.

Thái dương thủ mệnh vu dậu, quý nhi bất hiển, tú nhi bất thực.

Thái Dương thủ mệnh ở Dậu, quý nhưng ko hiển đạt, đẹp mà ko thực.

Thái dương thủ mệnh, nhật sinh miếu vượng, dạ sinh hãm.

Thái Dương thủ mệnh, sinh ngày thì miếu, vượng; sinh đêm thì bị hãm.

Thái dương thủ mệnh vu mão địa, trú sinh nhân phú quý vinh hoa. (vi nhật chiếu lôi môn cách)

Thái Dương thủ mệnh, an tại Mão, là người được vinh hoa phú quý. (là cách Nhật chiếu Lôi môn).

Thái dương cư ngọ, vị chi nhật lệ trung thiên, hữu chuyên quyền chi quý, địch quốc chi phú.

Thái Dương tại Ngọ, là cách Nhật lệ trung thiên (Mặt trời rực rỡ trên cao), vinh hoa cực quý nhưng có tính chuyên quyền, cực kỳ giàu có.

Thái dương cư ngọ, canh tân đinh kỷ sinh nhân phú quý song toàn.

Thái Dương tại Ngọ, sinh các năm Canh, Tân, Đinh, Kỷ thì được phú-quý song toàn.

Thái dương hóa kị, thị phi nhật hữu, mục hoàn thương.

Cung mệnh có Thái Dương, Hóa Kị cùng tạo thủ, mắt thường bị đau hoặc có tật.

Nữ mệnh đoan chính thái dương tinh, tảo phối hiền phu tín khả bằng. (thái dương thủ mệnh, cư mão thần tị ngọ, vô sát gia, vượng phu ích tử. Hãm địa bình thường)

Người nữ, cung Mệnh có Thái Dương [miếu, vượng, đắc địa] thì là người đoan chính, chắc chắn sớm lấy được chồng hiền. (Thái Dương thủ mệnh, tại Mão, Thìn, Tị, Ngọ, ko gặp sát tinh, thì vượng phu ích tử. Hãm địa thì bình thường).

Thái dương hội văn xương vu quan lộc, hoàng điện triều ban, phú quý toàn mỹ.

Thái Dương mà gặp Văn Xương ở cung Quan Lộc, điện vàng vua ban, phú quý đều mỹ mãn.

Thái dương tại phu thê cung, nam vi chư cát tụ, khả nhân thê đắc quý; hãm địa gia sát, thương thê bất cát.

Thái Dương đóng tại cung Phu Thê, Nam nếu được các sao lành hội chiếu, thì có khả năng được vợ hiền; nếu hãm địa lại gặp sát tinh, hại vợ, ko lành.

Thái dương tại điền trạch cung, miếu vượng, đắc tổ, phụ ấm trạch.

Thái Dương tại cung Điền Trạch, miếu vượng, thì được thừa hưởng ruộng vườn, đất đai tổ phụ.

Thái dương tại tử nữ cung, nhập miếu gia cát, đắc bát tọa, chủ sinh quý tử, quyền bính bất tiểu.

Người nữ, Thái Dương đóng tại cung Tử Tức, nhập miếu lại thêm sao lành hội chiếu, có Bát Tọa chiếu, thì sinh được con quý, quyền lực không nhỏ.

Thái dương tại tài bạch cung, miếu vượng, hội cát tương trợ, bất phạ cự môn, vô không kiếp, nhất sinh chủ phú.

Thái Dương đóng tại cung Tài Bạch, miếu vượng, lại được các sao lành trợ giúp, không sợ Cự Môn, không gặp Không, Kiếp, cả đời giàu có.

Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, gia hung sát đái tật, hóa kị mục tật.

Thái Dương thủ mệnh,  lạc hãm lại gặp thêm hung tinh, sát tinh  thì mang tật. Gặp Hóa Kỵ thì có tật ở mắt.

Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, lao tâm phí lực, tuy hóa quyền lộc diệc hung, quan lộc bất hiển, tiên cần hậu nọa, thành bại bất nhất, đan xuất ngoại ly tổ khả cát.

Thái Dương đóng ở cung Mệnh, lạc hãm, tổn hao tâm sức, dù có Hóa Quyền, Hóa Lộc vẫn hung, quan lộc không hiển đạt; trước siêng sau lười; thành bại bất nhất; nhưng nếu rời xa quê cha đất tổ thì có thể tốt.

Thái dương tại thiên di cung, nan chiêu tổ nghiệp, di căn hoán diệp, xuất tổ vi gia.

Thái Dương tại cung Thiên Di, khó chiêu tổ nghiệp, [rời gốc, thay lá], rời quê lập nghiệp.

Thái dương nhập hạn, hãm địa, dương đà linh tinh tập hạn, chủ mục hạ hữu ưu, hoặc sinh khắc phụ mẫu.

Thái Dương nhập hạn, hãm địa, Dương, Đà, Linh, Tinh cùng hạn, chủ về hiện thời có điều ưu phiền hoặc sinh khắc với cha mẹ.

Thái dương nhập hạn, miếu vượng, tả hữu chư cát tinh giai chí, đại tiểu nhị hạn câu đáo, tất hữu sậu hưng chi hỉ.

Thái Dương nhập hạn, miếu vượng, được Tả Hữu các sao lành đều chiếu tới, hai hạn lớn-nhỏ cùng tới, tất sẽ được niềm vui chợt đến bất ngờ.

Thái dương thủ mệnh vu tuất hợi tử, phùng cự môn, nhất sinh lao lục bần mang, canh chủ nhãn mục hữu thương, dữ nhân quả hòa chiêu phi.

Thái Dương thủ mệnh ở Tuất, Hợi, Tí; gặp Cự Môn; cả đời lao lực, tầm thường, nghèo khổ, tất bật; lại thêm mắt bị thương tổn; khi giao du cùng người thì ít hòa thuận mà nhiều thị phi.

Nhóm Thiên Hỏa Đồng Nhân Thành Viên Ngawang Pháp Hưng

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chỉnh sửa một số yếu tố của sao tử vi trong các sách cổ

Chỉnh sửa một số yếu tố của sao tử vi trong các sách cổ:

Sao Tử vi

– Tử vi nằm ở cung tý hoặc ngọ, có các sao hoá khoa, hoá quyền hoá lộc chiếu vào là người kiệt xuất giỏi giang.

– Mệnh ở cung sửu có sao tử vi ban đầu là người có tiếng nói, sau này sẽ nhận chức lớn

– Tử vi cư ngọ không có kình dương đà la thì những người sinh năm giáp đinh kỉ sẽ làm chức lớn trong chính quyền.

– Nam sao tử vi ở hợi, nữ sao tử vi ở dần, người sinh năm nhâm, năm giáp sẽ được phú quý đầy đủ.

– Tử vi ở cung mão hoặc dậu gặp địa kiếp, địa không là người thoát tục, thường là tăng nhân.

– Tử vi không có sao tả phụ, hữu bật đồng hành như vua cô đơn không có quần thần, không thể phát huy được năng lực.

– Tử vi gặp hung tinh thì gặp điều tốt nhưng là người không có đạo đức.

– Tử vi hợp với thiên phủ là công thần phò vua, chức cao vọng trọng.

– Tử vi, thiên phủ đồng cung là người cuối đời sẽ có phú quý.

– Tử vi, thiên phủ đồng cung mà không có sát tinh thì người sinh năm giáp sẽ được hưởng phúc đến cuối đời.

– Tử vi hợp thành cách cục tử phủ triều viên, tiền bạc rất nhiều

– Tử phủ triều viên gặp hoá lộc thì sau này cuối đời sẽ hưởng phú quý, chức vị cao hàng tam công.

– Tử vi với thiên phủ có tả phụ hữu bật, văn xương, văn khúc, hoá lộc, dịch mã trong tam hợp là người tài lộc cực vượng, là hàng cự phú đại quý.

– Tử vi, thiên phủ, thái dương, thái âm ở vượng địa là người làm quan có tài.

– Tử vi gần cung mệnh là quý cách.

– Tử vi tham lang đồng cung tại mão dậu là người bất trung bất nghĩa, dối trá.

– Tử vi cùng với tham lang là dâm dục, nam nữ đều có nhu cầu tình dục cao.

– Mệnh người nữ có tử vi cùng với tham lang đồng cung thì là người tà dâm, nhu cầu tình dục cao.

– Tử vi ở mệnh có thiên tướng, tả phụ, hữu bật ở bên cạnh tạo thành cách cục quần thần khánh hội, là người tài có thể trị quốc an bang.

– Tử vi cùng thất sát và hoá quyền hợp lại sẽ phá đi những điều tốt lành.

– Tử vi và thất sát có thêm không vong là người chỉ có hư danh chứ không có thực tài.

– Tử vi và thất sát đồng cung có hoả tinh, linh tinh, kình dương, đà la hội hợp là người không có phú quý, cô độc, tổn hại người khác.

– Tử vi, phá quân ở mệnh tại cung sửu mùi là cát diệu, giàu sang phú quý.

–  Tử vi, phá quân, không có tả phụ, hữu bật, không có cát tinh là kẻ hung ác bạo ngược.

–  Tử vi ở thìn, tuất gặp phá quân thì là người không phú quý, chỉ là hư danh, nếu là quân thần thì là người bất nghĩa.

– Tử vi gặp phá quân tại 4 cung thìn tuất sửu mùi, đây là 4 cung mộ, làm quân thần thì bất trung, phận làm con thì bất hiếu.

– Tử vi hợp với văn xương, văn khúc là phú quý khả kì.

– Tử vi có tả phụ, hữu bật đồng cung thì là người có tiếng nói, 1 tiếng nói ngàn người nghe lệnh, có chức vị cao.

– Có tả phụ, hữu bật ở 2 cung bên cạnh tử vi là người chức cao, thêm đào hoa là người có nhu cầu tình dục cao.

– Tử vi và lộc tồn đòng cung là phú quý không sai.

– Tử vi có các sát tinh đồng cung, các cát tinh thì hội chiếu chỉ người nếu muốn làm quân tử thì sống đơn giản, còn làm quan thì sẽ là tiểu nhân, làm chủ thì sẽ là người gian trá.

– Tử vi, hoá quyền, hoá lộc gặp kình dương đà la, đây là người giỏi nhưng không có đạo đức, trong người luôn có thủ đoạn bất chính.

– Tử vi ở cung tài bạch gặp thêm sao hoá lộc là quý ông xa hoa hoặc gặp lộc tồn cũng tương tự vậy.

– Tử vi gặp vũ khúc, phá quân, kình dương, đà la là người dùng việc công để gây hoạ ức hiếp người khác, phù hợp với việc kinh doanh.

– Nữ mệnh có sao tử vi ở cung dần, ngọ, thân, là người đẹp, có nhan sắc, vượng phu ích tử.

– Nữ mệnh có sao tử vi tại cung tí, ngọ, dậu còn cung tị, hợi có linh tinh, hoả tinh, kình dương, đà la như là ngọc mà có vết xước, mọi chuyện sau này thường không mỹ mãn.

– Vận suy, hạn suy yếu nếu có tử vi sẽ hoá giải được.

Sao thiên cơ

 • Thiên cơ với thiên lương có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc hội hợp, nếu là quan văn thì tài văn vang dội, là quan võ là võ tướng trung thần.
 • Mệnh tại sửu mùi có sao thiên cơ, tại đó sao thiên cơ bị hãm địa, gặp thêm tứ sát hoả tinh, linh tinh, kình dương, đà la xung phá là hạ cục, phù hợp với việc kinh doanh và nghệ thuật.
 • Thiên cơ ở tị hợi là người lạnh nhạt, xa tổ tiên, gian xảo.
 • Thiên cơ tạo thành cách cục cơ nguyệt đồng lương là mệnh của người làm quan (mệnh tại cung dần, thân có các sao đó hội hợp là người công danh văn võ đều đạt được. Gặp hoá kị thì làm việc khó được lợi.)
 • Thiên cơ và thái âm cùng ở cung dần hoặc thân, muốn tránh khó khăn thì phải lập nghiệp xa quê.
 • Thiên cơ và cự môn đồng cung tại mão hoặc dậu, từ thời ông cha đã hưng vượng.
 • Cự môn, thiên cơ tại dậu là người may mắn, nếu tại đó là cung tài hoặc quan thì sẽ khó gặp thành công trong tiền bạc và công việc.
 • Thiên cơ có thiên lương hội hợp là người giỏi về binh pháp quân sự, thiên cơ tại tuất có thiên lương hội hợp thì là người đẹp có nhan sắc.
 • Cung mệnh thìn, tuất, có cả thiên cơ và thiên lương, có thêm cát tinh thì trong nhà phú quý, có không vong là người tăng đạo.
 • Thiên cơ, thiên lương đồng cung lại gặp thêm các sát tinh đồng cung thì là người trộm cắp.
 • Nữ mệnh có thiên cơ ở miếu địa, tính cương quyết, khéo léo trong công việc, là người quản lí các công việc, vượng phu ích tử, vừa có phúc vừa có thọ.
 • Nữ mệnh thiên cơ ở cung dần thân mão dậu tuy phú quý nhưng không tránh khỏi được việc ham muốn nhiều về tình dục.
 • Nữ mệnh thiên cơ, trong tam hợp gặp 1 cung có đủ thái âm, cự môn, thiên lương đồng cung, thêm kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh là người ham muốn tình dục cao,  làm nghề ca hát, tất hại chồng khắc con.

Sao thái dương

 • Thái dương thủ mệnh ở cung mão thìn tị ngọ, gặp các cát tinh là đại phú quý, gặp các hung tinh thì đường làm quan chỉ ở mức thấp.
 • Thái dương thủ mệnh cung mùi thân, làm việc ban đầu siêng năng, sau thì lười nhác.
 • Thái dương thủ mệnh ở cung dậu, quý mà không hiển, có tài mà không thật thà.
 • Thái dương thủ mệnh ở cung tuất hợi tí gặp thêm sao cự môn, sống khổ sở bần hàn, có vết thương ở mắt.
 • Thái dương toạ mệnh, người sinh vào ban ngày thì miếu vượng, sinh ban đêm là hãm.
 • Thái dương thủ mệnh mà hãm địa, là người lao tâm phí lực, có hoá quyền hoá lộc cũng là hung, đường làm quan không tốt, trước siêng sau lười, thành bại thất thường, nên xa quê lập nghiệp.
 • Thái dương thủ mệnh ở nơi hãm địa, gặp hung tinh và sát tinh thì có bệnh hoặc dị tật ở thắt lưng và eo, có hoá kỵ thì có bệnh hoặc tật ở mắt.
 • Thái dương thủ mệnh ở cung mão, là người phú quý vinh hoa. Đây là cách cục nhật chiếu lôi môn.
 • Thái dương ở cung ngọ, đây là cách cục nhật lệ trung thiên, là người quyền quý và giàu có. Người sinh năm canh, tân, đinh, kỉ là phú quý song toàn.
 • Thái dương được sao văn xương ở cung quan lộc chiếu vào là phú quý toàn mỹ.
 • Thái dương gặp hoá kị thì là người gặp thị phi, mắt bị thương.
 • Nữ mệnh thái dương sẽ sớm lấy được chồng tài giỏi (thái dương toạ mệnh ở các cung mão thìn tị ngọ, không gặp sát tinh thì vượng phụ ích tử, nếu ở hãm địa thì bình thường).
 • Thái dương tại cung phu thê, đối với nam là điềm lành tụ hội sẽ cưới được 1 người vợ vừa tốt vừa quý. Nếu thái dương hãm địa gặp thêm sát tinh thì sẽ hại vợ.
 • Thái dương ở cung tử tức, nếu ở vị trí miếu địa gặp thêm sao bát toạ là sinh được quý tử, sau này có thể nắm được quyền binh.
 • Thái dương ở cung tài bạch ở vị trí miếu vượng, thêm các cát tinh hội chiếu thì không sợ cự môn, nếu không có địa không, địa kiếp thì là chủ của phú quý.
 • Thái dương ở cung thiên di, không thể theo tổ nghiệp, rời quê lập gia đình.
 • Thái dương tại cung điền trạch được miếu vượng, là sẽ có lợi từ tổ tiên.
 • Thái dương nhập hạn được miếu vượng, 2 cung bên cạnh được cát tinh, khi đến đại hạn hoặc tiểu hạn sẽ gặp chuyện vui.
 • Thái dương nhập hạn bị hãm địa, kình dương, đà la, hoả tinh nhập hạn sẽ có chuyện lo lắng hoặc khắc cha mẹ.

Nhóm Thiên Hỏa Đồng Nhân thành viên: Huỳnh Trung Thuận

紫微古诀整理一[转帖]

Tử vi cổ quyết chỉnh lý nhất ( chuyển thiếp)

[紫微]

Tử Vi

紫微居子午,科权禄照最为奇。

Tử vi cư tý ngọ,khoa quyền lộc chiếu tối vi kỳ

Sao tử vi tại cung tý,cung ngọ được khoa,quyền,lộc chiếu là kỳ cách

紫微守命丑宫,前有吉曜来呼号,必当大权之职。

Tử vi thủ mạng sửu cung,tiền hữu cát tinh lai hô hào,tất đương đại quyền chi chức.

Mệnh cung tại sửu có sao tử vi,trước có cát tinh đến ủng hộ , tất chức to quyền lớn

紫微居午,无羊陀,甲丁己生人,位至公卿。

Tử vi cư ngọ, vô dương đà,giáp đinh kỷ sinh nhân,vị chí công khanh.

Sao tử vi tại cung ngọ không có kình dương,đà la ,tuổi giáp đinh kỷ làm tới vị chí công khanh.

紫微男亥女寅宫,壬甲生人富贵同。

Tử vi nam hợi nữ dần cung, nhâm giáp sinh nhân phú quý đồng.

Sao tử vi nam ở cung hợi , nữ ở cung dần .Người tuổi nhâm ,tuổi giáp có cả phú và quý

紫微居卯酉,遇劫空四煞,多为脱俗僧人。

Tử vi cư mão dậu, ngộ kiếp không tứ sát, đa vi thoát tục tăng nhân.

Sao tử vi nằm ở cung mão cung dậu, lại gặp Thiên không Địa kiếp tứ sát là kình dương,đà la,linh tinh,hỏa tinh.Đa phần là người tu hành thoát ly với thế tục.

紫微无辅弼同行,则为孤君,美中不足。

Tử vi vô phụ bật đồng hành,tắc vi cô quân,mỹ trung bất túc.

Sao tử vi mà không có Tả phù,Hữu bật hội hợp,nghĩa là ông vua cô độc,mỹ trung bất túc(?)(mỹ trung:trong cái đẹp,bất túc:không đáng).

紫微遇凶星,虽获吉而无道。

Tử vi ngộ hung tinh,tuy hoạch cát nhi vô đạo.

Sao tử vi mà gặp hung tinh,Tuy thu được cái lợi mà hành vi xấu xa.

紫微天府,全依辅弼之功。

Tử vi thiên phủ,toàn y phụ bật chi công.

Sao Thiên phủ đi theo giúp đỡ sao tử vi mà thành công trạng (?)

紫府同宫,终身福厚。

Tử phủ đồng cung,chung thân phúc hậu

Sao tử vi,và thiên phủ cùng ở một cung ,một đời có phúc dầy

紫府同宫,无煞凑,甲生人享福终身。

Tử phủ đồng cung vô sát thấu giáp sinh nhân hưởng phúc chung thân

Sao tử vi và sao thiên phủ cùng ở một cung ,không có sát tinh tụ tập.Người tuổi giáp một đời hưởng phúc.

紫府朝垣,食禄万钟。

Tử phủ triều viên,Thực lộc vạn chung

Sao tử vi,sao thiên phủ cùng chiếu về cung mệnh,giàu có đến vạn chung(chung: chén uống rượu thời cổ,ý nói giàu sang có nhiều tiền của)

紫府朝垣活禄逢,终身福厚至三公。

Tử phủ triều viên hoạt lộc phùng,chung thân phúc hậu chí tam công.

Sao tử phủ chiếu về mệnh cung mà lại gặp Sao Lộc( lộc tồn,hóa lộc?)Một đời hưởng phúc mà làm tới chức vị tam công.

紫微与天府、左右、昌曲、禄马三合,极吉,食禄千钟,巨富大贵。

Tử vi dữ thiên phủ,tả hữu,xương khúc,lộc mã tam hợp, cực cát thực lộc thiên chung,cự phú đại quý

Sao tử vi cùng sao thiên phủ,tả hữu ,xương khúc .Tam hợp lại có sao lộc (lộc tồn) thiên mã hợp chiếu. là cự phú đại quý có tài sản đến ngàn chung.

紫府日月居旺地,断定公侯器。

Tử phủ nhật nguyệt cư vượng địa,đoán định công hầu khí

Sao tử vi,thiên phủ,thái dương,thái âm ở nơi Vượng, đoán là bậc công hầu.

紫府夹命为贵格。

Tử phủ giáp mệnh vi quý cách

Sao tử vi ,sao thiên phủ ở hai bên cung mệnh là cách quý.

紫微贪狼同宫于卯酉,不忠不义,昵近奸人。

Tử vi Tham lang đồng vu mão dậu,bất trung bất nghĩa nặc cận gian nhân.

Sao tử vi và sao tham lang đồng cung, là phường không có tín nghĩa,thường giao du kết bạn với những loại người gian xảo.

紫微贪狼为至淫,男女邪淫。

Tử vi tham lang vi chí dâm,nam nữ tà dâm

Sao tử vi và sao tham lang cùng ở mệnh thì mang tính dâm,cả nam và nữ đều dâm đãng.

女命,紫微与贪狼同宫,男女邪淫。

Nữ mệnh,Tử vi dữ tham lang đồng cung,nam nữ tà dâm(?)

ở mệnh nữ mà có sao tử vi cùng tham lang cùng ở cung mệnh là loại dâm đãng

紫微守命,天相左右来夹拱,为君臣庆会,有治国经邦之才。

Tử vi thủ mệnh,thiên tướng tả hữu lai giáp củng vi quân thần khánh hội hữu  trì quốc kinh bang chi tài.

Sao tử vi thủ mệnh lại có  thiên tướng,tả hữu tới giáp bên.là vua tôi gặp gỡ,người có tài cai trị quốc gia.

紫微七杀化权,反作祯祥。

Tử vi thất sát hóa quyền,phản tác trinh tường.

Sao tử vi cùng sao thất sát hóa thành quyền uy,phản tác(?) trinh tường ( điềm lành).

紫微七杀加空亡,虚名受荫。

Tử vi thất sát gia không vong hư danh thụ ấm

Sao tử vi cùng sao thất sát lại thêm những sao không vong ,tuy được che chở của tổ tiên nhưng chẳng có công danh gì.

紫微七杀同宫会四煞,不贵,孤独、刑伤。

Tử vi thất sát đồng cung hội tứ sát bất quý cô độc hình thương

Sao tử vi cùng thất sát ở cung mệnh lại hội cùng tứ sát tinh kình đà linh hỏa thì không quý,cô đơn và hay gặp thương tích.

紫破命临于丑未,再加吉曜,富贵堪期。

Tử phá mệnh lâm vu sửu mùi,tái gia cát diệu,phú quý kham kỳ.

Mệnh tại cung sửu ,cung mùi có sao Tử vi phá quân ,lại thêm có những sao cát thì có thể cầu phú quý được.

紫微破军,无左右,无吉曜,凶恶胥吏之徒。

Tử vi phá quân,vô tả hữu vô cát diệu hung ác tư lại chi đồ.

Sao tử vi phá quân ở mệnh mà không có tả phù hữu bật ,cũng không có sao cát thì là phường quan lại nhỏ mà hung ác.

紫微辰戌遇破军,富而不贵有虚名。

Tử vi thin tuất ngộ phá quân phú nhi bất quý hữu hư danh

Sao tử vi phá quân ở mệnh ,nếu có giàu thì không sang mà không có danh tiếng gì.

紫微辰戌遇破军,君臣不义。

Tử vi thin tuất ngộ phá quân ,quân thần bất nghĩa

Sao tử vi ở thin tuất lại gặp phá quân ,vua tôi đều là phường không có nghĩa khí.

紫微遇破军在辰戌丑未四墓宫,主为臣不忠,为子不孝。

Tử vi ngộ phá quân tại thin tuất sửu mùi tứ mộ cung chủ vi thần bất trung vi tử bất hiếu

Sao tử vi gặp phá quân tại bốn vị trí thin tuất sửu mùi ( tứ mộ) nghĩa là bề tôi không có lòng trung nghĩa,làm con mà bất hiếu với bố mẹ.

紫微昌曲,富贵堪期。

Tử vi xương khúc phú quý khả kỳ

Sao tử vi cùng hợp văn xương văn khúc thì phú quý có thể mưu cầu.

紫微辅弼同宫,一呼百诺,居上品。

Tử vi phụ bật đồng cung nhất hô bách nặc cư thượng phẩm

Sao tử vi cùng tả phụ,hữu bật ở cung mệnh  gọi một tiếng trăm người dạ, là vị trí tốt nhất.

辅弼夹帝为上品,桃花犯主为至淫。(身命紫微与贪狼同宫,男女邪淫,奸诈巧语。得辅弼

Phụ bật giáp đế vi thượng phẩm,đào hoa phạm chủ vi chí dâm( thân mệnh tử vi  dữ tham lang đồng cung gian trá xảo ngữ đắc phụ bật

Tả phụ hữu bật giáp tử vi là thượng phẩm, Tham lang cùng tử vi là đào hoa phạm chủ là dâm cách( thân mệnh mà có tử vi cùng tham lang đồng cung thì tính gian trá hay nói dối lại được tả phụ hữu bật giáp thì sao tham lang bị quản lý chế đi khí đào hoa,thì không luận là phạm chủ)

夹帝,贪狼受制,则不拘此论)

Giáp đế ,tham lang quản chế,tắc bất câu thử luận)

紫微禄存同宫,贵不可言。

Tử vi lộc tồn đồng cung quý bất khả ngôn

Sao tử vi cùng lộc tồn ở cung mệnh thì quý không thể diễn tả bằng lời

紫微与诸煞同宫,诸吉合照,君子在野,小人在位,主人奸诈假善。

Tử vi dữ chư sát đồng cung,chư cát hội chiếu quân tử tại dã tiểu nhân tại vị chủ nhân gian trá  giả thiện

Sao tử vi cùng nhiều sao sát cùng cung mà có nhiều sao cát hội chiếu vào nghĩa là quân tử ở ngoài mà tiểu nhân ở trong, người có cách này là người gian trá nhưng bên ngoài tỏ vẻ thiện lương.

紫微权禄遇羊陀,虽获吉而无道,主为人心术不正。

Tử vi quyền lộc ngộ dương đà tuy hoạch cát nhi vô đạo chủ vi nhân tâm thuật bất chính

Sao tử vi cùng hóa quyền,hóa lộc lại gặp kình dương,đà la tuy có giàu nhưng là người có tâm tính hành vi nham hiểm.

紫微居财帛,更兼化禄富奢翁。或遇禄存亦可。

Tử vi cư tài bạch canh kiêm hóa lộc phú xa ông,hoặc ngộ lộc tồn diệc khả

Sao tử vi ở cung tài bạch lại có cả hóa lộc là phú ông,hoặc gặp lộc tồn thì cũng thế.

紫微遇武曲破军羊陀,欺公祸乱,只宜经商。

Tử vi ngộ vũ khúc phá quân dương đà khi công họa loạn chỉ nghi kinh thương

Sao tử vi gặp vũ khúc hội cùng phá quân kình dương đà là .Trong lúc loạn lạc thì lừa lấy của người ,chỉ thíc hợp buôn bán

女命紫微在寅午申宫,吉贵美,旺夫益子。

Nữ mệnh tử vi tại dần ngọ thân cung cát quý mỹ vượng phu ích tử

Mệnh nữ mà có sao tử vi tại cung Dần ngọ thân là vừa đẹp vừa quý số lợi chồng con.

女命紫微在子午酉及巳亥,加四煞,美玉瑕玷,日后不美。

Nữ mệnh tử vi tại tý ngọ dậu cập tỵ hợi gia tứ sát  mỹ ngọc hà điếm nhật hậu bất mỹ

Mệnh nữ tử vi tại cung tý ngọ dậu cùng tỵ hợi thêm tứ sát tinh kình đà linh hỏa nghĩa là ngọc có tỳ vết về hậu vận không tốt.

运衰限衰,喜紫微之解凶恶。

Vận suy hạn suy hỷ tử vi chi giải hung ác

Vận suy hạn suy mừng gặp sao tử vi giải những sao hung ác

[天机]

Thiên cơ

天机与天梁、左右、昌曲会合,文为清显,武为忠良。

Thiên cơ dữ thiên lương tả hữu xương khúc hội hợp văn vi thanh hiển vũ vi trung lương

Sao thiên cơ cùng thiên lương tả phù hữu bật văn xương văn khúc hội hợp tại mệnh theo nghiệp văn thì liêm khiết mà hiển đạt,theo nghiệp võ thì trung nghĩa mà thương dân.

天机在丑未陷地守命,遇四煞冲破,下局,宜经商习艺。

Thiên cơ tại sửu mùi hãm địa thủ mệnh,ngộ tứ sát trùng phá,hạ cục,nghi kinh thương tập nghệ

 Mệnh có sao thiên cơ tại cung sửu mùi hãm địa lại gặp tứ sát kình đà linh hóa chiếu tới là cách cục thấp kém chỉ có thể buôn bán hoặc làm nghệ thuật mua vui.

天机巳亥逢,好饮、离宗、奸狡重。

Thiên cơ tỵ hợi phùng hảo ẩm ly hương gian giảo trọng.

Thiên cơ ở tỵ hợi ,uống rượu khỏe,bỏ quê hương,là phường gian giảo.

机月同梁作吏人。(命在寅申方论。此四星必三合曲全,方准刀笔功名可就。加化忌下格,

若无四星,三者难成)

Cơ nguyệt đồng lương tác lại nhân( mệnh tại dần thân phương luận,thử tứ tinh tất tam hợp khúc toàn,phương chuẩn đao bút công danh khả tựu,gia hóa kỵ hạ cách ,nhược vô tứ tinh tam giả nan thành)

Cơ nguyệt đồng lương thì làm tôi lại ( mệnh mà ở cung dần thân thì luận khác,chỗ này có tứ hóa tinh tất tam hợp (khúc toàn?mỗi sao hóa ở 1 cung mệnh tài quan)là cách văn võ công danh có thành tựu, có hóa kỵ thì là hạ cách,nếu mà không có tứ hóa,ba bận lập nghiệp chưa chắc thành công)

天机与太阴同于寅申,难免跋涉他乡。

Thiên cơ dữ thái âm đồng vu dần thân nan miễn bạt thiệp tha phương

Sao thiên cơ cùng thái âm ở cung dần thân ,khó tránh khỏi bôn ba xa xứ.

天机与巨门同于卯酉,必退祖而自兴。

Thiên cơ dữ cự môn đồng vu mão dậu tất thối tổ nhi tự hưng

Thiên cơ cùng cự môn ở cung mão cung dậu ,Ắt về quê cũ dựng nghiệp

巨机酉上化吉者,纵遇财官也不荣。

Cự cơ dậu thượng hóa cát giả, túng ngộ tài quan dã bất vinh.

Sao cự môn thiên cơ tại cung dậu là hóa ra tốt lành nhưng cung đó là cung Quan lộc ,tài bạch thì lại là không vinh hiển.

机梁会合善谈兵,居戌亦为美论。(孟子迁移戌宫,有机梁。为机梁加会格)

Cơ lương hội hợp thiện đàm binh cư tuất diệc vi mỹ luận( Mạnh Tử thiên di tuất cung hữu cơ lương vi cơ lương gia hội cách)

Sao Thiên cơ Thiên lương hội hợp là người thíc bàn chuyện chính tri, nếu tại tuất thì đắc cách nhất(  thày Mạnh Tử cung thiên di tại tuất có cơ lương được cách Cơ lương gia hội)

机梁同在辰戌宫守命,加吉曜,富贵慈祥。

Cơ lương đồng tại thin tuất cung thủ mạng gia cát diệu phú quý từ tường

Mệnh tại thin tuất có Thiên cơ,Thiên lương cùng thủ lại thêm sao cát thì vừa phú quý lại hiền lành

机梁同在辰戌宫守命,逢空亡,偏宜僧道。

Cơ lương đồng tại thin tuất cung thủ mạng phùng không vong thiên nghi tăng đạo

Mệnh tại thin tuất có Thiên cơ Thiên lương cùng thủ lại gặp sao không vong,mệnh cách tu hành

机梁加恶煞同宫,狗偷鼠窃。

Cơ lương gia ác sát đồng cung cẩu thâu thử thiết

Thiên cơ thiên lương thêm ác sát tinh cùng ở cung mệnh là loại trộm gà bắt chó.

女命,天机入庙,性刚机巧,有机柄,持家,旺夫益子,有福有寿。

Nữ mệnh thiên cơ nhập miếu tính cương cơ xảo hữu cơ bính trì gia  vượng phu ích tử hữu phúc hữu thọ

Người nữ  mệnh có sao thiên cơ miếu tính nết kiên cường mà cơ trí,tài quán xuyến việc nhà,lợi chồng con,có phúc và sống lâu.

女命,天机在寅申卯酉守命,虽有富贵不免淫佚,寅申守照,福不全美。

Nữ mệnh thiên cơ tại dần thân mão dậu thủ mệnh tuy hữu phú quý bất miễn dâm dật ,dần thân thủ chiếu phú bất toàn mỹ

Mệnh nữ có sao thiên cơ tại dần thân mão dậu tuy là có giàu sang nhưng lại có tính dâm đãng, nếu ở dần thân chiếu mệnh thì có giàu mà không trọn vẹn.

女命,天机与太阴、巨门、天梁同宫,遇羊陀火铃冲合,淫贱、偏房、娼婢,否则伤夫克子。

Nữ mệnh thiên cơ dữ thái âm cự môn thiên lương đồng cung ngộ dương đà hỏa linh trùng hợp dâm tiện thiên phòng xướng tỳ phủ đắc thương phu khắc tử

Mệnh nữ sao thiên cơ cùng thái âm,cự môn, thiên lương ở mạng lại gặp kình dương đà la linh tinh hỏa tinh  thì dâm đãng ti tiện,vợ lẽ,tỳ thiếp mua vui việc đàn nhạc,nếu không cũng hại chồng khắc con.

[太阳]

Thái dương

太阳守命于卯辰巳午,见诸吉守照,必大贵;见诸凶,亦为公卿门下士。

Thái dương thủ mệnh vu mão thìn tỵ ngọ kiến chư cát thủ chiếu tất đại quý kiến chư hung diệc vi công khanh môn sĩ hạ

Sao thái dương ở mệnh tại cung mão thin tỵ ngọ mà gặp các sao cát chiếu thì đại quý, gặp các sao hung thì là môn khách nhà người.

太阳守命于未申,为人先勤后惰。

Thái dương thủ mệnh vu  mùi thân vi nhân tiên cần hậu nọa

Sao thái dương thủ mệnh ở cung mùi cung thân là người trước thì cần cù sau thì lười biếng

太阳守命于酉,贵而不显,秀而不实。

Thái dương thủ mệnh vu dậu quý nhi bất hiển tú nhi bất thực

Sao thái dương thủ mệnh tại cung dậu,tuy quý mà không hiển đạt,tuy đẹp mà không lộ ra ngoài.

太阳守命于戌亥子,逢巨门,一生劳碌贫忙,更主眼目有伤,与人寡和招非。

Thái dương thủ mệnh vu tuất hợi tý phùng cự môn nhất sinh lao lực bần mang canh chủ nhãn mục hữu thương dữ nhân quả hòa chiêu phi

Sao thái dương thủ mệnh tại cung tuất hợi tý gặp Cự môn,  tuy gắng sức màmột đời nghèo đói bần hàn ,lại chủ mắt có tật , người tính hẹp hòi hay gây ra những việc sai lầm.

太阳守命,日生庙旺,夜生陷。

Thái dương thủ mệnh nhật sinh miếu vượng dạ sinh hãm

Sao thái dương ở cung mệnh mà sinh ban ngày là miếu vượng sinh ban chiều tối về đêm là hãm

太阳守命,落陷,劳心费力,虽化权禄亦凶,官禄不显,先勤后惰,成败不一,但出外离祖

可吉。

Thái dương thủ mệnh lạc hãm lao tâm phí lực tuy hóa quyền lộc diệc hung quan lộc bất hiển tiên cần hậu nọa thành bại bất nhất nhược xuất ngoại cách tổ khả cát

Sao thái dương thủ mệnh mà hãm thì tổn sức lực nếu có quyền lộc cũng vẫn xấu ,công danh thì không hiển đạt ,trước cần cù sau trễ nải,lúc thành lúc bại, Nếu mà rời khỏi quê hương bản quán thì lại có thể tốt

太阳守命,落陷,加凶煞带疾,化忌目疾。

Thái dương thủ mệnh lạc hãm gia hung sát đới tật hóa kỵ mục tật

Sao thái dương thủ cung mệnh mà hãm lại thêm sao hung sao sát tại cung tật ách,thì mù mắt

太阳守命于卯地,昼生人富贵荣华。(为日照雷门格)

Thái dương thủ mệnh vu mão địa  trú sinh nhân phú quý vinh hoa( vi nhật chiếu lôi môn cách)

Mệnh ở mão có sao thái dương , người sinh vào ban ngày được giàu sang vinh hiển ( là nhật chiếu lôi môn cách)

太阳居午,谓之日丽中天,有专权之贵,敌国之富。

Thái dương cư ngọ vị chi nhật lệ trung thiên hữu chuyên quyền chi quý  địch quốc chi phú

Thái dương ở cung ngọ là nhật lệ trung thiên cách có quyền có địa vị,giàu có đứng đầu cả nước

太阳居午,庚辛丁己生人富贵双全。

Thái dương cư ngọ ,canh tân đinh kỷ sinh nhân phú quý song toàn

Mệnh tại ngọ có sao thái dương, người sinh năm đinh kỷ canh tân có cả phú lẫn quý

太阳会文昌于官禄,皇殿朝班,富贵全美。

Thái dương hội văn xương vu quan lộc hoàng điện triều ban phú quý toàn mỹ

Thái dương mà cùng sao văn xương ở cung quan lộc ,vua ban cho lầu gác,phú quý đều đẹp.

太阳化忌,是非日有,目还伤。

Thái dương hóa kỵ thị phi nhật hữu mục hoàn thương.

Sao thái dương cùng sao hóa kỵ ,có ngày chuốc lấy chuyện rắc rối, mắt lại còn bị thương tật.

女命端正太阳星,早配贤夫信可凭。(太阳守命,居卯辰巳午,无煞加,旺夫益子。陷地平

常)

Nữ mệnh đoan chính thái dương tinh tảo phối hiền phu tín khả bằng( thái dương thủ mệnh cư mão thìn tỵ ngọ vô sát gia,vượng phu ích tử ,hãm địa bình thường)

Nữ mệnh mà có thái dương thì đoan chính,sớm kết duyên cùng chồng có tài đức có thể nương tựa tới già( sao thái dương thủ mệnh tại cung thin mão tỵ ngọ không có sát tinh ,là lợi chồng con,nếu hãm địa thì bình thường)

太阳在夫妻宫,男为诸吉聚,可因妻得贵;陷地加煞,伤妻不吉。

Thái dương tại phu thê cung nam vi chư cát tụ khả vi thê đắc quý hãm địa gia sát,thương thê bất cát

Sao thái dương tại cung phu thê,nam mệnh có nhiều cát tinh tụ hội thì được người vợ quý, nếu hãm mà thêm sát tinh thì hại vợ không tốt.

太阳在子女宫,入庙加吉,得八座,主生贵子,权柄不小。

Thái dương tại tử nữ cung nhập miếu gia cát đắc bát tọa chủ sinh quý tử  quyền bính bất tiểu

Thái dương tại cung tử tức nhập miếu lại thêm sao cát, có Bát tọa thì sinh con quý, quyền uy không nhỏ.

太阳在财帛宫,庙旺,会吉相助,不怕巨门,无空劫,一生主富。

Thái dương tại tài bạch cung  miếu vượng hội cát tinh gia,bất phạ cự môn,vô không vong, nhất sinh chủ phú

Sao thái dương tại cung tài bạch  miếu vượng hội cùng sao cát không sợ Sao cự môn,nếu không gặp sao không vong thì một đời giàu sang.

太阳在迁移宫,难招祖业,移根换叶,出祖为家。

Thái dương tại thiên di cung nan chiêu tổ nghiệp di căn hoán diệp xuất tổ vi gia

Sao thái dương tại cung thiên di,khó mà giữ được nghiệp tổ tiên,dời cây đổi lá( ý nói thay tên đổi họ mới,thời cổ khi định cư nơi mới không về quê cũ người ta thường đổi sang họ khác) ,xa xứ lập nên cơ nghiệp

太阳在田宅宫,庙旺,得祖、父荫泽。

Thái dương tại điền trạch cung miếu vượng đắc tổ phụ ấm trạch

Sao thái dương tại cung điền trạch miếu vượng thì được  thừa hưởng đất đai tổ tiên để lại cho.

太阳入限,庙旺,左右诸吉星皆至,大小二限俱到,必有骤兴之喜。

Thái dương nhập hạn miếu vượng tả hữu chư cát tinh giai chí đại tiểu nhị hạn câu đáo tất hữu sậu hưng chi hỉ

Sao thái dương nhập hạn miếu vượng , phải trái có cát tinh đều tới, đại hạn,tiểu hạn đều đến chắc chắn là có niềm vui bất chợt.

太阳入限,陷地,羊陀铃星集限,主目下有忧,或生克父母。

Thái dương nhập hạn hãm địa dương đà linh tinh tập hạn chủ mục hạ hữu ưu, hoặc sinh khắc phụ mẫu

Thái dương vào hạn mà hãm đĩa gặp kình dương đà la linh tinh cùng hợp lại thì chủ hiện có sự lo âu hoặc sinh khắc cha mẹ.

Nhóm Thiên Hỏa Đồng Nhân Thành Viên: Hoàng Đình Đạo

紫微古诀整理一 [转帖]

Tử Vi cổ quyết chỉnh lý phần thứ nhất [Trích dẫn] [紫微] [Tử Vi]

紫微居子午, 科权禄照最为奇.

Tử Vi cư Tí Ngọ, Khoa Quyền Lộc hội chiếu là cách cục tốt hiếm thấy.

紫微守命丑宫, 前有吉曜来呼号, 必当大权之职.

Tử Vi thủ mệnh cung Sửu, trước có cát diệu đến ủng hộ, nhất định sẽ có quyền chức lớn.

紫微居午, 无羊陀, 甲丁己生人, 位至公卿.

Tử Vi cư Ngọ, không có Kình Đà, người sinh năm Giáp Đinh Kỷ, làm tới chức công khanh.

紫微男亥女寅宫, 壬甲生人富贵同.

Tử Vi – nam thủ cung Hợi, nữ thủ cung Dần, người sinh năm Nhâm Giáp, thì đều phú quý.

紫微居卯酉, 遇劫空四煞, 多为脱俗僧人.

Tử Vi cư Mão Dậu, ngộ Không Kiếp tứ Sát, đa số là tăng nhân thoát tục.

紫微无辅弼同行, 则为孤君, 美中不足.

Tử Vi không có Phụ Bật đồng độ, tức là cô quân, không được hoàn mỹ.

紫微遇凶星, 虽获吉而无道.

Tử Vi ngộ hung tinh, tuy có thu hoạch cát lợi nhưng là phường vô đạo.

紫微天府, 全依辅弼之功.

Tử Vi Thiên Phủ, dựa vào Phụ Bật để lập nghiệp.

紫府同宫, 终身福厚.
Tử Phủ đồng cung, trọn đời phúc dầy.

紫府同宫, 无煞凑, 甲生人享福终身.

Tử Phủ đồng cung, không có Sát tinh tụ họp, người sinh năm Giáp trọn đời hưởng phúc.

紫府朝垣, 食禄万钟.

Tử Phủ triều viên, thực là vạn lộc tập trung.

紫府朝垣活禄逢, 终身福厚至三公.

Tử Phủ triều viên gặp hoạt Lộc, hưởng phúc trọn đời ví như tam công.

紫微与天府, 左右, 昌曲, 禄马三合, 极吉, 食禄千钟, 巨富大贵.

Tử Vi cùng Thiên Phủ, có Tả Hữu, Xương Khúc, Lộc Mã tam hợp, vô cùng cát lợi, thực là ngàn lộc tập trung, đại phú đại quý.

紫府日月居旺地, 断定公侯器.

Tử Phủ Nhật Nguyệt đều cư vượng địa, kết luận có khí chất của bậc công hầu.

紫府夹命为贵格.

Tử Phủ giáp mệnh, là quý cách.

紫微贪狼同宫于卯酉, 不忠不义, 昵近奸人.

Tử Vi Tham Lang đồng cung Mão Dậu, bất trung bất nghĩa, thân cận kẻ gian.

紫微贪狼为至淫, 男女邪淫.

Tử Vi Tham Lang thì tối dâm, nam nữ tà dâm.

女命, 紫微与贪狼同宫, 男女邪淫.

Nữ mệnh, Tử Vi Tham Lang đồng cung, nam nữ tà dâm.

紫微守命, 天相左右来夹拱, 为君臣庆会, 有治国经邦之才.

Tử Vi thủ mệnh, có Thiên Tướng Tả Hữu tới củng chiếu, ví như quần thần khánh hội, có tài kinh bang trị quốc.

紫微七杀化权, 反作祯祥.

Tử Vi Thất Sát Hóa Quyền, trái lại tạo ra may mắn.

紫微七杀加空亡, 虚名受荫.

Tử Vi Thất Sát ngộ Không Vong, là hư danh phải chịu núp bóng.

紫微七杀同宫会四煞, 不贵, 孤独, 刑伤.

Tử Vi Thất Sát ngộ tứ Sát, không quý, cô độc, hình thương.

紫破命临于丑未, 再加吉曜, 富贵堪期.

Mệnh Tử Phá cư Sửu Mùi, có thêm cát diệu, thì phú quý có thời.

紫微破军, 无左右, 无吉曜, 凶恶胥吏之徒.

Tử Vi Phá Quân, không có Tả Hữu, không có cát diệu, là quan lại nhỏ mà hung ác.

紫微辰戌遇破军, 富而不贵有虚名.

Tử Vi Thìn Tuất ngộ Phá Quân, giàu có nhưng không sang quý lại thêm hư danh.

紫微辰戌遇破军, 君臣不义.

Tử Vi Thìn Tuất ngộ Phá Quân, quân thần bất nghĩa.

紫微遇破军在辰戌丑未四墓宫, 主为臣不忠, 为子不孝.

Tử Vi ngộ Phá Quân ở Thìn Tuất Sửu Mùi 4 cung Mộ, làm quan thì bất trung, làm con thì bất hiếu.

紫微昌曲, 富贵堪期.

Tử Vi Xướng Khúc, phú quý có thời.

紫微辅弼同宫, 一呼百诺, 居上品.

Tử Vi Phụ Bật đồng cung, một hô trăm dạ, ở bậc thượng phẩm.

辅弼夹帝为上品, 桃花犯主为至淫. (身命紫微与贪狼同宫, 男女邪淫, 奸诈巧语. 得辅弼夹帝, 贪狼受制, 则不拘此论)

Phụ Bật giáp Đế là bậc thượng phẩm, đào hoa phạm chủ là tối dâm. (Thân mệnh Tử Vi và Tham Lang đồng cung, nam nữ tà dâm, gian trá xảo ngôn. Được Phụ Bật giáp Đế, Tham Lang chịu sự áp chế, thì luận là không câu nệ phép tắc)
 

紫微禄存同宫, 贵不可言.

Tử Vi Lộc Tồn đồng cung, phú quý không thể nói hết.

紫微与诸煞同宫, 诸吉合照, 君子在野, 小人在位, 主人奸诈假善.

Tử Vi hội nhiều Sát tinh đồng cung, lại có Cát tinh hợp chiếu, quân tử không cầm quyền, tiểu nhân lại tại vị, là vua gian trá – giả nhân giả nghĩa.

紫微权禄遇羊陀, 虽获吉而无道, 主为人心术不正.

Tử Vi Quyền Lộc ngộ Kình Đà, tuy thu hoạch cát lợi nhưng vô đạo, chủ là người tâm thuật bất chính.

紫微居财帛, 更兼化禄富奢翁. 或遇禄存亦可.

Tử Vi ở cung Tài Bạch, gặp Hóa Lộc là phú ông. Hoặc gặp Lộc Tồn cũng tương tự.

紫微遇武曲破军羊陀, 欺公祸乱, 只宜经商.

Tử Vi hội Vũ Khúc Phá Quân Kình Đà, lợi dụng công chúng đại loạn, thì tranh thủ buôn bán làm giầu cá nhân. (*dịch thoáng: thiên hạ đại loạn, ngư ông đắc lợi)

女命紫微在寅午申宫, 吉贵美, 旺夫益子.

Nữ mệnh Tử Vi tại các cung Dần Ngọ Thân, may mắn phú quý xinh đẹp, vượng phu ích tử.

女命紫微在子午酉及巳亥, 加四煞, 美玉瑕玷, 日后不美.

Nữ mệnh Tử Vi tại Tí Ngọ Dậu cùng Tị Hợi, thêm tứ Sát, mỹ ngọc khiếm khuyết, sau này không đẹp.

运衰限衰, 喜紫微之解凶恶.

Vào lúc vận hạn suy, mừng vì thấy Tử Vi hóa giải hung ác.

[天机] [Thiên Cơ]

天机与天梁, 左右, 昌曲会合, 文为清显, 武为忠良.

Thiên Cơ hội cùng Thiên Lương, Tả Hữu, Xương Khúc hội hợp, chữ nghĩa thanh thuần rõ ràng, võ thì trung hậu lương thiện (*ý là: làm quan văn thì trong sạch, làm quan võ thì lương thiện thẳng thắn).

天机在丑未陷地守命, 遇四煞冲破, 下局, 宜经商习艺.

Thiên Cơ thủ mệnh tại Sửu Mùi hãm địa, gặp tứ Sát xung phá, là hạ cách, thích hợp nghề kinh doanh buôn bán.

天机巳亥逢, 好饮, 离宗, 奸狡重.

Thiên Cơ Tị Hợi, tửu lượng tốt, xa rời tổ tiên, nặng tính gian xảo.

机月同梁作吏人. (命在寅申方论. 此四星必三合曲全, 方准刀笔功名可就. 加化忌下格, 若无四星, 三者难成)

Cơ Nguyệt Đồng Lương làm lại nhân. (luận mệnh ở Dần Thân, ở đây 4 sao phải tam hợp toàn bộ, kỹ năng nghề nghiệp đao bút thành thạo, nếu ngộ Hóa Kị thì là hạ cách, nếu không đủ 4 sao, 3 sao khó thành cách)

(* CNĐL thích hợp làm “lại” là chức quan không có phẩm cấp thời phong kiến. Xét mệnh ở 2 cung Dần Thân, tam phương phải hội đủ 4 sao, nếu đủ thì đây là những viên chức có kỹ nghệ nghề nghiệp rất tốt? nếu ngộ Hóa Kị thì là hạ cách, không đủ 4 sao thì không thành cách.)

天机与太阴同于寅申, 难免跋涉他乡.

Thiên Cơ ngộ Thái Âm tại Dần Thân, khó tránh khỏi bôn ba nơi đất khách.

天机与巨门同于卯酉, 必退祖而自兴.

Thiên Cơ ngộ Cự Môn tại Mão Dậu, nhất định sẽ rời bỏ tổ nghiệp mà tự hưng thịnh. (*tự lập sự nghiệp vẻ vang)

巨机酉上化吉者, 纵遇财官也不荣.

Cự Cơ Dậu lên cao hóa thành cát giả, dẫu gặp tiền tài quan chức thì cũng không vinh quang. (*? mệnh Cự Cơ ở Dậu không nên làm to, địa vị tiền tài dễ là hư danh)

机梁会合善谈兵, 居戌亦为美论. (孟子迁移戌宫, 有机梁. 为机梁加会格)

Cơ Lương hội hợp thay bàn luận việc nhà binh, cư Tuất lại biến thành mỹ luận (*? Bàn về cái đẹp, nghệ thuật). (Mạnh Tử cung thiên di tại Tuất, có Cơ Lương, trở thành Cơ Lương gia hội cách)

机梁同在辰戌宫守命, 加吉曜, 富贵慈祥.

Cơ Lương thủ mệnh tại Thìn Tuất, thêm cát diệu, phú quý đôn hậu.

机梁同在辰戌宫守命, 逢空亡, 偏宜僧道.

Cơ Lương thủ mệnh tại Thìn Tuất, gặp không vong, thiên hướng thích hợp tăng đạo.

机梁加恶煞同宫, 狗偷鼠窃.

Cơ Lương thêm hung sát tinh đồng cung, phường trộm cướp.

女命, 天机入庙, 性刚机巧, 有机柄, 持家, 旺夫益子, 有福有寿.

Nữ mệnh, Thiên Cơ nhập miếu, tính kiên cường cơ xảo, thích nắm quyền (*nắm đằng chuôi), lo việc nhà, vượng phu ích tử, có phúc thọ.

女命, 天机在寅申卯酉守命, 虽有富贵不免淫佚, 寅申守照, 福不全美.

Nữ mệnh, Thiên Cơ thủ mệnh tại Dần Thân Mão Dậu, tuy có phú quý song không thể trách khỏi dâm dật, Dần Thân thủ chiếu, phúc phận không được đầy đủ.

女命, 天机与太阴, 巨门, 天梁同宫, 遇羊陀火铃冲合, 淫贱, 偏房, 娼婢, 否则伤夫克子.

Nữ mệnh có Thiên Cơ đồng cung Thái Âm, hoặc Cự Môn (Cơ Cự), Thiên Lương (Cơ Lương), gặp Kình Đà Hỏa Linh xung chiếu hội hợp, thì dâm tiện, làm vợ lẽ, kỹ-tỳ nữ, nếu không cũng thương phu hại tử.

[太阳] [Thái Dương]

太阳守命于卯辰巳午, 见诸吉守照, 必大贵; 见诸凶, 亦为公卿门下士.

Thái Dương thủ mệnh tại Mão Thìn Tị Ngọ, nếu thấy nhiều cát tinh thủ chiếu, tất đại quý; nếu thấy nhiều hung tinh, cũng là môn hạ của bậc công khanh.

太阳守命于未申, 为人先勤后惰.

Thái Dương thủ mệnh tại Mùi Thân, là người trước thì chuyên cần, sau thì lười biếng.

太阳守命于酉, 贵而不显, 秀而不实.

Thái Dương thủ mệnh tại Dậu, là người có quý mà không có vinh hiển, có nở hoa mà không có hạt.

太阳守命于戌亥子, 逢巨门, 一生劳碌贫忙, 更主眼目有伤, 与人寡和招非.

Thái Dương thủ mệnh tại Tuất Hợi, một đời lao lực vất vả nghèo nàn, càng chủ mắt có thương tích, là người cô quả đối xử không hòa nhã(*?).

太阳守命, 日生庙旺, 夜生陷.

Thái Dương thủ mệnh, sinh ban ngày miếu vượng, sinh ban đêm thì hãm.

太阳守命, 落陷, 劳心费力, 虽化权禄亦凶, 官禄不显, 先勤后惰, 成败不一, 但出外离祖可吉.

 Thái Dương thủ mệnh, nếu lạc hãm, lao tâm khổ tứ, kể cả gặp Hóa Quyền Lộc vẫn hung, quan lộc không đặng, trước chăm chỉ sau lười biếng, thành bại không đồng nhất, nhưng xuất ngoại ly hương có thể cát hóa.

太阳守命, 落陷, 加凶煞带疾, 化忌目疾.

Thái Dương thủ mệnh, nếu lạc hãm, lại gặp hung sát tinh, Hóa Kị thì có tật ở mắt.

太阳守命于卯地, 昼生人富贵荣华. (为日照雷门格)

Thái Dương thủ mệnh cung Mão, người sinh ban ngày vinh hoa phú quý (Nhật chiếu Lôi môn cách)

太阳居午, 谓之日丽中天, 有专权之贵, 敌国之富.

Thái Dương cư Ngọ, gọi là Nhật lệ trung thiên cách, chuyên quyền chi quý, địch quốc chi phú. (*hiểu đơn giản là quyền cao, tiền nhiều hiếm có)

太阳居午, 庚辛丁己生人富贵双全.

Thái Dương cư Ngọ, người sinh năm Canh Tân Đinh Kỷ phú quý song toàn.

太阳会文昌于官禄, 皇殿朝班, 富贵全美.

Thái Dương hội Văn Xương cung quan lộc, làm quan lại trong triều, phú quý toàn mỹ.

太阳化忌, 是非日有, 目还伤.

Thái Dương Hóa Kỵ, có ngày thị phi, mắt tổn thương.

女命端正太阳星, 早配贤夫信可凭. (太阳守命, 居卯辰巳午, 无煞加, 旺夫益子. 陷地平常)

Nữ mệnh Thái Dương đoan chính, sớm kết hôn và được nhờ chồng tốt, lại có thể trợ giúp cho chồng (Thái Dương thủ mệnh ở Mão Thìn Tị Ngọ, không có Sát tinh, vượng phu ích tử. Hãm-bình địa thì bình thường).

太阳在夫妻宫, 男为诸吉聚, 可因妻得贵; 陷地加煞, 伤妻不吉.

Thái Dương ở cung phu thê, nam được nhiều may mắn, có thể dựa vào vợ để sang quý; nếu hãm địa lại còn thêm sát tinh, vợ bị hình thương không may mắn.

太阳在子女宫, 入庙加吉, 得八座, 主生贵子, 权柄不小.

Thái Dương ở cung tử nữ, nhập miếu thêm cát tinh, được bát tọa (*chắc ý nói có phúc), chủ sinh quý tử, quyền bính không nhỏ.

太阳在财帛宫, 庙旺, 会吉相助, 不怕巨门, 无空劫, 一生主富.

Thái Dương ở cung tài bạch, miếu vượng, hội cát tinh, không sợ Cự Môn (*?), không có Không Kiếp, trọn đời phú quý.

太阳在迁移宫, 难招祖业, 移根换叶, 出祖为家.

Thái Dương ở cung thiên di, khó theo tổ nghiệp, dời cây đổi lá, xuất tổ vì gia. (*? Phải chăng là vì lí do gia đình nhỏ mà phải bỏ tổ nghiệp lớn)

太阳在田宅宫, 庙旺, 得祖, 父荫泽.

Thái Dương ở cung điền trạch, miếu vượng, được tổ, phụ che chở đất ở.

太阳入限, 庙旺, 左右诸吉星皆至, 大小二限俱到, 必有骤兴之喜.

Thái Dương vào hạn, miếu vượng, Tả Hữu cùng các cát tinh hội chiếu, bất kể cách cục cao thấp (*?), nhất định có điều hưng thịnh-mừng vui bất ngờ.

太阳入限, 陷地, 羊陀铃星集限, 主目下有忧, 或生克父母.

Thái Dương vào hạn, lạc hãm, Kình Đà Linh tụ tập, chủ có chuyện buồn, hoặc sinh ra khắc cha mẹ. (*không rõ là bản thân đương số khắc cha mẹ hay đương số sinh con ra khắc đương số)

Nhòm Thiên Hỏa Đồng Nhân thành Viên Trung Lufu

Tử vi cổ quyết chỉnh lý

nhất

[ chuyển thiếp ]

T vi c quyết

Bản chnh lý

Chương/ Phần/Thiên MT

 [trích dẫn ]

Quy ước trong bản dịch thảo này:

 1. Thứ tự các câu trong này không đúng như trong bản tiếng Trung, vì câu nào dễ em làm trước, khó làm sau nên copy ra thứ tự không còn như cũ! :))
 2. Âm Hán-Việt phía trên, chữ thường. Phần Việt dịch ngay dưới, chữ đậm, in nghiêng.
 3. Thỉnh thoảng, có vài chỗ em chèn thêm vài chữ trong ngoặc vuông [như thế này], đề làm rõ nghĩa hoặc làm câu văn suôn mượt, dễ đọc hơn.
 4. Vì em chỉ biết sơ về Dịch, còn Tử Vi em chưa hề được chỉ dạy nên có một số chỗ dù đã hỏi cụ Gúc :)) , em vẫn không luận ra nổi nghĩa, hoặc chưa chắn chắn, nên em đã bôi mực vàng lên trên như thế này, để biết là chỗ tồn nghi.

[ tử vi ]

Lun v sao T Vi:

Tử vi cư tử ngọ, khoa quyền lộc chiếu tối vi kỳ.

TVi an tại Tý Ngọ, [li đưc] Khoa Quyn Lc chiếu ti thì k diu bc nht [phú quý song toàn]

Tử vi thủ mệnh sửu cung, tiền hữu cát diệu lai hô hào, tất đương đại quyền chi chức.

Tử Vi ở cung Sửu, trước có các sao lành đẹp chiếu tới ủng hộ [hô hào?], tất sẽ đảm đương được quyền cao, chức trọng.

Tử vi cư ngọ, vô dương đà, giáp đinh kỷ sinh nhân, vị chí công khanh.

Tử Vi an tại Ngọ, không gặp các sao Dương, Đà; tuổi Giáp, Đinh, Kỷ có công khanh tuyệt vời.

Tử vi nam hợi nữ dần cung, nhâm giáp sinh nhân phú quý đồng.

Tử Vi người Nam [cung Mệnh an tại] Hợi, người Nữ [cung mệnh an tại] Dần; tuổi Nhâm, Giáp, đều là cách phú-quý.

Tử vi cư mão dậu, ngộ kiếp không tứ sát, đa vi thoát tục tăng nhân.

Tử Vi tại Mão, Dậu; lại gặp Kiếp Không, phần đa [nên] xuất gia, làm Tăng.

Tử vi vô phụ bật đồng hành, tắc vi cô quân, mỹ trung bất túc.

Tử vi thiếu tả Phụ hữu Bật đi cùng [phò tá] là cô quân, có đẹp nhưng ko đầy đủ.

Tử vi ngộ hung tinh, tuy hoạch cát nhi vô đạo.

Tử Vi gặp hung tinh, tuy có danh có của  nhưng [tâm tính] vô đạo [sẽ làm điều ko hợp với đạo đức]

Tử vi thiên phủ, toàn y phụ bật chi công.

Tử Vi, Thiên Phủ; nếu được [tả] Phù, [hữu] Bật trợ giúp thì làm nên công trạng.

Tử phủ đồng cung, chung thân phúc hậu.

Nếu có Tử Phủ đồng cung, cả đời phúc dày (sung sướng).

 

Tử phủ đồng cung, vô sát tấu, giáp sinh nhân hưởng phúc chung thân.

Có Tử Phủ đồng cung, không gặp Sát tinh; người sinh tuổi Giáp hưởng phúc trọn đời.

Tử phủ triều viên, thực lộc vạn chung.

Có Tử Phủ hội chiếu, triều viên; là người phú quý, lợi-lộc lớn [vạn chung].

[Chú thích: Triều Viên: Cung mệnh tại Dần, Tử Phủ đồng cung tại Thân hội chiếu- Google]

Tử phủ triều viên hoạt lộc phùng, chung thân phúc hậu chí tam công.

Tử Phủ chầu về cung Mệnh, lại gặp được hoạt Lộc thì cả đời được phúc dày (sung sướng), quan tước phải tới cỡ Tam Công.

Tử vi dữ thiên phủ, tả hữu, xương khúc, lộc mã tam hợp, cực cát, thực lộc thiên chung, cự phú đại quý.

Tử Vi cùng Thiên Phủ, tả Phù hữu Bật, Xương Khúc, Lộc Mã tam hợp, là điều cực lành, bổng lộc ngàn chung, cực giàu, cực có danh vọng.

Tử phủ nhật nguyệt cư vượng địa, đoạn định công hầu khí.

Tử Vi, Thiên Phủ, Thái Dương, Thái Âm đắc vượng địa, đoán chắc là công hầu; tài đức [khí?]

Tử phủ giáp mệnh vi quý cách.

[Tử Vi] và Thiên Phủ giáp Mệnh cung là cách quý.

Tử vi tham lang vi chí dâm, nam nữ tà dâm.

Tử Vi, Tham Lang: rất dâm, nam hay nữ đều dễ ngoại tình (tà dâm).

Nữ mệnh, tử vi dữ tham lang đồng cung, nam nữ tà dâm.

Người nữ, Tử Vi+ Tham Lang đồng cung; ngoại tình nam nữ

Tử vi thất sát hóa quyền, phản tác trinh tường.

Tử Vi có Thất sát [Tử Sát], nếu gặp Hóa Quyền, lại thành hay-đẹp.

Tử vi thất sát gia không vong, hư danh thụ ấm.

Tử Vi có Thất sát, lại thêm Không [tuần không/ triệt không] thì chỉ có hư danh, phải sống dựa vào cha mẹ.

Tử vi thất sát đồng cung hội tứ sát, bất quý, cô độc, hình thương.

Tử vi, Thất sát cùng cung, lại gặp Tứ Sát [Hỏa tinh, Linh tinh, Kình dương, Đà la] thì ko quý, cô độc, phải chịu hình án thương tích.

Tử phá mệnh lâm vu sửu vị, tái gia cát diệu, phú quý kham kỳ.

Tử Vi, Phá Quân, an tại Sửu, lại được nhiều sao tốt chiếu tới, thì được phú quý dài lâu.

Tử vi phá quân, vô tả hữu, vô cát diệu, hung ác tư lại chi đồ.

Tử Vi, Phá Quân đồng cung, không gặp được Tả-Hữu và các sao tốt đẹp chiếu tới thì chỉ là quan nhỏ, tính lại hung ác.

.

Tử vi thần tuất ngộ phá quân, phú nhi bất quý hữu hư danh.

Tử vi ở Thìn, Tuất mà gặp Phá Quân, có phú mà ko có quý, chỉ có danh hão.

Tử vi thần tuất ngộ phá quân, quân thần bất nghĩa.

Tử vi [tại] Thìn, Tuất gặp Phá Quân, Vua tôi bất nghĩa.

Tử vi ngộ phá quân tại thần tuất sửu vị tứ mộ cung, chủ vi thần bất trung, vi tử bất hiếu.

Tử vi hội với Phá Quân tại 4 mộ cung: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi; là cái điềm chỉ làm tôi thì bất trung, làm con thì bất hiếu.

Tử vi xương khúc, phú quý kham kỳ.

Tử Vi hội với Xương Khúc, phú quý có thời [hoặc có thể trông mong?]

Tử vi phụ bật đồng cung, nhất hô bách nặc, cư thượng phẩm.

Tử Vi có tả Phù hữu Bật tọa thủ đồng cung thì xướng một lời, trăm người nghe theo, quan thượng phẩm.

Phụ bật giáp đế vi thượng phẩm, đào hoa phạm chủ vi chí dâm. (thân mệnh tử vi dữ tham lang đồng cung, nam nữ tà dâm, gian trá xảo ngữ. Đắc phụ bật Giáp đế, tham lang thụ chế, tắc bất câu thử luận)

Tử Vi có tả Phụ hữu Bật chiếu (phò tá) hai bên là thượng phẩm; sao Tham Lang ( Đào Hoa) nhập chủ thì là người cực dâm.

(Thân mệnh có Tử Vi cùng Tham Lang đồng cung, nam nữ ngoại tình, gian trá, lời gian  xảo. Nếu đắc Phụ, Bật cạnh Vua [Tử vi] thì Tham Lang bị kìm chế, thì không như lời luận này).

Tử vi lộc tồn đồng cung, quý bất khả ngôn.

Tử Vi, Lộc Tồn tọa đồng cung, thì quý không lời nào kể xiết.

Tử vi quyền lộc ngộ dương đà, tuy hoạch cát nhi vô đạo, chủ vi nhân tâm thuật bất chính.

Tử Vi hội với [Hóa] Quyền, [Hóa] Lộc, [Kình] Dương, [Đà] La, tuy giàu sang nhưng tâm thuật vô đạo, bất chính.

Tử vi tham lang đồng cung vu mão dậu, bất trung bất nghĩa, nật cận gian nhân.

Tử vi, Tham Lang đồng ở Mão, Dậu thì bất trung, bất nghĩa; thân gần kẻ gian.

Nữ mệnh tử vi tại dần ngọ thân cung, cát quý mỹ, vượng phu ích tử.

Người nữ có sao Tử Vi tại Dần, Ngộ của cung Thân thì lành, quý, đẹp. Vượng phu ích tử.

Nữ mệnh tử vi tại tử ngọ dậu cập tị hợi, gia tứ sát, mỹ ngọc hà điếm, nhật hậu bất mỹ.

Nữ mệnh, Tử Vi tại Tí Ngọ Dậu cùng Tị Hợi, thêm Tứ Sát, như ngọc đẹp có vết, ngày sau ko được tốt lành.

Tử vi thủ mệnh, thiên tương tả hữu lai giáp củng, vi quân thần khánh hội, hữu trị quốc kinh bang chi tài.

Tử vi thủ mệnh, Thiên Tướng [Tương?], Tả Hữu cùng đến giúp, là vua tôi vui vầy, có tài trị quốc, điều hành đất nước.

Vận suy hạn suy, hỉ tử vi chi giải hung ác.

Trong lúc vận hạn tai họa, nếu gặp Tử Vi có thể hóa giải sự hung ác [của các sao khác].

Tử vi cư tài bạch, canh kiêm hóa lộc phú xa ông. Hoặc ngộ lộc tồn diệc khả.

Tử Vi ở Tài Bạch, lại được Hóa Lộc thì giàu to. Hoặc gặp Lộc Tồn thì cũng thế.

Tử vi ngộ võ khúc phá quân dương đà, khi công họa loạn, chỉ nghi kinh thương.

Tử Vi gặp Vũ Khúc, Phá Quân, Dương, Đà; thường coi thường điều công chính nên dễ gây họa, loạn. Chỉ hợp với kinh doanh, buôn bán.

Tử vi dữ chư sát đồng cung, chư cát hợp chiếu, quân tử tại dã, tiểu nhân tại vị, chủ nhân gian trá giả thiện.

Tử Vi cùng các sát tinh đồng cung, các sao lành cùng chiếu; thì tựa như người quân tử phải [náu mình nơi] thôn dã, còn kẻ tiểu nhân lại nắm quyền cao chức trọng; ám chỉ người thường làm điều gian trá mà lại thường tỏ vẻ lương thiện.

[ thiên cơ ]

Luận về sao Thiên Cơ

Thiên cơ dữ thiên lương, tả hữu, xương khúc hội hợp, văn vi thanh hiển, võ vi trung lương.

Thiên Cơ cùng Thiên Lương, tả Phù hữu Bật, Xương Khúc hội hợp, quan văn thì thanh cao hiển đạt, quan võ thì trung lương.

Cơ lương hội hợp thiện đàm binh, cư tuất diệc vi mỹ luận. (mạnh tử thiên di tuất cung, hữu cơ lương. Vi cơ lương gia hội cách)

Thiên Cơ, Thiên Lương hộp hợp, giỏi đàm luận binh pháp; cư/đóng ở Tuất cũng coi là đẹp.

(Mạnh Tử có Thiên Di ở cung Tuất, có Cơ Lương. Là cách Cơ Lương gia hội)

Cơ lương đồng tại thần tuất cung thủ mệnh, gia cát diệu, phú quý từ tường.

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, có Cơ Lương đồng tọa thủ, lại được nhiều sao lành, tốt cùng chiếu; thì phú quý, thương người, cát tường.

Cơ lương đồng tại thần tuất cung thủ mệnh, phùng không vong, thiên nghi tăng đạo.

Cơ Lương cùng tại Thìn, Tuất cung Mệnh, gặp Không Vong, thiên về làm Tăng nhân, Đạo sĩ.

Cơ lương gia ác sát đồng cung, cẩu thâu thử thiết.

Thiên Cơ ở cung Mệnh, nếu tọa thủ đồng cung với ác, sát tinh là phường trộm cướp, bất lương.

Cơ nguyệt đồng lương tác lại nhân. (mệnh tại dần thân phương luận. Thử tứ tinh tất tam hợp khúc toàn, phương chuẩn đao bút công danh khả tựu. Gia hóa kị hạ cách, Nhược vô tứ tinh, tam giả nan thành)

Cơ Nguyệt (Thái Âm) Đồng Lương cư Mệnh thường làm công chức, thư lại.

(Mệnh tại Dần, Thân mới luận. Bốn sao này tất tam hợp khúc toàn, thì mới có thể có công danh thành tựu khi theo nghề viết lách. Có thêm Hóa Kị thành hạ cách. Nếu như không đủ tứ tinh, chỉ có 3 sao thôi thì không áp dụng được lời luận trên)

Thiên cơ dữ thái âm đồng vu dần thân, nan miễn bạt thiệp tha hương.

Thiên Cơ cùng với Thái Âm cùng ở Dần, Thân, khó tránh khỏi bôn ba xứ người.

Thiên cơ dữ cự môn đồng vu mão dậu, tất thối tổ nhi tự hưng.

Thiên Cơ cùng Cự Môn cùng ở Mão, Dậu; thì tổ nghiệp bị suy thoái rồi sau lại tự mình vực dậy.

Nữ mệnh, thiên cơ nhập miếu, tính cương cơ xảo, hữu cơ bính, trì gia, vượng phu ích tử, hữu phúc hữu thọ.

Người nữ, cung mệnh có Thiên Cơ nhập Miếu, tính tình cương trực, linh động khéo léo, biết tính toán, giỏi thu vén việc nhà, vượng phu ích tử, có phúc có thọ.

Nữ mệnh, thiên cơ dữ thái âm, cự môn, thiên lương đồng cung, ngộ dương đà hỏa linh xung hợp, dâm tiện, thiên phòng, xướng tì, phủ tắc thương phu khắc tử.

Người nữ, cung Mệnh có Thiên Cơ cùng Thái Âm, Cự Môn, Thiên Lương đồng cung, gặp Dương, Đà, Hỏa, Linh xung hợp thì dâm-tiện, làm vợ lẽ hoặc ca xướng, tì nữ; bằng không thì hại chồng, khắc con.

Thiên cơ tị hợi phùng, hảo ẩm, ly tông, gian giảo trọng.

Thiên Cơ thủ mệnh ở hai cung Tị Hợi, giỏi uống rượi, xa rời quê hương, rất  gian xảo.

Thiên cơ tại sửu vị hãm địa thủ mệnh, ngộ tứ sát xung phá, hạ cục, nghi kinh thương tập nghệ.

Thiên Cơ thủ mệnh tại cung Sửu, hãm địa; gặp Tứ Sát xung phá là hạ cục, chỉ hợp với kinh doanh, kỹ thuật/ nghệ thuật.

Cự cơ dậu thượng hóa cát giả, tung ngộ tài quan dã bất vinh.

Cự Môn, Thiên Cơ cư Dậu hóa cát, nhưng Tài Quan cư đấy cũng khó vinh hiển.

Nữ mệnh, thiên cơ tại dần thân mão dậu thủ mệnh, tuy hữu phú quý bất miễn dâm dật, dần thân thủ chiếu, phúc bất toàn mỹ.

Nữ mệnh, Thiên Cơ tại Dần, Thân, Mão, Dậu thủ mệnh thì tuy có phú quý nhưng khó tránh dâm dật. Nếu chiếu tại Dần, Thân thì phần Phúc không được trọn vẹn.

[ thái dương ]

Luận về sao Thái Dương:

Thái dương thủ mệnh vu mão thần tị ngọ, kiến chư cát thủ chiếu, tất đại quý; kiến chư hung, diệc vi công khanh môn hạ sĩ.

Thái Dương thủ mệnh ở Mão, Thìn, Tị, Ngọ, gặp các sao tốt chiếu tới, là đại quý; nhưng nếu bị sao xấu chiếu, vẫn là bậc công khanh, hạ sĩ.

Thái dương thủ mệnh vu vị thân, vi nhân tiên cần hậu nọa.

Thái Dương thủ mệnh tại Mùi, Thân; là người trước siêng năng, sau lười biếng.

Thái dương thủ mệnh vu dậu, quý nhi bất hiển, tú nhi bất thực.

Thái Dương thủ mệnh ở Dậu, quý nhưng ko hiển đạt, đẹp mà ko thực.

Thái dương thủ mệnh, nhật sinh miếu vượng, dạ sinh hãm.

Thái Dương thủ mệnh, sinh ngày thì miếu, vượng; sinh đêm thì bị hãm.

Thái dương thủ mệnh vu mão địa, trú sinh nhân phú quý vinh hoa. (vi nhật chiếu lôi môn cách)

Thái Dương thủ mệnh, an tại Mão, là người được vinh hoa phú quý. (là cách Nhật chiếu Lôi môn).

Thái dương cư ngọ, vị chi nhật lệ trung thiên, hữu chuyên quyền chi quý, địch quốc chi phú.

Thái Dương tại Ngọ, là cách Nhật lệ trung thiên (Mặt trời rực rỡ trên cao), vinh hoa cực quý nhưng có tính chuyên quyền, cực kỳ giàu có.

Thái dương cư ngọ, canh tân đinh kỷ sinh nhân phú quý song toàn.

Thái Dương tại Ngọ, sinh các năm Canh, Tân, Đinh, Kỷ thì được phú-quý song toàn.

Thái dương hóa kị, thị phi nhật hữu, mục hoàn thương.

Cung mệnh có Thái Dương, Hóa Kị cùng tạo thủ, mắt thường bị đau hoặc có tật.

Nữ mệnh đoan chính thái dương tinh, tảo phối hiền phu tín khả bằng. (thái dương thủ mệnh, cư mão thần tị ngọ, vô sát gia, vượng phu ích tử. Hãm địa bình thường)

Người nữ, cung Mệnh có Thái Dương [miếu, vượng, đắc địa] thì là người đoan chính, chắc chắn sớm lấy được chồng hiền. (Thái Dương thủ mệnh, tại Mão, Thìn, Tị, Ngọ, ko gặp sát tinh, thì vượng phu ích tử. Hãm địa thì bình thường).

Thái dương hội văn xương vu quan lộc, hoàng điện triều ban, phú quý toàn mỹ.

Thái Dương mà gặp Văn Xương ở cung Quan Lộc, điện vàng vua ban, phú quý đều mỹ mãn.

Thái dương tại phu thê cung, nam vi chư cát tụ, khả nhân thê đắc quý; hãm địa gia sát, thương thê bất cát.

Thái Dương đóng tại cung Phu Thê, Nam nếu được các sao lành hội chiếu, thì có khả năng được vợ hiền; nếu hãm địa lại gặp sát tinh, hại vợ, ko lành.

Thái dương tại điền trạch cung, miếu vượng, đắc tổ, phụ ấm trạch.

Thái Dương tại cung Điền Trạch, miếu vượng, thì được thừa hưởng ruộng vườn, đất đai tổ phụ.

Thái dương tại tử nữ cung, nhập miếu gia cát, đắc bát tọa, chủ sinh quý tử, quyền bính bất tiểu.

Người nữ, Thái Dương đóng tại cung Tử Tức, nhập miếu lại thêm sao lành hội chiếu, có Bát Tọa chiếu, thì sinh được con quý, quyền lực không nhỏ.

Thái dương tại tài bạch cung, miếu vượng, hội cát tương trợ, bất phạ cự môn, vô không kiếp, nhất sinh chủ phú.

Thái Dương đóng tại cung Tài Bạch, miếu vượng, lại được các sao lành trợ giúp, không sợ Cự Môn, không gặp Không, Kiếp, cả đời giàu có.

Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, gia hung sát đái tật, hóa kị mục tật.

Thái Dương thủ mệnh,  lạc hãm lại gặp thêm hung tinh, sát tinh  thì mang tật. Gặp Hóa Kỵ thì có tật ở mắt.

Thái dương thủ mệnh, lạc hãm, lao tâm phí lực, tuy hóa quyền lộc diệc hung, quan lộc bất hiển, tiên cần hậu nọa, thành bại bất nhất, đan xuất ngoại ly tổ khả cát.

Thái Dương đóng ở cung Mệnh, lạc hãm, tổn hao tâm sức, dù có Hóa Quyền, Hóa Lộc vẫn hung, quan lộc không hiển đạt; trước siêng sau lười; thành bại bất nhất; nhưng nếu rời xa quê cha đất tổ thì có thể tốt.

Thái dương tại thiên di cung, nan chiêu tổ nghiệp, di căn hoán diệp, xuất tổ vi gia.

Thái Dương tại cung Thiên Di, khó chiêu tổ nghiệp, [rời gốc, thay lá], rời quê lập nghiệp.

Thái dương nhập hạn, hãm địa, dương đà linh tinh tập hạn, chủ mục hạ hữu ưu, hoặc sinh khắc phụ mẫu.

Thái Dương nhập hạn, hãm địa, Dương, Đà, Linh, Tinh cùng hạn, chủ về hiện thời có điều ưu phiền hoặc sinh khắc với cha mẹ.

Thái dương nhập hạn, miếu vượng, tả hữu chư cát tinh giai chí, đại tiểu nhị hạn câu đáo, tất hữu sậu hưng chi hỉ.

Thái Dương nhập hạn, miếu vượng, được Tả Hữu các sao lành đều chiếu tới, hai hạn lớn-nhỏ cùng tới, tất sẽ được niềm vui chợt đến bất ngờ.

Thái dương thủ mệnh vu tuất hợi tử, phùng cự môn, nhất sinh lao lục bần mang, canh chủ nhãn mục hữu thương, dữ nhân quả hòa chiêu phi.

Thái Dương thủ mệnh ở Tuất, Hợi, Tí; gặp Cự Môn; cả đời lao lực, tầm thường, nghèo khổ, tất bật; lại thêm mắt bị thương tổn; khi giao du cùng người thì ít hòa thuận mà nhiều thị phi.

Nhóm Thiên Hỏa Đồng Nhân Thành Viên Ngawang Pháp Hưng

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button