Tử vi

Chọn nghề nghiệp qua Tử-Vi (phần 3)

cụ Phong Nguyên

Nhiều sách báo về Tử-Vi và nhiều nhà Tử-Vi đã đưa ra một số cách tạm gọi là công thức để đoán nghề nghiệp. Thoạt coi hoặc nghe ai cũng cho là dễ dàng và đơn giản như hai với hai là bốn. Vì thế có nhiều người tập coi tử vi cứ theo các công thức ấy mà đoán, có lúc thấy đúng, có khi thấy sai hẳn đâm ra hồ nghi khoa Tử-Vi. Thực ra những người đã rành về Tử-Vi đều cho rằng khoa này chỉ có thể đoán được gần đúng các nghề nghiệp hoặc nêu ra được khuynh hướng của mỗi người, chứ ít ai dám quả quyết phải làm nghề gì hoặc theo ngành nào, ngoại trừ một số rất ít nghề rõ rệt (như Bác sỹ, Luật sư …) may ra có thể quyết đoán nổi, vì có nhiều nghề không xếp loại được ở trong xã hội, nhất là vào thời đại văn minh, khoa học tiến bộ vượt bộ hiện tại.

Với ý niệm đó trong bài này, tôi không dám có cao vọng đưa ra những tiêu chuẩn chính xác để giải đoán nghề nghiệp mà chỉ xin nêu ra một số trường hợp tiêu biểu cho vài loại nghề nghiệp thông thường trong xã hội, để giúp quý bạn phần nào trong việc giải đoán khuynh hướng hoặc khả năng của một cá nhân. Tôi được biết ở Sài Gòn có một nhà Tử-Vi hiện đang hành nghề rất ăn khách (xin tạm giấu tên để tránh mọi sự hiểu lầm, xấu cũng như tốt) tuy không có căn bản nho học về tử-vi và tuy không được chân truyền về khoa này mà rất cừ khôi về phương diện đoán ra nghề nghiệp. Tuy nhiên vị đó đã cố gắng khoa học hóa và cập nhật hóa khoa tử-vi đến mức dám quyết đoán một cách rất chi tiết và dứt khoát nghề nghiệp (như kỹ sư nông nghiệp, cầu cống, điện, giám đốc ngân hàng, đạo diễn điện ảnh …… ) và do đó đã có rất nhiều trường hợp bị sai trật hẳn, nhờ các thân chủ của vị này đã cho tôi biết như vậy. Thực ra vị đó cũng không hẳn đã kém về tử-vi, nhưng vì đã có cao vọng “thần thánh hóa” tử- vi tới mức chính xác như vậy cho nên phải thất bại dù có kinh nghiệm và căn bản đến đâu chăng nữa. Tôi đã từng tham khảo nhiều ý kiến các vị cao thâm về tử-vi ở khía cạnh này thì vị nào cũng không cho rằng có thể đoán dứt khoát về nghề nghiệp.

Bạn đang xem: Chọn nghề nghiệp qua Tử-Vi (phần 3)

Trong chiều hướng nêu trên tôi xin liệt kê dưới đây một số trường hợp tiêu biểu cho vài loại nghề nghiệp:

1 – KHUYNH HƯỚNG VỀ NHA, Y, DƯỢC

Tương đối ngành này còn dễ tìm ra vì thời Đức Trần-Đoàn hoặc thời xưa cũng phải có giới chuyên về chữa bệnh, về thuốc như Biển Thước, Hoa Đà chẳng hạn cho nên ông thầy nào quyết đoán một thân chủ là bác sỹ y khoa, nha sĩ, dược sĩ thì tưởng cũng không có gì là liều lĩnh. Theo kinh nghiệm riêng thường thường tôi thấy những người có khuynh hướng y khoa thì Mệnh, Thân (lẽ dĩ nhiên phải hợp các cung chiếu về) hay có Thiên Lương hoặc Cự Môn hội Khoa, Quyền, Lộc, Tả Hữu, Xương, Khúc, Diêu Y đắc địa và hợp Mệnh, Thân. Nếu thiếu Thiên Lương hoặc Cự Môn thì hãy có Thiên Quan, Thiên Phúc. Nếu có thêm Kình Dương (dù cư Ngọ) thì chuyên về giải phẫu vì Kình trong trường hợp này tượng trưng cho con dao mổ, hoặc có Thiên Hình cũng thế. Ngoài ra nếu được thêm Song-Hỷ hoặc một Hỷ cũng được, thì ít khi gây chết chóc cho bệnh nhân, hoặc cung Nô ít hung sát tinh cũng vậy, chứ gặp trường hợp cung Nô có Hỏa Linh, Hình, Đà, Mã, Tang, Khốc, Hư … mà Mệnh của đương số lại có Không, Kiếp thì thật là tai hại cho đương số và bệnh nhân.

Còn một điểm nữa rất quan trọng là nếu các sao tại Mệnh, Thân hãm địa lại khắc Mệnh, Thân thì dễ trở thành bác sỹ thiếu khả năng, tắc trách. Không những thế còn cần xem cung Nô có môi trường để trở thành bác sĩ y khoa hay không. Thí dụ như cung Nô mà có toàn trung tinh đắc cách như Long Phượng, Quang Quý, Thai Tọa, Cáo Phụ, Xương Khúc … thì chưa chắc làm nghề bác sĩ, hoặc có bằng bác sĩ y khoa mà chỉ lao mình vào chốn thương trường hoặc lĩnh vực chính trị … như ta thường thấy trong xã hội.

Nếu gặp trường hợp các bộ sao trên tại Mệnh, Thân không đủ thì sao? Xin thưa rằng nếu thiếu một sao thôi thì vẫn có thể trở thành bác sĩ y khoa nhưng đương nhiên sẽ kém về mặt khía cạnh theo ý nghĩa của sao thiếu. Tỷ dụ như thiếu saoHóa Lộc thì bác sĩ sẽ ít khách; thiếu Hóa Khoa thì không linh động, không thích nghiên cứu, trau giồi thêm; thiếu Hóa Quyền thì ít uy tín hoặc không nắm được vai trò quan trọng trong một tập thể chuyên môn. Còn như thiếu hẳn một bộ sao (như Tả-Hữu, Xương-Khúc, hoặc Khoa, Quyền, Lộc ..) thì chỉ làm y tá, bà mụ (Nếu có Thái Âm hãm địa hoặc lăng băm …)

Về trường hợp Dược sĩ hoặc Nha sĩ tôi nghiệm thấy có nhiều trường hợp gần giống như Bác sĩ y khoa cho nên rất dễ lầm. Tuy vậy, nếu là Dược sĩ thường hay có bộ Long Phượng (lẻ bộ không đúng), Thái Tuế (tượng trưng cho vị thuốc thêm vào); còn Nha sĩ thường hay có Tuế Phá (răng), Khốc, Hư (sâu răng) ở cung Nô Bộc và Cự Môn cư cung Quan Lộc hay cư cung Tài (ở Mệnh ít khi đúng) cùng với một số sao về Bác sĩ.

Trên đây tôi chỉ nêu ra những sao, tôi thường hay gặp vì thực ra cũng có thể có một vài nhóm sao khác chỉ về khuynh hướng này mà tôi chưa hề gặp chăng. Vậy các bạn đang tập coi tử-vi nên dè dặt khi quyết đoán, đừng nên áp dụng quá máy móc.

Để kết luận phần này tôi cần nói thêm rằng trong giai đoạn hiện nay vấn đề trở thành bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ không còn gặp khó khăn như thời nước ta bị Pháp đô hộ, cho nên nhiều trường hợp có lá số thiếu khá nhiều sao tiêu biểu cho khuynh hướng này mà vẫn đạt được mục đích của ngành, trong khi tôi coi một lá số của một y tá già chỉ thiếu có Khoa, Quyền mà không theo nổi ngành y khoa, đó cũng chỉ vì ông ta sinh vào thời đại văn hóa bị kềm chế. Xem như thế đủ thấy Tử-Vi nhiều khi phải đoán theo thời là khó !

2 – KHUYNH HƯỚNG LUẬT (như Luật – Sư, Thẩm Phán)

Thời phong kiến xưa ở Bắc Trung Hoa tuy chưa có hệ thống gì về Luật nhưng cũng có những vị quan phụ trách về công lý (như Bao Công chẳng hạn) cho nên tìm hiểu ngành Luật qua Tử-Vi cũng không có, chỉ là cao xa nhưng có điểm hơi khó là làm sao phân biệt được Luật sư và Thẩm phán trong lá số.

Nói chung, người nào có khuynh hướng về Luật thì thường thường lá số phải có Tuế, Khốc, Hư, Cái, Tấu-Thư hội Xương Khúc, Nhật Nguyệt, Liêm-Tham, Khoa, Quyền, Lộc, Khôi Việt, Tả-Hữu … chiếu về Mệnh, Thân, Tài, Quan.

Nếu muốn tìm ra là Luật sư thì nên chú trọng thêm cung Tài bạch (Nếu “Thân” cư ở đó lại càng chắc chắn nữa) xem có Lộc Mã, Tả, Hữu, Xương Khúc, Tuế, Cái, Khốc, Hư hay không vì Luật sư thường phải chú trọng đến vấn đề tài chính, song song với ngành chuyên môn của mình (Lộc, Mã), đồng thời phải có sự giúp đỡ cho thân chủ của mình (Tả, Hữu). Nếu vị Luật sư nào có Liêm-Tham tại Tị-Hợi thêmLộc Tồn mà thiếu Khôi Việt thì chủ và tớ không có lương tâm, còn nếu như có Quan Phúc, Nhật Nguyệt tại Mệnh Thân thì thực là trung hậu, đàng hoàng, tận tâm.

Nếu muốn đoán là Thẩm phán (Chánh án, Dự Thẩm, Biện lý cũng thế) thì cần chú trọng đến các sao liêm khiết, nghiêm cẩn, đông đảo chiếu Mệnh, Thân như Liêm- Tướng, Liêm-Sát, Thiên-Hình, Quan-Phúc, Khôi Việt, Quang Quý ngoài các sao cần thiết cho các ngành chuyên môn nói trên. Nếu Thiên Quan, Thiên Phúc không có, thì vị đó chỉ xử theo luật, chứ không bao giờ nghĩ đến tình cảm, hoặc châm chước bớt đi; nếu cung Tài có nhiều sao tài lộc mà cung Mệnh, Thân thiếu sao nghiêm cẩn thì dễ bị đồng tiền chi phối dễ trở thành tham nhũng.

Cùng với cách chung nêu trên, nếu thiếu Khoa, Quyền, Lộc hoặc Xương Khúc, Khôi Việt thì có thể giải đoán là: Lục sự, Thừa phát lại hoặc cùng nữa là thư ký tòa án …

Tôi xim tạm ngưng bài này nơi đây và hẹn sẽ tái ngộ với quý bạn trong bài tới đề cập đến một số nghề nghiệp khác (như giáo sư, giáo viên, công tư chức, thương gia, kỹ sư ..) Kể ra bài này hơi ngắn, nhưng tôi hy vọng phần kế tiếp sẽ phong phú hơn nhiều để khỏi làm thất vọng quý bạn.

3) KHUYNH HƯỚNG GIÁO CHỨC

Thông thường coi lá số của những người đã ở trong ngành giáo chức rồi tôi không bao giờ thấy thiếu sao Thiên Tướng, Thiên Lương hay Nhật, Nguyệt (bất luận cách nào Nhật Nguyệt đồng cung Sửu, Mùi, Nhật Nguyệt chiếu hư không, chiếu bích…) hội Tả, Hữu chiếu về Mệnh, Thân, Tài, Quan. Lẽ tất nhiên còn phải thêm nhiều yếu tố khác và các sao phụ thêm vào mới có thể quyết đoán nổi, vì thiếu gì người có những sao nêu trên mà không ở trong ngành giáo chức. Những sao phụ cần thêm là Tấu Thư chủ về viết lách, sách vở, sao Tang – Hổ chủ về nghiên cứu, điềm đạm, sao Quang Quý chủ về ăn nói (nếu thêm Long Phượng lại càng lưu loát thêm, còn sao Tuế Cái hội Khốc Hư, Cự Môn là những sao chủ về tài hùng biện nhưng thường liên quan đến nghề Luật sư, thẩm phán nên không phải là yếu tố cần cho nghề giáo chức), các sao Xương, Khúc, Khôi, Việt, Hoá Khoa chủ về bằng sắc, văn hoá, thanh cao, có lý tưởng, có lập trường cao quý mà ngành mô phạm chân chính cần phải có. Ngoài ra lại còn phải chú ý đến cung Nô xem có sự ứng hợp không.

Trên đây là những tiêu chuẩn tổng quát để luận đoán khuynh hướng giáo chức, như vậy nếu muốn đi sâu thêm về chi tiết để tìm thêm xem thuộc về hàng giáo sư đại học hay trung học hay giáo viên tiểu học…quý bạn cần phải tập xem nhiều lá số của những người làm trong ngành đó rồi thì mới có thể biết chính xác sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các bộ sao, ngũ hành sinh khắc…Trong bài này tôi thấy khó có thể đưa ra được tiêu chuẩn nào (dù rất sơ đẳng) vì rất dễ đưa quý bạn đến sai lầm nặng nề, tuy nhiên tôi cũng xin cố gắng đưa ra dưới đây một số trường hợp điển hình mà tôi đã gặp để quý bạn suy luận qua những trường hợp tương tự hoặc để quý bạn căn cứ vào đó mà tìm ra tiêu chuẩn cho mình.

Lá số của Giáo sư Đại học: Khỏi cần phải nói, trên thực tế một người đã là giáo sư Đại học thì văn hoá phải cao nhất rồi, không nói đến tư cách hay địa vị của người đó trong xã hội. Do đó về phương diện Tử vi nhất định ta phải chú trọng đến những cách chủ về văn hoá siêu đẳng. Tôi có dịp được xem khoảng 10 lá số của giáo sư Đại học và nhận thấy bao giờ các cách hội về Mệnh, Thân, Tài, Quan đều rất hợp với hành của Mệnh, ngoài các sao chủ về văn học (nhất là không mấy khi thiếu Khôi, Việt là những sao không những chủ về văn hoá mà còn chủ về lý tưởng cao siêu, tư cách trọng hậu mô phạm, còn Xương Khúc chỉ chủ nghĩa về văn chương, chữ nghĩa đơn thuần mà thôi) mà tôi đã nêu tổng quát ở trên.

Ngoài ra, cần phải chú ý một điểm không kém quan trọng là giáo sư Đại học bao giờ cũng chuyên hẳn về một khoa trong khi giáo sư Trung học vấn đề chuyên môn không được tuyệt đối vì ta thường thấy ở trường Trung học một giáo sư nhiều khi phải dạy nhiều môn. Do đó, về Tử vi ta cũng phải chú trọng những sao tạm gọi là chuyên môn, tỷ dụ như Hình, Riêu, Y hội Kình, Hỉ, Khoa, Quyền, Lộc…thì phải chủ về Y khoa, nếu thêm Long, Phượng, Thái Tuế, Vũ Khúc …thì chuyên về Dược Khoa (như tôi đã trình bày trong các bài trước trên KHHB). Còn những ngành khác xin các bạn xem ở mục bàn về Kỹ sư mà tôi sẽ nêu ra sau.

Lá số của một giáo sư Đại học lại cần phải có cung Nô thật tốt, vì tất cả các sinh viên đại học đâu phải là thấp kém. Nếu nói như thế nhiều người có thể cho là mâu thuẫn vì khi các sao tốt tập trung về Mệnh, Thân, Tài, Quan rồi thì làm sao cung Nô còn có các sao tốt được. Thực ra hồi mới nghiên cứu Tử vi tôi cũng thắc mắc như vậy, nhưng nay tôi có thể trả lời được rằng đâu phải cứ có sao tốt là quyết đoán ngày là tốt được, còn phải phụ thuộc vào ngũ hành sinh khắc, chế hoá và cách bố cục các sao đâu có phải cứ toạ thủ ngay trong cung Mệnh, Tài, Quan, Thân mới bảo là thuộc về của mình. Tôi nghiệm thấy thường thường bản mạng của một giáo sư hay sinh viên cung Nô hoặc các chính tinh toạ thủ tại cung Nô, vì có như vậy học trò mới có thể hấp thụ những điều giảng dạy của thầy (thí dụ mệnh thuộc Mộc mà cung Nô thuộc Hoả hoặc có các sao thuộc Hoả, nếu không được tương sinh thì phải được tương hoà thì mới ứng nghiệm). Còn về bố cục các sao, tôi xin nêu ra một ví dụ đơn sơ là Mệnh giáp Nhật, Nguyệt, Long, Phượng, Tả, Hữu (tạm cho là Mệnh ở Sửu, cung Nô ở Ngọ) như vậy có phải rằng các sao này đồng thời ảnh hưởng đến Mệnh lại chiếu về cung Nô (tam hợp). Trường hợp này Mệnh được ăn các sao nhiều hơn cung Nô nên không ngại vấn đề cung Nô tốt hơn cung Mệnh như tôi đã bàn trong bài « Thử tìm hiểu về cung Nô Bộc ». Xem như vậy, muốn có được một lá số giáo sư đại học đâu phải là dễ vì nó cần có quá nhiều yếu tố kết hợp chặt chẽ với nhau một cách hiếm có.

Lẽ tất nhiên cũng có những lá số không đủ các yếu tố như trên mà vẫn làm giáo sư đại học, nhưng theo kinh nghiệm thường là giảng viên đại học mà thôi. Rất tiếc tôi chưa được coi lá số nào của một vị giảng viên đại học để chiêm nghiệm một cách cụ thể, vì tôi chỉ được nghe các vị rành tử vi kể lại mà thôi.

Lá số giáo sư Trung học: Đối với một giáo sư trung học tuy không phải có văn hoá kém nhưng không cần phải tột đỉnh, do đó tôi nghiệm thấy vấn đề ngũ hành giữa các cách, các bộ sao và bản mạng không đáng ngại nữa mà chỉ cần hội nhiều sao văn học như Xương, Khúc, Hoá Khoa, Cáo, Phụ, Khôi, Việt (đôi khi không có Khôi, Việt cũng vẫn được), ngoài các sao then chốt đã nêu chung ở trên. Lẽ dĩ nhiên, nếu được sự tương hợp về ngũ hành thì sẽ là giáo sư Trung học cừ khôi (nhưng nếu cung Nô tốt như giáo sư đại học thì lại trở thành giáo sư đại học rồi!) hoặc ít bị thăng trầm, vất vả trong nghề của mình.

Đối với cung Nô trong trường hợp này chỉ cần tránh được các sao Không, Kiếp, Hoả, Linh, Kình, Đà…là những sao không « trí thức » mấy (nếu không có các sao khác chế hoá hoặc dùng được các sao này thành lĩnh vực khác) là đủ, không cần phải có nhiều sao văn hoá chiếu vì học sinh trung học chưa thể gọi là có văn hoá cao, nhất là trong xã hội hiện giờ. Tôi nghiệm thấy cung Nô của giáo sư trung học hay có cách Cơ Nguyệt Đồng Lương (Đồng Âm hay Cơ Âm toạ thủ đồng cung ở cung Nô càng ứng) hoặc Phủ Tướng triều viên…Phải chăng những người xuất thân bậc trung học chỉ làm công tư chức, hoặc buôn bán mà thôi.

Lá số của giáo viên Tiểu học: Tiêu chuẩn cần thiết cho giáo viên tiểu học về phương diện tử vi tương đối đơn giản vì không cần phải có nhiều yếu tố phối hợp. Tôi đã được xem rất nhiều lá số của các giáo viên tiểu học thì thấy rằng nhiều chỉ có Thiên Tướng hội Tả, Hữu chiếu Quan lộc với cung Nô có Đồng Âm, hoặc chỉ có Nhật Nguyệt đắc địa (như Nhật ở Mão, Nguyệt ở Hợi) hội với Tả, Hữu với cung Nô có Tướng Vũ chiếu về mà cũng làm giáo viên, nghĩa là thiếu hết các văn tinh (Xương, Khúc, Khôi, Việt, Hoá Khoa, Cáo, Phụ…) Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là các sao phải tương hợp với bản mạng, nếu bị khắc thì rất khó làm nghề « gõ đầu trẻ ». Vì phần này đơn giản không có nhiều chi tiết nên tạm chấm dứt nơi đây.

Đến đây tôi xin nói thêm chung cho mục giáo chức là thường thường chỉ nên chú trọng các sao chiếu vào Mênh, Thân, Tài, Quan chứ không cần cân nhắc cung Thiên Di có những sao gì mặc dầu Thiên Di xung chiếu về Mệnh rất quan trọng, chỉ trừ trường hợp Mệnh Vô chính diệu (với điều kiện mạng của mình hợp với các chính tinh xung chiếu), vì cung Thiên di chủ về giới mình giao thiệp ngoài xã hội cho nên không phải là thuộc về mình vẫn biết rằng mình có thể tìm hiểu một người qua những người liên hệ tới người đó trong việc giao thiệp. Nhưng ta vẫn thường thấy có những người chỉ giao thiệp với giáo chức (khi cung Thiên di hội các sao về giáo chức) mà vẫn hành nghề khác hẳn.

Ngoài ra, ngay trong vấn đề các sao chiếu Mệnh, Thân, Tài, Quan cũng cần phân biệt khái quát những dị biệt sau:

– Nếu các sao tập trung hay toạ thủ ngay tại Mệnh thường có nghĩa là mình có khả năng, khuynh hướng về ngành đó, còn việc thực hành hay hành nghề theo khả năng của mình được hay không còn tuỳ thuộc có môi trường hay không (tức là tuỳ theo Đại hạn, tuỳ theo cung Quan Lộc, Tài bạch).

– Nếu các sao dồn về cung Quan nhiều hơn cung Mệnh (nhất là có Thân đồng tại Quan) thì gần như chắc chắn mình phải theo con đường đúng của mình, cùng nữa thì chỉ bị thăng trầm, nếu đại hạn không đều chứ ít khi xoay sang ngành khác. Tôi đã nghiệm được nhiều người suốt đời chỉ làm giáo chức vì có trường hợp này, và những người tốt nghiệp Sư phạm cũng hay có cách trên.

– Nếu cung Tài bạch tập trung các sao giáo chức thì thường thường hay có tính cách thương mại, nhất thời (nếu có Thân cư Tài thì lâu bền). Đa số những người này dùng ngành dạy học để hốt bạc hay có cách này lắm.

– Còn trường hợp các sao tập trung vào Thân (ở các cung khác như Thiên Di, Phúc Đức, Thê, Thiếp chẳng hạn) thì thường người đó phá ngang ra đi làm hoặc hành nghề nào đó, rồi cố gắng học hành lấy bằng cấp sau chuyển ra ngành giáo chức.

Tôi xin ngừng bài này nơi đây và rât tiếc chưa thể bàn thêm các cách khác (như kỹ sư, kiến trúc sư) vì tôi nghĩ rằng khuôn khổ tờ báo không cho phép đăng quá dài. Xin hẹn gặp lại quý bạn trong bài sau, cũng dưới đề: «Nhận định nghề nghiệp qua Tử Vi».

Tuy bài này chưa kết thúc nhưng tôi cần tâm sự với quý bạn đôi lời: đáng lẽ tôi đã ngưng các bài viết về Tử vi vì cảm thầy mình còn yếu kém về khoa này mà đã dám lên mặt, nhưng nhiều bạn tôi cứ khuyến khích làm tôi khó nghĩ. Kể ra sự e dè của tôi cũng hợp lý vì tôi thấy nhiều vị rất lỗi lạc về Tử vi, nhất là những vị ẩn danh, cho nên tôi cảm thất trơ trẽn mỗi khi đặt bút viết những bài « Tạp ghi về khoa Tử vi », mặc dù các bài của chỉ nhằm giúp ích phần nào các bạn mới tìm hiểu Tử vi chứ không hề có cao vọng đưa ra những điều gì độc đáo, mới lạ hoặc có tính cách trịch thượng đối với những bậc đàn anh. Do đó, nếu quý bạn muốn biết những điều vi diệu, cao siêu xin mời các vị cao thâm cống hiến. Tuy nhiên chúng ta đều nhận thấy các vị này hình như muốn giấu các bí truyền hoặc vì quá giỏi thành ra khiêm nhường cho nên chưa thấy các vị ấy truyền lại cho giới Tử vi được điều gì. Đó là một điều đáng tiếc, nhưng tôi thiết tha mong mỏi các ẩn sư đó hãy thương những người đang có thiện chí phát huy khoa Tử vi mà hướng dẫn họ đừng để họ như những « người mù sờ voi ». Tôi không chê các vị đã và đang viết Tử vi, nhưng thiết nghĩ các vị này cũng chưa phải là chân truyền (ngay như cụ Hoàng Hạc được tôn sùng về Tử vi như thế vẫn không cho là mình giỏi về khoa này).

Vì những lý do nêu trên, tôi mong quý bạn đừng kết án tôi là liều lĩnh và xin quý bạn đang tìm hiểu về Tử vi hãy dùng tạm « mấy món ăn chơi » trong khi chờ đợi các món « sơn hào hải vị » không phải do tôi nấu. Mong quý bạn luôn giữ được quan niệm như vậy đối với những bài kế tiếp của tôi, có như thế tôi mới có đủ can đảm tiếp tục mục này.

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chọn nghề nghiệp qua Tử-Vi (phần 3)

cụ Phong Nguyên

Nhiều sách báo về Tử-Vi và nhiều nhà Tử-Vi đã đưa ra một số cách tạm gọi là công thức để đoán nghề nghiệp. Thoạt coi hoặc nghe ai cũng cho là dễ dàng và đơn giản như hai với hai là bốn. Vì thế có nhiều người tập coi tử vi cứ theo các công thức ấy mà đoán, có lúc thấy đúng, có khi thấy sai hẳn đâm ra hồ nghi khoa Tử-Vi. Thực ra những người đã rành về Tử-Vi đều cho rằng khoa này chỉ có thể đoán được gần đúng các nghề nghiệp hoặc nêu ra được khuynh hướng của mỗi người, chứ ít ai dám quả quyết phải làm nghề gì hoặc theo ngành nào, ngoại trừ một số rất ít nghề rõ rệt (như Bác sỹ, Luật sư …) may ra có thể quyết đoán nổi, vì có nhiều nghề không xếp loại được ở trong xã hội, nhất là vào thời đại văn minh, khoa học tiến bộ vượt bộ hiện tại.

Với ý niệm đó trong bài này, tôi không dám có cao vọng đưa ra những tiêu chuẩn chính xác để giải đoán nghề nghiệp mà chỉ xin nêu ra một số trường hợp tiêu biểu cho vài loại nghề nghiệp thông thường trong xã hội, để giúp quý bạn phần nào trong việc giải đoán khuynh hướng hoặc khả năng của một cá nhân. Tôi được biết ở Sài Gòn có một nhà Tử-Vi hiện đang hành nghề rất ăn khách (xin tạm giấu tên để tránh mọi sự hiểu lầm, xấu cũng như tốt) tuy không có căn bản nho học về tử-vi và tuy không được chân truyền về khoa này mà rất cừ khôi về phương diện đoán ra nghề nghiệp. Tuy nhiên vị đó đã cố gắng khoa học hóa và cập nhật hóa khoa tử-vi đến mức dám quyết đoán một cách rất chi tiết và dứt khoát nghề nghiệp (như kỹ sư nông nghiệp, cầu cống, điện, giám đốc ngân hàng, đạo diễn điện ảnh …… ) và do đó đã có rất nhiều trường hợp bị sai trật hẳn, nhờ các thân chủ của vị này đã cho tôi biết như vậy. Thực ra vị đó cũng không hẳn đã kém về tử-vi, nhưng vì đã có cao vọng “thần thánh hóa” tử- vi tới mức chính xác như vậy cho nên phải thất bại dù có kinh nghiệm và căn bản đến đâu chăng nữa. Tôi đã từng tham khảo nhiều ý kiến các vị cao thâm về tử-vi ở khía cạnh này thì vị nào cũng không cho rằng có thể đoán dứt khoát về nghề nghiệp.

Trong chiều hướng nêu trên tôi xin liệt kê dưới đây một số trường hợp tiêu biểu cho vài loại nghề nghiệp:

1 – KHUYNH HƯỚNG VỀ NHA, Y, DƯỢC

Tương đối ngành này còn dễ tìm ra vì thời Đức Trần-Đoàn hoặc thời xưa cũng phải có giới chuyên về chữa bệnh, về thuốc như Biển Thước, Hoa Đà chẳng hạn cho nên ông thầy nào quyết đoán một thân chủ là bác sỹ y khoa, nha sĩ, dược sĩ thì tưởng cũng không có gì là liều lĩnh. Theo kinh nghiệm riêng thường thường tôi thấy những người có khuynh hướng y khoa thì Mệnh, Thân (lẽ dĩ nhiên phải hợp các cung chiếu về) hay có Thiên Lương hoặc Cự Môn hội Khoa, Quyền, Lộc, Tả Hữu, Xương, Khúc, Diêu Y đắc địa và hợp Mệnh, Thân. Nếu thiếu Thiên Lương hoặc Cự Môn thì hãy có Thiên Quan, Thiên Phúc. Nếu có thêm Kình Dương (dù cư Ngọ) thì chuyên về giải phẫu vì Kình trong trường hợp này tượng trưng cho con dao mổ, hoặc có Thiên Hình cũng thế. Ngoài ra nếu được thêm Song-Hỷ hoặc một Hỷ cũng được, thì ít khi gây chết chóc cho bệnh nhân, hoặc cung Nô ít hung sát tinh cũng vậy, chứ gặp trường hợp cung Nô có Hỏa Linh, Hình, Đà, Mã, Tang, Khốc, Hư … mà Mệnh của đương số lại có Không, Kiếp thì thật là tai hại cho đương số và bệnh nhân.

Còn một điểm nữa rất quan trọng là nếu các sao tại Mệnh, Thân hãm địa lại khắc Mệnh, Thân thì dễ trở thành bác sỹ thiếu khả năng, tắc trách. Không những thế còn cần xem cung Nô có môi trường để trở thành bác sĩ y khoa hay không. Thí dụ như cung Nô mà có toàn trung tinh đắc cách như Long Phượng, Quang Quý, Thai Tọa, Cáo Phụ, Xương Khúc … thì chưa chắc làm nghề bác sĩ, hoặc có bằng bác sĩ y khoa mà chỉ lao mình vào chốn thương trường hoặc lĩnh vực chính trị … như ta thường thấy trong xã hội.

Nếu gặp trường hợp các bộ sao trên tại Mệnh, Thân không đủ thì sao? Xin thưa rằng nếu thiếu một sao thôi thì vẫn có thể trở thành bác sĩ y khoa nhưng đương nhiên sẽ kém về mặt khía cạnh theo ý nghĩa của sao thiếu. Tỷ dụ như thiếu saoHóa Lộc thì bác sĩ sẽ ít khách; thiếu Hóa Khoa thì không linh động, không thích nghiên cứu, trau giồi thêm; thiếu Hóa Quyền thì ít uy tín hoặc không nắm được vai trò quan trọng trong một tập thể chuyên môn. Còn như thiếu hẳn một bộ sao (như Tả-Hữu, Xương-Khúc, hoặc Khoa, Quyền, Lộc ..) thì chỉ làm y tá, bà mụ (Nếu có Thái Âm hãm địa hoặc lăng băm …)

Về trường hợp Dược sĩ hoặc Nha sĩ tôi nghiệm thấy có nhiều trường hợp gần giống như Bác sĩ y khoa cho nên rất dễ lầm. Tuy vậy, nếu là Dược sĩ thường hay có bộ Long Phượng (lẻ bộ không đúng), Thái Tuế (tượng trưng cho vị thuốc thêm vào); còn Nha sĩ thường hay có Tuế Phá (răng), Khốc, Hư (sâu răng) ở cung Nô Bộc và Cự Môn cư cung Quan Lộc hay cư cung Tài (ở Mệnh ít khi đúng) cùng với một số sao về Bác sĩ.

Trên đây tôi chỉ nêu ra những sao, tôi thường hay gặp vì thực ra cũng có thể có một vài nhóm sao khác chỉ về khuynh hướng này mà tôi chưa hề gặp chăng. Vậy các bạn đang tập coi tử-vi nên dè dặt khi quyết đoán, đừng nên áp dụng quá máy móc.

Để kết luận phần này tôi cần nói thêm rằng trong giai đoạn hiện nay vấn đề trở thành bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ không còn gặp khó khăn như thời nước ta bị Pháp đô hộ, cho nên nhiều trường hợp có lá số thiếu khá nhiều sao tiêu biểu cho khuynh hướng này mà vẫn đạt được mục đích của ngành, trong khi tôi coi một lá số của một y tá già chỉ thiếu có Khoa, Quyền mà không theo nổi ngành y khoa, đó cũng chỉ vì ông ta sinh vào thời đại văn hóa bị kềm chế. Xem như thế đủ thấy Tử-Vi nhiều khi phải đoán theo thời là khó !

2 – KHUYNH HƯỚNG LUẬT (như Luật – Sư, Thẩm Phán)

Thời phong kiến xưa ở Bắc Trung Hoa tuy chưa có hệ thống gì về Luật nhưng cũng có những vị quan phụ trách về công lý (như Bao Công chẳng hạn) cho nên tìm hiểu ngành Luật qua Tử-Vi cũng không có, chỉ là cao xa nhưng có điểm hơi khó là làm sao phân biệt được Luật sư và Thẩm phán trong lá số.

Nói chung, người nào có khuynh hướng về Luật thì thường thường lá số phải có Tuế, Khốc, Hư, Cái, Tấu-Thư hội Xương Khúc, Nhật Nguyệt, Liêm-Tham, Khoa, Quyền, Lộc, Khôi Việt, Tả-Hữu … chiếu về Mệnh, Thân, Tài, Quan.

Nếu muốn tìm ra là Luật sư thì nên chú trọng thêm cung Tài bạch (Nếu “Thân” cư ở đó lại càng chắc chắn nữa) xem có Lộc Mã, Tả, Hữu, Xương Khúc, Tuế, Cái, Khốc, Hư hay không vì Luật sư thường phải chú trọng đến vấn đề tài chính, song song với ngành chuyên môn của mình (Lộc, Mã), đồng thời phải có sự giúp đỡ cho thân chủ của mình (Tả, Hữu). Nếu vị Luật sư nào có Liêm-Tham tại Tị-Hợi thêmLộc Tồn mà thiếu Khôi Việt thì chủ và tớ không có lương tâm, còn nếu như có Quan Phúc, Nhật Nguyệt tại Mệnh Thân thì thực là trung hậu, đàng hoàng, tận tâm.

Nếu muốn đoán là Thẩm phán (Chánh án, Dự Thẩm, Biện lý cũng thế) thì cần chú trọng đến các sao liêm khiết, nghiêm cẩn, đông đảo chiếu Mệnh, Thân như Liêm- Tướng, Liêm-Sát, Thiên-Hình, Quan-Phúc, Khôi Việt, Quang Quý ngoài các sao cần thiết cho các ngành chuyên môn nói trên. Nếu Thiên Quan, Thiên Phúc không có, thì vị đó chỉ xử theo luật, chứ không bao giờ nghĩ đến tình cảm, hoặc châm chước bớt đi; nếu cung Tài có nhiều sao tài lộc mà cung Mệnh, Thân thiếu sao nghiêm cẩn thì dễ bị đồng tiền chi phối dễ trở thành tham nhũng.

Cùng với cách chung nêu trên, nếu thiếu Khoa, Quyền, Lộc hoặc Xương Khúc, Khôi Việt thì có thể giải đoán là: Lục sự, Thừa phát lại hoặc cùng nữa là thư ký tòa án …

Tôi xim tạm ngưng bài này nơi đây và hẹn sẽ tái ngộ với quý bạn trong bài tới đề cập đến một số nghề nghiệp khác (như giáo sư, giáo viên, công tư chức, thương gia, kỹ sư ..) Kể ra bài này hơi ngắn, nhưng tôi hy vọng phần kế tiếp sẽ phong phú hơn nhiều để khỏi làm thất vọng quý bạn.

3) KHUYNH HƯỚNG GIÁO CHỨC

Thông thường coi lá số của những người đã ở trong ngành giáo chức rồi tôi không bao giờ thấy thiếu sao Thiên Tướng, Thiên Lương hay Nhật, Nguyệt (bất luận cách nào Nhật Nguyệt đồng cung Sửu, Mùi, Nhật Nguyệt chiếu hư không, chiếu bích…) hội Tả, Hữu chiếu về Mệnh, Thân, Tài, Quan. Lẽ tất nhiên còn phải thêm nhiều yếu tố khác và các sao phụ thêm vào mới có thể quyết đoán nổi, vì thiếu gì người có những sao nêu trên mà không ở trong ngành giáo chức. Những sao phụ cần thêm là Tấu Thư chủ về viết lách, sách vở, sao Tang – Hổ chủ về nghiên cứu, điềm đạm, sao Quang Quý chủ về ăn nói (nếu thêm Long Phượng lại càng lưu loát thêm, còn sao Tuế Cái hội Khốc Hư, Cự Môn là những sao chủ về tài hùng biện nhưng thường liên quan đến nghề Luật sư, thẩm phán nên không phải là yếu tố cần cho nghề giáo chức), các sao Xương, Khúc, Khôi, Việt, Hoá Khoa chủ về bằng sắc, văn hoá, thanh cao, có lý tưởng, có lập trường cao quý mà ngành mô phạm chân chính cần phải có. Ngoài ra lại còn phải chú ý đến cung Nô xem có sự ứng hợp không.

Trên đây là những tiêu chuẩn tổng quát để luận đoán khuynh hướng giáo chức, như vậy nếu muốn đi sâu thêm về chi tiết để tìm thêm xem thuộc về hàng giáo sư đại học hay trung học hay giáo viên tiểu học…quý bạn cần phải tập xem nhiều lá số của những người làm trong ngành đó rồi thì mới có thể biết chính xác sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các bộ sao, ngũ hành sinh khắc…Trong bài này tôi thấy khó có thể đưa ra được tiêu chuẩn nào (dù rất sơ đẳng) vì rất dễ đưa quý bạn đến sai lầm nặng nề, tuy nhiên tôi cũng xin cố gắng đưa ra dưới đây một số trường hợp điển hình mà tôi đã gặp để quý bạn suy luận qua những trường hợp tương tự hoặc để quý bạn căn cứ vào đó mà tìm ra tiêu chuẩn cho mình.

Lá số của Giáo sư Đại học: Khỏi cần phải nói, trên thực tế một người đã là giáo sư Đại học thì văn hoá phải cao nhất rồi, không nói đến tư cách hay địa vị của người đó trong xã hội. Do đó về phương diện Tử vi nhất định ta phải chú trọng đến những cách chủ về văn hoá siêu đẳng. Tôi có dịp được xem khoảng 10 lá số của giáo sư Đại học và nhận thấy bao giờ các cách hội về Mệnh, Thân, Tài, Quan đều rất hợp với hành của Mệnh, ngoài các sao chủ về văn học (nhất là không mấy khi thiếu Khôi, Việt là những sao không những chủ về văn hoá mà còn chủ về lý tưởng cao siêu, tư cách trọng hậu mô phạm, còn Xương Khúc chỉ chủ nghĩa về văn chương, chữ nghĩa đơn thuần mà thôi) mà tôi đã nêu tổng quát ở trên.

Ngoài ra, cần phải chú ý một điểm không kém quan trọng là giáo sư Đại học bao giờ cũng chuyên hẳn về một khoa trong khi giáo sư Trung học vấn đề chuyên môn không được tuyệt đối vì ta thường thấy ở trường Trung học một giáo sư nhiều khi phải dạy nhiều môn. Do đó, về Tử vi ta cũng phải chú trọng những sao tạm gọi là chuyên môn, tỷ dụ như Hình, Riêu, Y hội Kình, Hỉ, Khoa, Quyền, Lộc…thì phải chủ về Y khoa, nếu thêm Long, Phượng, Thái Tuế, Vũ Khúc …thì chuyên về Dược Khoa (như tôi đã trình bày trong các bài trước trên KHHB). Còn những ngành khác xin các bạn xem ở mục bàn về Kỹ sư mà tôi sẽ nêu ra sau.

Lá số của một giáo sư Đại học lại cần phải có cung Nô thật tốt, vì tất cả các sinh viên đại học đâu phải là thấp kém. Nếu nói như thế nhiều người có thể cho là mâu thuẫn vì khi các sao tốt tập trung về Mệnh, Thân, Tài, Quan rồi thì làm sao cung Nô còn có các sao tốt được. Thực ra hồi mới nghiên cứu Tử vi tôi cũng thắc mắc như vậy, nhưng nay tôi có thể trả lời được rằng đâu phải cứ có sao tốt là quyết đoán ngày là tốt được, còn phải phụ thuộc vào ngũ hành sinh khắc, chế hoá và cách bố cục các sao đâu có phải cứ toạ thủ ngay trong cung Mệnh, Tài, Quan, Thân mới bảo là thuộc về của mình. Tôi nghiệm thấy thường thường bản mạng của một giáo sư hay sinh viên cung Nô hoặc các chính tinh toạ thủ tại cung Nô, vì có như vậy học trò mới có thể hấp thụ những điều giảng dạy của thầy (thí dụ mệnh thuộc Mộc mà cung Nô thuộc Hoả hoặc có các sao thuộc Hoả, nếu không được tương sinh thì phải được tương hoà thì mới ứng nghiệm). Còn về bố cục các sao, tôi xin nêu ra một ví dụ đơn sơ là Mệnh giáp Nhật, Nguyệt, Long, Phượng, Tả, Hữu (tạm cho là Mệnh ở Sửu, cung Nô ở Ngọ) như vậy có phải rằng các sao này đồng thời ảnh hưởng đến Mệnh lại chiếu về cung Nô (tam hợp). Trường hợp này Mệnh được ăn các sao nhiều hơn cung Nô nên không ngại vấn đề cung Nô tốt hơn cung Mệnh như tôi đã bàn trong bài « Thử tìm hiểu về cung Nô Bộc ». Xem như vậy, muốn có được một lá số giáo sư đại học đâu phải là dễ vì nó cần có quá nhiều yếu tố kết hợp chặt chẽ với nhau một cách hiếm có.

Lẽ tất nhiên cũng có những lá số không đủ các yếu tố như trên mà vẫn làm giáo sư đại học, nhưng theo kinh nghiệm thường là giảng viên đại học mà thôi. Rất tiếc tôi chưa được coi lá số nào của một vị giảng viên đại học để chiêm nghiệm một cách cụ thể, vì tôi chỉ được nghe các vị rành tử vi kể lại mà thôi.

Lá số giáo sư Trung học: Đối với một giáo sư trung học tuy không phải có văn hoá kém nhưng không cần phải tột đỉnh, do đó tôi nghiệm thấy vấn đề ngũ hành giữa các cách, các bộ sao và bản mạng không đáng ngại nữa mà chỉ cần hội nhiều sao văn học như Xương, Khúc, Hoá Khoa, Cáo, Phụ, Khôi, Việt (đôi khi không có Khôi, Việt cũng vẫn được), ngoài các sao then chốt đã nêu chung ở trên. Lẽ dĩ nhiên, nếu được sự tương hợp về ngũ hành thì sẽ là giáo sư Trung học cừ khôi (nhưng nếu cung Nô tốt như giáo sư đại học thì lại trở thành giáo sư đại học rồi!) hoặc ít bị thăng trầm, vất vả trong nghề của mình.

Đối với cung Nô trong trường hợp này chỉ cần tránh được các sao Không, Kiếp, Hoả, Linh, Kình, Đà…là những sao không « trí thức » mấy (nếu không có các sao khác chế hoá hoặc dùng được các sao này thành lĩnh vực khác) là đủ, không cần phải có nhiều sao văn hoá chiếu vì học sinh trung học chưa thể gọi là có văn hoá cao, nhất là trong xã hội hiện giờ. Tôi nghiệm thấy cung Nô của giáo sư trung học hay có cách Cơ Nguyệt Đồng Lương (Đồng Âm hay Cơ Âm toạ thủ đồng cung ở cung Nô càng ứng) hoặc Phủ Tướng triều viên…Phải chăng những người xuất thân bậc trung học chỉ làm công tư chức, hoặc buôn bán mà thôi.

Lá số của giáo viên Tiểu học: Tiêu chuẩn cần thiết cho giáo viên tiểu học về phương diện tử vi tương đối đơn giản vì không cần phải có nhiều yếu tố phối hợp. Tôi đã được xem rất nhiều lá số của các giáo viên tiểu học thì thấy rằng nhiều chỉ có Thiên Tướng hội Tả, Hữu chiếu Quan lộc với cung Nô có Đồng Âm, hoặc chỉ có Nhật Nguyệt đắc địa (như Nhật ở Mão, Nguyệt ở Hợi) hội với Tả, Hữu với cung Nô có Tướng Vũ chiếu về mà cũng làm giáo viên, nghĩa là thiếu hết các văn tinh (Xương, Khúc, Khôi, Việt, Hoá Khoa, Cáo, Phụ…) Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là các sao phải tương hợp với bản mạng, nếu bị khắc thì rất khó làm nghề « gõ đầu trẻ ». Vì phần này đơn giản không có nhiều chi tiết nên tạm chấm dứt nơi đây.

Đến đây tôi xin nói thêm chung cho mục giáo chức là thường thường chỉ nên chú trọng các sao chiếu vào Mênh, Thân, Tài, Quan chứ không cần cân nhắc cung Thiên Di có những sao gì mặc dầu Thiên Di xung chiếu về Mệnh rất quan trọng, chỉ trừ trường hợp Mệnh Vô chính diệu (với điều kiện mạng của mình hợp với các chính tinh xung chiếu), vì cung Thiên di chủ về giới mình giao thiệp ngoài xã hội cho nên không phải là thuộc về mình vẫn biết rằng mình có thể tìm hiểu một người qua những người liên hệ tới người đó trong việc giao thiệp. Nhưng ta vẫn thường thấy có những người chỉ giao thiệp với giáo chức (khi cung Thiên di hội các sao về giáo chức) mà vẫn hành nghề khác hẳn.

Ngoài ra, ngay trong vấn đề các sao chiếu Mệnh, Thân, Tài, Quan cũng cần phân biệt khái quát những dị biệt sau:

– Nếu các sao tập trung hay toạ thủ ngay tại Mệnh thường có nghĩa là mình có khả năng, khuynh hướng về ngành đó, còn việc thực hành hay hành nghề theo khả năng của mình được hay không còn tuỳ thuộc có môi trường hay không (tức là tuỳ theo Đại hạn, tuỳ theo cung Quan Lộc, Tài bạch).

– Nếu các sao dồn về cung Quan nhiều hơn cung Mệnh (nhất là có Thân đồng tại Quan) thì gần như chắc chắn mình phải theo con đường đúng của mình, cùng nữa thì chỉ bị thăng trầm, nếu đại hạn không đều chứ ít khi xoay sang ngành khác. Tôi đã nghiệm được nhiều người suốt đời chỉ làm giáo chức vì có trường hợp này, và những người tốt nghiệp Sư phạm cũng hay có cách trên.

– Nếu cung Tài bạch tập trung các sao giáo chức thì thường thường hay có tính cách thương mại, nhất thời (nếu có Thân cư Tài thì lâu bền). Đa số những người này dùng ngành dạy học để hốt bạc hay có cách này lắm.

– Còn trường hợp các sao tập trung vào Thân (ở các cung khác như Thiên Di, Phúc Đức, Thê, Thiếp chẳng hạn) thì thường người đó phá ngang ra đi làm hoặc hành nghề nào đó, rồi cố gắng học hành lấy bằng cấp sau chuyển ra ngành giáo chức.

Tôi xin ngừng bài này nơi đây và rât tiếc chưa thể bàn thêm các cách khác (như kỹ sư, kiến trúc sư) vì tôi nghĩ rằng khuôn khổ tờ báo không cho phép đăng quá dài. Xin hẹn gặp lại quý bạn trong bài sau, cũng dưới đề: «Nhận định nghề nghiệp qua Tử Vi».

Tuy bài này chưa kết thúc nhưng tôi cần tâm sự với quý bạn đôi lời: đáng lẽ tôi đã ngưng các bài viết về Tử vi vì cảm thầy mình còn yếu kém về khoa này mà đã dám lên mặt, nhưng nhiều bạn tôi cứ khuyến khích làm tôi khó nghĩ. Kể ra sự e dè của tôi cũng hợp lý vì tôi thấy nhiều vị rất lỗi lạc về Tử vi, nhất là những vị ẩn danh, cho nên tôi cảm thất trơ trẽn mỗi khi đặt bút viết những bài « Tạp ghi về khoa Tử vi », mặc dù các bài của chỉ nhằm giúp ích phần nào các bạn mới tìm hiểu Tử vi chứ không hề có cao vọng đưa ra những điều gì độc đáo, mới lạ hoặc có tính cách trịch thượng đối với những bậc đàn anh. Do đó, nếu quý bạn muốn biết những điều vi diệu, cao siêu xin mời các vị cao thâm cống hiến. Tuy nhiên chúng ta đều nhận thấy các vị này hình như muốn giấu các bí truyền hoặc vì quá giỏi thành ra khiêm nhường cho nên chưa thấy các vị ấy truyền lại cho giới Tử vi được điều gì. Đó là một điều đáng tiếc, nhưng tôi thiết tha mong mỏi các ẩn sư đó hãy thương những người đang có thiện chí phát huy khoa Tử vi mà hướng dẫn họ đừng để họ như những « người mù sờ voi ». Tôi không chê các vị đã và đang viết Tử vi, nhưng thiết nghĩ các vị này cũng chưa phải là chân truyền (ngay như cụ Hoàng Hạc được tôn sùng về Tử vi như thế vẫn không cho là mình giỏi về khoa này).

Vì những lý do nêu trên, tôi mong quý bạn đừng kết án tôi là liều lĩnh và xin quý bạn đang tìm hiểu về Tử vi hãy dùng tạm « mấy món ăn chơi » trong khi chờ đợi các món « sơn hào hải vị » không phải do tôi nấu. Mong quý bạn luôn giữ được quan niệm như vậy đối với những bài kế tiếp của tôi, có như thế tôi mới có đủ can đảm tiếp tục mục này.

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button