Tử vi

Chữ THỜI trong số mệnh

Nhân Mệnh chi THỜI ??? – Chữ THỜI trong số mệnh

“Nhân sinh hữu mệnh”, con người sinh ra có số phận, luận đoán số mệnh là việc làm của các nhà Nhân mệnh học. Mà Tử vi là một môn được nhiều người ưa thích. Xem Tử vi đoán mệnh cho người ta, ai ai cũng chú trọng vào Mệnh – Thân. Nhưng thường là không mấy khi để ý đến VẬN TRÌNH CUỘC ĐỜI. Đó chính là “Nhân Mệnh Chi Thời” – Chữ Thời trong số mệnh!

Trong bài thơ “Thuật hoài” – tự sự của Đặng Dung đã viết :

Bạn đang xem: Chữ THỜI trong số mệnh

“Thời lai đồ điếu thành công dị

Vận khứ anh hùng ẩm hận đa”

(Vận tốt đến, kẻ đồ tể, người đi câu cũng dễ thành công

Vận tốt đi rồi, thì kẻ anh hùng cũng chỉ biết uống hận thôi..)

Hay như thơ chữ Hán :

“Thời lai phong tống Đằng Vương các

Vận khứ lôi oanh Tiến Phúc bi”

(Thời đến gió đưa gác Đằng Vương,

Vận đi sét đánh bia Tiến Phúc)

Chuyện kể rằng : Vương Bột đời Đường, theo cha đi làm quan đậu thuyền trên bến Mã Đương, đang đêm bị gió cuốn, thuyền trôi đến Nam Xương, ngẫu nhiên dạt vào nơi đô đốc Diêm Bá Tự đang mở tiệc bình thơ trên gác Đằng Vương, nhân đó Bột mới làm bài “Đằng Vương các tự” gửi đến, bài phú ấy đã làm Bột nổi danh đương thời.

Lại có anh học trò nghèo trên đường đi thi vào yết kiến Phạm Trọng Yêm, được ông thương tình cho phép dập bản văn bia chùa Tiến Phúc ở Nhiêu Chân – là tấm bia có mẫu tự của Âu Dương Suất Canh, rất nổi tiếng lúc bấy giờ để làm mẫu tập tô chữ cho sĩ tử. Có thể bán đi lấy tiền để vào kinh ứng thí. Giấy đã mua hơn nghìn bản, nhưng chưa kịp dập văn bia thì đang đêm sét đáng tan mất tấm bia.

Hoặc như chúng ta ai cũng đọc Tam Quốc, những năm đầu tiên, biết bao anh hùng hảo hán đều là những người quán thế, nhưng rốt cuộc lại cũng đều phải bó tay vì thời vận chưa tới. Kẻ về sau, tài cán chẳng đáng là bao, chẳng tốn công sức gì mà thống nhất được thiên hạ.

Nói như vậy, tức là việc xem xét Vận trình đời người khi luận Tử vi là tối quan trọng. Nếu chỉ luận Mệnh-Thân để rồi vội vàng kết luận thì là thiếu sót lớn vậy.

Chúng ta đã biết, Lá số Tử vi của người ta có 3 yếu tố chính : Mệnh-Thân-Hạn.

Phú tử vi đã viết :

“Mệnh hảo, Thân hảo, Hạn hảo đáo lão vinh xương

Mệnh suy, Thân suy, Hạn suy chung thân khất cái”

(Mệnh tốt, Thân tốt, Hạn tốt, thì vinh xương đến già

Mệnh suy, Thân suy, Hạn suy, cuối đời ăn mày)

Xem Tử vi, ngoài việc quan Cát Hung của thân Mệnh, đặc biết phải chú trọng đến vận trình của Hạn. Việc xem Hạn xưa nay thường người mới xem chỉ chú trọng vào đoán sự việc, mà ít khi xem xét đến vận trình. Các cung Đại hạn 10 năm, chính là quá trình thăng trầm của một đời người. Nhìn vào đó có thể thấy được diễn tiến của cả một cuộc đời. Nó là yếu tố không thể không xem. Chuyện thì cũng đơn giản, nhưng thử hỏi mấy ai đã chú ý đến việc này?

Dẫu cho Mệnh Thân có tốt, mà Vận trình không tốt thì cũng chẳng làm nên sự nghiệp. Cuối cùng cũng chỉ là kẻ “Sinh bất phùng thời”, ôm hận một đời.

Xem Tử vi, nếu thấy :

Mệnh tốt, Thân tốt, Hạn tốt : vinh hoa phú quý một đời

Mệnh tốt, Thân Tốt, Hạn Xấu : Có vinh hoa, có tài cán mà không giữ được

Mệnh tốt, Thân Xấu, Hạn Xấu : Cơ đồ mạt vận, sống thừa phúc ấm mà thôi

Mệnh Xấu, Thân xấu, Hạn xấu : Chung thân lao khổ bần hàn.

Mệnh xấu, Thân xấu, Hạn tốt : Nhất thời đắc vận mà nên công quả. Khó bền.

Mệnh xấu, Thân tốt, Hạn tốt : Bạch thủ thành gia, tay trắng dựng cơ đồ

Mệnh Xấu, Thân tốt, Hạn xấu : Hữu tài, “kiếm xạ đẩu ngưu”, không thành sự nghiệp, “sinh bất phùng thời”.

…….

Lại có lá số Mệnh Thân chẳng tốt chẳng xấu, vận hạn khi thăng khi trầm. Cổ nhân phê rằng “thủy thượng giá tinh”, cuộc đời như ánh sao trên mặt nước, khi sáng khi tối, phiêu du bất định

Thế nào là Hạn Tốt? – Lại quay về với “tứ yếu, thập dụ, bát pháp” để mà xét đoán cho tường. Nhưng cũng cần chú ý thêm rằng, HẠN TỐT là hạn mà nơi đó Mệnh-Thân gặp được cơ hội để thực thi, như ta vẫn nói “gặp đất dụng võ”. HẠN XẤU là nơi Mệnh Thân bị khắc chế. Đây cũng là lý thuyết cơ bản của Tử vi, người xem cần ghi nhớ.

Luận tử vi, trước là xem xét Mệnh Thân, sau phải quan sát vận trình (cái câu chuyện xem xét Thiên Di, Phúc Đức chỉ là nằm trong việc xem xét Mệnh Thân). Sau khi xem đủ 3 yếu tố Mệnh-Thân-Hạn, thì đã có thể phác thảo lên một mô hình cuộc đời. Từ đó mà có cái nhìn tổng quan phục vụ luận giải các vấn đề chi tiết khác.

Như lá số của Bạc Hy Lai, Mệnh Thân đều tốt, cuộc đời vinh hoa phú quý quyền thế nghiêng trời, nhưng gặp hạn xấu thì chôn thân chốn lao tù.

Lá số đức vua Lê Thái Tổ, Mệnh Thân đều là chân mệnh Thiên Tử, khi thời vận chưa đến, đang còn hãm trong vòng Tuần triệt mà phai trải qua 15 năm “nếm mật nằm gai”….

Chẳng dám chê trách thiên hạ, nhưng quả thật ngày nay THỜI của tử vi đang ở lúc loạn. Trăm nhà, trăm người, đua nhau lập thuyết. Bé thì ba hoa khác lác làm trò, già thì tung hứng kiếm tiền. Ngồi một lúc diễn ra đủ thứ xanh đỏ tím vàng, mà đâu biết rằng “Đấu sổ chí huyền chí vi, lý chỉ nan minh……. thọ yểu hiền ngu, phú quý bần tiện, bất khả nhất khái luận nghị.” – (Đẩu số vô cùng vi diệu, lý lẽ khó sáng tỏ….. thọ yểu hiền ngu, phú quý bần tiện, không thể một lúc mà nói hết được) .

(Nguyễn Trọng Tuệ)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chữ THỜI trong số mệnh

Nhân Mệnh chi THỜI ??? – Chữ THỜI trong số mệnh

“Nhân sinh hữu mệnh”, con người sinh ra có số phận, luận đoán số mệnh là việc làm của các nhà Nhân mệnh học. Mà Tử vi là một môn được nhiều người ưa thích. Xem Tử vi đoán mệnh cho người ta, ai ai cũng chú trọng vào Mệnh – Thân. Nhưng thường là không mấy khi để ý đến VẬN TRÌNH CUỘC ĐỜI. Đó chính là “Nhân Mệnh Chi Thời” – Chữ Thời trong số mệnh!

Trong bài thơ “Thuật hoài” – tự sự của Đặng Dung đã viết :

“Thời lai đồ điếu thành công dị

Vận khứ anh hùng ẩm hận đa”

(Vận tốt đến, kẻ đồ tể, người đi câu cũng dễ thành công

Vận tốt đi rồi, thì kẻ anh hùng cũng chỉ biết uống hận thôi..)

Hay như thơ chữ Hán :

“Thời lai phong tống Đằng Vương các

Vận khứ lôi oanh Tiến Phúc bi”

(Thời đến gió đưa gác Đằng Vương,

Vận đi sét đánh bia Tiến Phúc)

Chuyện kể rằng : Vương Bột đời Đường, theo cha đi làm quan đậu thuyền trên bến Mã Đương, đang đêm bị gió cuốn, thuyền trôi đến Nam Xương, ngẫu nhiên dạt vào nơi đô đốc Diêm Bá Tự đang mở tiệc bình thơ trên gác Đằng Vương, nhân đó Bột mới làm bài “Đằng Vương các tự” gửi đến, bài phú ấy đã làm Bột nổi danh đương thời.

Lại có anh học trò nghèo trên đường đi thi vào yết kiến Phạm Trọng Yêm, được ông thương tình cho phép dập bản văn bia chùa Tiến Phúc ở Nhiêu Chân – là tấm bia có mẫu tự của Âu Dương Suất Canh, rất nổi tiếng lúc bấy giờ để làm mẫu tập tô chữ cho sĩ tử. Có thể bán đi lấy tiền để vào kinh ứng thí. Giấy đã mua hơn nghìn bản, nhưng chưa kịp dập văn bia thì đang đêm sét đáng tan mất tấm bia.

Hoặc như chúng ta ai cũng đọc Tam Quốc, những năm đầu tiên, biết bao anh hùng hảo hán đều là những người quán thế, nhưng rốt cuộc lại cũng đều phải bó tay vì thời vận chưa tới. Kẻ về sau, tài cán chẳng đáng là bao, chẳng tốn công sức gì mà thống nhất được thiên hạ.

Nói như vậy, tức là việc xem xét Vận trình đời người khi luận Tử vi là tối quan trọng. Nếu chỉ luận Mệnh-Thân để rồi vội vàng kết luận thì là thiếu sót lớn vậy.

Chúng ta đã biết, Lá số Tử vi của người ta có 3 yếu tố chính : Mệnh-Thân-Hạn.

Phú tử vi đã viết :

“Mệnh hảo, Thân hảo, Hạn hảo đáo lão vinh xương

Mệnh suy, Thân suy, Hạn suy chung thân khất cái”

(Mệnh tốt, Thân tốt, Hạn tốt, thì vinh xương đến già

Mệnh suy, Thân suy, Hạn suy, cuối đời ăn mày)

Xem Tử vi, ngoài việc quan Cát Hung của thân Mệnh, đặc biết phải chú trọng đến vận trình của Hạn. Việc xem Hạn xưa nay thường người mới xem chỉ chú trọng vào đoán sự việc, mà ít khi xem xét đến vận trình. Các cung Đại hạn 10 năm, chính là quá trình thăng trầm của một đời người. Nhìn vào đó có thể thấy được diễn tiến của cả một cuộc đời. Nó là yếu tố không thể không xem. Chuyện thì cũng đơn giản, nhưng thử hỏi mấy ai đã chú ý đến việc này?

Dẫu cho Mệnh Thân có tốt, mà Vận trình không tốt thì cũng chẳng làm nên sự nghiệp. Cuối cùng cũng chỉ là kẻ “Sinh bất phùng thời”, ôm hận một đời.

Xem Tử vi, nếu thấy :

Mệnh tốt, Thân tốt, Hạn tốt : vinh hoa phú quý một đời

Mệnh tốt, Thân Tốt, Hạn Xấu : Có vinh hoa, có tài cán mà không giữ được

Mệnh tốt, Thân Xấu, Hạn Xấu : Cơ đồ mạt vận, sống thừa phúc ấm mà thôi

Mệnh Xấu, Thân xấu, Hạn xấu : Chung thân lao khổ bần hàn.

Mệnh xấu, Thân xấu, Hạn tốt : Nhất thời đắc vận mà nên công quả. Khó bền.

Mệnh xấu, Thân tốt, Hạn tốt : Bạch thủ thành gia, tay trắng dựng cơ đồ

Mệnh Xấu, Thân tốt, Hạn xấu : Hữu tài, “kiếm xạ đẩu ngưu”, không thành sự nghiệp, “sinh bất phùng thời”.

…….

Lại có lá số Mệnh Thân chẳng tốt chẳng xấu, vận hạn khi thăng khi trầm. Cổ nhân phê rằng “thủy thượng giá tinh”, cuộc đời như ánh sao trên mặt nước, khi sáng khi tối, phiêu du bất định

Thế nào là Hạn Tốt? – Lại quay về với “tứ yếu, thập dụ, bát pháp” để mà xét đoán cho tường. Nhưng cũng cần chú ý thêm rằng, HẠN TỐT là hạn mà nơi đó Mệnh-Thân gặp được cơ hội để thực thi, như ta vẫn nói “gặp đất dụng võ”. HẠN XẤU là nơi Mệnh Thân bị khắc chế. Đây cũng là lý thuyết cơ bản của Tử vi, người xem cần ghi nhớ.

Luận tử vi, trước là xem xét Mệnh Thân, sau phải quan sát vận trình (cái câu chuyện xem xét Thiên Di, Phúc Đức chỉ là nằm trong việc xem xét Mệnh Thân). Sau khi xem đủ 3 yếu tố Mệnh-Thân-Hạn, thì đã có thể phác thảo lên một mô hình cuộc đời. Từ đó mà có cái nhìn tổng quan phục vụ luận giải các vấn đề chi tiết khác.

Như lá số của Bạc Hy Lai, Mệnh Thân đều tốt, cuộc đời vinh hoa phú quý quyền thế nghiêng trời, nhưng gặp hạn xấu thì chôn thân chốn lao tù.

Lá số đức vua Lê Thái Tổ, Mệnh Thân đều là chân mệnh Thiên Tử, khi thời vận chưa đến, đang còn hãm trong vòng Tuần triệt mà phai trải qua 15 năm “nếm mật nằm gai”….

Chẳng dám chê trách thiên hạ, nhưng quả thật ngày nay THỜI của tử vi đang ở lúc loạn. Trăm nhà, trăm người, đua nhau lập thuyết. Bé thì ba hoa khác lác làm trò, già thì tung hứng kiếm tiền. Ngồi một lúc diễn ra đủ thứ xanh đỏ tím vàng, mà đâu biết rằng “Đấu sổ chí huyền chí vi, lý chỉ nan minh……. thọ yểu hiền ngu, phú quý bần tiện, bất khả nhất khái luận nghị.” – (Đẩu số vô cùng vi diệu, lý lẽ khó sáng tỏ….. thọ yểu hiền ngu, phú quý bần tiện, không thể một lúc mà nói hết được) .

(Nguyễn Trọng Tuệ)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button