Tử vi

Chư tinh diệu tọa cung phu thê tới hiện tượngTinh tú tọa cung phu thê tới hiện tượng

Bạn đang xem: Chư tinh diệu tọa cung phu thê tới hiện tượngSao thiên cơ ở cung phu thê, nam nên thú so sánh còn trẻ vi một nửa khác hoặc là cá tính so sánh kiên cường, nữ nhân có thể xứng lớn tuổi phu quân.

 

Sao thiên cơ hơn nữa kình dương đà la đốm lửa linh tinh, chủ sanh ly đau khổ đừng, muộn kết hôn thì tốt hơn.

 

Sao thiên cơ hòa sao thiên lương đồng cung, thú lớn tuổi có trợ lực hôn nhân hạnh phúc.

 

Sao thiên cơ hòa thái âm tinh đồng cung, làm đẹp đồ trang điểm quầy chuyên doanh thích hợp nhất.

 
Thái âm tinh ở cung phu thê

 

Thái âm tinh ở cung phu thê, vào miếu tắc nam nữ giai quý, hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc.

 

Thái âm tinh hòa văn xương văn khúc đồng cung tức là câu chuyện mọi người ca tụng.

 

Thái âm tinh cùng kình dương đà la đốm lửa linh tinh không trung địa lục hung tinh mặc dù không thể, nhưng chủ chia lìa.

 

Thái âm tinh hòa thái dương đồng cung, tắc bạch đầu giai lão.

 

Thái âm tinh hòa sao thiên đồng đồng cung, còn lại là hiền nội trợ.

 

Thái âm tinh hòa sao thiên cơ đồng cung, ở thời niên thiếu là tốt đẹp.

 

Sao thái dương ở cung phu thê

 

Sao thái dương ở cung phu thê, vào miếu hoặc vượng muộn kết hôn thì tốt hơn, sớm thú tương ngộ khắc, nam nhân sẽ nhân thê mà được quý.

 

Sao thái dương hòa thiên lương đồng cung ở tả phụ hữu bật, sẽ lấy đến hiền thê lương mẫu.

 

Sao thái dương hòa thái âm tinh đồng cung, sẽ lấy đến hiền nội trợ giúp chồng vận, như ở thêm cánh cửa cực lớn liền như bình thường.

 

Sao thái dương gặp được thiên sứ hòa thiên thương, nhân phi lễ mà kết hôn.

 

Cánh cửa cực lớn ngôi sao ở cung phu thê

 

Cánh cửa cực lớn ngôi sao ở cung phu thê, hôn nhân đối tượng nếu là so với đối phương lớn tuổi, nhất định là tương khắc bất hòa.

 

Cánh cửa cực lớn ngôi sao như hòa thái dương đồng cung vô tứ sát ngôi sao, tắc bạch đầu giai lão.

 

Cánh cửa cực lớn ngôi sao hòa sao thiên cơ đồng cung, còn lại là mỹ mạo hiền nội trợ.

 

Cánh cửa cực lớn ngôi sao hòa sao thiên đồng đồng cung, còn lại là trí tuệ vợ hoặc thú chi thứ hai, nếu hơn nữa kình dương đà la đốm lửa linh tinh không trung địa kiếp, phải là hình khắc hai thê hoặc chia lìa.

 

Sao vũ khúc ở cung phu thê

 

Sao vũ khúc ở cung phu thê, tốt nhất là muộn thú hơn nữa có thể cùng tuổi tác sẽ tốt hơn.

 

Sao vũ khúc nếu như có ngôi sao may mắn sẽ thê tử mà được đến tài phú, như thêm hung tinh nhân thê tử mà tán tài.

 

Sao vũ khúc hòa tham lang thiên đồng đồng cung, muộn thú có thể bạch đầu giai lão.

 

Sao vũ khúc tốt nhất nam tuổi phải nữ nhân tuổi phải lớn hơn nhiều, có kình dương đà la đốm lửa linh tinh đồng cung, vợ chồng sẽ thường xuyên cãi nhau hoặc ly hôn.

 

Sao vũ khúc hòa thiên lương đồng cung, thần tiên mỹ quyến vợ chồng.

 

Sao vũ khúc thêm Thái Âm, thê làm đẹp quầy chuyên doanh phục sức không còn gì tốt hơn nhất.

 

Sao tử vi ở cung phu thê

 

Sao tử vi ở cung phu thê, muộn kết hôn tương đối thích hợp, có thể bạch đầu giai lão, một nửa khác cá tính so sánh kiên cường.

 

Sao tử vi hòa sao thiên phủ đồng cung, hai vợ chồng bạch đầu giai lão đến tuổi già.

 

Sao tử vi hòa thiên tướng ngôi sao đồng cung, có thể tảo hôn hoặc là tuổi so với chính mình còn nhỏ.

 

Sao tử vi hòa sao phá quân đồng cung, hai người cá tính không hợp, dễ dàng cãi nhau.

 

Sao tử vi hơn nữa kình dương đà la đốm lửa linh tinh đồng cung, chủ có hình khắc.

 
Sao liêm trinh ở cung phu thê

 

Sao liêm trinh ở cung phu thê, nam tử mới có thể ba độ làm chú rễ quan, như lại thêm tham lang vậy càng kỳ quái hơn.

 

Sao liêm trinh hòa thất sát đồng cung, vợ chồng bất hòa lại chủ hình khắc, hơn nữa kình dương đà la đốm lửa linh tinh, hai vợ chồng sẽ chia tay hôn nhân.

 

Sao liêm trinh hòa thiên phủ đồng cung, hai vợ chồng bạch đầu giai lão.

 

  
Sao thất sát ở cung phu thê

 

Sao thất sát ở cung phu thê, nam nữ tảo hôn, vợ chồng sẽ bất hòa.

 

Sao thất sát hòa vũ khúc đồng cung, đồng dạng cũng là vợ chồng bất hòa thả mang hình khắc, nên kết hôn muộn miễn hình phạt khắc.

 

Sao thất sát hòa liêm trinh đồng cung, chủ vợ chồng chia lìa, sớm muộn gì gặp nhau không nhiều lắm, thêm càng cộng thêm kình dương đà la đốm lửa linh tinh không trung địa kiếp, ngay cả khắc ba vợ, ly hôn tái kết hôn lại ly hôn.

 
Thiên tướng ngôi sao ở cung phu thê

 

Thiên tướng ngôi sao ở cung phu thê, mỹ mạo hiền thục, nam nên lớn tuổi, thân càng thêm thân tướng sẽ tốt hơn.

 

Thiên tướng ngôi sao hòa tử vi đồng cung, bạch đầu giai lão.

 

Thiên tướng ngôi sao hòa vũ khúc đồng cung, lúc tuổi còn trẻ so sánh có thể hòa hảo.

 

Thiên tướng ngôi sao hòa liêm trinh đồng cung, vào miếu thì không hình khắc vấn đề phát sinh, hơn nữa kình dương đà la đốm lửa linh tinh, nhất định hình khắc bất hòa.

 
Sao thiên lương ở cung phu thê

 

Sao thiên lương ở cung phu thê, nam còn lại là cưới được xinh đẹp hào phóng, lại từ mỹ dung quầy chuyên doanh phục sức thích hợp nhất.

 

Sao thiên lương hòa sao thiên đồng đồng cung, vợ chồng hòa hòa khí khí tôn trọng lẫn nhau.

 

Sao thiên lương hòa sao thiên cơ đồng cung, sẽ lấy đến hiền thục thê tử.

 

Sao thiên lương hơn nữa kình dương đà la đốm lửa linh tinh, vợ chồng thường xuyên tranh cãi ầm ĩ không hưu.

 
Sao thiên việt ở cung phu thê

 

Sao thiên việt ở cung phu thê, vợ chồng đều là mỹ mạo song toàn.

 

Sao thiên việt hơn nữa tứ sát ngôi sao tắc vợ chồng thường xuyên cãi nhau.

 
Sao thiên khôi ở cung phu thê

 

Sao thiên khôi ở cung phu thê, vợ chồng đều là mỹ mạo song toàn.

 

Sao thiên khôi hơn nữa tứ sát ngôi sao tắc vợ chồng thường xuyên cãi nhau.

 
Sao Văn Khúc ở cung phu thê

 

Sao Văn Khúc ở cung phu thê, cùng chư tinh đồng cung, tắc bạch đầu giai lão.

 

Sao Văn Khúc cùng văn xương ngôi sao hai sao ở cung phu thê, ba thiếp tứ phòng tương đối nhiều, hơn nữa kình dương đà la đốm lửa linh tinh không trung địa kiếp, cũng chủ chúng nữ nhân cho nhau tranh thủ tình cảm.

 
Sao văn xương ở cung phu thê

 

Sao văn xương ở cung phu thê, sẽ lấy đến hiền nội trợ.

 

Sao văn xương hòa thiên cơ Thái Âm đồng cung, tắc thê là mỹ mạo có năng lực sự mỹ dung chức nghiệp tốt nhất.

 

Sao văn xương nếu hãm địa, hơn nữa kình dương đà la đốm lửa linh tinh không trung địa kiếp, tắc là đại kỵ, ứng với cẩn thận giữa phu thê nói chuyện phương thức.

 
Đốm lửa ở cung phu thê

 

Đốm lửa ở cung phu thê, nhập phụ hơn nữa ngôi sao may mắn đồng cung, vô hình khắc bất hòa.

 

Đốm lửa ở cung phu thê, hãm địa chủ vợ chồng bất hòa.

 
Sao tả phụ ở cung phu thê

 

Sao tả phụ ở cung phu thê, tắc hai vợ chồng bạch đầu giai lão.

 

Sao tả phụ hơn nữa kình dương đà la đốm lửa linh tinh không trung địa kiếp tham lang liêm trinh, tắc nên thú lớn tuổi kiên cường vợ.

 

Sao tả phụ hòa Thái Âm thái dương cánh cửa cực lớn thiên cơ vũ khúc thất sát đồng cung, vợ chồng chủ chia lìa.

 
Sao vũ khúc ở cung phu thê

 

Sao vũ khúc ở cung phu thê, tốt nhất là muộn thú hơn nữa có thể cùng tuổi tác sẽ tốt hơn.

 

Sao vũ khúc nếu như có ngôi sao may mắn sẽ thê tử mà được đến tài phú, như thêm hung tinh nhân thê tử mà tán tài.

 

Sao vũ khúc hòa tham lang thiên đồng đồng cung, muộn thú có thể bạch đầu giai lão.

 

Sao vũ khúc tốt nhất nam tuổi phải nữ nhân tuổi phải lớn hơn nhiều, có kình dương đà la đốm lửa linh tinh đồng cung, vợ chồng sẽ thường xuyên cãi nhau hoặc ly hôn.

 

Sao vũ khúc hòa thiên lương đồng cung, thần tiên mỹ quyến vợ chồng.

 

Sao vũ khúc thêm Thái Âm, thê làm đẹp quầy chuyên doanh phục sức không còn gì tốt hơn nhất.

 
Sao phá quân ở cung phu thê

 

Sao phá quân ở cung phu thê, nam nữ kết hôn cũng có thể tái ly hôn, thêm cát ngôi sao có thể hóa giải.

 

Sao phá quân hòa vũ khúc đồng cung, cũng thế kết hôn tái ly hôn lại kết hôn, chủ chia lìa.

 

Sao phá quân hòa liêm trinh đồng cung, vợ chồng bất hòa thường xuyên cãi nhau.

 

Sao phá quân hòa tử vi đồng cung, đối tượng kết hôn nên lớn tuổi.

 
Tham lang tinh ở cung phu thê

 

Tham lang tinh ở cung phu thê, nam nữ đều không tốt, cũng có thể trùng hôn.

 

Tham lang tinh vào miếu sắp tối thú thì tốt hơn.

 

Tham lang tinh hòa sao liêm trinh đồng cung, chủ tương khắc, hơn nữa kình dương đà la đốm lửa linh tinh, chủ chia lìa.

 

Tham lang tinh hòa tử vi đồng cung, hôn nhân muốn so đúng lớn tuổi.

 
Sao hữu bật ở cung phu thê

 

Sao hữu bật ở cung phu thê, tắc hai vợ chồng bạch đầu giai lão.

 

Sao hữu bật hơn nữa kình dương đà la đốm lửa linh tinh không trung địa kiếp tham lang liêm trinh, tắc nên thú lớn tuổi kiên cường vợ.

 

Sao hữu bật hòa Thái Âm thái dương cánh cửa cực lớn thiên cơ vũ khúc thất sát đồng cung, vợ chồng chủ chia lìa.

 

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chư tinh diệu tọa cung phu thê tới hiện tượngTinh tú tọa cung phu thê tới hiện tượngSao thiên cơ ở cung phu thê, nam nên thú so sánh còn trẻ vi một nửa khác hoặc là cá tính so sánh kiên cường, nữ nhân có thể xứng lớn tuổi phu quân.

 

Sao thiên cơ hơn nữa kình dương đà la đốm lửa linh tinh, chủ sanh ly đau khổ đừng, muộn kết hôn thì tốt hơn.

 

Sao thiên cơ hòa sao thiên lương đồng cung, thú lớn tuổi có trợ lực hôn nhân hạnh phúc.

 

Sao thiên cơ hòa thái âm tinh đồng cung, làm đẹp đồ trang điểm quầy chuyên doanh thích hợp nhất.

 
Thái âm tinh ở cung phu thê

 

Thái âm tinh ở cung phu thê, vào miếu tắc nam nữ giai quý, hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc.

 

Thái âm tinh hòa văn xương văn khúc đồng cung tức là câu chuyện mọi người ca tụng.

 

Thái âm tinh cùng kình dương đà la đốm lửa linh tinh không trung địa lục hung tinh mặc dù không thể, nhưng chủ chia lìa.

 

Thái âm tinh hòa thái dương đồng cung, tắc bạch đầu giai lão.

 

Thái âm tinh hòa sao thiên đồng đồng cung, còn lại là hiền nội trợ.

 

Thái âm tinh hòa sao thiên cơ đồng cung, ở thời niên thiếu là tốt đẹp.

 

Sao thái dương ở cung phu thê

 

Sao thái dương ở cung phu thê, vào miếu hoặc vượng muộn kết hôn thì tốt hơn, sớm thú tương ngộ khắc, nam nhân sẽ nhân thê mà được quý.

 

Sao thái dương hòa thiên lương đồng cung ở tả phụ hữu bật, sẽ lấy đến hiền thê lương mẫu.

 

Sao thái dương hòa thái âm tinh đồng cung, sẽ lấy đến hiền nội trợ giúp chồng vận, như ở thêm cánh cửa cực lớn liền như bình thường.

 

Sao thái dương gặp được thiên sứ hòa thiên thương, nhân phi lễ mà kết hôn.

 

Cánh cửa cực lớn ngôi sao ở cung phu thê

 

Cánh cửa cực lớn ngôi sao ở cung phu thê, hôn nhân đối tượng nếu là so với đối phương lớn tuổi, nhất định là tương khắc bất hòa.

 

Cánh cửa cực lớn ngôi sao như hòa thái dương đồng cung vô tứ sát ngôi sao, tắc bạch đầu giai lão.

 

Cánh cửa cực lớn ngôi sao hòa sao thiên cơ đồng cung, còn lại là mỹ mạo hiền nội trợ.

 

Cánh cửa cực lớn ngôi sao hòa sao thiên đồng đồng cung, còn lại là trí tuệ vợ hoặc thú chi thứ hai, nếu hơn nữa kình dương đà la đốm lửa linh tinh không trung địa kiếp, phải là hình khắc hai thê hoặc chia lìa.

 

Sao vũ khúc ở cung phu thê

 

Sao vũ khúc ở cung phu thê, tốt nhất là muộn thú hơn nữa có thể cùng tuổi tác sẽ tốt hơn.

 

Sao vũ khúc nếu như có ngôi sao may mắn sẽ thê tử mà được đến tài phú, như thêm hung tinh nhân thê tử mà tán tài.

 

Sao vũ khúc hòa tham lang thiên đồng đồng cung, muộn thú có thể bạch đầu giai lão.

 

Sao vũ khúc tốt nhất nam tuổi phải nữ nhân tuổi phải lớn hơn nhiều, có kình dương đà la đốm lửa linh tinh đồng cung, vợ chồng sẽ thường xuyên cãi nhau hoặc ly hôn.

 

Sao vũ khúc hòa thiên lương đồng cung, thần tiên mỹ quyến vợ chồng.

 

Sao vũ khúc thêm Thái Âm, thê làm đẹp quầy chuyên doanh phục sức không còn gì tốt hơn nhất.

 

Sao tử vi ở cung phu thê

 

Sao tử vi ở cung phu thê, muộn kết hôn tương đối thích hợp, có thể bạch đầu giai lão, một nửa khác cá tính so sánh kiên cường.

 

Sao tử vi hòa sao thiên phủ đồng cung, hai vợ chồng bạch đầu giai lão đến tuổi già.

 

Sao tử vi hòa thiên tướng ngôi sao đồng cung, có thể tảo hôn hoặc là tuổi so với chính mình còn nhỏ.

 

Sao tử vi hòa sao phá quân đồng cung, hai người cá tính không hợp, dễ dàng cãi nhau.

 

Sao tử vi hơn nữa kình dương đà la đốm lửa linh tinh đồng cung, chủ có hình khắc.

 
Sao liêm trinh ở cung phu thê

 

Sao liêm trinh ở cung phu thê, nam tử mới có thể ba độ làm chú rễ quan, như lại thêm tham lang vậy càng kỳ quái hơn.

 

Sao liêm trinh hòa thất sát đồng cung, vợ chồng bất hòa lại chủ hình khắc, hơn nữa kình dương đà la đốm lửa linh tinh, hai vợ chồng sẽ chia tay hôn nhân.

 

Sao liêm trinh hòa thiên phủ đồng cung, hai vợ chồng bạch đầu giai lão.

 

  
Sao thất sát ở cung phu thê

 

Sao thất sát ở cung phu thê, nam nữ tảo hôn, vợ chồng sẽ bất hòa.

 

Sao thất sát hòa vũ khúc đồng cung, đồng dạng cũng là vợ chồng bất hòa thả mang hình khắc, nên kết hôn muộn miễn hình phạt khắc.

 

Sao thất sát hòa liêm trinh đồng cung, chủ vợ chồng chia lìa, sớm muộn gì gặp nhau không nhiều lắm, thêm càng cộng thêm kình dương đà la đốm lửa linh tinh không trung địa kiếp, ngay cả khắc ba vợ, ly hôn tái kết hôn lại ly hôn.

 
Thiên tướng ngôi sao ở cung phu thê

 

Thiên tướng ngôi sao ở cung phu thê, mỹ mạo hiền thục, nam nên lớn tuổi, thân càng thêm thân tướng sẽ tốt hơn.

 

Thiên tướng ngôi sao hòa tử vi đồng cung, bạch đầu giai lão.

 

Thiên tướng ngôi sao hòa vũ khúc đồng cung, lúc tuổi còn trẻ so sánh có thể hòa hảo.

 

Thiên tướng ngôi sao hòa liêm trinh đồng cung, vào miếu thì không hình khắc vấn đề phát sinh, hơn nữa kình dương đà la đốm lửa linh tinh, nhất định hình khắc bất hòa.

 
Sao thiên lương ở cung phu thê

 

Sao thiên lương ở cung phu thê, nam còn lại là cưới được xinh đẹp hào phóng, lại từ mỹ dung quầy chuyên doanh phục sức thích hợp nhất.

 

Sao thiên lương hòa sao thiên đồng đồng cung, vợ chồng hòa hòa khí khí tôn trọng lẫn nhau.

 

Sao thiên lương hòa sao thiên cơ đồng cung, sẽ lấy đến hiền thục thê tử.

 

Sao thiên lương hơn nữa kình dương đà la đốm lửa linh tinh, vợ chồng thường xuyên tranh cãi ầm ĩ không hưu.

 
Sao thiên việt ở cung phu thê

 

Sao thiên việt ở cung phu thê, vợ chồng đều là mỹ mạo song toàn.

 

Sao thiên việt hơn nữa tứ sát ngôi sao tắc vợ chồng thường xuyên cãi nhau.

 
Sao thiên khôi ở cung phu thê

 

Sao thiên khôi ở cung phu thê, vợ chồng đều là mỹ mạo song toàn.

 

Sao thiên khôi hơn nữa tứ sát ngôi sao tắc vợ chồng thường xuyên cãi nhau.

 
Sao Văn Khúc ở cung phu thê

 

Sao Văn Khúc ở cung phu thê, cùng chư tinh đồng cung, tắc bạch đầu giai lão.

 

Sao Văn Khúc cùng văn xương ngôi sao hai sao ở cung phu thê, ba thiếp tứ phòng tương đối nhiều, hơn nữa kình dương đà la đốm lửa linh tinh không trung địa kiếp, cũng chủ chúng nữ nhân cho nhau tranh thủ tình cảm.

 
Sao văn xương ở cung phu thê

 

Sao văn xương ở cung phu thê, sẽ lấy đến hiền nội trợ.

 

Sao văn xương hòa thiên cơ Thái Âm đồng cung, tắc thê là mỹ mạo có năng lực sự mỹ dung chức nghiệp tốt nhất.

 

Sao văn xương nếu hãm địa, hơn nữa kình dương đà la đốm lửa linh tinh không trung địa kiếp, tắc là đại kỵ, ứng với cẩn thận giữa phu thê nói chuyện phương thức.

 
Đốm lửa ở cung phu thê

 

Đốm lửa ở cung phu thê, nhập phụ hơn nữa ngôi sao may mắn đồng cung, vô hình khắc bất hòa.

 

Đốm lửa ở cung phu thê, hãm địa chủ vợ chồng bất hòa.

 
Sao tả phụ ở cung phu thê

 

Sao tả phụ ở cung phu thê, tắc hai vợ chồng bạch đầu giai lão.

 

Sao tả phụ hơn nữa kình dương đà la đốm lửa linh tinh không trung địa kiếp tham lang liêm trinh, tắc nên thú lớn tuổi kiên cường vợ.

 

Sao tả phụ hòa Thái Âm thái dương cánh cửa cực lớn thiên cơ vũ khúc thất sát đồng cung, vợ chồng chủ chia lìa.

 
Sao vũ khúc ở cung phu thê

 

Sao vũ khúc ở cung phu thê, tốt nhất là muộn thú hơn nữa có thể cùng tuổi tác sẽ tốt hơn.

 

Sao vũ khúc nếu như có ngôi sao may mắn sẽ thê tử mà được đến tài phú, như thêm hung tinh nhân thê tử mà tán tài.

 

Sao vũ khúc hòa tham lang thiên đồng đồng cung, muộn thú có thể bạch đầu giai lão.

 

Sao vũ khúc tốt nhất nam tuổi phải nữ nhân tuổi phải lớn hơn nhiều, có kình dương đà la đốm lửa linh tinh đồng cung, vợ chồng sẽ thường xuyên cãi nhau hoặc ly hôn.

 

Sao vũ khúc hòa thiên lương đồng cung, thần tiên mỹ quyến vợ chồng.

 

Sao vũ khúc thêm Thái Âm, thê làm đẹp quầy chuyên doanh phục sức không còn gì tốt hơn nhất.

 
Sao phá quân ở cung phu thê

 

Sao phá quân ở cung phu thê, nam nữ kết hôn cũng có thể tái ly hôn, thêm cát ngôi sao có thể hóa giải.

 

Sao phá quân hòa vũ khúc đồng cung, cũng thế kết hôn tái ly hôn lại kết hôn, chủ chia lìa.

 

Sao phá quân hòa liêm trinh đồng cung, vợ chồng bất hòa thường xuyên cãi nhau.

 

Sao phá quân hòa tử vi đồng cung, đối tượng kết hôn nên lớn tuổi.

 
Tham lang tinh ở cung phu thê

 

Tham lang tinh ở cung phu thê, nam nữ đều không tốt, cũng có thể trùng hôn.

 

Tham lang tinh vào miếu sắp tối thú thì tốt hơn.

 

Tham lang tinh hòa sao liêm trinh đồng cung, chủ tương khắc, hơn nữa kình dương đà la đốm lửa linh tinh, chủ chia lìa.

 

Tham lang tinh hòa tử vi đồng cung, hôn nhân muốn so đúng lớn tuổi.

 
Sao hữu bật ở cung phu thê

 

Sao hữu bật ở cung phu thê, tắc hai vợ chồng bạch đầu giai lão.

 

Sao hữu bật hơn nữa kình dương đà la đốm lửa linh tinh không trung địa kiếp tham lang liêm trinh, tắc nên thú lớn tuổi kiên cường vợ.

 

Sao hữu bật hòa Thái Âm thái dương cánh cửa cực lớn thiên cơ vũ khúc thất sát đồng cung, vợ chồng chủ chia lìa.

 

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button