Tử vi

Chư tinh thập can hóa khoaThập can hóa khoa

Bạn đang xem: Chư tinh thập can hóa khoa

 

Vũ khúc; với thân mình, có tài danh. Hãm tắc, hư danh. Với tiền tài, chủ giàu có. Hãm địa, đến mà chết nan lưu. Với sự nghiệp, nên tài chính và kinh tế giới, hoặc quan võ, hữu danh tiếng. Hãm địa, không có danh, mà vô thực quyền.

 

Tử vi: với thân mình, chủ danh dự thật tốt. Yếu địa, nhẹ ô. Với tiền tài, chủ phú. Yếu địa, rất hiếm có tiền thưởng trả thù lao phí các loại. Không vượng, với sự nghiệp, chủ lớn nổi danh, yếu địa, quảng cáo thật tốt.

 

Văn xương: với thân mình, thông minh mà thu thưởng thức, thanh danh cũng tốt, ′ hãm địa, hư danh không thật, với tiền tài, rất hiếm có kỳ phiếu linh tinh, hãm địa, cực nhỏ. Với sự nghiệp, chủ có danh dự. Hãm địa, lao lực, có hoa không quả.

 

Thiên cơ: ứ thân mình, nhiều điều động thay đổi, thanh danh giơ lên. Hãm, nhẹ hao phí. Với tiền tài, nhiều vốn lưu động. Hãm địa, tắc nhiều qua tay tới tài. Với sự nghiệp, thường thay đổi. Hiệu buôn hữu danh tiếng. Hãm địa, phản phúc không thật.

 

Hữu bật: hóa khoa, chủ được quý trợ mà thành danh. Hãm địa, không quá thực tế. Với tài, nguyên nhân chính nhân mà được tới tài, khả giàu có. Hãm địa, chủ mượn tiền. Với sự nghiệp, dựa vào người khác mà làm nên, cát. Hãm tắc, phụ trợ người khác được việc.

 

Thiên lương: hóa khoa, mọi việc đều thuận lợi. ( lệ châu triết học y dược tóc rõ ràng, luyện đan trường thọ thuật các loại. 〕

 

Thiên phủ: hóa khoa, chủ được người giàu có trợ mà thành danh. Hãm địa, không thực tế. Với tài, nguyên nhân chính nhân mà phát, cũng phú. Hãm địa, mượn tiền, cạn kiệt. Với sự nghiệp, dựa vào người khác mà làm nên, có tiếng danh. Hãm địa, nhân người giàu có nhỏ trợ mà thành sự. ( thiên phủ vô hãm địa 〕.

 

Văn khúc: với thân mình, có văn nghệ tài cán tên, cũng có phong lưu tửu sắc tới đông, hãm tắc không thực tế. Với tài, chủ văn thư chi phiếu tới tài. Hãm địa, tắc nhỏ. Với sự nghiệp, hiệu buôn danh tiếng vang dội. Hãm địa, hư danh. ( nhiều là trống không thiết lập đi hào. 〕

 

Tả phụ: biết dùng người trợ mà thành danh.

 


Thái Âm: với thân mình, chủ có tài danh, mà nhiều hưởng thụ. Với tiền tài, giàu có. Hãm địa, hữu danh vô thực, với sự nghiệp, chủ nên quản lý tài sản, hữu danh tiếng. Hãm địa, có hoa không quả. Ngôi sao này trong người mệnh, phúc đức, di chuyển các loại cung hóa kị, nhiều hồi tiểu nhân hoặc nữ nhân ám toán, đại tiểu hạn cung hóa kị cũng thế, vu tật ách chủ thấp chứng.


 

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chư tinh thập can hóa khoaThập can hóa khoa

 

Vũ khúc; với thân mình, có tài danh. Hãm tắc, hư danh. Với tiền tài, chủ giàu có. Hãm địa, đến mà chết nan lưu. Với sự nghiệp, nên tài chính và kinh tế giới, hoặc quan võ, hữu danh tiếng. Hãm địa, không có danh, mà vô thực quyền.

 

Tử vi: với thân mình, chủ danh dự thật tốt. Yếu địa, nhẹ ô. Với tiền tài, chủ phú. Yếu địa, rất hiếm có tiền thưởng trả thù lao phí các loại. Không vượng, với sự nghiệp, chủ lớn nổi danh, yếu địa, quảng cáo thật tốt.

 

Văn xương: với thân mình, thông minh mà thu thưởng thức, thanh danh cũng tốt, ′ hãm địa, hư danh không thật, với tiền tài, rất hiếm có kỳ phiếu linh tinh, hãm địa, cực nhỏ. Với sự nghiệp, chủ có danh dự. Hãm địa, lao lực, có hoa không quả.

 

Thiên cơ: ứ thân mình, nhiều điều động thay đổi, thanh danh giơ lên. Hãm, nhẹ hao phí. Với tiền tài, nhiều vốn lưu động. Hãm địa, tắc nhiều qua tay tới tài. Với sự nghiệp, thường thay đổi. Hiệu buôn hữu danh tiếng. Hãm địa, phản phúc không thật.

 

Hữu bật: hóa khoa, chủ được quý trợ mà thành danh. Hãm địa, không quá thực tế. Với tài, nguyên nhân chính nhân mà được tới tài, khả giàu có. Hãm địa, chủ mượn tiền. Với sự nghiệp, dựa vào người khác mà làm nên, cát. Hãm tắc, phụ trợ người khác được việc.

 

Thiên lương: hóa khoa, mọi việc đều thuận lợi. ( lệ châu triết học y dược tóc rõ ràng, luyện đan trường thọ thuật các loại. 〕

 

Thiên phủ: hóa khoa, chủ được người giàu có trợ mà thành danh. Hãm địa, không thực tế. Với tài, nguyên nhân chính nhân mà phát, cũng phú. Hãm địa, mượn tiền, cạn kiệt. Với sự nghiệp, dựa vào người khác mà làm nên, có tiếng danh. Hãm địa, nhân người giàu có nhỏ trợ mà thành sự. ( thiên phủ vô hãm địa 〕.

 

Văn khúc: với thân mình, có văn nghệ tài cán tên, cũng có phong lưu tửu sắc tới đông, hãm tắc không thực tế. Với tài, chủ văn thư chi phiếu tới tài. Hãm địa, tắc nhỏ. Với sự nghiệp, hiệu buôn danh tiếng vang dội. Hãm địa, hư danh. ( nhiều là trống không thiết lập đi hào. 〕

 

Tả phụ: biết dùng người trợ mà thành danh.

 


Thái Âm: với thân mình, chủ có tài danh, mà nhiều hưởng thụ. Với tiền tài, giàu có. Hãm địa, hữu danh vô thực, với sự nghiệp, chủ nên quản lý tài sản, hữu danh tiếng. Hãm địa, có hoa không quả. Ngôi sao này trong người mệnh, phúc đức, di chuyển các loại cung hóa kị, nhiều hồi tiểu nhân hoặc nữ nhân ám toán, đại tiểu hạn cung hóa kị cũng thế, vu tật ách chủ thấp chứng.


 

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button