Tử vi

Chư tinh thập can hóa lộc

Thập can hóa lộc

Bạn đang xem: Chư tinh thập can hóa lộc

 

Liêm trinh: hóa lộc, với thân mình, chủ có quyền uy. Với tài cung, miếu tắc tài vượng. Yếu địa, thu nhiều nhập kỳ phiếu. Với sự nghiệp, miếu thêm cát, có quyền quý. Bằng không, nhẹ hao phí. Nếu cùng tham lang đồng cung, chủ có nguy nạn, cập sống phóng túng. Trong người cung mệnh, đại tiểu hạn cung phùng tới, cùng chủ có diễm ngộ.

 

Thiên cơ: với thân mình, miếu địa, tắc động tất có lợi nhuận. Hãm địa, tắc có hoa không quả, với tiền tài, vượng mà vô sát, chủ lạnh nguyên mà đến, yếu địa, tắc tới tay tức giao người khác. Với sự nghiệp, căn bản nhịp điệu động: vượng thăng. Hãm, giảm xuống.

 

Thiên đồng: với thân mình, chủ an hưởng, không làm mà hưởng, trước đó biết ngay, vu tài vượng cung, vi tiên mà biết tài, thả vượng. Yếu địa, tiền nhỏ, với sự nghiệp, ngồi mát ăn bát vàng, mà đại phát triển, hãm địa, thường thường.

 

Thái Âm: với thân mình, chủ khoái trá, cập hưởng thụ phong phú. Cũng có mặt mũi. Với tài, miếu tắc lớn vượng, thỏa mãn. Hãm địa, không thể như lý tưởng. Với sự nghiệp, chủ vãn thành, nên quản lý tài sản. Hãm địa, chức vị hay thay đổi.

 

Tham lang: với thân mình, nhiều diễm ngộ, nhiều tửu sắc việc. Với tài, vượng địa, nhiều tiến món lãi kếch sù, hoặc tham ô tới tài, hãm địa, tiền nhỏ. Với sự nghiệp, rất hiếm có phụ nữ trợ giúp mà thành. Hãm địa, nhiều chỉ tà nghiệp, hoặc cửu lưu. Nam mệnh điền trạch tham lang vào miếu, học nhiều thần tiên thuật. Nữ mệnh điền trạch gặp là, nghề hèn hạ.

 

Vũ khúc: với thân mình, chủ tài vượng, cũng thủ tài. Với tài cung, vượng đại phú. Hãm vi tiền nhỏ. Với sự nghiệp, nên quản lý tài sản, hoặc quan võ. Hãm địa, nhiều ăn ở kế toán.

 

Thái dương: với thân mình, chủ âm thanh đông, uy nghiêm. Yếu địa, một lần phong cảnh, với tài cung, miếu tắc cực vượng. Hãm tắc không lý tưởng. Với sự nghiệp, có quyền to. Hãm địa vất vả mà ít thành.

 

Cánh cửa cực lớn: với thân mình, miếu nổi danh lợi nhuận, cũng có ăn uống. Yếu tắc nhiều thị phi cạnh tranh phân tranh. Với tắc, miếu tắc giàu có, nhân võ mồm mà được. Hãm địa, cực nhỏ, được cũng có thị phi, lừa gạt. Với sự nghiệp, nên lý luận chức vụ, hoặc quan võ. Hãm địa, vô thành tựu. Ở cung quan lộc, phần lớn là niệm con hát. Thiên lương: với thân mình, miếu địa, có siêu nhiên nơi vị trí, nhưng dễ có mạo hiểm. Hãm địa, trái lại hung. Với tài, miếu tắc, nhân tâm cơ mà được. Hãm tắc — cực nhỏ. Với sự nghiệp. Hãm địa, làm phiền lục ít thành. Phá quân: với thân mình chủ, bỗng nhiên mà thay đổi hoàn cảnh, miếu cát, hãm hung. Với tài, chủ bộc phát ( chủ hoành phát bạo phá ), hãm tắc, cầm bán vật mà được. Với sự nghiệp, vượng tắc lên chức. Hãm địa, nhiều tiện nghiệp, chắc có phong ba.

  (Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chư tinh thập can hóa lộc

Thập can hóa lộc

 

Liêm trinh: hóa lộc, với thân mình, chủ có quyền uy. Với tài cung, miếu tắc tài vượng. Yếu địa, thu nhiều nhập kỳ phiếu. Với sự nghiệp, miếu thêm cát, có quyền quý. Bằng không, nhẹ hao phí. Nếu cùng tham lang đồng cung, chủ có nguy nạn, cập sống phóng túng. Trong người cung mệnh, đại tiểu hạn cung phùng tới, cùng chủ có diễm ngộ.

 

Thiên cơ: với thân mình, miếu địa, tắc động tất có lợi nhuận. Hãm địa, tắc có hoa không quả, với tiền tài, vượng mà vô sát, chủ lạnh nguyên mà đến, yếu địa, tắc tới tay tức giao người khác. Với sự nghiệp, căn bản nhịp điệu động: vượng thăng. Hãm, giảm xuống.

 

Thiên đồng: với thân mình, chủ an hưởng, không làm mà hưởng, trước đó biết ngay, vu tài vượng cung, vi tiên mà biết tài, thả vượng. Yếu địa, tiền nhỏ, với sự nghiệp, ngồi mát ăn bát vàng, mà đại phát triển, hãm địa, thường thường.

 

Thái Âm: với thân mình, chủ khoái trá, cập hưởng thụ phong phú. Cũng có mặt mũi. Với tài, miếu tắc lớn vượng, thỏa mãn. Hãm địa, không thể như lý tưởng. Với sự nghiệp, chủ vãn thành, nên quản lý tài sản. Hãm địa, chức vị hay thay đổi.

 

Tham lang: với thân mình, nhiều diễm ngộ, nhiều tửu sắc việc. Với tài, vượng địa, nhiều tiến món lãi kếch sù, hoặc tham ô tới tài, hãm địa, tiền nhỏ. Với sự nghiệp, rất hiếm có phụ nữ trợ giúp mà thành. Hãm địa, nhiều chỉ tà nghiệp, hoặc cửu lưu. Nam mệnh điền trạch tham lang vào miếu, học nhiều thần tiên thuật. Nữ mệnh điền trạch gặp là, nghề hèn hạ.

 

Vũ khúc: với thân mình, chủ tài vượng, cũng thủ tài. Với tài cung, vượng đại phú. Hãm vi tiền nhỏ. Với sự nghiệp, nên quản lý tài sản, hoặc quan võ. Hãm địa, nhiều ăn ở kế toán.

 

Thái dương: với thân mình, chủ âm thanh đông, uy nghiêm. Yếu địa, một lần phong cảnh, với tài cung, miếu tắc cực vượng. Hãm tắc không lý tưởng. Với sự nghiệp, có quyền to. Hãm địa vất vả mà ít thành.

 

Cánh cửa cực lớn: với thân mình, miếu nổi danh lợi nhuận, cũng có ăn uống. Yếu tắc nhiều thị phi cạnh tranh phân tranh. Với tắc, miếu tắc giàu có, nhân võ mồm mà được. Hãm địa, cực nhỏ, được cũng có thị phi, lừa gạt. Với sự nghiệp, nên lý luận chức vụ, hoặc quan võ. Hãm địa, vô thành tựu. Ở cung quan lộc, phần lớn là niệm con hát. Thiên lương: với thân mình, miếu địa, có siêu nhiên nơi vị trí, nhưng dễ có mạo hiểm. Hãm địa, trái lại hung. Với tài, miếu tắc, nhân tâm cơ mà được. Hãm tắc — cực nhỏ. Với sự nghiệp. Hãm địa, làm phiền lục ít thành. Phá quân: với thân mình chủ, bỗng nhiên mà thay đổi hoàn cảnh, miếu cát, hãm hung. Với tài, chủ bộc phát ( chủ hoành phát bạo phá ), hãm tắc, cầm bán vật mà được. Với sự nghiệp, vượng tắc lên chức. Hãm địa, nhiều tiện nghiệp, chắc có phong ba.

  (Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button