Tử vi

Chức năng của các nhóm sao trong Tử Vi Đẩu Số

Theo lưu truyền của phái Trung Châu Vương Đình Chi, các sao của Tử Vi Đẩu Số được phân loại như sau:

– Chính diệu: Tử Vi, Thiên Cơ, Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Đồng, Liêm Trinh, Thiên Phủ, Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất Sát, Phá Quân.

– Phụ diệu: Tả Phụ, Hữu Bật; Thiên Khôi, Thiên Việt,

Bạn đang xem: Chức năng của các nhóm sao trong Tử Vi Đẩu Số

– Tá diệu: Văn Xương, Văn Khúc; Lộc Tồn, Thiên Mã.

– Sát tinh: Kình Dương, Đà La; Hỏa Tinh, Linh Tinh.

– Hóa diệu: Hóa khí dựa theo thập can, hóa thành 4 loại: Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Hóa Kị; mỗi can có 4 sao, tổng cộng 40 sao.

– Tạp diệu: Tức các sao Địa Không, Địa Kiếp, Tam Thai, Bát Tọa, Thiên Hình, Thiên Diêu, Cô Thần, Quả Tú, Hổng Loan, Thiên Hi,…

– Lưu diệu: Lưu Lộc, Lưu Mã; Lưu Dương (Lưu Kình Dương), Lưu Đà La; Lưu Văn Xương, Lưu Văn Khúc; Lưu Khôi, Lưu Việt; Lưu tứ hóa; và 36 sao trong ba nhóm “Tướng tiền chư tinh”, “Tuế tiền chư tinh”, “Bác Sĩ tiền chư tinh”.

(Theo Tử Vi Đẩu Số Tam Hợp Phái)

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chức năng của các nhóm sao trong Tử Vi Đẩu Số

Theo lưu truyền của phái Trung Châu Vương Đình Chi, các sao của Tử Vi Đẩu Số được phân loại như sau:

– Chính diệu: Tử Vi, Thiên Cơ, Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Đồng, Liêm Trinh, Thiên Phủ, Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất Sát, Phá Quân.

– Phụ diệu: Tả Phụ, Hữu Bật; Thiên Khôi, Thiên Việt,

– Tá diệu: Văn Xương, Văn Khúc; Lộc Tồn, Thiên Mã.

– Sát tinh: Kình Dương, Đà La; Hỏa Tinh, Linh Tinh.

– Hóa diệu: Hóa khí dựa theo thập can, hóa thành 4 loại: Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Hóa Kị; mỗi can có 4 sao, tổng cộng 40 sao.

– Tạp diệu: Tức các sao Địa Không, Địa Kiếp, Tam Thai, Bát Tọa, Thiên Hình, Thiên Diêu, Cô Thần, Quả Tú, Hổng Loan, Thiên Hi,…

– Lưu diệu: Lưu Lộc, Lưu Mã; Lưu Dương (Lưu Kình Dương), Lưu Đà La; Lưu Văn Xương, Lưu Văn Khúc; Lưu Khôi, Lưu Việt; Lưu tứ hóa; và 36 sao trong ba nhóm “Tướng tiền chư tinh”, “Tuế tiền chư tinh”, “Bác Sĩ tiền chư tinh”.

(Theo Tử Vi Đẩu Số Tam Hợp Phái)

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button